KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Onur KAYA
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2462119325
E-Posta onurkaya@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.1999
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hastane İnfeksiyonları, Fungal İnfeksiyonlar, Febril Nötropeni, Viral Hepatitler
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Gonen I, Umul M, Kaya O, Aynali A, Altuntas A, Sesli Cetin E, Akcam FZ. "A rare urinary tract infection agent in a renal transplant patient: Oligella ureolytica". 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirana, Albania, 2013: P:193.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Avşar K., Kaya O., Sütçü R., Cüre M. Brusellloz olgularında sitokin düzeyleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 19(2):43-46.
 • 2 Kaya O, Akçam FZ, Sönmez Y, Tığlı A, Çiriş M. Kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarında fibrozisi göstermede non-invaziv yöntemlerin değerlendirilmesi. 2009; 14(3):91-97.
 • 3 Kaya O, Akçam FZ, Nurlu Temel E, Yaylı G. Bölgemizde görülen ilk Kırım-Kongo kanamalı ateşi olguları. KLİMİK Dergisi 2008; 21,1:24-27.
 • 4 Demir C, Akçam FZ, Kaya S, Kaya O. Isparta yöresinde SEN Virus sıklığı. Viral Hepatit Dergisi 2008; 13(1): 36-39.
 • 5 Kaya O, Başoğlu N, Öztürk Ö, Temel EN, Akçam FZ. Ateş ve lökositoza rağmen ilk gün solunum sistemi bulguları olmayan bir pnömokoksik pnömoni olgusu Flora 2007; 12, 4:201-204
 • 6 Kaya O, Akçam FZ, Avşar K, Tığlı A, Yaylı G. Bruselloz: 75 Olgunun klinik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2006; 26:623-629.
 • 7 Kaya O, Yaylı G. Bruselloz. MN Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, 2006; 1(3-4):222-227.
 • 8 Kaya O, Akçam FZ, Uyar C, Demir C, Yaylı G. 2000-2004 Yılları arasında izole edilen üropatojen Escherichia coli suşlarında artan antibiyotik direnci. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;13(4):22-6.
 • 9 Kaya O, Akçam FZ. Yeni Hepatit Virusları. STED Dergisi 2005; 14 (8): 179-181.
 • 10 Akçam FZ, Gönen İ, Kaya O, Yaylı G. Hastane İnfeksiyonu Etkeni Enterobakterilerde Beta-Laktam Antibiyotiklere Duyarlılık ve ESBL Sıklığının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 11(1): 6-9.
 • 11 Akçam FZ, Gönen İ, Kaya O, Yaylı G. Hastane İnfeksiyonu Etkeni Çeşitli Gram- Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Yapımının İki Yöntemle Araştırılması. Klimik Dergisi. 2004; 17(1): 47-49.
 • 12 Akçam FZ, Gönen İ, Kaya O, Yaylı G. Akut İshalli Olgularımızın Güncel Tedavi Yaklaşımları Işığında İrdelenmesi. Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji - Enfeksiyon Dergisi 2004: 3(2): 47-51.
 • 13 Akçam FZ, Kaya O, Gönen İ, Yaylı G. Toplum ve Hastane Kaynaklı E.coli Suşlarında Antibiyotik Direnci. OMÜ Dergisi 2004; 21(1): 23-27.
 • 14 Akçam FZ, Gönen İ, Kaya O, Yaylı G. Hastane İnfeksiyonu Etkeni Pseudomonas aeruginosa' larda Çeşitli Antibiyotiklere Direnç ve İBL Yapımının Araştırılması. Klinik Laboratuvar Dergisi 2003; 2(2): 31-35.
 • 15 Aydın S, Yaylı G, Kaya O. Uzmanlık Öğrencilerinin Poliklinikte Antibiyotik Kullanımına Yaklaşımları. Klimik Dergisi 2002; 15: 62- 6.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 E.Cure., A.Şenol, O. Kaya, C.Koçkar, Y.Songür, M.İşler. A spontaneous fungal peritonitis in a case with cryptogenic cirrhosis. Case Rep Clin Pract Rev 2007:8:197-199.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Koca YS, Barut I, Koca T, Kaya O, Aktas RA. ''Case report: Acute abdomen caused by Brucella Hepatic Abscess''. Am J Trop Med Hyg. 2016; 94:1:73-5.
 • 2 Yurekli VA, Kaya O, Incekara Aydın F, Bircan HA, Kutluhan S, Kayan M, Gonen I. " A case of multi-drug resistant, intracranial tuberculomas, presenting with headache". Indian Journal of Pathology and Microbiology, 56:4, 481-483 (2013).
 • 3 Kaya O, Avşar K, Akçam FZ. Unusual manifestations of brucellosis. Arch Med Sci 2011;7,1:173-175.
 • 4 Akcam F.Z., Kaya O., Ceylan T.Comment on: Spondylodiscitis: update on diagnosis and management. J Antimicrob Chemother, 66(5), 1199-1200.
 • 5 Soyupek F., Köroğlu M., Bozkurt HG., Albayrak SB., Kaya O., Soyupek S., Spinal and psoas abscesses in a patient with diabetes mellitus. Turk J Phys Med Rehab, 56(1), 43-46 (2010).
 • 6 Ceyhan AM., Kaya O., Başoğlu N., Tığlı A., Yıldırım M., Pasteurella multocida'nın neden olduğu nadir görülen nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu olgusu. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 30(1), 439-442 (2010).
 • 7 Kaya O, Akçam FZ, Uyar C, Tuz M, Kapucuoglu N. Neck abscess caused by Brucella sp. Infection 2007; 12, 4:201-204.
 • 8 Akçam FZ, Yaylı G, Kaya O, Gönen İ. Unusual Presentation of Infective Endocarditis Caused by Streptococcus pneumoniae on Native Tricuspid Valve. Saudi Medical Journal 2005; 26(2): 334-335.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Şenol Ş, Kutlusoy OE, Kaya O, Avcı M, Taşbakan M, Avkan-Oğuz V, Özhak Baysan B., Alp Çavuş S, Çetin ÇB, Ergin Ç, Ertuğrul B, Sayın Kutlu S, Kutlu M, Mermut G, Yeşim Metin D, Öztürk B, Pullukçu H, Turhan Ö, Yapar N. '' Antifungal prophylaxis in solid organ transplan recipients. Mediterr J Infect Microbes Antimicrob 2015; 4:7
 • 2 Ceylan T., Kaya O., Akçam F.Z., Şahin M. Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisinde Temporal Arterit. Flora Dergisi 2012; 1:39-42.
 • 3 Ugan., Şahin M., Tunç Ş.E., Kaya O., Akçam F.Z., Kaya B., Kutlucan A. Farklı klinik bulgularla başvuran Erişkin Still Hastalığı; iki olgu sunumu. Selçuk Tıp Dergisi 2012; 28(3)
 • 4 Kaya O., Gökırmak M., 2008 Malignitesi olmayan hastada akciğerin mantar infeksiyonlarının tedavi ve profilaksisi KLİMİK Dergisi, 21 (Özel sayı 2), 60-64.
 • 5 Kaya O., Başoğlu N., Öztürk Ö., Nurlu-Temel E., Akçam FZ., 2008, Ateş ve lökositoza rağmen ilk gün solunum sistemi bulguları olmayan pnömokoksik pnömoni olgusu, Flora Dergisi, 13, 161-162.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaya O. Yükselen tehdit: Zigomikoz Tedavi Yaklaşımları. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akçam FZ, Kaya O, Sezik M. Oosit donasyonu ile yardımcı üreme tekniği sonrası gelişen bir akut hepatit B olgusu. X. Viral Ulusal Viral Hepatit Kongresi 01-04. Nisan 2010, Antalya
 • 2 Kaya O., Akçam FZ., Sönmez Y., Tığlı A., Çiriş M., Kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarında fibrozisi göstermede noninvaziv yöntemlerin değeri. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 3-6 Nisan 2008 Antalya
 • 3 Kaya O., Ceylan BG., Duran A., Tan G., Akçam FZ., 2008, SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2007 yılındaki invaziv alet kullanımı ile ilişkili enfeksiyon hızları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 10-13 Nisan, Antalya.
 • 4 Kaya O., Tığlı A., Uyar C., Özel E., Akçam FZ., 2008, SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nde hastane enfeksiyonları nokta prevalans çalışması. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 10-13 Nisan, Antalya
 • 5 Kaya O., Nurlu-Temel E., Tığlı A., Tan G., Duran A., Akçam FZ., Yaylı G., 2008, SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nde 2007 yılında saptanan hastane enfeksiyonları ve Gram negatif etkenlerin duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 10-13 Nisan, Antalya
 • 6 Akçam FZ, Kaya O, Tan G, Duran A, Demir C, Yaylı G. Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonları. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi. 4-8 Nisan 2007, Antalya.
 • 7 Kaya O, Başoğlu N, Öztürk Ö, Temel EN, Akçam FZ. Ateş ve lökositoza rağmen ilk gün solunum sistemi bulguları olmayan bir pnömokoksik pnömoni olgusu. 1. EKMUD Kongresi. 24-28 Ekim 2007, Ankara
 • 8 Akçam FZ, Kaya O, Görgülü E, Aygün FÖ, Altuntaş SH, Aydın MA. Ağır cilt ödemi ile kompartman sendromu tablosu oluşturan deri şarbonu olgusu. 1. EKMUD Kongresi. 24-28 Ekim 2007, Ankara.
 • 9 Gürler S, Kutluhan S, Kaya O, Tığ UŞ, Aygün Ö, Ekim MM. KİBAS kliniği sergileyen bir nörobruselloz (olgu sunumu). 43. Ulusal Nöroloji Kongresi 10-15 Kasım 2007, Antalya
 • 10 Kaya O, Ersavaş H, Başoğlu N, Akçam FZ. Ateş, CRP ve lökositlerin infeksiyon dışı bir nedenle yükselmesi: Sepsisli hastanın takibi sırasında gelişen miyokart infarktüsü. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 14-18 Mart 2007, Antalya.
 • 11 Kaya O, Akçam FZ, Demir C, Uyar C, Yaylı G. Klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı direnci. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 14-18 Mart 2007, Antalya.
 • 12 Kaya O, Akçam FZ, Tığlı A, Uyar C, Yaylı G. SDÜ Hastanesi'nde 2005 Yılında Saptanan Hastane İnfeksiyonları ve Gram Negatif Etkenlerin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi. 6-9 Nisan 2006, Ankara.
 • 13 Kaya O, Akçam FZ, Alanoğlu G, Avşar K, Eren E, Örmeci AR, Yaylı G. Isparta'da HEV Seroprevalansı. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. 2-5 Eylül 2006, Antalya.
 • 14 Akçam FZ, Kaya O, Ersavaş H, Kaya S, Avşar K. Aynı hastada idrar yolu infeksiyonu etkeni olarak GSBL (-) ve (+) E.coli. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Eylül 2006, Antalya.
 • 15 Kaya O, Boşgelmez-Tınaz G, Başoğlu N, Akçam FZ. Stafilokoklarda metisilin direncinin tespitinde oksasilin ve sefoksitinin karşılaştırılması. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Eylül 2006, Antalya.
 • 16 Kaya O, Akçam FZ, Başoğlu N, Avşar K, Yaylı G. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen MRSA suşlarında linezolid direncinin disk difüzyon yöntemi ile araştırılması. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Eylül 2006, Antalya.
 • 17 Akçam FZ, Kaya O, Başoğlu N, Avşar K, Yaylı G. Tigesiklinin Acinetobacter baumannii suşlarına karşı E-test yöntemi ile MİK sonuçları. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Eylül 2006, Antalya.
 • 18 Yılmaz F, Akçam FZ, Kaya O. Kronik Hepatit C'de Pegile İnterferon Alfa ve Ribavirin Tedavi Sonuçları. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 16-20 Kasım 2005, Belek-Antalya.
 • 19 Akçam FZ, Kaya O, Gönen İ, Tığlı A, Yaylı G. Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Değişen Direnç Profili. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 16-20 Kasım 2005, Belek-Antalya.
 • 20 Yaylı G, Kaya O, Uyar C, Akçam FZ, Avşar K. Yaşlılarda Görülen İnfeksiyonlar. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 16-20 Kasım 2005, Belek-Antalya.
 • 21 Kaya O, Akçam FZ, Avşar K, Yaylı G. Bruselloz: 65 Olgunun Değerlendirilmesi. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 16-20 Kasım 2005, Belek-Antalya.
 • 22 Kaya O,Akçam FZ, Demir C, Yaylı G. Yöremizde Endemik Bir Hastalık : Bruselloz. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 19-23 Eylül 2004, Kuşadası- Aydın.
 • 23 Akçam FZ, Yaylı G, Kaya O, Demir C. Kan Dışı Steril Vücut Sıvılarının Kültürü İçin BACTEC Kan Kültür Sisteminin Değerlendirilmesi. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 19-23 Eylül 2004, Kuşadası- Aydın.
 • 24 Gönen İ, Akçam FZ, Kaya O, Yaylı G. Asemptomatik HBsAg Taşıyıcılarında Serum Neopterin Düzeylerinin Araştırılması. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. 24-28 Kasım 2004, Ankara.
 • 25 Akçam FZ, Kaya O, Gürdal H, Yaylı G. SDÜ Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarında 2001-2002 Yıllarında İzole Edilen Toplum ve Hastane Kökenli E. coli'lerde Antibiyotik Duyarlılıkları. XI. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK). 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul.
 • 26 Akçam FZ, Kaya O, Gönen İ, Yaylı G. Hastane İnfeksiyonu Etkeni Pseudomonas aeruginosa' larda İBL Varlığının Araştırılması. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2002, Göynük/Kemer-Antalya
 • 27 Akçam FZ, Gönen İ, Kaya O, Yaylı G. Çeşitli Klinik İzolatlardan Elde Edilen Klebsiella spp. ve Escherichia coli' lerde Beta-Laktam Antibiyotiklere Duyarlılık ve ESBL Yapımının Araştırılması. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2002, Göynük/Kemer-Antalya.
 • 28 Aydın S, Yaylı G, Kaya O, Aksoy S. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde Bulunan Araştırma Görevlilerinin Poliklinikte Antibiyotik Kullanımına Yaklaşımları. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2001, Adana.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Ceylan T, Kaya O, Akçam FZ, Şahin M. Nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisinde temporal arterit. 3. EKMUD Bilimsel Platformu 1-5 Mart 2011 İstanbul, Türkiye.
 • 2 Ertuğrul B., Öncül O., Tülek N., Willke A., Saçar S., Güzel-Tunçcan Ö., Yılmaz E., Kaya O., Öztürk B., Turhan Ö., Yapar N., Türe M., Diktaş H., Sönmezer M.Ç., Ulukaya E. ‘’Diyabetik ayak infeksiyonlarında dirençli bakteri, osteomiyelit, antibiyotik maliyeti ve tedavi sonucuna etki eden faktörler; çok merkezli, prospektif izlem çalışması’’. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011: 190-191, poster no: SS-23.
 • 3 Kutlu M., Sayın-Kutlu S., Ergönül Ö., Akalın Ş., Güven T., Demiroğlu Y.Z., Acicbe Ö., Ulu A., Bedir O., Kaya O., Türker K., Kazak E., Turhan Ö., Mermut G., Alp-Çavuş S., Taşbakan M., Çelikbaş A. ‘’Türkiye’de laboratuar ilişkili bruselloz’’. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011: 214, poster no: P03-02.
 • 4 Kaya O., Ünal O., Khayri U., Akçam F.Z., Öztürk Ö. ‘’Brusella infeksiyonunun neden olduğu arteriyal emboli’’. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011: 222, poster no: P03-21.
 • 5 Özel E., Kaya O., Tınaz G., Akçam F.Z., Sesli-Çetin E., Yaylı G. ‘’ Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarında mecA genini saptamaya yönelik yöntemlerin karşılaştırılması’’. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011: 284, poster no: P13-01.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yapar N., Pullukcu H., Avkan-Oguz V., Sayin-Kutlu S., Ertugrul B., Sacar S., Cetin B., Kaya O., 2009 Trends in Medical Mycology, Athens, Greece, 18-21 Oct.
 • 2 Kaya O, Akcam FZ, Temel EN. In vitro activity of tygecycline and linezolid against nosocomial MRSA strains. 17. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 31 Mart- 03 Nisan 2007, Münih, Almanya.
 • 3 Kaya O, Akçam FZ, Yaylı G. Evaluation of The Antibiotic Susceptibility of Brucella strains by MIC Method. 16. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 1-4 Nisan 2006, Nice, Fransa.
 • 4 Gonen İ, Akçam FZ, Kaya O, Yaylı G. Investigation of The Serum Neopterin Levels In Patients With Infected Hepatitis B. 16. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 1-4 Nisan 2006, Nice, Fransa.
 • 5 Akcam FZ, Bosgelmez-Tınaz G, Kaya O, Tigli A, Ture E, Hosoglu S. Evaluation of the Methicillin Resistance by the Cefoxitin disk diffusion and PBP2a latex agglutination test in the mecA positive Staphylococcus aureus, and compare mecA with femA, femB, femX positivities. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases 30 Ekim - 02 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Temel EN, Gonen I, Kaya O, Duran A, Akçam FZ. "Evaluation of Acinetobacter baumannii strains isolated from the intensive care unit". 14th. World Sterilization Congress and 8th National Sterilization Disinfection Congress, Antalya, Turkey, 2013: PS 067.
 • 2 Temel EN, Gonen I, Kaya O, Tan G, Akçam FZ. "Infections caused by vancomycin resistant enterococcus and measures taken in research and practice Hospital of Suleyman Demirel University Medical School". 14th. World Sterilization Congress and 8th National Sterilization Disinfection Congress, Antalya, Turkey, 2013: PS 068.
 • 3 Temel EN, Akçam FZ, Kaya O, Gonen I, Tan G, Duran A. "Effects of operating room and sterilization unit on surgical site infections". 14th. World Sterilization Congress and 8th National Sterilization Disinfection Congress, Antalya, Turkey, 2013: PS 069.
 • 4 Ersavas H, Kaya O, Gonen I, Akcam FZ. "In vitro activities of various antibiotic combinations on multiresistant Acinetobacter baumannii strains". 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirana, Albania, 2013: P:07.
 • 5 Gonen I, Kaya O, Aynali A, Sozen H, Senol N, Akcam FZ. "A case of MRSA subdural empyema succesfully treated with linezolid". 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirana, Albania, 2013: P:46.
 • 6 Yurekli VA, Kaya O, Incekara Aydın F, Bircan HA, Kutluhan S, Kayan M, Gonen I. " A case of multi drug resistant intracranial tuberculomas presenting with headache". 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirana, Albania, 2013: P:163.
 • 7 Kaya O., Akçam F.Z., Ünal O., Ceylan T. "Bloodstream infections caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella spp. And associated factors". 22 nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, London, England, 2012:745;R2495.
 • 8 Kaya O., Alp-Cavus S., Turhan Ö., Tasbakan M., Pullukcu H., Ertugrul B., Senol S., Cetin B., Özhak-Baysan B., Sayin-Kutlu S., Metin D., Avci M., Mermut G., Avkan-Oguz V., Yapar N on behalf of the West Anatolian Fungal Study Group. Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study. 21 st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/ 27 th International Congress of Chemotherapy, Milan, İtalya, 2011:S790, P:R2631.
 • 9 Aygun FÖ, Akçam FZ, Kaya O, Mermi-Ceyhan B, Sütçü R. Investigation Of The Role Of Oxidative Stress In Experimental Gentamicin Induced Nephrotoxicity And Effect Of Caffeic Acid Phenethyl Ester On Possible Oxidative Stress In Rats. 3rd International Congress on Cell Membranes and oxidative stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 22-27 Jun 2010,Isparta, Turkey
 • 10 Demir C., Akcam FZ., Kaya S., Kaya O., 2008, The prevalence of SENV among different population in southwestern region of Turkey , Second Liver Symposium. Isparta, Turkey
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii Suşu İle Oluşturulan Deneysel Fare Pnömoni Modelinde Kolistin İle Yapılan Kombinasyon Tedavilerinin Değerlendirilmesi.
 • 2 2178-TU-10 Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus suşlarında mec A Geninin Tespitinde EVİGENE Testi, Latex Aglütinasyon ve PZR Yönteminin Karşılaştırılması
 • 3 1603-TU-08 Çeşitli Antibiyotik Kombinasyonların Çoğul ilaca Dirençli ACİNETOBACTER Baumannii Suşlarına İn Vitro Etkileri
 • 4 1385-TU-06 Komplikasyonlu ve Komplikasyonsuz Bruselloz Olgularının Sitokin Profilleri
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ekinokandinler. Mantar Simpozyumu-I 12-13 Aralık 2009, Çeşme-İzmir
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Hematolojik Kanserlerde Antifungal Profilaksi ve İzlem. Mantar Simpozyumu IV, 11-13 Aralık 2015 Kuşadası.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 KLİMİK Derneği
 • 2 Türk Hastane Enfeksiyonları Derneği
 • 3 Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • 4 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
VERDİĞİ DERSLER
AİDS
Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları
Döküntülü Hastalıklar
Gazlı Gangren
İnfeksiyoz mononukleoz
İnfektif Endokardit
Menenjitler-Ensefalitler
Nedeni Bilinmeyen Ateş
Sıtma
Tetanoz
 
Bu İçeriği Paylaş!