Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Bulem ÜREYEN KAYA
Adı Soyadı Doç. Dr. Bulem ÜREYEN KAYA
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Endodonti Anabilim Dalı
Telefon 2118779
E-Posta bulemkaya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLĞİ 6.7.1999
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ENDODONTİ 21.8.2007
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 B Üreyen Kaya, A D Keçeci, E Sesli Çetin, E Güldaş, L Öksüz, T Öztürk. Antibacterial efficacy of nonthermal atmospheric pressure plasma against Enterococcus faecalis. International Endodontic Journal, 44, 1176–1221, 2011.R-69
 • 2 B. Ureyen Kaya, H.E. Guldas¸ A.D. Kececi.Cyclic fatigue resistance of ProFile versusRevo-S in a range of simulated curvatures. International Endodontic Journal, 44, 1176–1221, 2011.R-69
 • 3 A.D. Kececi, K.B. UREYEN, N. Adanir. Micro-push-out bond strengths of four fibre-reinforced composite post systems and two luting cements. International Endodontic Journal, 40:979-1007 (2007), Abstract no. R3.76
 • 4 K. B. Ureyen, A.D Kececi, S. Belli. Evaluation of glucose penetration along gutta-percha and thermoplastic synthetic polymer-based root filling systems. International Endodontic Journal, 40:979-1007 (2007), Abstract no. R3.82
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ayşe Diljin KEÇECİ, Bulem ÜREYEN KAYA, Gül ÇELİK ÜNAL. Inadverdent Injection of Sodium Hypochlorite Into Periapical Tissues - Two Case Reports. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 30(2): 35-41 (2006).
 • 2 Yrd.Doç.Dr. R. Bnu ERMİŞ, Araş. Gör. Dt. Bulem ÜREYEN. Amelogenezis İmperfekta. Dişhekimliğinde Klinik, 15(2):56-59(2002).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yrd. Doç. Dr Ayşe Diljin Keçeci, Dt. Hamide Bozkuş, Arş Gör Dt. Bulem Üreyen. Isparta-Burdur Bölgesi Serbest Dişhekimlerinin Etik Yaklaşımları. Birinci Türk Dişhekimliği Tarihi ve Etiği Kongresi, Kongre Kitabı s. 5-6, İstanbul, 20-22 Kasım 2003.
 • 2 Zuhal Kırzıoğlu, Bulem Üreyen, Gül Çelik Ünal. Farklı Restoratif Dolgu Materyallerinin Su Emilim ve Suda Çözünürlük Işınlama Süresi ile İlişkisi. 6. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, kongre kitabı s. Bolu 26-29 Ekim 2001.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Guldas HE, Ozturk T, Kececi AD, Sesli Cetin E, Üreyen Kaya B. The efficacy of Glycyrrhiza glabra extract and Cetrimide against Enterococcus faecalis compared to NaOCL: a preliminary study. 16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 12-14 September, Lisbon/Portugal. R 34. International Endodontic Journal 2013; 46: 1-75.
 • 2 Ureyen Kaya B, Kececi AD, Cicek E, Ertugrul F, Yaran A, Koskan O. Effectiveness of D-Race used solely, with self adjusting files (SAF) or with SAF/orange oil in removing root fillings from curved root canals. 16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 12-14 September, Lisbon/Portugal. R 166. International Endodontic Journal 2013; 46: 1-75.
 • 3 Sarıtekin E, Teke A, Güldaş HE, Üreyen Kaya B, Keçeci AD. İnternal Rezorbsiyon Defektlerinin MTA ve Termoplastik Güta-Perka İle Tedavisi. Üç Olgu Nedeniyle. Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi. 27-28 Nisan 2012, İstanbul/Türkiye. Kongre kitabı PB.121 182-183.
 • 4 Üreyen Kaya B. Kök kanallarının yıkanmasında güncel yaklaşımlar. Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi. 27-28 Nisan 2012, İstanbul/Türkiye. Kongre kitabı 38.
 • 5 Keçeci AD, Üreyen Kaya B, Güldaş E, Sarıtekin E. Prevalence, Perception, and Treatment Alternatives Of Dental Fluorosis in a Turkish Rural Community. XXXth Conference of the International Society for Fluoride Research, 5–8 September 2012, Szczecin/Poland. Abstract book P.04 page 81.
 • 6 ÜREYEN KAYA B, GÜLDAŞ HE, KEÇECİ AD. CYCLIC FATIGUE RESISTANCE OF PROTAPER VS. RaCe IN SIMULATED CURVATURES WITH DIFFERENT POSITIONS OF THE CENTER.The 4E's of Endodontics: Education, Expertise, Ethics an Economics. Isparta,Davras March 17-19th, 2011 Abstract book.p-67, poster no.prep 06
 • 7 KEÇECİ AD, GÜLDAŞ HE, SARITEKİN E, ÖZARSLAN M,ÜREYEN KAYA B. SOFT TISSUE INJURY, ENAMEL EROSION AND IRREVERSIBLE PULPITIS DUE TO ACCIDENTAL INGESTION OF A NITRIC ACID SOLUTION.The 4 E's of Endodontics: Education, Expertise, Ethics, Economics.Davras, Isparta-TURKEY, March 17-19th, 2011,Abstract book p.97,poster no, case13.
 • 8 Ureyen Kaya, Kececi AD, Guldas HE, Aktan T NEW APPROACHES ON ROOT CANAL DEBRIDEMENT - A SEM STUDY ESE 15 th. Biennial Congress- Rome Italy-14-17 September-2011- Oral Presentation 2011
 • 9 Kececi Ayse Diljin, B Kaya Üreyen, G Koçer, M Cina Aksoy, M Gündüz, M Çetin, ED Üstün.Differential diagnosis and monitoring of periapical lesions using ultrasound and color power doppler or CT. 15th Biennial Congress of ESE. Rome-Italy 14-17 September Italy- SÖZLÜ SUNUM
 • 10 Kececi AD, Ureyen Kaya B, Saritekin E, Erdogan H, Guldas HE. PUSH-OUT BOND STRENGTH OF GUTTA-PERCHA/AH PLUS AND ENDOREZ SYSTEMS FOLLOWING DIFFERENT IRRIGATION PROTOCOLS. ESE 15th Biennial Congress, 14-17 September 2011, Italy (Oral Presentation)
 • 11 B Ureyen Kaya, Betul Gunes, M Akman, AD KEÇECİ, S Belli. Glucose penetration of new, epoxi-, methacrylate-resin and silicon based root canal sealers. ESE 15th Biennial Congress, 14-17 September 2011, Italy.. SÖZLÜ SUNUM
 • 12 Üreyen Kaya B, Kececi AD, Sesli Cetin E, Guldas HE, Oksuz L, Ozturk T. Antibacterial Efficacy of Nonthermal Atmospheric Pressure Plasma Against Enterococcus faecalis. 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 14-17 September, Rome/Italy. R 35. International Endodontic Journal 2011; 44: 1-46.
 • 13 Ureyen Kaya B, Guldas HE, Kececi AD. Cyclic Fatigue Resistance of Profile Versus Revo-S in a Range of Simulated Curvatures. 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 14-17 September, Rome/Italy. R 35. International Endodontic Journal 2011; 44: 1-46.
 • 14 Keçeci A.D, Üreyen Kaya B, Orhan EO, Fentoğlu Ö. Sistemik Hastalıklı Bireylerin aşırı kron harabiyetli dişlerinde çoklu fiber-post uygulamaları: iki olgu bildirimi. 12. EBDO Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, 6-8 Kasım 2009.
 • 15 Celik Unal Gül, Ureyen Kaya Bulem, Taç Ali Gürhan, Keçeci Ayşe Diljin. Retreatment efficacy of manuel versus rotary instrumentation in curved root canals. 13 th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, kongre kitabı s. 66, PP-02-53, İstanbul, 06-08 Eylül 2007.
 • 16 Ureyen Kaya Bulem, Kececi Ayşe Diljin, Orhan Hikmet, Belli Sema. Micro push-out bond strengths of gutta-percha versus thermoplastic synthetic polymer-based systems. 13 th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, kongrekitabı s. 60, PP-02-35, İstanbul, 06-08 Eylül 2007.
 • 17 Keçeci Ayşe Diljin, Ureyen Kaya Bulem, Belli Sema. Fluid transport versus glucose penetration models to measure the long term corono-apical leakage of various root fillings. 13 th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, kongre kitabı s. 61, PP-02-36, İstanbul, 06-08 Eylül 2007.
 • 18 CAN H, ÜREYEN KAYA B, ÇELİK ÜNAL G. Non-Surgical Treatment of A Cutaneous Sınus Tract of a Dental Origin:Two Case Reports. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1st International Dental Symposium, Kongre kitabı s:32-33, Isparta , 28-30 Mayıs 2004.
 • 19 ÖZDEMİR F, MADEN M, ÜREYEN KAYA B. Using Stainless Steel Instruments in Removing Broken Instruments From the Root Canal; Case Report. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1st International Dental Symposium, Kongre kitabı s:94-95, Isparta , 28-30 Mayıs 2004.
 • 20 ÜREYEN KAYA B, MADEN M, TAÇ A. G. Treatment of Maxillary Central İncisors with Direct Composite Laminate Restorations: Case Report. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1st International Dental Symposium, Kongre kitabı s:134-135, Isparta , 28-30 Mayıs 2004.
 • 21 Keçeci A.D., Çelik Ünal G., Taç G., Üreyen Kaya B. Intraobserver Aggreement ın the Radiographic Evaluation of the Quality of Root Canal Obturation. 9 th International Congress of Turkish Endodontic Society, Kongre kitabı s:72, İstanbul, 22-24 Nisan, 2004.
 • 22 Keçeci A.D., Üreyen Kaya B., Çelik Ünal G., Taç G. Investigation of Periapical Status of the Teeth With Root Canal Treatment Indication. 9 th International Congress of Turkish Endodontic Society, kongre kitabı s:73, İstanbul, 22-24 Nisan, 2004
 • 23 Çelik Ünal G., Keçeci A.D., Üreyen Kaya B., Taç G. Radiographic Evaluation of the Root Canals Obturated by the Undergraduates. 9 th International Congress of Turkish Endodontic Society, kongre kitabı s:45, İstanbul, 22-24 Nisan 2004.
 • 24 Çelik Ünal G., Taç G., Üreyen Kaya B., Keçeci A.D. Status of Undergraduate Education in Endodontics at Thirteen Turkish Dental Faculties. 9 th International Congress of Turkish Endodontic Society, Kongre kitabı s:46, İstanbul, 22-24 Nisan 2004.
 • 25 Üreyen Kaya B., Keçeci A.D. Healing of Periapical Radiolucencies Following Nonsurgical Endodontic Therapy. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1st International Dental Symposium, Kongre kitabı s:136-137, 28-30 Mayıs 2004.
 • 26 Keçeci A.D., Üreyen Kaya B., Çelik Ünal G., Taç A.G. Disagreement Cases Caused İnterobserver Variations During Evaluation of Periapical Status. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1st International Dental Symposium, Kongre kitabı s:78-79, Isparta , 28-30 Mayıs 2004.
 • 27 Keçeci A.D., Üreyen B., Çelik Ünal G. Comparison of the Efficacies of Different İnstrumentation Techniques Used for Endodontic Retreatment. Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:151-153, Antalya, 17-21 Haziran 2003.
 • 28 Üreyen Bulem, Keçeci Ayşe Diljin, Çelik Ünal Gül. Retreatment of Failed Root Canal Therapy. Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Kongre kitabı s:265-266, Antalya, 17-21 Haziran 2003.
 • 29 Keçeci Ayşe Diljin, Çelik Ünal Gül, Üreyen Bulem. Comparison of the Amount of Apical Extruded Material During Different Retreatment Procedures-In Vitro Study. Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:266-267, Antalya, 17-21 Haziran 2003.
 • 30 Keçeci Ayşe Diljin, Taç Gürhan, Üreyen Bulem, Çelik Ünal Gül. Individuals Viewpoints on the Root Canal Therapy Around Isparta. Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:259-260, Antalya, 17-21 Haziran 2003.
 • 31 R. Banu Ermiş, Bulem Üreyen. Servikal dentin hassasiyetinin restoratif tedavisi. 9. Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s. 188, İzmir, 18-22 Haziran 2002.
 • 32 ÜNAL GÇ, ÜREYEN B. Non Surgical Endodontic Treatment of Large Periapical Lesions. 7th Congress of the Balkan Stomatological Socciety, Kongre kitabı s:227, Kuşadası,Türkiye, 28-30 Mart, 2002
 • 33 Banu Ermiş, Bulem Üreyen. Amelogenezis İmperfekta; Bir Olgu Raporu, 9. Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s. 217, İzmir, 18-22 Haziran 2002.
 • 34 Keçeci A.D., Ureyen B., Unal GÇ. Inadverdent injection of sodiumhypochlorite into periapical tissues of an abnormally formed maxillary incisor, Case Report. 7th Congress of the Balkan Stomatological Socciety, Kongre kitabı s:227, Kuşadası,Türkiye, 28-30 Mart, 2002.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ‘Ratlarda deneysel pulpitis modelinde benfotiaminin antienflamatuvar etkilerinin araştırılması’ başlıklı ve 114S836 nolu TÜBİTAK başlangıç AR-GE projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kanal dolgu maddelerinin apikal sızıntı ve bağlanma özelliklerinin glukoz filtrasyon, push-out ve tarama elektron mikroskobi yöntemleriyle incelenmesi. SDÜ-BAP-1180-D-05, 2005-2007
 • 2 Eğri kanallarda, endodontik tedavinin yenilenmesinde kullanılan yeni tekniklerin in vitro karşılaştırılması. SDÜ.BAP. 0861-M-04. 2004-2007
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Üreyen Kaya B (Sosyal Komite Bşk.)International Enddodontic Symposium: THE 4E'S OF ENDODONTICS: Education, Expertise, Ethics and Economics". March 17-19th,2011, Davras, ISPARTA-TURKEY
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, Isparta, 28-30 Mayıs 2004. (Kayıt Komitesi)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Keçeci A.D., Üreyen Kaya B., Çelik Ünal G., Taç A.G. Disagreement Cases Caused İnterobserver Variations During Evaluation of Periapical Status. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1st International Dental Symposium, Kongre kitabı s:78-79, Isparta , 28-30 Mayıs 2004. (Poster Teşvik Ödülü) 2004 Düzenle Sil
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık