KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ersin USKUN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Telefon 2462113633
E-Posta ersinuskun@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6446-0186
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 31.07.1994
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Ersin Uskun, Romatizmal Hastalıklarda Epidemiyoloji. İçinde: Ataman Ş, Yalçın P (eds). Romatoloji. Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi, 2012: 111-134.
 • 2 Doç.Dr. Ersin Uskun. Engellilik ve Spor. Editörler: Baydar ML, Çetin C. Fersa Ofset, Ankara, 2011
 • 3 Aile Eğitim Rehberi- Süreğen Hastalıklar (Alt komisyon üyesi) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile Eğitim Serisi:7, Yayın No:31, Ankara, 2006.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Nayir T, Uskun E, Nazlıcan E, Okyay RA, Akbaba M. Analysis of DDT and remnant metabolites of human breast milk in the province of Isparta. The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety. 2016;1(4): 47-64.
 • 2 Uskun E, Nayir T, Turkoglu H, Kilinc S, Kisioglu AN, Ozturk M. Outdoor noise levels of primary schools in Isparta. Turkish Journal of Public Health 2007;5(1): 23-30.
 • 3 Uskun E, Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Öztürk M. Dezavantajlı Sosyal Bir Grup ve Sağlık Riskleri: Çöp Arayan İşçiler. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2006; 28: 16-22.
 • 4 Kisioglu AN, Ozturk M, Uskun E, Ormeci AR. Socio-demographic Properties of Consanguineous Marriages in Isparta Province-Turkey. Turkish Journal of Public Health 2005;3(2): 80-83.
 • 5 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Doğan M. Isparta'daki Kuaför ve Güzellik Salonlarında HIV/AIDS Konusunda Bilgi ve Tutum Değerlendirmesi. Türk HIV&AIDS Dergisi 2004;7(1): 14-22.
 • 6 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Doğan M, Demirel R. Kafelere Giden Öğrencilerin Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ile Beslenme ve Uyku Düzenleri Üzerine Bir Çalışma. Aile ve Toplum Dergisi 2004;7(2): 65-72.
 • 7 Kişioğlu AN, Uskun E, Doğan M, Uzun E. Isparta Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2004;20: 34-38.
 • 8 Öztürk M, Kişioğlu AN, Demirel R, Uskun E, Kırbıyık S. Isparta'da İlköğretim Öğrencilerinin Büyüme Durumlarının Değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;4(1): 10-14.
 • 9 Özen Ş, Uskun E, Çerezci O. Üniversite Öğrencileri Arasında Cep Telefonu Kullanımı ve Elektromanyetik Kirlilik Üzerine Bir Çalışma. SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2002;6(2): 153-159.
 • 10 Kişioglu AN, Öztürk M, Demirel R, Uskun E, Kırbıyık S. Isparta İl Merkezi'ndeki Erkek Berberlerin Hepatit-B Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;7(2): 53-57.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Selcen Çiftçi F, Uskun E. Are there any social pressures affecting the body image of university students?. Med J SDU 2019; 26(1): 80-89.
 • 2 Uskun E, Sönmez Y, Yıldırım S. Evaluation of The Effectiveness of First Aid Education in The First Class of A Medical Faculty. Med J SDU 2019; 26(2): 183-188.
 • 3 Basaran O, Uskun E, Erturk Yurttas C, Savas P. Health beliefs, behaviour and determining factors in breast self-examination among a group of university students. Marmara Med J 2019; 32: 130-136.
 • 4 Yildirim S, Uskun E. Risk factors affecting obesity development in high school students: a community based case-control study. Turk Pediatri Ars. 2018 Sep; 53(3): 155–162.
 • 5 Özbaş S, Uskun E, Küçüksoku B, Hocaoğlu Ü, Akalın S, Özbaş H. Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Besin Tüketim Kayıtlarına Göre Beslenme Durumları. Akademik Gıda 2018; 16(2): 192-196,
 • 6 Şahin G, UskunE, Ay R, Nayir T. Determination of the Residue Levels of Some Commonly Used Organophosphorus Pesticides in Breast Milk. Ankara Med. J 2017;17(1): 9-20.
 • 7 Yıldırım S, Uskun E, Kurnaz M. Bir İl Merkezinde Liselerde Eğitim Gören Öğrencilerin Yeme Tutumları ve İlişkili Faktörler. J Pediatr Res 2017; 4(3): 149-155.
 • 8 Tamam İ, Yürekli MV, Başaran Ö, Uskun E. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalıkları ve Çevresel Tutumları. Smyrna Tıp Dergisi 2017; 1: 8-17.
 • 9 Beyazıt Üçgün A, Başaran Ö, Uskun E. Isparta İl Merkezinde Yaşayan Erişkin Bireylerin Organ Bağışı Tutumu ve Etkileyen Etmenler. Smyrna Tıp Dergisi 2017; 3: 32-43.
 • 10 Uskun E, Çelik A, Ersoy P, Yürekli MV, Karakaş O, Beyazıt A, Kişioğlu AN, Büyükyavuz İ. Akdeniz Bölgesi’nde Bir İl Kırsalında 5 Yaş Altı Çocuklarda Doğumsal Anomali Sıklığı. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016;7(2): 28-34. (ULAKBİM, Tıp Veri Tabanı, EBSCO)
 • 11 Uskun E. Tarım çalışanlarının bitki koruma ürünleri konusunda bilgi ve davranışları. Turk Hij Den Biyol Derg, 2015; 72(3): 241 – 254.
 • 12 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Sönmez Y. Bir Sanayi Sitesinde Küçük Ölçekli İşyerlerinde Potansiyel Riskler ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi. Turkish Journal of Public Health 2015; 13(2):97-114.(TUBITAK ULAKBiM National Databases)
 • 13 Aras D, Uskun E. Hemşirelerin Çalışma Ortamı Riskleri ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2015;13(2): 62-69.(Türkiye Atıf Dizini)
 • 14 Sönmez Y, Uskun E, Pehlivan A. Okul öncesi öğretmenlerinin temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri, Isparta örneği. Türk Pediatri Arşivi 2014; 49: 238-46
 • 15 Yetkin Ay Z, Çağlar F, Orun B, Uskun E. Hastaların ağız sağlığı, dental anksiyete düzeyleri ve olası belirleyicileri ile ilgili bildirimlerin ölçek sonuçlarıyla tutarlılığı. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;5(2): 56-61. (Tarandığı indeksler: EBSCO, ARAŞTIRMAX, TÜRK MEDLİNE, DRJI, AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ)
 • 16 Uskun E, Şabaplı A. Lise Öğrencilerinin Beden Algıları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişki. TAF Prev Med Bull. 2013; 12(5): 519-528.
 • 17 Aydın Ü, Uskun E, Yıldırım D, Haştar E. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ne başvuran hastaların kullandığı dişhekimliği dışı tedavi yöntemleri (ön çalışma). SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;4(2): 57-62. (Tarandığı İndeksler: EBSCO, ARAŞTIRMAX, TÜRK MEDLİNE, DRJI, AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ)
 • 18 Kaya A, Uskun E. Engellilere Yönelik Hizmet Veren Mesleklerde Tükenmişlik ve İş Doyumu. Sosyal Politika Çalışmaları (Journal of Social Policies) 2012;12(7):19-35.(Tübitak-Ulakbim tarafından taranan dergi)
 • 19 Nayir T, Uskun E, Türkoğlu H, Uzun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Isparta il merkezinde görevli öğretmenlerin ilkyardım bılgi düzeyleri ve tutumları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 18(4):123-127.
 • 20 Ay ZY, Fentoğlu Ö, Tözüm M, Yiğit U, Uskun E, Kırzıoğlu FY. Kalay Florid ve Sodyum Heksametafosfat İçeren Bir Diş Macununun Plak İndeksi Ve Gingival İndeks Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2011; 21(2): 68-73..(Tübitak-Ulakbim tarafından taranan dergi)
 • 21 Uskun E.Yazılı Medyada Yer Alan Kadına Yönelik Şiddet Olgularının İçerik Analizi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2010;41(2):43-51.(Tübitak Türk Tıp Dizini, ISI Master Journal List (Thomson Scientific Master Journal List), Biological Abstracts Journal List ve Biosis Previews kapsamında taranmaktadır)
 • 22 Şahin G, Uskun E, Ay R, Öğüt S. Elma Yetiştiriciliği Alanında Çalışanların Tarım İlaçları Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları. TAF Prev Med Bull 2010;9(6):633-644.
 • 23 Özdemir R, Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Özgüner F. Ispartaİli'ndeki Sağlık Ocaklarında Kullanılan Gebe-Lohusa İzlem Fişlerinin Kayıt Yeterlilik Durumu ve Verilen Hizmet Yeterliliğinin Değerlendirilmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2008; 65(3): 127-134. (Türk Tıp Dizini, 2008)
 • 24 Gündoğar D, Sallan Gül S, Uskun E, Demirci S, Keçeci D. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2007; 10(1):14-27. (Tübitak Türk Tıp Dizini).
 • 25 Uskun E, Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Öztürk M. Isparta İl Merkezindeki Konutların Konut Sağlığı Standartlarına Uygunluk Durumu. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6(3): 151-160. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini; CAB Abstracts; Global Health Database; DOAJ; IndexCopernicus)
 • 26 Uskun E, Çınar M, Öztürk M, Kişioğlu AN, Uzun E. Isparta İlinde Annelerin Bebeklerini Besleme Özellikleri ve Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri. Çocuk Dergisi 2007;7(2):124-129. (Türk Medline: Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini)
 • 27 Çınar M, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Isparta İl Merkezinde 0-5 Yaş Grubu Çocukların Beslenme ve Malnütrisyon Durumu. Erciyes Tıp Dergisi 2007;29(4):294-302. (Türk Medline: Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı; Tübitak Tıp Dizini; EMBASE/Excerpta Medica)
 • 28 Kocakaya AK, Uzun E, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Kırsal Bir Alanda Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Alışkanlıklarına Eğitimin Etkisi: Isparta İli Senirkent İlçesi Çok Programlı Lisesi. Sağlık ve Toplum 2007;17(2): 53-57. (Türk Medline: Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı)
 • 29 Akçam M, Uskun E, Eren E. Hekimlerin Klinikte Sık Karşılaşılan Pediatrik Vakalara Yaklaşım Farklılığı. Çocuk Dergisi 2006;6(1): 28-32. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini)
 • 30 Öztürk M, Uskun E, Özdemir R, Çınar M, Alptekin F, Doğan M. Isparta İlinde Halkın Geleneksel Tedavi Tercihi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku- Tarihi 2005;13(): 179-186. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 31 Özdemir R, Kişioğlu AN, Uskun E, Öztürk M, Kırbıyık S, Doğan M, Baylan S, Uzun E. Türkiye'de Bağırsak Parazitleri Epidemiyolojisi. Sendrom 2005;7(1): 97-105. (Excerpta Medica Database)
 • 32 Uskun E, Aydın Ü, Öztürk M, Üçtaşlı S. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 32(1): 35-44. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini)
 • 33 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Demirel R. İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12(2): 19-25. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 34 Karahan N, Bircan S, Kapucuoğlu N, Başpınar Ş, Çandır Ö, Uskun E. Isparta Bölgesinde Mide Kanserli Hastalarda Helikobakter Pilori Sıklığı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12(2): 30-33. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 35 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Uzun E. Isparta Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Bakım ve Sosyoekonomik Durumlarına Bir Bakış. Sağlık ve Toplum 2005;15(3): 34-40. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini)
 • 36 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Yeşildağ M. Isparta İli Verem Savaş Dispanseri'ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12(4): 1-5. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 37 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Isparta ilinde özürlülük, sakatlık ve engellilik epidemiyolojisi. Saglık ve Toplum Dergisi 2005;15(1):90-100.
 • 38 Kişioğlu AN, Uskun E, Kırbıyık S, Uzun E, Polat M, Öztürk M, Canatan D. Bir Dağlık Bölge Sakinlerinde Anemi Çalışması: Kekik İşçileri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2004;13(7): 252-255. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 39 Uskun E, Doğan M, Kişioğlu AN, Baylan S, Uzun E, Akaya VB. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp Eğitimi İle İlgili Düşünce ve Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;3: 19-24. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 40 Uskun E, Uskun SB, Öztürk M, Kişioğlu AN. Sağlık Ocağına Başvuru Öncesi İlaç Kullanımı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2004;13(12): 451-454. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 41 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S. Isparta İli Sadık Yağcı Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi'nin Aile Planlaması Polikliniğine 2000 Yılında Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2003;13(1): 68-74. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini)
 • 42 Uskun E, Sarıboyacı N, Öztürk M, Tamer N. Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Hastaların Öz-Bakım Gücü ve Komplikasyonlarla İlişkisi. Endokrinolojide Yönelişler Dergisi 2003;12(5): 166-174. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini)
 • 43 Uskun E, Kırbıyık S. Hekim Sorumluluğu ve Hasta Hakları. Sendrom 2003;15(1): 98-100. (Excerpta Medica Database)
 • 44 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S. Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Personelinde Kesici Delici Yaralanma Epidemiolojisi ve Korunmaya Yönelik Tutum ve Davranışlar. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002;22(4): 390-96. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini, CINAHL, Index Copernicus, Chemical Abstracts (CA), Excerpta Medica / EMBASE)
 • 45 Kişioğlu AN, Uskun E. Kan İle Bulaşda Risk Altındaki Grup: Sağlık Çalışanları. Sendrom 2002;14: 77-79. (Excerpta Medica Database)
 • 46 Kişioğlu AN, Tüfekçi F, Uskun E, Bakır B. Bir Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastaların Bilgilendirme ve Aydınlatılmış Onam Durumunun Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 2001;9(2): 98-101. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 47 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Çakmak ZA. Isparta'da Çalışan Kadınların Kontraseptif Kullanımı ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler. Sağlık ve Toplum 2001;11(4): 56-61. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 48 Öztürk M, Şahin U, Ünlü M, Kişioğlu AN, Çakmak ZA, Aslankoç R, Uskun E. Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;8(2): 44-52. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 49 Uskun E, Örmeci AR, Öztürk M. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu. Göztepe Tıp Dergisi 2001;16(4): 228-233. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 50 Kişioğlu AN, Yorgancı M, Uskun E, Öztürk M, Kesener S. Isparta Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nin Bir Yıllık Profili. Sağlık ve Toplum 2001;11(1): 58-62. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 51 Şahin Ü, Öztürk M, Ünlü M, Uskun E, Akkaya A, 2000.Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanım ve Bağımlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi. Akciğer Arşivi, 2:73-79. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Temelli B, Yetkin Ay Z, Aksoy F, Büyükbayram Hİ, Kumbul Doğuç D, Uskun E, Varol E. Platelet indices (mean platelet volume and platelet distribution width) have correlations with periodontal inflamed surface area in coronary artery disease patients: A pilot study. Journal of Periodontology 2018; 89(10):1203-1212.
 • 2 Temelli B, Yetkin Ay Z, Aksoy F, Büyükbayram Hİ, Kumbul Doğuç D, Uskun E, Varol E. Circulation levels of acute phase proteins pentraxin 3 and serum amyloid A in atherosclerosis have correlations with periodontal inflamed surface area. Journal of Applied Oral Science 2018;26:e20170322.
 • 3 Bakır B, Yetkin Ay Z, Büyükbayram Hİ, Kumbul Doğuç D, Bayram D, Candan A, Uskun E. The effect of curcumin treatment on systemic Th17 response gingival expression of IL-17 and RORyt and alveolar bone loss in experimental periodontitis. Journal of Periodontology 2016; 23:1-17.
 • 4 Nayir T, Uskun E, Yu¨rekli MV, Devran H, C¸elik A, Okyay RA. Does Body Image Affect Quality of Life?: A Population Based Study. PLoS ONE 2016; 11(9): e0163290. doi:10.1371/journal. pone.0163290
 • 5 Uskun E, Ozturk M. Attitudes of Islamic religious officials toward organ transplant and donation. Clin Transplant 2013: 27: E37–E41.
 • 6 Ay ZY, Yılmaz G, Ozdem M, Kocak H, Sütçü R, Uskun E, Tonguç MO, Kırzıoğlu F. The Gingival Crevicular Fluid Levels of Interleukin -11 and Interleukin -17 in Patients With Aggressive Periodontitis. Journal of Periodontology 2012;83(11): 1425-1431.
 • 7 Uskun E, Nayir T, Kisioglu AN. Frequency and related factors of exposure to violence of women in the southwest of Turkey. Romanian Journal of Legal Medicine 2012;20(1): 65-72.
 • 8 Uskun E, Akdogan M, Yildiz M, Sonmez Y. Bone Mineral Density and the Relationship between Lipid Profile and Bone Mineral Density in the Rats Administered Juniperus Communis Linn.Journal of the Chemical Society of Pakistan 2012;43(4):
 • 9 Altay T, Uskun E, Akcam FZ. Seroprevalence of hepatitis B surface antigen and its correlation with risk factors among new recruits in Turkey. Brazilian Journal of Infectious Diseases. 2012;16(4):339-344.
 • 10 Uskun E, Gundogar D. The levels of stress, depression and anxiety of parents of disabled children in Turkey. Disabil Rehabil 2010;32(23):1917-27.
 • 11 Dogan AA, Sari E, Uskun E, Sağlam AM. Comparison of orthodontic treatment need by professionals and parents with different socio-demographic characteristics. European journal of Orthodontics 2010;32:672-676.
 • 12 Kisioglu AN, Ormeci AR, Uskun E, Ozturk M, Ongel K. Effects of a formal training programme on consanguineous marriages on high school students' interventional study from Turkey. Journal of Biosocial Science 2010;42(2):161-176.
 • 13 Yetkin Ay Z, Sütçü R, Uskun E, Bozkurt FY, Berker E. The impact of the IL-11:IL-17 ratio on the chronic periodontitis pathogenesis: a preliminary report. Oral Dis. 2009;15(1)93-99.
 • 14 Fentoğlu Ö, Öz G, Taşdelen P, Uskun E, Aykaç Y, Bozkurt FY. Periodontal status in subjects with hyperlipidemia. Journal of Periodontology, 2009;80(2):267-73.
 • 15 Akcam FZ, Uskun E, Avsar K, Songur Y. Hepatitis B virus and hepatitis C virus seroprevalence in rural areas of the southwestern region of Turkey. International Journal of Infectious Disease. 2009;13(2):274-284.
 • 16 Uskun E, Alptekin F, Öztürk M, Kişioğlu AN. The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels. Turkish Journal of Trauma&Emergency Surgery 2008;14(1):46-52.
 • 17 Uskun, E., A.N. Kisioglu, T. Altay, R. Cikinlar ve A. Kocakaya, "Assessment of The Current Status of Playground Safety in The Midwestern Region of Turkey: An Effort to Provide a Safe Environment for Children," Turkish Journal of Pediatrics 2008;50(6):559-65.
 • 18 Alptekin F, Uskun E, Kisioglu AN, Ozturk M. Unintentional non-fatal home-related injuries in Central Anatolia, Turkey: frequencies, characteristics, and outcomes. Injury, 2008; 39(5), 535-546.
 • 19 Dogan AA, Adiloglu AK, Onal S, Cetin ES, Polat E, Uskun E, Koksal F. Short-term Relative Antibacterial Effect of Octenidine Dihydrochloride on Oral Microflora in Orthodontically Treated Patients. International Journal of Infectious Disease. 2008;12(6):e19-e25.
 • 20 Uskun E, Uskun SB, Uysalgenc M, Yagız M. Effectiveness of a training intervention on immunization to increase both knowledge of primary healthcare workers and vaccination coverage rates. Public Health 2008;122(9):949-958.
 • 21 Kişioğlu AN, Uskun E, Kilinç AS, Uzun E, Coşkun HS, Nayir T, Öngel K. An epidemiological evaluation on cancer in the province of Burdur,Turkey. Biomedical Research 2008; 19 (3): 168-175.
 • 22 Uskun E, Kisioglu AN, Ozturk M. Stress and its effects on depression and anxiety among undergraduates. Primary Care and Community Psychiatry. 2008; 13(2):73-82.
 • 23 Ay ZY, Oruçoğlu A, Klnç G, Oztürk M, Klbaş A, Uskun E, Bozkurt FY, Canatan D. Does the Periodontal Health of Thalassemia Major Patients Have an Impact on the Blood Lipid Profiles?: A Preliminary Report. J Pediatr Hematol Oncol. 2007 Oct;29(10):694-699.
 • 24 Yetkin-Ay Z, Çadir B, Uskun E, Bozkurt FY, Delibas N, Gültepe FM, Ergürhan-Ilhan I. The periodontal status of indirectly lead-exposed apprentices working in autorepair workshops. Toxicology and Industrial Health 2007; 23:599-606.
 • 25 Akcam FZ, Yayli G, Uskun E, Kaya O, Demir C. Evaluation of the Bactec microbial detection system for culturing miscellaneous sterile body fluids. Res Microbiol. 2006;157(5):433-6.
 • 26 Uskun E, Ozturk M, Kisioglu AN, Kirbiyik S. Burnout and job satisfaction amongst staff in Turkish community health services. Primary Care and Community Psychiatry 2005;10(2):1-7.
 • 27 Kisioglu AN, Adiloglu A, Uskun E, Yuksel F, Uyanik A, Uzun E, Arikan S. Inspection of Turkish Baths (Hamams) with Regard to Public Health Indoor and Built Environment 2005 14: 495-499.
 • 28 Kişioğlu A, Uskun E, Ozturk M, 2003. Socio-demographical examinations on disability prevalence and rehabilitation status in southwest of Turkey. Disabil Rehabil. 25, 1381-5..
 • 29 Temelli B, Yetkin Ay Z, Aksoy F, Büyükbayram Hİ, Kumbul Doğuç D, Uskun E, Varol E. Platelet indices (mean platelet volume and platelet distribution width) have correlations with periodontal inflamed surface area in coronary artery disease patients: A pilot study. J Periodontol. 2018;89:1203–1212.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yildirim S, Uskun E. Risk factors affecting obesity development in high school students Response. Turk Pediatri Ars 2019; 54(3): 200–1.
 • 2 Uskun E. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar-Engelliler. Turkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics 2017;3(3):181-91.
 • 3 Akçam FZ, Uskun E. HBV Vaccination Must Recommended for HBV-Susceptible Chronic hepatitis c Patients: warning on Account of a Case. TAF Prev Med Bull 2010;9(5):399-400.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Arı S, Öngel K, Uskun E. Ev Kazaları: Sağlık ve Güvenlik. Clinic Medicine 2009; 5(4): 32-35.
 • 2 Uskun E, 2001. Akraba Evlilikleri. STED. 10(2), 54-56.
 • 3 Kişioğlu A.N, Uskun E, Aylak G, Bolat N. Aydemir A, Demirtaş E, 2001. Isparta İli Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Görevleri Hakkında Bilgi, Düşünce Ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma. Hemşire Dergisi. 5(1-2), 8-11.
 • 4 Uskun E, 2000. Pasif İçicilik. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 9(11),420-21.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Doğan M, 2002. Isparta' Da Kuaför Ve Güzellik Salonlarında Çalışanların HIV/AIDS Konusundaki Bilgi ve Tutumları. 8.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, 23-28 Eylül 2002, 356-359.
 • 2 Kişioğlu AN, Öztürk M, Demirel R, Doğan M, Uskun E, 2002. Isparta Il Merkezi'ndeki Cafelere Giden Öğrencilerin Okul, Beslenme,Uyku Durumları ve Sigara ile Alkol Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma. 8.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,Diyarbakır, 23-28 Eylül 2002, 615-618.
 • 3 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S, 2002. Isparta Sadık Yağcı Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi'nin aile planlaması polikliniği' ne 2000 yılında başvuran hastaların değerlendirilmesi. 8.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, 23-28 Eylül 2002, s.193-196.
 • 4 Kişioğlu A. N, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S, 2001. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde Çalışan Sağlık Personelinde Kesici Delici Yaralanma Epidemiyolojisi ve Korunma İle İlgili Tutum ve Davranışlar. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri hekimliği Günleri, Bursa, 27-29 Nisan 2001, s.137-143.
 • 5 Öztürk M, Çakmak Z.A, Kişioğlu A.N, Kırbıyık S, Uskun E, 2001. Isparta Çıraklık eğitim Merkezi Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeyleri. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri hekimliği Günleri, Bursa, 27-29 Nisan 2001, s.207-211.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Başaran Ö, Uskun E, Ertürk C, Savaş P. Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Sağlık İnançları ve Davranışları. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 15-19 Mart 2017 Antalya.
 • 2 Devran H, Uskun E, Üçgün Beyazıt A, Yürekli MV. Bir Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yaşam Kalitesi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile İlişkisi. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 15-19 Mart 2017 Antalya.
 • 3 Kurnaz M, Uskun E, Sezgin Ö, Devran H, Akın V. Bir Diş Hekimliği Fakültesindeki Diş Hekimlerinin Mesleksel Risklerinin Algılanan Stresle İlişkisinin İncelenmesi. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 15-19 Mart 2017 Antalya.
 • 4 Uskun E, Özbaş S, Hocaoğlu Ü, Küçüksoku B, Akalın S. Eğitilebilir Zihinsel Engelli(Yeti-Yitimli) Çocukların Besin Tüketim Kayıtlarına Göre Beslenme Durumları. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 9, s.255-256.
 • 5 Uskun E, Devran H, Yıldırım S, Başaran Ö, Kişioğlu AN. Akdeniz Kırsalında Bir Köyde Son On Yılda Görülen Kanser Olgularına Yönelik Bir İnceleme. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 67, s.370-371.
 • 6 Uskun E, Yıldırım S, Yürekli MV, Çelik A, Tarcan Y. Bir İl Merkezindeki Anaokullarında Bulunan 3 Yaş Üstü Çocuklarda Ev Kazası Görülme Sıklığı. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 233, s.698-699.
 • 7 Devran H, Çelik A, Yürekli MV, Yıldırım S, Uskun E, Sönmez Y, Kişioğlu AN. Bir Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 279, s.789-790.
 • 8 Çelik A, Ersoy P, Uskun E, Kişioğlu AN. Üniversite Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı ve Etkileyen Faktörler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 415, s.1058-1059.
 • 9 Ersoy P, Ersoy İ, Çelik A, Uskun E, Kişioğlu AN. Bir Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine Başvuranlarda Depresyon ve Kalp İlaçları İlişkisi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 430, s.1088-1089.
 • 10 Uskun E, Çelik A, Ersoy P, Yürekli MV, Karataş O, Beyazıt A, Kişioğlu AN, Büyükyavuz İ. Akdeniz Bölgesinde Bir İl Kırsalında 5 Yaş Altı Çocuklarda Doğumsal Anomali Sıklığı. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 20-24 Ekim 2014, Edirne. Kongre Kitabı:s.708-709.
 • 11 Uskun E, Yürekli MV, Devran H, Çelik A. Isparta İl Merkezinde 15 Yaş Üstü Bireylerde Beden Algısı ve Yaşam Kalitesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 20-24 Ekim 2014, Edirne. Kongre Kitabı:s.1503-1504.
 • 12 Aras D, Uskun E. Bir İl Merkezinde Kamu Hastanelerindeki hemşirelerin Çalışma Ortamı Riskleri ve Yaşam Kaliteleri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 20-24 Ekim 2014, Edirne. Kongre Kitabı:s.860-861.
 • 13 Sönmez Y, Olgun İzmirli G, Uskun E, Çelik A, Yürekli MV, Kişioğlu AN.Bir Tıp Fakültesinin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 20-24 Ekim 2014, Edirne. Kongre Kitabı:s.1074-1075.
 • 14 Yetkin Ay Z, Çağlar F, Orun B, Uskun E. Hastaların Oral Sağlık, Dental Anksiyete Düzeyleri ve Belirleyicileri ile İlgili kendi Bildirimlerinin Ölçek Sonuçlarıyla Tutarlılığı. 43. Türk Perodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Kongre Kitabı, s:71.
 • 15 Uskun E, Çelik A, Aksoy Doğan P, Sönmez Y, Kişioğlu AN. Isparta’da İl Genelinde Kadının Statüsü. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 27-31 Ekim 2013, Antalya, Kongre Kitabı, s: 520.
 • 16 Çelik A, Ersoy P, Sönmez Y, Uskun E, Kişioğlu AN. Bir Üniversite Hastanesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Kadın Doktorlarda Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 27-31 Ekim 2013, Antalya, Kongre Kitabı, s: 521.
 • 17 Ersoy P, Uskun E. Zihinsel Engelli Çocukların Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Kongre Kitabı, s:1195-1197.
 • 18 Çiftçi FS, Uskun E. Bir Üniversitedeki Öğrencilerin Beden Algısı ve Beslenme Alışkanlıkları ve Aralarındaki İlişki. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Kongre Kitabı, s: 324-327.
 • 19 Uskun E, Taysi E, Sönmez Y. Bir İlde Çocuk Evlerinde Görevli Bakıcı Annelerin İş Doyumu- Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri ve Hizmetiçi Eğitim Sonrası Farklılıkların Değerlendirilmesi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Bildiri CD'si, 4-7 Ekim 2011, Trabzon, S003.
 • 20 Öztürk M, Yıldız K, Uskun E. Isparta İl Merkezinde 0-12 Aylık Bebeklerin Büyüme Durumlarının Değerlendirilmesi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Bildiri CD'si, 4-7 Ekim 2011, Trabzon, P0064.
 • 21 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Sönmez Y. Bir Sanayi Sitesinde Küçük Ölçekli İşyerlerinde Potansiyel Riskler ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Bildiri CD'si, 4-7 Ekim 2011, Trabzon, P198.
 • 22 Sönmez Y, Uskun E, Pehlivan A. Isparta İl Merkezinde Görevli Okul Öncesi Öğretmenlerin Temel İlkyardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri. 1. Okul Sağlığı Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2010, Mersin, Sempozyum Kitabı s:171.
 • 23 Öğüt S, Uskun E. Tarım İşçilerinin Kanlarındaki Paraoksonaz Seviyeleri. 3. Çevre Hekimliği Kongresi, 23-25 Haziran 2010, Didim, Aydın, poster no: 9.
 • 24 Uskun E. Isparta İlinde Çevre Sağlığı Sorunlarına Bakış. 3. Çevre Hekimliği Kongresi, 23-25 Haziran 2010, Didim, Aydın, Poster no: 24.
 • 25 Uskun E, Demiralay H, Karadem KB, Karademir M, Kılınçel O, Şabablı A, Songür Y. Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Yeterlilikleri Konusundaki Düşünceleri. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, 18-22 Ekim 2010, İzmir, s. 192.
 • 26 Öztürk M, Zengin E, Kişioğlu AN, Uskun E, Sönmez Y. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 2. Sınıf Öğrencilerinde Uyku Bozukluğu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, 18-22 Ekim 2010, İzmir, s.181.
 • 27 Uskun E, Şabablı A, Ak O, Maralı S, Aksu S, Öztürk MS. Lise Öğrencilerinin Beden Algısı ve Beslenme Alışkanlıkları İlişkisi. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, 18-22 Ekim 2010, İzmir, s.205.
 • 28 Kaya A, Uskun E. Isparta'da Engellilere Yönelik Hizmet Veren Meslek Gruplarında Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyi. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, 18-22 Ekim 2010, İzmir, s.218.
 • 29 Zengin E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Sönmez Y. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve Sosyo-demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. XII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 2008:586.
 • 30 Uskun E. Yazılı Medyada Kadına Yönelik Şiddet Olguları. XII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Ankara, 2008: 656.
 • 31 Uskun E, Sönmez Y. Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıfında Uygulanan İlkyardım Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. XII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Ankara, 2008: 659.
 • 32 Sönmez Y, Zengin E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Bilgi, Tutum ve Mesleki Davranışları. I. Kadın Sağlığı Kongresi "Kadına Yönelik Şiddet", Ankara, 2008: 231.
 • 33 Doğan AA, Uskun E. Ebeveynlerin Çocuklarının Ortodontik Tedavi İhtiyacını Algılama Düzeyleri. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Adana, 2007: 207.
 • 34 Uskun E, Nayir T, Uzun E, Örmeci AR. Bir Üniversite Hastanesinin Çocuk Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Çocukların Solunum Yolu Şikayetleri ile Ebeveynlerin Sigara İçme Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Adana, 2007: 234.
 • 35 Uskun E. Bir İl Merkezinde Birinci Basamakta Çalışan Hekimlerin Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın Konusunda Bilgi Düzeyi ve Bu Konuda Verilen Eğitimin Etkinliği. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007: 202-203.
 • 36 Kılınç AS, Uzun E, Uskun E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Demirel R. Burdur İl Merkezindeki İlköğretim Okullarındaki Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007: 204-205.
 • 37 Altay T, Uskun E, Akçam FZ. Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına 2006 Yılında Askerliğe Alınmak Üzere Katılan Yedek Subay Adayı ve Acemi Erbaş Erlerde Hepatit B Seroprevalansı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007: 210.
 • 38 Kişioğlu AN, Uskun E, Kılınç AS, Uzun E, Coşkun HŞ, Nayir T. Burdur İli Kanser Prevalansı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007: 284-285.
 • 39 Budak ED, Uzun E, Sönmez Y, Uskun E, Öztürk M. Isparta İli Keçiborlu İlçesindeki Yaşlıların Sağlık ve Sosyal Durumlarının Saptanması. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007: 291-292.
 • 40 Uyanık A, Nayir T, Demirel R, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Afyonkarahisar Hüdai Kaplıcaları Personeli Kişisel Hijyenlerinin Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007: 297.
 • 41 Nayir T, Uskun E. Bir Hastane Yemekhanesi Çalışanlarının Kişisel Hijyen Alışkanlıkları. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007: 298.
 • 42 Uskun E, Nayir T, Kişioğlu AN. Bir İl Merkezinde Bir Yaşın Altında Çocuğu Olan Kadınların Gebelik Öncesi Dönemde ve Gebelikte Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Sıklığı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007: 483.
 • 43 Kişioğlu AN, Uzun E, Öztürk M, Uskun E, Türkoğlu H. Isparta İl Merkezindeki Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Durumları. II.Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, Bildiri Kitabı, Ankara, 2006: 468.
 • 44 Kişioğlu AN, Nayir T, Özgüner F, Öztürk M, Uskun E, Polat M. Isparta İl Merkezinde Cep Telefonu Kullanma Sıklığı ve Demografik Özelliklerine Göre Olası Zararlarından Korunmaya Yönelik Bilgi ve Tutumları. II.Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara, 2006: 393.
 • 45 Ay ZY, Arslan MK, Çadır B, Bozkurt Y, İlhan IE, Uskun E, Delibaş N, Gültepe FY. Oto Tamirhanelerinde Çalışan Çıraklarda Kurşuna Maruziyetin Periodontal Sağlığa Etkisi. 6.Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu, Isparta, 2006: 98.
 • 46 Uskun E, Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Öztürk M. Deponi Alanında A(r)tık Ayırarak Geçimini Sağlayanlar ve Sağlık Sorunları. Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Bursa, 2006: 322-323.
 • 47 Uskun E, Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Öztürk M. Isparta İl Merkezinde Konut Sağlığı Araştırması. Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Bursa, 2006: 350-351.
 • 48 Dogan AA, Adiloglu A, Önal S, Uskun E. Octenidine Dihydrochloride, Chlorhexidine Digluconate ve Polyvinylprolidone'in Ortodontik Hastalardaki Kısa Zamanlı Antibakteriyel Etkisi. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2006: 410.
 • 49 Ay ZY, Oruçoğlu A, Öztürk M, Kılbaş A, Uskun E, Bozkurt YF, Canatan D. Talasemi Major Hastalarının Periodontal Sağlığının Kan Lipit Profillerine Etkisi Var mı? Ön Bulgular. Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi ve 16. Sempozyumu, Kongre Kitabı, Çeşme, 2006: 55.
 • 50 Uskun E, Kişioğlu AN, Öztürk M. Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetler ve Isparta Örneği. X.Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Bildiri Kitabı, Van, 2006: 141-142.
 • 51 Uskun E, Gündoğar D. Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşamsal Stres Faktörleri ve Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki: Ön Çalışma. X.Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Bildiri Kitabı, Van, 2006: 165.
 • 52 Aydın Ü, Uskun E, Yıldırım D, Haştar E. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'ne Başvuran Hastaların Kullandığı Alternatif Tedavi Yöntemleri: Ön Çalışma. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, 2006: 70.
 • 53 Uskun E, Alptekin F, Öztürk M, Kişioğlu AN. Aksaray İl Merkezinde Ev Hanımlarının Ev Kazalarına Yönelik İlkyardım Bilgi Düzeyi. 9.Halk Sağlığı Günleri (Çevre Sağlığı), Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 2005: 280.
 • 54 Alptekin F, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Aksaray il merkezinde ev kazaları epidemiyolojisi ve kaza risk faktörleri bakımından evlerin değerlendirilmesi. 9.Halk Sağlığı Günleri (Çevre Sağlığı), Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 2005: 282.
 • 55 Uskun E, Çınar M, Öztürk M, Kişioğlu AN. Isparta İlinde Annelerin Bebeklerini Besleme Özellikleri Ve Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri. 9.Halk Sağlığı Günleri (Çevre Sağlığı), Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 2005: 300.
 • 56 Çınar M, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Isparta İlinde 0-5 Yaş Çocuklarda Malnutrisyon Sıklığı ve İlişkili Faktörler. 9.Halk Sağlığı Günleri (Çevre Sağlığı), Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 2005: 309.
 • 57 Köroğlu A, Uzun E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E. Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen, Tutum ve avranışlar Açısından Durum Tespiti: Isparta İli Kırsalı. 9.Halk Sağlığı Günleri (Çevre Sağlığı), Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 2005: 343.
 • 58 Köroğlu A, Kişioğlu AN, Uzun E, Öztürk M, Uskun E. Isparta Kırsalındaki Liseli Gençlerin Kişisel Hijyen Alışkanlıkları Üzerine Bir Eğitim Çalışması. 9.Halk Sağlığı Günleri (Çevre Sağlığı), Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 2005: 440.
 • 59 Uskun E, Doğan M, Kişioğlu AN, Baylan S, Uzun E, Akaya VB. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp Eğitimine İlişkin Düşünceleri. III.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 2004: 70.
 • 60 Uskun E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Baylan S. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özellikleri ve Fakülteler Arası Farklılıkları. III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 2004: 71.
 • 61 Kişioğlu AN, Uskun E, Doğan M, Uzun E. Isparta Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi. I. Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Sempozyumu, İstanbul, 2004: 184.
 • 62 Doğan M, Kişioğlu AN, Uskun E, Uzun E. Isparta Sanayi Sitesindeki İşyerlerinde Çalışma Ortamı ve Koşullarının Değerlendirilmesi. I. Meslek hastalıkları ve İş Kazaları Sempozyumu, İstanbul, 2004: 185.
 • 63 Kişioğlu AN, Kişioğlu M, Öztürk M, Uskun E, Adiloğlu A, Sevük E. Isparta Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Kültür Sonuçlarına göre Direnç ve Tedavi Durumları. 2. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, 2004: 91.
 • 64 Kişioğlu AN, Adiloğlu A, Uskun E, Yüksel F, Uyanık A, Uzun E. Göller Bölgesinde Üç İlde Bulunan Hamamların Sağlık Yönünden Değerlendirilmesi ve Mikrobiyolojik Analizi. IX.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 2004: 115.
 • 65 Kişioğlu AN, Uskun E, Kırbıyık S, Uzun E, Polat M, Öztürk M, Canatan D. Bir Dağlık Bölge Sakinlerinde Anemi Çalışması: Kekik İşçileri. IX.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 2004: 172.
 • 66 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E. Akraba Evliliklerinin Isparta Toplumundaki Sıklığı. IX.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 2004: 210.
 • 67 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Yeşildağ M. Isparta İli Verem Savaş Dispanseri'ne 2002 Yılında Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. 8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas, 2003: 4.
 • 68 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Isparta İlinde Özürlülük Epidemiyolojisi. 8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas, 2003: 213.
 • 69 Öztürk M, Uskun E, Doğan M, Özdemir R, Çinar M, Alptekin F. Isparta İli'nde Geleneksel Sağlık Uygulamaları. 8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas, 2003: 264.
 • 70 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Demirel R. İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlık Durumlarının Tespiti Ve Obezite Gelişimini Etkileyen Faktörler. 46.Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002: 224.
 • 71 Kırbıyık S, Öztürk M, Kişioğlu AN, Uskun E, Demirel R. İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlık Durumlarının Tespiti ve Malnütrisyon Gelişimini Etkileyen Faktörler. 46.Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002: 224.
 • 72 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Çakmak ZA. Isparta'da Çalışan Bayanların Kontraseptif Kullanımı ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler. I.Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, Ankara, 2001: 256.
 • 73 Uskun E, Örmeci AR, Öztürk M. SDÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne Başvuran 0-5 Yaş Grubu Çocukların Anne Sütü Alma Özellikleri ve Gelişimleri Üzerine Etkisi. I.Uluısal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, Ankara, 2001: 322.
 • 74 Şahin Ü, Öztürk M, Ünlü M, Uskun E, Akkaya A, 2000. Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanım ve Bağımlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi. 25. Yıl Akciğer Günleri, Bursa, 6-10 Mayıs 2000, SB-2.4.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Uskun E. Deneyimlerle Çevresel Faktörler ve Sağlık Etkileşimi (Forum): Isparta'da Sağlığı Etkileyen Çevresel Faktörler. 3. Çevre Hekimliği Kongresi, 22-25 Haziran 2010 Didim, Aydın.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yürekli MV, Devran H, Yıldırım S, Uskun E, Kişioğlu AN. Anne Sütü, İslam, Tıp ve Günümüz. Uluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevi) Kongresi. 7-10 Ekim 2015, Adana.
 • 2 Dingiloğlu Ü, Küçüksoku B, Demirel T, Uskun E, Kişioğlu AN. Organ Bağışının Dini Yönden Değerlendirilmesi. Uluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevi) Kongresi. 7-10 Ekim 2015, Adana.
 • 3 Çağlar F, Yetkin Ay Z, Kumbul Doğuç D, Uskun E, Kırzıoğlu FY. The serum levels of cytokines and adipokines in obese rats with periodontitis. Abstracts of Europerio 7, Vienna, Austria 6-9 June 2012. Journal of Clinical Periodontology 2012;39(issue suppl.13): 93.
 • 4 Çağlar F,Yetkin Ay Z, Kumbul Doğuç D, Uskun E, Kırzıoğlu FY. relationship between leptin and periodontal disease in experimental periodontitis model: Preliminary Findings. 16. EBDO International Scientific Congress and Exhibition, 21-23 October 2011, İzmir, p.62-63.
 • 5 Nayir T, Uskun E. Convenience of public bodies for use by handicapped persons in city center of Isparta. 12th World Congress on Public Health. April 27- May 1, 2009, Istanbul- Turkey. Poster number: 130.80.
 • 6 Sahin G, Uskun E, Ay R, Nayir T. Exposure to pesticides and traces of pesticides in breastmilk in a region where apple cultivation is widespread. 12th World Congress on Public Health. April 27- May 1, 2009, Istanbul- Turkey. Poster number: 130.01.
 • 7 Uskun E. Violence against adolescent girls as a phenomenon and the relationship between violence, drug abuse and depression. 12th World Congress on Public Health. April 27- May 1, 2009, Istanbul- Turkey. Poster number: 135.01.
 • 8 Uzun E, Zengin E, Öngel K, Uskun E, Kişioğlu AN, Öztürk M. Knowledge of the Health Staff About Cold Chain Applications in Isparta City and Districts. XXI. Symosium of GP Doctors of Republic of Macedonia with International Participation, Military Hospital, Scopje, 2007: 60.
 • 9 Uskun E, Kisioglu AN, Altay T, Cikinlar R, Kocakaya A. Playground Safety: A Descriptive Study from Southwestern Region of Turkey. International Conference on Environment: Survival and Sustainability Nicosia, Northern Cyprus, 2007: 339.
 • 10 Uskun E, Nayir T, Turkoglu H, Kilinc S, Kisioglu AN, Ozturk M. Noise and children: Outdoor sound levels in primary schools. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, Northern Cyprus, 2007: 335.
 • 11 Ozdemir R, Kisioglu AN, Ozturk M, Uskun E, Ozguner F. Investigations on The Records Taken for Pregnant: Appropriateness of Filling The Files for Monitoring The Pregnancy. 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara, Turkey, 2005: 235.
 • 12 Kisioglu AN, Nayir T, Turkoglu H, Uzun E, Dogan M, Uskun E, Ozturk M. Attitudes and Knowledge of Women who Consult Village Clinics in City Center of Isparta about Reproduction Health. 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara, Turkey, 2005: 252.
 • 13 Aydin U, Uskun E. Chief Complaints and Medical Problems of The Elderly Patients Attending Süleyman Demirel University School of Dentistry. 1st Int. Dental Symposium, Isparta, Turkey, 2004: 25.
 • 14 Uskun E, Aydin U, Ozturk M, Uctasli S. Social and Psychologic Characteristics of Suleyman Demirel University School of Dentistry Undergraduates. 1st Int. Dental Symposium, Isparta, Turkey, 2004: 121.
 • Doktora Tezi
 • 1 Tıpta Uzmanlık Tezi. Isparta İlinde Özürlülük Epidemiyolojisi, Isparta, 2002.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Döne Aras. Isparta il merkezi kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin çalışma ortamı riskleri, risk algıları ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2013.
 • 2 Selcen Çiftçi. Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Yeme Tutumları Arasındaki İlişki. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı AD, Isparta, 2012.
 • 3 Aylin Kaya. Isparta İlinde Engellilere Yönelik Hizmet Veren kamu ve Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Meslek Gruplarında Tükenmişlik Düzeyi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, 2010.
 • 4 Tülin Altay. Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na 2006 Yılında Askerliğe Alınmak Üzere Katılan Yedek Subay Adayı Ve Acemi Erbaş-Erlerde Hepatit B Seroprevalansı. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, 2007.
 • 5 Günferah Şahin. Isparta İlinde Tarım İlaçlarının Uygun Kullanımı ve Koruma Yöntemleri Konusunda Bireylerin Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Tarım İlaçlarının Anne Sütündeki Kalıntı Düzeyleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, 2007.
 • 6 Fadimana Alptekin. Aksaray İl Merkezinde Ev Kazaları Epidemiyolojisi Korumaya Yönelik Tutum ve Davranışlar Ev Kazalarına Yönelik İlkyardım Bilgi Düzeyi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, 2004.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Serpil Özbaş. Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören engelli çocukların annelerine verilen eğitimin annelerin üreme sağlığını koruyucu bilgi ve tutumlarına etkisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Doktora Tezi, Isparta, 2016.
 • 2 Ayşe Çelik. Isparta ili Uluborlu ilçesi 15-49 yaş kadınlarda premenstrüel sendrom prevalansı, ilişkili faktörler ve yaşam kalitesine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Tıpta Uzmanlık Tezi, Isparta, 2016.
 • 3 Tufan Nayir. Isparta İl Merkezinde Anne Sütünde DDT ve Metabolitlerinin Kalıntı Analizleri. SDÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Tıpta Uzmanlık Tezi, Isparta, 2008.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta İlinde 0-5 yaş Çocuklarda Malnütrisyon Sıklığı ve Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyi (Mürşide Çınar, Yüksek Lisans Tezi, 2004)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Sosyal Hizmet Derneği tarafından, Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi kapsamında, 01/06/2011- 01/06/2012 tarihleri arasında yürütülen “Engellilerin İstihdam Edilebilmeleri ile Sosyal Bütünleşmesi” konulu proje (Proje No: 2011-1-TR1-LEO01-26546).
 • 2 Genç Girişim Grubu tarafından, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (UA) Gençlik Programları Kapsamında, 01/01/2010- 30/06/2010 tarihleri arasında yürütülen “Sessiz Çığlık” adlı “Toplumda Engelli Farkındalığı Oluşturma” projesi (Proje No: TR-12-665-2009-R4).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen, 20/02/2012-20/02/2014 tarihleri arasında yürütülen “Isparta Kırsalında Doğumsal Anomalilere Halk Sağlığı Açısından Bakış” konulu araştırma projesi (Proje No: M-2510), Münferit Proje (Proje Yürütücüsü).
 • 2 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen, 16/07/2008- 16/20/07/2009 tarihleri arasında yürütülen “Isparta’da Anne Sütünde DDT ve Metabolitlerinin Kalıntı Analizleri” konulu araştırma projesi (Proje No: 1696-TU-08).
 • 3 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen, 17/07/2007- 17/01/2009 tarihleri arasında yürütülen “Isparta İlinde Tarım İlaçlarının Uygun Kullanımı ve Koruma Yöntemleri, Konusunda Bireylerin Bilgi Tutum ve Davranışları ile tarım İlaçlarının Anne Sütündeki Kalıntı Düzeyleri” konulu araştırma projesi (Proje No: 1566-YL-07).
 • 4 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen, 06/12/2004-06/12/2006 tarihleri arasında yürütülen “SDÜ Tıp Fakültesi İnteraktif Eğitim Programı” konulu altyapı projesi (Proje No: 2004-104).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 T.C. Isparta Valiliği Isparta Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen, “4207 Sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” kapsamında, 2011 yılında yürütülen “Dumansız Hava Sahası ve Sigaraya Başlamayı Engellemek Projesi”, Proje Eğitimcisi.
 • 2 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen, 11/07/2002-30/04/2004 tarihleri arasında yürütülen “Isparta İlinde Özürlülük Epidemiyolojisi” konulu araştırma projesi (Proje No: 0564), Yardımcı Araştırmacı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Uluslararası Karaciğer Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2009, Isparta, Turkey.
 • 2 Organization staff, 2nd International Liver Symposium May 20th-22nd, 2009, Isparta, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Poster Başı Tartışma Oturum Başkanlığı.Grup-2, 8 Ekim 2015. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya.
 • 2 VIII. Deney Hayvanları Kullanımı Eğitimi Programı (Kursu), Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı, 21-29 Ocak 2012, Isparta (İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Eğitimci).
 • 3 Araştırmacılar İçin Deney Hayvanları Kullanımı İle İlgili Eğitim Sertifikası Kursu, Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı, 14-21 Eylül 2012, Isparta (İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Eğitimci).
 • 4 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 2-6 Ekim 2012, Bursa (Bilimsel Kurul Üyesi).
 • 5 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/Kurumları Arası 6. Proje Tabanlı Beceri Yarışması (Değerlendirme Komisyonu/Jüri Üyesi), İl Milli Eğitim Müd., Isparta, 2011.
 • 6 Araştırma Eğitimi Kursu, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Halk Sağlığı AD, 31 Ocak-01 Şubat 2011, Isparta (Eğitimci).
 • 7 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon (Bilim Kurulu Üyesi).
 • 8 Araştırma Teknikleri ve Biyoistatistik Kursu, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Halk Sağlığı AD, 18-19 Şubat 2010, Isparta (Eğitimci).
 • 9 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/Kurumları Arası Proje Yarışması (Değerlendirme Komisyonu Üyesi), Isparta, 2010.
 • 10 2011-2015 Stratejik Plan ve 2023 Vizyon Belirleme II. Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 30 Mart 2010, Isparta.
 • 11 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 18-22 Ekim 2010, İzmir (Bilim Kurulu Üyesi).
 • 12 Araştırma Teknikleri ve Biyoistatistik Kursu, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Halk Sağlığı AD, 29-30 Ocak 2009, Isparta (Eğitimci).
 • 13 Farmakovijilans Eğitim Konferansı, 7 Ocak 2009, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu, Isparta. (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 14 12. Halk Sağlığı Kongresi, Ankara Üniversitesi, 21-25 Ekim 2008, Ankara (Bilimsel Kurul Üyesi).
 • 15 Kadına Yönelik Şiddet Konulu Atölye Çalışması, SDÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 8 Mart 2007, Isparta.
 • 16 III. Temel Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu, Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı AD, 1-3 Şubat 2006, Isparta. (Eğitimci)
 • 17 Temel Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu, Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı AD, 10-11 Şubat 2006, Isparta. (Eğitimci)
 • 18 Temel Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu, Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı AD, 12-13 Haziran 2006, Isparta. (Eğitimci)
 • 19 Aile Paylaşım Konferansları (Özürlülerde Ağız Diş Sağlığı Sorunları ve Bakım, Özürlü Hakları ve İlgili Mevzuat, Özürlü Çocuğun ve Özürlülüğün Kabulü, Fiziksel Engelli Bireylerde Rehabilitasyon Yaklaşımları, Özürlü Çocuğun Evde Bakımı, Zihinsel Engelli Bireylerde Ruhsal Sorunlar), Sosyal Hizmet Derneği, 18 ve 25 Mart 2005-1,8,15 ve 22 Nisan 2005, Isparta (Koordinatör).
 • 20 Araştırma Eğitimi Kursu, Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı AD, 12-16 Ocak 2004, Isparta. (Eğitimci)
 • 21 Araştırma Eğitimi ve İstatistik Kursu, Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı AD, 21-24 Haziran 2004, Isparta. (Eğitimci)
 • 22 Süreğen Hastalıklar Çalışma Grubu, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 23-24 Şubat 2004, Ankara. (Çalışma Komisyonu Üyesi)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Seminer: Aile- Çocuk Etkileşimi (Konuşmacı), 22 Şubat 2011.
 • 2 Seminer: Çocuk ve Güvenli Çevre (Konuşmacı), 01 Mart 2011.
 • 3 Seminer: (Çocuklarda) Temel İlkyardım Uygulamaları, 08 Mart 2011.
 • 4 Seminer: İletişimin Temelleri (Konuşmacı), 15 Şubat 2011.
 • 5 Konferans: Madde Bağımlılığı (Konuşmacı), 04 Mayıs 2010.
 • 6 Seminer: Çocukluk Yaş Grubunda Kazalar ve İlkyardım Uygulamaları (Konuşmacı), 13 Kasım 2009.
 • 7 Seminer: Engellilik ve Mesleki Farkındalık (Konuşmacı), 29 Aralık 2009.
 • 8 Panel: Hastanelerde Ekip Çalışması ve İletişim (Panel Başkanı), 14 Mayıs 2009.
 • 9 Konferans: Engellilerin Yasal Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları (Konuşmacı), 13 Aralık 2006
 • 10 Panel: Toplum Bilincinin Artırılması Bağlamında Engellilik (Panel Başkanı), 15 Mayıs 2006
 • 11 Panel: Cerebral Palsy Sempozyumu (CP’de Sosyal Yönler, Sorunlar ve Sosyal Hizmetler) (Panelist), 20 Mayıs 2006
 • 12 Panel: Engellilerle El Ele (Türkiye’de Özürlülük ve Mevcut Durum)(Panelist), 2 Aralık 2005
 • 13 Söyleşi: Lise Son Sınıflar Meslekler Günü Projesi (Konuşmacı), Aralık 2005
 • 14 Söyleşi: Pazartesi Söyleşileri (Engellilik ve Aile)(Konuşmacı), 26 Aralık 2005
 • 15 Hizmet İçi Eğitim: Salgın Araştırması (Konuşmacı), 4 Mart 2004
 • 16 Hizmet İçi Eğitim: Salgın Araştırması (Konuşmacı), 22 Ocak 2004
 • 17 Konferans: Aile ve Toplum Hayatında Etki/Ahlakın Rolü ve Önemi (Konuşmacı), 8 Temmuz 2004
 • 18 Panel: 2000 Yılı Kadın Toplantıları ve Ailede Sağlık (Panelist), 7 ve 14 Kasım 2000
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Zuhal Yetkin Ay, Başak Temelli, Fatih Aksoy, Ersin Uskun, Ercan Varol. Koroner Arter Hastalığı ve Periodontitis İlişkisinde Akut Faz Reaktanları. 8En İyi 1. Poster Ödülü) TDB 22. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 19- 21 Mayıs 2016, İzmir..
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • 2 Isparta Tabip Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi- Bölüm Editörü
 • 2 Edorium Journals- Disability and Rehabilitation (Editorial Board)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 An analysis of a local database tool and community health center records for assesing and improving vaccine coverage. BMC Public Health, Eylül 2012.
 • 2 Pediatric First Aid Knowledge and Attitudes among Staff in the Preschools of Shangai, China. BMC Pediatrics.
 • 3 SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde Yatan Hastaların Isparta Sağlık Yüksekokulu İntörn Öğrencileri Hakkında Memnuniyetlerinin İncelenmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Şubat 2008.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 ÖZVERİ Dergisi (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Dergisi).
 • 2 ÖZVERİ Dergisi (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Dergisi).
 • 3 ÖZVERİ Dergisi (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Dergisi).
 • 4 ÖZVERİ Dergisi (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Dergisi).
 • 5 ÖZVERİ Dergisi (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Dergisi).
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Intörnlerin Anne Sütü ve Bebek Dostu Hastane ile ilgili tutumu. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Ocak, 2012.
 • 2 Prevalence of the metabolic syndrome among adults in a family health center in Turkey. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Mart 2012.
 • 3 Endüstriyel Kimyasallar ve Sağlık Etkileri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Nisan 2012.
 • 4 Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EBSCO, Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Ağustos 2012.
 • 5 Sağlık Eğitimi Alan Bir Grup Öğrencinin Empatik Eğilim ve Becerisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EBSCO, Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Ekim 2012.
 • 6 Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 20 Yaş ve Üzeri Kadınların Meme ve Serviks Kanseri Erken Tanısına İlişkin Davranışları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Ocak 2011.
 • 7 Acil Servise Başvuran Yaşlı Hastaların Cinsiyete Göre Başvuru Sonuçları ve Hastalıklarının Dağılımı. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Mayıs 2011.
 • 8 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çalışma Davranışlarının ve Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Temmuz 2011.
 • 9 Gebelerde trombosit fonksiyonlarının değerlendirilmesinde hematolojik parametrelerin karşılaştırılması. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EBSCO, Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Ocak 2011.
 • 10 Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Konulara Duyarlılıklarının İncelenmesi, SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EBSCO, Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Şubat 2011.
 • 11 Ağrı İli Köyleri Gebe ve Çocuk İzlemleri Durumu ve Sağlık Hizmetlerine Ulaşılabilirlik Değerlendirmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EBSCO, Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Ekim 2011.
 • 12 Bir Hastaneye Başvuran Koroner Arter Hastalarından Oluşan Çalışma Grubunun Sağlık Denetim Odağı Algıları ve İlişkili Etmenler. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences (Index Copernicus EMBASE/Excerpta Medica Scopus CABI, Türkiye Atıf Dizini), Eylül 2011.
 • 13 Body image in pregnant women and the effectiveness of Body Image Education. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Şubat 2010.
 • 14 Investigating the Prevalence and risk factors of nocturnal enuresis among children attending a kindergarden in Ankara. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Ağustos 2010.
 • 15 Klinik ve Bilimsel Araştırmalarda Etik Kurallar. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EBSCO, Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Kasım 2010.
 • 16 Isparta İlinde Yüksek Florlu Su Kaynaklarını Kullanan İki Bölgede Atmosferik Radon Düzeylerinin İncelenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (EBSCO, Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Aralık, 2010.
 • 17 Tekerlekli Sandalye ve Koşan Basketbol oyuncularının Psikolojik İhtiyaçları. ÖZ-VERİ Dergisi (Google Scholar), Mayıs 2010.
 • 18 Gönüllü Kan Bağışçılığı ve Kan Verme Davranışını Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences (Index Copernicus EMBASE/Excerpta Medica Scopus CABI, Türkiye Atıf Dizini),Ocak 2010.
 • 19 Addressing Childhood Obesity: Identifying Potential Grocery Store Locations in New Jersey, US. (EBSCO, PKP Open Archives Harvester) International Journal of Health and Nutrition, Ekim 2010.
 • 20 Isparta’da Tüberküloz Vakaları Özellikleri ve Verem Savaş Dispanseri Yeterlilik Durumu: 2000-2007 Yılları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Şubat 2009.
 • 21 Progresif Tip Multipl Sklerozlu Hastalarda Hastalık Süresi İle Zihinsel İşlev Düzeyi Arası İlişki. ÖZ-VERİ Dergisi (Google Scholar), Aralık 2009.
 • 22 Isparta’da Evli Kadınların Sosyodemografik ve Sağlık Bilgilerinin İncelenmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Kasım 2008.
 • 23 Yenidoğan-Erişkin Dönemi Boyunca 2-4 Parmak Oranlarının Araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı), Ocak 2008.
 • 24 Özel Eğitimde Eğitsel Yazılımın Etkinliği. ÖZ-VERİ Dergisi (Google Scholar), Şubat 2007.
 • 25 Yüksekokul mezunu İşitme Engelli Gençlerin İş Durumu: Anket ve Eylem Araştırması. ÖZ-VERİ Dergisi (Google Scholar), Aralık 2007.
 • 26 Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Beden Eğitimi ve Sporun Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi. ÖZ-VERİ Dergisi (Google Scholar), Aralık 2007.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili (2011- 2013)
 • 2 SDÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü.(2005-2011)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Başhekim Yardımcılığı- Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi
 • 4 Kurul Üyeliği- Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Merkezleri Koordinasyon Kurulu
 • 5 Kurul Üyesi-Süleyman Demirel Üniversitesi Program Geliştirme Birimi
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 7 SDÜ Tıp Fakültesi Dönem III Eğitim Koordinatör Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği
 • 3 "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/Kurumlar Arası Proje Tabanlı Beceri Yarışması" İl Değerlendirme Komisyon Üyeliği,Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta, 28 Şubat 2011-04 Mart 2011.
 • 4 Isparta- Burdur Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyon Üyeliği.
 • 5 Isparta Burdur Tabip Odası- Delege
 • 6 Isparta İl Sosyal Hizmetler Kurulu üyesi.
 • 7 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın "Özürlü Bireylerle Yaşamak Durumunda Olan Ailele Bireylerine Yönelik Eğitim Kitapçıkları" Hazırlama Süreğen Hastalıklar Alt Komisyon üyesi.
 • 8 Sosyal Hizmet Derneği (Kurucu üye): Sağlık Hizmetleri Komisyonu
 • 9 Sosyal Hizmet Derneği (Kurucu üye): İstatistik İşleri Komisyonu
 • 10 Isparta- Burdur Tabip Odası Çevre Sağlığı Komisyonu
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı (Tedavi ve Rehabilite Edici Sağlık Hizmetlerinde Çok Paydaşlı Yaklaşım). T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Düzce Üniversitesi, Ankara, 2016. (Uskun E. Moderatör)
 • 2 Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, İl Merkez İzleme ve Denetim Ekibi
 • 3 Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler (ASİE) Danışma Kurulu.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Uskun E. Dünyanın Değişen İklimi ve Sağlık Etkileri. Şurup 2011; 2(7):126-129.
 • 2 Uskun E. Genetik Danışma. Kutup Yıldızı. 2010;1(6):18-19.
 • 3 Kadın ve Medya, Söyleşi, Saadetname Programı, Kanal 32, Isparta, Haziran 2010.
 • 4 Uskun E. Sıcaklar Sağlığınızı Bozmasın. Şurup 2010; 1(2): 4-5.
 • 5 Uskun E. Ülkemizde Engelli Olmak. (Sosyal Hizmet Derneği Yayını)Kutup Yıldızı 2010;1(1): 16-17.
 • 6 Uskun E. Kardeşi de Engelli Olmasın... Sosyal Hizmet Derneği Yayını Kutup Yıldızı 2010; 1(2): 14-15.
 • 7 Uskun E. Kazalar Engel Olmasın... Sosyal Hizmet Derneği Yayını Kutup Yıldızı 2010; 2(3): 20-21.
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Teknikleri
Biyolojik Risk Unsurları
Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi
Çevre Sağlığı
Çevre Sağlığı (Doktora dersi)
Çevre Sağlığı (Doktora)
Çevre Sağlığı(Asistan dersi)
Çevre ve İş Sağlığı
Çevre ve İş Sağlığına Giriş
Deontoloji (Anestezi Bölümü)
Deontoloji (İlk Acil Yardım Bölümü)
Deontoloji (Tıbbi Görüntüleme Tek. Bölümü II.Öğretim)
Deontoloji (Tıbbi Görüntüleme Tek. Bölümü)
Deontoloji (Tıbbi Lab.Tek.Bölümü II.Öğretim)
Deontoloji (Tıbbi Lab.Tek.Bölümü)
Deontoloji (Yaşlı Bakımı Bölümü)
Epidemiyoloji
Epidemiyoloji (I. ve II. Öğretimlere)
Epidemiyoloji (II.Öğretim)
Genel Beslenme İlkeleri
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı (Çevre Sağlığı ve İş Sağlığı Konuları)
Halk Sağlığı (Çevre ve İş Sağlığı Konuları)- Tıp 3
Halk Sağlığı (Doktora-SosBilEns)
Halk Sağlığı (I. ve II.öğretimlere)
Halk Sağlığı Uygulamaları I (Doktora)
Halk Sağlığı ve Fizyoterapi
Halk Sağlığı ve Fizyoterapi-Fizyoterapi 3.sınıf
İlkyardım
İlkyardım (II.Öğretim)
İlkyardım (Ortak Seçmeli)
İlkyardım (Sosyal Seçmeli)
İlkyardım (Sosyal Seçmeli) II.Öğretim
İlkyardım-(Ortak seçmeli)
İlkyardım-Tıp 1
İlkyardım-Tıp1
İş Sağlığı
İş Sağlığı (Doktora)
İşçi Sağlığı
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları(Fen Bil Ens. tezsiz y.lis prg.)
Sağlık Eğitimi
Temel Epidemiyoloji
Tez çalışması
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi(Asistan)
Uzmanlık Alan Dersi(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi(Y.Lis.)
 
Bu İçeriği Paylaş!