KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111326
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 23
Alıntı Sayısı: 3111
Web Of Science Hindex: 16
Alıntı Sayısı: 1387
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 09.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 08.06.1993
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 26.03.1998
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Hidrojeoloji, hidrojeolojik haritalama,Su kaynakları, termal su hidrojeolojisi ve hidrojeokimyası,Göl hidrolojisi, hidrojeokimyası ve yönetimi,Yeraltısuyu izleme teknikleri,Çevre Jeolojisi ve su kirliliği araştırmaları,Tıbbi jeoloji
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 SALDA GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), DAVRAZ Ayşen, Yaprak Ahmet Emre, Aksever Fatma, Çiçek Mehmet, Tuğ Gül Nilhan, Kabalak Mahmut, Yorulmaz Tarkan, Erciyas Yavuz Kiraz, Candan Onur, Ergönül Mehmet Bora, Kutlu Osman, Somuncu Mehmet, Taşgın Ufuk, Doğan Murat, 25.12.2022 - 25.12.2022 (ULUSAL)
 • 2 BAFA GÖLÜ HAVZASININ HİDROLOJİ VE HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ, BAP, DAVRAZ Ayşen, Yıldız Şamil, 10.03.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Küresel İklim Değişikliğinin Eğirdir Gölü Havzasına Etkileri ve Kuraklık Analizi, BAP, DAVRAZ Ayşen, Şener Erhan, 23.07.2020 - 24.11.2021 (ULUSAL)
 • 4 YALVAÇ-GELENDOST (ISPARTA) HAVZASI SU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASI VE SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ, BAP, DAVRAZ Ayşen, 03.04.2019 - 12.11.2020 (ULUSAL)
 • 5 Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), DAVRAZ Ayşen, Önden İsmail, 30.11.2018 - 30.05.2020 (ULUSAL)
 • 6 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisinin Nehir Havza Yönetim Planlarına Entegrasyonu, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), DAVRAZ Ayşen, Görgün Erdem, 02.11.2017 - 30.04.2020 (ULUSAL)
 • 7 Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrokimyasal İncelemesi, , BAP, DAVRAZ Ayşen, 13.03.2017 - 13.03.2019 (ULUSAL)
 • 8 Sandıklı ve Şuhut (Afyonkarahisar) Havzalarında Karstik Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Su Yönetimi, Tübitak 3001, DAVRAZ Ayşen, Aksever Fatma, Varol Simge, 01.02.2017 - 28.06.2019 (ULUSAL)
 • 9 Kayaağıl (Uşak) Termal Sularının Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜBAP 4604-YL1-16, BAP, DAVRAZ Ayşen, 01.02.2016 - 01.02.2018 (ULUSAL)
 • 10 Yarışlı Gölü Burdur Sulak Alanının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi SDÜBAP 4285 YL1 15, BAP, DAVRAZ Ayşen, 06.03.2015 - 06.03.2016 (ULUSAL)
 • 11 Salda Gölü Sulak Alani Hidrojeolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi Ve Kirlilik Durumunun Tespiti, TÜBİTAK-ÇAYDAG-114Y084, BAP, DAVRAZ Ayşen, Varol Simge, Şener Şehnaz, Aksever Fatma, Şener Erhan, Kırkan Bülent, Tokgözlü Ahmet, 01.12.2014 - 22.02.2017 (ULUSAL)
 • 12 Sandıklı Afyonkarahisar Ovası Su Kaynaklarının İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, BAP, DAVRAZ Ayşen, 16.06.2014 - 16.06.2015 (ULUSAL)
 • 13 GÖLHİSAR BURDUR OVASININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ, BAP, DAVRAZ Ayşen, 22.04.2013 - 08.01.2016 (ULUSAL)
 • 14 Çöl Haydarlı (Afyonkarahisar) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi SDÜ BAP no 3326 YL1 12, BAP, DAVRAZ Ayşen, 12.11.2012 - 18.09.2015 (ULUSAL)
 • 15 Çeltikçi (Burdur) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, SDU-BAP no:3087-YL-12, BAP, DAVRAZ Ayşen, 20.01.2012 - 20.02.2013 (ULUSAL)
 • 16 'Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Akifer Kirlenebililirlik Haritalarının Çok Kriterli karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanması: Eğirdir Gölü Havzası Örneği.'', BAP, DAVRAZ Ayşen, Şener Erhan, 09.03.2010 - 09.06.2011 (ULUSAL)
 • 17 Hüdai Sandıklı Afyonkarahisar Jeotermal Alanı ve Çevresinin Hidrojeolojik Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi, Tübitak 1001, DAVRAZ Ayşen, Afşin Mustafa, Aksever Fatma, Hınıs Mehmet Ali, Karakaş Zehra Semra, 01.01.2010 - 01.01.2013 (ULUSAL)
 • 18 İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması Eğirdir Gölü Modeli, Tübitak 1001, DAVRAZ Ayşen, Şener Şehnaz, Varol Simge, Şener Erhan, Polat Erkan, Gündoğdu Vildan, Kesici Erol, 01.03.2009 - 01.03.2012 (ULUSAL)
 • 19 Tefenni Burdur Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi, BAP, DAVRAZ Ayşen, Varol Simge, 01.01.2009 - 01.01.2011 (ULUSAL)
 • 20 Afyon Sandıklı Havzası Hidrojeoloji İncelemesi, BAP, DAVRAZ Ayşen, 01.01.2009 - 01.03.2011 (ULUSAL)
 • 21 Eğirdir Göl Suyu ve Dip Sedimanlarının Hidrojeokimyasal İncelemesi, BAP, DAVRAZ Ayşen, Şener Şehnaz, 01.01.2008 - 01.01.2010 (ULUSAL)
 • 22 Şarkikaraağaç Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi, BAP, DAVRAZ Ayşen, Varol Simge, 01.01.2005 - 01.01.2006 (ULUSAL)
 • 23 Anamas Dağı Karst Kaynaklarının Çevresel İzotop İncelemesi ve Uzaktan Algılama Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi, BAP, DAVRAZ Ayşen, Cengiz Oya, Şener Erhan, 01.01.2005 - 01.01.2006 (ULUSAL)
 • 24 Atabey Ovası Isparta Hidrojeolojik Etüdü , BAP, DAVRAZ Ayşen, Karagüzel Remzi, 01.01.1995 - 01.01.1996 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DAVRAZ Ayşen, Yıldız Şamil, BAFA GÖLÜ HAVZASI YÜZEY VE YERALTI SULARININ HİDROJEOKİMYASI VE KİRLİLİĞİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 11(1), , 145-159. Doi: 10.21923/jesd.1177864, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 AKSEVER Fatma, DAVRAZ Ayşen, SALDA GÖLÜ HAVZASI YERALTISULARINA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 11(2), , 575-591. Doi: 10.21923/jesd.1220140, (2023), (SSCI)
 • 3 DAVRAZ AYŞEN, Marmaris Peridotiti ile İlişkili Yüzey ve Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri: Acıpayam (Denizli) Batısı. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi Doi: 10.29048/makufebed.1288772, (2023), (Diğer)
 • 4 DAVRAZ Ayşen, Nalbantçılar M. Tahir, Önden İsmail, Varol Simge, Hydrogeochemistry and reservoir characterization of the Konya geothermal fields, Central Anatolia/Turkey. Geochemistry Doi: 10.1016/j.chemer.2022.125867, (2022), (SCI-Expanded)
 • 5 DAVRAZ Ayşen, Nalbantçılar Mahmut Tahir , Önden İsmail, Hydrogeochemical characteristics and trace element of geothermal systems in Central Anatolia, Turkey. JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES , 1-15. Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2022.104666, (2022), (SCI-Expanded)
 • 6 AKSEVER Fatma, DAVRAZ Ayşen, Varol Simge, Assessment of Isotopic Characterization (δ18O, δ2H and 3H) and Hydrochemical Processes of the Springs in Kumalar Mountain Region (Afyonkarahisar, Turkey). Geochemistry International, 60(13), , 1472-1486. Doi: 10.1134/S001670292213002X, (2022), (SCI-Expanded)
 • 7 VAROL Simge, DAVRAZ Ayşen, ŞENER Şehnaz, ŞENER Erhan, AKSEVER Fatma, KIRKAN Bülent, TOKGÖZLÜ Ahmet, Assessment of groundwater quality and usability of Salda Lake Basin (Burdur/Turkey) and health risk related to arsenic pollution. Journal of Environmental Health Science and Engineering,. Journal of Environmental Health Science and Engineering Doi: 10.1007/s40201-021-00638-5, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 DAVRAZ Ayşen, Batur Burcu, Hydrogeochemistry characteristics of groundwater and health risk assessment in Yalvac-Gelendost basin (Turkey). APPLIED WATER SCIENCE, 11(4), , 1-21. Doi: 10.1007/s13201-021-01401-9, (2021), (SCI-Expanded)
 • 9 AKSEVER Fatma, DAVRAZ Ayşen, VAROL Simge, Assessment of Regional Discharge and Aquifer Type Using Hydrograph and Maillet Analyzes in Kumalar Mountain Region, Afyonkarahisar, Turkey. . Arabian Journal of Geosciences, 14(14), (2021), (SCI-Expanded)
 • 10 Şener Erhan, DAVRAZ Ayşen, Yağış Tabanlı Farklı İndisler Kullanılarak Meteorolojik Kuraklık Analizi: Isparta Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), , 404-418. Doi: 10.29048/makufebed.960857, (2021), (Diğer)
 • 11 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, AKSEVER FATMA, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, DETERMINATION OF THE ORIGIN AND RECHARGE PROCESS OF WATER RESOURCES IN SALDA LAKE BASIN BY USING THE ENVIRONMENTAL, TRITIUM AND RADIOCARBON ISOTOPES (BURDUR/TURKEY). Bulletin Of The Mineral Research and Exploration, 161(161), , 57-70. (2020), (Diğer)
 • 12 Varol Simge, DAVRAZ Ayşen, Sener Erhan, Sener Sehnaz, Aksever Fatma, Kirkan Bulent, Tokgozlu Ahmet, Determining the lake protected zones using GIS-based DRASTIC model to groundwater vulnerability in Salda Lake basin (Burdur/Turkey). TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , 747-763. Doi: 10.3906/yer-1907-27, (2020), (SCI-Expanded)
 • 13 Sehnaz Sener, Sener Erhan, DAVRAZ Ayşen, Varol Simge, Hydrogeological and hydrochemical investigation in the Burdur Saline Lake Basin, southwest Turkey. GEOCHEMISTRY Doi: 10.1016/j.chemer.2019.125592, (2020), (SCI-Expanded)
 • 14 VAROL SİMGE, Küçük Mutlu, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, SALDA GÖLÜ HAVZASI GÜNEYİNİN (YEŞİLOVA/BURDUR) HİDROJEOLOJİSİ VE HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), , 74-90. (2020), (TR DİZİN)
 • 15 DAVRAZ AYŞEN, Batur Burcu, YALVAÇ-GELENDOST (ISPARTA) HAVZASI SU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASI VEKULLANILABİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMES. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(4), , 1072-1085. (2020), (TR DİZİN)
 • 16 Demiroglu Muhterem, Karaguzel Remzi, Mutluturk Mahmut, Yaltirak Cenk, Yalcin Tolga, Donertas Asli, DAVRAZ Ayşen, Aktuna Zeynep, Surface runoff and carbonates-based definition of protection zones for Egirdir Lake in western Turkey. CARBONATES AND EVAPORITES , 67-82. Doi: 10.1007/s13146-018-0418-1, (2019), (SCI-Expanded)
 • 17 DAVRAZ Ayşen, Sener Erhan, Sener Sehnaz, Evaluation of climate and human effects on the hydrology and water quality of Burdur Lake, Turkey. JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2019.103569, (2019), (SCI-Expanded)
 • 18 DAVRAZ Ayşen, Varol Simge, Sener Erhan, Sener Sehnaz, Aksever Fatma, Kirkan Bulent, Tokgozlu Ahmet, Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey). ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Doi: 10.1007/s10661-019-7889-y, (2019), (SCI-Expanded)
 • 19 DAVRAZ AYŞEN, Bal Yaşar, AKSEVER FATMA, VAROL SİMGE, Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2), , 273-283. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 20 DAVRAZ AYŞEN, Eraslan İhsan Selim, Karacabey (Bursa) İlçesinin Hidrojeoloji İncelemesi ve İçme Sularının Sağlık Risk Değerlendirmesi.. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2), , 239-251. (2019), (TR DİZİN)
 • 21 ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, DAVRAZ AYŞEN, Assessment of the Stream Network Pollution in The Eğirdir Lake Basin (Turkey) Using Water Quality Index and Multivariate Analysis. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), , 352-368. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 22 Sener Erhan, Sener Sehnaz, DAVRAZ Ayşen, Groundwater potential mapping by combining fuzzy-analytic hierarchy process and GIS in Beysehir Lake Basin, Turkey. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES Doi: 10.1007/s12517-018-3510-x, (2018), (SCI-Expanded)
 • 23 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, Determination of Stable Isotope Characteristics and Natural Radioactivity in Drinking Waters in Sandikli Basin (Afyonkarahisar, Turkey). Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(3), , 545-553. Doi: 10.5505/pajes.2017.06881, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 24 DAVRAZ Ayşen, Aksever Fatma, Afsin Mustafa, Assessment of stream water chemistry and impact of geothermal fluid in the up-Buyuk Menderes Basin, Turkey. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH , 26806-26820. Doi: 10.1007/s11356-017-0302-x, (2017), (SCI-Expanded)
 • 25 Sener Sehnaz, Sener Erhan, DAVRAZ Ayşen, Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey). SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT , 131-144. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.102, (2017), (SCI-Expanded)
 • 26 Sener Sehnaz, Sener Erhan, DAVRAZ Ayşen, Assessment of groundwater quality and health risk in drinking water basin using GIS. JOURNAL OF WATER AND HEALTH , 112-132. Doi: 10.2166/wh.2016.148, (2017), (SCI-Expanded)
 • 27 Aksever Fatma, DAVRAZ Ayşen, Bal Yasar, Assessment of water quality for drinking and irrigation purposes: a case study of Baskoy springs (Aglasun/Burdur/Turkey). ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES Doi: 10.1007/s12517-016-2778-y, (2016), (SCI-Expanded)
 • 28 Varol Simge, DAVRAZ Ayşen, Evaluation of potential human health risk and investigation of drinking water quality in Isparta city center (Turkey). JOURNAL OF WATER AND HEALTH , 471-488. Doi: 10.2166/wh.2015.187, (2016), (SCI-Expanded)
 • 29 DAVRAZ Ayşen, Afsin Mustafa, Aksever Fatma, Karakas Zehra, Hinis M. Ali, The interference of a deep thermal system with a shallow aquifer and health risk assessment: the case of Sandikli (Afyonkarahisar) Basin, Turkey. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES Doi: 10.1007/s12665-015-5144-6, (2016), (SCI-Expanded)
 • 30 DAVRAZ AYŞEN, Çakmak Mehmet, Yarışlı Gölü Burdur Sulak Alanının Hidrojeoloji veHidrojeokimyasal İncelemesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), , 102-115. (2016), (Diğer)
 • 31 DAVRAZ AYŞEN, Yılmaz Emine İlknur, Golhisar Burdur Ovasinin Hidrojeoloji Incelemesi. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi Doi: 10.5505/pajes.2015.75547, (2016), (Diğer)
 • 32 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, Sandıklı Afyonkarahisar Havzasında Yeraltısuyu Seviye Değişimini Etkileyen Faktörler. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(3), , 226-232. Doi: DOI: 10.5505/pajes.2015.22316, (2016), (Diğer)
 • 33 DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, ŞENER ERHAN, Davraz A Şener Ş Şener E 2016 Su Kaynaklarının Koruma ve Kullanma Metodolojisinin Geliştirilmesi Eğirdir Gölü Havzası Örneği. SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi,, 4(3), , 227-238. (2016), (EBSCO)
 • 34 Varol Simge, DAVRAZ Ayşen, Evaluation of the groundwater quality with WQI (Water Quality Index) and multivariate analysis: a case study of the Tefenni plain (Burdur/Turkey). ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 1725-1744. Doi: 10.1007/s12665-014-3531-z, (2015), (SCI-Expanded)
 • 35 Aksever Fatma, DAVRAZ Ayşen, Karaguzel Remzi, Groundwater balance estimation and sustainability in the Sandikli Basin (Afyonkarahisar/Turkey). JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE , 783-798. Doi: 10.1007/s12040-015-0569-6, (2015), (SCI-Expanded)
 • 36 Aksever Fatma, DAVRAZ Ayşen, Karaguzel Remzi, Relations of hydrogeologic factors and temporal variations of nitrate contents in groundwater, SandA +/- klA +/- basin, Turkey. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 2179-2196. Doi: 10.1007/s12665-014-3569-y, (2015), (SCI-Expanded)
 • 37 DAVRAZ AYŞEN, Studies of Geogenic Groundwater Contamination in Southwestern Anatolia Turkey 15 435 441. Procedia Earth and Planetary Science (2015), (Diğer)
 • 38 Sener Sehnaz, DAVRAZ Ayşen, Karaguzel Remzi, Assessment of trace metal contents in water and bottom sediments from Egirdir Lake, Turkey. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 2807-2819. Doi: 10.1007/s12665-013-2659-6, (2014), (SCI-Expanded)
 • 39 DAVRAZ Ayşen, Ozdemir Arkin, Groundwater quality assessment and its suitability in Celtikci plain (Burdur/Turkey). ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 1167-1190. Doi: 10.1007/s12665-013-3036-1, (2014), (SCI-Expanded)
 • 40 Varol Simge, DAVRAZ Ayşen, Assessment of geochemistry and hydrogeochemical processes in groundwater of the Tefenni plain (Burdur/Turkey). ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 4657-4673. Doi: 10.1007/s12665-013-2856-3, (2014), (SCI-Expanded)
 • 41 DAVRAZ Ayşen, Ünver Ö., İnegöl Havzası (Bursa) Hidrojeolojisi ve Yeraltısularının Kalite Değerlendirilmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 18(2), , 7-21. (2014), (Diğer)
 • 42 DAVRAZ Ayşen, ŞENER E., ŞENER Ş., VAROL S., Water Balance of the Eğirdir Lake and the Influence of Budget Components, Isparta,Turkey.. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(2), , 27-36. (2014), (Diğer)
 • 43 Sener Sehnaz, DAVRAZ Ayşen, Karaguzel Remzi, Evaluating the anthropogenic and geologic impacts on water quality of the Egirdir Lake, Turkey. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 2527-2544. Doi: 10.1007/s12665-013-2296-0, (2013), (SCI-Expanded)
 • 44 Sener Erhan, DAVRAZ Ayşen, Assessment of groundwater vulnerability based on a modified DRASTIC model, GIS and an analytic hierarchy process (AHP) method: the case of Egirdir Lake basin (Isparta, Turkey). HYDROGEOLOGY JOURNAL , 701-714. Doi: 10.1007/s10040-012-0947-y, (2013), (SCI-Expanded)
 • 45 Chulli Badia, DAVRAZ Ayşen, Makni Jalila, Bedir Mourad, Ben Dhia Hamed, Hydrogeological investigations of thermal waters in the Sfax Basin (Tunisia) (vol 66, pg 1, 2012). ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 993-993. Doi: 10.1007/s12665-012-1646-7, (2012), (SCI-Expanded)
 • 46 Chulli Badia, DAVRAZ Ayşen, Makni Jalila, Bedir Mourad, Ben Dhia Hamed, Hydrogeological investigations of thermal waters in the Sfax Basin (Tunisia). ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 1-16. Doi: 10.1007/s12665-011-1281-8, (2012), (SCI-Expanded)
 • 47 DAVRAZ Ayşen, Varol Simge, Microbiological risk assessment and sanitary inspection survey of Tefenni (Burdur/Turkey) region. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , 1213-1223. Doi: 10.1007/s12665-011-1332-1, (2012), (SCI-Expanded)
 • 48 AKSEVER F., DAVRAZ Ayşen, KARAGÜZEL R., Küçük Sincanlı Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(3), , 269-278. (2012), (Diğer)
 • 49 AKSEVER Fatma, DAVRAZ Ayşen, Karagüzel Remzi, Hydrogeological Investigations of Sandikli Basin(Afyonkarahisar)-Preliminary Studies . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1(3), , 107-111. (2011), (SSCI)
 • 50 Varol Simge Ormeci, DAVRAZ Ayşen, Hydrogeological investigation of Sarkikaraagac Basin (Isparta, Turkey) and groundwater vulnerability. WATER INTERNATIONAL , 177-194. Doi: 10.1080/02508061003663445, (2010), (SCI-Expanded)
 • 51 ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, Investigation of Aksehir and Eber Lakes SW Turkey Coastline Change with Multitemporal Satellite Images. Water Resources Management, 24(4), , 727-745. Doi: 10.1007/s11269-009-9467-5, (2010), (SCI-Expanded)
 • 52 VAROL S., DAVRAZ Ayşen, Barutlusu ve Pınarbaşı Kaynak Sularının (Tefenni/ Burdur) Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 14(2), , 156-167. (2010), (Diğer)
 • 53 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, Egirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular Yerinde Ölçümlerin Degerlendirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(1), , 72-83. (2010), (Diğer)
 • 54 DAVRAZ Ayşen, Karaguzel Remzi, Soyaslan Iskender, Sener Erhan, Seyman Fatma, Sener Sehnaz, Hydrogeology of karst aquifer systems in SW Turkey and an assessment of water quality and contamination problems. ENVIRONMENTAL GEOLOGY , 973-988. Doi: 10.1007/s00254-008-1577-5, (2009), (SCI-Expanded)
 • 55 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, DAVRAZ AYŞEN, Assessment of Aquifer Vulnerability in the Lake Basin Based on GIS and DRASTIC Method A case study of Senirkent Uluborlu Isparta Turkey Basin. Hydrogeology Journal, 17(8), , 2023-2035. Doi: DOI 10.1007/s10040-009-0497-0, (2009), (SCI-Expanded)
 • 56 ŞENER Ş., ŞENER E., DAVRAZ Ayşen, DRASTIC ve Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemlerinin Entegrasyonu ile Akifer Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması: Senirkent - Uluborlu Havzası (Isparta) Örneği,. SDÜ Journal of Natural and Applied Sciences, 13(1), , 48-59. (2009), (Diğer)
 • 57 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, Yarışlı Gölü Sulak Alanının Burdur Türkiye Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Sağlığa Etkisi Açısından Değerlendirilmesi. Ekologiya ve Su Teserrüfatı jurnali, Azerbaycan, 22(1), , 39-46. (2009), (Diğer)
 • 58 DAVRAZ Ayşen, Sener Erhan, Sener Sehnaz, Temporal variations of fluoride concentration in Isparta public water system and health impact assessment (SW-Turkey). ENVIRONMENTAL GEOLOGY , 159-170. Doi: 10.1007/s00254-007-1148-1, (2008), (SCI-Expanded)
 • 59 DAVRAZ Ayşen, Hydrogeochemical and hydrogeological investigations of thermal waters in the Usak Area (Turkey). ENVIRONMENTAL GEOLOGY , 615-628. Doi: 10.1007/s00254-007-0829-0, (2008), (SCI-Expanded)
 • 60 VAROL S., DAVRAZ Ayşen, VAROL E., Yeraltısuyu Kimyası ve Sağlığa Etkisinin Tıbbi Jeoloji Açısından değerlendirilmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Dergisi, 7(4), , 351-356. (2008), (Diğer)
 • 61 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, Sandıklı Afyonkarahisar Havzası Yeraltısuyu Bilançosu. Ekologiya ve Su Teserrüfatı jurnali, Azerbaycan, 5(1), , 82-86. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • 62 DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ERHAN, Anamasdağı Yenişarbademli Kuzeyi Isparta Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1), , 64-74. (2007), (Diğer)
 • 63 ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, ÖZÇELİK MEHMET, An integration of GIS and remote sensing in groundwater investigations: A case study in Burdur, Turkey. Springer Science and Business Media LLC, 13(1), , 826-834. Doi: 10.1007/s10040-004-0378-5, (2005), (SCI-Expanded)
 • 64 DAVRAZ Ayşen, Karaguzel R, Soyaslan II, The importance of hydrogeological and hydrological investigations in the residential area: a case study in Burdur, Turkey. ENVIRONMENTAL GEOLOGY , 852-861. Doi: 10.1007/s00254-003-0830-1, (2003), (SCI-Expanded)
 • 65 DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ERHAN, ÖZÇELİK MEHMET, Çizgisellikler ile yeraltısuyu potansiyeli arasındaki ilişki Burdur örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), , 455-461. (2003), (Diğer)
 • 66 DAVRAZ Ayşen, Kaya su etkileşimi üzerine bir çalışma Keçiborlu Değirmendere kaynağı Isparta. SDÜ FEn Bilimleri Enstitüsü, 7(2), , 327-335. (2003), (Diğer)
 • 67 Karagüzel Remzi, DAVRAZ Ayşen, Groundwater pollution in the Isparta Plain, Turkey. Environmental Geology, 34(4), , 303-308. (1998), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DAVRAZ Ayşen, AKSEVER Fatma, Aksever F., Davraz, A., 2023. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasında Kuraklık Koşullarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2023, Ankara, Türkiye . Uluslararası Katılımlı 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (2023). (Özet bildiri)
 • 2 AKSEVER F., DAVRAZ Ayşen, VAROL S., Kumalar Dağı (Şuhut-Afyonkarahisar) Civarındaki Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Su Yönetimi. 72. Jeoloji Kurultayı (2019). (Özet bildiri)
 • 3 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, VAROL SİMGE, Aydın köyü (Şuhut-Afyonkarahisar) ve civarındaki su kaynaklarının kullanılabilirliği. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018) (2018). (Özet bildiri)
 • 4 VAROL SİMGE, VAROL ERCAN, DAVRAZ AYŞEN, The association between excess drinking water fluoride exposure and coronary heart disease.. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (2018). (Özet bildiri)
 • 5 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, AKSEVER FATMA, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Determination of the origin and recharge process with the stable isotopes of water resources in Salda lake wetland basin (Burdur/Turkey).. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology” (2018). (Özet bildiri)
 • 6 DAVRAZ AYŞEN, Aksoy Ayşenur, Hydrogeochemical propertıes of springs in Yalvaç district (Isparta/Turkey).. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology” (2018). (Özet bildiri)
 • 7 VAROL S., DAVRAZ Ayşen, AKSEVER F., ŞENER Ş., ŞENER E., KIRKAN B., TOKGÖZLÜ A., Determination of the origin and recharge process with the stable isotopes of water resources in Salda lake wetland basin (Burdur/Turkey).. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology” (2018). (Özet bildiri)
 • 8 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey),. IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, (2017). (Özet bildiri)
 • 9 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, VAROL SİMGE, Investigation of Major Ion Chemistry in Groundwater of the Burdur Lake Basin. IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment (2017). (Özet bildiri)
 • 10 SAÇ MÜSLİM MURAT, AFŞİN MUSTAFA, DAVRAZ AYŞEN, AKSEVER FATMA, KARAKAŞ ZEHRA SEMRA, HINIS MEHMET ALİ, The Significance Of Radon Gas In Hudai Geothermal Waters Sandıklı AfyonkarahisarTurkey. 50th Anniversary International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) (2017). (Özet bildiri)
 • 11 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, Determination of stable isotope and natural radioactivity for drinking water in Sandıklı basin Afyonkarahisar Turkey 7 11 September 2015 Prague Czech Republic. WMESS-The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (2015). (Özet bildiri)
 • 12 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, The investigation of seasonal variation of groundwater levels in Tefenni plain Turkey. WMESS-The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (2015). (Özet bildiri)
 • 13 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, Başköy Kaynaklarının Ağlasun Burdur İçme Suyu Olarak Kullanılabilirliği 12 15 Kasım 2015 Bildiri Özleri Kitabı S 75 76 Konya. Uluslararası katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, (2015). (Özet bildiri)
 • 14 DAVRAZ AYŞEN, VAROL SİMGE, Isparta ili içme suyu kaynaklarının halk sağlığı açısından değerlendirilmesi. Uluslararası katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu (2015). (Özet bildiri)
 • 15 Simge Varol, DAVRAZ Ayşen, Assessing availability of the Tefenni plain Burdur groundwater. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey. (2015). (Özet bildiri)
 • 16 Şehnaz Şener, Erhan Şener, DAVRAZ Ayşen, Stream water quality in the Eğirdir Lake catchment area Isparta Turkey. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey. (2015). (Özet bildiri)
 • 17 Şehnaz Şener, Erhan Şener, DAVRAZ Ayşen, simge Varol, Microbiological pollution of surface and groundwaters in the Eğirdir Lake basin SW Turkey. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey. (2015). (Özet bildiri)
 • 18 Erhan Şener, Şehnaz Şener, DAVRAZ Ayşen, Meteorological drought severity assessment in the Eğirdir Lake basin Turkey using remote sensing and GIS. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey. (2015). (Özet bildiri)
 • 19 DAVRAZ Ayşen, Erhan Şener, Şehnaz Şener, Simge Varol, Water balance of Eğirdir Lake and the influence of budget components Isparta Turkey. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey. (2015). (Özet bildiri)
 • 20 DAVRAZ Ayşen, Fatma Aksever, Sustainable Water Management of Başköy springs Ağlasun Burdur Turkey. The Second International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE),Izmir Katip Celebi University (IKCU), September 21-24,Kuşadası/Turkey (2013). (Özet bildiri)
 • 21 Simge Varol, DAVRAZ Ayşen, Microbiological Risk Assessment and Sanitary Inspection Survey of Tefenni Burdur TURKEY Groundwaters. The Second International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE),Izmir Katip Celebi University, September 21-24,Kuşadası/Turkey, (2013). (Özet bildiri)
 • 22 Mustafa Afşin, Tuğba Dağ, DAVRAZ Ayşen, Fatma Aksever, Zehra Karakaş, MAli Hınıs, The origin and sustainability of Hudai geothermal waters Sandikli Afyonkarahisar Turkey. 39th IAH (International Association of Hydrogeologists) Congress,16-21 September 2012,Canada (2012). (Özet bildiri)
 • 23 Sener Sehnaz , Sener Erhan , DAVRAZ Ayşen, LANDFILL SITE SELECTION USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS andGEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS A CASE STUDY in YALVAC BASIN ISPARTA TURKEY. 10TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE: SGEM2010, VOL II (2010). (Özet bildiri)
 • 24 SEYMAN F., DAVRAZ Ayşen, Karagüzel R., Hydrogeological Investigations of Sandıklı Basin (Afyonkarahisar)-Preliminary Studies. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics (2009). (Özet bildiri)
 • 25 ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, İsmaiolv Tevfik, Burdur gölü seviye değişimlerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi,. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-V, (2005). (Özet bildiri)
 • 26 Erhan Şener, DAVRAZ Ayşen, Tevfik İsmailov, Investigation of Burdur Lake Coastal Change With Satellite Images. Proceedings of the seventh international conference on the Mediterranean Coastal Environment (Medcoast-2005) Kuşadası, Turkey (2005). (Özet bildiri)
 • 27 Erhan Şener, DAVRAZ Ayşen, Mehmet Özçelik, İskender Soyaslan, Investigation of alternative groundwater source using multispectral satellite data A case study in Antalya region Turkey. 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), june 9-11, 2005, (2005). (Özet bildiri)
 • 28 DAVRAZ Ayşen, Remzi Karagüzel, An Analysis of water potential of Gölcük Lake SW Türkiye. 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (2001). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DAVRAZ Ayşen, AKSEVER Fatma, Salda Gölü Hidroloji Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(4), , 1029-1044. Doi: 10.35414/akufemubid.1233689, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 DAVRAZ Ayşen, VAROL Simge, Aksu Çayı Havzası (Tefenni-Burdur) Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal İncelemesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(2), , 390-404. Doi: 10.35414/akufemubid.1036061, (2022), (SSCI)
 • 3 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, APPLICATION OF A CONCEPTUAL WATER BUDGET MODEL FOR SALDA LAKE, (BURDUR/ TURKEY). Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(1), , 29-37. Doi: 10.21923/jesd.374412, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 4 DAVRAZ Ayşen, Yurt H., Kayaağıl (Uşak) Termal Sularının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi. JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY, 9(1), , 1-13. Doi: 10.29048/makufebed.338361, (2018), (TR DİZİN)
 • 5 DAVRAZ AYŞEN, Dilek Balın, Çöl Haydarlı Afyon Ovasının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(35801), , 1-13. Doi: 10.5578/fmbd.10024 , (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 6 DAVRAZ Ayşen, The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Egirdir lake. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım dergisi, 1(3), , 145-149. (2011), (TR DİZİN)
 • 7 VAROL S., DAVRAZ Ayşen, VAROL E., Tıbbi jeoloji ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi,. Genel Tıp Derg, 19(1), , 45-49. (2009), (Diğer)
 • 8 DAVRAZ AYŞEN, KARAGÜZEL REMZİ, The Importance of Hydrogeology Assessments for Agricultural Water Demand A Case Study From Southwest Turkey. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), , 2-1. (2008), (Diğer)
 • 9 YALÇIN ALİ, DAVRAZ AYŞEN, ÖZÇELİK MEHMET, Yeraltısularının kirlenmesinde litoloji ve yerleşim alanlarının etkisi Ulupınar kaynağı Sorkuncak Eğridir Isparta. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 28(2), , 21-29. (2004), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKSEVER Fatma, DAVRAZ Ayşen, Aksever F., Davraz A., 2023. Hidrolojik ve Meteorolojik Kuraklığın Salda Gölü Havzasındaki Su Kaynaklarına Etkisi. HİDRO’2023: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2023, KTÜ, Trabzon. HİDRO’2023: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 DAVRAZ Ayşen, AKSEVER Fatma, Davraz Metin, Davraz A., Aksever F., Davraz, M., 2023. Salda Gölü Su Seviye Değişimi ve Hidrolojik Parametrelerin Etkisi. HİDRO’2023: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2023, KTÜ, Trabzon. HİDRO’2023: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, (2023). (Özet bildiri)
 • 3 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, AKSEVER FATMA, ŞENER ERHAN, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi. HİDRO’2018: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu (2018). (Özet bildiri)
 • 4 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, VAROL SİMGE, Burdur Gölü Havzası Yeraltısularının Ağır Metal Kirliliği ve Su Kalitesi. HİDRO’2018Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu (2018). (Özet bildiri)
 • 5 AKSEVER F., DAVRAZ Ayşen, AFSIN M., Sandıklı (Afyonkarahisar) havzasındaki ağır metal kirliliğinin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi,. 67. Türkiye Jeooji Kurultayı. (2014). (Özet bildiri)
 • 6 VAROL S., DAVRAZ Ayşen, YUVALI ve YILGINCAK (EĞİRDİR/ISPARTA) KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SAĞLIĞA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2014). (Özet bildiri)
 • 7 AFSIN M., DAVRAZ Ayşen, AKSEVER F., KARAKAŞ Z. S. , HINIS M. A. , Erdoğan N., Gürdal H., Hüdai (Sandıklı) jeotermal alanında jeotermal enerji kullanımının dünü, bugünü ve geleceği. Marka Kent Sandıklı Sempozyumu (2014). (Özet bildiri)
 • 8 AKSEVER F., DAVRAZ Ayşen, AFSIN M., Dağ T., KARAKAŞ Z. S. , HINIS M. A. , Hüdai (Sandıklı/Afyon) Jeotermal Alanında Jeotermal Kökenli Kirliliğin İncelenmesi,. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı. (2013). (Özet bildiri)
 • 9 AKSEVER F., DAVRAZ Ayşen, AFSIN M., Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası İçme Suyu Kaynaklarının İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi.. II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, (2013). (Özet bildiri)
 • 10 VAROL S., DAVRAZ Ayşen, Tefenni (Burdur) Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı. (2012). (Özet bildiri)
 • 11 ŞENER Ş., DAVRAZ Ayşen, ŞENER E., VAROL S., Eğirdir Gölü Havzası Yüzey ve Yeraltısularındaki Arsenik Kirliliğinin Değerlendirilmesi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2012). (Özet bildiri)
 • 12 ŞENER E., DAVRAZ Ayşen, CBS Tabanlı Akifer Kirlenebilirlik Haritalarının Çok Kriterli Karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanmassı: Eğirdir Gölü Havzası. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı. (2012). (Özet bildiri)
 • 13 Şener Ş., Şener E., DAVRAZ Ayşen, Karagüzel R., Eğirdir Gölü'nün İçmesuyu Olarak Kullanım Özellikleri. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu (2010). (Özet bildiri)
 • 14 AKSEVER F., DAVRAZ Ayşen, Karagüzel R., Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Mevsimsel Nitrat Kirliliği. 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, (2010). (Özet bildiri)
 • 15 VAROL S., DAVRAZ Ayşen, Yalçın Y., Yarışlı Gölü Sulak Alanının (Burdur) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Sağlığa Etkisi Açısından Değerlendirilmesi. Su-Enerji-Sağlık (SES) Sempozyumu (2008). (Özet bildiri)
 • 16 SEYMAN F., DAVRAZ Ayşen, Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Bilançosu. Su-Enerji-Sağlık (SES) Sempozyumu (2008). (Özet bildiri)
 • 17 Karagüzel R., DAVRAZ Ayşen, SOYASLAN I., AKSEVER F., ŞENER Ş., ŞENER E., Antalya İçme Suyu Havzalarının Kirlilik Tehdidi Açısından Değerlendirilmesi. Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu (2006). (Özet bildiri)
 • 18 DAVRAZ Ayşen, Karagüzel R., SOYASLAN I., Eğirdir Gölü ile Akdeniz Arasındaki Bölgede Yeraltısuyu Dinamiğine Bir Yaklaşım,. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu (2006). (Özet bildiri)
 • 19 DAVRAZ Ayşen, ŞENER E., Gebeler Kaplıcasının (Fethiye-Muğla) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyası,. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu (2006). (Özet bildiri)
 • 20 DAVRAZ Ayşen, ŞENER E., CENGİZ O., Anamasdağı (Yenişarbademli Kuzeyi/ Isparta) Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri,. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı. (2004). (Özet bildiri)
 • 21 DAVRAZ Ayşen, Karagüzel R., Atabey Ovası'nın (Isparta) Yeraltısuyu Potansiyeli'. 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (2001). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 DAVRAZ Ayşen, MÜHENDİSLİKTE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR(2023). Duvar Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKSEVER Fatma, DAVRAZ Ayşen, VAROL Simge, Innovative Research in Engineering(2023). Duvar Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, Eğirdir Gölü’nün Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik güncel Yaklaşımlar(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ŞENER ERHAN, DAVRAZ AYŞEN, Eğirdir Gölü’nün Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik güncel Yaklaşımlar(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 Maden Nafiz, AFŞİN MUSTAFA, AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, Advances in Modeling and Interpretation in Near Surface Geophysics(2020). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 DAVRAZ AYŞEN, Geothermal Systems and Energy Resources Turkey and Greece Sustainable Energy Developments book(2014). CRS press, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Yıldız Şamil , Bafa Gölü Havzasının Hidroloji ve Hidrojeoloji İncelemesi, Hidrojeoloji, 15.08.2023. Yüksek Lisans
 • 2 Şener Erhan , Küresel İklim Değişikliğinin Eğirdir Gölü Havzasına Etkileri Ve Kuraklık Analizi, İklim değişikliği etkileri, kuraklık analizi, 13.07.2021. Doktora
 • 3 Batur Burcu, Yalvaç-Gelendost (Isparta) Havzasi Su Kaynaklarinin Hidrojeokimyasi ve Sağlik Risk Değerlendirmesi, Hidrojeoloji, 15.10.2020. Yüksek Lisans
 • 4 Eraslan İhsan Selim, Karacabey (Bursa) Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi, Hidrojeoloji, 15.10.2019. Yüksek Lisans
 • 5 Bal Yaşar, Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi, Hidrojeoloji, hidroloji, su kaynakları, 15.09.2019. Yüksek Lisans
 • 6 Ünal Taha, Çamköy (Milas-Muğla) Ovası Hidrojeoloji İncelemesi,, Hidrojeoloji, 15.10.2018. Yüksek Lisans
 • 7 Yurt Hayriye, Kayaağıl (Uşak) Termal Sularının Hidrojeoloji İncelemesi. , Jeotermal, hidrojeokimya, 15.10.2017. Yüksek Lisans
 • 8 Balın Dilek, Çöl (Haydarlı/Afyon)Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, Hidrojeoloji, çevre jeolojisi, 15.10.2015. Yüksek Lisans
 • 9 Çakmak Mehmet, Yarışlı Gölü (Burdur) Sulak Alanının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi, Hidrojeoloji, hidrojeokimya, 15.10.2015. Yüksek Lisans
 • 10 Yılmaz Emine İlknur, Gölhisar (Burdur) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, Hidrojeoloji, çevre jeolojisi, 15.09.2015. Yüksek Lisans
 • 11 Çelik Erdim, Ağlasun (Burdur)Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, Hidrojeoloji, 15.12.2013. Yüksek Lisans
 • 12 Özdemir Arkın, Çeltikçi (Burdur) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, hidrojeoloji, 05.11.2013. Yüksek Lisans
 • 13 Aksever Fatma, Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi, Hidrojeoloji, hidrojeokimya, 15.12.2011. Doktora
 • 14 Varol Simge, Tefenni (Burdur) Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi, Hidrojeoloji, tıbbi jeoloji, 15.09.2011. Doktora
 • 15 Ünver Özgün, İnegöl (Bursa) Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi, Hidrojeoloji, 01.02.2011. Yüksek Lisans
 • 16 Şener Erhan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Akifer Kirlenebilirlik Haritalarının Çok Kriterli Karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanması: Eğirdir Gölü Havzası Örneği, CBS, 01.01.2011. Yüksek Lisans
 • 17 Şener Şehnaz, Eğirdir Göl Suyu ve Dip Sedimanlarının Hidrojeokimyasal İncelemesi, Hidrojeoloji, hidrojeokimya, çevre jeolojisi, 15.11.2010. Doktora
 • 18 Örmeci Simge , Şarkikaraağaç Havzasının (Isparta) Hidrojeoloji İncelemesi, Hidrojeoloji, çevre jeolojisi, . Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Jeolojisi
Çevre Jeotekniği
Gözenekli ortam hidroliği
Hidrojeoloji
Hidrojeolojik Havza Etütleri
Hidrotermal Alterasyon
İleri Hidrojeokimya
İleri Hidrojeoloji
İleri Karst Hidrojeolojisi
İzotop Hidrolojisi
Kentsel Su Yönetimi
Yeraltısuları Kirlenmesi
 
Bu İçeriği Paylaş!