Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Müge ÇINA AKSOY
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Müge ÇINA AKSOY
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ağız Diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118851
E-Posta mugeaksoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mugecinaaksoy
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 8.9.1998
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ 14.7.2008
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Müge Çına Aksoy, Özge Kolkesen Şahin, Gülperi Koçer, Timuçin Baykul. Bifosfonata bağlı çene kemiklerinde gelişen osteonekroz: Atipik klinik görüntü. SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015
 • 2 S Kayaaltı Özarslan, HH Yılmaz, M Çına Aksoy, T Baykul.FLORİD SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİ: VAKA RAPORU Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.Supplement: 4,Yıl: 2011, Sayfa : 128-132
 • 3 T. Baykul, A. Aydın, S. Nasır, M. Çına Aksoy, "İhmal Edilmiş Zigoma Kırığı Sonucu Oluşan Fibröz Ankiloz: Vaka Raporu" T Klin. Diş Hek. Bil. Der 14(2),102-105
 • 4 Çına, M., Baykul, T., 2003. Yabancı Cisim İhtiva Eden Maksiller Kist. Diş Hekimliğinde Klinik16(7),7-9.
 • 5 Baykul, T., Çına, M., Türkkahraman, H., 2002. Nervus Alveolaris ile İlişkili Gömük 1. Molar Diş: Vaka Raporu. T Klin Diş Hek Bil Der8(3),155-158.
 • 6 Baykul, T., Çına, M., Günhan, Ö.,2001. Ameloblastic-fibro-odontoma:Case Report. J Turkish Oral Maxillofac Surg. 5,60-63.
 • 7 Baykul, T., Çına, M., Günhan, Ö.,2001. Diffüz Yüksek Dereceli Lenfoma: Vaka Raporu.Türk Oral Maksillofas Cer Der.5,43-45.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Santral Dev Hücreli Granüloma: Vaka Raporu Antalya dişhekimleri Odası Dergisi.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldırım D, Baykul T, Aydın Ü, Yılmaz HH, Aydın MA, Çına Aksoy M. "Ağız Kanserleri: 14 Olgu Sunumu" Ağız Kanserleri 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara, 2008.
 • 2 Yılmaz HH, Yıldırım D, Çına Aksoy M "Trigeminal Nevraljili Hastada Sarımsak Yanığı: Bir Vaka Raporu" Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, 25-27 Ekim, 2007
 • 3 Öz C, Aydın MA, Baykul T, Altuntaş SH, Çına Aksoy M " Mandibula Subkondiler Yerleşimli Parotis Üzerinde Cilde Fistülize Olan Odontojenik Keratokist" 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 2006.
 • 4 Aydın, Ü., Baykul, T., Karayılmaz, HH., Çına Aksoy, M., Yıldırım, D., 2006, "Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Maligniteler (Vaka Serisi)" Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Antalya
 • 5 Yılmaz, H.H., T. Baykul, M.A. Aydın, M. Çına ve Ü. Aydın, 2004 Adenoid Kistik Karsinom: Olgu Raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, Çeşme/İzmir
 • 6 T. Baykul, A. Aydın, S. Nasır, M. Çına Aksoy, 2004 "İhmal Edilmiş Zigoma Kırığı Sonucu Oluşan Fibröz Ankiloz: Vaka Raporu" Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği TC. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD. Isparta Sempozyumu
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taş B., Can Ç., Koçer G., Çına Aksoy M. "Immediate Implant Placement to Molar Region with Buccal Bone Defect" 4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology. 20-23 Nisan, Antalya.
 • 2 Koçer G., Çına Aksoy M., Can Ç., Küçükeşmen HC., Eroğlu E. "Distribution and Pattern of Implant Therapy in a Part of Turkish Population" 4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology. 20-23 Nisan, Antalya.
 • 3 YÜCE E, KOLKESEN ŞAHİN Ö, ÇINA AKSOY M, ŞANLI KOÇER G, BAYKUL T.KLİNİK OLARAK GÖZLEMLENEMEYEN BİFOSFONAT KULLANIMINA BAĞLI OLARAK GELİŞEN OSTEONEKROZ. TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 18. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Ekim 2011
 • 4 Koçer G,Sönmez S, Baykul T, Çına Aksoy M. Mandibula kırıklarının konumları ve tedavi yöntemleri üzerine bir çalışma( 6 yıllık periyot 2004-2010). TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 18. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Ekim 2011
 • 5 Koçer G, Çına Aksoy M, Baykul T. Limited mouth opening after head and neck radiotheraphy: Report of two cases. AÇBİD 5. Uluslararası Kongresi Mayıs 2011 Antalya
 • 6 Neslihan Ebru Şenışık, Hakan Türkkahraman, Müge Çına Aksoy THE SUCCESS RATE OF MINI IMPLANTS DURING INCISOR INTRUSION AÇBİD 4. Uluslararası Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Antalya
 • 7 TİMUÇİN BAYKUL, GÜLPERİ KOÇER, MÜGE ÇINA AKSOY, HAKAN TÜRKKAHRAMAN, NESLİGÜL NİYAZ KÖKDERE CLINICAL ASPECTS OF SURGICALLY ASsISTED RAPID MAXILLARY EXPANSION AÇBİD 4. Uluslararası Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Antalya
 • 8 Gülperi KOÇER, Müge ÇINA AKSOY, Murat KOÇER, Timuçin BAYKUL REGENERATED OSTEONECROSIS OF THE JAWS: CLINICAL DATA OF FIVE CASES AÇBİD 4. Uluslararası Kongresi 26-30 Mayıs 2010 Antalya
 • 9 Gülperi KOÇER, Müge ÇINA AKSOY, Timuçin BAYKUL "ORAL BISPHOSPHONATE RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAWS:REPORT OF TWO CASES". TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 17. BİLİMSEL KONGRESİ, HARBİYE ASKERİ MÜZESİ İSTANBUL, Ekim 2010.
 • 10 Gülperi KOÇER*, Müge ÇINA AKSOY*, Yavuz FINDIK*, Murat KOÇER**, Timuçin BAYKUL*."BISPHOSPHONATE RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAWS:CLINICAL ANALYSES OF 23 CASES" TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 17. BİLİMSEL KONGRESİ, HARBİYE ASKERİ MÜZESİ İSTANBUL, Ekim 2010
 • 11 MÜGE ÇINA AKSOY, SEMRA KAYAALTI ÖZARSLAN, KAYHAN BAŞAK, NESLİGÜL NİYAZ KÖKDERE, TİMUÇİN BAYKUL. "The Relation of EGFR Expression and Incidence of Cystic Changes in Asymptomatic Impacted Third Lower Molars of Smoking and Nonsmoking Patients" TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 17. BİLİMSEL KONGRESİ, HARBİYE ASKERİ MÜZESİ İSTANBUL, Ekim 2010
 • 12 ŞİMŞEK H.O., ÇINA AKSOY M., BAYKUL T. "Intraosseous Schwannoma of the Mandible" TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 17. BİLİMSEL KONGRESİ, HARBİYE ASKERİ MÜZESİ İSTANBUL, Ekim 2010.
 • 13 Baykul T, Koçer G, Çına Aksoy M, Kayaaltı Özarslan S, Toptaş O, "Treatment of Large Jaw Cysts with Marsupialization" Oral And Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress, Antalya, 22-26 April, 2009
 • 14 Baykul T, Aydın MA, Türkaslan SS, Çına Aksoy M, Karaduman Aİ, Özarslan MM, "The diagnosis and treatment of huge central giant cell granuloma: case report" Oral And Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress, Antalya, 22-26 April, 2009
 • 15 Koçer G, Şimşek HO, Çına Aksoy M, Türkaslan SS, Baykul T, "Bisphosphonate induced osteonecrosis because of false indication: a case report" Oral And Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress, Antalya, 22-26 April, 2009
 • 16 MÜGE ÇINA AKSOY, GÜLPERİ KOÇER, SEMRA KAYAALTI ÖZARSLAN, TİMUÇİN BAYKUL, 2008 "The Conservative Treatment Of Dentigerous Cysts in Childhood: Report of 6 Cases" Oral And Maxillofacial Surgery Society 2. International Congress, Antalya
 • 17 Özarslan, S., Çına Aksoy, M., Sarıoğlu, M., Karaduman, Aİ., Toptaş, O., Türkkahraman MH., Baykul, T., Cleido-Cranial Dysplasia: A Case of Multiple Supernumarary And Impacted Teeth, Oral And Maxillofacial Surgery Society 2. International Congress, Antalya, 16-20 May, 2008
 • 18 MÜGE ÇINA AKSOY, M. ŞENOL TÜZÜM, TİMUÇİN BAYKUL "ALT GÖMÜK YİRMİ YAŞ DİŞİ OPERASYONLARINDA POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLARIN CERRAHİ ZORLUK DERECESİ İLE İLİŞKİSİ" TAOMS 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi Antalya
 • 19 Gülperi Koçer, Müge Çına Aksoy, Semra Kyaaltı Özarslan, Hakan Kahraman, Orçun Toptaş, Onur Şimşek, Timuçin Baykul, M.Şenol Tüzüm " SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ADÇH VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALINDA 1998-2008 YILLARI ARASINDA OPERE EDİLEN ÇENE KİSTLERİNİN DAĞILIMI" TAOMS 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi Antalya
 • 20 Timuçin Baykul, M.Asım Aydın, S.Süha Türkaslan, Müge Çına Aksoy, Orçun Toptaş 2007 "Free Fıbula Graft Reparatıon Wıth Transport Dıstractıon Osteogenesıs: Case Report" Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslrarası Kongresi, Antalya
 • 21 Timuçin BAYKUL, H.Hüseyin YILMAZ, Müge ÇINA AKSOY, Semra KAYAALTI ÖZARSLAN "FLORID CEMENTO-OSSEOUS DYSPLASIA REPORT OF TWO CASES" Oral And Maxillofacial Surgery Society 1. International Congress, Antalya, 16-20 May, 2007
 • 22 T Baykul, M ÇINA AKSOY, O Toptaş "Surgical Difficulties Of The Ramus Lesions" Oral And Maxillofacial Surgery Society 1. International Congress, Antalya, 16-20 May, 2007
 • 23 Sağlam, AA., Çına. M., 2003. " Daimi Dişlerin Çekim Zamanları Üzerine Bir Araştırma". 11th International Congress of Turkish Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya
 • 24 Sağlam, AA., Çına, M., 2003 "Karışık Dişlenme Dönemindeki Çocuklarda Rotasyonel Panoromik Radyografilerde Maksiller Sinüsün Yaşa Bağlı Gelişimi ve Asimetri İndeksinin Kantitatif Ölçümleri". 11th International Congress of Turkish Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya
 • 25 Baykul, T, Sağlam, A.A., Çına, M., Tüzüm, Ş., 2002. Odontomalarda Farklı Klinik Görünümler.Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek/Antalya
 • 26 Baykul, T., Çına M., Sonal, S.,2001. Ameloblastic-odontoma: Case Report. Third Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (inconjunction with 9th TAOMS National Meeting), Kemer/Antalya
 • 27 Baykul, T., Çına, M., Günhan, Ö., 2001. Diffuse High Grade Lymphoma: Case Report.Third Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (inconjunction with 9th TAOMS National Meeting), Kemer/Antalya
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • Doktora Tezi
 • 1 "Gömük Alt Yirmi Yaş Dişi Çekimlerinden Sonra Postoperatif Komplikasyonların Önlenmesinde Yağlı Kalsiyum Hidroksitin Etkilerinin Araştırılması"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Heparin Verilen Ratlarda Darbeli Elektromanyetik Alan (PEMF) Uygulamasının Kemik Defektlerinin İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Tübitak 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje No:114S071
 • 2 Asemptomatik Tam Gömülü Alt 20 Yaş Dişlerinin Foliküllerinde Ki-67 Ve P53 Gen Ailesi Ekspresyonunun ve Mutasyonlarının Değerlendirilmesi, Dt. Ender BURHANOĞLU, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No:3608-D2-13.
 • 3 Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Ratlarda, Resveratrolün Oksidatif Stres Parametreleri ve Kemik İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Dt. Özge KOLKESEN ŞAHİN,SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No:3241-D1-12 .
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Gömük Alt Yirmi Yaş Dişi Çekimlerinden Sonra Postoperatif Komplikasyonların Önlenmesinde Yağlı Kalsiyum Hidroksitin Etkilerinin Araştırılması" BAPY, Proje no: 1417D-06
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ I
AĞIZ HASTALIKLARI
BAŞ BOYUN BÖLGESİNDE GELİŞİMSEL ANOMALİLER
TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI
Yukarı çık