KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111326
E-Posta aysendavraz@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 09.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 08.06.1993
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 26.03.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hidrojeoloji, hidrojeolojik haritalama,Su kaynakları, termal su hidrojeolojisi ve hidrojeokimyası,Göl hidrolojisi, hidrojeokimyası ve yönetimi,Yeraltısuyu izleme teknikleri,Çevre Jeolojisi ve su kirliliği araştırmaları,Tıbbi jeoloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Maden, N., Afşin M., Aksever F., Davraz A. (2020) Geothermal Potential and Circulation Depth of Hüdai Thermal Springs (Sandıklı-Afyonkarahisar, Türkiye) Using Magnetic, Geothermometry and Heat Flow Data. In: Biswas A., Sharma S. (eds) Advances in Modeling and Interpretation in Near Surface Geophysics. Springer Geophysics. Springer, Cham
 • 2 Davraz, A., 2014. Application of hydrogeochemical techniques in geothermal systems; examples from eastern Mediterranean region. Geothermal Systems and Energy Resources: Turkey and Greece (Sustainable Energy Developments) book. Editors: Alper Baba,Jochen Bundschuh,Dornadula Chandrasekharam, CRS press
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aksever Seyman, F., Davraz, A., Karagüzel, R., 2011. Hydrogeological Investigations of Sandikli Basin(Afyonkarahisar)-Preliminary Studies , SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Cilt:1 Sayı:3 s.107-111.
 • 2 Şener, Ş., Elitok, Ö., Şener, E., Davraz, A., 2011. The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Egirdir lake, SW Turkey,SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Cilt:1 Sayı:3 s.145-149.
 • 3 Varol, S. ve Davraz, A., 2009. Yarışlı Gölü Sulak Alanının (Burdur/Türkiye) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Sağlığa Etkisi Açısından Değerlendirilmesi, Ekologiya ve Su Teserrüfatı jurnali, No:1(22), yanvar, 39-46. Azerbaycan
 • 4 Varol, S., Davraz, A., Varol, E., 2009. Tıbbi jeoloji ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi, Genel Tıp Derg 2009;19(1): 45-49
 • 5 Davraz, A. and Karagüzel, R., 2008. The Importance of Hydrogeology Assessments for Agricultural Water Demand: A Case Study From Southwest Turkey, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2): 218-234
 • 6 Seyman, F. ve Davraz, A., 2008. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Bilançosu, Ekologiya ve Su Teserrüfatı jurnali, No:5, noyabr, 82-86. Azerbaycan
 • 7 Davraz, A. ve Şener, E. 2007. Anamasdağı (Yenişarbademli Kuzeyi/ Isparta) Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri, SDÜ Journal of Natural and Applied Sciences, Volume 11, Issue 1, 64-74
 • 8 Yalçın, A., Davraz,A. ve Özçelik, M., 2004. Yeraltısularının kirlenmesinde litoloji ve yerleşim alanlarının etkisi: Ulupınar kaynağı, Sorkuncak-Eğridir-Isparta, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt:28, sayı:2, 21-29, Ankara.
 • 9 Davraz, A., 2003. Kaya-su etkileşimi üzerine bir çalışma: Keçiborlu-Değirmendere kaynağı (Isparta), SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi cilt 7, sayı 2, 327-335,Isparta
 • 10 Davraz, A., Şener, E. ve Özçelik, M., 2003. Çizgisellikler ile yeraltısuyu potansiyeli arasındaki ilişki: Burdur örneği, SDÜ. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt 7, sayı 2, 455-461, Isparta
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Davraz, A., 2011.Isparta Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi,sdugeo-edergi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Davraz, A., Batur, B., 2021. Hydrogeochemistry Characteristics of groundwater and Health Risk Assessment in Yalvaç-Gelendost Basin (Turkey). Applied Water Science, 11:67, 1-21,DOI: 10.1007/s13201-021-01401-9
 • 2 Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Şener, Ş., Şener, E., Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2020. Determination of the Origin and Recharge Process of Water Resources in Salda Lake Basin by Using the Environmental, Tritium and Radiocarbon Isotopes (Burdur/Turkey), Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 161: 57-70
 • 3 Varol S., Küçük, M., Davraz A., Şener Ş., Şener E., Aksever F., Kırkan B., Tokgözlü A., (2020). Salda Gölü Havzası Güneyinin (Yeşilova/Burdur) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelemesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), 74-90.
 • 4 Davraz, A., Batur, B., 2020. Yalvaç-Gelendost (Isparta) Havzası Su Kaynaklarının Hidrojeokimyası Ve Kullanılabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 8(4):1072-1085
 • 5 Davraz, A., Eraslan, İ.S., 2019. Karacabey (Bursa) İlçesinin Hidrojeoloji İncelemesi ve İçme Sularının Sağlık Risk Değerlendirmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2):239-251
 • 6 Davraz, A., Bal, Y., Aksever, F., Varol, S., 2019. Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi . SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2):273-283
 • 7 Şener,E., Varol,S., Şener, Ş., Davraz, A., 2019. Assessment of the Stream Network Pollution in The Eğirdir Lake Basin (Turkey) Using Water Quality Index and Multivariate Analysis, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), 352 – 368, 2019
 • 8 Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel, R., 2018, Determination of Stable Isotope Characteristics and Natural Radioactivity in Drinking Waters in Sandıklı Basin (Afyonkarahisar, Turkey), Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES),24(3), 545-553, DOI: 10.5505/pajes.2017.06881
 • 9 Varol, S , Davraz, A , Şener, Ş , Şener, E , Aksever, F , Kırkan, B , Tokgözlü, A . 2018. Application of a Conceptual Water Budget Model for Salda Lake, (Burdur/ Turkey), Journal of Engineering Sciences and Design, 6 : 29-37, DOI: 10.21923/jesd.374412
 • 10 Davraz, A., Yılmaz,E.İ., 2016. "Golhisar (Burdur) Ovasinin Hidrojeoloji Incelemesi, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi 22(6): 535-544
 • 11 Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel, R., 2016. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasında Yeraltısuyu Seviye Değişimini Etkileyen Faktörler, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(3): 226-232
 • 12 Davraz, A., Çakmak, M., 2016. Yarışlı Gölü (Burdur) Sulak Alanının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(2): 102-115
 • 13 Davraz, A., Şener, Ş., Şener, E., 2016. Su Kaynaklarının Koruma ve Kullanma Metodolojisinin Geliştirilmesi: Eğirdir Gölü Havzası Örneği, SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 4(3):227-238
 • 14 Davraz, A., 2015. Studies of Geogenic Groundwater Contamination in Southwestern Anatolia, Turkey. Procedia Earth and Planetary Science, 15:435-441
 • 15 Davraz, A., Balın, D., 2015. Çöl (Haydarlı/Afyon) Ovasının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,AKÜ FEMÜBİD 15(2015) 035801 (1-13), DOI: 10.5578/fmbd.10024
 • 16 Davraz, A., Ünver, Ö., 2014. İnegöl Havzası (Bursa) Hidrojeolojisi ve Yeraltısularının Kalite Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(2):7-21.
 • 17 Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş., Varol, S., 2014. Water Balance of the Eğirdir Lake and the Influence of Budget Components, Isparta,Turkey. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(2):27-36.
 • 18 Aksever F., Davraz A., Karagüzel R., 2012, Küçük Sincanlı (Afyonkarahisar) Ovası Hidrojeoloji İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa 269-278.
 • 19 Sener, Ş., Sener, E., Davraz, A., Karagüzel, R., Bulut, C., 2010, Egirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular: Yerinde Ölçümlerin Degerlendirilmesi, Süleyman Demirel University,Journal of Natural and Applied Sciences, 14-1(2010),72-83
 • 20 Varol, S. ve Davraz, A.,2010. Barutlusu ve Pınarbaşı Kaynak Sularının (Tefenni/ Burdur) Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,14-2(2010),156-167
 • 21 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., 2009, DRASTIC ve Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemlerinin Entegrasyonu ile Akifer Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması: Senirkent - Uluborlu Havzası (Isparta) Örneği, SDÜ Journal of Natural and Applied Sciences, Volume 13, Issue 1, 48-59
 • 22 Varol,S., Davraz,A., Varol,E., 2008. Yeraltısuyu Kimyası ve Sağlığa Etkisinin Tıbbi Jeoloji Açısından değerlendirilmesi,Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Dergisi 7 (4): 351-356
 • 23 Varol, S , Davraz, A , Şener, Ş , Şener, E , Aksever, F , Kırkan, B , Tokgözlü, A . 2018. Application of a Conceptual Water Budget Model for Salda Lake, (Burdur/ Turkey), Journal of Engineering Sciences and Design, 6 : 29-37, DOI: 10.21923/jesd.374412
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Varol,S., Davraz, A., Şener,Ş., Şener,E., Aksever,F., Kırkan,B, Tokgözlü,A., 2021. Assessment of groundwater quality and usability of Salda Lake Basin (Burdur/Turkey) and health risk related to arsenic pollution. Journal of Environmental Health Science and Engineering, https://doi.org/10.1007/s40201-021-00638-5
 • 2 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., Varol, S., 2020. Hydrogeological and hydrochemical investigation in the Burdur Saline Lake Basin, southwest Turkey, Geochemistry, 80:125592
 • 3 Varol, S., Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş., Aksever, F., Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2020. Determining the lake protected zones using GIS-based DRASTIC model to groundwater vulnerability in Salda Lake basin (Burdur/Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 29: 747-763
 • 4 Demiroğlu, M, Karagüzel, R, Mutlutürk, M, Yaltırak, C, Yalçın, T, Dönertaş, A, Davraz, A, Aktuna, Z., 2019. Surface runoff and carbonates-based definition of protection zones for Egirdir Lake in western Turkey. Carbonates and Evaporites vol.34, pp.67-82,doi.org/10.1007/s13146-018-0418-1
 • 5 Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş., 2019. Evaluation of climate and human effects on the hydrology and water quality of Burdur Lake, Turkey. Journal of African Earth Sciences, 158 (2019) 103569-10.1016/j.jafrearsci.2019.103569
 • 6 Davraz, A., Varol, S., Şener, E., Şener, Ş., Aksever, F., Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2019. Assessment of Water Quality and Hydrogeochemical Processes of Salda Alkaline Lake (Burdur/Turkey). Environmental Monitoring and Assessment, 191:701: November 2019- DOI: 10.1007/s10661-019-7889-y
 • 7 Şener, E., Şener, Ş., Davraz, A., 2018. Groundwater potential mapping by combining fuzzy-analytic hierarchy process and GIS in Beyşehir Lake Basin, Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 11:187
 • 8 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., 2017.Evaluation of water quality using water quality index (WQI)method and GIS in Aksu River (SW-Turkey), Science of the Total Environment 584–585 (2017) 131–144
 • 9 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A. 2017. Assessment of groundwater quality and health risk in drinking water basin using GIS, Journal of Water and Health, 15(1):112-132. doi: 10.2166/wh.2016.148
 • 10 Davraz, A., Aksever, F., Afşin, M., 2017. Assessment of Stream Water Chemistry and Impact of Geothermal Fluid in the up-Buyuk Menderes Basin, Turkey. Environmental Science and Pollution Research, 24(34): 26806–26820, DOI: 10.1007/s11356-017-0302-x
 • 11 Varol, S., Davraz, A., 2016. Evaluation of Potential Human Health Risk and Investigation of Drinking Water Quality in Isparta City Center (Turkey). Journal of Water and Health, 14 (3) 471-488; DOI: 10.2166/wh.2015.187
 • 12 Davraz, A., Afşin, M., Aksever, F., Karakaş, Z., Hınıs, M.A., 2016. The Interference of a Deep Thermal System with a Shallow Aquifer and Health Risk Assessment: The case of Sandıklı (Afyonkarahisar) Basin, Turkey, Environmental Earth Sciences,75(4), 1-20, DOI: 10.1007/s12665-015-5144-6
 • 13 Aksever, F., Davraz, A., Bal, Y., 2016. "Assessment of water quality for drinking and irrigation purposes: A case study of Başköy springs, (Ağlasun/Burdur/Turkey)" Arabian Journal of Geosciences, 9:748:1-18, DOI: 10.1007/s12517-016-2778-y
 • 14 Varol, S. and Davraz, A. (2015) Evaluation of the Groundwater Quality with WQI (Water Quality Index) and Multivariate Analysis: A Case Study of the Tefenni Plain (Burdur/Turkey,Environmental Earth Sciences, 73:1725–1744
 • 15 Aksever,F., Davraz, A., Karagüzel, R. 2015. Relations of Hydrogeologic Factors and Temporal Variations of Nitrate Contents in Groundwater, Sandıklı Basin, Turkey,,Environmental Earth Sciences, 73(5):2179-2196
 • 16 Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel, R. 2015. Groundwater balance estimation and sustainability in the Sandıklı Basin (Afyonkarahisar/Turkey. J. Earth Syst. Sci. 124, No. 4, pp. 783–798
 • 17 Şener, Ş., Davraz, A., Karagüzel, R.,2014. Assessment of Trace Metal Contents in Water and Bottom Sediments From Eğirdir Lake, Turkey. Environmental Earth Sciences,71:2807–2819 DOI: 10.1007/s12665-013-2659-6.
 • 18 Varol, S. and Davraz, A., 2014. Assessment of geochemistry and hydrogeochemical processesin groundwater of the Tefenni plain (Burdur/Turkey).Environmental Earth Sciences, 71:4657–4673 DOI 10.1007/s12665-013-2856-3
 • 19 Davraz, A. and Özdemir, A. (2014) Groundwater Quality Assessment and its Suitability in Çeltikçi Plain (Burdur/Turkey), Environmental Earth Sciences,72(4):1167-1190, DOI: 10.1007/s12665-013-3036-1
 • 20 Şener, E. and Davraz, A., 2013. Assessment of groundwater vulnerability based on a modified DRASTIC model, GIS and an analytic hierarchy process (AHP) method: the case of Egirdir Lake basin (Isparta, Turkey), Hydrogeology Journal, 21(3):701-714 DOI 10.1007/s10040-012-0947-y
 • 21 Şener, Ş., Davraz, A., Karagüzel, R.,2013. Evaluating the anthropogenic and geologic impacts on water quality of the Eğirdir Lake, Turkey, Environmental Earth Sciences, 70:2527–2544
 • 22 Chulli, B., Davraz, A., Makni, J., Bedir, M., Ben-Dhia, H.,2012. Hydrogeological investigations of thermal waters in the Sfax Basin (Tunisia), Environ Earth Sci.,Volume 66, Number 1, Page 1-16, DOI 10.1007/s12665-011-1281-8
 • 23 Davraz, A and Varol, S., 2012. Microbiological Risk Assessment and Sanitary Inspection Survey of Tefenni (Burdur/Turkey) Region, Environmental Earth Sciences: Volume 66, Issue 4 (2012), Page 1213-1223, DOI : 10.1007/s12665-011-1332-1
 • 24 Şener, E., Davraz, A., Şener, Ş. 2010. Investigation of Aksehir and Eber Lakes (SW Turkey) Coastline Change with Multitemporal Satellite Images, Water Resources Management, Volume 24, Number 4, 727-745,DOI: 10.1007/s11269-009-9467-5
 • 25 Varol, S., Davraz, A., 2010. Hydrogeological Investigation of Sarkikaraagac Basin (Isparta/Turkey) and Groundwater Vulnerability, Water International, Volume 35 Issue 2, 177-194
 • 26 Davraz A, Karaguzel R, Soyaslan İ, Şener E, Seyman F, Sener Ş, 2009. Hydrogeology of Karst Aquifer Systems in SW Turkey and an Assessment of Water Quality and Contamination Problems, Environmental Geology, Volume 58, Number 5, 973-988, DOI: 10.1007/s00254-008-1577-5
 • 27 Şener, E., Şener, Ş., Davraz, A., 2009. "Assessment of Aquifer Vulnerability in the Lake Basin Based on GIS and DRASTIC Method: A case study of Senirkent-Uluborlu (Isparta-Turkey) Basin" Hydrogeology Journal, Volume: 17, Number: 8, 2023-2035,DOI 10.1007/s10040-009-0497-0
 • 28 Davraz, A. 2008. Hydrogeochemical and hydrogeological investigations of thermal waters in the Uşak area (Turkey). Environmental Geology, Springer Verlag, Volume 54; Number 3; p. 615-628 DOI : 10.1007/s00254-007-0829-0.
 • 29 Davraz, A., Sener, E., Sener, S., 2008. Temporal Variations of Fluoride Concentration in Isparta Public Water System and Health Impact Assessment (SW -Turkey), Environmental Geology, 56:159-170; DOI: 10.1007/s00254-007-1148-1
 • 30 Şener, E., Davraz, A. and Özçelik, M., 2005. An Integration of GIS and Remote Sensing on Groundwater Investigations: A Case Study in Burdur, Turkey, Hydrogeology Journal, Volume 13, 826-834.
 • 31 Davraz, A., Karagüzel, R., and Soyaslan, İ.İ., 2003. The importance of hydrogeological and hydrological investigations in the residential area in Burdur/Turkey, Environmental Geology,Springer Verlag, 44/7, 852-861, Berlin.
 • 32 Karagüzel, R. ve Irlayıcı, A., 1998. 'Groundwater Pollution in Isparta Plain - Turkey', Environmental Geology and Water Sciences, Springer Verlag, 34/4, 303-308, Berlin.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 S. Varol, A. Davraz, Ş. Şener, F. Aksever, E. Şener, B. Kırkan, A. Tokgözlü, 2018. Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi, HİDRO’2018: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 27-29 Eylül 2018, Beytepe, Ankara
 • 2 Ş. Şener, E. Şener, A. Davraz, S. Varol, 2018. Burdur Gölü Havzası Yeraltısularının Ağır Metal Kirliliği ve Su Kalitesi, HİDRO’2018: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 27-29 Eylül 2018, Beytepe, Ankara
 • 3 Afşin, M., Davraz, A., Aksever, F., Karakaş, Z., Hınıs, M. A., 2015. Hüdai (Sandıklı- Afyonkarahisar) jeotermal alanındaki suların sürdürülebilir kullanımı. Jeotermal Kaynaklar ve Sempozyumu ve Sergisi, (4-6 Kasım 2015, ODTÜ, Ankara) Bildiriler Kitabı (ed. Ö. Ateşoğulları, N. Doğdu, Ç. Kolat) 339-347.
 • 4 Afşin, M., Davraz, A., Aksever, F., Karakaş, Z., Hınıs, M.A., Erdoğan, N., Gürdal, H., 2014, Hüdai (Sandıklı) jeotermal alanında jeotermal enerji kullanımının dünü, bugünü ve geleceği, Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 265-279, 15-18 Ekim 2014, Sandıklı.
 • 5 Aksever, F., Davraz, A., Afşin,M. 2013. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası İçme Suyu Kaynaklarının İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi. II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Bildiriler kitabı,127-133, 4-6 Aralık 2013, Antalya
 • 6 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A. 2013. Evsel Atıkların İçme Suyu Kaynaklarına Etkisi: Eğirdir Gölü Havzası Örneği. II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Bildiriler kitabı,221-226, 4-6 Aralık 2013, Antalya
 • 7 Varol, S., Davraz, A. 2013. Tefenni Ovası Yeraltısuyu Kalitesinin Doğal (Alfa ve Beta) Radyoaktivite Açısından Değerlendirilmesi, II. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı,Bildiriler kitabı 375-381,4-6 Aralık 2013, Antalya
 • 8 Şener, Ş.,Şener,E., Davraz, A., Varol, S.,2012. Senirkent-Uluborlu (Isparta)Havzasında bulunan Yapay Sulak Alanların Değerlendirilmesi, 1. Yerbilimleri Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012,Isparta
 • 9 Davraz, A., Özdemir, A., Manga, H., Özgül, B.,2012. Çeltikçi (Burdur) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, 1. Yerbilimleri Sempozyumu,18-20 Ekim 2012, Isparta
 • 10 Varol, S., Varol, E., Davraz, A., Şener, E., Şener, Ş., 2012. Isparta İli İçme Sularında Jeojenik Flor Kirliliğinin Kardiyovasküler Hastalıklar Açısından İncelenmesi, 1. Yerbilimleri Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012, Isparta
 • 11 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., Karagüzel, R., 2010. Eğirdir Gölü'nün İçmesuyu Olarak Kullanım Özellikleri, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 26 Nisan-3 Mayıs, 666-680.
 • 12 Davraz, A., Karagüzel, R. ve Soyaslan İ.İ., 2006. Eğirdir Gölü ile Akdeniz Arasındaki Bölgede Yeraltısuyu Dinamiğine Bir Yaklaşım, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı 293-302, Denizli.
 • 13 Davraz, A. ve Şener, E., 2006. Gebeler Kaplıcasının (Fethiye-Muğla) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyası, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş uygulamalar Sempozyumu, Bildiriler kitabı 347-356, Denizli
 • 14 Karagüzel,R., Davraz,A., Soyaslan,İ., Seyman,F., Şener,Ş., Şener, E., 2006. Antalya İçme Suyu Havzalarının Kirlilik Tehdidi Açısından Değerlendirilmesi, Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 113-120, Antalya
 • 15 Şener, E., Davraz, A. ve İsmailov, T., 2005. Burdur gölü seviye değişimlerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-V, 2-3 Haziran 2005, 148-156, İstanbul
 • 16 Davraz, A. ve Karagüzel, R., 2001. 'Atabey Ovası'nın (Isparta) Yeraltısuyu Potansiyeli' 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 7-10 Mayıs 2001, Bildiri No: 54-75, Ankara.
 • 17 Karagüzel, R., Özgür, N., Ertunç, A., Davraz, A., Stichler, W. Ve Wolf, M., 1999. 'Eğirdir ve Burdur Göllerinin Oluşumu, Hidrojeokimyasal ve İzotop jeokimyasal Karşılaştırılması; Ön Araştırmalar' 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 47-57, Isparta.
 • 18 Karagüzel, R. ve Irlayıcı, A., 1993. 'Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Depolama ve Kanalizasyon Boşaltım Sahalarının Çevresel Etki Değerlendirilmesi ve Isparta Örneği', İzmir ve Çevresinin Jeoteknik Sorunları Sempozyumu, 87-94, İzmir.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aksever F., Davraz A., Afşin M., 2014, Sandıklı (Afyonkarahisar) havzasındaki ağır metal kirliliğinin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi, 67. Türkiye Jeooji Kurultayı. 14-18 Nisan 2014, Ankara.
 • 2 Varol,S., Davraz, A., 2014. Yuvalı ve Yılgıncak (Eğirdir/Isparta) Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özelliklerinin ve Sağlığa Etkisinin Değerlendirilmesi, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, ssyfa:788-789 14-18 Nisan 2104, Ankara
 • 3 Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel, R., Özgül, E.B., 2013. Yeraltısuyu Bütçesi Hesaplamalarına bir Yaklaşım: Sandıklı (Afyon)Havzası Örneği,66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, Ankara
 • 4 Aksever, F., Davraz, A., Afşin, M., Gültekin, T., Karakaş, Z., Hınıs, M.A., 2013. Hüdai (Sandıklı/Afyon) Jeotermal Alanında Jeotermal Kökenli Kirliliğin İncelenmesi, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, Ankara
 • 5 Karakaş, Z., Afşin, M., Gültekin, T., Davraz, A., Aksever, F., 2013. Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Alanındaki Travertenlerin Petrografik, İzotopik ve Paleoklimatik Özellikleri, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, Ankara
 • 6 Afşin, M.,Gültekin,T., Davraz, A., Aksever, F., Karakaş, Z., Hınıs, MA., 2013. Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Sularının Güncel Su Kimyası ve İzotop Analizler ile Köken Değerlendirmesi, X. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, I. SPA ve Wellness Sempozyumu,11-13 Nisan 2013 / GÜRE - BALIKESİR
 • 7 Erdoğan, N., Gürdal, H., Afşin, M.,Davraz, A., Aksever, F.,Gültekin,T., Hınıs, MA., Karakaş, Z., 2013. Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Sularının Güncel Sonuçlarla Tıbbi ve Biyoiklimsel Değerlendirmesi, X. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, I. SPA ve Wellness Sempozyumu,11-13 Nisan 2013 / GÜRE - BALIKESİR
 • 8 Aksever F., Davraz A., Karagüzel R., 2013. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Kalitesinin Değerlendirilmesi,Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, 7-9 Ekim 2013, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Aksaray
 • 9 Hınıs M.A., Afşin M., Davraz A., Aksever F., Karakaş Z., 2013. Keşif Kuraklık İndeksi ve Normalleştirilmiş Yağış İndeksi Metotları ile Afyon-Sandıklı'da Kuraklık Hesabı, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, 7-9 Ekim 2013, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Aksaray
 • 10 Şener,Ş., Şener, E., Davraz, A., 2013. Aksu Çayı (Isparta-Antalya)'nın Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin İncelenmesi. Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, 7-9 Ekim 2013, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Aksaray
 • 11 Varol, S. ve Davraz, A., 2012. Tefenni (Burdur) Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara
 • 12 Şener, E. ve Davraz, A., 2012. CBS Tabanlı Akifer Kirlenebilirlik Haritalarının Çok Kriterli Karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanmassı: Eğirdir Gölü Havzası, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara
 • 13 Şener,Ş., Davraz, A., Şener, E., Varol, S., 2012. Eğirdir Gölü Havzası Yüzey ve Yeraltısularındaki Arsenik Kirliliğinin Değerlendirilmesi, 65. Türkiye Jeoloji Kurltayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara
 • 14 Nergis Erdoğan, Hatice Gürdal, Mustafa Afşin, Ayşen Davraz, Tuğba Dağ, Fatma Aksever, M. Ali Hınıs,2012. Hüdai (Sandıklı) jeotermal sularının tıbbi ve balneolojik değerlendirmesi, IX. Ulusal kaplıca tıbbı ve balneoloji kongresi, 12-14 nisan 2012, Kozaklı-Nevşehir
 • 15 Afşin,M.,Dağ,T., Davraz,A., Aksever,F., Karakaş, Z., 2012. Hüdai (Sandıklı) jeotermal sularının kökeni,IX. Ulusal Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Kozaklı/ Nevşehir
 • 16 Varol, S., Şener, Ş., Davraz, A., Şener, E., 2012. Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Pestisit Kirliliğinin Yüzey Suları Üzerine Etkisi,27-29 Ağustos, 2012, 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 154, SDÜ, Su Ürünleri Fak., Isparta.
 • 17 Aksever, F., Davraz, A., Özgül, E.B., Karagüzel, R., 2010. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasında Yeraltısuyu Kullanımının Getirdiği Sorunlar, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı 5-9 Nisan Ankara
 • 18 Sener, Ş., Davraz, A., Karagüzel, R., 2010. Egirdir Gölü Dip Sedimanlarında Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan Ankara
 • 19 Aksever, F., Davraz, A., Karagüzel, R., 2010. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Mevsimsel Nitrat Kirliliği, 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Trabzon
 • 20 Varol, S., Davraz, A. & Yalçın, Y., 2008. Yarışlı Gölü Sulak Alanının (Burdur) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Sağlığa Etkisi Açısından Değerlendirilmesi, Su-Enerji-Sağlık (SES) Sempozyumu, 20-23 Ekim 2008, Aksaray
 • 21 Seyman, F., Davraz, A., 2008. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzası Yeraltısuyu Bilançosu, Su-Enerji-Sağlık (SES) Sempozyumu, 20-23 Ekim 2008, Aksaray
 • 22 Şener, E., Şener, Ş., Davraz, A., 2008. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı akifer duyarlılık haritalarının DRASTIC ve AHS yöntemleri ile hazırlanması: Senirkent-Uluborlu havzası örneği,I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Sivas, 23 Mayıs 2008
 • 23 Davraz, A., Varol, S., 2008. Uşak İli Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Sağlığa Etkisinin Değerlendirilmesi, VII. Ulusal Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, 12-13 Nisan 2008, Afyonkarahisar
 • 24 Davraz, A., Şener, E. ve Cengiz, O., 2004. Anamasdağı (Yenişarbademli Kuzeyi/ Isparta) Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri, 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 08-12 Mart 2004, Ankara
 • 25 Yalçın, A., Davraz, A. ve Özçelik, M., 2003.' Yeraltısularının Kirlenmesinde Litoloji ve Yerleşim Alanlarının Etkisi: Ulupınar Kaynağı, Sorkuncak-Eğirdir' Mersin Üniversitesi 10. Yıl Sempozyumu, 15-18 Ekim 2003, Mersin
 • 26 Irlayıcı, A. ve Karagüzel, R., 1994. 'Isparta Ovası Hidrojeolojisi Yeraltısuyu Kirliliği', 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Şubat 1994, Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 T. Ünal, A. Davraz, 2018. Çamköy (Milas-Muğla) Ovası'nın Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi, HİDRO’2018: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 27-29 Eylül 2018, Beytepe, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aksever, F., Davraz, A., Varol, S., 2019. Kumalar Dağı (Şuhut-Afyonkarahisar) Civarındaki Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Su Yönetimi, 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 28.01.2019-01.02.2019, 772-776, Ankara/Türkiye
 • 2 Şener Ş, Şener E. , Davraz A., Varol S., 2017.Investigation of Major Ion Chemistry in Groundwater of the Burdur Lake Basin,IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey, Proceeding Books, p:641-651
 • 3 Varol S. , Davraz A., Şener Ş., Şener E., Aksever F., Kırkan B., Tokgözlü A., 2017.Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey), IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey,Proceeding book, p:652-660
 • 4 Davraz, A.,Aksever, F., 2013. Sustainable Water Management of Başköy springs (Ağlasun-Burdur/Turkey),The Second International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE),Izmir Katip Celebi University (IKCU), September 21-24,Kuşadası/Turkey
 • 5 Afsin,M., Dağ, T.,Davraz,A., Aksever,F., Karakaş,Z., Hınıs, M.A., 2012. The origin and sustainability of Hudai geothermal waters, Sandikli, Afyonkarahisar,Turkey, 39th IAH (International Association of Hydrogeologists) Congress,16-21 September 2012,Canada
 • 6 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., 2011. Eğirdir Gölü Havzasındaki Tarımsal Faaliyetlerin Yüzey ve Yeraltısularına Etkisi, The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection', 226-231 s.,Baku,
 • 7 Şener, Ş., Davraz, A., Karagüzel, R., 2011. Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Zamansal Değişiminin incelenmesi, The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection', 232-236 s.,Baku,
 • 8 Varol, S., Davraz, A., 2011. Tefenni (Burdur/Türkiye) Ovası Yeraltısularının Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi, The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection', 237-242 s.,Baku,
 • 9 Şener, Ş., Şener, E., Davraz, A., 2010, Landfill Site Selection Using Analytical Hierarchy Process and Geographic Information Systems: A case Study in Yalvaç Basın, Isparta, Turkey. 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2010), 20-26, June, Albena, Bulgaria, Proceedings Vol. II.,
 • 10 Seyman, F., Davraz, A., Karagüzel, R., 2009, Hydrogeological Investigations of Sandıklı Basin (Afyonkarahisar)-Preliminary Studies, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Suleyman Demirel University, October 22-24, 2009, Isparta, Turkey, 178-183
 • 11 Şener, Ş., Elitok, Ö., Şener, E., Davraz, A., 2009. The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Eğirdir Lake, SW Turkey, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Suleyman Demirel University, October 22-24, 2009, Isparta, Turkey, 198-202
 • 12 Varol, S. ve Davraz, A., 2008. Şarkikaraağaç Ovası (Isparta) yeraltısularının hidrojeokimyasal özellikleri ve sağlığa etkisi açısından değerlendirilmesi, Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 6-9 Şubat 2008, Bildiriler Kitabı, 163-165, Ankara
 • 13 Davraz,A., Şener,E. & Şener,Ş., 2006. Isparta Ovasında (Türkiye) Alternatif Su Kaynaklarının Uzaktan Algılama Yöntemiyle Araştırılması, The III International Scientific and Practical Conference 'Use of the Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes' 6-7 July 2006, 63-66, Bakü
 • 14 Davraz,A., Varol,S. & Ismailov,T., 2006. Şarkikaraağaç (Isparta/Türkiye) Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal İncelemesi, The III International Scientific and Practical Conference 'Use of the Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes' 6-7 July 2006, 148-152, Bakü
 • 15 Şener, E., Davraz, A.,Özçelik, M. and Soyaslan, İ.İ., 2005. Investigation of alternative groundwater source using multispectral satellite data:A case study in Antalya region (Turkey), 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), june 9-11, 2005, 64-68, İstanbul
 • 16 Şener, E., Davraz, A., İsmailov, T., 2005, Investigation of Burdur Lake Coastal Change With Satellite Images. Proceedings of the seventh international conference on the Mediterranean Coastal Environment (Medcoast-2005), p1429-1436, Kuşadası, Turkey
 • 17 Davraz, A. ve Karagüzel, R., 2001. 'An Analysis of water potential of Gölcük Lake, SW Türkiye' 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May 2001, Isparta, 403-413.
 • 18 Karagüzel, R. ve Irlayıcı, A., 1998. 'Groundwater Pollution in Isparta Plain - Turkey', International Symposium on Urban Planning and Environment, Seattle-USA.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Davraz, A., Aksoy, A., 2018. Hydrogeochemical propertıes of springs in Yalvaç district (Isparta/Turkey). 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology” Antalya, Turkey, 07-11 May 2018; page 193
 • 2 Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Şener, Ş., Şener,E., Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2018. Determination of the origin and recharge process with the stable isotopes of water resources in Salda lake wetland basin (Burdur/Turkey). 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology” Antalya, Turkey, 07-11 May 2018; page 195
 • 3 Varol, E., Varol, S., Davraz, A., 2018. The association between excess drinking water fluoride exposure and coronary heart disease. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology” Antalya, Turkey, 07-11 May 2018; page 194
 • 4 Saç, M., Afşin, M., Davraz, A., Aksever, F., Karakaş, Z., Hınıs, M.A., "The Significance of Radon Gas in Hudai Geothermal Waters; Sandıklı; Afyonkarahisar; Turkey", International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), May 10-12, 2017 , Firat University, ELAZIĞ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Batur, B., 2020. Yalvaç-Gelendost (Isparta) Havzasi Su Kaynaklarinin Hidrojeokimyasi ve Sağlik Risk Değerlendirmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tezi, 131 s, Isparta
 • 2 Eraslan, İ.S., Karacabey (Bursa) Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi, 2019
 • 3 Bal, Y., Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi, 2019
 • 4 Ünal, T., 2018. Çamköy (Milas-Muğla) Ovası Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 95 s., Isparta
 • 5 Yurt, H., 2017. Kayaağıl (Uşak) Termal Sularının Hidrojeoloji İncelemesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans tezi, 81 s
 • 6 Çakmak, M., 2016. Yarışlı Gölü (Burdur) Sulak Alanının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,104 s., Isparta
 • 7 Balın, D., 2015. Çöl (Haydarlı/Afyon)Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,97 s., Isparta
 • 8 Yılmaz,E.İ., 2015. Gölhisar (Burdur) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,107 s., Isparta
 • 9 Özdemir, A., 2013. Çeltikçi (Burdur) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,104 s., Isparta
 • 10 Çelik, E., 2013. Ağlasun (Burdur)Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,77 s., Isparta
 • 11 Şener, E., 2011. Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Akifer Kirlenebilirlik Haritalarının Çok Kriterli Karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanması: Eğirdir Gölü Havzası Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi, 131 s, Isparta
 • 12 Ünver, Ö., 2011. İnegöl (Bursa) Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 96 s, Isparta
 • 13 Örmeci, S., 2006. Şarkikaraağaç Havzasının (Isparta) Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Fen Bil. Enst. Yüksek lisans tezi,110 s.,Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Aksever, F., 2011. Sandıklı (Afyonkarahisar) Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi, Fen Bilimleri Enst., Doktora tezi 244 s., Isparta
 • 2 Varol, S., 2011. Tefenni (Burdur) Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi, 269 s., Isparta
 • 3 Şener, Ş., 2010.Eğirdir Göl Suyu ve Dip Sedimanlarının Hidrojeokimyasal İncelemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi, 348 s., Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Batur, B., 2020. Yalvaç-Gelendost (Isparta) Havzası Su Kaynaklarının Hidrojeokimyası ve Sağlık Risk Değerlendirmesi, SDÜ-BAP proje no: 7043
 • 2 Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrokimyasal İncelemesi, SDÜBAP-4888-YL1-17 (Yürütücü)
 • 3 Kayaağıl (Uşak) Termal Sularının Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜBAP 4604-YL1-16
 • 4 Gölhisar (Burdur) Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ-BAP No:3561-YL1-13
 • 5 Yarışlı Gölü (Burdur) Sulak Alanının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi, SDÜBAP-4285-YL1-15
 • 6 Çöl (Haydarlı-Afyon) Ovası'nın Hidrojeoloji İncelemesi,SDÜ-BAP no:3326-YL1-12
 • 7 Çeltikçi (Burdur) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, SDU-BAP no:3087-YL-12
 • 8 İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması; Eğirdir Gölü Modeli, TÜBİTAK- Mart 2009- 2012
 • 9 Tefenni (Burdur) Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi, SDÜ BAP Proje No:1805-D-09 2009-2011 Tamamlandı
 • 10 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Akifer Kirlenebililirlik Haritalarının Çok Kriterli karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanması: Eğirdir Gölü Havzası Örneği. SDÜ BAP Proje No:2119-YL-10
 • 11 Eğirdir Göl Suyu ve Dip Sedimanlarının Hidrojeokimyasal İncelemesi, SDÜ BAP Proje no: 1546-D-07 Tamamlandı
 • 12 Afyon-Sandıklı Havzası Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ BAP Proje no:1545-D-07 Tamamlandı
 • 13 Şarkikaraağaç Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Proje no: 01038-YL-05 Tamamlandı
 • 14 Anamas Dağı Karst Kaynaklarının Çevresel İzotop İncelemesi ve Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Proje No: 631 Tamamlandı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "KOP Bölgesi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi" projesi, TÜSSİDE
 • 2 "Burdur Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi" İO Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti.
 • 3 Sandıklı ve Şuhut (Afyonkarahisar) Havzalarında Karstik Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Su Yönetimi, TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje No: 116Y389 (Yardımcı araştırmacı)
 • 4 Salda Gölü Sulak Alani Hidrojeolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi Ve Kirlilik Durumunun Tespiti, TÜBİTAK-ÇAYDAG-114Y084
 • 5 Sandıklı (Afyonkarahisar)Ovası Su Kaynaklarının İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi,2015. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Mutlu Küçük
 • 6 Hüdai (Sandıklı-Afyonkarahisar) Jeotermal Alanı ve Çevresinin Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi, TÜBİTAK, 2010-2013
 • 7 TÜBİTAK Projesi,4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, “Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor 2” Proje no: 113B086
 • 8 TÜBİTAK Projesi,4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, “Sessiz Doğa” Proje no: 113B137
 • 9 TÜBİTAK Projesi,4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, “Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor” Proje no: 112B131
 • 10 Dombay Ova (Afyonkarahisar) Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü:Bilal Biber), 2011
 • 11 Karagüzel, R., Yalçın, T., Yaltırak, C., Mutlutürk, M., Davraz, A., Demiroğlu, M., İnkaya, D., Aktuna Z., 2011, İçmesuyu Kaynağı Olarak Kullanılan Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi ( Jeoloji-Hidrojeoloji İncelemesi), İTÜ Maden Fakültesi Vakfı, İstanbul
 • 12 Ertunç, A., Karagüzel, R., Yağmurlu, F., Türker, A.E., Keskin, N., Bozcu, M., Yılmaz, K., Şentürk, M., Özçelik, M., Davraz, A., Yalçın, A., Soyaslan, İ., Kaya, M.A., Kamacı, Z., Uyanık, O., Balkaya, Ç., Duman, Y., Çimen, Ö., Uzundurukan, S., Karaca, Ö., Şener, E., 2001. "Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi" SDÜ Müh-Mim. Fak. Sonuç Raporu, (SDÜ AR-GE),Isparta
 • 13 Atabey Ovası (Isparta) Hidrojeolojik Etüdü, S.D.Ü.Araştırma Fonu, Prj no:45, 1998
 • 14 Eğirdir Gölü Hidrojeolojisi (Ön Rapor), S.D.Ü. Araştırma Projesi, 1995.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May, 2001 Isparta/Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 XIII. Ulusal Kil 2007 Sempozyumu, 12-14 Eylül 2007, Isparta, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 2 Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 15-17 Eylül 2005, Isparta
 • 3 SDÜ 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri sempozyumu, 20-23 Ekim, 1999, Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 The International Association of Hydrogeologists (IAH/AIH
 • 2 Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği (HİDRODER)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 20.Yıl Özel Sayısı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Water management, WATER-D-10-00060,Temmuz 2010
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Hydrology, HYDROL22048
 • 2 Journal of Hydrology, HYDROL21133
 • 3 Journal of Applied Remote Sensing, Mayıs 2013
 • 4 Environmental Earth Science, ENGE-D-13-00451
 • 5 Journal of Hazardous Materials, HAZMAT-D-11-06115, Şubat 2012
 • 6 Environmental Earth Sciences,ENGE-D-12-00160,Mart,2012
 • 7 Environmental Earth Science, ENGE-D-12-00174, Mayıs 2012
 • 8 Journal of Hydrology, HYDROL13171, Temmuz, 2012
 • 9 Open Journal of Modern Hydrology, September 2012
 • 10 Journal of Hydrology, HYDROL13520,Ekim 2012
 • 11 Journal of Hydrologgy, HYDROL10935,Ocak,2011
 • 12 Environmental Earth Sciences,ENGE-D-1000820,Mart 2011
 • 13 Journal of Environmental Management,JEMA-D-1002298, Mart, 2011
 • 14 Water, Air & Soil Pollution Journal, WATE6385, Nisan, 2011
 • 15 Environmental Earth Sciences,ENGE-D-10-00605, Mayıs,2011
 • 16 Water Resources Management, WARM2333, Haziran 2011
 • 17 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS9034, Ekim,2011
 • 18 Environmental Earth Science, ENGE-D-11-00491, Kasım,2011
 • 19 Journal of Hydrology, HYDROL11996,Aralık,2011
 • 20 Hakem, Journal of Hydrology- HYDROL9282, Şubat, 2010
 • 21 Hakem, Journal of Environmental Management, JEMA-D-10-00043, Nisan 2010
 • 22 Hakem, Journal of Hydrology- HYDROL8966, Nisan, 2010
 • 23 Journal of Hydrology, HYDROL9446, Temmuz 2010
 • 24 Journal of Hydrology, HYDROL9824, Ekim, 2010
 • 25 Hakem, Journal of Hydrology, HYDROL7588, Ocak 2009
 • 26 Hakem, Journal of Hydrology- HYDROL7737, Nisan, 2009
 • 27 Hakem, Journal of Hydrology, HYDROL8999, Eylül,2009
 • 28 Hakem, Environmental Geology, EG-08-288, Nisan 2008
 • 29 Hakem Environmental Geology, EG-08-0112, Şubat 2008
 • 30 Hakem, Environmental Geology, EG-08-0074, Şubat 2008
 • 31 Hakem, Hydrogeology Journal, HJ-2008-0798, Mart 2008
 • 32 Hakem, Environmental Geology, EG-07-0493, Temmuz 2007
 • 33 Hakem, Environmental Geology, EG-07-0484, Ekim 2007
 • 34 Hakem, Journal of Environmental Management, JEMA-D-06-00534, Kasım 2006
 • 35 Hakem, Journal of Hydrology, HYDROL5319, Mayıs, 2006
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Su Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 31.03.2010-08.08.2011
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Jeolojisi
Çevre jeotekniği
Groundwater pollution
Hidrojeoloji
Hidrojeolojik havza etütleri
Hidroloji
İleri hidrojeoloji
İleri karst hidrojeolojisi
İzotop hidrolojisi
Jeohidroloji
jeoloji (Çevre Müh. Böl.)
Karst Jeolojisi ve Hidrojeolojisi
Yeraltısuları kirlenmesi
Yeraltısuyu Araştırma Yöntemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!