KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Tolga ATAY
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119269
E-Posta tolgaatay@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP DOKTORU 30.09.1997
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Artroskopi (diz, ayak bileği, omuz, el bileği); artroplasti; travma; travma ve artroplasti revizyon cerrahisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Atay T. Ortopedi ve Spor Yaralanmaları Asistan Kitabı, Eylül 2015, Bölüm yazarlığı, ‘Alt Ekstremite Kırıkları, Ayak bileği ve Kırıkları’
 • 2 Atay T., Baykal Y.B. Ortopedi ve Spor Yaralanmaları Asistan Kitabı, Eylül 2015, Bölüm yazarlığı, ‘Osteokondrozlar’
 • 3 Ortopedi ve Travmatoloji Staj Notları. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları – Yayın No: 89. Editör M.Lütfi Baydar – Isparta 2010
 • 4 Spor Yaralanmaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları – Yayın No: 91. Editör M.Lütfi Baydar, Cem Çetin – Isparta 2010
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Burç H., Baykal Y.B., Atay T., Ünlü E.N. Ortopedi ve Travmatolojide Sık Karşılaşılan Atlanmış Kırık ve Çıkıkların Değerlendirilmesi. TOTBID Dergisi 2013;12(1):28-34.
 • 2 Burç H., Demirci D., Atay T., Kırdemir V., Yorgancıgil H. Isparta İl Genelindeki Primer Diz Septik Artrit Sıklığının İçme Suyundaki Flor ile Olan İlişkisi. Yeditepe Medical Journal 2013;7(27):652-657.
 • 3 Atay İ.M., Burç H., Atay T., Özmeriç A., Demirci D. İleri Yaşta Görülen Kalça Kırık Etiyolojisinde Demansın Yeri. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;46(3):114-117.
 • 4 Burç H., Gökmen A., Atay İ.M., Demirci D., Özmeriç A., Atay T. Otojen Hamstring Tendon Grefti ile Cerrahi Olarak Tedavi Edilmiş Ön Çapraz Bağ Lezyon Sonuç ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;46(3):118-123.
 • 5 Baykal Y.B., Burç H., Atay T. Proksimal Tibia Kırıklarında Redüksiyon Yöntemleri ve Kilitli Plak Uygulamaları. TOTBID Dergisi 2012;11(1):65-71.
 • 6 Burç H., Çaloğlu A., Kırdemir V., Atay T., Baykal Y.B., Yorgancıgil H. Koksartroz Olgularında Total Kalça Artroplastisi Uygulamalarımız (Orta Dönem Sonuçları). S.D.Ü.Tıp Fak. Derg 2012;19(1):150-154.
 • 7 Aslan A., Aydoğan N.H., Atay T., Kırdemir V., Cesur G. 50 Hz Elektrik Alanın Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık İyileşmesine Etkisi: Sıçanlarda Deneysel Çalışma. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2012;45(1):22-28.
 • 8 Kırdemir V., Burç H., Atay T., Baykal Y.B. Politravmanın Yeni Tanım İhtiyacındansa Patofizyolojisinin Değiştirilmesi Gerekir mi?. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol- Special Topics 2012;5(3):19-25.
 • 9 Kırdemir V., Burç H., Atay T., Baykal Y.B. Politravmanın Yeni Tanım İhtiyacındansa Patofizyolojisinin Değiştirilmesi Gerekir mi?. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol- Special Topics 2012;5(3):19-25.
 • 10 Eroğlu F, Ceylan BG, Ak SS, Topal M, Atay T, Yavuz L. Aksiller brakial pleksus bloğunda iki ajanla karşılştırmalı çalışma: Bupivakain ve Levobupivakain. Smyrna 2011;1(1):27-34.
 • 11 Aslan A., Aydoğan NH., Atay T., Çömlekçi S. Cep telefonlarından yayılan 900 mhz frekans elektromanyetik alana kısa ve uzun dönem maruziyetin sıçanların kemik dokusu üzerine etkisi. Dicle Tıp dergisi 2011;38(4):452-457
 • 12 Atay T, Baykal YB, Baydar ML, Kırdemir V. Our Results Of Drug Applications In Patients With Gonarthrosis. Yeditepe Medical Journal 2009;(9): 139-144
 • 13 Atay T, Çaloğlu A, Baykal BY, Baydar ML, Kırdemir V. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açık Tibia Kırıklarında Sonuçlarımız. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi 2009;1(1):7-10
 • 14 Tolga Atay, Metin Lütfi Baydar, Vecihi Kırdemir, Tahsin Erdoğan, Nevres Hürriyet Aydoğan. Büyük Eklem Artroplastilerinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (Dalteparin sodyum ve Enoxaparin Sodyum) ve Standart Heparin Profilaksileri Sonrasında Görülen Dern Ven Trombozu İnsidansı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt No:41 Sayı: 2 2008
 • 15 Önder Tomruk, Tolga Atay, Gökben Nesrin Çetin, Metin Lütfi Baydar. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Ekstremite Kırıklarının Epidemiyolojik Değerlendirmesi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt No:41 Sayı: 3 2008; 15-19.
 • 16 Atay T., Aydoğan F.C., Kırdemir V., Baykal Y.B., Aslan A., Baydar M.L. Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız. Kocatepe Tıp Dergisi, 9: 11-15 (2008)
 • 17 Atay T., Tomruk Ö., Çetin G.N., Baydar M.L., Seçkin H. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Çocuk Kırıklarının Epidemiyolojik Değerlendirmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 9: 17-21 (2008)
 • 18 İlkay Aslan, Ahmet Aslan, Tolga Atay, Nevres Hürriyet Aydoğan. Ayak Bileği Burkulmalarında Gereksiz Radyografi İstemleri Azaltılabilir mi? S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2007:14(2)/7-10
 • 19 Tolga Atay, Osman Gazi Aksoy, Nevres Hürriyet Aydoğan. Hareketli Polietilen İnsertli ve Sabit Polietilen İnsertli Diz Protezi Uyguladiğimiz Hastalarin Orta Dönem Sonuçlarinin Değerlendirilmesi, S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2007:14(4)/1-6
 • 20 N. Heybeli, T Atay, E F Mumcu, Kalça Kırığı Yada Artrozu Nedeniyle Artroplasti Uygulanan Hastalar 'Beslenmeli'mi?, Haseki Tıp Bülteni, Ocak-Şubat-Mart-2001 cilt:39, sayı:1
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Atay İM., Aslan A., Burç H., Demir Demirci., Atay T. Is Depression Associated with Functional Recovery After Hip Fracture in the Elderly?. Journal of Orthopaedics 2016;13(2):115-118.
 • 2 Atay T., Hallaçeli H., Baydar ML., Aydoğan NH., Parpuc Tİ., Efficiency of Tens after Orthopaedic Surgery, Medicina sportiva 2007, 10 598-602
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Burç H., Atay T., Demirci D., Baykal Y.B., Kırdemir V., Yorgancıgil H. The Intramedullary Nailing of Adult Femoral Shaft Fracture by the Way of Open Reduction is a Disadvantage or Not?. Indian J Surg 2015;77(2):583-588.
 • 2 Aslan A., Kırdemir V., Koçak A., Atay T., Baydar M.L., Özerdemoğlu., Aydoğan N.H. Influence of 1800 MHz GSM-Like Electromagnetic Radiation Exposure on Fracture Healing. Arch Med Res 2014;45(2):125-131.
 • 3 Atay İM., Turgay O., Atay T. Alt Ekstremite Amputasyonlarında Protez Kullanımının Sıklığı ile Beden İmajı, Depresyon, Anksiyete ve Benlik Saygısı Üzerine Etkileri. Turk Fiz Tıp Rehab Derg 2014;60:184-187
 • 4 Baykal Y.B., Yaman E., Burç H., Yorgancıgil H., Atay T., Yıldız M. Is Scintigraphy a Guideline Method in Determining Amputation Levels in Diabetic Foot?. Journal of the American Podiatric Medical Association 2014;104(3):227-232
 • 5 Atay T., Burç H., Baykal Y.B., Kırdemir V. Results of Vacuum Assisted Wound Closure Application. Indian J Surg 2013;75(4):302-305
 • 6 Beceren G.N., Yolcu S., Tomruk O., Atay T., Baykal Y.B. Ottawa versus Bernese: Which is Better?. Eur J Trauma Emerg Surg 2013;39(2):147-150.
 • 7 Aslan A., Atay T., Gülle K., Kırdemir V., Özden A., Çömlekçi S., Aydoğan N.H. Cep Telefonlarından Yayılan 900 MHz Elektromanyetik Alanların Kırık İyileşmesine Etkisi: Sıçanlarda Deneysel Çalışma. Acta Orthop Traumatol Turc 2013;47(4):273-280.
 • 8 Özmeriç A, Burç H, Aydoğan NH, Baykal YB, Atay T. Is procalcitonin a more sensitive parameter than other acute phase reactants for early infection in arthroplasty? Turk J Biochem, 2013; 38 (3) ; 337–344
 • 9 Atay İM., Aslan A., Atay T., Burç H. Genel ve Spinal Anestezi Uygulanan Yaşlı Kalça Kırığı Olgularında Deliryum Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Bilişsel Fonksiyonlar. Turkish Journal Of Geriatrics 2012;15(3): 273-278.
 • 10 Aslan A., Kırdemir V., Atay T., Baykal Y.B., Aytekin Ö., Aydoğan F.C. Diz Osteoartritli Hastalarda Artroskopik Debridman Sonrası Eklemiçi Hyaluronik Asitle Birlikte Peroral E Vitamini Tedavisinin Etkinliği: Prospektif, Randomize, Kontrollü Çalışma. Turk Fiz Tıp Rehab Derg 2012;58:199-203.
 • 11 Aslan A., Ağar E., Aydoğan NH., Atay T., Baydar ML., Kırdemir V., Özden A. Büyük eklem artroplastilerinde kemik çimentosu uygulamasının derin ven trombozu sıklığına etkisi. Eklem Hastalıkları Cerrahisi 2011;22(3):149-154
 • 12 Baydar M.L., Atay T., Gürbüz Ö., Baykal B.Y., Burç H., Kırdemir V., Kayacan R. Compressive Screwing of Transverse Patella Fractures Provides Better Resistance to Traction Than Tension Band. Eur J Orthop Surg Traumatol 21:105-110 (2011)
 • 13 Atay T., Ceylan B. G., Özmeriç A., Eroglu F., Yavuz L., Heybeli N., Baydar M.L. Kalça Kırıklı Yaşlı Türk Hasta Grubunda Bir ve İki Yıllık Mortaliteyi Etkileyen Faktörler. Trakya Univ Tip Fak Derg, 27(2):127-131 (2010)
 • 14 Atay T., Yaman E., Baykal Y.B., Kırdemir V., Baydar M.L., Aslan A. Parsiyel Endoprotez Cerrahisi Uygulanan Yaşlı Hastalarda Postoperatif Klinik Ve Radyolojik Uzunluk Farkları. Türk Geriatri Dergisi, 13(4): 238-243 (2010)
 • 15 Tolga ATAY, Ahmet ASLAN, Nurettin HEYBELİ, Nevres HÜRRİYET AYDOĞAN, Metin Lütfi BAYDAR, Cüneyt ERMOL, Mustafa YILDIZ. Effects of 1800 MHz Electromagnetic Field Emitted from Cellular Phones on Bone Tissue. Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(4):292-296.
 • 16 Tolga Atay, Besir Andac Aksoy, Nevres Hurriyet Aydogan, Metin Lutfi Baydar, Mustafa Yildiz, Ragip Ozdemir. Effect of Electromagnetic Field Induced by Radio FrequencyWaves at 900 to 1800 MHz on Bone Mineral Density of Iliac Bone Wings. J Craniofac Surg 2009;20: 1556-1560
 • 17 Nevres Hurriyet Aydogan, Metin Lutfi Baydar, Tolga Atay, Idris Perktas, Barbaros Y. Baykal, Ahmet Ozmeric. The Effect of Arhroscopic Surgery and Intraarticular Drug Injection to the Antioxidation System and Lipid Peroxidation at Osteoarthritis of Knee. Saudi Med J 2008; Vol. 29(3), 397-402.
 • 18 Atay T, Aslan A, Baydar ML, Ceylan B, Baykal B, Kırdemir V. Gonartrozlu Hastalarda Artroskopik Debridman Sonrası Düşük ve Yüksek Molekül Ağırlıklı Hiyalüronik Asit Uygulamalarının Etkinliği. Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(4):228-233.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Atay T. Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji Özel Sayısı, 2015;8(4):93-98, Bölüm yazarlığı, ‘Talus Kırıkları Güncel Tedavisi’
 • 2 Baykal Y.B., Atay T., Kocadal O. Frozen Shoulder. TOTBID Dergisi 2013;4:379-384.
 • 3 Atay T., Baykal B. El Cerrahisinde Anestezi. Beasley’in El Cerrahisi.Editörler: Kömürcü M., Kürklü M. S:51-56 (2011)
 • 4 Atay T., Baykal B., Baydar M.L. Ayak Amputasyonları, Campbell’s Operative Orthopaedics. Editörler: Başbozkurt M., Yıldız C. Onbirinci baskı. Güneş Tıp Kitapevi, Cilt1, S: 579-598 (2011)
 • 5 Atay T., Baydar M.L. Omuz ve Dirsek Yaralanmaları, Campbell’s Operative Orthopaedics. Editörler: Başbozkurt M., Yıldız C. Onbirinci baskı. Güneş Tıp Kitapevi, Cilt 3, S: 2601-2654 (2011)
 • 6 Atay T., Baykal B. Proksimal Radius ve Ulna Kırıkları, Rockwood ve Wilkins Çocuk Kırıkları. Editörler: Şaylı U., Yıldız C.,Altıncı Baskı.Güneş Tıp Kitapevi, S:443-490 (2010)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Özmeriç A., Aslan A., Atay T. Refracture and a Bent Intramedullary Nail in a Patient with a Healed Femoral Fracture. JCAM, printed:01.03.2015, DOI: 10.4328/JCAM.1609
 • 2 Basal O., Burc H., Atay T. Is Attention Deficit Hyperactivity Disorder a Risk for Kohler’s Disease? Osteonecrosis of Navicular Bone of Foot. Medicine Science 2015;4(3):2516-2520.
 • 3 Atay T., Burç H., Türk B., Basal Ö., Turgay O. A case report: Ipsilateral Closed Talus Dislocation and Navicular Fracture. JCAM, published online:19.10.2014, DOI:4328/JCAM.2771
 • 4 Aslan A., Baykal Y.B., Uysal E., Atay T., Kırdemir V., Baydar M.L., Aydoğan N.H. Surgical Treatment of Osteopetrosis-related Femoral Fractures: Two Case Reports and Literature Review. Case Rep Orthop 2014; Doi: 10.1155/2014/891963
 • 5 Aslan A., Atay T., Baykal Y.B., Kırdemir V., Konya M.N., Sofu H., Baydar M.L. Giant Ganglion Cyst at the Posterior Thigh. Diagnostic and Therapeutic Study 2013;2(3):36-40.
 • 6 Aslan A., Uysal E., Atay T., Baykal Y.B., Kırdemir V., Baydar M.L., Gürbüz Ö. Bilateral Septic Arthritis of Knee Joints. Case Study and Case Report 2013;3(2):75-78.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Alkaya F., Kırdemir P., Atay T. Parkinson Hastasında rejyonel Anestezi: Olgu sunumu. Turkish Journal Of Geriatrics 2012;15(4):473-475
 • 2 Atay T, Baydar ML, Heybeli N, Kırdemir V. Total Artroplasti Uygulanan Dizde Brucella Protez Enfeksiyonu: Artroskopi ve Medikal Tedavi ile Protezi Korunan Bir Olgu Sunumu. Trakya Univ Tıp Fak Derg 2008;25(3):252-255.
 • 3 Tolga Atay, Arthroscopic surgery and osteoarthritis of knee, Saudi Med J 2008; Vol. 29 (9): 1361
 • 4 M. K. Demir, N. Heybeli, T. Atay, H. Özdemir, Hydatid disease: a rare cause of pelvic pain, Eur Radiol (2008) 18: 1757-1759
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Solmaz F. A., Kırdemir P., Atay T. Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Mini Doz Hipobarik Levobupivakainle Unilateral Spinal Anestezi. Turkiye Kliniklei J Anest Reanim 2013;11(3):165-168.
 • 2 Atay T., Yener M., Baydar M.L. Diz Eklem Kıkırdağı Lezyonlarında Cerrahi Sonrası: Rehabilitasyon ve Diğer Modaliteler. Türkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics.2011; 4(11):72-77
 • 3 Aslan A., Atay T., Baykal Y.B., Baydar M.L., Uysal E. Bimalleolar Kırık Sonrası Travmatik Posterior Tendon Rüptürü: Olgu sunumu ve literatür derlemesi. AKATOS 2011;2(3):23-25
 • 4 Burç H., Atay T., Baykal YB., Baydar ML., Kırdemir V. Serebral palside botulinum toksinin yeri.S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2011:18(2)/78-81.
 • 5 Mustafa Yıldız, Sureyya Cerci, Harun Uslu, Aslıhan Ilhan, Celal Cerci, Tolga Atay. Horseshoe kidney incidentally detected on bone scintigraphy. S.D.Ü. Tıp Fak. derg. 2009:16(2)/ 27-28
 • 6 Tolga Atay, Osman Gazi Aksoy, Ahmet Aslan. Kauda Equina Sendromlu Çocukta Kronik Kalkaneal Osteomyelit; Aktinomiçes: Olgu Sunumu S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2008:15(3)/34-37
 • 7 Emel Sesli Çetin, Selçuk Kaya, Tolga Atay, Mustafa Demirci, Hüseyin Yorgancıgil. Brucellar Prosthetic Arthritis of the Knee Detected with the Use of Blood Culture System for the Culture of Synvial Fluid. Fırat Tıp Dergisi 2008;13(2): 153-155
 • 8 Tolga ATAY, Gökben Nesrin ÇETİN, Önder TOMRUK, Metin Lütfi BAYDAR, Önkolda Penetran Travma, Kocatepe Tıp Dergisi, 8: 57-59 / Mayıs 2007
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Heybeli Nurettin, Atay Tolga, Osteoartrit Nedir? Sonuçları Kaçınılmaz mı?. Ortopedi Teknik Dergisi, sayı:7 Mart 2007, s:52-56,
 • 2 T Atay, G D Doğuç, Diabetik Ayak Bakımı ve Tedavisi, Dirim Aylık Tıp Dergisi, Eylül-Ekim 2004, s:32-36
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koşucu T., Atay T., Turgay O., Karaköse S., Başal Ö. Çocuklarda Humerus Suprakondiler Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. Kemik Eklem Kongresi 2015, Antalya
 • 2 Dinçer R., Baykal Y.B., Atay T., Burç H., Turgay O., Karaköse S. Kronik böbrek yetmezlikli hastada spontan patellar ve kontrlateral kuadriceps tendonlarının rüptürü. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-4, Antalya, 2014
 • 3 Turgay O., Atay T., Burç H., Karaköse S., Dinçer R., Kırdemir V. Osteomiyelit ve kistle karışan bir introsseöz yabancı cisim reaksiyonu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-52, Antalya, 2014
 • 4 Başal Ö., Atay T., Burç H., Turgay O., Türk B. Down sendromlu bir vakada bilateral femur başı epifiz kayması: Gözden kaçırılmış bir vaka. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-342, Antalya, 2014
 • 5 Karaköse S., Atay T., Burç H., Dinçer R., Turgay O., Kırdemir V. Disloke bipolar hemiartroplastinin redüksiyonu esnasında görülen bir komplikasyon. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-521, Antalya, 2014
 • 6 Burç H., Yorgancıgil H., Baykal Y.B., Atay T., Demirci D. Olgu Sunumu: Bilateral Proksimal Fibula Stres Kırığı. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, P-48, İstanbul, 2013.
 • 7 Burç H., Atay T., Baykal Y. B., Kırdemir V., Özmeriç A. Nadir görülen bir olgu: Salmonella septik artriti. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, P-27, İstanbul, 2013.
 • 8 Baykal Y.B., Atay T., Dinçer R., Burç H. Elektrik çarpması sonrası izole parçalı nontravmatik scapula kırığı. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P598, Antalya, 2013
 • 9 Burç H., Atay T., Baykal B.B, Kırdemir V., Dinçer R. kalça kırıklarında mini insizyon ile parsiyel endoprotez uygulamaları. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P001, Antalya, 2013
 • 10 Yorgancıgil H., Oktay İ., Burç H., Baykal Y.B., Atay T. Pes ekinovarus hastalarında ponseti yöntemi ile tedavi sonuçlarımız. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P433, Antalya, 2013
 • 11 Burç H., Dinçer R., Baykal Y.B., Atay T., Kırdemir V., Yorgancıgil H. Nadir bir olgu: Skapular osteokondrom. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P357, Antalya, 2013
 • 12 Demirci D., Burç H., Atay T., Baykal Y.B., Kırdemir V., Yorgancıgil H. Isparta il genelindeki primer diz septik artrit sıklığının içme suyundaki flor ile olan ilişkisi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P184, Antalya, 2013
 • 13 Atay T., Burç H., Can R., Baykal Y.B., Kırdemir V., Yorgancıgil H. Femur intertrokanterik kırıklarında proksimal femoral çivi uygulamalarımız. . 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P569, Antalya, 2013
 • 14 Baykal Y.B., Dinçer R., Burç H., Atay T., Kırdemir V. Asetabulum kırıklarında orta dönem sonuçlarımız. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P570, Antalya, 2013
 • 15 Baykal Y.B., Burç H., Atay T., Yorgancıgil H., Kırdemir V. Ludloff Yaklaşımı İle Torakanter Minörden Osteokondrom Eksizyonu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 160, İstanbul, 2012
 • 16 Solmaz F.A., Kırdemir., Atay T. Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi: Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Ranimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, P-620, Girne, 2012
 • 17 Burç H., Baykal Y.B., Atay T., Demirci D., Kırdemir V. Olgu Sunumu: Seyrek Görülen Pediatrik İzole Dorsal Distal Radioulnar Eklem Çıkığı, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 148, Antalya, 2011
 • 18 Burç H., Atay T., Baykal Y.B., Demirci D., Kırdemir V. Olgu Sunumu: Seyrek Görülen Çocuk Simfizis Pubis Ayrılması, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 216, Antalya, 2011
 • 19 Burç H., Baykal Y.B., Atay T., Demirci D., Kırdemir V. Anterolateral Subtalar Çıkık: Olgu Sunumu, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 270, Antalya, 2011
 • 20 Aslan A., Aydoğan N.H., Atay T., Kırdemir V., Çömlekçi S. Cep Telefonlarından Yayılan 900 MHz Elektromanyetik Alanlar Kırık İyileşmesi Etkiler mi?. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 280, Antalya, 2011
 • 21 Tolga Atay, Barbaros Yakup Baykal, Metin Lütfi Baydar, Emre Yaman. Uyluk Posteriorunda Dev Ganglion Kisti. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim. 2007. P-467
 • 22 Metin Lütfi Baydar, Tolga Atay, Vecihi Kırdemir, Mücahit İlhan, Ömer Gürbüz. Gonartroz Tedavisinde Viskosuplementasyonun Etkinliği. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. P-350
 • 23 Metin Lütfi Baydar, Gökhan Doruk Doğuç, Tolga Atay, Nevres Hürriyet Aydoğan, Nermin Karahan. Artroskopik Laser Kondroplastinin Eklem Kıkırdağı Üzerine Etkisi. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. P-351
 • 24 Tolga Atay, Fazıl Cüneyt Aydoğan, Vecihi Kırdemir, Yakup Barbaros Baykal, Ahmet Aslan. Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. P-180
 • 25 Tolga Atay, Nevres Hürriyet Aydoğan, Metin Lütfi Baydar, Ömer Gürbüz, Yakup Barbaros Baykal. Osteopetrozis'li İki Olguda Klinik Sonuçlarımız. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. P-178
 • 26 Tolga Atay, Ahmet Özmeriç, Yakup Barbaros Baykal, Nevres Hürriyet Aydoğan, Metin Lütfi Baydar. İlginç Bir Femur Klasik İntramedüller Çivileme Failure Vakası ve Revizyonu: Olgu Sunumu. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. P-179
 • 27 Nevres Hürriyet Aydoğan, Tolga Atay, Metin Lütfi Baydar, Ahmet Özmeriç, İdris Perktaş. Diz Osteoartritinde Cerrahi Artroskopi Ve İntraartiküler İlaç Uygulamalarının Antioksidan Sistem Ve Lipid Peroksidasyonuna Olan Etkileri. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. S-186
 • 28 Nevres Hürriyet Aydoğan, Tolga Atay, Vecihi Kırdemir, Tahsin Erdoğan, Ömer Gürgüz. Büyük Eklem Artroplastilerinde Düşük Mokekül Ağırlıklı Heparin (Dalteparin Ve Enoxaparin) Ve Standart Heparin Proflaksileri Sonrasında Görülen Derin Ven Trombozu İnsidansı. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. S-116.
 • 29 Cep Telefonlarından Yayılan 1800 Mhz Elektromanyetik Alanın Kırık İyileşmesine Etkisi. Nevres Hürriyet Aydoğan, Ahmet Aslan, Tolga Atay, Nilgün Kapucuoğlu, Fazıl Cüneyt Aydoğan, Ahmet Yeşildağ. 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. S-51
 • 30 Tolga Atay, Nevres Hürriyet Aydoğan, Metin Lütfi Baydar, Mustafa Yıldız, Süreyya Çerçi, Beşir Andaç Aksoy. Mobil Telefonlarımızı Kemerlerimizde Taşıyoruz Peki, Ya Sonuçları ? 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007. S-17
 • 31 T Atay, N Heybeli, A B Aksoy, M F Uz, N H Aydoğan, M L Baydar, Diabetik Ayakta Syme ve Diz Altı Amputasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması, 18. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2003, SS-219
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Baydar M.L., Burç H., Atay T., Çetin C., Baykal Y.B., Aydın C.G.,Kırdemir V. Diz Artroskopisi Sonrasında Fleksiyon ve Ekstansiyondaki İzokinetik Değerlerinin Analizi. 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim 2010, PB28
 • 2 Baydar M.L., Burç H., Atay T., Çetin C., Baykal Y.B., Aydın C.G.,Kırdemir V. Diz Artroskopisi Yapılan Hastaların Kas Güçlerinin Değerlendirilmesi. 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim 2010, PB30
 • 3 Mustafa Yıldız, Semahat Sağlam, Tolga Atay, Barbaros Baykal. İskelet Sistemi Enfeksiyonlarında Üç Fazlı Kemik ve İşaretli Lökosit Sintigrafisi Sonuçlarının Karşılaştırılması. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2009, P-0015
 • 4 Nurettin Heybeli, Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Gökben Nesrin Çetin, Metin Lütfi Baydar. Ayak bileği yaralanmalarında kuralı kim koyar: Ottawa mı? Bern mi?. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, S-022
 • 5 Yakup Barbaros Baykal, Tolga Atay, Ahmet Özmeriç, Metin Lütfi Baydar, Emre Yaman. Total diz ve kalça artroplastisinde prokalsitonin düzeyleri ile C-reaktif protein, eritrosit sedimenrasyon hızı, beyaz küre sayısı arasındaki ilişki ve komplikasyonları belirlemedeki yeri. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, S-165
 • 6 Hüseyin Yorgancıgil, Yakup Barbaros Baykal, Tolga Atay, Emre Yaman, Metin Lütfi Baydar. Diyabetik ayak amputasyon seviyelerinin sintigrafik olarak belirlenmesi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-082
 • 7 Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Metin Lütfi Baydar, Ömer Gürbüz. Dizde bilateral septik artrit. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-111
 • 8 Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Metin Lütfi Baydar, Vecihi Kırdemir, Emre Yaman. Total talus avasküler nekrozu. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-316
 • 9 Tolga Atay, Cüneyt Ermol, Yakup Barbaros Baykal, Metin Lütfi Baydar, Vecihi Kırdemir. 900 ve 1800 MHz mobil telefonların oluşturduğu elektromanyetik alanın tendon iyileşmesine etkisi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-319
 • 10 Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Metin Lütfi Baydar, Vecihi Kırdemir. Vakum yardımlı kapama sonuçlarımız. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-321
 • 11 Ahmet Aslan, Ali Çaloğlu, Tolga Atay, Ulaş Özdemir, Hüseyin Yorgancıgil. Gelişimsel kalça displazisinde 18 aydan sonraki cerrahi tedaviler avasküler nekroz ve revizyon girişim oranlarını artırır. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-430
 • 12 Parpucu T.I., Hallaçeli H., Günal A., Atay T. Microfet-3 cihazı ile genç bireylerde dominant ve nondominant el arasında kas kuvvet farklılığının incelemesi. 12. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 2008, S-17
 • 13 Parpucu T.I., Hallaçeli H., Günal A., Atay T. Microfet-3 cihazı ile genç bireylerde el bileği kas kuvveti ve cinsiyet arasındaki ilişkinin incelemesi. 12. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 2008, P-71
 • 14 Aslan A, Atay T, Baykal YB, Kırdemir V, Baydar ML, Aydoğan FC, Diz Osteoartritli Hastalarda Artroskopik Debritman Sonrası İntraartiküler Hyaluronik Asitle Birlikte Peroral E Vitamini Uygulamasının Etkinliği: (Prospektif, Randomize, Kontrollü Çalışma). 9. Türk Spor Yaralanmarı Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim 2008, SB-02
 • 15 Aslan A, Aslan İ, Çaloğlu A, Atay T. Acil El Yaralanmalarında Deneyimlerimiz: 5 Yıllık Verilerin Epidemiyolojik Değerlendirmesi. 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2008. PB-04, S:161
 • 16 Aydoğan N.H., Ermol C., Atay T., Aslan A., Baydar M.L. No effects of 1800 MHz electromagnetic field emitted from cellular phone on bone mineral dansty in rats. 5. Osteoporoz Osteoartrit Kongresi (Osteo 2007), Antalya, 25-29 Nisan , 2007
 • 17 Atay T., Ermol C., Aydoğan N.H., Kırdemir V., Yıldız M. Effect of 900 MHz electromagnetic field emitted from cellular phone on bone mineral dansty: experimental rat study. 5. Osteoporoz Osteoartrit Kongresi (Osteo 2007), Antalya, 25-29 Nisan , 2007
 • 18 Berit Gökçe Ceylan, Mehmet Topuz, Tolga Atay, Lütfi Yavuz, Füsun Eroğlu. Majör Alt Ekstremite Cerrahisinde Epidural Levobupivakainin Nöroendokrin Yanıt Üzerine Etkisi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 25-28 Ekim 2007. P109
 • 19 Aydoğan N.H., Atay T., Baydar M.L., Aslan A., Yıldız M. The effect of electromagnetic field at 900 and 1800 Mhz frequency on bone tissue of rats. 4. Osteoporoz Osteoartrit Kongresi (Osteo 2006), Antalya, 23-27 Nisan, 2006
 • 20 İlkay Aslan, Ahmet Aslan, Tolga Atay. Birinci Basamakta Ayak-Ayak Bileği Yumuşak doku Travmalarına Yaklaşım. 10. Pratisyen hekimlik kongresi. 9-13 Kasım 2005.
 • 21 R Özerdemoğlu, T Atay, G Doğuç, N Aydoğan, M Baydar, Proksimal Femurun Osteomyelite Bağlı Patolojik Kırıkları, 18. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2003, P-GEN/148
 • 22 NH Aydoğan, ML Baydar, N Heybeli, T Atay, Periartikuler Eozinofilik Granülom: Kasık ağrısı ile başvuran bir kız adolesan, 4. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi 2002, p7
 • 23 H Yorgancıgil, M Baydar, G Doğuç, T Atay, N Aydoğan, Multiple Loose Bodies Of The Elbow İn A Poliomyelitic Patient: Arthroscpic Removal,6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 2002, PP-18
 • 24 N. Heybeli, T Atay, E F Mumcu, Kalça Kırığı Yada Artrozu Nedeniyle Artroplasti Uygulanan Hastalar 'Beslenmeli'mi?, 17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2001, P-ARP/028
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Atay T., Baykal YK.,Özmeriç A., Baydar ML.,Bilateral Femur Suprakondile Torus Kırığı, 4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan 2008
 • 2 Atay T., Baykal YK.,AslanA., Baydar ML.,Bimalleolar Kırık Sonrası Travmatik osterior Tibial Tendon Yırtığı, 4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan 2008
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Burç H., Atay T.,Gökmen A., Demirci D., Kırdemir V., Yorgancıgil H. Treating Anterior Cruciate Ligament Lesions with Autologous Hamstring Tendon Graft (Endobutton-CL Technique) Treatment and Results. 8. International Congress of Chinese Orthopaedic Association, No:4859, Pekin, 2013
 • 2 Atay T., Can R., Burç H., Kırdemir V.,Demirci D., Aslan A. Surgical Treatment Results of Adult Femoral Trochanteric Fractures with Proksimal Femoral Nail. 8. International Congress of Chinese Orthopaedic Association, No:13173, Pekin, 2013
 • 3 Burç H., Atay T., Demirci D., Baykal Y.B., Kırdemir V., Yorgancıgil H. The Intramedullary Nailling of Adult Femoral Shaft Fracture By The Way of Open Reduction is a Disadvantage or not?. Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society, 14, Rostock , Germany, 2012.
 • 4 M. Yıldız, S. Sağlam, T. Atay, B. Baykal. Diagnostic Value of Tc-99m MDP three phase bone and Tc-99 labeled HMPAO white blood cell scintigraphies in musculoskeletal infection. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 457, Spain, 2009
 • 5 Tomruk Ö, Çetin NG, Atay T, Tuncer OO, Uysal SY, Erçelik H, Aydoğan NH. Evde Soğuğa Maruz Kalma ile Oluşan Soğuk Yanığı (Frosbite) Olgusu. 1st Eurosian congress on Emergency Medicine. 2008,s:103, S-100
 • 6 Heybeli Nurettin, Atay Tolga, Successful Treatment Of Pelvıc Hydatıd Dısease Resemblıng Malıgnant Bone Tumor Wıth Metastasıs, 26 . Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society, september 20-22, 2007, Greece,
 • 7 Atay T., Aslan A., Aydoğan N.H., Baydar M.L., Aydoğan F.C. The relationship of risk factors with long-term mortality in elderly patients with hip fractures. 7th Domestic Meeting of The Europaen Hip Society, Antalya, 21-24 Haziran, 2006. P-039
 • 8 Baydar M, Yorgancıgil H, Atay T, Aksoy OG, Our Comparing The Reconstructed of ACL Patients With Arthroscopically by Using ATT Allograft and BTBT Autograft, 11. Esska 20002 Congress- 4. World Congress on Sports Trauma 2004, s:115
 • 9 Baydar ML, Atay T, Ozer O, Aksoy OG, Injuries of tae kwon do, 11. Esska Congress- 4. World Congress on Sports Trauma 2004, s:75
 • 10 Heybeli N.,Atay T.,Aydoğan N.H.,Baydar M.L., Unusual Anterıor Dıslocatıon Of The Hıp Complıcated Wıth Symphyseal Dıastasıs: Intermedıate Type, 6th Congress Of The European Federatıon Of Natıonal Assosıatıons Of Orthopaedıcs & Traumatology. Helsınkı,Fınland. Abstract Book Page:253-254 June 4-10, 2003
 • 11 N Heybeli, MF Uz, T Atay, G Doğuç, Rigid Cast Versus Semi-Rigid Functional Treathment For The İnversion İnjuries Of The Ankle: Atrophy, Ankle Motion And Patient Satisfaction, 6. Congress Of The European Federation Of National Associations Of Orthopaedics And Traumatology, 94, Helsinki, Finland, 2003
 • Doktora Tezi
 • 1 Gelişimsel Kalça Displazisi Zemininde Gelişen Koksartrozlarda Total Kalça Protezi Uygulamalarımız, Dr. Tolga ATAY. Danışman Metin Lütfi BAYDAR
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 2012-2014 Arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’nde Aperfix Yöntemi ile Uygulanmış Ön Çapraz Rekonstrüksiyonlarında Klinik ve Fonksiyonel Sonuçlarımız. Dr. Ozan Turgay.
 • 2 Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarının PFN (Proksimal femoral Nail) ile Cerrahi Tedavi Sonuçaları. Dr. Rafet Can.
 • 3 Ön Çapraz Bağ Lezyonlarının Otojen Hamstring Tendon Grefti İle (Endobutton-CL) Tedavisi ve Sonuçlarımız. Dr. Adil Gökmen.
 • 4 Hayvan Modelinde Transvers Patella Kırıklarında Farklı Tespit Yöntemlerinin Distraksiyon Kuvvetlerine Karşı Dayanıklıklarının Karşılaştırılması: Biyomekanik Çalışma. Dr. Ömer Gürbüz.
 • 5 900 ve 1800 MHz Mobil Telefonların Oluşturduğu Elektromanyetik Alanın Tendon İyileşmesine Etkisi: Ratlarda Deneysel Çalışma, Dr. Cüneyt Ermol, 1286-TU-06 Nolu Proje ile desteklenmiştir.
 • 6 Elektromanyetik Alanın Kırık İyileşmesine Etkisi: Ratlarda Deneysel Çalışma. Dr. Ahmet Aslan, 1141-TU-05 Nolu Proje ile desteklenmiştir.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 900 ve 1800 MHz Mobil Telefonların Oluşturduğu Elektromanyetik Alanın Tendon İyileşmesine Etkisi: Ratlarda Deneysel Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1286-TU-06 Nolu Proje ile desteklenmiştir. Proje Yöneticisi (2008)
 • 2 Elektromanyetik Alanın Kırık İyileşmesine Etkisi: Ratlarda Deneysel Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1141-TU-05 Nolu Proje ile desteklenmiştir. Proje Yöneticisi (2008)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 1. Total Ayak Bileği Artroplasti Kursu, 5 Nisan 2014, Isparta, Kurs Başkanı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 VI. Pelvis-Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı, 26-28 Şubat 2015,Antalya, Eğitmen
 • 2 Kemik Eklem 2015 Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya, Oturum Başkanı
 • 3 VII. Ulusal Biyomekanik Kursu, 16-18 Ekim 2014, Isparta, Oturum Başkanı
 • 4 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya, Oturum Başkanı
 • 5 V. Pelvis-Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı, 18-21 Aralık 2013,Antalya, Eğitmen
 • 6 OMURGA TRAVMALARI SEMPOZYUMU-ISPARTA Nisan 25 2009, Organizasyon Komitesinde Görevli
 • 7 Team Physician and New Horizons Nisan 27-29 2006, Organizasyon Komitesinde Görevli
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği, Femoroasetabular Sıkışma Sendromu, 12 Şubat 2016, Isparta, Konuşmacı’ Femoroasetabular Sıkışma Sendromunda tedavi algoritması ve tedavi sonuçlarının kanıta dayalı tıp (KDT) verileri sonucu değerlendirilmesi’
 • 2 Ayak ve Ayak Bileği Canlı Cerrahi Uygulamaları, Halluks Valgus, Zor Vakalarda ben Nasıl Yaparım?, 26 Mart 2016, Antalya, Konuşmacı ‘Chevron cerrahi tekniği ve Algoloji’
 • 3 AO Travma Kursu-Kırık Tedavisinde Temel Prensipler, 17-20 Ocak 2015, Ankara, Konuşmacı, Açık kırıkların tedavisi
 • 4 AO Travma Kursu-Kırık Tedavisinde Temel Prensipler, 17-20 Ocak 2015, Ankara, Konuşmacı, Aku enfeksiyon tedavisi
 • 5 Ayak ve Ayak Bileğinde Cerrahi Kesiler, Osteotomi ve Artroplasti Eğitim Toplantısı, 13-15 Mart 2015, Antalya, ‘Morton Nörinoma’sı Cerrahisi; Akin Osteotomisi; McBride Girişimi’
 • 6 Afyon Bölgesel eğitim Toplantısı, İnteraktif Olgu Tartışması: Asetabulum ve Pelvis Kırıkları, 29 Ağustos 2015, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ‘Pelvis Kırıkları Biyomekaniği’
 • 7 Ayak Bileği Artroskopi ve Artroplasti Kursu, 13 Eylül 2015, Ankara, ‘Ayak Bileği Artroplastisi’
 • 8 Akdeniz Ortopedi Günleri, 21 Şubat 2014, Isparta, ‘Revizyon diz artroplastileri’
 • 9 AO Travma Temel Kursu, 18-21 Ocak 2014, Ankara, ‘Açık kırıkların tedavisi’
 • 10 AO Travma Temel Kursu, 18-21 Ocak 2014, Ankara, ‘Akut enfeksiyon tedavisi’
 • 11 12. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, 18-22 Nisan 2014, Antalya, ‘Tartışmalı Oturum: Proksimal femur kırıklarında tartışmalı konular: Kırığı fikse ederim’
 • 12 Akdeniz Ortopedi Günleri, 27 Aralık 2013, Antalya, Konuşmacı , ‘Unikondiler artroplasti uygulamaları’
 • 13 7. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu, 14-15 Eylül 2012, İstanbul, Konuşmacı, ’Arthroereisis’
 • 14 Torakolomber travmada konservatif tedavinin yeri - Nisan 25 2009 - OMURGA TRAVMALARI SEMPOZYUMU/ISPARTA
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Sağlık Bilimleri Alanında 2008 yılı Teşvik Ödülü
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Ortopedi ve Spor Yaralanmaları Asistan Kitabı
VERDİĞİ DERSLER
Alt Ekstremite Kırık ve Çıkıkları
Alt ekstremite kırıkları
El Yaralanmaları
Omurga travmaları
Osteokondrozlar
Osteoporoz
Ön Çapraz Bağ Tamirleri
Pelvis ve omurga kırık ve çıkıkları
Pelvis ve Sakrum Kırıkları
Septik Artrit
Üst Ekstremite Kırık ve Çıkıkları
Üst ekstremite kırıkları
 
Bu İçeriği Paylaş!