KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Meltem KARAATLI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Telefon 2462110592
E-Posta meltemkaraatli@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 21.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 05.12.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 07.04.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
yapay sinir ağları,yöneylem araştırması
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 KARAATLI, Meltem, "SPSS Uyulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri", 1. Bölüm, "Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi", Asil Yayın Dağıtım, 2005.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 MEVDUAT BANKASI SEÇİMİ SÜRECİNDE TOPSIS VE ELECTREYÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI
 • 2 TÜRK MİLLİ ERKEK FUTBOL TAKIMINA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE FUTBOLCU SEÇİMİ
 • 3 BORSA İSTANBUL İŞLETMELERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE KÜMELENMESİ
 • 4 KARAATLI, Meltem, GÜNGÖR, İbrahim, "Hemşire Çizelgeleme Sorununa Bir Çözüm Önerisi ve Bir Uygulama", Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,Sayı:1, Cilt:2, s:22-52, 2010.
 • 5 KARAATLI, Meltem, DEMİRAL, Fatih M., ZEYNEL, Esra ve PALA, Yunus, "2008 Küresel Krizinin KOBİ'lerde Yarattığı Etkiler ve Kriz Yönetimi:Göller Bölgesi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cit:02, Sayı:10, s:143-161, 2009.
 • 6 KARAATLI, Meltem, GÜNGÖR, İbrahim, DEMİR, Yusuf ve KALAYCI Şeref,"Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Tahmin Edilmesi", Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Fener Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s.22-48,2005.
 • 7 EROĞLU, Abdullah, KARAATLI, Meltem, KILIÇ, Yavuz, "Kusurlu Ürünler İçin Bir Ekonomik Üretim Miktarı Modeli", İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2004, s.131-140.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KARAATLI, Meltem, "Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Tahmin (İMKB'de Bir Uygulama)"Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. İbrahim GÜNGÖR, 2003.
 • Doktora Tezi
 • 1 KARAATLI, Meltem, "Bulanık Ortamda Çok Amaçlı İşgücü Çizelgeleme:Hemşireler İçin bir Uygulama",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 En İyi Mevduat Bankasının Belirlenmesinde TOPSIS ve ELECTRE Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Öğrenci:Damla Yalçıner
 • 2 Entropi Temelli WASPAS ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle Avrupa'nın En BüYük Havalimanlarının Sıralanması, Öğrenci:İbrahim Budak
 • 3 "Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Limanlarının Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri İle Karşılaştırılması ", Öğrenci:Ömer YILDIZ, 2015
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Hastane İçi Mimari Yapının Karmaşıklığının Hastalar Üzerindeki Etkisi, TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı Proje Danışmanlığı, Yürütücü: İlkay ERTÜRK, Mart 2013- Haziran 2014
VERDİĞİ DERSLER
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA
istatistik 1
istatistik 2
İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA
YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMALARI
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI UYGULAMALARI
 
Bu İçeriği Paylaş!