KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Arzu KART
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 1666
E-Posta arzukart@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 10.07.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 20.02.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 17.02.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Genel Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kart, A., 2016. Nutrigenomik Beslenme. Food Time, Gastronomi ve HoReCa Dergisi. 19: 90-92.
 • 2 Kart, A., 2015. Biyoekstraksiyon- Mikrobiyal Enzimlerle Zeytinyağı Üretimi. Z&Z Akdeniz Kültürü Dergisi. 8(32):93-96.
 • 3 Kart Gündoğdu, A., Karahan, A. G. 2008. Nutrigenomik teknolojileri. Gıda, 33(4): 183-191.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karahan, A. G., Akoğlu, A., Çakır, İ., Kart, A., Çakmakçı, M. L., Uygun, A., Göktepe, F. 2011. Some properties of bacterial cellulose produced by new native strain Gluconacetobacter sp. A06O2 obtained from Turkish vinegar. Journal of Applied Polymer Science, 121: 1823–1831.
 • 2 Karahan, A. G., Kart, A., Akoğlu, A., Çakmakçı, M. L. 2011. Physicochemical properties of low-fat soft cheese Turkish Beyaz made with bacterial cellulose as fat mimetic. International Journal of Dairy Technology, 64(4): 502-508.
 • 3 Karahan, A. G., Başyiğit Kılıç, G., Kart, A., Sanlıdere Aloğlu, H., Öner, Z., Aydemir, S., Erkus, O., Harsa, Ş. 2010 Genotypic Identification of Some Lactic Acid Bacteria by AFLP and Investigation of Their Usage Possibility as Starter Culture Combinations on Beyaz Cheese Manufacture. Journal of Dairy Science, 93: 1-11.
 • 4 Kart-Gündoğdu, A., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L. Production of nitric oxide (NO) by lactic acid bacteria isolated from fermented products. European Food Research and Technology
 • 5 Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Kart-Gündoğdu, A. 2005. Nitric oxide (NO) and lactic acid bacteria-contributions to health, food quality and safety. Food Reviews International, 21 (3): 313-329.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Özbent, B., Öztürk, H., Kart, A., 2016. Mikrobiyal Ekzopolisakkarit Üretimi ve Uygulama Alanları. Sayfa: 276, Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • 2 Öztürk, H., Özbent, B., Kart, A., 2016. Gıda Endüstrisinde Candida Maya Türlerinin Önemi. Sayfa: 277, Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • 3 Kart Gündoğdu, A., Başyiğit, G., Erten , Ö., Karahan, G. A. 2005. Laktik Asit Bakterilerinin Mayalara Karşı Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi. 4. Gıda Mühendisliği Kongresi, 1 Ekim, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öner, Z., Karahan, A. G., Boyacı, İ. H., Kılıç, G., Aloğlu, H., Gündoğdu, A., Çakmakçı, L., Çakır, İ. 2007. Enzymatic activity of microbial transglutaminase. 5th International Congress on Food Technology "Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World". 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece, pp. 285-291.
 • 2 Öner, Z., Karahan, A. G., Şanlıdere, H., Kılıç, G., Gündoğdu, A. 2006. Selection of starter culture for Beyaz cheese. 1st International Egyptian-Jordanian Conference on Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios. 11-14 December 2006, Cairo, Egypt.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kart, A., Karahan, A. G., 2012. Nitric Oxide (NO) and bacterial NOS proteins (bNOS) functions. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 26- 29 June 2012, Isparta.
 • 2 İşler, M., Şenol, A., Kuleaşan, H., Kapucuoğlu, N., Sütçü, R., Kart, A., Karahan, A. G., Songür, Y. 2009. Helicobacter pylori infeksiyonunda midede bulunan diğer bakterilerin mide mukoza inflamasyonu ve ilişkili değişkenlere etkisi. The Turkish Journal of Gastroenterology, 20(1): 20-21, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara.
 • 3 Kart Gündoğdu, A., Akoğlu, A., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L., Çakır, İ. 2009. Diyet Beyaz peynir üretiminde bakteriyel selüloz kullanılması. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Denizli.
 • 4 Çakır, İ., Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G., Gündoğdu, A., Akoğlu, A. 2006. Microbial cellulose production by Acetobacter xylinum. 1st International Egyptian-Jordanian Conference on Biotechnology and Sustainable Development: Current Status and Future Scenarios. 11-14 December 2006, Cairo, Egypt, p57.
 • 5 Kart Gündoğdu, A, Telli, R., Bıyıklıoğlu, D., Karahan, A.G. 2003. The Effect of Storage Period On The Aspatame Contents of Ice-cream. 2nd Black Sea Basın Conference on Analytıcal Chemıstry, September 14-17, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kart Gündoğdu, A., Karahan, A. G., 2007. The importance of high- throughput Technologies in food industry. 2. International Congress on Food and Nutrition, p. 186., 24-26 October 2007. İstanbul, Turkey.
 • 2 Kart Gündoğdu, A., Karahan, A. G., 2007. Bacterial cellulose and its food applications.2. International Congress on Food and Nutrition, p. 235. 24-26 October 2007. İstanbul, Turkey.
 • 3 Kılıc G. B., Gundogdu, A., Sanlidere Aloglu H., Oner, Z., Karahan, A. G., Aydemir, S., Erkus, O., Harsa, S. 2007. Turkish White "Beyaz" Cheese Production with Novel Starter Cultures, IFT Annuel Meeting & Food Expo. July 28 - Wednesday, August 1.
 • 4 Gündoğdu, A., Başyiğit, G., Karahan, G. A. 2004. A Novel Dairy Product: Ayfir. Recent developments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposıum. 24-28 Mayıs. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Süt ve Ürünleri, Turşu ve Silajdan Laktobasil Türlerinin İzolasyonu ve Nitrik Oksit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 1999-2002, 59.
 • Doktora Tezi
 • 1 Laktik Asit bakterilerinin Nitrik Oksit Üretiminin ve Bunun Biyojen Amin Oluşumuna Etkilerinin Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,17.02.2010
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Endüstriyel enzim üretiminde yerel mikrobiyal kaynakların belirlenmesi ve bu enzimlerin biyoekstraksiyonla zeytinyağı üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM, Araştırma Geliştirme Proje Destekleri.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Selüloz üretiminde kullanılacak mikroorganizmaların izolasyonu, moleküler tanısı ve mikrobiyel selülozun gıda sanayinda kullanım olanaklarının araştırılması. TÜBİTAK-TOVAG projesi, Proje No: 105O156 Proje Süresi: 2005-2008.
 • 2 Deneysel akut pankreatit ve kolit modellerinde probiyotiklerin protektif etkinliğinin araştırılması. SDÜ-BAP tarafından desteklenmektedir.
 • 3 Helicobacter pylori enfeksiyonuna konak yanıtı ve Helicobacter eradikasyonunda kefirin etkinliği. SDÜ-BAP 1084-M-05 tarafından desteklenmektedir.
 • 4 Saklanmaları sırasında meyvelerin kalitelerinde olan mikrobiyel değişikliklerin tahribatsız metotlarla incelenmesi. SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: YUUP 02
 • 5 Laktik Asit bakterilerinin Nitrik Oksit Üretiminin ve Bunun Biyojen Amin Oluşumuna Etkilerinin Belirlenmesi. SDÜBAP -1145- D-05
 • 6 Transglutaminaz enzim üretimi ve süt sanayinde kullanım olanakları. DPT-YUUP, Proje No: 2005K120680
 • 7 Süt sanayii için peynir ve yoğurt kültürleri ile laktaz enzimi üretimi: laktoz tahammülsüzlüğüne karşı geleneksel ve modern çözümler. DPT-YUUP, Proje No: 2005K120570.
 • 8 Bazı laktik asit bakterilerinin ve bu bakterilerin oluşturdukları aroma maddelerinin belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu,. Proje No. 326
 • 9 Süt ve ürünleri, turşu ve silajdan laktobasil türlerinin izolasyonu ve nitrik oksit oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu, Proje No. 314
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. International Dairy Symposium. 24-28 May. Süleyman Demirel University. Isparta.Turkey
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Nutrigenomik Beslenme ve Laktik Asit Bakterileri
 • 2 Bakteriyal Selüloz Üretimi
 • 3 Probiyotiklerin İnsan sağlığı Üzerindeki Etkileri
 • 4 Mikrobiyal Nitrik Oksit Üretimi Ve Etkileri
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Valiliği, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam İl Kurulu,Üniversite- Kurum Üyeliği.
 • 2 Gıda Kulübu Akademik Danışmanlığı (2010- )
VERDİĞİ DERSLER
Genel Mikrobiyoloji Uygulama
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Gıda Kalite Kontrolü ve Sanitasyonu
Gıda Mikrobiyolojisi I -uygulama
Gıda Mikrobiyolojisi II-uygulama
Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama
Gıda Mühendisliğine Giriş
Gıda Sanitasyonu ve Personel Hijyeni
Gıda Teknolojisi
Gıdalarda Endüstrisinde Önemli Olan Mayalar
Mezuniyet Tez Çalışması
Özel Gıdalar
Özel Gıdalar Teknolojisi
Proses Uygulamaları I
Proses uygulamaları I (uygulama)
Proses Uygulamaları II
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi III
Uzmanlık Alan Dersi IV
 
Bu İçeriği Paylaş!