KİŞİSEL BİLGİLER
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 30.06.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 02.05.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 12.07.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Palinoloji,Bitki Ekolojisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kılıç S., Özçelik H., 2008. Türkiye'nin Silene L. Cinsi (Caryophyllaceae) Brachypodae (Boiss.) Chowdhuri Seksiyonuna Ait Taksonların Polen Morfolojisi ve Anatomisi, Selçuk Üniversitesi, Fen Edb. Fakültesi, Fen Dergisi, 31: 9-19.
 • 2 Kılıç S., Çavuşoğlu K., Kabar K., 2007. Effects of 24-Epibrassinolide on Salinity Stress Induced Inhibition of Seed Germination, Seedling Growth and Leaf Anatomy of Barley. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2 (1): 41-52.
 • 3 Çavuşoğlu K., Kabar K., Kılıç S., 2007. Effects of Some Plant Growth Regulators on Jasmonic Acid Induced Inhibition of Seed Germination and Seedling Growth of Barley. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2 (1): 53-59.
 • 4 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2007. Tuzlu (NaCI) Koşullar Altındaki Tohum Çimlenmesi, Fide Büyümesi ve Yaprak Anatomisi Üzerine Triakontanol ön Uygulamasının Etkileri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2 (2): 136-145.
 • 5 Özçelik H., Dutkuner İ., Balabanlı C., Akgün i., Gül A., Karataş A., Kılıç S., Deligöz A., 2006. Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3): 352-373.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kilic, S., Tarakcı, O. 2019. Phytochemical Accumulation in Photomorphogenesis ofPeppermint. Advances in Agricultural Science, 7:1, 116-131.
 • 2 Kilic, S., Şeker, A. 2018. Potential Impact of Salt Stress on Male Reproductive Development of Glycine Max (L.) Merr. (Soybean). International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB), 3(1): 132-139.
 • 3 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2009. Effects of Pretreatments of Plant Growth Regulators on the Root, Stem and Leaf Anatomies of Radish Seedlings Grown in Abscisic Acid Medium. Advances in Food Sciences, 31(1):34-40.
 • 4 Ozcelik H., Kılıç S., 2009. Comparative Morphological and Anatomical Studies on the Genus Silene L. Sect. Auriculatae Boiss. (Caryophyllaceae) Species in Turkey. Journal of Plant and Environmental Sciences, 1: 5-15.
 • 5 Kılıç S., Çavuşoğlu K., Kılıç M., 2009. The Effects of Lead (Pb) Pollution Caused by Vehicles on the Pollen Germination and Pollen Tube Growth of Apricot (Prunus armeniaca L. cv. Şekerpare). Biological Diversity and Conservation, 2(3): 23-28.
 • 6 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kılıç M. 2009. Effects of Lead (Pb) Pollution Caused by Vehicles on the Anatomy of Pine (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) and Cedar (Cedrus libani A. Rich.) Leaves. Biological Diversity and Conservation, 2(3): 92-98.
 • 7 Kılıç S., Çavuşoğlu K. 2009. Effects of Electromagnetic Field Stress on Some Anatomical Parameters of Fig (Ficus carica L.) Leaves. Biological Diversity and Conservation, 2(3): 107-111.
 • 8 Kılıç, S., Özçelik, H., 2008. Taxonomic Revision of Silene L. Sect.Brachypodae (Boiss.) Chowdhuri(Caryophyllaceae). International Journal of Natural and Engineering Sciences 2 (2): 59-63.
 • 9 Kılıç S., Çavuşoğlu K., Kabar K., 2008. Effects of Abscisic Acid on the Root, Stem and Leaf Anatomy of Radish Seedlings. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2 (3): 7-11.
 • 10 Kılıç S., Çavuşoğlu K., Kabar K., 2008. Effects of Jasmonic Acid on the Root, Stem and Leaf Anatomy of Radish Seedlings. journal of Applied Biological Sciences, 2 (3): 77-80.
 • 11 Çavuşoğlu, K., Kılıç, S., Kabar, K. 2008. Effects of Some Plant Growth Regulators on Leaf Anatomy of Radish Seedlings Grown Under Conditions. Journal of Applied Biological Sciences, 2 (2): 47-50.
 • 12 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2008. Effects of Growth Regulators on Anatomy of Radish Roots Under Saline Conditions. Journal of Applied Biological Sciences, 2(3): 61-64.
 • 13 Kılıç S., İnce A., Özçelik H., 2006. Türkiye'nin Ekonomik Değer Taşıyan Geofitlerinden Corydalis solida (L.) Swartz subsp. solida ve Corydalis conorhiza Ledeb. (Fumariaceae)'nin Anatomik Özellikleri. Ekoloji, 15 (60): 46-54.
 • 14 İnce A., Kılıç S., Özçelik H., 2005. Pollen Morphology of Corydalis DC. (Fumariaceae) Taxa in Turkey. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 24 B (No.1): 57-64.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özçelik H., Korkmaz M., Tel AZ., Kılıç S., 2002. Göller Yöresinin Bazı İlginç Bitkileri. Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu. Kastamonu.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özçelik H., Dutkuner İ., Balabanlı C., Akgün i., Gül A., Karataş A., Kılıç S., Deligöz A., 2005. Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı. I. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu, İzmir.
 • 2 Korkmaz M., Özçelik H., Kılıç S., 2004. Silene L. (Caryophyllaceae) Revizyonuna Hazırlık. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Corydalis Cinsi Polen Morfolojisi ve Bazı Corydalis Türlerinin Anatomik Yapısı. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Doktora Tezi
 • 1 Türkiye'nin Silene L. (Caryophyllaceae) Cinsi Brachypodeae Boiss. ve Auriculatae Boiss. Seksonları Üzerinde Biyosistematik Çalışmalar. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bölükbaşı, M. 2018. Farklı ışıklandırma sürelerinde yetiştirilen Salvia officinalis L. [Adaçayı] fidelerinde meydana gelen morfolojik, anatomik ve fizyolojik değişimlerin araştırılması
 • 2 Şeker, A. 2017. İN VİVO ORTAMLARDA YETİŞTİRİLEN GLYCİNE MAX (L.) MERRİLL (SOYA) BİTKİSİNDE ÇİÇEKLENME, POLEN MORFOLOJİSİ, POLEN ÇİMLENMESİ VE POLEN TÜP UZUNLUĞUNA TUZ STRESİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 3 Tarakçı, O. 2017. İn-Vivo Ortamda Yetiştirilen Mentha piperita L.’nın Morfolojik ve Anatomik Yapıları ile Sekonder Metabolit Birikimine Fotoperiyot Etkisinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 4 Andaç, Z. 2015. Imidacloprid Uygulamasının Mısır Kültür Formlarında Yaprak Anatomisi Parametrelerine Etkisi. SDU. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 5 Kahraman, A., 2014. Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Arpa Fidelerinin Bazı Morfolojik ve Anatomik Parametrelerine Hidrojen Peroksidin Etkileri. SDU. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 6 Aça H.T. 2013.Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Arpa Fidelerinin Bazı Morfolojik Ve Anatomik Parametrelerine Folik Asitin Etkileri. SDU. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Farklı ışıklandırma sürelerinde yetiştirilen Salvia officinalis L. [Adaçayı] fidelerinde meydana gelen morfolojik, anatomik ve fizyolojik değişimlerin araştırılması, SDU-BAP (4907-YL1-17)
 • 2 İN VİVO ORTAMLARDA YETİŞTİRİLEN GLYCİNE MAX (L.) MERRİLL (SOYA) BİTKİSİNDE ÇİÇEKLENME, POLEN MORFOLOJİSİ, POLEN ÇİMLENMESİ VE POLEN TÜP UZUNLUĞUNA TUZ STRESİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, SDUBAP (4579-YL1-16)
 • 3 Kılıç S Aça HT 2016 Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Arpa Fidelerinin Bazı Morfolojik ve Anatomik Parametrelerine Folik Asitin Etkileri SDU BAP 3304 YL2 12
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TUBİTAK 2130035 (TEYDEB). Şenol, R., Kılıç, S., Taşdelen, K. 2015. Seralar İçin LED Bitki Büyütme Ünitesi ve Sera Kontrolü.
 • 2 Doğa projesi 4004, Eğitmen
 • 3 TOVAG/HD 105O611 Nolu Proje: Uzun Gün Koşullarında Yetiştirilen Krizantemlerde Büyümeyi Engelleyici Madde ve Karartma Uygulamalarının Verim ve Kalite ile Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Faktörlere Olan Etkileri.
 • 4 SDÜ-AF 1049-M-05 Nolu Proje: Uzun Gün Koşullarında Yetiştirilen Krizantemlerde Büyümeyi Engelleyici Madde ve Karartma Uygulamalarının Verim ve Kalite ile Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Faktörlere Olan Etkileri.
 • 5 TUBITAK, TBAG, 2406-104T016. Özçelik, H., Kılıç, S., 2004-2007. Silene L. (Caryophyllaceae) Cinsi Auriculatae ve Brachypodae Seksiyonlarının Revizyonu, .
 • 6 SDÜ-AF 235 Nolu Proje: Corydalis Cinsi Polen Morfolojisi ve Bazı Corydalis Türlerinin Anatomik Yapısı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 12. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 2. ve 9. Oturum Başkanlığı, S.D.Ü Kültür Merkezi, 5-8 Ekim, 2005.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Ramazan Senol, Semra Kilic, Kubilay Tasdelen. 2016. Pulse timing control for LED plant growth unit and effects on carnation. COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE. 355446
 • 2 Kilic S. Kahraman A. 2016. The Mitigation Effects of Exogenous Hydrogen Peroxide in Alleviation of the Seed Germination and Seedling Growth Inhibition on Salinity-Induced Stress in Barley. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 3 (2016), 1053-1059
 • 3 Kilic, S. and Kilic, M. 2017. EFFECTS OF CADMIUM-INDUCED STRESS ON ESSENTIAL OIL PRODUCTION, MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY OF LEMON BALM (MELISSA OFFICINALIS L., LAMIACEAE). Applied Ecology and Environmental Research , 15(3):1653-1669. (UBYT-376654)
 • 4 Duran, R.E., Kilic, S.,Coskun, Y. 2015. Response of Maize (Zea mays L. saccharata Sturt) to Different Concentration Treatments of Deltamethrin,Pesticide Biochemistry and Physiology,124, 15-20. (UBYT-345700)
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. ( Aksoy A., Hamzaoğlu E., Kılıç S. 2008. A New Species of Silene L. (Caryophyllaceae) From Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, 158(4): 730-733).
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2007. Some Morphological and Anatomical Observations During Alleviation of Salinity (NaCI) Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Barley by Polyamines. Acta Physiologiae Plantarum, 29 (6): 551-557).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Intraspesific responses of medicinal plants: genotype-environment......Acta Scientiarum Hortum Cultus. 2018
 • 2 Field vigor of Sunflower seeds ......Advances in agricultural Science. 2018
 • 3 Advancement in Medicinal Plant Research, 2018-019.
 • 4 Journal of Agronomy, AR2018-308
 • 5 Agronomy Journal, AJ-2018-11-0703-A
 • 6 Archives of Agronomy and Soil Science, GAGS-2018-0271
 • 7 Mitigation of salt stress by foliar application of jasmonic acid in wheat. Italian Journal of Agronomy
 • 8 Morphological and physiological characteristics of maize roots in response to controlled-release urea under different water conditions. Archives of Agronomy and Soil Science
 • 9 ıtalian Journal of Agronomy, IJA-1181
 • 10 Advancement in Medicinal plant Research, AMPR-2018-015
 • 11 'Seed yield and its quality of some soybean varieties as affected by humic acid' Italian Journal of Agronomy
 • 12 Robust closed-loop control of vegetable production in plant factory , Computers and Electronics in Agriculture. 2017
 • 13 Effects of seed priming with Gibberellic and Salicylic acids and Mycorrhizal inoculation on yield and yield components of lentil (Lens culinaris L.)," for Italian Journal of Agronomy.
 • 14 Studies on ultrastructure effects of Omethoate and Cypermethrin insecticide on the maize seedlings. Chemistry and Ecology.
 • 15 Using Chlorophyll a fluorescence gains to Optimize LED Light Spectrum for short term photosynthesis, COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE
 • 16 Effects of exogenous folic acid on amino acid content and some qualitative parameters of wheat seed and its yield, Italian Journal of Agronomy
 • 17 "Effect of the different carrier based formulations of <i>Pseudomonas indoloxydans</i> (F3-47) and their prophylactic effect on the growth and development of <i>Zea mays</i> L." for Archives of Agronomy and Soil Science
 • 18 Analysis of nicosulfuron residues in maize field soils using a laboratory bioassay. Archives of Agronomy and Soil Science
 • 19 Morphology, development and transplant potential of Prunus avium and Cornus sanguinea seedlings growing under different LED lights. TÜRK BİYOLOJİ DERGİSİ. Makale Kodu: BIY-1607-19
 • 20 Bread wheat responds salt stress better than hulled einkorn wheat during germination stage, TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY . Tar-1604-59
 • 21 An evaluation of nitrogen use efficiency (NUE) indices on the background of mineral status of the seed crop at maturity - a case of maize, Polish Journal of Environmental Studies, PJOES-00932-2014-01).2015-09-11
 • 22 Jolanta Krolczyk, Agnieszka Latawiec, Katarzyna Szwedziak. 2015. Biochar increases yields of maize: preliminary results from the first field experiment in Poland. Polish Journal of Environmental Studies
 • 23 The Effects of Exogenous Antioxidant Germanium (Ge) on Germination and Growth of Lycium ruthenicum Murr Seedlings Subjected to NaCl Stress, Environmental Technology.
 • 24 African Journal of Agricultural Research (2011)
 • 25 Intraspesific responses of medicinal plants: genotype-environment......Acta Scientiarum Hortum Cultus. 2018
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Drought and salinity stresses in Barley: Implications and mitigation strategies, AGRONOMY RESEARCH, 2018.
 • 2 Yield, chemical composition and functional properties of essential oils from Mentha spicata in Santiago del Estero, Argentina
 • 3 DÜNYA ÇAM ORMANLARINI TEHDİT EDEN YABANCI İSTİLACI TÜR; Fusarium circinatum
 • 4 Mısır ve mercimek tohumlarının çimlenmesine alüminyum ve kadmiyum metallerinin etkileri, SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 5 Türkiye’de Hyparrhenia L. Stapf (Poacea) Türünün Anatomisi Üzerine Bir Çalışma' Celal Bayar University Journal of Science, CBUJOS.2015.10 Makale Değerlendirme, 04 Ağustos 2015
 • 6 A Morphological Study on Nepeta fissa C.A.Mey. (Lamiaceae) From Bingöl (Turkey).(BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ)
 • 7 “Evaluation of water quality and the determinatıon of trace elements on biotic and abiotic components of Felent Stream (Kütahya, Sakarya River basin"
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Bilge International Journal of Science and Technology Research
 • 2 Net Journal of Agricultural Science, NJAS-2018-020
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
VERDİĞİ DERSLER
BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ
Bitki Embriyolojisi
Bitki Morf. ve Anat. I
Bitki Morf. ve Anat. II
BİTKİ MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ I
BİTKİ MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ II
BOTANİK
BOTANİKTE PREPARASYON TEKNİĞİ
Eko Fizyolojik Anatomi
EKOFİZYOLOJİK ANATOMİ
EKONOMİK BOTANİK
Faydalı Bitkiler
HÜCRE FİZYOLOJİSİ
İLERİ BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ
Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi
Mikroteknik
TIBBİ BİTKİLER
Tıbbi ve Itri Bitkilerin Mikroskobik ve Makroskobik Yapıları
Useful Plants
 
Bu İçeriği Paylaş!