KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Onur KAYA
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2462119325
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 14
Alıntı Sayısı: 1124
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Hastane İnfeksiyonları, Fungal İnfeksiyonlar, Febril Nötropeni, Viral Hepatitler
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÜNAL ONUR, YILMAZ GÜLRUHSAR, ŞEVİK KAĞAN, KAYA ONUR, NURLU TEMEL ESRA, AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, ŞİRİN MÜMTAZ CEM, ÖZTÜRK ÖNDER, ÇAKIR MÜNİRE, KARABACAK PINAR, COVID-19 Cases Admitted to Hospital for Other Reasons. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 26(4), , 594-602. Doi: 10.5578/flora.20219604, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 GÖNEN İBAK, UMUL MEHMET, KAYA ONUR, NURLU TEMEL ESRA, KÖSE SEYİT ALİ, ÜNAL ONUR, ZÜNEYRE PALA HAVVA, AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, Clinical and laboratory evaluation of urinary tract infections in elderly population. Acta Medica Mediterranea, 29(4), , 853-858. (2013), (SCI-Expanded)
 • 3 GÖNEN İBAK, SÖZEN HAMDİ, KAYA Onur, ÜNAL Onur, GÜLOĞLU GÜLEN, AKÇAM Füsun Zeynep, BRUCELLOSIS: EVALUATION OF 201 CASES IN AN ENDEMIC AREA OF MEDITERRANEAN BASIN. Acta Medica Mediterranea, 29(847), (2013), (SCI-Expanded)
 • 4 KAYA ONUR, AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, YAYLI GÜLER, Investigation of the in vitro activities of various antibiotics against Brucella melitensis strains. Turkish Journal Of Medical Sciences, 42(1), , 145-148. Doi: 10.3906/sag-1009-1129, (2012), (SCI-Expanded)
 • 5 ERTUGRUL BULENT, Öncül Oral, Tülek Necla, Willke Ayşe, SACAR SUZAN, Güzel Tunccan Özlem, Yılmaz Emel, KAYA Onur, Öztürk Barçın, Turhan Özge, Yapar Nur , Türe Mevlüt, Akın Fulya, A prospective, multi-center study: factors relatedto the management of diabetic foot infections. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES , 2345-2352. Doi: 10.1007/s10096-012-1574-1, (2012), (SSCI)
 • 6 AKÇAM Füsun Zeynep, Tığlı Arzu, KAYA Onur, ÇİRİŞ İbrahim Metin, Vural Hüseyin, Cytokine Levels and Histopathology in Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C. JOURNAL OF INTERFERON AND CYTOKINE RESEARCH , 570-574. Doi: 10.1089/jir.2012.0048, (2012), (SCI-Expanded)
 • 7 Yapar Nur , PULLUKCU HUSNU , AVKAN-OGUZ VILDAN, SAYIN KUTLU SELDA, ERTUGRUL BULENT, SACAR SUZAN, CETİN BANU, KAYA Onur, Evaluation of species distribution and risk factors of candidemia: A multicenter case-control study. MEDICAL MYCOLOGY , 26-31. Doi: 10.3109/13693786.2010.501344, (2011), (SSCI)
 • 8 KAYA Onur, Akçam FZ, Sönmez Y, Tığlı A, Çiriş M, Kronik Hepatit B ve C enfeksiyonlarında fibrozisi göstermede non invaziv yöntemlerin değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi, 14(3), , 91-97. (2009), (Diğer)
 • 9 AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, TINAZ GÜLGÜN, KAYA ONUR, TIĞLI ARZU, TÜRE EBRU, HOŞOĞLU SALİH, Evaluation of methicillin resistance by cefoxitin disk diffusion and PBP2a latex agglutination test in mecA positive Staphylococcus aureus and comparasion of mecA with femA femB femX positivites. MICROBIOLOGICAL RESEARCH, 164(4), , 400-403. (2009), (SCI-Expanded)
 • 10 KAYA ONUR, AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, NURLU TEMEL ESRA, In vitro activities of linezolid and tigecycline against methicillin resistant Staphylococcus aureus strains. Microbial Drug Resistance, 14(2), , 151-153. Doi: 10.1089=mdr.2008.0801, (2008), (SCI)
 • 11 KAYA ONUR, AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, UYAR CEMİLE, TÜZ MUSTAFA, KAPUCUOĞLU NİLGÜN, Neck abscess caused by Brucella sp. Infection, 35(6), , 479-480. Doi: 10.1007/s15010-007-7067-y, (2007), (SCI-Expanded)
 • 12 AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, YAYLI GÜLER, USKUN ERSİN, KAYA ONUR, DEMİR CANAN, Evaluation of the Bactec microbial detection system for culturing miscellaneous sterile body fluids. Research in Microbiology, 157(5), , 433-436. Doi: 10.1016/j.resmic.2005.10.005, (2006), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 NURLU TEMEL Esra, YILMAZ Melahat, YILMAZ Gülruhsar, ÜNAL Onur, KAYA Onur, AKÇAM Füsun Zeynep, COVID-19 Kliniğinde Takip Edilen Hastaların Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi. 9.BUHASDER KONGRESİ (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 ŞEVİK Kağan, NURLU TEMEL Esra, ÜNAL Onur, KAYA Onur, YILMAZ Gülruhsar, ÖZTÜRK Önder, AKÇAM Füsun Zeynep, ÇAKIR Münire, KARABACAK Pınar, GÜRDAL Osman, COVID-19 Tedavisinde İmmunplazma Alan ve Almayan Hastaların Karşılaştırılması, İmmunplazma Tedavisi Etkili mi?. 9.BUHASDER KONGRESİ (2021). (Tam metin bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
Enfeksiyon Hastalıkları
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
 
Bu İçeriği Paylaş!