KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hamide KABAŞ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı
Telefon 2111190
E-Posta hamidetekeli@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hamidetekeli
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 20.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 31.01.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 28.09.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Betonarme Yapılar,Performansa Dayalı Tasarım,Yüksek Yapı Sistemleri,Deprem Mühendisliği ,Yapıların Bilgisayar Modellemesi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 “Depremde Çökmeyen Bina Nedir? Nasıl Projelendirilir?”, Prof. Dr. Ergin ATIMTAY, 723-773, Ankara, 2009.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tekeli, H., Akyürek, O., Deniz, M., Hersat, E., Kara, N., Tosun, U., Kaya, F., “Betonarme Çerçevede Dolgu Duvarların Hasır Çelik Donatılı Sıva İle Güçlendirilmesi”, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, BEU Journal of Science, 3(2),179-191, 2014.
 • 2 Korkmaz, K. A., Demir, F., Tekeli, H., “Investigation of Concrete Strength Effect On Computer Based Structural Retrofit”, Beykent University, Journal of Science and Technology, 2, 41-51, (2008).
 • 3 Demir, F., Tekeli, H., Korkmaz, K. A., “Elastisite Modülünün Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılmasına Etkisi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Dergisi, 25, 190-199, (2007).
 • 4 Türkmen, M., Tekeli, H., Kuyucular, A., “Betonarme Bina Maliyetlerinin Zemin Sınıfı - Kat Adedi Ve Düzensizlik İle Değişimi”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 57-65, (2006).
 • 5 Türkmen, M., Tekeli, H., “Deprem Bölgesi ve Yerel Zemin Sınıfının Bina Maliyetine Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3), 127-130, (2005).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, F., Korkmaz, K.A., Gençoğlu, M., Tekeli, H., “Beton Dayanımının Betonarme Yapıların Güçlendirilmesi Açısından Değerlendirilmesi”, TMMOB Antalya Şube Bülteni, 50, 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tekeli, H., Korkmaz K. A., Demir, F., Çarhoğlu, A.I., “Comparison of Critical Column Buckling Load in Regression, Fuzzy Logic and ANN Based Estimations”, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 26(3), 1077-1087, (2014).
 • 2 Tekeli, H., Atimtay, E., Türkmen, M., A simplified method for determining sway in reinforced concrete dual buildings and design applications, Struct. Design Tall Spec. Build., 22(15),1119-1198.
 • 3 Korkmaz, K. A., Demir, F., Tekeli, H., “Uncertainty Modeling of Critical Column Buckling”, Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, Vol. 36, Part 2, April 2011, pp. 267–280.
 • 4 Korkmaz, K. A., Tekeli, H., Demir, F., “Determination of elastic moduli effects on storey-drifts by fuzzy logic algorithm”, Civil Engineering and Environmental Systems, Vol. 26, No. 3, 249–262, (2009).
 • 5 Tekeli, H., Demir, F., Atımtay, E., “Çerçeveli ve Perdeli-Çerçeveli Betonarme Binaların Ötelenmesi: Analitik Çözümler”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 9-19, (2008).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., Aktaş, E., “Bulanık Mantık Yöntemiyle Deprem Tahmini İçin Bir Yaklaşımı”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu - BMYS'2008, Eskişehir, Türkiye, 15-17 Ekim, 2008.
 • 2 Demir, F., Korkmaz, K.A., Gençoğlu, M., Tekeli, H., “Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi ”, 7. Ulusal Beton Kongresi, İstanbul, 323-332, 2007.
 • 3 Tekeli, H., Çırak, İ., Türkmen, M., Demir, F., Korkmaz, K. A., Atimtay, E., “Elastik Ötesi Sismik Performans İlişkisinin Saptanması İçin Analitik Bir Yöntem (Statik İtme Analizi)”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, 263-270, 2006.
 • 4 Korkmaz, K.A., Demir, F., Türkmen, M., Tekeli, H., Çırak, İ., “Mevcut Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi İçin Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, 218-225, 2006.
 • 5 Demir, F., Türkmen, M., Korkmaz, K. A., Tekeli, H., Çırak, İ., “Betonarme Perdelerle Yapılan Güçlendirme Uygulamalarının Deprem Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, 211-217, 2006.
 • 6 Çırak, İ. F., Demir, F., Türkmen, M., Tekeli, H., “Endüstri Yapılarında Dolgu Duvarların Yapısal Davranışa Etkisi”, Çelik Yapılar Çalıştayı, Isparta, 2006.
 • 7 Türkmen M., Demir, F., Çırak, İ. F., Tekeli, H., “Kolon Kiriş Birleşimleri Mafsallı Prefabrike Yapılarda Deprem Etkilerinden Oluşan Sorunlar ve Öneriler”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları, Antalya, 320-329, 2005.
 • 8 Türkmen, M., Tekeli, H., Kuyucular, A., “Zemin Sınıfı-Kat Adedi ve Düzensizlik İle Betonarme Bina Maliyetlerinin Değişimi”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 204-212, 2005.
 • 9 Tekeli, H., Tüken, A., Türkmen, M., Atımtay, E., “Depreme Maruz Yapının Ötelenmesinin Basit Hesabı: Kapalı Çözüm”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 190-203, 2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ulutaş, H., Tekeli, H., Gencoglu, M., Demir, F., 2016. BETON GERİLME DAĞILIM MODELİNİN KESİT HASAR SINIRLARI ÜZERİNDE ETKİSİ, Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 - DAAYS’16, March 2-4, Karabuk University, Karabuk, Turkey.
 • 2 Korkmaz, K.A., Demir, F., Irtem, E., Tekeli, H., “Investigation of Earthquake Behavior of Health Care Facilities in Turkey”, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Türkiye, 22-24 Ekim 2009.
 • 3 Demir, F., Korkmaz, K.A., Tekeli, H., “Mevcut Yapıların Deprem Davranışlarının DBYBHY-2007’e Göre İncelenmesinin Beton Dayanımı Açısından Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, 1-3 Ekim, Sakarya, 329-341, 2009.
 • 4 Tekeli, H., Tuna, M.E., Atımtay, E., “Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Deprem Tepkisini Bulmak İçin Basit Bir Model”, Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, 1-3 Ekim, Sakarya, 50-65, 2009.
 • 5 Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., “Computational Investigation of Shear Wall-Frame Interaction in Strengthening Accounting Torsinal Effects”, ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece, 2009.
 • 6 Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., “An Alternative Methodology for Prediction of Structural Story Drifts”, 5th EECS’08 International Symposium, North Cyprus, Gemikonağı, Lefke, 2008.
 • 7 Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., Karahan, A.E., “Effects of Infilled Masonry Walls on Nonlinear Structural Behavior of Precast Concrete Structure in Turkey”, The 14 th World Conference on Earthquake Engineering, 12-17 October, Beijing, China, 2008.
 • 8 Demir, F., Korkmaz, K.A., Tekeli, H., Ayci, O., “Structural Performance Evaluation by Using ANFIS”, 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Imformation Technology in Construction, ICBBE 2008, 17-21 October, Beijing, China, 2008.
 • 9 Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., “Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R/C Buildings”, 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Imformation Technology in Construction, ICBBE 2008, 17-21 October, Beijing, China, 2008.
 • 10 Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., “Retrofitting and Strengthening of Existing R/C Buildings Using Shear Walls”, 11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenance of Structures, Cyprus, 269-276, 2007.
 • 11 Durmuş, G., Tekeli, H., Korkmaz, K.A., Ay, Z., “FEM Investigation of Beam Column Connections of Moment Resisting Stell Structures Strengthened by Rib Plate Members”, International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Suleyman Demirel University, 24-26 October, Antalya, 206-215, 2007.
 • 12 Tekeli, H., Demir, F., Korkmaz, K. A., Gençoğlu, M., Ay, Z., “Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının Değerlendirilmesi ”, International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Suleyman Demirel University, 24-26 October, Antalya, 414-424, 2007.
 • 13 Demir, F., Türkmen, M., Tekeli, H., Çırak, İ., “A New Way Prediction of Elastic Modulus of Normal and High Strength Concrete: Artificial Neural Networks”, The 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya University, Sakarya, 208-215, 2006.
 • 14 Demir, F., Türkmen, M., Tekeli, H., Çırak, İ., “Earthquake Response of Masonry Infilled Precast Structure”, The Seventh International Conference on Vibration Problems, 5-9 September, İstanbul, Springer, Netherlands, 137-142, 2005.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 “Deprem Bölgesi ve Yerel Zemin Sınıflarının Bina Maliyetine Etkileri” Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN (SDÜ)
 • Doktora Tezi
 • 1 “Deprem Tasarımında Ötelenmenin ve Enerji Tüketiminin Kontrolü”Prof. Dr. Ergin ATIMTAY (ODTÜ), Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN (SDÜ)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Esen, B., 2016, Düşük Beton Dayanımına Sahip Betonarme Kirişlerin Eğilme Kapasitelerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 2 Şan, M., 2016, Betonarme Çerçevede Boşluklu Dolgu Duvarların Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Saydam, A., 2016, Betonarme Binalarda Dolgu Duvarların Deprem Davranışına Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İkinci Danışmanlık.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Burdur İli İnşaat Sektöründe Çalışanların Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Konusunda Eğitilmesi ve Kamu Binalarının Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi, Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu Destekli Projesi, TR0205.01/002/01/011, Teknik Eğitimci, 2006.(Proje Yöneticisi: Öğr. Gör. Serkan ÖKTEM-SDÜ)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Deniz, M., Hersat, E., Kara, N., Tosun, U.,DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN HASIR DONATI İLE GÜÇLENDİRİLMESİ, Tübitak 2209, Proje Danışmanı, 2014.
 • 2 Düzlem dışı yüklenen yığma yapıların polipropilen lifli kuru karışım püskürtme betonla güçlendirilmesi, Tübitak 1001, yardımcı araştırmacı, proje no. 111M335
 • 3 Binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek yeni bir yaklaşım, yardımcı araştırmacı, Tübitak 1001, proje no. 111M119
 • 4 Koca, N., Avan, A. O., Kayabaş, B., Tunçtan, J., BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM DAVRANIŞINA DOLGU DUVARLARIN ETKİSİ, Tübitak 2209, Proje danışmanı, 2013.
 • 5 Betonarme kirişlerin çelik levhalarla kesmeye karşı güçlendirilmesi, Tübitak 2209, Danışman
 • 6 Deprem Hasarlı Binaların Onarımı ve Mevcut Binaların Güçlendirilmesi: Dış Perde Duvar Uygulaması, Devlet Planlama Teşkilatı –Yaygınlaşmış Ulusal ve Uluslararası Projesi, DPT-YUUP BAP-08-11-DPT.2004K120760, Yardımcı Araştırmacı, 2007.(Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ergin ATIMTAY-ODTÜ)
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusu Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 m2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, SDÜBAP 2004/95, Yardımcı Araştırmacı, 2004.(Proje Yöneticisi: Prof. Dr. S. Nilay KESKİN-SDÜ)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 “International Symposium on Advances in Earthquake and Structural Engineering”, Düzenleyen Kuruluş: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 24-26 Ekim, 2007, Antalya.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 “Yapısal Onarım ve Güçlendirme”, Düzenleyen Kuruluş: Pamukkale Üniversitesi, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, 7-8 Aralık, 2006, Denizli.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 “Depremde Binalar Neden Yıkılır? Öldüren Deprem mi yoksa Binalar mı?”, Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, 13 Haziran, 2007.
VERDİĞİ DERSLER
Betonarme I
Betonarme II
Betonarme taşıyıcı sistemler
Bilgisayar destekli betonarme projesi
Statik-mukavemet
 
Bu İçeriği Paylaş!