KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Yasin TUNCER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110947
E-Posta yasintuncer@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2075-5027
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 08.09.1998
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ GIDA 21.04.2000
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 03.03.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Gıda Biyoteknolojisi,Gıda Mikrobiyolojisi,Laktik Asit Bakterileri,Starter Kültür,Antibiyotik direnç
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Didem AKPINAR KANKAYA, Banu ÖZDEN TUNCER, Yasin TUNCER. 2016. Gıda Endüstrisinde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Fonksiyonel Beslenme (Edt. Prof.Dr. Zeynep Banu SEYDİM GÜZEL). Sidaş Yayınevi. 392 s.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TÜKEL Ç., TUNCER Y., AKÇELİK M. 2002. Laktokok Fajlarının Moleküler Genetik Doğası. Gıda Teknolojisi Derneği. Yıl: 27. Sayı: 1. 27-33.
 • 2 TUNCER Y., AKÇELİK M. 2000. Lactococcus lactis subsp. lactis MPL56 Suşunda Faj Adsorbsiyonunun Engellenmesi ve Abortif Enfeksiyon Tipte Faj Dirençlilik Sistemlerinin Analizi. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, 24(2) 1-8.
 • 3 ŞANLIBABA P., TÜKEL Ç., TUNCER Y., AKÇELİK M. 1999. L. lactis Suşlarında Faj Reseptör Bölgesini Maskeleyen Plazmid Kodlu Ürünlerin Özellikleri. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, XI. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, 23(2): 113-119.
 • 4 TÜKEL Ç., ŞANLIBABA P., TUNCER Y., AKÇELİK M. 1999 L. lactis subsp. lactis Suşlarında Faj Dirençli Mutantların İzolasyonu. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, XI. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, 23(2): 121-126.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 PEYNİRDEN İZOLE EDİLEN YÜKSEK SEVİYEDE AMİNOGLİKOZİD DİRENÇLİ ENTEROKOKLARDA VİRÜLENS FAKTÖRLERİN FENOTİPİK VE GENOTİPİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI
 • 2 FERMENTE SUCUKTAN İZOLE EDİLEN MUNDTİSİN KS ÜRETİCİSİ ENTEROCOCCUS MUNDTII YB6.30 SUŞUNUN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ
 • 3 PROBİYOTİK KÜLTÜRLERİN MİKROENKAPSÜLASYONUNDA KULLANILAN FARKLI KAPLAMA MATERYALLERİ VE YÖNTEMLER
 • 4 AKPINAR KANKAYA, D., ÖZDEN TUNCER, B., TUNCER, Y. 2017. Gıda Kaynaklı Enterokokların Potansiyel Risk Faktörleri. GIDA/The Journal of Food. 42 (1), 8-19.
 • 5 ÇETİN, H., TUNCER, Y. 2016. Sucuktan İzole Edilen Koagülaz-Negatif Staphylococcus Ve Macrococcus caseolytıcus Suşlarında Enterotoksin Genlerinin Araştırılması. GIDA/The Journal of Food. 41(3), 163-170.
 • 6 ÖZDEN-TUNCER, B., TUNCER, Y. 2014. Exopolysaccharide Producer Streptococcus thermophilus ST8.01 Strain; A Probiotic Culture. GIDA/The Journal of Food, 39(4), 195-202.
 • 7 TUNCER, M., ÖZDEN TUNCER, B. TUNCER, Y. 2014. Çiğ Sütten İzole Edilen Enterosin B Üreticisi Enterococcus faecalis MYE58 Suşunun Güvenlik Değerlendirmesi. GIDA/The Journal of Food, 39(5), 275-282.
 • 8 TUNCER Y., ÖZDEN B., AVŞAROĞLU M.D. 2008. Bozanın Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin ve Laktik Asit Bakterisi İzolatlarının Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1), 19-25.
 • 9 TUNCER Y., ÖZDEN B., AKÇELİK M. 2008. Tulum Peynirlerinden İzole Edilen Lactococcus lactis subsp. lactis YBML9 ve YBML21 Suşları Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin Kısmi Karakterizasyonları. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (2); 141-148.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Detection of antibiotic resistance profiles and aminoglycoside-modifying enzyme (AME) genes in high-level aminoglycoside-resistant (HLAR) enterococci isolated from raw milk and traditional cheeses in Turkey
 • 2 Bacteriocinogenic properties and safety evaluation of Enterococcusfaecium YT52 isolated from boza, a traditional cereal based fermented beverage
 • 3 Determination of antibiotic susceptibility and decarboxylase activity of coagulase-negative iStaphylococcus/i and iMacrococcus caseolyticus/i strains isolated from fermented Turkish sausage (sucuk)
 • 4 DEMİRGÜL, F., TUNCER, Y. 2017. Detection of Antibiotic Resistance and Resistance Genes in Enterococci Isolated from Sucuk, a Traditional Turkish Dry-Fermented Sausage. Korean Journal for Food Science of Animal Resources. 37(5); 670-681.
 • 5 Maden, M., Ertugrul, IF., Orhan, EO., Erik, E.C., Yetis, CC., Tuncer, Y., Kahriman, M. 2017. Enhancing antibacterial effect of sodium hypochlorite by low electric current-assisted sonic agitation. PLOS ONE Volume: 12 Issue: 8 Article Number: e0183895 DOI: 10.1371/journal.pone.0183895 Published: AUG 30 2017
 • 6 AY, Z., TUNCER, Y. 2016. Combined Antimicrobial Effect of Nisin, Carvacrol and EDTA against Salmonella Typhimurium in TSBYE at 4°C and 37°C. Romanian Biotechnological Letters. 21(4) 11666-11674.
 • 7 KORAL, G., TUNCER, Y. 2014. Nisin Z-producing Lactococcus lactis subsp. lactis GYL32 isolated from Boza. Journal of Food Processing and Preservation. 38 (3), 1044-1053.
 • 8 ÖZDEN-TUNCER, B., AY, Z., TUNCER, Y. 2013. Occurrence of enterocin genes, virulence factors and antibiotic resistance in 3 bacteriocin producer Enterococcus faecium strains isolated from Turkish Tulum Cheese. Turkish Journal of Biology. 37 (4), 443-449.
 • 9 INOGLU Z.N., TUNCER, Y. 2013. Safety assessment of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis strains isolated from Turkish Tulum Cheese. Journal of Food Safety. 33 (3), 369-377.
 • 10 YOGURTCU N.N., TUNCER Y. 2013. Antibiotic susceptibility patterns of Enterococcus strains isolated from Turkish Tulum cheese. International Journal of Dairy Technology. Volume 66, Issue 2 May 2013 Pages 236–242.
 • 11 ÖZDEN-TUNCER B., TUNCER Y. 2011. Properties of exopolysaccharide producer Streptococcus thermophilus ST8.01 isolated from homemade yoghurt. Journal of Food and Nutrition Research Vol. 50(1),50–56.
 • 12 TUNCER Y., ÖZDEN B. 2010. Partial Biochemical Characterization of Nisin-Like Bacteriocin Produced by Lactococcus lactis subsp. lactis YBD11 Isolated from Boza, A Traditional Fermented Turkish Beverage. Romanian Biotechnological Letters. 15 (1), 4940-4948.
 • 13 TUNCER Y. 2009. Some Technological Properties of Phenotypically Identified Enterococci Strains Isolated from Turkish Tulum Cheese. African Journal of Biotechnology. 8 (24); 7008-7016.
 • 14 TUNCER Y. 2009. Phenotypic and genotypic characterization of nisin-producing Lactococcus lactis subsp. lactis YB23 isolated from raw milk in Turkey. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 23:4, 1504-1508.
 • 15 TUNCER Y., AKÇELİK M. 2007. Preliminary biochemical and genetic characterization of the bacteriocins produced by three Lactococcus lactis subsp. lactis strains. Australian Journal of Dairy Technology. 62 (1) 19-25.
 • 16 ÖZKALP B., ÖZDEN B., TUNCER Y., ŞANLIBABA P., AKÇELİK M. 2007. Technological characterization of wild-type Lactococcus lactis strains isolated from raw milk and traditional fermented milk products in Turkey. Dairy Science and Technology (Le Lait) 87; 521-534.
 • 17 TÜKEL Ç., TUNCER Y., AKÇELİK M. 2005. Analyses of the high frequency conjugal transfer systems in lactococci. Milchwissenschaft. Milk Science International, 60: 262-265.
 • 18 TUNCER Y., AKÇELİK M. 2002. A Protein Which Masks Galactose Receptor Mediated Phage Susceptibility in Lactococcus lactis subsp. lactis MLP56. International Journal of Food Science And Technology. 37, 139-144.
 • 19 TÜKEL Ç., TUNCER Y., AKÇELİK M. 2002. Isolation and Partial Characterization of Temperate Bacteriophages from Lactococcus lactis Strains. Milchwissenschaft. Milk Science International. 57:621-625.
 • 20 AKÇELİK M., ŞANLIBABA P., TÜKEL Ç., TUNCER Y. 2001 Genetic determinants of industrially important characters in Lactococci. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25: 615-621.
 • 21 GENİŞ, B., TUNCER, Y. 2018. Determination of Antibiotic Susceptibility and Decarboxylase Activity of Coagulase-Negative Staphylococcus and Macrococcus caseolyticus Strains Isolated from Fermented Turkish Sausage (Sucuk). Journal of Food Processing and Preservation. 10.1111/jfpp.13329.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ŞİMŞEK Ö., AVŞAROĞLU M.D., ŞANLIBABA P., ÖZDEN B., TUNCER Y., AKÇELİK M. 2007. Farklı Biosit ve Sıcaklık Uygulamalarının Laktokok Fajlarının İnaktivasyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28-31 Ekim 2007, Antalya. s: 381-384.
 • 2 TUNCER Y., AKÇELİK M. 2005. Bakteriyosin üreticisi L. lactis subsp. lactis suşlarının karakterizasyonu. XIV. Biyoteknoloji Kongresi. 31 Ağustos-2 Eylül 2005, Eskişehir. s:429-433.
 • 3 TUNCER Y., TÜKEL Ç., ŞANLIBABA P., AKÇELİK M. 2002. Lactococcus lactis subsp. lactis MPL56 Suşunun Ozmotik Şok Koşullarına Yanıtı. Türkiye 7. Gıda Kongresi, Ankara. s: 399-406
 • 4 AKÇELİK M., ŞANLIBABA P., TÜKEL Ç., TUNCER Y. 2001. Lactococcus lactis subsp. lactis LL210 Suşunda ømlc88 Adsorbsiyonun Fruktoz Toleransı ile İlişkisi. XII. Biyoteknoloji Kongresi, Ayvalık, Balıkesir. s:279-282.
 • 5 AKÇELİK M., SANLIBABA P., TUKEL Ç., TUNCER Y. 2000 p76 Fajının Gelişme Parametreleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ. s: 133-138.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TUNA S, KAZAZ S, TUNCER Y. 2011. Gerbera Çiçeklerinin Vazo Ömrü Üzerine Bazı Uçucu Yağlar ve Ana Bileşenleri ile 8-Hidroksiqinolin ve Şekerin Etkileri. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.04-08 Ekim 2011, Urfa.
 • 2 ÜSTÜN M., ÖZDEN B., TUNCER Y., AKÇELİK M. 2006. Hücre duvarı protein profilleri ve plazmid içerikleri esas alınarak Lactococcus lactıs suşlarının tanımlanması. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi. 26-30 Haziran 2006, Kuşadası, Aydın.
 • 3 TUNCER Y., TÜKEL Ç., ÖZDEN B., AKÇELİK M. 2004. L. lactis subsp. lactis YML18 suşunda adsorpsiyonun engellenmesi tipte dirençlilik sistemi ve bakteriyosin üretiminin analizi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-24 Haziran 2004, Adana. s: 32.
 • 4 AKÇELİK M., ŞANLIBABA P., TÜKEL Ç., TUNCER Y. 2000. Laktokoklarda Endüstriyel Açıdan Önem Taşıyan Özelliklerin Genetik Determinantları. XV Ulusal Biyoloji Kongresi. 5-9 Eylül 2000, Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 TUNCER, M. TUNCER, Y. 2014. Çiğ Sütten İzole Edilen Enterococcus faecalis MYE58 Suşu Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Tanısı. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 17-19 Nisan 2014. Adana.
 • 2 AKPINAR, D. ÖZDEN-TUNCER, B. TUNCER, Y. 2014. Streptococcus thermophilus ST8.01 Suşunun Yağsız Süt Tozu (Skim Milk) Ortamında Gelişimi ve Ekzopolisakkarit EPS) Üretimi. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 17-19 Nisan 2014. Adana.
 • 3 ÖZDEN-TUNCER B., AY Z., TUNCER Y. 2012. Tulum Peynirinden İzole Edilen Bakteriyosin Üreticisi Enterococcus faecium EFM18 Suşunun Karakterizasyonu. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 10-12 Mayıs 2012, Konya. S:252-254.
 • 4 ÖZDEN-TUNCER B., AY Z., TUNCER Y. 2012. Bakteriyosin Üreticisi Enterococcus faecium EYT39 Suşunun Güvenilirliğinin Belirlenmesi. 11. Türkiye Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012, Hatay.
 • 5 YOĞURTÇU N.N., KUŞCU A., TUNCER Y. 2009. Küflü Çökelek (Sürk). II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009, Van.
 • 6 TUNCER Y., SİMŞEK B. 2009. Geleneksel Akçakatık Peynirlerinden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Tanımlanması. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 14-16 Aralık 2009 Antalya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇELEBİ M., ŞİMŞEK B., TUNCER Y. 2010. Farklı Starter Kültürlerle Üretilen Süzme Yoğurtların Serumlarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 15-17 April 2010, Tekirdağ/Turkey. p 174-177.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKÇELİK M., SANLIBABA P., TUKEL Ç., TUNCER Y., 2000 Identification of A Plasma Membrane Protein From Lactococcus lactis subsp. lactis PLM-18, Blocking DNA Injection of Phage la2. Biotechnology 2000 (The World Congress of Biotechnology), 3-8 September 2000, Berlin. pp:150.
 • 2 AKÇELİK M., TUNCER Y., TUKEL Ç., SANLIBABA P. 2000 Bacteriophage 1112 Receptor of Lactococcus lactis subsp. lactis LL12. Food 2000. Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology. 12-16 October 2000, Ankara/Turkey. pp:34.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 TUNCER, Y., ÇETİN, H. 2015. Detection of Enterotoxin Genes in Coagulase-negative Staphylococcus and Macrococcus caseolyticus Strains from Turkish Dry Fermented Sausages (Sucuk). 15th International Nutrition & Diagnostics Conference. October 05-08, 2015. Prague, Czech Republic.
 • 2 DEMİRGÜL, F. TUNCER, Y. 2014. Antibiotic Susceptibility of Enterococcus Strains Isolated from Turkish Dry Fermented Sausage (Sucuk). 2nd. International Congress on Food Technology. November 05-07, 2014, Kuşadası, Turkey.p114.
 • 3 AKPINAR, D., ÖZDEN-TUNCER, B., TUNCER, Y. 2014. Effect of Temperature, Carbon Source and pH on Exopolysaccharide (EPS) Production and Bacterial Growth of Streptococcus thermophilus ST8.01 in M17 Medium. 14th International Nutrition & Diagnostics Conference. September 02-05, 2014. Prague, Czech Republic. p 72.
 • 4 TUNCER, Y., GENİŞ, B. 2014. Isıolation and Identification of Coagulase-Negative Cocci (CNC) from Turkish Dry Fermented Sausage (Sucuk) and Detection of Their Antibiotic Susceptibility. 14th International Nutrition & Diagnostics Conference. September 02-05, 2014. Prague, Czech Republic. p70.
 • 5 ŞİMŞEK B., TUNCER Y. 2009. Determination of Biogenic amines and Carbonyl Compounds in Traditional Akçakatık Cheese. 3. International Congress on Food and Nutrition. 22-25 April Antalya, Turkey. p. 161.
 • 6 TÜKEL Ç., ŞANLIBABA P., TUNCER Y., KOÇER E., AKÇELİK M. 2002. Analysis of the Bacteriophage Adsorption Material in Lactococcus lactis subsp. cremoris MLC01. The World of Microbes, Xth International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. 27 July-1 August 2002, Paris/France. p:136
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Lactococcus lactis subsp. lactis MPL56 Suşunda Faj-Almaç Bölgeyi Maskeleyen Plazmid Kodlu Materyalin Tanısı.
 • Doktora Tezi
 • 1 Laktokok Suşları Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin Tanısı ve Bu Özelliğin Genetik Doğasının Belirlenmesi.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bozadan İzole Edilen Enterococcus faecium YT52 Suşu Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu (Müge GÖK CHARYYEV-2016)
 • 2 Sucuktan Enterokokların İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılık Profillerinin Belirlenmesi (Furkan DEMİRGÜL-2015)
 • 3 Fermente Sucuktan İzole Edilen Koagülaz-Negatif Staphylococcus ve Macrococcus caseolyticus Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının ve Dekarboksilasyon Aktivitelerinin Belirlenmesi. (Burak GENİŞ-2015)
 • 4 Sucuktan İzole Edilen Koagülaz-Negatif Staphylococcus ve Macrococcus caseolyticus Suşlarında Enterotoksin Genlerinin Belirlenmesi (Hasan ÇETİN-2015)
 • 5 Tulum Peynirinden İzole Edilen Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis Suşlarının Virülens Faktörlerinin ve Dekarboksilaz Aktivitelerinin Belirlenmesi (Zehra Nur İNOĞLU-2013)
 • 6 Nisin, Karvakrol ve Etilen Diamin Tetra Asetik Asit (EDTA)’in Salmonella enterica serotip Typhimurium’a Karşı Kombine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi. (Zeliha AY-2013)
 • 7 Bozadan İzole Edilen Lactococcus lactis subsp. lactis GYL32 Suşu Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu. (Gözde KORAL-2011)
 • 8 Tulum Peynirinden Enterokok Suşlarının İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi. (Nazlı Nazmiye YOĞURTÇU-2011)
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda Vankomisin Dirençli Enterokokların (VRE) Varlığı Ve Potansiyel Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Didem AKPINAR KANKAYA)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda Vankomisin Dirençli Enterokokların (VRE) Varlığı Ve Potansiyel Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. Proje No: 4505-D2-15
 • 2 Sucuktan İzole Edilen Koagulaz-Negatif Stafilokoklarda Enterotoksin Genlerinin Belirlenmesi. SDU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje No: 4148-YL1-14.
 • 3 Bozadan İzole Edilen Enterococcus faecium YT52 Suşu Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu. SDU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje No: 3914-YL2-13
 • 4 Sucuktan Enterokokların İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılık Profillerinin Belirlenmesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje No: 3791-YL2-13.
 • 5 Fermente Sucuktan İzole Edilen Koagulaz-Negatif Stafilokokların Antibiyotik Duyarlılıklarının ve Dekarboksilasyon Aktivitelerinin Belirlenmesi. SDU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje no: 3564-YL2-13
 • 6 Nisin, Karvakrol, ve Etilen diamin Tetra Asetik Asit (EDTA)'in Salmonella enterica serotip Typhimurium'a Karşı Kombine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi.SDU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje no: 3058-YL-12.
 • 7 Tulum Peynirinden İzole Edilen Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis Suşlarının Virülens Faktörlerinin ve Dekarboksilaz Aktivitelerinin Belirlenmesi. SDU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje no: 3284-YL2-12.
 • 8 Tulum Peynirinden Enterokok Suşlarının İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi. SDU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje no: 2046-YL-09
 • 9 Farklı Fermente Gıdalardan Bakteriyosin Üreticisi Lactococcus lactis Suşlarının İzolasyonu ve Üretilen Bakteriyosinlerin Karakterizasyonu. SDU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje no: 2047-YL-09.
 • 10 Tulum Peynirlerinden İzole Edilen L. lactis subsp. lactis ve L. lactis subsp. cremoris Suşlarının Bakteriyosin Üretim Özelliklerinin Tanımlanması, Üretilen Bakteriyosinlerin Kısmi Karakterizasyonu ve Konakçı Etkinliklerinin Belirlenmesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Birimi Projeleri, Proje No: 1324-M-06.
 • 11 Geleneksel Fermente Türk İçeceği Bozadan Bakteriyosin Üreticisi Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Tanımlanması ve Üretilen Bakteriyosinlerin Kısmi Karakterizasyonu. TÜBİTAK, Proje No: 106O368.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Geleneksel Akçakatık Peynirinden Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus ve Streptococcus thermophilus Suşlarının İzolasyonu, Tanımlanması ve Bu Peynirin Bazı Özelliklerinin Standardizasyonu. TUBİTAK. Proje no: 107O805.
 • 2 Salmonella enterica serotip Typhimurim'un Patojenitesinde stj Fimbriyal Operonunun Rolünün ve Bu Operonun Genetik Regülasyonunun Tanımlanması. TUBİTAK Proje no: 107T459.
 • 3 Starter Kültür Olarak Kullanılan Laktokok Suşlarında Doğal Gen Aktarım Sistemlerinin Analizi. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Proje No: 87.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Biyoteknoloji Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2015)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2011)
 • 2 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2010)
 • 3 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2009)
 • 4 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2008)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Romanian Biotechnological Letters.
 • 2 Journal of Food Safety
 • 3 Journal of Food Safety
 • 4 Journal of Food Safety
 • 5 Journal of Food Processing and Preservation
 • 6 Journal of Food Processing and Preservation.
 • 7 Journal of Food Safety.
 • 8 Turkish Journal of Biology
 • 9 Journal of Food Safety
 • 10 African Journal of Microbiology Research
 • 11 Journal of Food Safety
 • 12 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 13 African Journal of Microbiology Research
 • 14 Journal of Food Processing and Preservation.
 • 15 African Journal of Biotechnology
 • 16 African Journal of Microbiology Research
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2008-2011)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Kantin, Kafeterya, Fotokopi Odası vb. Denetleme Kurulu
 • 2 ISPARTEK 2013 PROJE PAZARI (15-17 Mayıs 2013) Proje Değerlendirme Kurul Üyeliği
 • 3 SDÜ Kantin ve Kafeterya Denetim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Elektroforetik Teknikler ve Uygulama Alanları
Elektroforetik Teknikler ve Uygulamaları
Enstürümental Analiz
Genetik
Gıda Bilimi ve Teknolojisi (I. Grup)
Gıda Bilimi ve Teknolojisi (II. Grup)
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Kalite Kontrol
Gıda Mevzuatı
Gıda Mühendisliğine Giriş
Gıda Sistemlerindeki Patojenik Mikroorganizmalar
Gıda Sitemlerindeki Patojenik Mikroorganizmalar
Mezuniyet Tez Çalışması
Mezuniyet Tez Çalışması I
Mezuniyet Tez Çalışması II
Mikrobiyoloji
Mikrobiyolojide Kullanılan Temel Teknikler ve Uygulamaları
Mikrobiyolojide Temel Teknikler ve Uygulamaları
Özel Gıdalar
Süt Endüstrisinde Starter Kültür
 
Bu İçeriği Paylaş!