KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Selda TEKİN ÖZAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114052
E-Posta seldaozan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/seldatekinozan
ORCID ID 0000-0002-8756-8859
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 03.08.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 01.02.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 22.07.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hidrobiyoloji,Ekoloji,Parazitoloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M. A., Tekin-Özan, S., 2007. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, No72.114 s., ISPARTA
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kır, İ., Tekin-Özan, S. 2005. Beyşehir Gölü ve Adaları'nın Balık, Amfibi ve Sürüngen Faunası. Tabiat ve İnsan. 39(2): 27-30.
 • 2 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Barlas, M., 2004. Balıklarda Ağır Metal Birikimi ve Etkileri. Tabiat ve İnsan. 38(1): 23-33.
 • 3 Kır,İ., Tekin-Özan,S., Ayvaz,Y.,2003. Kovada Çayı Arboretumu (Eğirdir-Isparta)'nun Balık, Kurbağa ve Sürüngen Faunası. SDÜ Fen Bil.Ens. Der., 7(3):15-17.
 • 4 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Çınar, K. 2001. Antalya Körfezi Ekonomik Balıkları ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma. SDÜ. Fen Bil. Enst. Derg., 5 (2): 133-138.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kılçık, F., Boyacı, Y.Ö., Tekin-Özan, S., 2021. The First description of the males of the water mite Atractides polyporus (K. Viets, 1922) (Acari; Hydrachnidia; Hygrobatidae) for Turkey. ICAFLS. 5 (1): 12-14.
 • 2 Yay, T. E., Özel, B., Tekin-Özan, S., 2019. Ulupınar Çayı ve Olimpos Deresi (Antalya) Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Epilitik Diyatomlara Göre Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(2): 111-124 .
 • 3 Özel, B., Yay, T.E., Tek,in-Özan, S., 2019. Isparta Deresi’nin Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Simuliidae Faunasına Göre Belirlenmesi. Acta Aquatica Turcica. 15 (4): 487-498.
 • 4 Kayrak, Ş., Tekin-Özan, S., 2018. Determination of heavy metal contents in water, sediments and fish tissues of Tinca tinca in Kovada Lake, Turkey. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research. 4 (2): 73-84.
 • 5 Güldiren, O., Tekin-Özan, S., 2018. Seyhan Baraj Gölü (Adana)’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın Kas, Karaciğer ve Solungaçlarındaki Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2): 157-167.
 • 6 Gülcü-Gür, B., Tekin-Özan, S., 2017. The Seasonal Variations of Heavy Metal Levels in Muscle, Liver and Gill of Pike (Esox lucius L., 1758) Inhabiting Işıklı Lake (Turkey). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1): 40-45.
 • 7 Gülcü-Gür, B., Tekin-Özan, S., 2017. The investigation of heavy metal levels in water and sediment from Işıklı Lake (Turkey) in relation to seasons and phusico-chemical parameters. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 3(2): 87-96.
 • 8 Sancer, O., Tekin-Özan, S., 2016. Seasonal Changes of Metal Accumulation In Water, Sediment And Phragmites austrialis (Cav.) Trin. ex Steudel, 1841 Living In Kovada Lake (Isparta, Turkey). SDÜ Fen Dergisi. 11 (2): 45-60
 • 9 Kalyoncu, H., Özan, C., Tekin-Özan, S., 2016. Isparta Deresi'nin su ve sedimentlerindeki ağır metal birikiminin incelenmesi. MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsaü Dergisi, 7(1): 268-280.
 • 10 Kaptan,H., Tekin-Özan, S., 2014. Eğirdir Gölü’nün (Isparta) Suyunda, Sedimentinde ve Gölde Yaşayan Sazan’ın (Cyprinus carpio L., 1758) Bazı Doku ve Organlarındaki Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. SDU Journal of Science (E-Journal), 9(2):44-60
 • 11 Gürkan, Ü., Tekin-Özan, S., 2012. Susurluk Çayı (Bursa-Balıkesir)'ndaki tatlı su kefali (Squaliua cephalus L.,)'nin helmint faunası. SDU Journal of Science (E-Journal), 7(2),77-85.
 • 12 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Ayvaz, Y., Barlas, M. 2008. Influence of seasons on heavy metal levels in carp (Cyprinus carpio L.) tissues from Kovada Lake (Turkey). Advances in Food Sciences. 30 (3): 140-144.
 • 13 Tekin-Özan, S., Kır, İ., 2007. Accumulation of some heavy metals in Raphidascaris acus (Bloch, 1779) and its host (Esox lucius L., 1758). Türkiye Parazitoloji Dergisi. 31(4): 327-329.
 • 14 Kır, İ., Tekin-Özan, S., 2007. Helminth Infections in Common Carp, Cyprinus carpio L., 1758 (Cyprinidae) from Kovada Lake (Turkey). Türkiye Parazitoloji Dergisi. 31(3): 232-236.
 • 15 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Tuncay, Y., 2007. Kovada Gölü'nün su ve sedimentindeki bazı ağır metallerin mevsimsel değişimi. Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Derg. 24 (1-2): 155-158.
 • 16 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2006.Beyşehir Gölü Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (4); 333-338.
 • 17 Tekin-Özan, S., Kır, İ. 2005. Kovada Gölü Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)'nın Parazitleri Üzerine Bir Çalışma. Türkiye Parazitoloji Derg., 29(3): 200-203
 • 18 Kır. İ., Ayvaz, Y., Barlas, M., Tekin-Özan, S. 2004. Karacaören I Baraj Gölü'nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'lardaki Parazitlerin Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri. Türkiye Parazitoloji Derg., 28(1): 45-49.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tekin-Özan, S., Aktan, N., 2010. Işıklı Gölü’nün suyunda, sedimentinde ve gölde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L.) ‘ın bazı doku ve organlarındaki ağır metal miktarlarının mevsimsel değişimi. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2010, Bolu.
 • 2 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Ayvaz, Y., Barlas, M.,2007. Beyşehir Gölü'nün su ve sedimentindeki bazı ağır metallerin mevsimsel değişimi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla.
 • 3 Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2007.Beyşehir Gölü'nde yaşayan kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)'nda bazı ağır metal birikiminin mevsimsel değişimi. Göller Kongresi. 9-10 Haziran 2007, Isparta.
 • 4 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y. 2004. Kovada Gölü (Isparta) Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın Metazoon Parazitleri ve Mevsimsel Dağılımları. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana.
 • 5 Tekin-Özan, S.,Kır, İ., Ayvaz, Y. 2004. Kovada Gölü (Isparta) Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nda Bazı Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Değişimi.XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Tekin-Özan, S., Sancer, O., 2016. Kovada Gölü (Isparta-Türkiye)'nde Yaşayan Phragmites austrialis (Cav.) Trin. ex Steudel, 1841 Bitkisindeki Ağır Metallerin Miktarlarının Mevsimsel Değişimi. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31 Ağustos-2 Eylül, Mersin.
 • 2 Tekin-Özan, S., Kayrak, Ş., Barlas, M., 2014. Işıklı Gölü'nde Yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın Bazı Doku ve Organlarındaki Metal Seviyelerinin Mevsimsel Değişimi. 5. Ulusal Limnnoloji Sempozyumu. 25-28 Ağustos 2014, Bursa.
 • 3 Şenol, N., Tekin-Özan, S., Yeşil, Ö., 2013. Bazı Ağır Metallerin Carassius carassius’un Böbrek ve Karaciğer Dokularında Oluşturduğu Histomorfolojik Değişiklikler. 1. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos, Nevşehir.
 • 4 Başyiğit, B., Tekin-Özan, S., 2012. Karataş Gölü'nün suyunda ve sedimentinde tespit edilen ağır metal düzeyleri ile bazı fiziko-kimyasal parametreler arasındaki ilişkiler. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta
 • 5 Başyiğit, B., Tekin-Özan, S., 2012. Karataş Gölü’nde yaşayan sudak (Sander lucioperca)’ın bazı doku ve organlarındaki ağır metal miktarları ile balık boyu ve ağırlığı arasındaki ilişkiler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir.
 • 6 Tekin-Özan, S., Barlas, M., Başyiğit, B., Kayrak, Ş., 2012. Antalya Körfezi'nin suyunda ve sedimentinde tespit edilen ağır metal düzeyleri ile bazı fiziko-kimyasal parametreler arasındaki ilişkiler. FABA (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), 21-24 Kasım 2012, Eskişehir.
 • 7 Tekin-Özan, S., Aktan, N., Barlas, M., Ayvaz, Y., 2011. Işıklı Gölü’nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın bazı doku ve organlarındaki ağır metal miktarları ile total boyları ve ağırlıkları arasındaki ilişkiler. FABA 2011 Sempozyumu (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), 4-7 Eylül 2011, Samsun.
 • 8 Aktan, N., Tekin-Özan, S., 2011. Antalya Körfezi’nin suyunda ve körfezde yaşayan kolyoz (Scomber japonicus Houtttuyn, 1782)’un kas, karaciğer ve solungaçlarındaki bazı ağır metal düzeylerinin mevsimsel değişiminin belirlenmesi. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2011, Antalya
 • 9 Tekin-Özan, S., Barlas, M., Aktan, N., Başyiğit, B., 2011. Işıklı Gölü’nün suyunda tespit edilen ağır metal düzeyleri ile bazı fiziko-kimyasal parametreler arasındaki ilişkiler. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011,Çanakkale.
 • 10 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Barlas, M. 2008. Beyşehir Gölü'nün suyunda, sedimentinde, kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)'nda ve endoparaziti Ligula intestinalis (L., 1758)'te bazı ağır metal birikiminin araştırılması. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos. Urla-İzmir.
 • 11 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Ayvaz, Y., 2007. Kovada Gölü'nde yaşayan sazan ( Cyprinus carpio L., 1758)' ın bazı dokularındaki ağır metal düzeylerinin belirlenmesi. Göller Kongresi. 9-10 Haziran 2007. Isparta.
 • 12 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Tuncay, Y., 2007. Kovada Gölü'nün su ve sedimentindeki bazı ağır metallerin mevsimsel değişimi. Göller Kongresi. 9-10 Haziran 2007. Isparta.
 • 13 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y., 2006. Beyşehir Gölü'nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'ın büyüme ve parazit ilişkisinin incelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006. Kuşadası/Aydın.
 • 14 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Barlas, M., 2005. Kovada Gölü'nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)'nın Büyüme ve Parazit İlişkisinin İncelenmesi. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül, İzmir.
 • 15 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Barlas, M. 2004. Kovada Gölü (Isparta) suyunda ve sudak balığı (Stizostedion lucioperca L., 1758)'ında bazı ağır metal birikiminin araştırılması.I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı. 16-19 Mayıs, Sapanca.
 • 16 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y. 2002. Kovada Çayı Arboretumu (Eğirdir-Isparta)'nun Balık, Kurbağa ve Sürüngen Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi. 4-7 Eylül, Malatya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., 2019. Demre Çayı'nın Odanata Faunası. 2. International Health Science and Life Congress. 24-27 April 2019. Burdur-TURKEY
 • 2 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., 2018. Demre Çayı'nın Trichoptera (Insecta) Faunası. 1. International Health Science and Life Congress. 2-5 May 2018. Burdur-Turkey.
 • 3 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., 2018. Simuliidae (Insecta, Diptera) fauna of Demre Stream. 1. International Conference on Agriculture, Forestry & Life Sciences (ICAFLS-2018). 6-9- September 2018. Budapest-Hungary.
 • 4 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., Barlas, M., 2018. Plecoptera (Insecta) Fauna of Demre Stream (Antalya). International Sypmosium Ecology 2018. 19-23 June 2018. Kastamonu.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Tekin-Özan, S., Güldiren, O., 2018. Levels of some heavy metal in tissues of carp (Cyprinus carpio L., 1758) inhabiting Seyhan Dam Lake. 1. International Conference on Agriculture, Forestry & Life Sciences (ICAFLS-2018). 6-9- September 2018. Budapest-Hungary.
 • 2 Tekin-Özan, S., Gülcü-Gür, B., 2018. Determination of Relation Between Fish Size and Heavy Metal Content in Muscle of Pike (Esox lucius). International Sypmosium Ecology 2018. 19-23 June 2018.
 • 3 Özel, B., Yay, T.E., Tekin-Özan, S., 2018. A Preliminary Study on Simuliidae Fauna of Isparta Stream. International Sypmosium Ecology 2018. 19-23 June 2018. Kastamonu.
 • 4 Yay, T.E.,Özel, B., Tekin-Özan, S., 2018. A Preliminary Study on Epilithic Diatom Flora of Ulupınar Stream (Antalya). International Sypmosium Ecology 2018. 19-23 June 2018. Kastamonu.
 • 5 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., 2018.A Preliminary Study on Ephemeroptera (Insecta) Fauna of Demre Stream. International Sypmosium Ecology 2018. 19-23 June 2018. Kastamonu.
 • 6 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., 2018. Demre Çayı'nın Coleoptera Faunası. 1. International Health Science and Life Congress. 2-5 May 2018. Burdur-Turkey.
 • 7 Tekin-Özan, S., Kayrak, Ş., 2016. Determination of Heavy Metal Contents in Water, Sediments and Fish Tissues of Tinca Tinca in Kovada Lake, Turkey . International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST 2016). 10-12 June, Barcelona-SPAİN
 • 8 Tekin-Özan, S., Gülcü-Gür, B., 2015. The determination of some heavy metals in water and sediment from Işıklı Lake (Turkey) in relation to some physico-chemical parameters and seasons. 4th International Conference on Geological and Environmental Sciences (ICGES 2015). 5-6 August 2015. Paris- France.
 • 9 Tekin-Özan, S., Kaptan, H., 2014. Levels of some heavy metals in water, sediment and tissues of carp (Cyprinus carpio., 1758) compared with physico-chemical parameters and size of fish. Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2014). 10-12 April 2014. Rome-Italy.
 • 10 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2005. Concentrations of Some Heavy Metals in Water, Sediment and Carassius carassius from the Kovada Lake. II. International Environmental Protection Symposium. 8-10 September, Kütahya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Burdur İli Ev Tozlarının İncelenmesi,Süleyman Demirel Üniv. Fen Bil. Enst. ISPARTA.
 • Doktora Tezi
 • 1 Beyşehir Gölü'nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'ndaki Parazitlerin ve Ağır Metal Birikiminin Araştırılması
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tuba Elif Yay, 2019. Olimpos ve Ulupınar Dereleri’nin su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik diyatomlara göre belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 120 s, Isparta
 • 2 Bahadır ÖZEL, 2019. Isparta Deresi’nin Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Simuliidae Faunasına Göre Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 84 s, Isparta
 • 3 Ozan GÜLDİREN., 2017. Seyhan Baraj Gölü (Adana)’nün Suyunda, Sedimentinde ve Gölde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın Bazı Doku ve Organlarındaki Ağır Metal Birikiminin Araştırılması.
 • 4 Okan SANCER, Kovada Gölü'nün suyunda, sedimentinde ve Gölde Yetişen Kamış (Phragmites austrialis (Cav.) Trin. ex Steudel, 1841) Bitkisinde Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 5 Hüseyin KAPTAN,2014. Eğirdir Gölü(Isparta)’nün suyunda, sedimentinde ve gölde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın bazı doku ve organlarındaki ağır metal düzeylerinin belirlenmesi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 88 s, Isparta.
 • 6 Belma GÜLCÜ GÜR, Işıklı Gölü’nün suyunda, sedimentinde ve gölde yaşayan turna balığı (Esox lucius L., 1758)’nın bazı doku ve organlarındaki ağır metal birikiminin araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 130 s, Isparta
 • 7 Şule KAYRAK, Kovada Gölü (Isparta)’nün suyunda, sedimentinde ve gölde yaşayan kadife balığı (Tinca tinca l., 1758)’nda ağır metal birikiminin belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 113 s, Isparta
 • 8 Burcu BAŞYİĞİT. Burdur İli Karataş Gölü’nde yaşayan sudak balığı (Sander lucioperca L., 1758)’nda, göl suyunda ve sedimentinde ağır metal birikiminin araştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 86 s, Isparta.
 • 9 Ümit GÜRKAN. Susurluk Çayı (Bursa-Balıkesir)’ndaki Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L.)’nin Parazitlerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 40 s, Isparta
 • 10 Nurşah AKTAN. Antalya Körfezi’nin suyunda ve körfezde yaşayan kolyoz (Scomber japonicus Houttuyn, 1782)’un kas, karaciğer ve solungaçlarındaki bazı ağır metal düzeylerinin belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 69 s, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Füsun KILÇIK, 2020. Demre Çayı’nın fizikokimyasal ve biyolojik yönden izlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ- FDK-2020-8113. Işıklı ve Gökgöl (Denizli) Sulak Alanı Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Makrofit İndekslere Göre Belirlenmesi
 • 2 SDÜ-FDK-2020-8114. Köprüçay Nehri (Antalya) su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik diyatomlara göre belirlenmesi
 • 3 SDÜ- FYL-2019-7384. Karataş Gölü (Burdur)'nün suyunda, sedimentinde ve gölde yetişen kamış (Phragmites austrialis (Cav.) Trin.ex Steudel) bitkisinde ağır metal düzeylerinin belirlenmesi
 • 4 SDÜ- BAP-FDK-2019-7322.Eğirdir Gölünün suyunda sedimentinde ve gölde yetişen kamış Phragmites austrialis Cav Trinex Steudel bitkisinde ağır metal düzeylerinin belirlenmesi.
 • 5 TÜBİTAK- ÇAYDAG- 119Y348. Eğirdir Gölü'nün suyunda, sedimentinde ve göldeki Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex. Steudel ile Typha angustifolia (L.) örneklerindeki ağır metal düzeylerinin belirlenmesi
 • 6 SDÜ-BAP 4825-YL1-16. Olimpos Ve Ulupınar Dereleri’nin Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere Ve Epilitikdiyatomlara Göre Belirlenmesi.
 • 7 SDÜ-BAP 4827-YL1-16. Isparta Deresi’nin Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere Ve Simuliidae Faunasına Göre Belirlenmesi.
 • 8 SDÜ-BAP 4963-YL1-17. Oymapınar Baraj Gölü’nün (antalya) Suyunda, Sedimentinde Ve Gölde Yaşayan Sazan (cyprinus Carpio L., 1758)’ın Bazı Doku Ve Organlarındaki Ağır Metal Birikiminin Araştırılması
 • 9 SDÜBAP 4162-YL1-14. Seyhan Baraj Gölü (Adana)’nün suyunda, sedimentinde ve gölde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın bazı doku ve organlarındaki ağır metal birikiminin araştırılması.
 • 10 SDÜBAP 3951-YL1-14. Kovada Gölü'nün suyunda, sedimentinde ve gölde yetişen kamış (Phragmites austrialis (Cav.) Trin.ex Steudelel) bitkisinde ağır metal düzeylerinin belirlenmesi
 • 11 SDÜBAP-299-YL1-12. Işıklı Gölü’nün suyunda, sedimentinde ve gölde yaşayan turna balığı (Esox lucius L., 1758)’nın bazı doku ve organlarındaki ağır metal birikiminin araştırılması.
 • 12 SDÜBAP-3300-YL1-12. Kovada Gölü (Isparta)’nün suyunda, sedimentinde, gölde yaşayan kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)’ında ve endoparaziti Ligula intestinalis pleroserkoidindeki ağır metal birikiminin belirlenmesi
 • 13 SDÜBAP-2857-YL-11. Eğirdir Gölü (Isparta)’nün suyunda, sedimentinde ve gölde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın bazı doku ve organlarındaki ağır metal düzeylerinin belirlenmesi
 • 14 SDÜBAP-2574-M-10. Antalya Körfezi’nin suyunda, sedimentinde ve körfezde yaşayan kupes, Boops boops (L., 1758)’in bazı doku ve organlarındaki ağır metal birikiminin mevsimsel değişiminin araştırılması
 • 15 SDÜBAP-2479-YL-10. Burdur İli Karataş Gölü’nde yaşayan sudak balığı (Sander lucioperca L., 1758)’nda, göl suyunda ve sedimentinde ağır metal birikiminin araştırılması.
 • 16 SDÜBAP-2053-YL-09. Antalya Körfezi’nin suyunda ve körfezde yaşayan kolyoz (Scomber japonicus Houttuyn, 1782)’un kas, karaciğer ve solungaçlarındaki bazı ağır metal düzeylerinin belirlenmesi.
 • 17 SDÜBAP-2098-YL-10. Susurluk Çayı (Bursa-Balıkesir)’ndaki Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L.)’nin Parazitlerinin Belirlenmesi
 • 18 Işıklı Gölü'nün suyunda, sedimentine ve gölde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'ın bazı doku ve organlarındaki ağır metal birikiminin araştırılması. ÇAYDAG-108 Y 334.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması,TÜBİTAK KAMAG, Proje No: 112G021, 2013-2016
 • 2 TBAG-AY/405 (105T008) TÜBİTAK. Beyşehir Gölü'nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'ndaki Parazitlerin ve Ağır Metal Birikiminin Araştırılması
 • 3 SDÜBAP-05-M-1191. Kovada Gölü'nde yaşayan istakozlarda (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) ağır metal birikiminin araştırılması
 • 4 SDÜBAP-774. Kovada Gölü'ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758), Kadife Balığı (Tinca tinca L.,1758) ve Havuz Balığı (Carassius carassius L.1758)'nın parazitleri ve bazı ağır metal kirliliğinin araştırılması
 • 5 SDÜBAP-793. Beyşehir Gölü'nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Kadife Balığı (Tinca tinca L.,1758)'ndaki parazitlerin ve ağır metal birikiminin araştırılması
 • 6 SDÜAF-315. Burdur İli Ev Tozlarının İncelenmesi
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. (Tekin-Özan, S., 2008. Determination of heavy metals in water, sediment and tissues of tench (Tinca tinca L.,1758) from Beyşehir Lake (Turkey). Env. Mon.Ass. 145: 295-302.)
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. (Tekin-Özan, S., Kır, İ., 2008. Seasonal variations of heavy metals in some organs of carp (Cyprinus carpio L., 1758) from Beyşehir Lake (Turkey). Env. Mon.Ass. 138: 201-206.)
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Tekin-Özan, S., Kır, İ., 2007. Seasonal variations of some heavy metals in pikeperch (Sander lucioperca L., 1758) and crucian carp (Carassius carassius L., 1758) from Kovada Lake, Turkey. Fre. Env. Bull. 15(8): 904-909.)
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006. (Tekin-Özan, S., Kır, İ., 2005. Comparative study on the accumulation of heavy metals in different organs of tench (Tinca tinca L., 1758) and plerocercoids of its endoparasite Ligula intestinalis. Parasitol. Res. 97: 156-159.)
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006. (Tekin-Özan, S., Kır, İ., 2006. Concentrations of some heavy metals in organs of two fish species from the Beyşehir Lake, Turkey. Fresen. Environ. Bull. 15 (6): 530-534.)
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2005. (Kır, İ., Tekin-Özan, S., 2005. Occurrence of Helminths in Tench (Tinca tinca L., 1758) of Kovada Lake(Isparta), Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish. Pathol., 25 (2); 75-81. )
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Acta Aquatica Turcica
 • 2 SDÜ FEN DERGİSİ
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Environmental Monitoring and Assessment
 • 2 Environmental Monitoring and Assessment
 • 3 Polish Journal of Environmental Studies
 • 4 The International Journal of Tropical Biology and Conservation
 • 5 Revista de Biologia Tropical
 • 6 Chemistry and Ecology
 • 7 Fresenius Environmental Bulletin
 • 8 Pakistan Journal of Zoology
 • 9 Environmental Monitoring and Assessment
 • 10 Desalination
 • 11 Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research (PJSIR)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 2 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi (2017-1)
 • 3 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi (2017-2)
 • 4 Arabian Journal of Chemistry
 • 5 Journal of Fisheries Sciences.com
 • 6 British Journal of Applied Science & Technology
 • 7 Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering.
 • 8 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Erciyes Üniversitesi, FBE DErgisi
 • 2 Karaelmas Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 • 3 KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Gelendost Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü (2011-2014)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Hidrobiyoloji ABD Başkanlığı (2016-Devam ediyor)
 • 2 Genel Biyoloji ABD Başkanlığı (2013-2016)
 • 3 Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-2013)
 • 4 SDU. Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2010-2013)
VERDİĞİ DERSLER
Biyoistatistik
DENİZ BİYOLOJİSİ
Hayvan Fizyolojisi
Hidrobiyoloji
Konak parazit ilişkileri
Omurgalı I. Laboratuvarı
Omurgalı II. Laboratuvarı
Su kimyası
Zooloji
 
Bu İçeriği Paylaş!