KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Bülent DEDE
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Anorganik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114153
E-Posta bulentdede@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://avesis.sdu.edu.tr/bulentdede
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 13.06.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 05.06.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 18.09.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sentetik Organik ve Anorganik Kimya, Oksim ve Schiff Bazı Kompleksleri, Kuantum Kimyasal Hesaplamalar, Biyoinorganik Kimya, Ekstraksiyon
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dede, B., Gülce, A., "2,3,7,8,12,13,17,18-Oktaetilporfirinin Sentezi İçin İki Basamaktan Oluşan Etkin ve Farklı Bir Yaklaşım", K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 2006, 9(2), 21-24.
 • 2 Dede, B., Gülce, A., "3,4-Dietinilpirolün Sentezi ve Karakterizasyonu", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2006, 10(1), 21-24.
 • 3 Dede, B., "Önemli Bir Beş Üyeli Heteroaromatik Bileşik:Pirol", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2006, 22(1-2), 121-141.
 • 4 Dede, B., "Yeşil Güç: Yakıt Pilleri ve Yakıt Pillerinde Kullanılan Proton-İletken Polimer Elektrolit Membranlar", Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, 2005, 7(2), 23-33.
 • 5 Dede, B., "2,3,7,8,12,13,17,18-Oktaetilporfirinin Etkin Total Sentezi İçin Farklı Bir Yaklaşım", Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2005, 1(1), 37-44.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aysan, Ö., Dede, Bülent., "Bazı Oksim Bileşiklerinin Bağlanma Özelliklerinin Moleküler Kenetlenme Yöntemiyle İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020, 24(2), 333-339.
 • 2 Ilgaz, F., Kır, E., Sardohan Köseoğlu, T., Dede, B., "Destekli Sıvı Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Ayırma İşlemlerinde Kullanılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019, 23(1), 204-211.
 • 3 Karabacak Atay, Ç., Tilki, T., Dede, B., "Investigation of Potential Antibacterial Properties of Some Azo Compounds by Molecular Docking Method", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2019, 14(1), 150-154.
 • 4 Yildirim, F., Dede, B., "Synthesis, Characterization of Sodium (2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-1-(hydroxyimino)-2-oxoethyl)tyrosinate and its Mononuclear Fe(II) and Cu(II) Complexes", International Research Journal of Natural and Applied Sciences (IRJNAS), 2017, 4(10), 85-94.
 • 5 Görgülü, G., Ulu, B., Dede, B., "Aminoketooksim Bileşiklerinin Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi", Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2017, 3(2), 46-54
 • 6 Ulu, B., Dede, B., "Synthesis, Spectroscopic Characterization and Catecholase-like Activity of Novel Aminoketooxime Ligand and Cu(II) Complex", International Research Journal of Natural and Applied Sciences (IRJNAS), 2016, 3(10), 57-65.
 • 7 Dede, B., Korkmaz, H., "Oksim Grubu İçeren Dinükleer Fe(II) ve Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katalaz ve Katekolaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi), 2014, 9(1), 163-175.
 • 8 Doğan, A., Başak, N., Demirci, S., Telci, D., Dede, B., Tuzcu, M., Özercan, İ.H., Şahin, K., Sahin, F., "A Novel Schiff Base Derivative for Effective Treatment of Azoxymethane Induced Colon Cancer", The International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2014, 5(8), 3544-3550.
 • 9 Dede, B., Karipcin, F., "Bazı Yeni Dinükleer Bakır(II) Schiff Bazı Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi), 2008, 3(1), 42-50.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Pamukoğlu, M.Y., Dede, B., Karabuğa, M.Ç., "Kinetics and Equilibrium Modeling of the Study on the Removal of Cr(III) Heavy Metals by using Amino Oxime Molecule ", Russian Journal of Physical Chemistry A, 2021 (in press)
 • 2 Sezgin, B., Dede, B., Karabacak Atay, Ç., Tilki, T., "Synthesis, Characterization and Theoretical Calculations of a Novel Azo Derivative with In Vitro and In Silico Biological Studies", Arabian Journal for Science and Engineering, 2021, 46(6), 5567–5581.
 • 3 Sezgin, B., Tilki, T., Karabacak Atay, Ç., Dede, B., "Comparative in vitro and DFT Antioxidant Studies of Phenolic Group Substituted Pyridine-Based Azo Derivatives", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2021, (in press).
 • 4 Sezgin, B., Dede, B., Tilki, T., " Structural, Theoretical and Enzyme-like Activities of Novel Cu(II) and Mn(II) Complexes with Coumarin Based Bidentate Ligand", Inorganica Chimica Acta, 2021, 524,120430.
 • 5 Dede, B., Aysan, Ö., Yıldırım, F., "Synthesis, Spectroscopic Properties and DFT Calculations of Novel Naphthoquinone Based Diimine Molecule", Russian Journal of Physical Chemistry A, 2021, 95(Suppl. 1), S99–S108.
 • 6 Gökalp, M., Dede, B., Tilki, T., Karabacak Atay, Ç., "Triazole Based Azo Molecules as Potential Antibacterial Agents: Synthesis, Characterization, DFT, ADME and Molecular Docking Studies", Journal of Molecular Structure, 2020, 1212, 128140.
 • 7 Avcı, D., Dede, B., Bahçeli, S., Varkal, D., "A Heterocyclic Compound 5-Acetyl-2,4-Dimethylthiazole: DFT, Spectroscopic, Natural Bond Orbital (NBO), Nonlinear Optical (NLO) and Molecular Docking Studies", Revista Mexicana de Fisica, 2019, 65, 106-115.
 • 8 Karakoç, M., Dede, B., Erdem-Tunçmen, Mukadder, Karipcin, F., "Synthesis, Characterization, DFT Calculations and Catalase-like enzymatic Activities of Novel Hexadentate Schiff Base and its Manganese Complexes", Journal of Molecular Structure, 2019, 1186, 250-262.
 • 9 Görgülü, G., Dede, B., "Synthesis, Characterization, Theoretical Calculations and Biochemical Evaluation of A Novel Oxime Ligand With Complexes", Journal of Molecular Liquids, 2019, 284, 473-491.
 • 10 Doğan, A., Demirci, S., Telci, D., Canikyan, S., Kongur, M., Dede, B., Şahin, F., "Anticancer Activity of Schiff base–Poloxamer P85 Combination Against Kidney Cancer", International Urology and Nephrology, 2018, 50(2), 247–255.
 • 11 Dede, B., Avcı, D., Bahçeli, S., "Study on the 4-Ethoxy-2-methyl-5-(4-morpholinyl)-3(2H)-pyridazinone Using FT-IR, 1H and 13C NMR, UV-vis Spectroscopy and DFT/HSEH1PBE Method", Canadian Journal of Physics, 2018, 96(9), 1042-1052.
 • 12 Görgülü, G., Dede, B., "A Novel Dinuclear Cu(II)-Ni(II) Complex: Synthesis, Characterization, Catecholase and Catalase-Like Enzyme Activities ", Fresenius Environmental Bulletin, 2018, 27(6), 3958-3964.
 • 13 Dede, B., Avcı, D., Varkal, D., Bahçeli, S., "Molecular, Spectroscopic, NBO and NLO Properties of 4-Methyl-5-Thiazoleethanol: A Comparative Theoretical Study", Acta Physica Polonica A, 2018, 134(6), 1083-1091.
 • 14 Gorgulu, G., Dede, B., "Synthesis, Characterization and DFT Calculations of 4-((2-Hydroxyethyl)imino)naphthalen-1(4H)-one and Its Cu(II) Complex", Acta Physica Polonica A, 2018, 133(2), 239-243.
 • 15 Gorgulu, G., Cicek, M.B., Dede, B., "Synthesis and Characterization of a Novel Aminoketooxime Ligand and Enzymatic Efficiencies of Its Metal Complexes", Acta Physica Polonica A, 2018, 133(2), 244-249.
 • 16 Gorgulu, G., Cicek, M.B., Dede, B., "Novel Aminoketooxime Ligand and Its Cu(II) and Mn(II) Complexes: Synthesis, Characterization and Molecular Docking Studies", Acta Physica Polonica A, 2018, 133(2), 250-255.
 • 17 Dede, B., Gorgulu, G., "Spectroscopic Properties and Quantum Chemical Calculations of Novel Diimine Molecules and Their Mononuclear Cu(II) Complexes", Acta Physica Polonica A, 2018, 133(2), 256-262.
 • 18 Dede, B., Özen, N., Görgülü, G., "Synthesis, Characterization, Theoretical Calculations and Enzymatic Activıties of Novel Diimine-Dioxime Ligand and its Homodinuclear Cu(II) Complex", Journal of Molecular Structure, 2018, 1163, 357-367.
 • 19 Gökçe, H., Dede, B., Bahçeli, S., "Structural, Spectroscopic and Quantum Chemical Studies on Copper(II) Complex of 4-Ethoxy-2-methyl-5-(4-morpholinyl)-3(2H)-pyridazinone", Journal of Molecular Structure, 2018, 1171, 471-480.
 • 20 Gorgulu, G., Dede, B.,"Catalase, Catecholase and Phenoxazinone Synthase-Like Enzymatic Activities of Homodinuclear Co(II), Ni(II), Cu(II) & Zn(II) Complexes Including Oxime Group", Journal of the Chilean Chemical Society, 2018, 63(3), 4072-4076.
 • 21 Karabacak Atay, Ç., Tilki, T., Dede, B., "Design and Synthesis of Novel Ribofuranose Nucleoside Analogues as Antiproliferative Agents: A Molecular Docking and DFT Study", Journal of Molecular Liquids, 2018, 269, 315-326.
 • 22 Avcı, D., Dede, B., Bahçeli, S., Varkal, D., "Spectroscopic and Quantum Chemical Calculation Study on 2–Ethoxythiazole Molecule", Journal of Molecular Structure, 2017, 1138, 110-117.
 • 23 Demirci, S., Doğan, A., Başak Türkmen, N., Telci, D., Çağlayan, A.B., Beker, M.Ç., Kiliç, E., Özkan, F., Dede, B., Şahin, F. , "Poloxamer P85 increases anticancer activity of Schiff base against prostate cancer in vitro and in vivo", Anti-Cancer Drugs, 2017, 28(8), 869-879.
 • 24 Dede, B., Çiçek, E., Karipcin, F., "Synthesis, Characterization of Novel Dinuclear Co(II)-Cu(II) Complexes and Investigation of Their Catecholase and Catalase-Like Activities", Acta Physica Polonica A, 2016, 129(2), 203-207.
 • 25 Karakaya, C., Dede, B., Çiçek, E., "Novel Metal(II) Complexes with Bidentate Schiff Base Ligand: Synthesis, Spectroscopic Properties and Dye Decolorization Functions", Acta Physica Polonica A, 2016, 129(2), 208-212.
 • 26 Çiçek, E., Dede, B., "Catecholase-Like Activity Studies of Tc-99m Radiopharmaceuticals", Acta Physica Polonica A, 2016, 129(2), 213-215.
 • 27 Sardohan-Köseoğlu, T., Kır, E., Dede, B.,"Preparation and Analytical Application of the Novel Hg(II)-Selective Membrane Electrodes Based on Oxime Compounds", Journal of Colloid and Interface Science, 2015, 444, 17-23.
 • 28 Demirci, S., Doğan, A., Başak, N., Telci, D., Dede, B., Orhan, C., Tuzcu, M., Şahin, K., Şahin, N., Özercan, I.H., Şahin, F., "A Schiff Base Derivative for Effective Treatment of Diethylnitrosamine-induced Liver Cancer in Vivo", Anti-Cancer Drugs, 2015, 26(5), 555-564.
 • 29 Karipcin, F., Dede, B., Özmen, İ., Çelik, M., Özkan, E., "Mono-, Trinuclear NickelII) and Copper(II) Dioxime Complexes: Synthesis, Characterization, Catecholase and Catalase-Like Activities, DNA Cleavage Studies", Journal of the Chilean Chemical Society, 2014, 59(3), 2539-2544.
 • 30 Kır, E., Çelik, M., Sevinç, G., Karipcin, F., Dede, B., "Synthesis, Characterization, and Sorption Properties of Silica Gel-Immobilized Schiff Base Derivatives", Desalination and Water Treatment, 2014, 52(34-36), 6530-6541.
 • 31 Sardohan-Koseoglu, T., Kır, E., Percin-Ozkorucuklu, S., Dede, B., Karipcin, F., "Synthesis, Characterization and Electrochemical Behavior of a New Diimine-Dioxime Compound and its Application in Developing Hg(II)-Selective Membrane Electrode", Journal of Analytical Chemistry, 2014, 69(4), 395-401.
 • 32 Maiti, M., Sadhukhan, D., Thakurta, S., Zangrando, E., Pilet, G., Bauza, A, Frontera, A., Dede, B., Mitra, S., "Synthesis, Structural Characterization, Theoretical Calculations and Catecholase Mimetic Activity of Manganese-Schiff base Complexes", Polyhedron, 2014, 75, 40-49.
 • 33 Çiçek, E., Dede, B., "Efficiencies of the Copper(II) Adsorbed Zeolites in the H2O2Disproportionation Reaction", Acta Physica Polonica A, 2014, 125(4), 872-874.
 • 34 Çiçek, E., Dede, B., "Studies on Catalase-Like Activity of Some Tc-99mRadiopharmaceuticals", Acta Physica Polonica A, 2014, 125(4), 875-876.
 • 35 Sadhukhan, D., Ray,A., Butcher, R.J., Gómez-García, C.J., Dede, B., Mitra, S., "Magnetic and Catalytic Properties of A New Copper(II)-Schiff Base 2D Coordination Polymer Formed by Connected Helical Chains", Inorg. Chim. Acta, 2011, 376, 245-254.
 • 36 Ray, A., Rosair, G.M., Pilet, G., Dede, B., Gómez-García, C.J., Signorella, S., Bellu, S. and Mitra, S., "Preferential Azido Bridging Regulating the Structural Aspects in Co(III) and Cu(II)-Schiff base Complexes: Syntheses, Magnetostructural Correlations and Catalytic Studies", Inorg. Chim. Acta, 2011, 375, 20-30.
 • 37 Karipcin, F., Dede, B., Perçin-Özkorucuklu, S., Kabalcılar, E., "Mn(II), Co(II) and Ni(II) Complexes of 4-(2-thiazolylazo)resorcinol: Syntheses, Characterization, Catalase-like activity, Thermal and Electrochemical Behaviour", Dyes and Pigments, 2010, 84(1), 14-18.
 • 38 Dede, B., Karipcin, F., Arabalı, F., Cengiz, M., "Synthesis, Structures and Solvent-Extraction Properties of Tridentate Oxime Ligands and Their Cobalt(II), Nickel(II), Copper(II), Zinc(II) Complexes", Chemical Papers, 2010, 64(1), 25-33.
 • 39 Karipcin, F., Dede, B., Cengiz, M., "Synthesis of (2-Hydroxo-5-Chlorophenylaminoisonitrosoacetyl)phenyl Ligands and Their Complexes: Spectral, Thermal and Solvent-Extraction Studies", Russ. J. Inorg. Chem., 2010, 55(4), 530-540.
 • 40 Karipcin, F., Erdem Tunçmen, M., Başkale Akdoğan, G., Dede, B., "Synthesis and Characterization of Some Borylated (4-Biphenyl)(N-arylamino)glyoxime Complexes", Pol. J. Chem., 2009, 83(4), 525-535.
 • 41 Dede, B., Karipcin, F., Cengiz, M., "Synthesis, Characterization and Extraction Studies of N,N′′-bis[1-biphenyl-2-hydroxyimino-2-(4-acetylanilino)-1-ethylidene]-diamines and Their Homo- and Heteronuclear Copper(II) Complexes", J. Chem. Sci., 2009, 121(2), 163-171.
 • 42 Dede, B., Özmen, İ., Karipcin, F., Cengiz, M., "Homo- and Heteropolynuclear Copper(II) Complexes Containing a New Diimine-Dioxime ligand and 1,10-phenanthroline: Synthesis, Characterization, Solvent-extraction Studies, Catalase-like Functions and DNA Cleavage Abilities", Appl. Organometal. Chem, 2009, 23(12), 512-519.
 • 43 Dede, B., Özmen, İ., Karipcin, F., "Synthesis, Characterization, Catalase Functions and DNA Cleavage Studies of New Homo- and Heteronuclear Schiff Base Copper(II) Complexes", Polyhedron, 2009, 28(18), 3967-3974.
 • 44 Dede, B., Karipcin, F., Cengiz, M., "Novel Homo- and Heteronuclear Copper(II) Complexes of Tetradentate Schiff Bases: Synthesis, Characterization, Solvent-Extraction and Catalase-like Activity Studies", J. Hazard. Mater., 2009, 163(2-3), 1148-1156.
 • 45 Dede, B., Karipcin, F. and Cengiz, M., "Novel Schiff Bases with Oxime Groups and Their Homo- and Heteronuclear Copper(II) Complexes", Collect. Czech. Chem. Commun., 2007, 72(10), 1383-1397.
 • 46 Karipcin, F., Dede, B., Çağlar, Y., Hür, D., Ilıcan, S., Çağlar, M., Şahin, Y., " A New Dioxime Ligand and its Trinuclear Copper(II) Complex: Synthesis, Characterization and Optical Properties", Opt. Commun., 2007, 272(1), 131-137.
 • 47 Karipcin, F., Ilıcan, S., Çağlar, Y., Çağlar, M., Dede, B., Şahin, Y., "Synthesis, Structural and Optical Properties of Novel Borylated Cu(II) and Co(II) Metal Complexes of 4-Benzylaminobiphenylglyoxime", J. Organomet. Chem., 2007, 692(12), 2473-2481.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Görgülü, G., Çiçek, M.B., Dede, B., "Oksim İçeren Yeni Ligand ve Mononükleer Cu(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzimatik Etkinliklerinin İncelenmesi ", VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 18-21 Mayıs 2017, Burdur
 • 2 Görgülü, G., Dede, B., "Bazı Homodinükleer Oksim Komplekslerinin Katalaz, Katekolaz ve Fenoksazinon Sentaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi", 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2016, Isparta.
 • 3 Çiçek, M.B., Dede, B., "Oksim ve İmin Grupları İçeren Mononükleer Co(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Enzim Aktivitesinin İncelenmesi", 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2016, Isparta.
 • 4 Yıldırım, F., Dede, B., "Bazı İminooksim Moleküllerinin Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi ", 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2016, Isparta.
 • 5 Görgülü, G., Dede, B., "Aminoketooksim Türevinin Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu ile Sulu Ortamdan Geçiş Metallerinin Uzaklaştırılmasında Kullanımı", 16. Kromatografi Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül 2016, Malatya.
 • 6 Görgülü, G., Dede, B., "Synthesis, Characterization and Phenoxazinone Synthase Activity of Novel Aminoketooxime Ligand and its Cu(II), Mn(II) Complexes", 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Ağustos 2016, Mersin.
 • 7 Çetin, Z., Dede, B., "4-Kloro-2-[(2-hidroksi-1,2-difeniletiliden)amino]-fenol’ün ve Mononükleer Cu(II) ve Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katekolaz ve Katalaz Benzeri Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi", 4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 21-24 Ağustos 2015, Afyon.
 • 8 Yarıktaş, H., Dede, B., "Oksim Grubu İçeren Bazı Polinükleer Komplekslerin Katekolaz ve Katalaz-Benzeri Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi", 3. İlaç Kimyası Kongresi, 20-22 Mart 2015, Antalya.
 • 9 Aysan, Ö., Yıldırım, F., Dede, B., "İmin Grubu İçeren İki Yeni Ligand ve Bu Ligandların Co(II), Ni(II), Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi", ADIM Fizik Günleri III, 17-18 Nisan 2014, Isparta.
 • 10 Şimşek, Ö., Dede, B., "Yeni Dioksim Ligandı ve Bu Ligandın Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerin Sulu Ortamdan Uzaklaştırılmasında Kullanımı", ADIM Fizik Günleri III, 17-18 Nisan 2014, Isparta.
 • 11 Korkut, G., Dede, B., "Katekolaz Enzim Aktivitesine Sahip Yeni Dinükleer Fe(III) Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", ADIM Fizik Günleri III, 17-18 Nisan 2014, Isparta.
 • 12 Ulu, B., Dede, B., "Oksim Grubu İçeren Yeni Bir Ligandın ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Enzim Aktivitesinin İncelenmesi", 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 24-26 Eylül 2014, Ankara.
 • 13 Çetin, Z., Dede, B., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı ve Bu Ligandın Mononükleer Cu(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katekolaz ve Katalaz – Benzeri Aktivitelerinin İncelenmesi" IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat.
 • 14 Korkut, G., Dede, B., "Yeni Bir Diimin-Dioksim Ligandının ve Bu Ligandın Dinükleer Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Spektroskopik Özellikleri ve Katekolaz Enzim Aktivitesinin İncelenmesi" IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat.
 • 15 Karakaya, C., Dede, B., "Schiff Bazı İçeren Yeni Ligand ve Mononükleer Co(II), Ni(II),Cu(II) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye-Balıkesir.
 • 16 Özdoğan, E., Dede, B., "İmin ve Oksim Grubu İçeren Yeni Ligand ve Mononükleer Co(II), Cu(II), Cu(I) Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi", III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye-Balıkesir.
 • 17 Çetin, Z., Dede, B., "2-[2-Hidroksi-1,2-difeniletilidenamino]-4-metilfenol Ligandının veMononükleer Cu(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Aktivitelerinin İncelenmesi", III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye-Balıkesir.
 • 18 Ulu, B., Dede, B., "İki Yeni İmin Bileşiğinin ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi", III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye-Balıkesir.
 • 19 Sardohan Köseoğlu T., Kır E., Perçin Özkorucuklu S., Dede B., Karipcin F., "Yeni Bir Diimin-Dioksim Bileşiğinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi", 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-7 Eylül 2012, Hatay.
 • 20 Kır, E., Çelik, M., Sevinç, G., Dede, B., Karipcin, F., "Silika Jelin Schiff Bazı ile Kimyasal Modifikasyonu ve Cu(II) İyonu Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi" 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-7 Eylül 2012, Hatay.
 • 21 Aydın, A., Kurtulmuş, S., Dede, B., Yılmaz, H., "Bazı Ditiyofosfonik Asitlerin Nd(III) ve Gd(III) Komplekslerinin Hazırlanması, Spektroskopik Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması", III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale.
 • 22 Adıgüzel, E., Dede, B., "Oksim Grubu İçeren Schıff Bazları ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi", III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale.
 • 23 Dede, B., Aydın, A., Gündoğdu, S., Oskay, R., Karipcin, F., "İki Yeni Simetrik İmin-Oksim Bileşiği ve Bunların Polinükleer Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katekolaz ve Katalaz-Benzeri Aktivitelerinin İncelenmesi", III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale.
 • 24 Adıgüzel, E., Dede, B., "Yeni Bis(İmin-Oksim) Bileşiği ve Dinükleer Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Olarak Yapılarının Aydınlatılması ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi", 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-02 Temmuz 2011, Erzurum.
 • 25 Başak, N., Yalvaç, M.E., Bayrak, Ö.F., Dede, B., Karipcin, F., Şahin, F., "Antikanser İlaç Olarak Bazı Schiff Bazı Türevlerinin Potansiyeli", XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 14-16 Aralık 2009, Antalya.
 • 26 Dede, B., Karipcin, F., Cengiz, M. " N,N′-Bis[1-bifenil-2-hidroksiimino-2-(pirolidino)-1-etiliden]-diaminler ve Bakır(II) Kompleksleri", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, Mağusa-KKTC.
 • 27 Dede, B., Karipcin, F., Cengiz, M., "Bazı İminooksimli Schiff Bazlarının Homo- ve Hetero- Polinükleer Komplekslerinin Sentezi", I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, 20-23 Nisan 2007, Adana.
 • 28 Gürbüz Yücel, H., Kaplan, Ş., Uysal, A., Dede, B., "Petrol dizelinde PAH'ların GC-FID ile Tayini", VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, 28-30 Haziran 2006, İzmir.
 • 29 Dede, B., Karipcin, F., Cengiz, M., "Bis(İmin-Oksim) Makrohalkalı Mono- ve Polinükleer Cu(II) Komplekslerinin Sentezi", XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.
 • 30 Karipcin, F., Dede, B., "4,4'-Bis(Alkilaminoisonitrosoasetil)fenil Ligandları ve Polimerik Metal Şelatlarının Sentezi", XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.
 • 31 Dede, B., Karipcin, F., Cengiz, M., Arabalı, F., "Bazı 4-(Alkilaminoisonitrosoasetil)fenillerin Geçiş Metal Kompleksleri ", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası-Aydın.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiçek, E., Aras, E., Bayraklı, İ., Dede, B., Kılıç, A., "The Modeling of Cobalt Ions Adsorption on Molecular Sieves and Zeolite AW-300", 3rd International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, 24-28 April 2013, Antalya, Turkey.
 • 2 Çiçek, E., Dede, B., "Catalase-Like Activity Studies of the Manganese (II) Adsorbed Zeolites", 3rd International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, 24-28 April 2013, Antalya, Turkey.
 • 3 Çiçek, E., Aras, E., Bayraklı, İ., Dede, B., Kılıç, A. "The Determination and Modeling of the Removal Efficiencies of Cobalt on Zeolite 3A and 5A", 4th International Conference on Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies, 14-17 May 2012, Kaunas, Lithuania.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karabacak Atay, Ç., Tilki, T., Dede, B., "Molecular Docking Studies of Azo Derivatives as Potential Antibacterial Agents", 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur, Turkey.
 • 2 Tilki, T., Karabacak Atay, Ç., Dede, B., "A Novel Ligand Including Azo Group and its Mononuclear Cu(II) Complex: Synthesis, Spectroscopic Properties and Catalase-Like Enzymatic Activity Studies", 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur, Turkey.
 • 3 Dede, B., Karabacak Atay, Ç., Gökalp, M., Tilki, T., "Use of Azo Derivatives to Remove Some Heavy Metals From Aqueous Media by Applying Solvent Extraction Methods", 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur, Turkey.
 • 4 Karabacak Atay, Ç., Gökalp, M., Dede, B., Tilki, T., "Determination of Antioxidant Capacities of Azo Molecules Using DFT Method", 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur, Turkey.
 • 5 Yılmaz, Z.N., Görgülü, G., Dede, B., "Selective Extraction of a Synthesized Aminoketooxime Ligand to Hg(II) Ions", 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur, Turkey.
 • 6 Dede, B., Yılmaz, Z.N., Görgülü, G., "Anti-Tumour Properties and Druglikeness of an Oxime Derivative: A Molecular Docking and ADME Study", 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur, Turkey.
 • 7 Görgülü, G., Dede, B., "The Study of Bioactive Properties of an Aminoketooxime by Docking Simulations and DFT Calculations", 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur, Turkey.
 • 8 Dündar, P., Dede, B., "Synthesis of a Novel Composite Electrolyte: An Alternative Material to Fossil Fuels", 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur, Turkey.
 • 9 Sardohan Köseoğlu, Asri, H., Kır, E., Dede, B., "Applıcatıon of Furfurylamine Bound Keto-Oxime Compound as Modifier in the Voltammetric Determination of Nickel(II) Ion", 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur, Turkey.
 • 10 Çiçek, M.B., Görgülü, G., Dede, B., "Synthesis, Characterization, DFT Calculations and Molecular Docking Studies on the Potential Anti-Tumour Agent", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Physical, Life and Health Sciences (Track: Chemistry), 18-21 June 2018, Paris, France.
 • 11 Görgülü, G., Dede, B., "Use of Molecular Docking Studies to Investigate the Antibacterial Properties of Biphenyl Based Ketooximes", IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 April 2017, İstanbul, Turkey.
 • 12 Dede, B., Görgülü, G., "Spectroscopic Properties and Quantum Chemical Calculations of Novel Diimine Molecules and Their Mononuclear Cu(II) Complexes", 52. Zakopane School of Physics, 22-27 May 2017, Zakopane, Poland.
 • 13 Görgülü, G., Dede, B., "Synthesis, Characterization and DFT Calculations of 4-((2-Hydroxyethyl)imino)naphthalen-1(4H)-one and its Cu(II) Complex", 52. Zakopane School of Physics, 22-27 May 2017, Zakopane, Poland.
 • 14 Görgülü, G., Çiçek, M.B., Dede, B., "Synthesis and Characterization of a Novel Aminoketooxime Ligand and Enzymatic Efficiencies of its Metal Complexes", 52. Zakopane School of Physics, 22-27 May 2017, Zakopane, Poland.
 • 15 Görgülü, G., Çiçek, M.B., Dede, B., "Novel Aminoketooxime Ligand and its Cu(II) and Mn(II) Complexes: Synthesis, Characterization and Molecular Docking Studies", 52. Zakopane School of Physics, 22-27 May 2017, Zakopane, Poland.
 • 16 Özen, N., Görgülü, G., Dede, B., "Enzymatic Activities of Novel Diimine-Dioxime Ligand and Its Homodinuclear Cu(II) Complex: Synthesis, Characterization and Theoretical Calculations", IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 April 2017, İstanbul, Turkey.
 • 17 Dede, B., Görgülü, G., Ulu, B., "Investigation of Liquid-Liquid Extraction and Dye Decolorization Properties of Aminoketooxime Compounds", International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21-24 September 2017, Isparta, Turkey.
 • 18 Dede, B., Yörük, M., "Hydrothermal Composite Electrolyte Synthesis and Electrochemical Characterization for Use in Solid Oxide Fuel Cells", International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21-24 September 2017, Isparta, Turkey.
 • 19 Sardohan-Köseoğlu, T., Kır, B., Dede, B., Kır, E., Karipcin, F., "Characterization of Modified Expanded Glass Beads with 4- (4- Chlorophenylaminoisonitrosoacetyl) biphenyl and Ni(II) Removal ", International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21-24 September 2017, Isparta, Turkey.
 • 20 Dede, B., Görgülü, G., Çiçek, M.B., "Novel Aminoketooxime Ligand and its Cu(II) and Mn(II) Complexes: Synthesis, Characterization, Oxidoreductase Enzymatic Activities and Molecular Docking Studies", BioTech 2017 and 7th Czech-Swiss Symposium, 13-17 June 2017, Prague, Czech Republic.
 • 21 Görgülü, G., Dede, B., "Use of Dinuclear Metal Complexes for the Removal of Methylene Blue", 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 28 September-2 October 2016, Belgrade, Serbia.
 • 22 Ulu, B., Dede, B., "Synthesis, Structure and Catecholase-like Activity Studies of Mononuclear Cu(II) and Fe(II) Complexes Derived from a Novel Oxime Ligand", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Physical, Life and Health Sciences (Track: Chemistry), 23-26 May 2016, Barcelona, Spain.
 • 23 Karakoç, M., Karipcin, F., Dede, B., "Synthesis, Characterization and Catalase Activities of Manganese Complexes of Novel Hexadentate Schiff Base", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26-28 October 2016, Adana, Turkey.
 • 24 Bahçeli, S., Avcı, D., Dede, B., Varkal, D., "Spectroscopic and Quantum Chemical Calculation Study on 2-Ethoxythiazole Molecule", Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 6-9 September 2016, Bodrum, Turkey.
 • 25 Görgülü, G., Dede, B., "Synthesis, Molecular Structure Properties, Catecholase and Catalase-like Enzyme Activities of Novel Dinuclear Cu(II)-Ni(II) İminooxime Complex", 4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, 1-4 July 2015, Batumi, Georgia.
 • 26 Çetin, Z., Dede, B., "Synthesis, Structural Characterization, Catecholase and Catalase-like Enzyme Activity Studies of Novel Tridentate Schiff Base and its Mononuclear Cu(II) and Mn(II) Complexes", International Conference on Science, Ecology and Technology I, 25-28 August 2015, Vienna, Austria.
 • 27 Karakaya, C., Dede, B., Çiçek, E., "Novel Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) Complexes with Bidentate Schiff Base Ligand: Synthesis, Spectroscopic Properties and Dye Decolorization Functions", 50. Zakopane School of Physics, 18-23 May 2015, Zakopane, Poland.
 • 28 Çiçek, E., Dede, B., "Catecholase Activity Studies of Some Tc-99M Radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine", 50. Zakopane School of Physics, 18-23 May 2015, Zakopane, Poland.
 • 29 Dede, B., Çiçek, E., Karipcin, F., "A Study on Synthesis, Characterization of Novel Dinuclear Cu(II)-Co(II)Complexes Including Oxime and Imine Moieties and Their Catecholase and Catalase-Like Activities", 50. Zakopane School of Physics, 18-23 May 2015, Zakopane, Poland.
 • 30 Dede, B., Cengiz, M., "Synthesis and Spectroscopic Properties of Novel Dioxime Ligand and Its Metal Complexes and Efficient Removal of Heavy Metal Ions From Aqueous Media Using Dioxime Chelating Material", 5th International Symposium on Sustainable Development, 15-18 May 2014, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 31 Doğan, A., Başak, N., Telci, D., Dede, B., Kılıç, E., Kılıç, K., Şahin, F., "Effect of Schiff base combination on liver cancer", 38th Congress of the Federation of European Biochemical Societies, 6-11 July 2013, Saint Petersburg, Russia.
 • 32 Çiçek, E., Dede, B., "Catalase-Like Activity Studies of The Some Radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine", XLVIII Zakopane School of Physics, 20-25 May 2013, Zakopane, Poland.
 • 33 Çiçek, E., Dede, B., "Catalase-Like Functions of the Copper(II) Adsorbed Zeolites", XLVIII Zakopane School of Physics, 20-25 May 2013, Zakopane, Poland.
 • 34 Çiçek, E., Dede, B., Bayraklı, İ."Investigation of Liquid Crystal Adsorption on Molecular Sieves by FTIR", 28th International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, Turkey.
 • 35 Çiçek, E., Dede, B., Bayraklı, İ."Investigation of Cobalt Adsorption on Zeolite 3A by FTIR and UV-Visible Spectrophotometer", 28th International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, Turkey.
 • 36 Karipcin, F., Dede, B., Çelik, M., Özkan, E. "Synthesis, Characterization, Catalase, Catecholase-Like Activities of Mono-, Trinuclear Nickel(II) and Copper(II) Dioxime Complexes", 2nd Pak-Turk Seminar on Chemical Sciences, 11-13 February 2010, Jamshoro, Pakistan.
 • 37 Gürbüz Yücel, H., Dede, B. "Prediction of Molecular Weight and Boiling Point of PAHs in Diesel Fuels", The Seventh International Conference on Chemical Physics, 19-20 May 2006, Eğirdir-Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "3,4-Dietinilpirolün Sentezi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Çok Dişli Dioksimler ve Bunların Bazı Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aysan, Ö. "Bazı Oksim Bileşiklerinin Bağlanma Özelliklerinin Moleküler Kenetlenme Yöntemiyle İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019
 • 2 Yıldırım, F. "Yeni Oksim Türevlerinin ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
 • 3 Yarıktaş, H. "Bazı Polinükleer Komplekslerin Katekolaz ve Katalaz Benzeri Aktivitelerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
 • 4 Ulu, B. "Oksim Grubu İçeren Yeni Ligandların ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Katekolaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
 • 5 Özdoğan, E. "Yeni İmin-Oksim Ligandlarının ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Enzim Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
 • 6 Çetin, Z. "İmin Grubu İçeren Yeni Ligand ve Komplekslerin Sentezi,Karakterizasyonu ve Bazı Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
 • 7 Karakaya, C. "Yeni Schiff Bazların ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
 • 8 Adıgüzel, E. "Oksim Grubu İçeren Schiff Bazlarının ve Bunların Bazı Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Yeni Oksim Türevlerinin ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi", SDÜBAP, 4625-YL1-16
 • 2 "Oksim Grubu İçeren Yeni Ligandların Ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Katekolaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi", SDÜBAP, 3775-YL1-13
 • 3 "Yeni İmin-Oksim Ligandlarının ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Eşleşme Reaksiyonlarındaki Katalitik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi", SDÜBAP, 3091-YL-12
 • 4 "İmin Grubu İçeren Yeni Ligand ve Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi", SDÜBAP, 3151-YL-12
 • 5 "Yeni Schiff Bazların ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", SDÜBAP, 3152-YL-12
 • 6 "Yeni Dioksimler ve Bunların Bazı Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu ile Bazı Metallerin Sulu Ortamdan Uzaklaştırılmasında Kullanılması", SDÜBAP, 2592-M-10
 • 7 "Oksim Grubu İçeren Schiff Bazlarının ve Bunların Bazı Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi", SDÜBAP, 2652-YL-11
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Çok Dişli Dioksimler ve Bunların Bazı Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", SDÜBAP-961
 • 2 "Bazı Borlanmış vic-Dioksim Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", SDÜBAP-1025
 • 3 "4-(Alkilaminoisonitrosoasetil)difenilmetanların Tek Merkezli ve İkimerkezli Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", SDÜBAP-1079
 • 4 "3,4-Dietinilpirolün Sentezi", SDÜBAP-311
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 VIII. Ulusal Kromatografi Kongresi, 9-11 Haziran 2008, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Fen ve Mühendislik Bilimleri Dalında SDÜ 2009 Yılı Teşvik Ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi
 • 2 Molbank, Manuscript ID: Molbank-00-228
 • 3 Molbank, Manuscript ID: Molbank-00-229
 • 4 Molbank, Manuscript ID: Molbank-00-230
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Saudi Chemical Society, Manuscript ID: JSCS-D-14-00153
 • 2 Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, Manuscript ID: LSRT-2012-0012
 • 3 Journal of Coordination Chemistry, Manuscript ID: GCOO-2008-0348
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 TÜBİTAK IX. İlköğretim Öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması (Bu Benim Eserim) Isparta Bölgesi Bilim Kurulu Üyeliği, 2014.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nda 2004/167 nolu dosya için bilirkişilik.
VERDİĞİ DERSLER
Anorganik Kimya I
Anorganik Kimya II
Anorganik Kimya II Lab
Anorganik Reaksiyon Mekanizması
Bilgisayar Programlama I
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Genel Kimya I
Kimyacılar İçin Bilgisayar Uygulamaları
Koordinasyon Kimyası
Organik Boyarmaddeler
Organik Kimya
Organik Kimya Lab I
Organik Kimya Lab II
Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
Organik Reaksiyon Mekanizması
Organometalik Kimya
Spektral Yapı Analizi
Tekstil Kimyası
Temel Kimya
 
Bu İçeriği Paylaş!