KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden İşletmesi Anabilim Dalı
Telefon 2462111308
E-Posta servetdemirdag@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7838-388X
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 15
Alıntı Sayısı: 1007
Web Of Science Hindex: 12
Alıntı Sayısı: 598
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSİ 07.07.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSİ 19.01.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSİ 19.01.2006
İLGİ ALANLARI
Kaya Mekaniği,Mermer Ocak ve Fabrika İşletmeciliği
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 TÜBİTAK-1001 (116M724). Kayaçların Çekme Dayanımlarının Direkt ve İndirekt Yöntemlerle Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi (Yürütücü), Tübitak 1001, DEMİRDAĞ Servet, ALTINDAĞ Raşit, ŞENGÜN Nazmi, Tüfekci Kenan, Efe Tamer, 01.04.2017 - 01.04.2019 (ULUSAL)
 • 2 TÜBİTAK 114-M-569 Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma İndeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanımına Yönelik Bir Model Oluşturulması (Araştırıcı) , Tübitak 1001, DEMİRDAĞ Servet, ALTINDAĞ Raşit, ŞENGÜN Nazmi, UĞUR İbrahim, COŞKUN Ahmet, Akbay Deniz, 01.10.2014 - 13.12.2017 (ULUSAL)
 • 3 Uygun Katkı Maddeleri İlavesi ile Pomzadan Mamul Yüksek Performanslı Yapısal Beton Üretimi Olanaklarının Araştırılması (Araştırıcı) , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DEMİRDAĞ Servet, UĞUR İbrahim, ÇANKIRAN Osman, 01.01.2004 - 01.01.2006 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 EFE TAMER, DEMİRDAĞ SERVET, TÜFEKCİ KENAN, ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, Estimating the direct tensile strength of rocks from indirect tests. Arabian Journal of Geosciences, 14(14), , 1-23. Doi: 10.1007/s12517-021-07539-9, (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 DEMİRDAĞ SERVET, TÜFEKCİ KENAN, ŞENGÜN NAZMİ, EFE TAMER, ALTINDAĞ RAŞİT, Determination of the Direct Tensile Strength of Granite Rock by Using a New Dumbbell Shape and its Relationship with Brazilian Tensile Strength. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 221(1), , 1-12. Doi: 10.1088/1755-1315/221/1/012094, (2019), (Diğer)
 • 3 EFE TAMER, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, TÜFEKCİ KENAN, ALTINDAĞ RAŞİT, Effect of Sample Dimension on Three and Four Points Bending Tests of Fine Crystalline Marble and its Relationship with Direct Tensile Strength. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 221(1), , 1-11. Doi: 10.1088/1755-1315/221/1/012093, (2019), (Diğer)
 • 4 DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, UĞUR İBRAHİM, ALTINDAĞ RAŞİT, Estimating the uniaxial compressive strength of rocks with Schmidt rebound hardness by considering the sample size. Arabian Journal of Geosciences, 11(17), Doi: 10.1007/s12517-018-3847-1, (2018), (SCI-Expanded)
 • 5 ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, UĞUR İBRAHİM, AKBAY DENİZ, ALTINDAĞ RAŞİT, Assessment of the physical and mechanical variations of some travertines depend on the bedding plane orientation under physical weathering conditions. Construction and Building Materials , 641-648. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.08.142, (2015), (SCI-Expanded)
 • 6 DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, UĞUR İBRAHİM, EFE TAMER, AKBAY DENİZ, ALTINDAĞ RAŞİT, Variation of vertical and horizontal drilling rates depending on some rock properties in the marble quarries. International Journal of Mining Science and Technology, 24(2), , 269-273. Doi: 10.1016/j.ijmst.2014.01.020, (2014), (Diğer)
 • 7 UĞUR İ., ŞENGÜN N., DEMİRDAĞ Servet, ALTINDAĞ R., Analysis of the alterations in porosity features of some natural stones due to thermal effect. ULTRASONICS, 54(5), , 1332-1336. Doi: 10.1016/j.ultras.2014.01.013, (2014), (SCI-Expanded)
 • 8 DEMİRDAĞ SERVET, Effects of freezing thawing and thermal shock cycles on physical and mechanical properties of filled and unfilled travertines. Construction and Building Materials , 1395-1401. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.06.045, (2013), (SCI-Expanded)
 • 9 ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, DEMİRDAĞ SERVET, YAVUZ HÜSEYİN, P wave velocity and Schmidt rebound hardness value of rocks under uniaxial compressional loading. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 48(4), , 693-696. Doi: 10.1016/j.ijrmms.2011.02.007, (2011), (SCI-Expanded)
 • 10 YAVUZ HÜSEYİN, Özkahraman Tarık, DEMİRDAĞ SERVET, Polishing experiments on surface quality of building stone tiles. Construction and Building Materials, 25(4), , 1707-1711. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2010.10.016, (2011), (SCI-Expanded)
 • 11 UĞUR İBRAHİM, DEMİRDAĞ SERVET, YAVUZ HÜSEYİN, Effect of rock properties on the Los Angeles abrasion and impact test characteristics of the aggregates. Materials Characterization, 61(1), , 90-96. Doi: 10.1016/j.matchar.2009.10.014, (2010), (SCI-Expanded)
 • 12 YAVUZ HÜSEYİN, DEMİRDAĞ SERVET, CARAN ŞEMSETTİN, Thermal effect on the physical properties of carbonate rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47(1), , 94-103. Doi: 10.1016/j.ijrmms.2009.09.014, (2010), (SCI-Expanded)
 • 13 DEMİRDAĞ SERVET, TÜFEKCİ KENAN, KAYACAN RAMAZAN, YAVUZ HÜSEYİN, ALTINDAĞ RAŞİT, Dynamic mechanical behavior of some carbonate rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47(2), , 307-312. Doi: 10.1016/j.ijrmms.2009.12.003, (2010), (SCI-Expanded)
 • 14 DEMİRDAĞ SERVET, YAVUZ HÜSEYİN, ALTINDAĞ RAŞİT, The effect of sample size on Schmidt rebound hardness value of rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 46(4), , 725-730. Doi: 10.1016/j.ijrmms.2008.09.004, (2009), (SCI-Expanded)
 • 15 DEMİRDAĞ SERVET, The effect of using different polymer and cement based materials in pore filling applications on technical parameters of travertine stone. Construction and Building Materials, 23(1), , 522-530. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2007.10.019, (2009), (SCI-Expanded)
 • 16 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Strength properties of volcanic slag aggregate lightweight concrete for high performance masonry units. Construction and Building Materials, 22(3), , 135-142. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2006.10.002, (2008), (SCI-Expanded)
 • 17 YAVUZ Hüseyin, UĞUR İbrahim, DEMİRDAĞ Servet, Abrasion resistance of carbonate rocks used in dimension stone industry and correlations between abrasion and rock properties. INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, 45(2), , 260-267. Doi: 10.1016/j.ijrmms.2007.04.003, (2008), (SCI-Expanded)
 • 18 DEMİRDAĞ SERVET, UĞUR İBRAHİM, SARAÇ MEHMET SAİM, The effects of cement fly ash ratios on the volcanic slag aggregate lightweight concrete masonry units. Construction and Building Materials, 22(8), , 1730-1735. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2007.05.011, (2008), (SCI-Expanded)
 • 19 UĞUR İBRAHİM, DEMİRDAĞ SERVET, Investigation of the relation between the specific heat capacity and material properties of some natural building and facing stones. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 43(5), , 831-835. Doi: 10.1016/j.ijrmms.2005.12.003, (2006), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 EFE TAMER, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, TÜFEKCİ KENAN, ALTINDAĞ RAŞİT, The effect of sample dimension on three and four points bending tests of fine crystalline marble and its relationship with direct tensile strength. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2018 (2018). (Tam metin bildiri)
 • 2 DEMİRDAĞ SERVET, TÜFEKCİ KENAN, ŞENGÜN NAZMİ, EFE TAMER, ALTINDAĞ RAŞİT, Determination of the direct tensile strength of granite rock by using a new dumbbell shape and its relationship with Brazilian tensile strength. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2018 (2018). (Tam metin bildiri)
 • 3 AKBAY DENİZ, ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, DEMİRDAĞ SERVET, Doğal Taşların Tuz Kristallenmesine Karşı Direncinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi.. Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi, MERSEM 2017 (2017). (Tam metin bildiri)
 • 4 ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, ŞENGÜN NAZMİ, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, COŞKUN AHMET, SERT MURAT, Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşların Yüzey Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma İndeks Değerlerindeki Değişimin İncelenmesi.. Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi, MERSEM 2017 (2017). (Tam metin bildiri)
 • 5 GÜNEŞ AFŞİN, DEMİRDAĞ SERVET, ÜNER CELAL ONUR, DEMİRBAŞ ETHEM ONUR, Piroteknik Kaya Kırıcı Malzemelerin Mermer Ocaklarında Pasa Söküm İşlemlerinde Kullanılması. Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi, MERSEM 2017 (2017). (Tam metin bildiri)
 • 6 ALTINDAĞ RAŞİT, AKBAY DENİZ, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, UĞUR İBRAHİM, MUTLUTÜRK MAHMUT, Underground Structures in Turkey and Their Place in Engineering Education. Int. Black Sea Mining Tunnelling Symp. (2016). (Tam metin bildiri)
 • 7 AKBAY DENİZ, ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, UĞUR İBRAHİM, Operating and Maneuver Time Analysis of Tunnel Machineries Used in Altan Ayağ T3 Tunnel in Antalya District Turkey. Int. Black Sea Mining Tunnelling Symp (2016). (Tam metin bildiri)
 • 8 ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, UĞUR İBRAHİM, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, Evaluation of the mechanical excavation methods used in underground openings in Turkey. 6th International Symposium on Tunnels and Underground Structures in South-East Europe with the title ”Urban undergorund structures in karst (2016). (Tam metin bildiri)
 • 9 TÜFEKCİ KENAN, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, AKBAY DENİZ, A new design test apparatus for determining direct tensile strength of rocks. EUROCK 2016 Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future, Cappadocia/Turkey. (2016). (Tam metin bildiri)
 • 10 ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, AKBAY DENİZ, UĞUR İBRAHİM, ALTINDAĞ RAŞİT, The effect of rock properties on the capillary water absorption coefficients of the different natural stone types. ISRM Regional Symposium EUROCK 2015 64th Geomechanics Colloquium. Schubert (ed.) Future Development of Rock Mechanics (2015). (Tam metin bildiri)
 • 11 AKBAY DENİZ, UĞUR İBRAHİM, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, Investigation of some mechanical properties of rocks under the effect of different body temperatures. ISRM Regional Symposium EUROCK 2015 64th Geomechanics Colloquium. Schubert (ed.) Future Development of Rock Mechanics. (2015). (Tam metin bildiri)
 • 12 AKBAY DENİZ, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, Bazı Doğal Taşların Farklı Koşullar Altında Dayanım Değerlerinin Değişiminin İncelenmesi. IMCET-2015 Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (2015). (Tam metin bildiri)
 • 13 Tamer Efe, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, MUTLUTÜRK MAHMUT, Investigation of The Cutting Performance of Some Carbonate Rocks with Circular Diamond Sawing Machine. 8th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS8) (2014). (Tam metin bildiri)
 • 14 EKİNCİOĞLU GÖKHAN, ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, GÜNEY AVNİ, The relationships between Drilling Rate Index DRI physico mechanical properties and specific cutting energy for some carbonate rocks. EUROCK 2013-Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment (2013). (Tam metin bildiri)
 • 15 ŞENGÜN NAZMİ, UĞUR İBRAHİM, DEMİRDAĞ SERVET, ALTINDAĞ RAŞİT, KOÇCAZ CANGİR ERİNÇ, Bazı Doğal Taşların Özgül Isı Değerleri ile Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2013), Antalya, s.1063-1070. (2013). (Tam metin bildiri)
 • 16 ŞENGÜN NAZMİ, UĞUR İBRAHİM, DEMİRDAĞ SERVET, ALTINDAĞ RAŞİT, Evaluation of specific cutting energy in the circular sawing with the elastic parameters of rocks. EUROCK 2013-Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment (2013). (Tam metin bildiri)
 • 17 ALTINDAĞ RAŞİT, GÜNEY AVNİ, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, MUTLUTÜRK MAHMUT, Investigation of crack propagation in rocks and their tendencies to failure. International Symposium Eurock 2012 - Rock Engineering Technology for Sustainable Underground Construction, Stockholm (2012). (Tam metin bildiri)
 • 18 EFE TAMER, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, Bej Mermerlerde Epoksi Uygulamasının Atmosferik Şartlar Altında Kayacın Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklere Etkisi. MERSEM’2012 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Afyonkarahisar-TÜRKİYE. (2012). (Tam metin bildiri)
 • 19 AKBAY DENİZ, EFE TAMER, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, ALTINDAĞ RAŞİT, KOÇCAZ CANGİR ERİNÇ, Donma Çözülme ve Termal Şok Koşullarının Bazı Mermerler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. MERSEM’2012 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Afyonkarahisar-TÜRKİYE. (2012). (Tam metin bildiri)
 • 20 ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, Evaluation of Some Hardness Index Values of Rocks. 22nd World Mining Congress Expo (2011). (Tam metin bildiri)
 • 21 ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, GÜNEY AVNİ, DEMİRDAĞ SERVET, MUTLUTÜRK MAHMUT, ÇİÇEK UĞUR, KISTIR MEHMET RAFET, Relationships of Impact Strength Index ISI With Physico Mechanical And The Chemical Properties of Coals. Forum of Mining Engıneers–2011 International Scientific and Practical Conference (2011). (Tam metin bildiri)
 • 22 ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, DEMİRDAĞ SERVET, KOÇCAZ CANGİR ERİNÇ, GÜNEY AVNİ, İSMAİLOV TEFİK, Doğaltaş İşleme Fabrikalarında Oluşan Gürütü Kirliliği Ölçümleri. The international practical conference on the subject ”The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection”,9-14, 15-16 Kasım 2011, Baku-Azerbaycan. (2011). (Tam metin bildiri)
 • 23 YAVUZ HÜSEYİN, DEMİRDAĞ SERVET, CARAN ŞEMSETTİN, ALTINDAĞ RAŞİT, Effect of heat on some material properties of rocks. Proceedings of 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy (IOC 2010) (2010). (Tam metin bildiri)
 • 24 DEMİRDAĞ SERVET, YAVUZ HÜSEYİN, ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, Variation of P wave velocity and Schmidt rebound hardness of igneous rocks under uniaxial compressive stress. Proceedings of 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy (IOC 2010) (2010). (Tam metin bildiri)
 • 25 YAVUZ HÜSEYİN, ÖZKAHRAMAN TARIK, DEMİRDAĞ SERVET, Effect of some processing parameters on surface quality of natural stone tiles. Proceedings of the 7th International Marble and Natural Stone Congress of Turkey (MERSEM 2010) (2010). (Tam metin bildiri)
 • 26 UĞUR İBRAHİM, DEMİRDAĞ SERVET, YAVUZ HÜSEYİN, Estimating the Los Angeles abrasion loss of the aggregates from bedrock properties. 3rd Balkan Mining Congress (2009). (Tam metin bildiri)
 • 27 ALTINDAĞ RAŞİT, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, GÜNEY AVNİ, MUTLUTÜRK MAHMUT, KARAGÜZEL REMZİ, Evaluation of Empirical Equations For Assessing The True UCS of Rocks. ISRM Regional Symposium EUROCK 2009, Cavtat, Croatia (2009). (Tam metin bildiri)
 • 28 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Pomza Kayacı Karakteristik Özellikleri İle Isı Yalıtımı İlişkisinin Analizi. 18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - Imcet 2003 (2003). (Tam metin bildiri)
 • 29 GÜNDÜZ LÜTFULLAH, DEMİRDAĞ SERVET, Mermer Ocak İşletmeciliğinde Kullanılan Elmas Tel ve Boncukların Aşınma Dinamiği Üzerine Bir İnceleme. 17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - Imcet 2001 (2001). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KILIÇ İBRAHİM, DEMİRDAĞ SERVET, KÖPRÜLÜ ELMAS TEL KESME MAKİNESİ İLE ZİNCİRLİ KOLLU KESİCİ MAKİNENİN KESİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 26(2), , 509-526. Doi: 10.17482/uumfd.825755, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 TÜFEKCİ KENAN, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, EFE TAMER, ALTINDAĞ RAŞİT, An alternative approach to obtaining the direct tensile strength of the rocks from the indirect tensile strength (Kayaçların direkt çekme dayanımlarının indirekt çekme dayanımlarından elde edilmesi için alternatif bir yaklaşım). Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 27(6), , 756-765. Doi: 10.5505/pajes.2021.98479, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, ŞENGÜN NAZMİ, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, COŞKUN AHMET, SERT MURAT, KARBONAT KÖKENLI BAZI DOĞAL TAŞLARIN YÜZEY ÖZELLIKLERINE BAĞLI OLARAK GÜNEŞ IŞIĞINI YANSITMA İNDEKS DEĞERLERINDEKI DEĞIŞIMIN İNCELENMESI. Bilimsel Madencilik Dergisi , 129-134. Doi: 10.30797/madencilik.493335, (2018), (TR DİZİN)
 • 4 ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, DEMİRDAĞ SERVET, Dairesel Testerelerle Kesme İşleminde Testere Devir Sayısının ve Gürültü Seviyesi Değişimlerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), 19(3), , 121-126. Doi: 10.5505/pajes.2013.98698, (2013), (TR DİZİN)
 • 5 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Mermer Ocak İşletmeciliğinde Elmas Teller ile Kollu Kesiciler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Taş Dünyası Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi , 336-342. (2004), (Endekste taranmıyor)
 • 6 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Mermer Ocak Kesimi Uygulamalarında Sinterize Elmas Tel Kullanımı. Türkiye Taş Dünyası Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi , 94-100. (2002), (Endekste taranmıyor)
 • 7 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Mermer Ocak İşletmeciliğinde Taşeron Uygulama Sistemleri. Türkiye Taş Dünyası Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi , 176-178. (2002), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DEMİRDAĞ SERVET, EFE TAMER, ŞENGÜN NAZMİ, TÜFEKCİ KENAN, ALTINDAĞ RAŞİT, Kayaçların direkt çekme dayanımlarının belirlenmesinde kullanılacak en uygun dumbel şekilli numune geometrisinin belirlenmesi.. KAYAMEK’2018- 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 2 ALTINDAĞ RAŞİT, AKBAY DENİZ, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, UĞUR İBRAHİM, Türkiye de Yeraltı Yapıları ve Mühendislik Eğitiminde Yeri. 1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 3 Tamer Efe, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, Bazı Kayaçlarda Tabakalanma Yönelimine Bağlı Olarak Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Değişimi. XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (2014). (Tam metin bildiri)
 • 4 ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, DEMİRDAĞ SERVET, KOÇCAZ CANGİR ERİNÇ, TOTİÇ ERMEDİN, ÜRÜN FERHAN, Darbeli Delik Delmede Uç Tipinin İlerleme Hızına ve Pasa İrilik Katsayısına Etkisi. KAYAMEK’2011-X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 8-9 Aralık, Ankara (2011). (Tam metin bildiri)
 • 5 ŞENGÜN NAZMİ, ALTINDAĞ RAŞİT, DEMİRDAĞ SERVET, KOÇCAZ CANGİR ERİNÇ, Mermer İşleme Fabrikalarında Oluşan Gürültü Kirliliğinin İşçi Sağlığı ve İlgili Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi. İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 16-18 Haziran 2010 (2010). (Tam metin bildiri)
 • 6 DEMİRDAĞ SERVET, YAVUZ HÜSEYİN, ALTINDAĞ RAŞİT, Schmidt Sertlik Değerine Numune Boyutunun Etkisi. IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2008, 30-31 Ekim 2008, İzmir. (2008). (Tam metin bildiri)
 • 7 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Farklı Geometrideki Boşlukların ve Et Kalınlıklarının Bloğun Hafif Yapı Elemanı Dayanımına Etkisinin İncelenmesi. VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2006, 02-03 Kasım 2006, İstanbul. (2006). (Tam metin bildiri)
 • 8 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, SARAÇ MEHMET SAİM, Volkanik Cüruf Agregaların Yapı Sektöründe Kullanımı. 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs, İzmir. (2004). (Tam metin bildiri)
 • 9 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Travertenlerde Gözenek Dolgu Uygulamalarının Kayacın Teknik Özelliklerine Etkisinin Sayısal İncelenmesi. VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2004, 21-22 Ekim 2004, Sivas. (2004). (Tam metin bildiri)
 • 10 UĞUR İBRAHİM, DEMİRDAĞ SERVET, ŞENGÜN NAZMİ, Mermer Türlerinin Isı İletkenliği Üzerine Teknik Bir Araştırma. Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, Mersem 2003, 18-19 Aralık 2003, Afyon. (2003). (Tam metin bildiri)
 • 11 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Volkanik Cürufların İnşaat Endüstrisinde Hafif Beton Agregası Olarak Değerlendirilme Kriterleri. 3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 3-4 Aralık 2003, İstanbul. (2003). (Tam metin bildiri)
 • 12 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, GÜNDÜZ VEYSEL, Yatay Yarma Makinalarının Kullanımında Mermer ve Makina Arasındaki Teknik Özelliklerin Analizi. Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, Mersem 2003, 18-19 Aralık 2003, Afyon. (2003). (Tam metin bildiri)
 • 13 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Mermer Ocak İşletmeciliğinde Sinterize Elmas Tel Ömrünün Kestirimi Üzerine Bir Analiz. VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu 10-11 Ekim, Konya. (2002). (Tam metin bildiri)
 • 14 DEMİRDAĞ SERVET, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, Blok İşletmeciliğinde Elmas Tel ve Boncuk Performans Analizi. Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Afyon. (2001). (Tam metin bildiri)
 • 15 UĞUR İBRAHİM, GÜNDÜZ LÜTFULLAH, DEMİRDAĞ SERVET, Mermer Türlerinin Özgül Isı Kapasite Değerleri Üzerine Teknik Bir İnceleme. Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Afyon. (2001). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 DEMİRDAĞ SERVET, ALTINDAĞ RAŞİT, ŞENGÜN NAZMİ, AKBAY DENİZ, Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018 Isparta İli Mermercilik ve Doğal Taş Sektörü Analizi(2018). Adım Matbaacılık, Tümü, (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Kılıç İbrahim , Köprülü Elmas Tel Kesme Makinesi ile Zincirli Kollu Kesici Makinenin Kesim Performanslarının Karşılaştırılması, Mermer Ocaklarında Kesme Yöntemleri, 28.08.2020. Yüksek Lisans
 • 2 Efe Tamer, Kayaçların Çekme Dayanımlarının Doğrudan ve Dolaylı Yöntemlerle Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi, Kaya Mekaniği, 08.03.2019. Doktora
 • 3 GÜNEŞ Afşin , Mermer Ocaklarında Piroteknik Kaya Kırıcı Malzemelerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Mermer Ocak, 21.07.2017. Yüksek Lisans
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Mermer İşletmeciliğinde Elmas Telle Kesim Performansının Araştırılması
 • Doktora Tezi
 •   Volkanik Cüruf Oluşumlarının İnşaat Endüstrisinde Hafif Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Mermer Plakalarında Kalite Artırma Teknikleri
Mermer Teknolojisi
Mermer ve Doğal Taş Üretim Teknikleri
Mukavemet
Mühendislikte Veri Analizi
Zemin Mekaniği ve Tasman
 
Bu İçeriği Paylaş!