Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Zühal KIRZIOĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. Zühal KIRZIOĞLU
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Pedodonti Anabilim Dalı
Telefon 2462118833
E-Posta zuhalkirzioglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 3.11.1977
Yüksek Lisans
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PEDODONTİ 21.1.1981
İLGİ ALANLARI
Çocuk Dişhekimliği Diş Travmaları Fluor Çocuklarda oral hastalıklar Engelli çocuklarda oral bakım Restoratif Materyaller(Diş) koruyucu dişhekimlik
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z.Mineral trioksit agregat ve pedodontideki önemi.SDÜ.Diş Hek.Fak.Derg.3(1).30-46.2011
 • 2 Kırzıoğlu Z.İzmir Diş Hekimleri Odası Dergisi.Probiyotikler.2011
 • 3 KÜÇÜKEŞMEN Ç, KIRZIOĞLU Z, KORUK DC, GÜNGÖR ÖE, YAVUZ S, UYSAL S. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Personeli ve Öğrencilerinde, Koruyucu Eldiven Kullanımı ve El Dezenfeksiyon İşlemlerine Bağlı Olarak Meydana Gelen Cilt Duyarlılık Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.2010.2(1).12-22
 • 4 KIRZIOĞLU Z,ÇİFTÇİ Z.2009.Diş Yapısı ile İlişkili Genetik Malformasyonlar [The Genetic Malformations Related with Tooth Structure]SDÜ.Diş Hek.Fak.Derg.2009,1(1):21-30.
 • 5 KARAYILMAZ H, KIRZIOĞLU Z .2009.Vitalite Test Yöntemi Olarak Pulse Oksimetri Ve Lazer Doppler Flowmetri: Derleme.SDU.Diş Hek.Fak.Derg.1(2).25-36.
 • 6 KÜÇÜKEŞMEN Ç,KIRZIOĞLU Z,YAVUZ Z,UĞUR R.Dişhekimliği-tıp sağlıkpersonelinde, mesleki işbirliği-iletişimin değerlendirilmesi.Türk Dişhekimliği Dergisi. 15(72).2008
 • 7 KIRZIOĞLU,Z.1999,Fluor,Göldent Isparta Burdur Dişhek.Odası Derg.1,3-5
 • 8 SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z, YILMAZ,Y.: l996, Amalgamın Üç Farklı Materyal İle Tamiri. Pedodonti Klinik Araştırma Derg. 3 (1): 6-13.
 • 9 KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.,GÜNDOĞDU, N., KARATOPRAK,O.: l996, Amalgam ve Kompozitin Birlikte Kullanıldığı Restorasyonlarda Sızıntının İn Vitro İncelenmesi. Pedodonti Klinik Araştırma Derg. 3 (1): 13-19.
 • 10 KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.: 1991, Farklı Kanal Patlarında Apikal Sızıntının Linear ve Volumetrik İncelenmesi. Oral Derg, 7 (80) :19-22.
 • 11 DAYLIK, Ş., KIRZIOĞLU, Z.: 1990, Primer Molarlarda Class II Kompozit Restorasyonlarda Scotchbond'un Etkisinin In Vitro Olarak Araştırılması. Oral Derg. 7 (80): 11-14.
 • 12 SEVEN , N., KIRZIOĞLU, Z.: 1990, Posterior Kompozit Resinle Restore Edilmiş Dişlerin Faktüre Direnci Üzerine Farklı Dolgu Tekniklerinin Etkisi. Oral Derg, 7 (79): 7-10.
 • 13 SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z.: 1988, Arka Grup Dişlerde Kullanılan Üç Dolgu Maddesinin Mikrosızıntı, Su Emme ve Çözünürlük Özelliklerinin Karşılaştırılması. Bölüm : I, Oral Derg, 5 (55-57): 22-27
 • 14 SEVEN, N., KIRZIOĞLU,Z.: 1988, Arka Grup Dişlerde Kullanılan Üç Dolgu Maddesinin Mikrosızıntı, Su Emme ve Çözünürlüklerinin Karşılaştırılması. Bölüm: II, Oral Derg, 5 (55-56): 28-31.
 • 15 SEVEN N.,KIRZIOĞLU Z. 1988. Endodontik tedavili dişlerde koronal sızdırmanın değerlendirilmesi. Oral Derg. 5(55-57):52-54
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ulu G,Kırzıoğlu Z,Özkorucuklu S.Evaluation of dentin permeability of fluorotic permanent teeeth.Acta Odontologica Scandinavica2018
 • 2 Güzel Ulu KG,Kırzıoğlu Z,Özkorucuklu S.Dentin permeability of carious primary teeth.Nigerian j.of Clinical Practise.2017
 • 3 Kirzioglu Z,Ceyhan D,Çoban BG.An assesment of the association of taurodontism with various dental anomalies,syndromes,sistemic disease and/or genetic diseases,and its role in identification.Australian J. of Forensic Sciences.2017
 • 4 Güzel UKG,Kırzıoğlu Z,Adiloğlu AK,Ertürk MSÖ.Effect of flouride on salivary immunoglobulins and sialic acid.Rev.Assoc.Med.Bras.2017;63(4):320-323
 • 5 Önol S,Kırzıoğlu Z.Evaluation of Oral Health Status and İnfluentiel Factors in Children with Otism.Nigerian j.Clinical Practise.2017
 • 6 Ulu G,AltunAC,Kırzıoğlu Z.İn vitro evaluation of onlay restorations on primary teeeth.İnt.J.Artif.Organs.2017.Aug.
 • 7 Ulu G,AltunAC,Kırzıoğlu Z.İn vitro evaluation of onlay restorations on primary teeeth.İnt.J.Artif.Organs.2017.Aug.
 • 8 ZZ Çiftçi, Z Kırzıoğlu, M Nazıroğlu, Ö Özmen - Effects of Prenatal and Postnatal Exposure of Wi-Fi on Development of Teeth and Changes in Teeth Element Concentration in Rats.Biological Trace Element Research,163; 1-2 , 193-201
 • 9 Gungor OE1, Kirzioglu Z, Kivanc M.Probiotics: can they be used to improve oral health?Benef Microbes. 2015 Jun 30:1-10
 • 10 KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z,SARITEKİN A.Characteristics of Non-Syndromic Supernumerary Teeth in Children and Adolescents.Türk J.Med.Sci.43(6),1013-1024,2013.DOI: 10.3906/sag-1210-77
 • 11 Karayilmaz H,Kirzioglu Z,Erken Gungor Ö.Aetiology, treatment patterns and long-term outcomes of tooth avulsion in children and adolescents.Vol 29, No 2 (2013): April 2013 Pak J Med Sci.
 • 12 Güngör ÖE,Kırzıoğlu Z,Dinçer E,Kıvanç M.Who will win the race in childrens' oral cavities?Streptococcus mutans or beneficial lactic acid bacteria.Beneficial Microbes,sept.2013,4 (3):237-245.
 • 13 Şentut T,Kırzıoğlu Z,Gökçimen A,Aslan H,Erdoğan Y.Quantitative analysis of odontoblast cells in fluoratic and nonfluoratic primary tooth pulp.Türk J.Med.Sci.2012,42(1)351-357.
 • 14 Kırzıoğlu Z, Ceyhan D.Accuracy of different dental age estimation methods on Turkish children.Forensic Sci. int.2012,10:216(1-3),61-7.
 • 15 KARAYILMAZ H., KIRZIOĞLU Z. Comparison of the Reliability of Laser Doppler Flowmetry, Pulse Oximetry and Electric Pulp Tester in Assessing the Pulp Vitality of Human Teeth. J Oral Rehabil 38(5).340-347.2011
 • 16 KARAYILMAZ H., KIRZIOĞLU Z. Evaluation the Pulpal Blood Flow Changes of Primary Molars with Physiological Root Resorption by Laser Doppler Flowmetry and Pulse Oximetry. J Clin Pediatr Dent 2011;36(2):340-347.
 • 17 KIRZIOĞLU Z,ALTUN AC,VURAL H,ERTÜRK SÖ.Saliva characteristics of children with dental fluorosis and the effect of high fluoride water on the saliva.Floride j.44(4)227-231.oct-dec.2011.
 • 18 KIRZIOĞLU Z,KÖSELER ŞENTUT T,KARAYILMAZ H.Evaluation of the Effects of Dental Fluorosis on Crown Dimensions of Permanent and Deciduous Teeth.Fluoride J.2011,44(4).215-226
 • 19 KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D.2009.The prevalence of anterior teeth with dens invaginatus in the western mediterranean region of Turkey.International Endodontic Journal.2009 Jun 22,42(8),727-734.
 • 20 KIRZIOĞLU Z,ULU G,SEZER T,YÜKSEL S..The relationship of Amelogenesis Imperfecta and Nefrocalcinosis Syndrome.Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009 Aug 13.
 • 21 ÖZAY ERTÜRK, M.S., KIRZIOĞLU Z. 2007. In vitro evaluation of dentin permeability of fluorotic primary teeth with a new electronic hydraulic conductance system with photosensors. Arch Oral Biol.52(8): 1057-1063
 • 22 KIRZIOĞLU Z,ERTÜRK S,KARAYILMAZ H,ORHAN H.2006, Effect of Dental Fluorosis and Salivary Contamination of Microleakage of Four Different Materials in Primary Molars.Fluoride 2006,39(3):220-227.
 • 23 Kirzioglu, Zuhal, Taskin Gurbuz, and Yucel Yilmaz. "Clinical evaluation of chemomechanical and mechanical caries removal: status of the restorations at 3, 6, 9 and 12 months." Clinical oral investigations 11.1 (2007): 69
 • 24 KIRZIOĞLU,Z.,ERTÜRK,S.,KARAYILMAZ,H.2005,Traumatic Injuries of the Permanent İncisors in Southern Turkey.Dental Traumatology,20:1-6
 • 25 KIRZIOGLU, Z., KARAYILMAZ, H., ÖZAY ERTÜRK, M. S., 2005. Epidemiology of traumatized primary teeth in west mediterranian region of Turkey . Int Dent J .55(5),329-333.
 • 26 KIRZIOĞLU Z,SAĞLAM A,ŞİMŞEK S. 2005,Occlusal Disharmonies of Primary Dentition in a High and Low Fluoride Area of Turkey.Fluoride,38(1):57-64
 • 27 KIRZIOĞLU Z. KÖSELER ŞENTUT T. ÖZAY ERTÜRK M.S. KARAYILMAZ H. 2005,Clinical Features of Hypodontia and Associated Dental Anomalies; A retrospective study. Oral Disease .11(6),399-405
 • 28 KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, M.S.2004. Success of reinforced fiber material space maintainers. J Dent Child 71:2.
 • 29 KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, M. S., KARAYILMAZ H., 2004. An evaluation of prevalence of caries and nursing caries in pre-school children in a high fluoride area of Turkey. Fluoride .21:20-25
 • 30 KIRZIOĞLU, Z.: 1990, An In Vitro Study of The Diffusibility of Intracanal Medicaments Quintessence İnt. 21 (8):649-659.
 • 31 SEVEN,N.,AYYILDIZ,A.,KIRZIOĞLU,Z.:1989,The characteristics of antibacterial root canal-filling materials.Mikrobiyoloji Bülteni.10(4):91-98.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kırzıoğlu Z,Ulu GG.et The Happy End of Tragic Story: Recycling of Avulsed Teeth. Meandros Med Dent J 2016; 17: 102-105
 • 2 Kırzıoğlu Z,çİFTÇİ z.Hemisection as an interim treatment prior to implant therapy:Case reports.J.Dental SCİ.Cases,2015;1(3),141-5.
 • 3 Kirzioglu Z, Erdogan Y.Pachyonychia Congenita Type I with Severe Oral Leukokeratosis.Journal of International Dental and Medical Research,2015 , 8 (2) ,88-93.
 • 4 Kırzıoğlu Z,Güngör ÖE,Erdoğan Y.Oral finding of two sıblings with disceratosis congenita.J.İnt.Dental and Medical Research.7 (3)63-68,2014
 • 5 Kırzıoğlu Z,Çiftci Z.Internal resorption in an incisor with dens invaginatus.J.Pediatric Dent.2014 ,2 ( 3 ):101-104.
 • 6 Komerik N,Kirzioglu Z,Erdoğan Y.Deeply impacted primary second molar with agenesis of the succeeding premolar:arare case.J.İnt.Dental and Mdical Research.6(1),2013
 • 7 Çiftçi Z,Kırzıoğlu Z,Sarıtekin A,Yetiş CÇ.Devolopment of permanent maxillary canines,second premolars and molars in early mixed dentition.İnt.Dent.J.2013;63(SUPPL.1)337.
 • 8 Kömerik N,Kırzıoğlu Z,Ulu G,Kapucuoğlu N.Neurofibroma of the mandible in a child with neurofibromatosis type 1.Archives of Oral Sciences&Research.2011;1(2).95-99
 • 9 Kırzıoğlu Z,Ertürk Z,Erdoğan Y.Craniofacial morphology and dental findings of Seckel Syndrome.Journal of International Dental and Medical Research.4(3):139-144.
 • 10 KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, M. S., BAYKUL, T., BİRCAN S. Globulomaksiller kist: Hatalı bir tanı mı' Acta Odontologica Turcica (Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi ).25(1),35-39,2008.
 • 11 KIRZIOĞLUZ,ERTÜRK SÖ.2008.Reconstruction and Recovery of Hemisectioned Teeth Using Direct Fiber-reinforced Composite Resin:Case report.J.Dent.Child.75:1
 • 12 KIRZIOĞLU Z,ALTUN C.Griscelli syndrome:Acase report of Reye's syndrome and atopic dermatitis history.J Indian Soc Pedod Prevent Dent .Vol.26, No.7, (Suppl-December 2008), p.118-120,2008
 • 13 Kırzıoğlu Z, Karayılmaz H, Baykal B. (2007) Value of Computed Tomography (CT) in Imaging the Morbidity of Submerged Molars: A Case Report. Eur J Dent .1:246-250
 • 14 KIRZIOĞLU Z,ERTÜRK MS.2006,Congenital Lower Lip Pits(Van der Woude Syndrome):Report of a case.J.Contemp.Dent. Prac..7(1),134-140
 • 15 KIRZIOĞLU, Z.,SEVEN, N.,YILMAZ, Y.: 1998; Shell Dişler. Olgu Sunumu. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 8 (2) : 67-70
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kırzıoğlu Z,Öz Esra.Oral-facial digital Syndrome Type.1.J.Pediatric Genetics.2018
 • 2 Kırzıoğlu Z,Güngör ÖE,Erdoğan Y.16-Year Follow-up of An Avulsed Maxillary Central Incisor After Replantation Following 10-Hour Storage: An Unusual Case. Special Care in Dentistry
 • 3 Z Kırzıoğlu, NŞ Calapoğlu, ZZ Çiftçi,.49, XXXXY: The Role of MSX1 GeneThe West Indian medical journal 03/2016
 • 4 Çiftci ZZ,Kırzıoğlu Z,Kivanç M.2016.The effects of beneficial bacteria on oral pathogens and caries development.J.Clinical Gastroentorology.50(2)
 • 5 Kırzıoğlu Z,Yetiş CÇ,Küçükeşmen Ç.Ergonomical evaluation of dentists' working conditions and habits.İnt.Dental J.2013;63(suppl.1):297-378
 • 6 GüzelUlu G,Kırzıoğlu Z.Effects of oxalate and tri-calcium phosphate gels on the primary teeth dentin permeability.2013;63(suppl.1)99-197
 • 7 Gök B,Kırzıoğlu Z.The evaluation of the bluegrass appliance's effectiveness in children with thumb-sucking habit.İnt.Dental j.2013;63(suppl.1):297-378
 • 8 Altun C,Kırzıoğlu Z,Şengül F.Stress distributatıon ın primary molars restored with compomer onlays;Three dimentional finite element analysis.İnt.j.pediatric dent.23(suppl.1).54.2013
 • 9 Kırzıoğlu Z,Yetiş CÇ.Success of fiber-reinforced composite tooth space maintainers.İnt.j.Pediatric Dent.,23(suppl.1),233,2013
 • 10 Kırzıoğlu Z,Dalmış A,Yılmaz Y,Sarıtekin A.Invitro and SEM assesment of resin crowns with post-core in primary teeth.İnt.Dental J;2013;63(suppl.1)251
 • 11 Sarıtekin A,Kırzıoğlu Z,Özkul S.Students' reason for choosing dentistry and dental students views on postgraduate education.İnt.Dent.J.2013;63(SUPPL.1):368
 • 12 KIRZIOGLU Z., ULU K.G.Following of Root Fracture in to the Immature Tooth: a 22-month follow-up.Dental Traumatology,2010
 • 13 ULU KG, ,KIRZIOĞLU Z. Permeability of Caries Primary Teeth with A New System. J Dent Res 90(Spec Iss A):3369,2011.
 • 14 KIRZIOĞLU Z. KARAYILMAZ H. Repositioning of a Completely Intruded Permanent Incisor with Surgical Extrusion: A 4 Years Follow-up Case. Pediatric Dentistry.2009,1(3);253-256.
 • 15 KIRZIOGLU Z,CEYHAN D. Hallermann-streiff syndrome: A case from Turkey.Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009 May 1;14(5):E236-8.
 • 16 KIRZIOĞLU Z,ULU KG,ALTUN C.Age estimation of amelogenesis imperfecta patients using three different methods:a retrospective study.IAPD May.2009,Germany. Conference abstracts no. P04-65. International Journal of Paediatric Dentistry 2009;19 (Suppl. 1): p.84
 • 17 • KIRZIOĞLU Z,ALTUN C,ULU G,ERDOĞAN Y.Relationship between dental anxiety,oral health status and sociodemographic factors in children.IAPD May.2009,Germany. Conference abstracts no. P06-91. International Journal of Paediatric Dentistry 2009;19 (Suppl. 1): p.94
 • 18 KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, M.S., ALTUN, A.C.2008. Recurrent trauma histories of two "unlucky teeth":42 months follow up. Dental Traumatology .24(5);e42-e46.
 • 19 KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H.2007,Surgical extrusion of a crown-root fractured immature permanent incisor.Dent.Traumatology.23(6),380-385
 • 20 KIRZIOĞLU Z., KÜÇÜKEŞMEN Ç., ALTUN AC, ERDOĞAN Y. Evaluation of caries incidence and severity of age-6 teeth in children between 7 and 10 years-old with dental fluorosis and non-fluorosis. Conference abstracts no. P37. Fluoride 2007; 40(4): p.290.
 • 21 KIRZIOĞLU Z.,ŞENTUT T.Estimation of the numerical density of odontoblast cells ın fluorotic tooth pulp. XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12. 2007; Conference abstracts no. P39. Fluoride 2007; 40(4): p.291.
 • 22 KIRZIOĞLU Z.,KARAYILMAZ H.,CEYHAN D.,ULU G.Salivary sialic acid levels of the children living in an endemic fluorosis area.XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. Conference abstracts no. P37. Fluoride 2007; 40(4): p.210.
 • 23 GURBUZ,T,KIRZIOGLU Z,DALMIS A.2004.Salivary Cortisol Levels in Prescholler Through Different Caries Removal Methods.Journal of Dental Research,83:Special Issue(B)
 • 24 KIRZIOĞLU Z., ŞAHİN SAĞLAM AM., ŞİMŞEK S. 2002 Occlusal disharmonies in the primary dentitions in children living in are as with high and low fluoride.. European Journal of Orthodontics 24(5):568.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Teke yöresi sempozyumu.4-7 mart 2015 Burdur
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kırzıoğlu Z,Aktaş ZB.Sert Damakta Görülen Lezyon.23.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.24-28 Eylül 2016
 • 2 Yetiş CÇ,Emek T,Kırzıoğlu Z.Diş Hekimliği Öğrencilerinin Süt Azı Dişlerinde Uyguladığı Amputasyon Tedavilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi.23.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.24-28 Eylül 2016
 • 3 Ceyhan D,Kırzıoğlu Z.İntruziv lüksasyonlu genç daimi dişlerde hangi tedavi yaklaşımı uygulanmalı.23.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.24-28 Eylül 2016
 • 4 Kırzıoğlu Z,Yiğit T,Alpar R.Vacteryl Sendromu;Olgu sunumu23.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.24-28 Eylül 2016
 • 5 Topal BG,Kırzıoğlu Z.Sürmekte olan birinci büyük azı dişlere uygulanan farklı fissür örtücülerin retansiyon açısından karşılaştırılması.23.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.24-28 Eylül 2016
 • 6 Önal S,Kırzıoğlu Z.3 Boyutlu diş fırçalarının plak temizleme etkinliğinin değerlendirilmesi.23.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.24-28 Eylül 2016
 • 7 Özbay MDG,Bayraktar C,Kırzıoğlu Z.Stajyer öğrenciler tarafından kanal tedavisi yapılmış olan süt molar dişlerinin başarılarının değerlendirilmesi.23.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.24-28 Eylül 2016
 • 8 Uluslararası Katılımlı 3.Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi.11-12 Mart 2016.Ankara
 • 9 Kırzıoğlu Z,Erdoğan Y,Güçyetmez B.Osteogenesis İmp.hastası kardeşlerve çift yumurta ikizlerinde dişsel bulgular.22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.2-5 kasım 2015.KKTC
 • 10 Kırzıoğlu Z,Kıvanç M,Gök.B.Yeşil çayın oral biofilmin kaldırılmasına ve ağız sağlığına etkisi.Ulusal Botanik Kongresi.25-28 Ağustos 2015.AFYON
 • 11 Kırzıoğlu Z,Çiftçi Z.7 Nolu dişin kuronu tamamlanmış,8 nolu diş ne durumda?
 • 12 Koruk D,Kırzıoğlu Z.Diş Eksikliği Bulunan Bireylerde Dişsel Anomaliler ve Tükrük Akış Hızı.18.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.1-3 Nisan 2011.İstanbul
 • 13 Kırzıoğlu Z,Küçükeşmen Ç,Altun C,Ulu G.Ebeveyn ve çocuğun dental anksiyetesi arasındaki ilşki.18.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.1-3 Nisan 2011.İstanbul
 • 14 Kırzıoğlu Z,Calapoğlu N,Koruk D,Çiftçi Z.49,XXXXY Sendromu-MSX1 Geninin Rolü.17.Türk Pedodonti Derneği Kongresi 20-23 Mayıs.Mardin.2010
 • 15 Kırzıoğlu Z,KARAYILMAZ H,Güngör Ö,Erdoğan Y.Süt Dişi Travmalarında Ev İçi Kazaların Rolü.17.Türk Pedodonti Derneği Kongresi 20-23 Mayıs.Mardin.2010.
 • 16 Kırzıoğlu Z,Erdoğan Y,Cevizoğlu A,Gök B.İnfrapozisyondaki Dişlerin Etkisi.17.Türk Pedodonti Derneği Kongresi 20-23 Mayıs.Mardin.2010.
 • 17 ERTÜRK S,KIRZIOĞLU Z.Florozisli süt ve daimi dişlerde smear tabakasının dentin geçirgenliğine olan etkisinin değerlendirmesi,Mart 2007-Erzurum
 • 18 KÜÇÜKEŞMEN Ç,KIRZIOĞLU Z,YAVUZ S.Sağlık personeli ve öğrencilerinde,koruyucu eldiven kullanımı ve el dezenfeksiyonusıklığına bağlı olarak meydana gelen''TipIHipersensivite''reaksiyonlarının görülme sıklığının değerlendirilmesi.Mart 2007-Erzurum
 • 19 KÜÇÜKEŞMEN Ç,KIRZIOĞLU Z,YAVUZ S,UĞUR R.Diş hekimliği kliniklerinde,diş hekimi-hemşire-yardımcı sağlık personelinin işbirliği-iletişimi öneminin değerlendirilmesi.Mart 2007-Erzurum
 • 20 KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H.Yer tutucuların klnik başarısı:Retrospektif çalışma.7.Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu.Mart 2007-Erzurum
 • 21 KIRZIOĞLU Z,DALMIŞ A,YILMAZ Y.Farklı restoratif materyaller ile uygulanan kısa post kor ve üst restorasyon uygulamasının invivo değerlendirmesi.7.Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu.Mart 2007-Erzurum
 • 22 KIRZIOĞLU Z,ERTÜRK S. Rotasyonla Birlikte Şiddetli İntrüzyona Uğramış Genç Daimi Dişlerde Cerrahi EkstrüzyonTürk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu,Isparta-2006
 • 23 KIRZIOĞLU Z,ŞENTUT T. Süt Dişi Travmasına Bağlı Oluşan Daimi Diş Kuron Katlanması.Türk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu,Isparta-2006
 • 24 KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H,SAĞLAM A. Dens-İnvaginatus:Koruyucu Tedavinin Önemi.Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu,Isparta-2006.
 • 25 KIRZIOĞLU Z,ERTÜRK S,ŞENTUT F. Erken Daimi Diş Kaybıyla Beraber Görülen Atipik Bir Pyle's Hastalığı olgusu.Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu,Isparta-2006.
 • 26 KIRZIOĞLU Z,ALTUN C. Gingival Fibramatosis ile Birlikte Görülen Amelogenesis İmperfekta:Olgu Raporu.Türk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu,Isparta- Mayıs,2006.
 • 27 ERTÜRK S,KIRZIOĞLU Z.Florozisli ve Sağlıklı Süt Dişlerinde Dentin Geçirgenliğinin İn-Vitro Karşılaştırılması.Türk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu,Isparta,2006.
 • 28 KIRZIOĞLU Z,ULU G. Süt Molarların İnfraoklüzyonu:Retrospektif Çalışma.Türk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu,Isparta-2006.
 • 29 KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D. Dens İnvaginatus Sıklığı.Retrospektif Bir Çalışma.Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu,Isparta,2006.
 • 30 KIRZIOĞLU Z,ŞENTUT T,KARAYILMAZ H,ERTÜRK S.Diş Eksikliğinin Mandibula Gelişimi Üzerine Etkisi.Türk Pedodonti Derneği 14.Ulusal Kongresi.2005-Antalya
 • 31 KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H,ŞENTUT T.Genç Daimi Dişlerde Kök Gelişim Seviyesine Bağlı Pulpa Kan Akımındaki Değişimin,LDF ile Belirlenmesi.Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi,2005-Antalya
 • 32 KIRZIOĞLU Z,KÜÇÜKEŞMEN Ç,KARAYILMAZ H.Trombosit Hastalıkları-Pedodontist Yaklaşımı,Türk Pedodonti Derneği 14.Ulusal Kongresi,2005-Antalya
 • 33 KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H.Williams-Beuren Sendromu:Bir olgu raporu.Türk PedodontiDerneği.14.Ulusal Kongresi,2005-Antalya
 • 34 KIRZIOĞLU,Z.,KARAYILMAZ,H.Travma sonucu intruze olan bir dişin cerrahi ekstrüzyonu.Türk Pedodonti Derneği V.Ulusal Sempozyumu,Konya.2004
 • 35 KIRZIOĞLU,Z.,MERCAN,Ö.,KÖSELER,T.Isparta ilinde süt dişlerinin sürme zamanları ve çeşitli faktörlerle olan ilişkisi.Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu,Konya.2004
 • 36 KIRZIOĞLU,Z.,ERTÜRK,S.,SAĞLAM,AA.,BAŞAK,K.Süt Dişi Travmasının Daimi Diş Odontogenezisi Üzerine Etkisi.Türk Pedodonti Derneği V.Ulusal Sempozyumu,Konya.2004
 • 37 KIRZIOĞLU,Z.,ERTÜRK,S.,KARAYILMAZ,H.,KÖSELER,T.Kök Kırıklarında Prognoz ve Tedavi.Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu.Konya.2004
 • 38 KIRZIOĞLU,Z.,ERTÜRK,S.,BAYKUL,T.,BİRCAN,S.Globulo-Maksiller Kist:Hatalı Bir Tanı .Türk Pedodonti Derneği V.Ulusal Sempozyumu,Konya.2004
 • 39 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. Seckel sendromunda kraniofasiyal morfoloji ve dental bulgular: İki kardeşin vak'a raporu. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 40 KIRZIOĞLU Z., KARAYILMAZ H, ÖZAY ERTÜRK M. S.: Süt dişlerinin travmatik yaralanmaları. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 41 KIRZIOĞLU,Z., GÜRBÜZ T., YILMAZ,Y.: Carisolv sisteminin klinik etkinliğinin değerlendirmesi ve el ile ekskavasyon yöntemi ile karşılaştırılması. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 42 KIRZIOĞLU.Z., ŞİMŞEK, S.: Türk çocuklarında süt dişlenmesinde diş kavsi analizi. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 43 KIRZIOĞLU.Z., ŞİMŞEK, S. YILMAZ,Y.: Süt dişlenmesinde ve daimi dişlenmeye geçişte azı ve kanin kapanış ilişkilerindeki değişiklikler. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 44 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S., ÇAMLI S : Fluorosisli dişlerde farklı iki restoratif materyalin mikrosızıntısı. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 45 KIRZIOĞLU, Z., ÜREYEN, B., ÇELİK ÜNAL, G.: Farklı Restoratif dolgu Materyallerinin Su Emilim ve Suda Çözünürlük değerlerinin Işınlama Süresi ile ilişkisi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu (Bolu, Ekim 2001)
 • 46 KIRZIOĞLU,Z., YILMAZ,Y.: Kompozit Reçine ile Yapıştırılan Basit Yer Tutucuların Uzun Süreli Gözlemlenmesi. Türk Pedodonti Derneği II. Bilimsel Kongresinde Tebliğ olarak sunulmuştur. (1999, Antalya)
 • 47 KIRZIOĞLU.Z., ŞİMŞEK, S. YAĞDIRAN,A., GÜRBÜZ T.,KARATOPRAK O.: Erzurum ve Bursa İllerinde, 2-5 Yaş Grubu Çocuklarda Çürük Oranı ve Bazı Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği II.Bilimsel Kongresinde Tebliğ olarak sunulmuştur. ( 1999, Antalya)
 • 48 KIRZIOĞLU, Z., YILMAZ ,Y., ŞİMŞEK,S.,YAĞDIRAN, A., GÜRBÜZ, T.: 7-12 yaş Erzurum Çocuklarında Sosyo Ekonomik Durumun Diş Çürümesi ve Fırçalamaya Etkisinin 20 Yıllık Karşılaştırılması. Türk Pedodonti Derneği II.Bilimsel Kongresinde Tebliğ olarak sunulmuştur. (1999, Antalya)
 • 49 KIRZIOĞLU, Z., GÜNDOĞDU,N., ŞİMŞEK,S.: Papillon Le'fevre Sendromu. Patolojik, Hemotolojik ve Radyolojik Sonuçların Değerlendirilmesi (İki Olgu Nedeniyle) Türk Pedodonti Derneği II. Bilimsel Kongresi1998, Antalya.
 • 50 YILMAZ, Y., KIRZIOĞLU, Z,1997,2. Dört Farklı Tip Restoratif Materyalin Süt Molarlardaki Mikro sızıntısının Değerlendirilmesi. İn Vivo Çalışma. Atatürk Üniversitesi Diş Hek.Fak. Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi, 11-14 Mart 1997, Erzurum.
 • 51 SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z.,YILMAZ, Y.: Tünel Dolguların Marginal Sırt Dayanıklılığının İn-Vivo Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hek.Fak. Koruyucu Diş Hekimliği Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. (11-14 Mart 1997,Erzurum)
 • 52 KIRZIOĞLU, Z.,YILMAZ, Y., BAYINDIR, Y.: Beta Quartz İnsert, Kompozit İnsert, Tabaka ve Kütle Yöntemlerinde Mikrosızıntı Değerlendirmesi. Türk Pedodonti Derneği X. Bilimsel Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. (31Ağustos-6 Eylül 1997, Antalya
 • 53 KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N., YILMAZ, Y.: Shell Dişler. Olgu Sunumu.Türk Pedodonti Derneği X. Bilimsel Kongresinde poster olarak sunulmuştur.(1997, Antalya)
 • 54 SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z, YILMAZ,Y.: Amalgamın Üç Farklı Materyal İle Tamiri. Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. (3-9 Eylül 1995, Antalya).
 • 55 KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.,GÜNDOĞDU, N., KARATOPRAK,O,1995, Amalgam ve Kompozitin Birlikte Kullanıldığı Restorasyonlarda Sızıntının İn-Vitro İncelenmesi. Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresi,3-9 Eylül 1995, Antalya.
 • 56 KARATOPRAK, O., KIRZIOĞLU, Z.:1995, Paslanmaz Çelik Kronların Yapıştırılmasında Kullanılan Üç Simanın Sızıntı ve Tutuculuk Özelliklerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hek. Fak. Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi.7-10 Mart 1995,Erzurum,29.
 • 57 KIRZIOĞLU, Z., DEMİRTUĞOĞLU, O,1995, Yemeklerden Sonra Çiğnenen Sakızların Plak pH'sı ve Tükürük İmmunoglobinleri Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Diş Hek. Fak. Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi,7-10 Mart 1995, Erzurum,28.
 • 58 SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N., DEMİRTUĞOĞLU, O.: Süt Dişlerinde Uygulanan Açık ve Kapalı Sandviç Tekniğinde Sızıntının Değerlendirilmesi.Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.(3-9 Eylül 1995, Antalya)
 • 59 GÜNDOĞDU, N., KIRZIOĞLU, Z.,ÇERCİ, M.: Dondurulmanın meyve suyu pH'sı üzerine etkisi. Atatürk Üniv.Diş Hek. Fak. Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi-10 Mart 1995, Erzurum,39.
 • 60 SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z., ÖZKARAL, A.:Dentin Displazisi Tıp II. Olgu Sunumu. Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresinde poster olarak sunulmuştur.(3-9 Eylül 1995, Antalya).
 • 61 KIRZIOĞLU, Z.:Kırık Santral Kesici Dişin Orjinal Parçasıyla Restorasyonu. Türk Pedodonti Derneği 2.Bilimsel Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.(30 Nisan-4 Mayıs 1994, Kıbrıs).
 • 62 SEVEN,N., KIRZIOĞLU, Z.: Farklı Dolgularla Restore Edilmiş Endodontik Tedavili Dişlerin Fraktüre Direnci. Türk Pedodonti Derneği 2. Bilimsel Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.(30 Nisan- 4 Mayıs 1994, Kıbrıs).
 • 63 KIRZIOĞLU, Z.,SEVEN,N.: IV. Sınıf Kompozit Resin Restorasyonlarda Uygulanan Metodların Karşılaştırılması. Türk Pedodonti Derneği 2. Bilimsel Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.(30 Nisan- 4 Mayıs 1994, Kıbrıs).
 • 64 KIRZIOĞLU, Z., KARATOPRAK, O.: Regional Odontodysplasia. Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresi.29 Ağustos-4 Eylül 1993, Antalya.
 • 65 KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.: Farklı Kaide ve Dolguların Gingival Duvardaki Sızıntısı. Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresi.29 Ağustos-4 Eylül 1993, Antalya.
 • 66 KIRZIOĞLU, Z., DEMİRTUĞOĞLU, Ö.: Çocukların Diş Macunu Seçimiyle İlgili Bir Çalışma Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresi.29 Ağustos-4 Eylül 1993,Antalya.
 • 67 KIRZIOĞLU, Z., DEMİRTUĞOĞLU,Ö.:Çift Köklü Süt Kanin Dişler. Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.(29 Ağustos-4 Eylül 1993, Antalya).
 • 68 SEVEN, N.,ÇELENK, P., KIRZIOĞLU,Z.: Çocuklarda Görülen Osteomyelitler Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresi, 1993-Antalya.
 • 69 SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z.: Farklı Kök Kanal Dolgu Tekniklerinde Apikal Sızıntının Linear ve Volumetrik İncelenmesi. Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi.20-26 Mayıs 1990, Antalya.
 • 70 KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.: Süt Molar Dişlere Uygulanan Üç Dolgu Maddesinin Tüberkül Kırılmasına direncinin Karşılaştırılması. Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi.20-26 Mayıs 1990, Antalya.
 • 71 KIRZIOĞLU,Z.,ÇELENK,P,1990,Endodontik tanıda ultraviyole ışığından yararlanılması.Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi III.bilimsel kongresi,3-6 Mayıs 1990,Ankara,77.
 • 72 KIRZIOĞLU,Z.,SEVEN,N,1990,Kaide Dolgu Maddelerinin Basınca Dirençlerinin İncelenmesi,Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi III.bilimsel kongresi,3-6 Mayıs 1990,Ankara,81.
 • 73 SEVEN,N.,KIRZIOĞLU,Z,1990,Posterior Kompozit Resinle Restore Edilmiş Dişlerin Basınca Direnci Üzerine Farklı Dolgu Tekniklerinin Etkisi.Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi III.bilimsel kongresi,3-6 Mayıs,1990,Ankara,127.
 • 74 KIRZIOĞLU,Z.Farklı kesim ve değişikyapıştırıcıların polikarbonat kuronların tutuculuğuna etkisi.Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II.Bilimsel Kongresi.6-10 Haziran 1988,Ankara,21.
 • 75 ÜÇOK,M., SEVEN,N., KIRZIOĞLU, Z.: Erzurum Yöresinde Kıtlama Şeker Kullanma Alışkanlığı Olan Kişilerde Çürük ve Sonuçlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2.Diş Hekimliği Kongresi.1-4 Mayıs 1986, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kırzıoğlu Z,Ceyhan D,Yetiş CÇ.Burdur ilindeki çocukların ağız-diş sağlığı durumu ve tedavi gereksinimlerinin değerlendirilmesi.Teke Yöresi Sempozyumu.4-6 Mart 2015.Burdur
 • 2 KIRZIOĞLU,Z.2000,Travmaya uğramış anterior sürekli dişlerde estetik yaklaşımlar/Esthetic approaches for young permanent anterior teeth with trauma,Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3.Uluslararası Sempozyumu,31 Ağustos-3Eylül 2000.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kıvanç K,Güler B,Kıvanç M,Kırzıoğlu Z.Determination of Staphylococcus species of dental plaque biofilms and their antibiotic susceptibility.18th Asia-Pacific Dental and Oral Care Congress
 • 2 Determination of Staphylococcus species of Dental Plaque Biofilms and Their antibiotic susceptibility.18th Asia-Pacific Dental and Oral Care Congress.Nov.21-23,2016 Melbourne,Australia.
 • 3 Cevizoğlu A,Kırzıoğlu Z6.endodonti sempozyumu.6-8 mart 2015 Erzurum
 • 4 Kırzıoğlu Z,Kıvanç M,Çiftçi z.The Effects Of Beneficial Bacteria On Oral Pathogens And Caries Development.8.Probiotics and New Foods.13-15 sep.2015,Roma
 • 5 Kıvanç K,Genç H,Kıvanç M,Kırzıoğlu Z.Effect of Essential oil from Zingiber officinale on Biofilms of Streptococcus mutans. CED-IADR 2015, 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research 
 • 6 Kıvanç AK,Genç H,Kıvanç M,Kırzıoğlu Z. Effect Of Zıngıber Officinale Essential oil on biofilm.> ESTOMATOLOGÍA ,International Congress of Stomatology,2-5 Nov.HAVANA-KÜBA http://www.estomatologia2015.sld.cu/index.php/estomatologia/nov2015/paper/view/338
 • 7 Çiftçi ZZ,Kırzıoğlu Z.Diş gelişimi döneminde maruz kalınan elektromanyetik radyasyonun çürük oluşumuna etkisi(sözlü sunum)22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.2-5 kasım 2015.KKTC
 • 8 Çoban BG,Kırzıoğlu Z,Kıvanç M.Yer tutucularda biyofilm oluşumunun engellenmesinde bitkilerin kullanılabilirliğinin araştırılarak çocuklarda kullanılabilecek doğal bir ürürnün ortaya konulması.(sözlü sunum)22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.2-5 kasım 2015.KKTC
 • 9 Kıvanç M,Kıvanç AK,Kırzıoğlu Z.Biofilm production of oral enterococcus spp.İsolated from healthy children,Turkey.iNT.CONGRESS OF STOMATOLOGY.Havana.2015
 • 10 Kırzıoğlu Z,Çiftçi Z,Özmen Ö.Effects of 2.45 GHZ electromagnetic field on development of teeth and surrounding tissues.OMİCS.Dental and Oral Health.april,2014.Dubai,UAE.
 • 11 Gök B,Ulu Güzel G,Kırzıoğlu Z.The application perıod according to type of primary dentition trauma.IADT,jUNE 2014,İSTANBUL
 • 12 Sarıtekin A,Kırzıoğlu Z,Guçyetmez B.One year follow up time is enough for crown fractures.IADT,June,İSTANBUL
 • 13 Yetiş C,Kırzıoğlu Z,Önol S.İmportance of the type and time of primary teeth luxation.IADT,JUNE ,İSTANBUL
 • 14 Ceyhan D,Kırzıoğlu Z.Is the partial pulpotomy really successful in complicated crown fracture?IADT,June,Istanbul
 • 15 Önol S,Kırzıoglu Z,Komerik N.Results of an unheeded primary tooyh injury;a case report.IADT,June 2014
 • 16 Çiftçi Z,Kirzioglu Z.Reattachment of coronal fractures:the natürel restoration.IADT,June,Istanbul
 • 17 Kırzıoglu Z,Gök B,Tasa T.What should we do or not do ın roots fracture.IADT,June,Istanbul
 • 18 Kıvanç K,Kıvanç M,Kırzıoglu Z.Biofilm production and antibiotic resistance of oral streptococcus spp. isolated from healthy children,Turkey.IUMS,2014,MONTREAL-KANADA.
 • 19 Çiftçi Z,Kırzıoğlu Z,Nazıroğlu M,Çelik Ö. Wi-Fi (2.45 GHz) Electromagnetic radiation increased antioxidant element (copper and zinc) but decreased oxidant (iron) element in rat teeth5.İnt.congress on cell membrans and oxidative stress.9-12 Sept.2014 Isparta
 • 20 KIVANÇ M,KIRZIOĞLU Z,GÖK B.New Ways to Treat Dental Biofilm.Amop 2014.
 • 21 KIRZIOĞLU Z,ÇİFTÇİ ZZ,SARITEKİN A.Microtensile Bond Strenghts of Two Dıfferent Resin Luting Cements on Composite and Compomer Onley Restorations.2014.AMOP.
 • 22 CEYHAN D,KIRZIOĞLU Z,CALAPOĞLU N.Mutational Analysis of MSX1 and PAX9 Genes ın a Patient With Oligodontia.AMOP 2014
 • 23 ÇİFTCİZZ,KIRZIOĞLU Z,YETİŞ C.Clinical Success of Fiber-Reinforced Composite Resin as a Space Maintainer.AMOP2014.
 • 24 Özbay G,Kırzıoğlu Z,Çiftçi.Z.Kanal tedavisi yapılmış olguların 8 yıllık süreçte karşılaştırılması.21.Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry.Kasım 2014
 • 25 Ulu Güzel G,Kırzıoğlu Z,Gök,B.The application period according to the type of primary dentition.IADT.2014
 • 26 Kırzıoğlu Z,Altun C,Şengül F.Stress distributatıon ın primary molars restored with compomer onlays;Three dimentional finite element analysis.24 th Congress of the Internatıonal Association of Paediatric DEent.12-15 June 2013 Seoul,Korea.
 • 27 Kırzıoğlu Z,Yetiş CÇ.success of fiber-reinforced composite tooth space maintainers.24 th Congress of the Internatıonal Association of Paediatric DEent.12-15 June 2013 Seoul,Korea.
 • 28 Gök B,Kırzıoğlu Z.The evaluation of the bluegrass appliance's effectiveness in children with thumb-sucking habit.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 29 Kırzıoğlu Z,Dalmış A,Yılmaz Y,Sarıtekin A.Invitro and SEM assesment of resin crowns with post-core in primary teeth.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 30 Sarıtekin A,Kırzıoğlu Z,Özkul S.Students' reason for choosing dentistry and dental students views on postgraduate education.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 31 GüzelUlu G,Kırzıoğlu Z.Effects of oxalate and tri-calcium phosphate gels on the primary teeth dentin permeability:A pilot study.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 32 Çiftçi Z,Kırzıoğlu Z,Sarıtekin A,Yetiş CÇ.Devolopment of permanent maxillary canines,second premolars and molars in early mixed dentition.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 33 Kırzıoğlu Z,Yetiş CÇ,Küçükeşmen Ç.Diş hekimlerinin çalışma koşullarının ve alışkanlıklarının ergonomik açıdan değerlendirilmesi.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 34 Ceyhan D,Kırzıoğlu Z.Dental age in a group of Turkısh children with tooth agenesis.FDI 2013 .28-31 August 2013
 • 35 Karayılmaz H,Kırzıoğlu Z.Pulse oximetry and laser doppler flowmetry in young permanent teeth.CED-IADR 2013.4-7 Sept.2013,Florence,Italy
 • 36 Ceyhan D,Kırzıoğlu Z.Dental age in a group of Turkısh children with tooth agenesis.İnt.Dent.J.2013;63(Suppl;1)252
 • 37 Sayı Anomalileri.1.İnönü Üniversitesi Uluslararası Kongresinde davetli konuşmacı.26-28 nisan2012.Malatya
 • 38 Kırzıoğlu Z.,Güngör Ö.,Erdogan Y.Diskeratosis konjenita,İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 26-28 nisan 2012.
 • 39 CEYHAN D, CALAPOĞLU NŞ, KIRZIOĞLU Z. MSX1 Geninin Non-sendromik Diş Eksikliği ve Dişsel Anomaliler ile İlişkisi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Antalya.
 • 40 Ceyhan D,Kırzıoğlu Z.DİŞ EKSİKLİĞİNİN DİŞ BOYUTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi .2012
 • 41 Küçükeşmen Ç,Kırzıoğlu Z,Altun C,Gündoğay İ.SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin meslek seçiminde Diş Hekimliğini tercih etme kriterlerinin ve doktora-uzmanlık eğitiminin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi.19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.4-7 ekim 2012 Antalya.
 • 42 KüçükeşmenÇ,Kırzıoğlu Z,Gündoğay İ,Altun C.Diş Hekimliğinde uzmanlık yasası öncesi-sonrasında 5.sınıf öğrencilerinin ve doktora/uzmanlık/DUS/ÖYPasistanlarının doktora/uzmanlık eğitimi ve uzmanlık alan tercihleri ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi. 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.4-7 ekim 2012 Antalya.
 • 43 Küçükeşmen Ç,Kırzıoğlu Z,Erdoğan Y,Güngör Ö.Karma ve daimi dişlenme dönemlerinde bulunan okul çocuklarının sosyo-ekonomik seviyeleri ve periodontal tedavi ihtiyaçları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.4-7 ekim 2012 Antalya.
 • 44 Küçükeşmen Ç,Kırzıoğlu Z,Erdoğan Y,Güngör Ö.Süt ,karma ve daimi dişlenme dönemlerinde gözlenen yumuşak dokulara ait bazı atipik gelişimsel yapıların ve oral lezyonların değerlendirilmesi.19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.4-7 ekim 2012 Antalya.
 • 45 Ulu G,Kırzıoğlu Z.Farklı florozis şiddetindeki çürük süt dişlerinin dentin geçirgenliğinin değerlendirilmesi.19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.4-7 ekim 2012 Antalya.
 • 46 Kırzıoğlu Z,Altun C,Gök B.Can onleys be an alternative restoration for endodontically treated primary teeth?The 4's of Endodontics.17-19 March 2011.
 • 47 Kırzıoğlu Z,Koruk D,Sarıtekin A.An Endodontic Challenge:Tauradontism and Related Abnormalites.The 4's of Endodontics.17-19 March 2011.
 • 48 Karayılmaz H.Kırzıoğlu Z,Güngör Ö,Kömerik N.Dental Management of a traumatic injury:Case report of combined condylar fracture,dental fracture.The 4's of Endodontics.17-19 March 2011.
 • 49 Ulu G,Kırzıoğlu Z.Permeability of caries primary teeth with a new system.IADR.San Diego,California ,USA,March 16-19,2011.
 • 50 Kırzıoğlu Z,Sarıtekin A.Çocuklarda ve genç erişkinlerde artı dişlerin değerlendirilmesi.EBDO,Nisan 2011,Fethiye.
 • 51 Güngör Ö,Kırzıoğlu Z,Karayılmaz H.Genç erişkinde fiber destekli adeziv köprü ile protetik tedavi hazırlığı.EBDO.2011
 • 52 Güngör Ö,Kırzıoğlu Z.Arnold Chari-II Sendromu:Olgu Sunumu.EBDO.2011.Fethiye
 • 53 GÜNGÖR ÖE, KIRZIOĞLU Z, KARAYILMAZ H. Genç Erişkinde Fiber Destekli Adeziv Köprü ile Protetik Tedavi Hazırlığı. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. 29-30 Nisan-1 Mayıs 2011, Ölüdeniz, Fethiye
 • 54 KIRZIOĞLU Z,DİNÇER E,KIVANÇ M,GÜNGÖR Ö. Antibiotic resistance in oral Strep.spp.isolated from healthy children,Turkey.p.381 Biomicroworld 2011.14-16 sept.2011 Malaga-Spain
 • 55 KIRZIOĞLU Z, KORUK D.C. “Management of recurrent traumas in dental practice: Case report”, 16TH World Congress Dental Traumatology, Verona-Italy, 11-13 Haziran 2010.
 • 56 KIRZIOĞLU Z,ULU G.Following of root fracturein tothe immature tooth: 22 month follow up.16TH World Congress Dental Traumatology, Verona-Italy, 11-13 Haziran 2010.
 • 57 Erken G,Dincer E,Kırzıoğlu Z,Kıvanç M.Invitro evaluation of lactic acid bacteria adhesion to tooth surface.ISME 13.13.International Symposıum on Microbial Ecology.22-27 August 2010 Seattle.USA
 • 58 Kırzıoğlu Z,Dincer E,Erken GÖ,Kıvanc M.Invitro evaluation of antimicrobial activity and antibiotic resisitance lactic acid bacteria isolsted from healthy mouth.ISME 13.13.International Symposıum on Microbial Ecology.22-27 August 2010 Seattle.USA
 • 59 Dincer E,Erken GÖ,Kıvanc M,Kırzıoğlu Z.Composition of oral lactic acid bacteria and streptococcal flora in healthy children,Turkey.ISME 13.13.International Symposıum on Microbial Ecology.22-27 August 2010 Seattle.USA
 • 60 KIRZIOĞLU, Z., CEYHAN, D., ERDOĞAN, Y., ÇİFTÇİ, Z.Z. "Batı Akdeniz Bölgesi çocuklarında, faklı diş yaşı belirleme metotlarının geçerliliği", 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İzmir, 21-24 Mayıs 2009.
 • 61 KIRZIOĞLU Z,GÜNGÖRÖE.Etyolojiden tedaviye avülsiyon.16.Türk Pedodonti Kongresi.İzmir,Mayıs 2009
 • 62 KIRZIOĞLU Z,GÜNGÖRÖE,ÇİFTCİ Z.Süt azı dişlerine yapılan amputasyonların uzun dönem başarısı.16.Türk Pedodonti Kongresi.İzmir,Mayıs 2009
 • 63 KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z.Cerrahi ekstrüzyon tedavisinin klinik ve radyografik başarısının değerlendirilmesi.16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi,Mayıs 2009-iZMİR
 • 64 KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z,GÜNGÖR AY.Ekstruze brir dişin ortodontik intrüzyonu sırasında pulpa kan akımındaki değişim.16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi,Mayıs 2009-iZMİR
 • 65 KIRZIOĞLU Z,ULU KG,ALTUN C.Age estimation of amelogenesis imperfecta patients using three different methods:a retrospective study.IAPD May.2009,Germany
 • 66 KIRZIOĞLU Z,ALTUN C,ULU G,ERDOĞAN Y.Relationship between dental anxiety,oral health status and sociodemographic factors in children.IAPD May.2009,Germany
 • 67 KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D,ÇİFTÇİ Z.Diş eksikliği olan bireylerde mental foremenin yeri.EBDO-İZMİR
 • 68 KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H, GÜNGÖR Ö.Ektodermal displazi.Protetik rehabilitasyonu.EBDO-İzmir
 • 69 KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H, GÜNGÖR Ö.Çocuklarda ender görülen tükürük bezi taşı.EBDO-İzmir
 • 70 KIRZIOĞLU Z,GÜNGÖR Ö,ERTÜRK S.Avulse dişin maceralı yolculuğu ve şaşırtıcı sonucu.EBDO-İzmir
 • 71 KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H,ULU G.Papillon Lefevre sendromunda tedavinin önemi:İkiolgunun 3 yıllık takibi.EBDO-İzmir
 • 72 KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z.The efficacy of laser doppler flowmetry and pulse oximetry as a pulp vitality test method in primary molars.EAPD 2008-DUBROVNİK,CROTİA
 • 73 KIRZIOĞLU Z,ÇİFTÇİ Z,CEYHAN D.Dens invaginatuslu bir üst lateral kesici dişte internal rezorbsiyon
 • 74 KIRZIOĞLU Z,ÇİFTÇİ Z,SAĞLAM AA.Travmatik dental yaralanmalarda geç başvurunun sonuçları:Olgu sunumu
 • 75 KIRZIOĞLU Z,ÇİFTCİ Z,ŞENTUT TK.Lezyonlu 6 yaş dişlerine'hemisection':Olgu Sunumu
 • 76 Kucukesmen C., Kırzıoğlu Z, Yavuz Z, Uysal S, . Determination of the frequency of oral health behaviours in dental and other health staff.12 th Congress of the Bass. 12-14 Nisan 2007, İstanbul, Türkiye
 • 77 KIRZIOĞLU Z., KÜÇÜKEŞMEN Ç., ALTUN A.C.,ERDOĞAN Y. Evaluation of caries incidence and severity of 6 age-teeth in children between 7-10 years-old with dental fluorosis and non-fluorosis. XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12. 2007; Beijing-China
 • 78 KÜÇÜKEŞMEN Ç.,KIRZIOĞLU Z.,ULU K.G., YAVUZ S. . Isparta ili sağlık çalışanlarında, ellerde rastlanan cilt duyarlılık belirtilerinin değerlendirilmesi. !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 79 KÜÇÜKEŞMEN Ç., KIRZIOĞLU Z., CEYHAN D., YAVUZ S .Diş hekimliği fakültesi personeli ve staj öğrencilerinde, oral hijyen alışkanlıklarının değerlendirilmesi. !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya.
 • 80 KIRZIOĞLU Z.,ŞENTUT T.Estimation of the numerical density of odontoblast cells ın fluorotic tooth pulp. XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12. 2007; Beijing-China.
 • 81 KIRZIOĞLU Z.,KARAYILMAZ H.,CEYHAN D.,ULU G.Salivary sialic acid levels of the children living in an endemic fluorosis area.XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12. 2007; Beijing-China.
 • 82 KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z.Pulse oksimetri ve lazer dopler flowmetrinin vitalite test yöntemi olarak güvenirliliği, !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 83 ŞENTUT T,KIRZIOĞLU Z.Süt dişi pulpalarında bulunan odontoblast sayılarının sterolojik yöntemle hesaplanması, !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 84 KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D. Erken 6 yaş dişi çekim zamanı, !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 85 KIRZIOĞLU Z,ALTUN C,VURAL H,ERTÜRK S.Florozisli ve sağlıklı dişlere sahip çocuklarda tükürük içeriğinin karşılaştırılması. !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 86 KIRZIOĞLU Z,ERDOĞAN Y,ŞENTUT T.Kanal tedavisi yapılan çocuk hastaların tanımlayıcı bilgileri:Retrospektif çalışma, !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 87 KIRZIOĞLU Z,ULU G,SEZER T,YÜKSEL Ş.Amelogenezis imperfekta ve nefrokalsinozis sendromu ilişkisi, !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 88 KIRZIOĞLU Z,ALTUN C.Griscelli Sendromu,Reye Sendromu ve Atopik Dermatit:Olgu Sunumu !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya.
 • 89 KIRZIOĞLU Z,KARATOPRAK O,ŞENTUT T.,Paslanmaz çelik kronların tutuculuk özelliklerinin karşılaştırılması. Ege Bölgesi DişHekimleri Odaları 5. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi- Marmaris, 2006
 • 90 ŞENTUT T,KIRZIOĞLU Z.,Florozisli Dişlerin Boyutsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Ege Bölgesi DişHekimleri Odaları 5. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi- Marmaris, 2006
 • 91 KIRZIOĞLU Z,ERTÜRK S,ŞENTUT F. Kranio-Fasial Displazili Bir Hastanın Erken Dönemdeki Protetik Rehabilitasyonu.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 5.Uluslararası Bilimsel Kongresi.Marmaris-2006
 • 92 KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D,ÖZAY ERTÜRK S.Hipodontiye Sahip Çocuklarda Dental Olgunluğun Belirlenmesi,6.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,1-3 Aralık 2006,Antalya
 • 93 KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H.Rejyonel Odontodisplazinin Diş Hekimliğindeki Klinik Önemi:İki Olgu Raporu.6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,1-3 Aralık 2006.
 • 94 KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z,ŞENTUT F.Papillon Lefevre Sendromunun Protetik Rehabilitasyonu:Bir Olgunun Üç Yıllık Takibi.6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,1-3 Aralık 2006.
 • 95 KIRZIOĞLU Z,ULU G,KARAYILMAZ H.Tekrarlayan Travma Olgularında Kaybedilen Dişler İçin Alternatif Son Nokta:Olgu Sunumu.6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,1-3 Aralık 2006.
 • 96 ŞENTUT T,KIRZIOĞLU Z.Fluorozisli ve Sağlıklı Daimi Dişlere Sahip Genç Bireylerin Ark Boyut Özelliklerinin Karşılaştırılması.6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,1-3 Aralık 2006.
 • 97 KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H,BAYKAL B.Consideration of the Morbidity of Submerged Molars.TAOMS,2005-Antalya
 • 98 KIRZIOĞLU Z,ÖZAY ERTÜRK S.Florozisli ve sağlıklı daimi dişlerde dentin geçirgenliğinin fotosensörlü elektronik hidrolik iletim ölçme sistemi kullanılarak karşılaştırılması.İzmir-2005
 • 99 KIRZIOĞLU, Z., GÜNDOĞDU, N., ÖZAY ERTÜRK, M. S., 2004. Clinical success of sandwich technique in primary teeth. Biomed 2004, 11th International Biomedical Science and Technology Days, 6-10 Eylül 2004, Ankara, 49.
 • 100 GÜRBÜZ T,KIRZIOĞLU Z,YILMAZ Y,DALMIŞ A.2004.Salivary cortisol levels in preschooler through different caries removal methods. IADR-2004, 25-28 August Istanbul-TURKEY
 • 101 M. Özgüner, A.M.Ş.Sağlam, Z. Kırzıoğlu, N. Özçelik, Z. Yücetürk Bilgin, H.Karayılmaz, E. Uz, H.R.Yılmaz, H.Köylü.The histopathological effects of vitamin E on tongue mucosa of streptozotosin (STZ) induced diabetic rats. 2004, BIOMED-2004 11. International Biomedical Science and Technology Days, September 6-10,Ankara,2004.
 • 102 Kırzıoğlu Z, Özgüner M, SağlamAA, KarayılmazH, Yücetürk Bilgin Z, Özçelik N, E. Uz, H.R.Yılmaz.,The histopathological alterations of tongue mucosa in CAPE (caffeic acid phenethyl ester) received diabetic rats. 2004, Z. . BIOMED-2004 11. International Biomedical Science and Technology Days, September 6-10, Ankara, 2004.
 • 103 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.: Osteogenesis İmperfekta'lı çocuk hastada dental yaklaşım. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 104 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S, TUNA H, ÖZBEK E: Amelogenesis Imperfekta'nın klinik ve histopatolojik değerlendirilmesi: Bir olgu raporu. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 105 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S., YILDIRIM Ü.: Otitis Media için bir risk faktörü: Biberonla beslenme. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 106 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.: Hemiseksiyon yapılmış bir dişte fiber post-kor uygulaması. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 107 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.,KARAYILMAZ H.: Çocuklarda travmatik avulsiyon vak'alarında prognoz ve tedavi. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 108 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.: Süt dişlerinde apeksifikasyon: Bir olgu raporu. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 109 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S., KÖSELER T, KARAYILMAZ H.: Diş eksikliği olan çocuk hastada erken teşhis ve tedavi planlamasının önemi. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 110 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.,KARAYILMAZ H., KÖSELER T: Çocuklarda görülen süpernümerer dişler ve izlenecek yol. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 111 KIRZIOĞLU Z., KARAYILMAZ H, ÖZAY ERTÜRK M. S..: Süt dişlerinde kemik kaybı ile ilgili sistemik hastalıklar. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 112 KIRZIOĞLU Z., KARAYILMAZ H, ÖZAY ERTÜRK M. S..: Kendi kendine zarar verme: Olgu raporları. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 113 KIRZIOĞLU Z., KARAYILMAZ H: Cerrahi ekstrüzyon? Ortodontik ekstrüzyon? Hangisi tercih edilmeli? TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 114 KIRZIOĞLU, Z., ÜREYEN, B., ÇELİK ÜNAL, G.: The Effect of Light-Curing Time on Water-Sorbtionand Solubilitiy of Various Light-Cured Restorative Filling Materials" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği (Kuşadası, Mart 2002)
 • 115 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.,KARAYILMAZ H.: Daimi Keserlerin Travmatik Yaralanmaları: Retrospektif bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslaarası Kongresi (5-8 Eylül 2002)
 • 116 KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.,KARAYILMAZ H.: Florozisli Dişlerde Farklı Mestoratif Materyallerin Mikrosızıntısı:Bir In-vitro çalışma. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslaarası Kongresi (5-8 Eylül 2002)
 • 117 KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, S., KARAYILMAZ, H.: Hemisection : 5 Case Reports" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği. (Kuşadası, Mart 2002)
 • 118 KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, S., KARAYILMAZ, H.: The Effect of Salivary Contamination on Microleakage of Five Different Restorative Materials in Primary Teeth With Fluorosis : A İnvitro Study." 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği (Kuşadası, Mart 2002)
 • 119 KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, S., KARAYILMAZ, H.: An Evaluation Of The Prevalance And Pattern Of Nursing Caries İn Preschool Children İn Isparta : A Crossectional Study" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği. (Kuşadası, Mart 2002)
 • 120 KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, S., KARAYILMAZ, H.: Dental Fluorosis and caries incidence of preschool children in Isparta" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği. (Kuşadası, Mart 2002)
 • 121 KIRZIOĞLU, Z., ŞENCAN, D.: Fluorosis of the Primary Dentition in Isparta: Does it Indicate Possible Fluorosis of Permanent Teeth?" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği. (Kuşadası, Mart 2002)
 • 122 KIRZIOĞLU, Z., ÇEVİKEL, M.: The Effect of Socio-Economic Factors and Fluoride on the Eruption Time of Permenant First Molar Teeth" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği. (Kuşadası, Mart 2002)
 • 123 KIRZIOĞLU Z., ŞAHİN SAĞLAM A. M., ŞİMŞEK S.: Occlusal disharmonies in the primary dentition. 78th European Orthodontic Society (4-8 June 2002, Sorrento, Italy). 120.
 • 124 KIRZIOĞLU Z., ÖZAYERTÜRK M. S.,KARAYILMAZ H.: Langerhans Hücreli Histiositozis: Vaka Raporu. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslaarası Kongresi (5-8 Eylül 2002)
 • 125 KIRZIOĞLU Z., İNCE G.:Yer Tutucuların Klinik Başarısı Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi (5-8 Eylül 2002)
 • 126 KIRZIOĞLU Z., KILINÇ G.: Florozisli Dişlere Sahip Çocuklarda Radyografik Olarak Diş Yaşı Tayini. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslaarası Kongresi (5-8 Eylül 2002)
 • 127 Kırzıoğlu Z, Üreyen B, ÇELİK ÜNAL G Farklı Restoratif Dolgu Materyallerinin Su Emilim Ve Suda Çözünürlük Değerlerinin Işınlama Süresi İle İlişkisi. Restoratif Dişhekimliği Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu, Bolu, Ekim 2001
 • 128 KIRZIOĞLU, Z., YILMAZ Y., ÖZAY ERTÜRK S. : Yer Tutucu Olarak Fiber Splint Kullanılması. Bir Pilot Çalışma Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2.Uluslararası Bilimsel Kongresi. (Ankara, Haziran 2001)
 • 129 KIRZIOĞLU, Z., YILMAZ, Y.: Süt Ön Dişler İçin İndirekt Yöntemle Hazırlanan Kuronların Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Uluslararası Sempozyumda Poster olarak sunulmuştur. (2000 Ürgüp)
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 9.Probiotics,prebiotics,new foods,nutraceutıcals and botanicals. Rome-September,10/12,2017
 • 2 Kırzıoglu Z.IADT .Chair-prof.Maria Theresa Flores (lecturer)june,22014,Istanbul
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 21.congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry.Kasım-2014
 • Doktora Tezi
 • 1 'Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Erzurum Merkez İlçesi İlkokul Çocuklarında Diş Gelişimine Etkisi'
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Kargül B., ve ark.: J. Marmara Üni. 2:434-440. 1994.
 • 2 Akyüz S., ve ark.: J. Marmara Üni. Dental Faculty, Vol. 1,267-268, 1991.
 • 3 Akyüz S., Oktay C.: J. Marmara University Dental Faculty. 1(1):58-65,1990
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Ünlü,N.,Özer,F.,Ünlü,A.Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.11(1),52-60,2001
 • 2 Balkaya,B.,Aydemir,H.,Demir,C.19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Derg.3(2),2000.
 • 3 Bulucu,B.Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.10(1),64-69,2000
 • 4 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.10(1)55-59,2000
 • 5 Erdoğan,A.:Atatürk Üni.Diş Hek Fak.Derg.10(1)78-85,2000.
 • 6 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.10(1)10-16,2000
 • 7 Selçuk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.9(1)1999
 • 8 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.9(1)57-61,1999.
 • 9 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.1999
 • 10 Ege Diş Hek.Fak.Derg.18(3,4)1997
 • 11 Bulucu B. A., Esener İ.T., Tanrıverdi F.: Selçuk Üni. Diş Hek. Fak. Derg. 5(2), 127-131, 1995.
 • 12 Gökalp A.: Selçuk Üni. Diş Hek. Fak. Derg. 5(2), 122-123,1995.
 • 13 Timoçin N., Kaynar A., Alkaner L.: Oral Dergisi,1994.
 • 14 Timuçin N., ve ark.: Hacettepe Üni. Diş Hek. Fak. Dergisi. 18:1-4,49-52,1994
 • 15 Ataç A., ve ark.: Hacettepe Üni. Diş Hek. Fak. Dergisi,18:1-4,49-52,1994.
 • 16 Özgünaltay G., Önen A., Alper R., Alpaslan G.,: Türk Diş Hekimleri Birliği Dergisi , 21:10-13, 1993.
 • 17 Toktamış T., Atakul F.: Dicle Üni. Diş Hek. Fak. Derg. 3:(1-2) 1992.
 • 18 Akyüz S., Kadir T., Öğütmen R.: Diş Hek. Klinik Derg.5(3):77-83,1992.
 • 19 Eren K.: Gazi Üni. Diş Hek. Fak. Dergisi, 1(1),307-321,1989.
 • Yazar olarak yer alınmayan kitap veya diğer yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Bahadır,Y.:Atatürk Üni.Sağlık Bilimleri.Doktora Tezi,1999
 • 2 Evcil,S.Atatürk Üni.Sağlık Bilimleri Enstitüsü.Doktora Tezi,1999
 • 3 Kargül B.: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enst. Doktora Tezi. 1994.
 • 4 Yılmaz A.,: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 1993.
 • 5 Orbak R.: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1993
 • 6 Yılmaz B.:Atatürk Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 1993.
 • 7 Yılmaz B.:Atatürk Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 1993.
 • 8 Yazgılı H.: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1990.
 • 9 Saydam G., Oktay İ., Möller İ.,: Oral Health in Turkey situation analysis. İstanbul, 1990
 • 10 Bilge,E..Doktora Tezi.Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,1981
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dt.Müjgan Çevikel
 • 2 Dt.Gülay İnce
 • 3 Dt.Ülkü Yıldırım
 • 4 Dt.Gülseren Çatladan
 • 5 Dt.Samim Çamlı
 • 6 Dt.Derya Yıldırım
 • 7 Dt.Özlem Mercan
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Seda Önol.2017.Otizmli çocuklarda ağız sağlığı durumunun belirlenmesi ve 3 boyutlu diş fırçalarının etkinliğinin karşılaştırılması.
 • 2 Yetiş CÇ.2017.7-12 Yaş grubu çocuklarda psikotropik ilaç kullanımının diş sağlığı ve tükürük üzerindek, etkilerinin değerlendirilmesi
 • 3 Ayşegül Sarıtekin.2017. Ağız Koruyucu Kullanımının Spor Performasları Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Ağız Koruyucular Hakkında Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi
 • 4 Özbay G.2017.Gelişimsel Mine Defektlerinde Uygulanan Rezin İnfiltrant ve Mikroabrazyon Tedavilerinin Renk Maskeleme Etkilerinin Karşılaştırılması
 • 5 Dt.Begüm Gök
 • 6 Dt.Burcu Topal
 • 7 Dt.Ayşegül Sarıtekin
 • 8 Dt.Zahit Çiftçi.2014.2.45 Ghz manyetik alanın diş gelişimi ve muhtemel çürük lezyonu üzerine etkisi,laktik asit bakterilerinin etkisi
 • 9 Dt.Ceren Altun.2012.Süt molar dişlerde kompomer ve kompozit onley restorasyonların klinik başarısı,bağlanma direnci ve sonlu elemanlar yöntemi ile karşılaştırılması
 • 10 Dt.Görkem Ulu.2011.Çürük süt dişlerinde dentin permeabilite geçirgenliğinin ölçülmesi.
 • 11 Dt.Özge Erken.2011.Laktik asit bakterilerinin agIz saglığına olan etkilerinin incelenmesi
 • 12 Dt.Derya Koruk.2010Diş eksikliğine sahip çocuk ve genç bireylerin dişsel ve genetik özelliklerinin tanımlanması
 • 13 Dt.Hüseyin Karayılmaz.2008.Süt ve Genç Daimi Dişlerde Pulse Oksimetri ve Laser Doppler Flowmetrinin Vitalite Test Yöntemi Olarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi.
 • 14 Dt.Tuba Köseler.2007.Florozisli süt dişlerinin pulpalarının sterolojik yöntemle incelenmesi
 • 15 Dt.Semra Özay Ertürk.2006.Fluorozisli Süt ve Daimi Dişlerde Dentinin Geçirgenliğinin ve Flor Miktarının Karşılaştırılması
 • 16 Dt.Anya Dalmış.Süt Dişlerinde Farklı Materyallerle Kısa Post Core ve Üst Restorasyonların İnvivo-İnvitro Karşılaştırması.Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2004
 • 17 Dt.Taşkın Gürbüz.Çürüğün temizlenmesinde Carisolv sisteminin klinik etkinliğinin değerlendirilmesi ve el ile ekskavasyon yöntemi ile karşılaştırılması.2003,Erzurum
 • 18 Dt.Sera Şimşek.Süt dişlenmesinde diş kavis modellerinin ve profil fotoğraflarının analizi ,süt dişlenmesinden daimi dişlenmeye geçişte kapanış ilişkilerindeki değişiklikler.2002,Erzurum
 • 19 Dt.Yücel Yılmaz.Süt ön dişlerde kullanılan estetik kuronların çekme ve basınca karşı dirençlerinin karşılaştırılması.2000,Erzurum
 • 20 Dt.Öznur Duru.Okul öncesi çocuklarda çürük aktivite testleri ve tükürük akış hızının çürükle ilişkisinin araştırılması.1998,Erzurum.
 • 21 Dt.Nurdan Gündoğdu.Süt dişlerinde farklı tekniklerle uygulanan restorasyonların klinik başarısı ve mikrosızıntılarının invivo incelenmesi.1998,Erzurum
 • 22 Dt.Oya Karatoprak.Paslanmaz çelik kuronlar etrafındaki dişeti dokularının değerlendirilmesi ve tutuculuk özelliklerinin invitro olarak karşılaştırılması.1996,Erzurum
 • 23 Dt.Hülya Yazgılı.Erzurum il merkezinde süt dişlerinin sürme zamanlarının ve sıralarının incelenmesi,bunların çeşitli faktörlerle ilişkilerinin araştırılması.1990,Erzurum
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Dt.Seda Önol
 • 2 Dt.Ceylan Çağıl Yetiş
 • 3 Dt.İpek Şahin
 • 4 Dt.Burcu Yağmur
 • 5 Dt.Burcu Güçyetmez
 • 6 Dt.Gizem Özbay
 • 7 Dt.Burcu Güçyetmez
 • 8 Dt.Gizem Özbay
 • 9 Dt.Ceylan Çağıl Yetiş
 • 10 Dt.Seda Özkul
 • 11 Dt.Yıldırım Erdoğan-2010 yılı içinde danışmanı değişti.
 • 12 Dt.Ayşegül Cevizoğlu
 • 13 Dt.Begüm Gök
 • 14 Dt.İbrahim Gündoğay.Eylul 2010 danisman degisikligi
 • İkinci danışmanlığında, en az bir yıldan fazla yürütülen, tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Gizem Arık .Anadolu Üni.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 The University Women of Europe, Lifelong Learning Programme, Mentoring Project. İzmir 2008 ve Hollanda 2009 dönem toplantıları Türkiye-Isparta ekibi proje grubu .
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ.BAP.ÖYP,05416-DR-14
 • 2 SDÜ BAP,4374-DU2-15
 • 3 Proje No: 4554-D1-16
 • 4 SDÜ.BAP.Sürmekte olan daimi dişlere uygulanan farklı fissür örtücülerin etkinliklerininkarşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.4130 nolu proje
 • 5 SDÜ.BAP.Çocuk Hastalarda, Bitki Ekstraktları Ve Probiyotik Gargaraların, Oral Biofilm Üzerine Etkinliklerinin İncelenmesi .(918 no'lu proje)
 • 6 SDÜ.BAP.Ön diş restorasyonlarında Zircon kuronlar
 • 7 SDÜ.BAP.2.45 Hertz Manyetik alanın diş gelişimi ve çürüğüne etkisi
 • 8 SDÜ.BAP.Süt ve Daimi Dişlerin onley restorasyonlarında kullanılan farklı materyallerin karşılaştırılması
 • 9 SDÜ.BAP.Laktik asit bakterilerinin ağız sağlığına olan etkilerinin incelenmesi
 • 10 SDÜ.BAP.Sınıf 2 kavitalerde farklı restoratif materyallerin karşılaştırılması-
 • 11 SDÜBAP .Fluorozisli ve fluorozisi olmayan çürük dişlerde dentin geçirgenliğinin karşılaştırılması
 • 12 SDÜBAP .Diş eksikliğine sahip çocuk ve genç bireylerin dişsel ve genetik özelliklerinin tanımlanması
 • 13 Süt ve genç daimi dişlerde,pulse oksimetre ve LDF nin vitalite test yöntemi olarak etkinliğinin değerlendirilmesi.BAP.Proje no.1212-D-05
 • 14 SDÜBAP Altyapı projesi.LDF cihazının vitalite test yöntemi olarak güvenirliliği.BAP alt yapı.proje no.2004-93
 • 15 Florozisli ve sağlıklı süt ve daimi dişlerde flor miktarının ve dentin geçirgenliğinin invitro karşılaştırılması
 • 16 SDÜBAP .Süt ve Genç Daimi Dişlerde, Pulse Oksimetri ve Lazer Dopler Flowmetre'nin Vitalite Test Yöntemi Olarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • 17 SDÜBAP .Fluorozisli Dişlerin sterolojik yöntemle ve Morfolojik Olarak Değerlendirilmesi
 • 18 SDÜBAP .Florozisli ve sağlıklı dişlerde dentin geçirgenliğinin veFl miktarının in vitro karşılaştırılması
 • 19 SDÜBAP.Sağlıklı ve florozisli dişlere sahip çocuklarda, tükrükte bazı biokimyasal ve mikrobiyolojik değerlerin karşılaştırılması
 • 20 Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu 89-10 No'lu Proje Farklı Kök Kanal Dolgu Tekniklerinde Apikal Sızıntının Linear ve Volumetrik İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 cam iyonomer, cam karbomer, giomer ve rezin yapıdaki fissür örtücülerin etkinliklerinin değerlendirilmesi
 • 2 bazı oral bakterilerin biyofilm oluşturma potansiyellerinin incelenmesi
 • 3 Oral Laktik Asit Bakterileri.(AÜ)2014
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 AMOP 2014.Chairman: Prof. Dr. Zuhal Kırzıoğlu.Assoc. Prof. Dr. OSAMA EL SHAHAWYFull Ceramic Restoration, Th e New Era In Pediatric Dentistry
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8th İnt.Congress of Mediterranean Sociates of Pediatric Dentistry.
 • 2 Amop .2014.Scientific Committee
 • 3 8 th İNTERNATİONAL CONGRESS OF MEDİTERRANEAN SOCIETES OF PEDİATRİC DENTİSTRY.2014
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 6.Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu,26-27 Mayıs 2006,Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 22.Türk Pedodonti Kongresi
 • 2 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dent.
 • 3 21.Pediatric Dentistry.2014
 • 4 21.PEDODONTİ KONGRESİ.2014
 • 5 Çene Yüz Bölgesindeki Ağrılar Sempozyumu,9 Mart 2002,Isparta.
 • 6 Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi,7-10 Mart 1995,Erzurum
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Teke Yöresi Sempozyumu,Oturum Başkanlığı
 • 2 21.Pediatric Dentistry.2014.PANEL: Koruyucu Dişhekimliği – Perspektifler veStratejilerPanelistler:Prof.Dr. Tezer ULUSU, Prof. Dr. Zuhal KIRZIOĞLU ..
 • 3 Dilş Eksikliği.1. İnönü Üni.Diş Hek.Fak.
 • 4 EAPD interim semineri,18.Türk Pedodonti Derneği Kongresinde moderatör
 • 5 Atabey kız yurdu ve 6-12 yaş yetiştirme yurdunda dişlerin korunması
 • 6 Dişlerde yer değiştirmeleri ve tedavisi.Davetli konuşmacı.Ege Bölgesi D.O.9.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi
 • 7 Displacement injuries.2008 Debrecen-Macaristan
 • 8 TDB Trabzon Diş Hekimleri Odasında Konferans.Genç Bireylerde Diş Travmalarında Acil Yaklaşımlar.18.11.2007-Trabzon
 • 9 Traumatic dental injuries in children and adolescent.2007 Oulu-finlandiya
 • 10 Ç ocuk Hastada Davranış Teknikleri,Isparta Diş Hekimleri Odası,9Kasım2006-Isparta
 • 11 Nisan- Mayıs-Haziran-Kasım2006 Isparta ve Çevre Yerleşim Alanlarındaki Kreş ve İlköğretim Okullarında Ağız Diş Sağlığı Konferansları. (Anabilim Dalımızca Isparta merkezde,Afyon-Sandıklı,Sav,Darıören köyü,......)
 • 12 Çocuklarda Bilinçli Sedasyon.Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi ,2005-Antalya
 • 13 Çocuklarda Ağiz-Diş Sağlığı,2005-Isparta
 • 14 Ekim-Kasım2005, Isparta ve Çevre Yerleşim Alanlarındaki Kreş ve İlköğretim Okullarında Çocuklara ve Ebeveynlere Konferanslar (Anabilim Dalımızca)
 • 15 Ekim-Kasım2005, Nisan- Mayıs-Haziran-Kasım2006 Isparta ve Çevre Yerleşim Alanlarındaki İlköğretim Okullarında Konferanslar ve Muayene .(Anabilim Dalımızca)
 • 16 Antalya Diş Hekimleri Odası,'Süt Dişlerinde Travma ve Tedavileri',12 Ekim 2002
 • 17 Türk Pedodonti Derneği,'Süt ve Genç Sürekli Dişlerde Endodontik Tedavi Yaklaşımları 27-31 Mayıs 2001,Bodrum
 • 18 Çocuk ve genç hastada reimplantasyon.2001,Isparta
 • 19 Isparta Diş Hekimleri Odası,'Pedodontide Yenilikler'(Burdur-6/10/2000)
 • 20 Türk Pedodonti Derneği,II.Ulusal Sempozyumu,Çocuk Hastada Endodontik Yaklaşımlar
 • 21 Erzurum Soroptimist Kulübü,'Diş Sağlığının Korunması',1998
 • 22 'Beslenme ve Diş Çürüğü'Antalya
 • 23 Erzurum Diş Hekimleri Odası'Diş Travmaları ve Acil Tedavisi',2 Nisan 1993
 • 24 Trabzon Diş Hekimleri Odası,'Çocuk Hastada Endodontik Tedaviler' ,27 Kasım 1993
 • 25 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,'Ağız Diş Sağlığı'20 Kasım 1992
 • 26 Ağız-Diş Sağlığı Konferansları(1992-1996)Okullarda öğrenci ve öğretmenlere.
 • 27 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,'Diş Hekimliğinde Koruyucu Uygulamalar',22 Ocak 1991
 • 28 Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı,Emniyet Teşkilatı Derneği,'Çocuk Diş Sağlığı'22Kasım1991
 • 29 Türk Pedodonti Derneği-Beslenme-Çürük İlişkisi
 • 30 Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi'Diş Çürüğü' 20-26 Mayıs 1990,Antalya
 • 31 Erzurum Diş Hekimleri Odası,'Fluor'.22 Ekim 1989,Erzurum
 • 32 Süt ve Daimi Dişlerde Tedavi.Erzurum Diş Hekimler Odası
 • 33 Genç Daimi Dişlerde Travmalar(Konferans)Erzurum
 • 34 Ağız-Diş Sağlığı,22Kasım 1981-1985(Her yıl )ilköğretim Okullarında Ağız- Diş Sağlığı Konferansı ve Söyleşilerinde Konuşmacı
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ.TR2011 00862
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D,ÇİFTÇİ Z.Ege Bölgesi D.O.9.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi .Poster 1.lik ödülü
 • 2 KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D,ERTÜRK S.Hipodontiye Sahip Çocuklarda Dental Olgunluğun Belirlenmesi.6.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi Poster Birinciliği
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Sağlık bilimleri alanında SDÜ 2012 yılı bilimsel yayınlarda 2.lik ödülü
 • 2 2011 Onder Bilim Kadını Odulu.TUKD Genel merkezi tarafindan
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Pedodonti Derneği
 • 2 Türk Pedodonti Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Klinik Dişhekimliği Bilimleri Derg.Engelli Çocuklarda Diş hek. özel sayı
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Archives of Oral Biology.Manuscript Number: AOB-D-14-00583.
 • 2 Indian Journal of Dental Research'Mesiodens in the Primary Dentition - a rare occurence'.
 • 3 forensic j.
 • 4 TÜBİTAK DIŞ HAKEM 1
 • 5 TÜBİTAK DIŞ HAKEM 2
 • 6 ESEGÜ
 • 7 'Evaluation of dental expertise with IOPA view radiographs for forensic identification' .Journal of Forensic Dental Sciences
 • 8 Estimation of Dental Age by Nolla's method using Orthopantomographs among Rural Residential Free school children of Suttur in Southern India.jfds
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.3251 nolu makale
 • 2 Journal of Forensic Dental Sciences,'jfds_21_15' NOLU MAKALE
 • 3 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,25-01-2017 - 3333 nolu makale
 • 4 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi'
 • 5 Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Dergisi
 • 6 SpringerPlus
 • 7 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.3015 nolu makale
 • 8 Atatatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.2989 nolu makale
 • 9 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.3042 nolu makale
 • 10 Türkiye klinikleri
 • 11 Türkiye klinikleri.2016-51469 nolu makale
 • 12 Türkiye klinikleri.2016-48209 nolu makale
 • 13 Türkiye klinikleri.2016-53368 nolu makale
 • 14 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.3058 nolu makale
 • 15 Dentistry:case reports.(Dens invaginatus with necrotic pulp in a right maxillar lateral incisor with preserved vitality)
 • 16 Akdeniz üni.BAP projesi hakemlik
 • 17 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg. 3058 nolu makale
 • 18 Ondokuz Mayıs Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 19 Dicle Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 20 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg. 2083- nolu makale
 • 21 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg. 2128 nolu makale
 • 22 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.2052 nolu makale
 • 23 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 21-01-2015 - 2052 nolu makale
 • 24 ADO.14-28 NOLU MAKALE
 • 25 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri- Olgu Dergisi. "REPLASMAN REZORBSİYONU BULUNAN GENÇ HASTALARDA FARKLI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
 • 26 Türkiye Klinikleri.Konjenital Diş Eksikliği Olan Üç Aile: Olgu Sunumu
 • 27 Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projeler .Proje hakemliği
 • 28 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi.2015
 • 29 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi.2015,2.olgu
 • 30 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.20-03-2015 - 2203
 • 31 Journal of Dentistry, Oral Disorders and Therapy.Accuracy of different dental age estimation methods on Turkish children
 • 32 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.20-03-2015 - 2204 nolu
 • 33 Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.2204 makale
 • 34 Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.2203 makale
 • 35 Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.2083nolu makale
 • 36 Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.2128 nolu makale
 • 37 Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.2078nolu makale
 • 38 Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.2361 nolu makale
 • 39 Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.2413 nolu makale
 • 40 Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.2468 nolu makale
 • 41 Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.2468 nolu makale
 • 42 İndian j.Dental Research.Cartridge syringe...
 • 43 J.Forensic Science and Criminology.Computed Tomography use on age estimation in Forensic Dent.
 • 44 Pediatrics 2015-2516 no'lu makale
 • 45 J.Forensic Dental Sciences.Predictability of Kvaal's method in dental age estimation.
 • 46 Türkiye Klinikleri .Different treatment approach to young patients with replacement resorption.
 • 47 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği bilimleri.Replasman rezorbsiyonu bulunan genç hastalarda farklı tedavi yaklaşımları
 • 48 Pediatrics.Amelogenesis imperfecta and nephrocalcinosis without...
 • 49 J.Forensic Dental Sciences.Root window-A door for age estimation.
 • 50 Indian j.Dental Research.Mesiodens in the primary Dentition.
 • 51 Dicle üni.Diş Hek.Fak.
 • 52 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
 • 53 JIDR
 • 54 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 55 SDÜ.Sağlık Bilimleri Ens.Derg.
 • 56 444956 nolu makale,IBIMA Publishing,
 • 57 Journal of Dental Surgery
 • 58 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.05-06-2014 - 1724 nolu makale
 • 59 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 60 JCEI
 • 61 Türkiye klinikleri diş hekimliği bilimleri
 • 62 JIDMR
 • 63 Türkiye KlinikleriDiş Hekimliği Bilimleri Dergisi
 • 64 JIDMR
 • 65 Ondokuz Mayıs Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 66 JIDMR
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü derg.
 • 2 Dicle üni.derg.
 • 3 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • 4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • 5 SDü.Tıp Fakültesi Dergisi
 • 6 Gazi Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 7 Dicle Üniversitesi Dergisi
 • 8 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü derg.
 • 9 Türkiye klinikleri,Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
 • 10 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
 • 11 Diş Hekimliğinde Klinik
 • 12 Gazi üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 13 Atatürk üni.Diş Hek.Fak
 • 14 Gazi üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 15 Atatürk üni.Diş Hek.Fak
 • 16 Atatürk üni.Diş Hek.Fak
 • 17 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • 18 TDB Bilimsel
 • 19 Atatürk üni.Diş Hek.Fak
 • 20 Atatürk üni.Diş Hek.Fak
 • 21 TDB Bilimsel
 • 22 Ankara üni.Diş Hek.Fak
 • 23 Atatürk üni.Diş Hek.Fak
 • 24 Ankara üni.Diş Hek.Fak
 • 25 Atatürk üni.Diş Hek.Fak
 • 26 19 mayıs üni.Diş Hek.Fak.derg.
 • 27 Atatürk üni.Diş Hek.Fak
 • 28 Atatürk üni.Diş Hek.Fak
 • 29 Atatürk üni.dhf derg.
 • 30 Atatürk üni.Diş Hek.Fak
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 ADO Klinik Bilimler Dergisi
 • 2 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi
 • 3 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 21-01-2015 - 2078 nolu makale
 • 4 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 06-01-2015 - 2052 nolu makale
 • 5 ADO Klinik Bilimler Dergisi'nde ADO-14-28 nolu makale
 • 6 International Journal of Dentistry .Hindawi Publishing Corporation
 • 7 Atatürk üni.Diş hek.fak.derg.1724- nolu makale.
 • 8 Atatürk üni.Diş hek.fak.derg.1747- nolu makale.
 • 9 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi"FİBER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT-LOOP VE BANT-LOOP YER TUTUCULARIN KLİNİK BAŞARISI - 1 YILLIK DEĞERLENDİRME
 • 10 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.1550 nolu makale
 • 11 Van der Woude Syndrome with short review of literature,Hindawi Publishing Corporation
 • 12 Importance of assessment of pulp condition of traumatized immature permanent tooth in treatment planning: A review of literature,Hindawi Publishing Corporation
 • 13 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.1810 nolu makale
 • 14 1894 nolu makale.Non-Surgical Endodontic Treatment of Type III Dens Invaginatus in Maxillary Canine: A Case Report
 • 15 'Preformed stainless steel crown in special conditions in adults- a novel concept' IJDR
 • 16 Atatürk Üni .Diş Hek.Fak.Derg.1868 nolu araştırma
 • 17 Indian Journal of Dental Research .'Preformed stainless steel crown in special conditions in adults- a novel concept'
 • 18 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1900 nolu makale
 • 19 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri- Olgu Dergisi"Dudak ve parmak emme alışkanlıklarının Position Trainer ile tedavisi
 • 20 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.1904 no'lu makale
 • 21 29/04 /2013-1155 nolu makaleAtatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 22 Annals of Medical and Health Sciences Research-Digital radiographic evaluation aaof mandibular third molar for age estimation in South Indian children using modified Demirjian's method.
 • 23 'Estimation of Dental Age by Nolla's method using Orthopantomographs among Rural Residential Free school children of Suttur in Southern India.' Journal of Forensic Dental Sciences
 • 24 'DEMIRJIAN'S METHOD IN THE ESTIMATION OF AGE: A study on human third molars'.Journal of Forensic Dental Sciences [
 • 25 21-11-2013 - 1407 nolu ve “LÜKSASYON YARALANMALARINDA GEÇİCİ APİKAL YIKIM .Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 26 07-10-2013 - 1349 nolu ve “Kalsiyum Silika İçerikli Pulpa Kaplama Materyalinin Işık Kaynağının Üç Farklı Modu ile Polimerizasyonu Esnasında Oluşan Isı Artışının İncelenmesi" .Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 27 Management of a Calcified Maxillary Right Lateral Incisor in Conventional Endodontic Treatment?COMPREHENSIVE RESEARCH JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL SCIENCE
 • 28 02-07-2013 - 1222 nolu ve “Süt ve Daimi Dişlere Uygulanan Paslanmaz Çelik Kuronlara Karşı Gelişen Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları ve Bir Alternatif Restorasyon Modeli ".Atatürk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi
 • 29 29-04-2013 - 1155 nolu ve "Erzurum İlinde 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Oral Sağlık Durumunun Gözden Geçirilmesi".Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 30 ABERRANTLY PLACED MANDIBULAR PARAMOLAR : A RARE CASE REPORT.International Journal of Diseases and Disorders
 • 31 15-03-2013 - 1120 nolu “süt dişi kaynaklı kök hücreler. Atatürk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi
 • 32 "Topography of the pulp chamber in the maxillary primary molars of a Tunisian children sample.Indian Journal of Dental Research
 • 33 İndian Dental J. Topography of the pulp chamber in the maxillary primary molars of a Tunisian children sample.İndian Dental J.
 • 34 Angle Orthodontics.The relationship between tooth calcification and early radiographic appearance of the ulnar sesamoid.
 • 35 European Journal of Oral SciencesComparison of Elemental Composition and Microhardness of Root Dentine between Teeth with Moderate Permanent Fluorosis and Healthy Teeth.
 • 36 The relationship between tooth calcification andearly radiographic appearance of the ulnar sesamoid.ind.dental j.2012
 • 37 08-08-2012 - 893 nolu ve "Çocuk diş hekimliğinde kullanılan farklı rezin modifiye cam iyonomer simanların su emilimi ve mikrosızıntı değerlerinin karşılaştırılması" Atatürk üni.Diş hek.fak.derg.
 • 38 "Dens evaginatus associated with other anomalies: report of a case" Journal of Cranio-Maxillary Diseases'.2012
 • 39 03-06-2012 - 863 nolu "NON VİTAL İMMATÜR SÜREKLİ DİŞLERDE PULPA DENTİN KOMPLEKSİNİN REJENERASYONU" .Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.2012
 • 40 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.21-11-2012 - 985nolu makale “Kanser Tedavisi Alan Çocuklarda Tedavinin Diş Gelişimine Olan Geç Yan Etkileri(Dört Olgu Sunumu)
 • 41 ÇOCUK DİŞHEKİMLİĞİNDE KÖTÜ PROGNOZLU DAİMİ BİRİNCİ MOLARLARIN ÇEKİM ENDİKASYONLARI VE KLİNİK DEĞERLENDİRMELERİ,25-11-2012 - 986.Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.
 • 42 Çocuk diş hekimliğinde kullanılan farklı rezin modifiye cam iyonomer simanların su emilimi ve mikrosızıntı değerlerinin karşılaştırılması.Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.08-08-2012 - 893
 • 43 JIDMR. Latex Exposure and Allergy: A survey among PrivateDental practitioners of Bangalore city.
 • 44 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.Self-Adjusting File sisteminin C-şekilli kanallar üzerindeki genişletme etkinliğinin değerlendirilmesi.
 • 45 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.İzmir İli Dokuz Eylül Üniversitesi Kreşindeki 3-4 Yaş Grubu Çocukların Ağız Bakımlarının 3 Yıllık Takibi" .
 • 46 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.Süt dişi amputasyonlarında kullanılan medikaller
 • 47 Dicle Tıp Dergisi.Kanser Fobisine Neden Olan Benign Lezyon
 • 48 Indian Journal of Dental Research.Fiber technology in space maintainer-a clinical follow up study.
 • 49 IJOS-2010-02-CR-01 .Clinical management of mid root fracture in maxillary central incisors-case reports.International Journal of Oral Science.
 • 50 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi "Cam Fiber Post Uygulaması:İki Olgu Sunumu"
 • 51 EUROPEAN JOURNAL of DENTISTRY.(DIFFERENT CLINICAL APPLICATIONS OF BONDABLE REINFORCEMENT RIBBON INPEDIATRIC DENTISTRY)
 • 52 IJDR.CARIOUS FIRST MOLARS IN SOUTH CANARA POPULATION"
 • 53 EVALUATION OF THE BIOCOMPATIBILITY OF ORTHODONTIC ADHESIVES.International Journal of Medicine and Medical Sciences
 • 54 'An Evaluation of occlusion and tooth/arch dimensions in 3-5 year old preschool children in Mashhad-2008'. Indian Journal of Dental Research
 • 55 SÜT DENTİSYONDA BİLATERAL FÜZYON ve INFRAOKLÜZYON: OLGU SUNUMU.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • 56 Archives Oral Biology
 • 57 Clinical Medicine: Trauma and Intensive Medicine
 • 58 Indian Journal of Dental Research
 • 59 Indian Journal of Dental Research ( FIBER REINFORCED TECHNOLOGY IN MULTIDISCIPLINARY CHAIR-SIDE APPROACHES)
 • 60 The Indian Journal of Maxillofacial and Oral Surgery
 • 61 IJDR_54_06 Fiber technology in space maintainer – a clinical follow up study
 • 62 İndian j. Dent.Research'
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Tübitak projesi(2016-116S708_3001 )
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SağlıkBilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı
 • 2 SDÜ.Diş Hek.Fak.Dekan Yard.2004
 • 3 SDÜ.Diş Hekimliği Fakültesi.Bölüm Başk.(1999-2002)
 • 4 SDÜ.Diş Hek Fak.Dekan Yard.1999-2002
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Pedodonti anabilim dalı başkanlığı
 • 2 Anabilim dalı başkanlığı
 • 3 SDÜ.Diş Hek.Fak.(1999- )Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 4 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak. (1981-1988)Pedodonti Bilim Dalı Başkanlığı), (1988-1999)Anabilim dalı başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Sağlık Bilimleri Etik kurul üyeliği
 • 2 Dt.Seda Özkol.Yeterlilik sınavı
 • 3 Doç.Dr.Taşkın Gürbüz.Profösörlük .
 • 4 Dt.Ahmet Savgat TİK ve tez jürisinde
 • 5 Dt.Yasemin Gökmen.Tez izleme jürisi ve tez jürisi
 • 6 Doç.Jüriliği.Yard.Doç.Dr. Özgül Baygın
 • 7 Doç.jüriliği.Dr.Arzu Pınar Erdem
 • 8 Doç.jüri üyeliği.Yard.Doç.Dr.Tamer Tüzüner
 • 9 Akdeniz Üni.Diş Hek.Fak. Pedodonti as.sınav asıl üye
 • 10 Dr.Fatih Şengül ;Yard.Doç.
 • 11 Dr.Didem Özdemir Özenen.Doç.Jürisi
 • 12 Sera şimşek yard.doç.dr
 • 13 Dt.Alper Tufan.Doktora tez izleme sınav jüri üyesi.
 • 14 Dr.Görkem Ulu Güzel.Yard.Doç.jürisi
 • 15 Dr.Yıldırım Erdoğan .Yard.Doç.Jürisi
 • 16 Dt.Sultan Keleş.Doktora tez jürisi.18.04.2013-Erzurum
 • 17 Cansu Gül EFEOĞLU-TİK üyesi
 • 18 Senem S.Kuvvetli-Doç.Dosyası
 • 19 Mesut Odabaş-Doç.Dosyası
 • 20 Nevzat Eşber Çağlar-Doç.Dosyası
 • 21 Dr.Dt.Simge Durmuşlar .Yard.Doç.dosyası
 • 22 DT.Betül Taş-Tez izleme komitesi ve jüri üyesi
 • 23 Dt. Kıvanç Utku Ulusoy.Tez izleme jürisi
 • 24 SDÜ.Diş Hek.Fak.Fakülte Kurulu Üyesi
 • 25 SDÜ.GSF Fakülte Kurulu üyeliği
 • 26 SDÜ.Etik Kurul Üyeliği
 • 27 BAUM Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 28 Dr.Dt.Derya Koruk(Yard.Doç.)
 • 29 Dr.Dt.Ayça Tuba Yamak(Yard.Doç.)
 • 30 Dr.Emin Caner Tümer(Doç.)
 • 31 Dr.Şule Zehra Çıldır(Doç.)
 • 32 SDÜ Diş Hek.Fak.Yönetim Kurulu Üyeliği.
 • 33 SDÜ.Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 34 Ekim Onur Orhan-Tez jürisi
 • 35 Arş.Gör.Dr.Sera Derelioğlu (Yard.Doç.)
 • 36 Araş.Gör.Dr.Fatih Şengül.(Yard.Doç.)
 • 37 Yard.Doç.Dr.Taner Akça(Doç.)
 • 38 Yard.Doç.Dr.Aylin Oba(Doç.)
 • 39 SDÜ Diş Hek.Fak.Yönetim Kurulu Üyesi
 • 40 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği
 • 41 Sokrates-Fakülte temsilcisi
 • 42 SDÜ.GSF Yönetim Kurul Üyeliği
 • 43 Semra Kayaaltı Özarslan-Tez jürisi
 • 44 Mert Doğuda Tekgezener-Tez jürisi
 • 45 Müge Çına Aksoy-Tez jürisi
 • 46 Şebnem Büyükkaplan-Tez jürisi
 • 47 Ayşe İlknur Karaduman-Tez jürisi
 • 48 Fatih Şengül-Tez jürisi
 • 49 Zeynep Kocatürk Bilgin-Tez jürisi
 • 50 Mutlu Elçin Kocaoğulları-Tez jürisi
 • 51 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 52 SDÜ.Diş Hek.Fak.Senato Üyesi
 • 53 SDÜ.Diş Hek.Fak.Eğitim Komisyonu Başkanlığı
 • 54 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Fakülte Kurulu
 • 55 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Yönetim Kurulu Üyesi
 • 56 Özürlü Çocuklar Derneği
 • 57 Atatürk Üniversitesi Diş Hek.Dergisi Yayın Kurulu
 • 58 Atatürk Üni.Sağlık Bilimleri Enst.Genel Kurul Üyeliği
 • 59 Atatürk Üni.Diş Hek.Fak. Eğitim Komisyonu
 • 60 1984-2010 yılları arasında çok sayıda Doktora,Yard.Doç.,Doç.,Profösörlük jürilerinde görev alma
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 IADT UluslararasıPoster jüri üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türk Pedodonti Derneği Merkez Yönetim Kurul Üyesi
 • 2 Türk Pedodonti Derneği Yönetim Kurulu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türk Pedodonti Derneği Merkez Yönetim Kurul Üyesi
 • 2 Öğretim Üyeleri Derneği-Isparta
 • 3 Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Isparta Şubesi.Yönetim K.(2007-)
 • 4 Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
 • 5 Soroptomist Derneği
 • 6 Engelli Çocuklar Derneğı1993
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Yakaören ortaokulu.Isparta,Eğitim çalışması ve ağız-diş sağlığı değerlendirmesi
 • 2 Burdur 75.yıl Cumhuriyet Anaokulu.Eğitim çalışması ve ağız-diş sağlığı değerlendirmesi
 • 3 Kız Teknik Meslek Lisesi,IspartaEğitim çalışması ve ağız-diş sağlığı değerlendirmesi
 • 4 Şirinevler Anaokulu,Eğitim çalışması ve ağız-diş sağlığı değerlendirmesi
 • 5 Burdur ili anaokullarında eğitim çalışması ve muayene
 • 6 Otistik çocuklar okulu -eğitim programı
 • 7 SDÜ Kreş.Eğitim Çalışması
 • 8 Kuleönü ilköğretim okulu bilgilendirme ve muayene çalışması
 • 9 Has Gül Kreş ve Gündüz Bakımevi.04.06.2012 Eğitim ve muayene
 • 10 İbrahim Şener anaokulu.11.06.2012.Eğitim çalışması
 • 11 TED Koleji.18.12.12.Eğitim Çalışması
 • 12 Öğrenciler ilköğretim Okulu.19.12.12.Eğitim Çalışması
 • 13 0-12 yaş çocuk yuvası.Eğitim çalışması,muayene-tedavi
 • 14 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD ve diş hekimliği fakültesi lisans öğrencileri tarafından Isparta Valiliği / Özel "Zeka Küpü Kreşi" 'nde gerçekleştirilen, ağız-diş sağlığı bilgilendirme sunumu,ağız-diş muayenesi ve diş taramaları, 05.2010
 • 15 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD ve diş hekimliği fakültesi lisans öğrencileri ile "Özel "Küçük Ev Kreşi Kreşi" 'nde gerçekleştirilen, ağız-diş sağlığı bilgilendirme sunumu,ağız-diş muayenesi ve diş taramaları. 2010
 • 16 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD ve diş hekimliği fakültesi lisans öğrencileri ile Isparta ili "Emir Kreş ve Anaokulu"" 'nde gerçekleştirilen, ağız-diş sağlığı bilgilendirme sunumu,ağız-diş muayenesi ve diş taramaları. 2010
 • 17 Isparta Valiliği, Yedişehitler ilköğretim Okulu'nda, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından ağız-diş sağlığı üzerine gerçekleştirilen tarama ve bilgilendirme çalışması.05.2010
 • 18 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD tarafından, Isparta Valiliği/Özel Altınbaşak Bedri Ayhan İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen, ağız-diş muayenesi ve diş taramaları.05.2010
 • 19 Deregümü Köyünde eğitim çalışması
 • 20 Antalya TED Koleji Eğitim Çalışması
 • 21 Eğitim çalışması(İstiklal anaokulunda)
 • 22 Ağız Diş Sağlığı Eğitimi ve Tarama Programı doğrultusunda;Isparta Merkez çocuk yetiştirme yurtlarında sunulan konferanslar ve ağız-diş taramaları. Ocak 2008.
 • 23 'Bir Düş Bir Gülüş' Programı , Diş Muayenesi.Atabey Kız Yurdu
 • 24 SDÜ.Çocuk Bakımevinde Ağız-Çene-Diş Muayenesi
 • 25 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı olarak; Ağız Diş Sağlığı Programı çerçevesinde, Isparta merkez ilkokullarındaki 1-8. sınıf öğrencilerinde gerçekleştirilen ağız-diş bakımı konferansları ve ağız-diş taramaları. Isparta, Kasım-Aralık 2007.
 • 26 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı olarak; 21-25 Kasım 2006, Diş Hekimliği Haftası, Diş Hekimliği Etkinlikleri nedeniyle; Ağız Diş Sağlığı Programı çerçevesinde 1.,2.,3.,4., 5. sınıf merkez ve çevre köy ilkokullarındaki öğrencilerinde verilen konferanslar ve gerçekleştirilen ağız-diş taramaları. Isparta, 2006.
 • 27 Çağdaş yaşamı destekleme derneği
 • 28 Diş Hekimliği Haftası ve Diş Hekimliği Etkinlikleri" nedeniyle; Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı olarak, Süleyman Demirel Anaokulu'nda gerçekleştirilen konferans ve "Ağız ve Diş Taraması" . 2005
 • 29 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı olarak; Ağız Diş Sağlığı Programı çerçevesinde, Isparta merkez ilkokullarındaki öğrencilerde gerçekleştirilen ağız-diş bakımı konferansları ve ağız-diş taramaları. Isparta, 2004
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Flor.Diş macunları.Florosis.
 • 2 Isparta ilinde flor
 • 3 Probiyotikler
 • 4 2008-TED Kolejinde anabilim dalımızca (3) konferans ve alan çalışması
 • 5 Süleyman Demirel Anaokulunda ağız-diş sağlığı çalışması
 • 6 Kasım2007,Isparta İli Anaokulu ve Kreşlerinde Eğitim Çalışmaları ve Muayene
 • 7 Ekim-Kasım2005, Nisan- Mayıs-Haziran-Kasım2006 Isparta ve Çevre Yerleşim Alanlarındaki İlköğretim Okullarında Konferanslar ve Muayene .(Anabilim Dalımızca)
 • 8 Çocuklarda Diş Sağlığı-Kanal32
 • 9 Çocuklarda Beslenme ve Çürük,Kanal32
 • 10 Çocuklarda Diş Sağlığı.TRT 1,Erzurum Radyosu.,Ağız-Diş Sağlığı Konusunda söyleşiler .1980-1998
 • 11 Çocuklarda Diş-Sağlığı ve Beslenme.çürük.Ulusal ve yerel gazetelerde.1980-1998.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 North Carolina.UNC SCHOOL OF DENTİSTRY.15.JUNE.2012-15SEPTEMBER.2012.USA
 • 2 Debrecen üniversitesi-Diş Hek.Fak.Erasmus Programı.Eylül-2008
 • 3 Finlandiya Oulu Diş Hekimliği Fakültesinde Sokrates programı ile ders verme(16-30 Nisan 2007)
VERDİĞİ DERSLER
Çocuklarda Diş Travmaları,Tedavisi
Diş Çürüklerinden Korunma Yolları
Diş dokularının formasyon ve mineralizasyonu
Pedodontide kullanılan restoratif materyaller
Pedodontide Problemler ve Çözümleri
Aşırı madde kaybı olan dişlerin restorasyonu
klinik
0-6 yaş fluor uygulamaları
alan dersi
Aşırı madde kaybı olan dişlerin restorasyonu
Aşırı madde kayıplı dişlerin restorasyonu
Aşırı madde kayıplı dişlerin tedavisi
Bebek,çocuk,ve adolesanlarda tanı tedavi planlaması,değişimler ve gelişmeler
Bebeklerde tanı tedavi planlaması,değişimler ve gelişmeler
Bebeklerde tanı-tedavi
beslenme-dis curugu
beslenme-diş çürüğü
Çocuk Hastada Davranış İdaresi
Çocuk hastada psikolojik yaklaşım,ağrı,sedasyon
Çocuk hastada tanı tedavi planlaması,değişimler ve gelişmeler
Çocuk ve Genç Bireyler için Estetik Restoratif Tedavi
Çocuk ve genç hastalarda davranış idaresi
Çocuk ve Gençlerde TME Hastalıkları
Çocuklarda Beslenme ve diş çürüğü
Çocuklarda beslenme-diş çürüğü
Çocuklarda diş travmaları
Çocuklarda Diş Travmaları,Tedavisi
çocuklarda muayene
Çocuklarda Periodontal Hastalıklar
Çocuklarda tanı tedavi
Çocuklarda ve genç bireylerde kullanılan restoratif materyaller
Daimi diş travmaları
Daimi Dişlerde Travma
Daimi Dişlerin Formasyon ve Mineralizasyon Bozuklukları
dentoalveolar travma
dentoalveolar travmanın tedavisi
Diş Çürüklerinden Korunma Yolları
Diş Çürüklerinden Korunma Yöntemleri
Diş dokularının formasyon ve mineralizasyonu
DUS
Florun diş hek.yeri-uygulaması
Florun Diş Hekimliğindeki Yeri ve Uygulama Yöntemleri
Fluorun diş hekimliğindeki yeri,etki mekanizması ve uygulama
Fluorun diş hekimliğindeki yeri,etki mekanizması,uygulama yöntemleri
Genç daimi dişlerde endodontik ted.
İmmünoloji
klinik
Klinik 5
kon.ve genetik hast.
Konjenital Hastalıklar ve Sendromlar
konjenital ve genetik hastalıklar
Özürlü Çocuklarda Tedavi
pedo 3
pedo 4
pedo 5
Pedo.3
Pedo.4
pedo.klinik
pedo.klinik 4
pedo.klinik 5
pedo3
pedo4
pedo5
pedodonti 3
Pedodonti 4
pedodonti 5
pedodonti klinik DD
Pedodonti yardımcı
pedodonti1
Pedodonti3
pedodonti-3
pedodonti4
pedodonti-4
Pedodonti5
pedodontide etik
pedodontide etik ve bilimsel makale y.y.
pedodontide koruyucu tedavi
Pedodontide kullanılan restoratif materyaller
pedodontide premedikasyon
pedodontide problemler
pedodontide problemler ve cozumleri
pedodontide problemler ve çözüm yolları
Pedodontide Problemler ve Çözümleri
Pedodontide Teşhis Methodları ve Tedavi Planlaması
Pedodontide teşhis metodları ve tedavi planlaması
Pedodontide Teşhis Metotları ve Tedavi Planlaması
pedodontide teşhis ve tedavi planlaması
Pedodotide problemler veçözümleri
seminer
seminer 1
seminer II
seminer1
seminer-1
süt dişlerinde endodontik ted.
süt dişlerinde endodontik tedavi
Süt dişlerinde Travma
Süt Dişlerinin Endodontik Tanı ve Tedavileri
Süt Dişlerinin Histolojik ve Yapısal Özellikleri
Süt ve daimi dişlerin pulpal ted.
Tez ç.
toplum agiz dis sagligi
Toplum ağız diş sağlığı
Toplum ağız-diş sağlığı
Toplum-ağız Diş Sağlığı
travma
Yukarı çık