KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ersin USKUN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Telefon 2462113633
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-6446-0186
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 28
Alıntı Sayısı: 2935
Web Of Science Hindex: 15
Alıntı Sayısı: 508
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 31.07.1994
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Epidemiyoloji,Dezavantajlı ve savunmasız gruplar (engellilik),Çevre ve İş Sağlığı
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Isparta Kırsalında Doğumsal Anomalilere Halk Sağlığı Açısından Bakış, BAP, USKUN Ersin, 01.04.2012 - 01.04.2014 (ULUSAL)
 • 2 ISPARTA İLİ ANNE SÜTÜNDE DDT METABOLİTLERİ VE KALINTI ANALİZLERİ Uzmanlık Tezinin Bilimsel Araştırma Projesi olarak Bilimsel araştırma proje birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No TU 08 1696’xxdır., Araştırma Projesi, USKUN Ersin, NAYİR Tufan, 16.01.2008 - 21.05.2009 (ULUSAL)
 • 3 Isparta İlinde Tarım İlaçlarının Uygun Kullanımı ve Koruma Yöntemleri Konusunda Bireylerin Bilgi Tutum ve Davranışları ile Tarım İlaçlarının Anne Sütündeki Kalıntı Düzeyleri, BAP, USKUN Ersin, ŞAHİN Günferah, 17.07.2007 - 17.01.2009 (ULUSAL)
 • 4 Süleymen Demirel Üniveristesi Tıp Fakültesi İnteraktif Eğitim Programı Etkinliğinin Araştırılması Alt yapı projesi, BAP, USKUN Ersin, 06.12.2004 - 06.12.2006 (ULUSAL)
 • 5 Isparta İlinde Özürlülük Epidemiyolojisi, BAP, USKUN Ersin, ÖZTÜRK MUSTAFA, 11.07.2002 - 30.04.2004 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 USKUN ERSİN, BATMAZ KIYMET, ALBAYRAK GAMZE, DEVELİ MUSTAFA, KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ, ÖNAL ÖZGÜR, THE MEDIATOR ROLE OF SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY ON BODY IMAGE AND ORTHOREXIA AMONG ADULT WOMEN IN A PROVINCE IN THE MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY. Journal of Basic and Clinical Health Sciences , 129-136. Doi: 10.30621/jbachs.1302939, (2024), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÖNAL ÖZGÜR, GÜBLÜ MERVE, AKYOL MERVE HAYRUNNİSA, KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ, USKUN ERSİN, The impact of perceived social support and social exclusion on the quality of life of individuals with disabilities: A moderation analysis. Psychology Research on Education and Social Sciences, 5(1), , 1-11. Doi: 10.5281/zenodo.10673583, (2024), (Alan Endeksleri)
 • 3 ÇIRAK MÜRÜVET, USKUN ERSİN, Isparta İl Merkezinde Aile Hekimlerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Yaklaşımı: Kesitsel Bir Çalışma. Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, 4(2), , 20-42. Doi: 10.53445/batd.1226846, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 4 AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, PAMUKOĞLU MUHAMMET YUNUS, USKUN ERSİN, How medical waste management was affected by the COVID-19 pandemic in hospitals. Eastern Mediterranean Health Journal, 29(7), , 1-10. Doi: 10.26729/emhj.23.068, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 USKUN ERSİN, DÜNDAR MURAT, EROĞLU HANDE NUR, DEVELİ MUSTAFA, YILMAZ SERVET DERYA, ÖNAL ÖZGÜR, KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ, Physicians’ COVID-19 Phobia and Perceived Stress Levels in the Pandemic. The Journal of Infectious Diseases And Clinical Microbiology (Flora), 28(2), , 175-187. Doi: 10.5578/flora.20239917, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 6 USKUN ERSİN, AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, ÖZTOP RAMAZAN, Development of Attitude and Behavior Scale Towards Medical Wastes: A Methodological Study. THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND CLINICAL MICROBIOLOGY (FLORA), 28(2), , 238-252. Doi: 10.5578/flora.20239923, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 7 ÖNAL ÖZGÜR, ÇOBAN BETÜL, DOĞAN EDANUR, YALÇINKAYA FARUK ENES, KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ, USKUN ERSİN, Netlessphobia based on personality traits in university student. Psychology Research on Education and Social Sciences, 4(2), , 39-47. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 8 USKUN ERSİN, ÇIRAK MÜRÜVET, Türkiye’de Refleksoloji Uygulamalarının Yaşam Kalitesine Etkileri: Sistematik Bir Derleme. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 6(3), , 1-15. Doi: 10.5336/jtracom.2023-97899, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 9 NAYİR TUFAN, İLTER HÜSEYİN, USKUN ERSİN, Sağlık Okuryazarlığı Özelinde Ölçek Geliştirme Aşamaları. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Dergisi, 4(2), , 49-57. Doi: 10.54247/SOYD.2023.67, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 10 KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN, BATMAZ KIYMET, KAÇMAZ EYÜP, ÖZTOP RAMAZAN, KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ, USKUN ERSİN, ÖNAL ÖZGÜR, ÇEVRİMİÇİ KUMAR BAĞIMLILIĞI İLE YALNIZLIK İLİŞKİSİ: TÜRKİYEDEN BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ. Medical Journal of Suleyman Demirel University, 30(3), , 410-423. Doi: 10.17343/sdutfd.1314985, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 11 ÖNAL ÖZGÜR, ÇOBAN BETÜL, KAÇMAZ EYÜP, KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ, USKUN ERSİN, The effect of technology-dependent behavioral disorders, including nomophobia, phubbing, fear of missing out, and netlessphobia, on quality of life and life satisfaction in desk-workers. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 40(3), , 542-549. Doi: 10.52142/omujecm.40.3.20, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 12 USKUN ERSİN, YILDIRIM SERDAR, YÜREKLİ MUSTAFA VOLKAN, ÇELİK AYŞE, TARCAN YASEMİN, Frequency and Associated Factors of Home Injuries in Pre-school Children over 3 Years of Age. The Journal of Pediatric Research, 9(1), , 84-91. Doi: 10.4274/jpr.galenos.2021.88026, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 13 USKUN ERSİN, BATMAZ KIYMET, AYDIN GAMZE, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), , 23-35. Doi: 10.17343/sdutfd.947513, (2022), (TR DİZİN)
 • 14 Onal Ozgur, Evcil Fatma Yagmur, Dogan Edanur, Develi Mustafa, USKUN Ersin, Kisioglu Ahmet Nesimi, The effect of loneliness and perceived social support among older adults on their life satisfaction and quality of life during the COVID-19 pandemic. Educational Gerontology Doi: 10.1080/03601277.2022.2040206, (2022), (SSCI)
 • 15 USKUN Ersin, Güblü Merve, Evcil Fatma Yağmur, Kalayci Ömer, Kartal Fatih Mehmet, Önal Özgür, KİŞİOĞLU Ahmet Nesimi, İş Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri, 42(3), , 191-202. Doi: 10.5336/medsci.2022-88390, (2022), (TR DİZİN)
 • 16 ÖNAL ÖZGÜR, BATMAZ KIYMET, YILDIRIM AYŞE, USKUN ERSİN, KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ, Did teachers digital literacy levels affect distance education during the covid-19 pandemic in Türkiye?. Turkish Journal of Health Science and Life, 5(2), , 152-159. Doi: 10.56150/tjhsl.1114642, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 17 USKUN ERSİN, DOĞAN EDANUR, ÖNAL ÖZGÜR, KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ, e-Health literacy scale: Turkish validity and reliability study for adults over 45. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 79(4), , 674-689. Doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.75608, (2022), (TR DİZİN)
 • 18 USKUN ERSİN, AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ, ÖNAL ÖZGÜR, EVCİL FATMA YAĞMUR, DOĞAN EDANUR, COVID- 19 Pandemisi “Normalleşme” Sürecinde Hastaların Sağlık Kurumlarını Kullanımı ve Sağlık Okuryazarlığı ile İlişkisi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 26(4), , 628-638. Doi: 10.5578/flora.2021978, (2021), (TR DİZİN)
 • 19 Temelli Basak, Yetkin Ay Zuhal, Savas Hasan Basri, Kumbul Doguç Duygu, Savas Hasan Basri, Aksoy Fatih, Varol Ercan, USKUN Ersin, Circulation levels of acute phase proteins pentraxin 3 and serum amyloid A in atherosclerosis have correlations with periodontal inflamed surface area. Journal of Applied Oral Science, 26(0), Doi: 10.1590/1678-7757-2017-0322, (2018), (SCI-Expanded)
 • 20 Temelli Başak, Yetkin Ay Zuhal, Aksoy Fatih, Varol Ercan, BÜYÜKBAYRAM Halil İbrahim, Kumbul Doğuç Duygu, USKUN Ersin, Platelet indices (Mean platelet volume and platelet distribution width) have correlations with periodontal inflamed surface area in coronary artery disease patients: A pilot study. Journal of Periodontology, 89(10), , 1203-1212. Doi: 10.1002/JPER.17-0684, (2018), (SCI-Expanded)
 • 21 YILDIRIM Serdar, USKUN Ersin, Risk factors affecting obesity development in high school students: a community based case-control study. Turkish Archives of Pediatrics, 53(3), , 155-162. (2018), (EBSCO)
 • 22 Nayir Tufan, USKUN Ersin, Yürekli Mustafa Volkan, Devran Hacer, Çelik Ayşe, Okyay Ramazan Azim, Does body image affect quality of life?: A population based study. PLoS ONE, 11(9), Doi: 10.1371/journal.pone.0163290, (2016), (SCI-Expanded)
 • 23 Bakr Burcu, Ay Zuhal Yetkin, BÜYÜKBAYRAM Halil İbrahim, Dogucx Duygu Kumbul, Bayram Dilek, Candan I. Aydn, USKUN Ersin, Effect of curcumin on systemic t helper 17 cell response; Gingival expressions of interleukin-17 and retinoic acid receptor-related orphan receptor gt; And alveolar bone loss in experimental periodontitis. Journal of Periodontology, 87(11), , 183-191. Doi: 10.1902/jop.2016.150722, (2016), (SCI-Expanded)
 • 24 SÖNMEZ Yonca , USKUN Ersin, PEHLİVAN Azize , Knowledge levels of preschool teachers related with basic first-aid practices Isparta sample. Turkish Archives of Pediatrics, 49(3), , 238-246. (2014), (EBSCO)
 • 25 USKUN Ersin, Ozturk Mustafa, Attitudes of Islamic religious officials toward organ transplant and donation. Clinical Transplantation, 27(1), , 37-41. Doi: 10.1111/ctr.12058, (2013), (SCI-Expanded)
 • 26 Ay Zuhal Yetkin, Yilmaz Gülin, Özdem Muhsin, Tonguç Mine Öztürk, Kirzioglu Fatma Yeşim, Kocxak Havva, Sütçü Recep, USKUN Ersin, The gingival crevicular fluid levels of interleukin-11 and interleukin-17 in patients with aggressive periodontitis. Journal of Periodontology, 83(11), , 1425-1431. Doi: 10.1902/jop.2012.110585, (2012), (SCI-Expanded)
 • 27 USKUN Ersin, Nayir Tufan, Kisioglu Ahmet Nesimi, Frequency and related factors of exposure to violence of women in the southwest of Turkey. Romanian Journal of Legal Medicine, 20(1), , 65-72. Doi: 10.4323/rjlm.2012.65, (2012), (SCI-Expanded)
 • 28 USKUN Ersin, Sonmez Yonca, Akdogan Mehmet, Yildiz Mustafa, Bone mineral density and the relationship between lipid profile and bone mineral density in the rats administered juniperus communis linn.. Journal of the Chemical Society of Pakistan, 34(4), , 802-806. (2012), (SCI-Expanded)
 • 29 USKUN Ersin, Gundogar Duru, The levels of stress, depression and anxiety of parents of disabled children in Turkey. DISABILITY AND REHABILITATION, 32(23), , 1917-1927. Doi: 10.3109/09638281003763804, (2010), (SCI-Expanded)
 • 30 Dogan Alev Aksoy, Sari Emel, USKUN Ersin, Saglam Aynur Medine Sahin, Comparison of orthodontic treatment need by professionals and parents with different socio-demographic characteristics. EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, 32(6), , 672-676. Doi: 10.1093/ejo/cjp161, (2010), (SCI-Expanded)
 • 31 Kisioglu Ahmet Nesimi, USKUN Ersin, Ozturk Mustafa, Ormeci Ahmet Rifat, Ongel Kurtulus, Effects of a formal training programme on consanguineous marriages on high school students' knowledge and attitudes: An interventional study from turkey. Journal of Biosocial Science, 42(2), , 161-176. Doi: 10.1017/S0021932009990472, (2010), (SSCI)
 • 32 Yetkin Ay Z., Suetcue R., USKUN Ersin, Bozkurt F. Y., Berker E., The impact of the IL-11:IL-17 ratio on the chronic periodontitis pathogenesis: a preliminary report. ORAL DISEASES, 15(1), , 93-99. Doi: 10.1111/j.1601-0825.2008.01497.x, (2009), (SCI-Expanded)
 • 33 Fentoglu Oezlem, Oez Guel, Tasdelen Pelin, USKUN Ersin, Aykac Yasar, Bozkurt F. Yesim, Periodontal Status in Subjects With Hyperlipidemia. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, 80(2), , 267-273. Doi: 10.1902/jop.2009.080104, (2009), (SCI-Expanded)
 • 34 Akcam Fusun Zeynep, USKUN Ersin, Avsar Kemal, Songur Yildiran, Hepatitis B virus and hepatitis C virus seroprevalence in rural areas of the southwestern region of Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, 13(2), , 274-284. Doi: 10.1016/j.ijid.2008.07.005, (2009), (SCI-Expanded)
 • 35 USKUN Ersin, Uskun Suha Basar, Uysalgenc Meral, Yagiz Mehmet, Effectiveness of a training intervention on immunization to increase knowledge of primary healthcare workers and vaccination coverage rates. PUBLIC HEALTH, 122(9), , 949-958. Doi: 10.1016/j.puhe.2007.10.005, (2008), (SCI-Expanded)
 • 36 USKUN Ersin, Kisioglu Ahmet Nesimi, Ozturk Mustafa, Stress and its effects on depression and anxiety among undergraduates. PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, 13(2), , 73-82. Doi: 10.1080/17468840802190676, (2008), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 37 USKUN Ersin, Alptekin Fadimana, Ozturk Mustafa, Kisioglu Ahmet Nesimi, The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels. ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, 14(1), , 46-52. (2008), (SCI-Expanded)
 • 38 USKUN Ersin, Kisioglu Ahmet Nesimi, Altay Tuelin, Cikinlar Renguel, Kocakaya Asuman, Assessment of the current status of playground safety in the midwestern region of Turkey: an effort to provide a safe environment for children. TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, 50(6), , 559-565. (2008), (SCI-Expanded)
 • 39 Alptekin Fadimana, USKUN Ersin, Kisioglu Ahmet Nesimi, Ozturk Mustafa, Unintentional non-fatal home-related injuries in Central Anatolia, Turkey: Frequencies, characteristics, and outcomes. INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, 39(5), , 535-546. Doi: 10.1016/j.injury.2007.02.042, (2008), (SCI-Expanded)
 • 40 Dogan Alev Aksoy, Adiloglu Ali K., Onal Suleyman, Cetin Emel Sesli, Polat Esra, USKUN Ersin, Koksal Fatih, Short-term relative antibacterial effect of octenidine dihydrochloride on the oral microflora in orthodontically treated patients. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, 12(6), , 19-25. Doi: 10.1016/j.ijid.2008.03.013, (2008), (SCI-Expanded)
 • 41 Kisioglu A. N., USKUN Ersin, Kilinc A. S., Uzun E., Coskun H. S., Nayir T., Oengel K., An epidemiological evaluation on cancer in the province of Burdur,Turkey. BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, 19(3), , 168-175. (2008), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 42 Yetkin-Ay Z., Cadir B., USKUN Ersin, Bozkurt F. Y., Delibas N., Gultepe F. M., Ergurhan-Ilhan I., The periodontal status of indirectly lead-exposed apprentices working in autorepair workshops. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 23(10), , 599-606. Doi: 10.1177/0748233708090906, (2007), (SCI-Expanded)
 • 43 Yetkin Zuhal, Orucoglu Aslihan, Kilinc Gizem, Oeztuerk Mine, Kilbas Aynur, USKUN Ersin, Bozkurt Fatma Yesim, Canatan Duran, Does the periodontal health of thalassemia major patients have an impact on the blood lipid profiles? A preliminary report. JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, 29(10), , 694-699. (2007), (SCI-Expanded)
 • 44 Akcam Fusun Zeynep, Yayli Guler, USKUN Ersin, Kaya Onur, Demir Canan, Evaluation of the Bactec microbial detection system for culturing miscellaneous sterile body fluids. RESEARCH IN MICROBIOLOGY, 157(5), , 433-436. Doi: 10.1016/j.resmic.2005.10.005, (2006), (SCI-Expanded)
 • 45 USKUN Ersin, Ozturk M, Kisioglu AN, Kirbiyik S, Burnout and job satisfaction amongst staff in Turkish community health services. PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, 10(2), , 63-69. Doi: 10.1185/135525705X40409, (2005), (SCI-Expanded)
 • 46 Kisioglu AN, Adiloglu A, USKUN Ersin, Yuksel F, Uyanik A, Uzun E, Arikan S, Inspection of Turkish baths (hamams) with regard to public health. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, 14(6), , 495-499. Doi: 10.1177/1420326X05060189, (2005), (SCI-Expanded)
 • 47 Kisioglu A, USKUN Ersin, Ozturk M, Socio-demographical examinations on disability prevalence and rehabilitation status in southwest of Turkey. Disability and Rehabilitation , 1381-1385. Doi: 10.1080/09638280310001616303, (2003), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇELİK AYŞE, USKUN ERSİN, Premenstrüel sendrom prevalansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: toplum tabanlı bir çalışma örneği. Pamukkale Tıp Dergisi, 15(1), , 1-13. Doi: 10.31362/patd.846438, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ÖNAL Özgür, EROĞLU Hande Nur, EVCİL Fatma Yağmur, KİŞİOĞLU Ahmet Nesimi, USKUN Ersin, Validity and reliability of Turkish version of the Vaccine Hesitancy Scale. Turkish Archives of Pediatrics, 56(3), , 230-235. Doi: 10.5152/TurkArchPediatr.2021.20028, (2021), (EBSCO)
 • 3 USKUN Ersin, ÇELİK Ayşe, ERSOY Pınar, SÖNMEZ Yonca , KİŞİOĞLU Ahmet Nesimi, ISPARTA’DA KADININ STATÜSÜ: EVLİ KADINLARA YÖNELİK EV İÇİ ŞİDDET PARAMETRELERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(1), , 115-125. Doi: 10.17343/sdutfd.805402, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 DEVRAN ENGİNOĞLU Hacer, BEYAZIT ÜÇGÜN Ayşenur, YÜREKLİ Mustafa Volkan, USKUN Ersin, Yaşam kalitesinin yordayıcısı olarak sağlıklı yaşam biçimi davranışları: Tıp Fakültesi öğretim elemanları örneği. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 19(1), , 55-68. Doi: 10.20518/tjph.763355, (2021), (EBSCO)
 • 5 SEZGİN Öznur, USKUN Ersin, Bir Sanayi Sitesinde Küçük Ölçekli Isyerlerinde Çalısanların Saglık Okuryazarlıgı Düzeyi. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 5(3), , 236-247. Doi: 10.34084/bshr.1008163, (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 6 ÇELİK AYŞE, USKUN ERSİN, Yaşam kalitesini bozan bir sorunsal: Premenstrüel Sendrom. Smyrna Tıp Dergisi, 1(1), , 56-68. (2021), (TR DİZİN)
 • 7 ÖNAL Özgür, KİŞİOĞLU Ahmet Nesimi, USKUN Ersin, EVCİL Fatma Yağmur, Öney Hayvan Sevgisi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3), , 625-634. Doi: 10.5336/healthsci.2019-71961, (2020), (EBSCO)
 • 8 ÇİFTÇİ Fatma Selcen, USKUN Ersin, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN İMAJI ÜZERİNE ETKİLİ SOSYAL BASKILAR VAR MI?. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(1), , 80-89. Doi: 10.17343/sdutfd.316684, (2019), (TR DİZİN)
 • 9 USKUN Ersin, SÖNMEZ Yonca , YILDIRIM Serdar, BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIFINDA UYGULANAN İLKYARDIM EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(2), , 183-188. Doi: 10.17343/sdutfd.344510, (2019), (TR DİZİN)
 • 10 BAŞARAN Özgür, USKUN Ersin, ERTÜRK Ceren, SAVAŞ Pınar, Health beliefs, behaviour and determining factors in breast self –examination among a group of university students. Marmara Medical Journal, 32(3), , 130-136. Doi: 10.5472/marumj.638115, (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 11 USKUN Ersin, ÇELİK Ayşe, ERSOY Pınar, SÖNMEZ Yonca , ISPARTA’DA KADININ STATÜSÜ: EĞİTİM, ÇALIŞMA, ÜREME SAĞLIĞI VE GENEL SAĞLIK PARAMETRELERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(4), , 370-381. Doi: 10.17343/sdutfd.317833, (2019), (TR DİZİN)
 • 12 YILDIRIM Serdar, USKUN Ersin, KURNAZ Merve, Bir İl Merkezinde Liselerde Eğitim Gören Öğrencilerin Yeme Tutumları ve İlişkili Faktörler. J Pediatr Res, 4(3), , 149-155. Doi: 10.4274/jpr.97659 , (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 13 USKUN Ersin, Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar-Engelliler. Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Özel Konular, 3(3), , 181-191. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 14 NAYİR Tufan, USKUN Ersin, NAZLICAN Ersin, OKYAY Ramazan Azim , AKBABA Muhsin, ANALYSIS OF DDT AND REMNANT METABOLITES OF HUMAN BREAST MILK IN THE PROVINCE OF ISPARTA. The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, 1(4), , 47-64. (2016), (SSCI)
 • 15 ALTAY Tülin, USKUN Ersin, AKÇAM Füsun Zeynep, Seroprevalence of hepatitis B surface antigen and its correlation with risk factors among new recruits in Turkey. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, 16(4), , 339-344. (2012), (SCI-Expanded)
 • 16 AKÇAM Füsun Zeynep, USKUN Ersin, HBV Vaccination Must Recommended for HBV-Susceptible Chronic hepatitis c Patients: warning on Account of a Case. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9(5), , 399-400. (2010), (SSCI)
 • 17 USKUN Ersin, Öztürk Mustafa, Kişioğlu Ahmet Nesimi, Çakmak Zeynep Aytül, Isparta da Çalışan Kadınların Kontraseptif Kullanımı ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler. Sağlık ve Toplum, 11(4), , 56-61. (2001), (Diğer)
 • 18 Öztürk Mustafa, Şahin Unal, Ünlü Mehmet, Kişioğlu Ahmet Nesimi, Çakmak Zeynep Aytül, Aslankoç Rahime, USKUN Ersin, Isparta da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), , 44-52. (2001), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 USKUN ERSİN, Engelli Birey Olmak(2023). Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ALBAYRAK GAMZE, USKUN ERSİN, YAŞLILIK VE YAŞLANMA Yazıları(2022). Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 USKUN ERSİN, YAŞLILIK VE YAŞLANMA Yazıları(2022). Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 USKUN ERSİN, YAŞLILIK VE YAŞLANMA Yazıları(2022). Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 USKUN ERSİN, Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Dışlanma(2021). Ekin Basım Yayın, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 USKUN Ersin, Romatoloji e-Kitap(2019). Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 7 USKUN Ersin, Romatoloji(2012). MN Medical & Nobel Tıp Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 USKUN Ersin, Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı(2011). Fersa Ofset, Bölüm, (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 DİNÇTÜRK Seda , Akşehir ilçesinde postpartum depresyon sıklığı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi , Akşehir ilçesinde postpartum depresyon sıklığı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi , 16.09.2019. Yüksek Lisans
 • 2 TAMAM İbrahim, Bir sanayi sitesinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren küçük ölçekli iş yeri çalışanlarının tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler, Bir sanayi sitesinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren küçük ölçekli iş yeri çalışanlarının tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler, 05.07.2019. Tıpta Uzmanlık
 • 3 SEZGİN Öznur, Isparta Gül Küçük Sanayi Sitesi küçük ölçekli iş yeri çalışanlarında sağlık okuryazarlığı düzeyi ve ilişkili faktörler , Isparta Gül Küçük Sanayi Sitesi küçük ölçekli iş yeri çalışanlarında sağlık okuryazarlığı düzeyi ve ilişkili faktörler , 05.07.2019. Tıpta Uzmanlık
 • 4 ÇELİK Ayşe, Isparta ili Uluborlu ilçesi 15-49 yaş kadınlarda premenstrüel sendrom prevalansı, ilişkili faktörler ve yaşam kalitesine etkisi , Isparta ili Uluborlu ilçesi 15-49 yaş kadınlarda premenstrüel sendrom prevalansı, ilişkili faktörler ve yaşam kalitesine etkisi , 25.07.2016. Tıpta Uzmanlık
 • 5 ÖZBAŞ Serpil, Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören engelli çocukların annelerine verilen eğitimin annelerin üreme sağlığını koruyucu bilgi ve tutumlarına etkisi, Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören engelli çocukların annelerine verilen eğitimin annelerin üreme sağlığını koruyucu bilgi ve tutumlarına etkisi, 27.06.2016. Doktora
 • 6 ARAS Döne, Isparta il merkezi kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin çalışma ortamı riskleri, risk algıları ve yaşam kalitesi ile ilişkisi, Isparta il merkezi kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin çalışma ortamı riskleri, risk algıları ve yaşam kalitesi ile ilişkisi, 29.04.2013. Yüksek Lisans
 • 7 ÇİFTÇİ Fatma Selcen, Üniversite öğrencilerinin beden algısı ve yeme tutumları arasındaki ilişki, Üniversite öğrencilerinin beden algısı ve yeme tutumları arasındaki ilişki, 27.06.2012. Yüksek Lisans
 • 8 KARA Aylin, Isparta ilinde engellilere yönelik hizmet veren kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışan meslek gruplarında tükenmişlik düzeyi, Isparta ilinde engellilere yönelik hizmet veren kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışan meslek gruplarında tükenmişlik düzeyi, 16.06.2010. Yüksek Lisans
 • 9 ŞAHİN Günferah, Isparta ilinde tarım ilaçlarının uygun kullanımı ve korunma yöntemleri konusunda bireylerin bilgi, tutum ve davranışları ile tarım ilaçlarının anne sütündeki kalıntı düzeyleri, Isparta ilinde tarım ilaçlarının uygun kullanımı ve korunma yöntemleri konusunda bireylerin bilgi, tutum ve davranışları ile tarım ilaçlarının anne sütündeki kalıntı düzeyleri, 05.06.2009. Yüksek Lisans
 • 10 NAYİR Tufan, Isparta'da anne sütünde DDT ve metabolitlerinin kalıntı analizleri, Isparta'da anne sütünde DDT ve metabolitlerinin kalıntı analizleri, 04.06.2009. Tıpta Uzmanlık
 • 11 Çınar Mürşide , Isparta ilinde 0-5 yaş çocuklarda malnutrisyon sıklığı ve annelerin beslenme bilgi düzeyi, Isparta ilinde 0-5 yaş çocuklarda malnutrisyon sıklığı ve annelerin beslenme bilgi düzeyi, 28.01.2005. Yüksek Lisans
 • 12 ALPTEKİN Fadimana , Aksaray il merkezinde ev kazaları epidemiyolojisi korumaya gönelik tutum ve davranışlar ev kazalarına yönelik ilkyardım bilgi düzeyi, Aksaray il merkezinde ev kazaları epidemiyolojisi korumaya gönelik tutum ve davranışlar ev kazalarına yönelik ilkyardım bilgi düzeyi, 28.01.2004. Yüksek Lisans
 • Doktora Tezi
 •   ISPARTA İLİNDE ÖZÜRLÜLÜK EPİDEMİYOLOJİSİ
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Sağlığı
Epidemiyoloji
Genel Beslenme İlkeleri
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı-ÇEVRESEL ETMENLER VE SAĞLIK İLİŞKİLERİ
Seminer (Y. Lisans)
Temel Epidemiyoloji
Tez Çalışması IV
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-1
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-2
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-4
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-2
Uzmanlık Alan Dersi-3
Uzmanlık Alan Dersi-4
 
Bu İçeriği Paylaş!