KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111327
E-Posta ozcelikmehmet@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4511-1946
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 18.11.1992
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 03.02.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Mühendislik Jeolojisi, Jeoteknik, Kaya Mekaniği, Zemin Mekaniği, Hidrojeoloji
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tuzlu F, Özçelik M. 2018. JEOLOJİDE FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI VE YAKIN RESİM FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE KAYAÇLARIN MODELLENMESİ. VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018) 18-21 Eylül 2018, sayfa 273-278, Eskişehir
 • 2 Özçelik M, Sarp G (2015) Sürdürebilir mermer madenciliği için su yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015 Antalya.
 • 3 Özçelik, M.,2008,Antalya Kıyı Şeridindeki Falezlerde Süreksizliklerin Gelişimi ve yenilme Mekanizmaları.,IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu,554-560.İzmir.
 • 4 Özçelik, M.,Yalçın, A.,2008, Volkanik Kayaların Dokusal Özellikleri İle Mühendislik Özellikleri Arasındaki İlişkiler:Isparta Andezit Traki-andezitlerinden Örnek.,IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu,544-553.İzmir.
 • 5 Özçelik,M.,2006, Karstik Alanlardaki Jeoteknik Problemler ve Antalya Kenti Örneği, Mühendislik jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006,Denizli.
 • 6 Özçelik, M., Yalçın, A., Davraz, M., 2006, Ayrışmanın Andezit ve Trakiandezitlerin (Isparta) Mühendislik Özelliklerine Etkisi, KAYAMEK 2006, VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Istanbul.
 • 7 Yalçın, A., Özçelik, M., 2006, Kövke Taşının (Isparta) Mühendislik Özellikleri ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliği, KAYAMEK 2006, VIII Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Istanbul.
 • 8 T.İsmailov, M.Özçelik, E.Şener;2005; Evsel Sıvı Atıkların Yerleşim Alanındaki Travertenlerin Geoteknik Özelliklerine Etkisi, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül 2005,s. 432- 440, Antalya.
 • 9 Yalçın A., Özçelik M.,2004,Kurna Deresi (Burdur) Travertenlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirlikleri,KAYAMEK 2004,VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Sivas.
 • 10 Özçelik, M., Şener, E. ve Yalçın, A., 2003. Yerleşim Alanlarındaki Mühendislik Jeolojisi Çalışmalarında Temel Sondaj Yerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tespiti, Sondaj Sempozyumu, 85-90, İzmir
 • 11 Özçelik, M., Yalçın, A., 2002. Burdur Formasyonuna ait Marnların Mühendislik Özellikleri ve Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliklerinin Araştırılması, Kayamek'2002, VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 441-443, Konya
 • 12 Şener, E., Özçelik, M., 2001.'Burdur Şehir Merkezinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yerleşime Uygunluk Haritasının Hazırlanması, Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 179-188, İstanbul
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hiçyılmaz ÖS, Özçelik M. 2016. Boru Kemer Şemsiye Yönteminin T5 Tünelinde Uygulanması (Akdağmadeni-Sivas). 69 Türkiye Jeoloji Kurultayı. 11-15 Nisan 2016. Ankara.432-433
 • 2 Tuzlu F, Abubakar İ.İ, Özçelik M.2016. KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇISINDAN ISPARTA YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (GB-TÜRKİYE). 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı 11-15 Nisan 2016, 436-437
 • 3 Zümrüt S, Özçelik M. 2016. BOZKUR - DİNAR (AFYON) DEMİRYOLU HATTI SONDAJ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı 11-15 Nisan 2016. 438-439
 • 4 Çelebi.,S.,Özçelik.,M.,2011,Deriner Barajı ve HES ( Artvin )Temelinde Yapılan, Konsalidasyon Enjeksiyon Çalışmaları
 • 5 Özçelik.,M.,2011,İzmir Metrosu 2.Etap Karşıyaka Güzergahında (Km 9+470 ile Km 12+600 arası) yapılan Zemin İyileştirme Yöntemleri
 • 6 Özçelik, M.,2006,Antalya Kıyı Şeridindeki Falezlerde Süreksiliklerin Gelişimi ve Yenilme Mekanizmaları, 30.Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Selçuk Üniv., Jeoloji Müh. Böl., 20-23 Eylül 2006, Konya.
 • 7 Yalçın, A., Davraz, A. ve Özçelik, M., 2003.' Yeraltısularının Kirlenmesinde Litoloji ve Yerleşim Alanlarının Etkisi: Ulupınar Kaynağı, Sorkuncak-Eğirdir' Mersin Üniversitesi 10. Yıl Sempozyumu, 15-18 Ekim 2003, Mersin
 • 8 Çoban, H., Petrov, P. ve Özçelik, M., 2003. Burdur Yerleşim Alanındaki Killi Zeminlerin Mineralojisi, 20 yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta
 • 9 Yalçın, A., Özçelik, M., Karagüzel, A. ve Ertunç, A., 2002. Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanmasında Burdur 19-ML Paftası Örneği, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Mart 2002, Ankara
 • 10 Özçelik, M., Koca, M.Y., Kıncal, C., Türk, N. ve Yıldız, Y., 1997, İzmir Metrosunda Değişik Yöntemlerle Elde Edilen RQD Değerlerinin Derinlikle Değişiminin İncelenmesi, II. İzmir ve Çevresinin Jeoteknik Deprem Sorunları Sempozyumu, 22-24 Ekim 1997, İzmir
 • 11 Özçelik, M. ve Karagüzel, R., 1992. Antalya Yerleşim Merkezi 18L-19L Paftaları Mühendislik Jeolojisi Haritası, 7. Mühendislik Haftası 25-29 Mayıs 1992, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZÇELİK Mehmet, TUZLU Fatih, LEVENTELİ Yasemin (2019). Fluvial Morphology Development and Sedimentary Processes of the Alara Stream (Gundogmus-Alanya), International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET), 2-4 May 2019, KSU Faculty of Engineering & Architecture, Kahramanmaras, Turkey, 1299-1304. ISBN: 978-975-6497-38-8
 • 2 Özçelik,M.,2012, GEOTECHNICAL STUDIES OF MARMARAY PROJECT IMMERSED TUBE TUNNEL (Km 7+423 - Km 8+794),The materials of the international scientific conference of theoretical and practical problems of modern construction. Baku.
 • 3 Özçelik, M.,2012,Geotechnical Studies of Eskişehir-Istanbul High Speed Rail Project ( HSR ) (Km 311+200-Km 316+200,)The materials of the international scientific conference of theoretical and practical problems of modern construction. Baku.
 • 4 Özçelik.,M.,2011, Adapazarı-Kandıra Karayolu (0+000 Km ve 26+470 Km)Güzergahındaki Zeminler ve Kayaçların Jeolojik-jeoteknik Özellikleri
 • 5 Özçelik.,M.,2011,Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralında (Artvin-Türkiye) Yapılan Enjeksiyon Çalışmaları
 • 6 Özçelik, M., 2009,Engineering features of the rocks causing mass movements in the Egirdir (Isparta) settlement area, Int.Symp. on Eng.and Arch. Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Rep.,Süleyman Demirel Univ.,October22-24,Isparta,184-187pp.
 • 7 Özçelik, M., Kuşcu, M., 2009, Quality of Atabey (Isparta) Aggregates and Material Pruduct, Int.Symp. on Eng.and Arch. Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Rep.,Süleyman Demirel Univ.,October22-24,Isparta,240-244pp.
 • 8 Özçelik, M; Şener, E; Ertunç, A ;2005; A Stripe Method for Producing Engineering Geological Map of Burdur (Turkey) Urban Area, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA 2005, October 4-7 2005, İzmir-Turkey,pp.273-281.
 • 9 E.Şener, A. Davraz, M. Özçelik, İ.İ Soyaslan,2005, Investigation of Alternative Groundwater Source Using Multispectral Satellite Data: A Case Study in Antalya Region (Turkey);Poster Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, June 9-11,2005, Istanbul, Turkey,pp. 64-68.
 • 10 M.Özçelik, T. İsmailov;2005; Investigation of Settlements Formed Due To Weathering in The Travertines Beneath The Buildings in Antalya Area Turkey, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, September 21-25,2005,Denizli,Turkey, pp.240-244.
 • 11 M. Özçelik, A. Yalçın; Engineering Properties and Industrial Usuage of Yaka (Burdur-Turkey) Travertines, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, September 21-25 ,2005,pp. 282-284,Denizli,Turkey.
 • 12 Özçelik M. and Yalçın, A., 2001. Engineering Geological Studies OF Dereboğazı Tunels (ISPARTA-TURKEY), 4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 371-380, Isparta
 • 13 Özçelik, M., 2001. Weathering Map of Engineering Geological Maps Prepared for Izmir Metro Route (KM 0+00 KM 1+578), TURKEY, 4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 345-357, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Özçelik M, Şener E, Şener Ş;2005;: Isparta Kent Merkezinde Seçilen Bir Pilot Bölgede (Yayla, Pirimehmet, İstiklal ve Kepeci Mahalleri) Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Deprem Risk Analizinin Yapılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Proje No: 1083-M-05
 • 2 Özçelik, M.;Karagüzel, R;Soyalan, İ.İ;Çoban, H. ;2003;Burdur ve Civarındaki Kil Yataklarının Fiziko-Mekanik ve Teknolojik Özelliklerinin Araştırılması, S.D.ü Araştırma Projesi No:388
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gizemli Çocuklar Doğada (TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Projesi) 2017
 • 2 Ertunç, A., Karagüzel, R., Yağmurlu, F., Türker, A.E. and Keskin, N., 2001. Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi, sonuç raporu, SDÜ Müh. Mim. Fak. (SDÜ AR-GE),Isparta
 • 3 Akdeniz Belediyeler Birliği "Yapılaşma ve Zemin Özellikleri Genel Değerlendirmesi" Yüksek Öğrenim Vakfı, ARGE-2000 İktisadi İşletmesi, Döner Sermaye Projesi.
 • 4 Türk, N., Koca, M.Y., Gemici, Ü., Özçelik, M. ve Kıncal, C., 1995. Konak Belediyesi, Gürçeşme Bölgesi Jeoloji ve Jeoteknik Etüd Raporu
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Sarp G, Ozcelik M. 2015. 10-15 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı içerisinde verilen Poster sunum ödülleri kapsamında 3. ödülü.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 09/09/2004 - 10/02/2005 tarihleri arasında Müh-Mim Fak. Dekan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Deniz Jeotekniğine Giriş
Kayalarda Ayrışma
Kent Jeotekniği
Kıyı Jeotekniği
Mukavemet
statik
 
Bu İçeriği Paylaş!