Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Melda ALKAN ÇAKIROĞLU
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Melda ALKAN ÇAKIROĞLU
Birimi Teknik Eğitim Fakültesi
Bölüm Yapı Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Tasarımı Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462111414
E-Posta meldaalkan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI ÖĞRETMENLİĞİ 26.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ 7.9.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 21.6.2007
İLGİ ALANLARI
Püskürtme Beton Onarım ve Güçlendirme
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çakıroğlu, A. M., İnce, G., Tekeli, H., Demir, F., Çakıroğlu, M. G., ve Yedek, Y. Ç., 2014. Strengthening with Steel Wire Mesh of Masonry Structures,Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 4(2), 11-20.
 • 2 Çakıroğlu, A., M., Terzi, S., Çakıroğlu, M., G., "Püskürtme Betonda Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler" Dünya İnşaat Dergisi, Yıl:26, Sayı: 2010-06, İstanbul.
 • 3 Çakıroğlu Alkan, M., Terzi, S., Çakıroğlu, M.G., Püskürtme Beton Uygulamasında Operatör Faktörü, Dünya İnşaat Dergisi, Sayı 2010-02, Yıl, 25, İstanbul.
 • 4 Morova, N., Çakıroğlu, A. M., Kiriş Elemanda Enine Donatı Alanının Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmin Edilmesi, Şantiye İnşaat Makine ve Mimarlık Dergisi, Yıl 22, Sayı 256, S. 122-124, İstanbul.
 • 5 Çakıroğlu, A.M., Çakıroğlu, M. G., Püskürtme Betonda Kullanılan Katkılar, Dünya İnşaat Dergisi, Yıl: 23, Sayfa: 116-118, İstanbul.
 • 6 Çakıroğlu, M. G., Çakıroğlu, A. M., Ay, Z., 2005, Betonarme Yapılarda Korozyon, Dünya İnşaat Dergisi,158-159, İstanbul.
 • 7 Başyiğit, C., Alkan, M., Betonda Taş Ununun Kullanılması, Taş Dünyası, Sayı; 20, (Mart-Nisan 2001) Sayfa; 206-208, İzmir.
 • 8 Başyiğit, C., Alkan, M., Kadiroğlu, İ., Ege Bölgesinde Hazır Beton Sektörünün Durumu, Türkiye Hazır Beton Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 45, (2001) İstanbul.
 • 9 Başyiğit, C., Alkan, M., Özel, C., Hazır Betonun Su Geçirimsizliği ve Etkilenme Nedenleri, İ.M.O., Yıl; 15 Sayı; 91, 53-56 s., (2000) İzmir.
 • 10 Başyiğit, C., Alkan, M., Özel, C., Hazır Betonun Su Geçirimsizliği ve Etkilenme Nedenleri-Yapılardaki Derzler ve Betonun Bakımı, İ.M.O., Yıl; 15 Sayı; 92,40-42 s.,(2000) İzmir.
 • 11 Başyiğit, C., Alkan, M., Hazır Betonun Sorunları, İ.M.O., Yıl; 15 Sayı; 93,47-50s., (2000) İzmir
 • 12 Başyiğit, C., Kılıçarslan, Ş., Alkan, M., Hazır Beton Tesisi Kuruluş Yerinde Gözönüne Alınacak Hususlar, Yapı Malzeme ve İnşaat Malzemeleri İhtisas Dergisi, sayı 56 s. 60-68 (2000) İstanbul.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çakıroğlu, A. M., Terzi, S., Çakıroğlu, M. G., 2009. Püskürtme Beton Uygulamasında Karışım Malzemeleri ve Ekipman Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler. İnşaat Trendy, İnşaat Ekipmanları ve Teknolojileri Dergisi, Ekim, Yıl:2, Sayı: 7, 36-39s., İzmir.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çakıroğlu, A.M., ve Çimen, O., Geri Seken Malzeme İle Üretilmiş Parke Taşlarının Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Tahmin Edilmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 60-65, 2015.
 • 2 İnce, H.H., Öcal, C., Çakıroğlu, A.M., Çelik, S., Püskürtme Beton Uygulamaları ve Kullanım Alanları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6(2): 100-107 (2015)
 • 3 Çakıroğlu, A. M., Kaya, F., Yedek, Y.Ç., 2014. Kuru Karışım Püskürtme Betonun Elastisite Modülünün Bulanık Mantık Yöntemi İle Tahmin Edilmesi, SDU International Technologic Science, Vol. 6, No 1, April 2014, pp. 22-30.
 • 4 Kaya, F., Keskin, N., Çakıroğlu, A. M., 2014. Değişik Geometrili Çelik Lif İlaveli Betonarme Kirişlerin Tahribatsız Deney Yöntemleri İle Elde Edilen Basınç Dayanımlarının ANFIS Metoduyla Tahmin Edilmesi, SDU International Technologic Science, Vol. 6, No 1, April 2014, pp. 44-56.
 • 5 Çakıroğlu, M.A., Terzi, S., Kasap, S., 2011, Mantolama Yöntemi İle Güçlendirilmiş Kiriş Elemanların Bulanık Mantık Yöntemi İle Sünekliğinin Tahmin Edilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0135
 • 6 Çakıroğlu, A. M.,Erenoğlu, E., Kasap, S., Ekiz, Y., Çelik Lif Katkılı Betonların Tahribatsız Deney Yöntemleriyle Elde Edilen Basınç Dayanımının ANFIS Metoduyla Tahmini, SDU International Technological Science, Vol. 3, No 3, December 2011, pp. 14-22
 • 7 Başyiğit, C., Büyükboyacı, Ş., Çakıroğlu A., M., Laboratuar Teknisyenlerinin Hizmet İçi Eğitimi, NWSA Technological Applied Sciences, ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 2A0053, 258-260s.
 • 8 Çakıroğlu, A., M., Terzi, S., 2010. Püskürtme Betonda Yüzey Hazırlığının Önemi. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 85-92 pp, Isparta
 • 9 Çakıroğlu, A., M., Terzi, S., Betonarme Kirişlerin Mantolama Sistemi İle Güçlendirilmesi, NWSA Technological Applied Sciences, NWSA-2619-2,ISSN:1308-7231, e-Journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1A0116
 • 10 Çakıroğlu, M.A., Terzi, S., Kasap, S., 2010, Kuru Karışım Püskürtme Betonun Basınç Dayanımının Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmin Edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,14-3( 2010),300-306
 • 11 Çakıroğlu, A. M., Terzi, S., Kasap, S., Çakıroğlu, M.G., Beton Basınç Dayanımının Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmin Edilmesi, Electronic Journal of Construction Technologies, Vol: 6, No: 2, 2010 (1-8), Afyon.
 • 12 Çakıroğlu, A. M., Terzi, S., Çakıroğlu, M. G., Püskürtme Betonda Görülen Problemler, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Teknolojik Araştırmalar, Cilt:5, Sayı:2, 43-49s., Afyon.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çakıroğlu A.M., "Investigation of Radiation Shielding Properties of Polypropylene Fiber Reinforced Shotcrete", ACTA PHYSICA POLONICA A, Volume: 129 No: 2, (2016)
 • 2 Günoğlu, K., Akkurt, I., Başyiğit, C., Çakıroğlu., M.A., Akkaş, A., “Radiation Shielding Properties of Shotcrete” Acta Physica Polonica A Vol .125. No. 2 (2014)
 • 3 Zabin, P., Çakıroğlu, A.M., Çarhoğlu, I.A., Ergün, S.,ve Akkaş, A., 2014. The Adequacy in Vocational Life of the Field Educations: The Sample of the Building Inspection Workers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 143, 14 August 2014, Pages 256-259.
 • 4 Çakıroğlu, A. M., Zabin, P., Ergün, S., Çarhoğlu, I.A., ve Akkaş, A.,2014.A Research on The Approach of Employment Authorization Licence of The Construction Industry Employees,Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 143, 14 August 2014, Pages 270-273.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Başyiğit, C., Kılıçarslan, Ş.,Alkan, M.,Marmara Depremi Etkisi Altındaki Bir Prefabrik Okul Binasının Betonarme Bir Sistem Olarak Davranışlarının Karşılaştırılması, Deprem ve Prefarikasyon, Türkiye Prefabrik Birliği, X. Prefabrikasyon Sempozyum Bildirileri, s. 29-35(2000) İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çakıroğlu A.M. Akkaş. A.,Some Engineering Characteristics of Heavyweight Shotcrete AIP Conf. Proc. 1653, 020026
 • 2 Çakıroğlu, A.M., Kasap, S., Keskin, N., Betona Atık Teneke Ambalajlarının İlave Edilmesinin Basınç Dayanımına Etkisinin İncelenmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma, IATS'11 6 th International Advanced Technologies Symposium, 92-95, Elazığ, TURKEY
 • 3 Kasap, S., Ekiz, Y., Çakıroğlu, A. M., Waste Tin Addition Beam Samples Non-Destructive Test Techniques Obtained Compressive Strength Estimation Method of Fuzzy Logic, International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, EPOKA University, Tirana, ALBANIA
 • 4 Çakıroğlu, A. M., Kasap, S., Erenoğlu, E., Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, 96-100, Elazığ, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaya, F., Çakıroğlu, A.M., Bitkisel Lif Takviyeli Beton, ICONC 2012 International Construction Congress October 11-13 2012, Isparta, TURKEY.
 • 2 Çakıroğlu, A., M., Terzi, S., Kasap, S., Çakıroğlu, M.G., Forecasting With Fuzzy Logic Ductility of Reinforced Concrete Jacketing Methods and Spraying of Beam Elements, İstanbul Aydın Üniversitesi, June 7-8, 2010 Istanbul, TURKEY.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hazır Beton ve Ege Bölgesindeki Hazır Beton Sektörünün Durumu
 • Doktora Tezi
 • 1 Çakıroğlu, A., M., 2007 Betonarme Kirişlerin Güçlendirilmesinde Püskürtme Betonun Alternatif Bir Yöntem Olarak Kullanılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Püskürtme Beton Uygulamasında Geri Seken Malzemenin Parke Taşı Olarak Kullanılmasının İncelenmesi (Ozan ÇİMEN)
 • 2 Tuğla Duvarların Hasır Çelik Donatılı Kuru Karışım Püskürtme Beton Uygulamasıyla Güçlendirilmesinin Deneysel Olarak İncelenmesi (Çiğdem YİĞİT YEDEK)
 • 3 Yığma Yapıların Polipropilen Lifli Kuru Karışım Püskürtme Beton İle Güçlendirilmesi (Fatih KAYA)
 • 4 Betonarme Kolonların Kuru Karışım Püskürtme Beton İle Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma (Serdar KASAP)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Çakıroğlu, A.M., Özdemir, Ü., Kuru Karışım Püskürtme Betonda Katkı Olarak Demir Tozunun Kullanılabilirliğinin Araştırılması,SDU Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 3452-YL1-13
 • 2 Çakıroğlu, A.M., Tolun, T., Makro Sentetik Liflerin Kuru Karışım Püskürtme Betonda Kullanımının Araştırılması, SDU Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 4237-YL1-14
 • 3 Çakıroğlu, A.M, Çimen, O., Püskürtme Beton Uygulamasında Geri Seken Malzemenin Parke Taşı Olarak Kullanılmasının İncelenmesi, SDU Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 3531-YL1-13.
 • 4 Çakıroğlu, A.M., Tekeli, H., İnce, G.,Düzlem Dışı Yüklenen Yığma Yapıların Polipropilen Lifli Kuru Karışım Püskürtme Betonla Güçlendirilmesi, Tübitak 1001, MAG, 111M335, Proje Yürütücüsü, 2011-2013
 • 5 Çakıroğlu, A.M., Yaş Karışım Püskürtme Betonun Karışım Hesabının DELPHI Programlama Dili İle Geliştirilmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2470-M-10.
 • 6 Çakıroğlu, A.M., Yedek, Y., Ç., Tuğla Duvarların Hasır Çelik Donatılı Kuru Karışım Püskürtme Beton Uygulamasıyla Güçlendirilmesinin Deneysel Olarak İncelenmesi, SDU Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 3348-YL-12.
 • 7 Çakıroğlu, A.M., Betonarme Kirişlere Aramid Lif Sargılanmasında Bindirme Ek Mesafesinin Etkisinin İncelenmesi, SDU Bilimsel Araştırma Projesi (BAP),3317-M1-12.
 • 8 Çakıroğlu, A.M.,Marangoz, İ.,Püskürtme Betonun Maliyet Analizi İçin Bilgisayar Programı, SDÜ BAP-1977-YL-09.
 • 9 Çakıroğlu, A. M., Kasap, S., Betonarme Kolonların Kuru Karışım Püskürtme Beton İle Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma, SDÜ BAP - 2328-YL-10.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Farklı Tipte Mineral Katkıların Kuru Karışım Püskürtme Betonlara Etkisinin Araştırılması
 • 2 Çakıroğlu, A.M., Körük, İ., Homojen Olarak Oluşturulan Kumlu Zemin Örneğinin Damla Sulama Sistemiyle Sızma Parametrelerinin Bulunması, TÜBİTAK 2209, Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/ Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı.
 • 3 Çakıroğlu, A.M., Uluçay, T., Tokgöz, Ö., Şentürk, A., Atık Mermer ve Demir Tozu Katkılarının Beton Basınç Dayanımına Etkisinin İncelenmesi, Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı.
 • 4 Çakıroğlu, A.M., Keskin, N., Atık Teneke Ambalajları Kullanılarak Üretilen Betonun Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2011.
 • 5 Çakıroğlu, A.M, Demir, Ş. N., Alsancak-Kordon Arasında Tek Taşıt Yolu Üzerinde Bulunan Geleneksel Yapıdaki Çeşitli Evlerin Cephe Kaplaması,Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2011.
 • 6 Çakıroğlu, A.M, Kaya, F., Bitkisel Lif Kullanılarak Üretilmiş Betonarme Kiriş Numunelerinin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2011.
 • 7 Çakıroğlu, A.M, Erenoğlu, E., Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lifler Kullanılarak Üretilmiş Betonarme Kiriş Numunelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010.
 • 8 Terzi, S., Çakıroğlu, A.M.,Yapıların Güçlendirilmesinde Püskürtme Betonun Alternatif Bir Yöntem Olarak Kullanılması, SDÜ BAP-0968-D-04.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
Betonarme I
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Yapı Proje Uygulamaları
Yukarı çık