KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Mineroloji Petrografi Anabilim Dalı
Telefon 2462111210
E-Posta nevzatozgur@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 20.10.1975
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 12.06.1985
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ -- 09.03.1977
Doktora DER FREİEN UNİVERSİTAT BERLİN - 24.02.1978
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Jeokimya,Maden Yatakları,Hidrojeoloji,Hidrojeokimya,Aktif ve fosil jeotermal sistemler
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demer (altınkale), S. Özgür, N. and Türk, G., 2009, Göller Bölgesi su kaynaklarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kalitesinin korunması: Tabiat ve İnsan, 43, p. 7-23.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kulalı, F., Akkurt, I. and Özgür, N., 2017, The effect of meteorological parameters on radon concentration in soil gas. Acta Physica Polonica 132, p. 999-1001.
 • 2 Kulalı, F., Akkurt, I. and Özgür, N., 2016, Investlgation of the radon levels in groundwater and thermal springs of Pamukkale region. Acta Physica Polonica A 130, p. 496-498
 • 3 Özgür, N., 2010, Hydrogeological, Hydrogeochemical and Isotope Geochemical Modeling of the Thermal Waters in the Continental Rift Zones of the Menderes Massif, Western Anatolia, Turkey. Proceedings World Geothermal Congress 2010 Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.
 • 4 Memiş, Ü., Demer, S. and Özgür, N., 2010, Afyon-sandıklı Hüdai jeotermal sisteminin rezervuar sıcaklığının araştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3, p. 293-299.
 • 5 Demer, S.,Memiş, Ü. and Özgür, N., 2010, Investigation of drinking water quality in Isparta, SW Turkey: Acta Geographica Debrenica Landscape and Environmental Series, 4(1), p. 71-82, ISSN 1789-7556.
 • 6 kekelia, S., Kekelia, M., Otkhmezuri, Z., Özgür, N. and Moon, C., 2004, ] Ore-forming systems in volcanogenic-sedimentary sequences by the example of base metal deposits of the Caucasus and East Pontic metallotect. MTA Bull. 129, p. 1-16.
 • 7 Özgür, N., 1998, Aktive und Fossile Geothermalsysteme in den kontinentalen Riftzonen des Menderes-Massives, W-Anatolien, Türkei: Habilitationsschrift, FU berlin, 171 p.
 • 8 Pekdeger, A., Schneider, H.-J. and Özgür, N., 1992, Zur Hydrogeochemie von Fluorid in Grundwaessern und die Gesteinsgeochemie in der Provinz Isparta, Türkei: DFG Forschungsbericht, FU Berlin, 53 p.
 • 9 Özgür, N. and Bilgin, A., 1990, Sarıkamış/kars perlit ve obsidyenlerinin jeokimyası, jenezi ve ekonomik önemi: Jeomorfoloji Dergisi 18, p. 55-61.
 • 10 Özgür, N., 1985, Zur Geochemie und Genese der Kupferlagerstaette Murgul, E-Pontiden/Türkei: Dissertation, FU Berlin, 139 p.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgür, N. and Çalışkan, T. A., 2014, Reservoirs and Reinjection of the Thermal waters of Kızıldere, Western Anatolia, Turkey. PROCEEDINGS, Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 24-26, 2014 SGP-TR-202
 • 2 Demer, S. ve Özgür, N., 2010, Isparta ovası su kalitesinin araştırılması: Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 nisan - 3 Mayıs, 2010, p. 382-393, Isparta
 • 3 Özgür, N., Demer, S. and Türk, G., 2005, Göller bölgesi su kaynaklarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kalitesinin korunması: Türkiye Tabiatın Koruma Derneği, Antalya.
 • 4 Karagüzel, R., Özgür, N., Ertunç, A., Davraz, A., Stichler, W. and Wolf, M., 1999, Eğirdir ve Burdur göllerinin oluşumu, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal karşılaştırılması: ön araştırmalar: Proc. 11th Engineering Weeks, Symp. on Earth Sci., October 20-23, 1999, p. 47-57.
 • 5 Özgür, N., Pekdeger, A., and Schneider, H-J., 1992, Fluorine in Pliocene volcanic rocks of the Gölcük area, SW Turkey: Yerbilimleri 20, p. 49-55.
 • 6 Özgür, N., Pekdeger, A. and Schneider, H-J., 1992, Origin of the high fluorine contents in shallow aqueous systems of the Gölcük area, SW Turkey: Yerbilimleri 20, p. 1-8.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgür, N., 2016, Menderes Masifi kıtasal rift zonlarında bulunan aktif jeotermal sistemler. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, 11-15 Nisan 2016, Bildiri Özleri Kitabı, S. 170-171.
 • 2 Çol, A. S., Özgür, N. ve Çalışkan, T. A., 2016, Murgul bulunan jips oluşumlarının kökeni. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, 11-15 Nisan 2016, Bildiri Özleri Kitabı, S. 352-355.
 • 3 Kutlu, D. S. ve Özgür, N., 2016, Pamukkale (Denizli) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, 11-15 Nisan 2016, Bildiri Özleri Kitabı, S. 180-181.
 • 4 Tekkanat, S. Z. ve Özgür, N., 2016, Güvendik-Malgaçemir (Aydın) arasında bulunan jeotermal suların hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, 11-15 Nisan 2016, Bildiri Özleri Kitabı, S. 184-185.
 • 5 Yıldırım, B. ve Özgür, N., 2016, Kurşunlu (Slihli, Manisa) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, 11-15 Nisan 2016, Bildiri Özleri Kitabı, S. 186-187.
 • 6 Yılmaz, E. E. ve Özgür, N., 2016, Tekkehamam (Denizli) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, 11-15 Nisan 2016, Bildiri Özleri Kitabı, S. 188-189.
 • 7 Kapucu, S., Özgür, N. ve Çalışkan, T. A., 2015, Kuşadası (Aydın) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojisi, hidrojeokimyası ve izotop jeokimyası. 68 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, S. 268-269.
 • 8 Kasımoğlu, O. M., Özgür, N., Karamanderesi, İ. H. ve Çalışkan, T. A., 2015, Ömerbeyli Köyü (Germencik, Aydın) yöresi jeotermal su arama ve üretim kuysunda hidrotermal alterasyon modellemesi. 68 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, S. 270-271.
 • 9 Yağmurlu, F., Özgür, N., Kamacı, Z., Şentürk, M. ve Çalışkan, T. A., 2014, Isparta güneyinde yeralan Kışla dom yapısının oluşumunu control eden tektonik ve magmatic etkenler: 6. Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, Mersin, p. 229-230.
 • 10 Yağmurlu, F., Özgür, N., Kamacı, Z., Şentürk, M. ve Çalışkan, T. A., 2014, Isparta güneyinde yeralan Kışla dom yapısının oluşumunu control eden tektonik ve magmatic etkenler: 6. Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, Mersin, p. 229-230.
 • 11 Özgür, N. ve Çalışkan, T. A., 2014, Gölcük (Isparta) volkanizmasının tekrar aktif olması riski: 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, p. 202-203.
 • 12 Özgür, N. ve Çalışkan, T. A., 2014, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Murgul bakır yatağı oluşumuna ışık tutacak olan jips oluşumları: 6. Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, Mersin, p. 59-60.
 • 13 Çalışkan, T. A., Özgür, N., 2013, Isparta kuzeyinde Eosen yaşlı birimler içinde yeralan kil yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması. Türkiye Jeoloji Kurultayı (kabul edildi),
 • 14 Çalışkan, T. A. ve Özgür, N., 2012, Isparta kuzeyinde Eosen yaşlı birimler içinde yeralan kil yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, p. ?????
 • 15 Çalışkan, T. A. ve Özgür, N., 2012, Gölcük (Isparta) ve yakın çevresi yeraltısularının yüksek flüor içeriklerinin kökeni. 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı Bildiriler Kitabı, p. 135-137.
 • 16 Özgür, N., Altınkale, S., Yaman, D., Yousefi Rad ve Ergün, G., Belek, Patara ve Kekova özel çevre koruma bölgelerinde su kirliliği izlenmesi: Enfeksiyon Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Haziran 2005.
 • 17 Özgür, N., Altınkale, S., Yaman, D., Yousefi Rad and Ergün, G., 2005, Belek, Patara ve Kekova özel çevre koruma bölgelerinde su kirliliği izlenmesi, IV. Ulusal Sindirin Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu, 16-20 Mayıs 2005, Mersin
 • 18 Bilgin, A., Özgür, N. and Yağmurlu, F., 1999, Isparta Gölcük volkaniklerinin kökeni ve gelişimi, GB Türkiye: SDÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 11th Engineering Weeks, Symposium on the Earth Sciences, October 20-23, 1999, Isparta-Turkey, p. 55.
 • 19 Karagüzel, R., Özgür, N., Ertunç, A., Stichler, W. and Wolf, M., 1999, Eğirdir ve Burdur Göllerinin oluşumu, hidrojeokimyasal ve izotopjeokimyasal karşılaştırılması: ilk araştırmalar: SDÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 11th Engineering Weeks, Symposium on the Earth Sciences, October 20-23, 1999, Isparta-Turkey, p.16.
 • 20 Özgür, N., 1997, Hydrogeochemical and isotope geochemical features of the thermal waters of Kizildere, Salavatli, and Germencik in the rift zone of Büyük Menderes, western Anatolia, Turkey: Cukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisligi Egitiminin 20 Yili Sempozyumu, 30 April-3 May, 1997, Adana, Turkey, p. 266.
 • 21 Özgür, N. and Pekdeger, A., 1994, The evolution of the Pliocene volcanism in the Gölcük area, SW Turkey: Internat. Volcanolog. Congr. (IAVCEI) (without number), Ankara, 1p.
 • 22 Özgür, N., Pekdeger, A., and Bilgin, A., 1991, Origin of the high fluorine con­tents in aqueous systems of the Gölcük area, Isparta/W-Taurides: Göller Bölgesi Tatli Su Kaynaklarinin Korunmasi ve Cevre Sorunlari Sempozyumu, 3-5 Haziran 1991/Isparta, p. 25.
 • 23 Özgür, N., and Bilgin, A., 1990, Geochemistry, genesis, and economic importance of the Sarikamis/Kars perlite and obsidian: Türkiye Jeomorfologlar Bull. 18, p. 25-38.
 • 24 Özgür, N., Pekdeger, A., Schneider, H.-J. and Bilgin, A., 1990, Pliocene volcanism in the Gölcük area, Isparta/W-Taurides: Internat. Earth Sci. Congress on Aegean Regions, 1-6 October 1990, Izmir/Turkey, p. 215.
 • 25 Özgür, N., 1990, Gold contents of the Akarsen copper deposit, E-Pontides/Turkey: Isparta (Turkey) Isparta Mühendislik Fakültesi, p. 35.
 • 26 Özgür, N., Thum, I. and Dieterle, M., 1990, The East Pontic metallotect, NE Tur­key: Isparta Mühendislik Fakültesi, p. 34.
 • 27 Özgür, N., 1989, Geochemical proximity indicators of the volcanic-hosted copper deposit Murgul, East Pontic metallogenetic province, NE Turkey: Geol. Soc. Turk., without page number.
 • 28 Özgür, N., 1987, Geochemistry, genesis, and proximity indicators of the copper deposit Murgul: Geol. Soc. Turk., p. 30-31.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgür, N., Abubakar, I. I., Bostancı, Y., Anılır Yürük, E. and Çalışkan, T. A., 2017, Alaşehir (Manisa) jeotermal sularının hidrojeolojik modellemesi. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, S. 336-339.
 • 2 Özgür, N., 2017, Extinct geothermal systems in the continental rift zones of the Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. Goldschmidt2017.
 • 3 Özgür, N., Çalışkan, T. A. and Aydemir, E., 2017, Hydrogeological modelling of the geothermal waters in the continental rift zone of the Gediz within the Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. Goldschmidt2017.
 • 4 Özgür, N., Bostancı, Y. and Anılır Yürük, E., 2017, Hydrogeological Modelling of the Geothermal Waters of Alaşehir in the Continental Rift Zone of the Gediz, Western Anatolia, Turkey. WMESS 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 • 5 Özgür, N., Uğurlu, Z., Memiş, Ü. and Aydemir, E., 2017, Hydrogeological Modelling of Some Geothermal Waters of Ivrindi, Havran and Gönen in the Province Capital of Balıkesir, Western Anatolia, Turkey. WMESS 2017
 • 6 Özgür, N., Aras Pala, E. and Değirmenci, S., 2017, Hydrogeological, Hydrogeochemical and Isotope Geochemical Features of the Geothermal Waters in Seferihisar and Environs, Western Anatolia, Turkey. WMESS 2017.
 • 7 Özgür, N., 2017, An Update of the Geothermal Potential in the Continental Rift Zone of the Büyük Menderes, Western Anatolia, Turkey . INERMA 2017
 • 8 Özgür, N., 2017, Conceptual model of geothermal resources of Alaşehir in the continental rift zone of the Gediz within the Menderes Massif, Western Anatolia, Turkey . INERMA 2017
 • 9 Özgür, N., 2016, Genetical modelling of the Hg, Sb and Au deposits in the continetal rift zone of the Küçük Menderes, Western Anatolia, Turkey
 • 10 Özgür, N., 2016, A possible volcanic hazard risk of the Gölcük volcano (Isparta), SW Turkey
 • 11 Yağmurlu, F., Şentürk, M., Chatzipetros, A., Pavlides, S., Özgür, N., Pınar, A. and Kamacı, Z., 2015, Geological setting and paleoseismological features of the Fethiye-Burdur fault zone, SW Turkey. International Earthquake Symposium, 10-12 June 2015, Kocaeli, Turkey.
 • 12 Özgür, N. and Çalışkan, T. A., 2014, Hydrogeochemistry of fluorine groundwaters of Isparta, SW Turkey. Goldschmidt 2014, Sacramento, California, USA.
 • 13 Özgür, N. and Çalışkan, T. A., 2014, Water pollution monitoring study for the protected areas in eastern Mediterranean Sea, Turkey. 10th Internat Symp. On Geochemistry of the Earth’s Surface (Ges-10), 18-22 August 2014, Paris, France.
 • 14 Özgür, N. and Çalışkan, T. A., 2014, Water pollution monitoring between Manavgat and Fethiye, Turkey. 8th Internat. Symp. on Eastern Mediterranean Geology, 13-17 October 2014, Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey, p. 104.
 • 15 Elitok, Ö., Platevoet, B., Guillou, H., Scaillet, S., Dilek, Y., Drüppel, K., Poisson, A., Bardintzeff, J.-M., Deniel, C., Nomade, S., Massault, M., Özgür, N. and Yılmaz, K., 2012, Geochemical and geochronological implications of the Gölcük volcano, SW Turkey. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), Abstracts, p. 76.
 • 16 Özgür, N., 2010, Hydrogeoleogical, Hydrogeochemical and Isotope Geochemical Modelling of the Thermal Waters in the Continentalen Rift Zones of the Menderes Massif, Western Anatolia, Turkey, World Geothermal Congress 2010 (submitted and accepted)
 • 17 Chatzipetros, A., Pavlides, S., Yağmurlu, F., Özgür, N., Kamacı, Z. and Şentürk, M., 2010, Fault-controlled geomorphology and paleoseismology of Fethiye fault and Gulf. Geophysical Research Abstracts, vol. 12, EGU 2010-9045, EGU General Assembly 2010.
 • 18 Tudryn, A., Thodiard, E., Tucholka, P., Elitok, Ö., Kamacı, Z., Massault, M., Poisson, A., Özgür, N. ve Platevoet, B., 2010, Environmental changes for last 2000 years recorded in sediments of Lake Burdur, Turkey. preliminary studies. Balwois 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 25-29 May 2010.
 • 19 Özgür, N., Yağmurlu F., Kamacı S., Şentürk M. and Çalışkan T. A.: Geological features of Kışla dome structure in South of Isparta and its tectonic evolution, SW Turkey. CBGA (accepted)
 • 20 Demer S., Memiş, Ü. and Özgür, N.: Investigation of drinking water quality in Isparta, SW-Turkey (POSTER). CBGA (accepted)
 • 21 Özgür, N., Yağmurlu, F., Kamacı, Z., Şentürk, M. and Çalışkan, T. A.,2010, Geological features of Kışla Dome structure in south of Isparta and its tectonic evolution, SW Turkey: XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010.
 • 22 Chatzipetros, A., Pavlides, S., Yagmurlu, F., Özgür, N., Pınar, A., Pınar, A., Kamacı, Z., Şentürk, M., Uysal, K. and Şener, E., 2009, Geological input for quantitative seismic hazard analysis in Burdur area, SW Turkey, Proc. Internat. Eartquake Symposium, 17-19 August 2009, Kocaeli 2009 (submitted).
 • 23 Özgür, N., 2009, Genetical Modelling of the Epithermal Hg Deposit of Haliköy, Sb Deposit of Emirli and Au Deposit of Küre in the Rift Zone of the Küçük Menderes, Western Anatolia, Turkey, Goldschmidt2009, Geochimica et Cosmochimica (june 2009), 73 (135): A982.
 • 24 N. Özgür, B. Platevoet, Ö. Elitok, S. Scaillet, H. Guuillou, F. Yagmurlu, and A. Poisson, 2009,A possible volcanic hazard risk deduced from recent activity of the Gölcük volcano, SW Turkey, Geophysical Research Abstracts (2009),11
 • 25 Pavlides, S., Chatzipetros, A., Michailidou, Yağmurlu, F., Özgür, N., Kamacı, Z. and Şentürk, M., 2009, Geological indications for active deformation along Fethiye and Gökova faults, SW Turkey, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU 2009-13421.
 • 26 Kamacı, Z., Özgür, N., Yağmurlu, F., Sarı, C. Şentürk, M. and Çiftçi, C., 2008, The investigation of Kışla dome structure in southern part of Isparta Angle, SW Turkey: 33nd International Geological Congress, Resumes 33, Oslo.
 • 27 Özgür, N., Platevoet, B. , Elitok, Ö., Scaillet, S., Guillou, H., Yağmurlu, F., Poisson, A. and Yılmaz, K., 2008, A possible volcanic hazard risk deduced from recent activity of the Gölcük volcano, SW Turkey Turkey: submitted to 33nd International Geological Congress, Resumes,33.
 • 28 Yağmurlu, F., Özgür, N., Pavlides, S., Chatzipetros, A., Kamacı, Z., Pınar, A., Şentürk, M., Uysal,K. and Şener, E., 2008, Seismotectonic features of Aegean-Peloponnisos plate and the position of the Burdur-Fethiye Fault Zone, SW Turkey: 33nd International Geological Congress, Resumes 33, Oslo.
 • 29 Demer, S. ve Özgür, N., 2008, Hydrogeological, hydrogeochemical and isitope geochemical features of groundwater systems in Isparta and environs, SW Turkey: submitted to 33nd International Geological Congress
 • 30 Chatzipetros, A., Yağmurlu, F., Özgür, N., Kamacı, Z., Şentürk, M., Michaillidou, A., Pavlides, M. and Pavlides, S., 2008, Geological indications for active deformation along Fethiye and Gökova faults, SW Turkey: 31st General Assembly of the European Seismological Commission, Crete, 7-12 September 2008.
 • 31 Platevoet, B., Scaillet, S., Guillou, H., Nomade, S., Blamart, D., Poisson, A., Elitok, Ö., Özgür, N., Yagmurlu, F. and Yılmaz, K., 2007, Pleistocene explosive activity of the Gölcük volcano, Isparta angle, Turkey: EGU, Vienna (accepted).
 • 32 Platevoet, B., Scaillet, S., Guillou, H., Nomade, S., Blamart, D., Poisson, A., Elitok, Ö., Özgür, N., Yagmurlu, F. and Yılmaz, K., 2006, Recent plinian and phreato-plinian activity of Gölcük volcano, Isparta angle, Turkey: Communication of the French Geological Society: Tephras and Quaternary Sequences Symposium, 6th November 2006, Paris.
 • 33 Active geothermal systems in the continental rift zone of the Büyük Menderes, Western Anatolia, Turkey: 32nd Internat. Geol. Congr. , Florence, Italy, August 20-28, 2004 (submitted).
 • 34 Özgür, N., Graf, W., Stichler, W. and Wolf, M., 2003, Origin of high sulfade contents in the thermal waters of Kızıldere and environs, Western Anatolia, Turkey: International Symposium on Isotope Hydrology and Integrated Water Resources Management, Vienna, Austria, 19-23 May, 2003, Book of extended synopses, p. 363.
 • 35 Özgür, N. and Yaman, D., 2002, Pollution of the Büyük Menderes river waters by high boron contents in the thermal waters of Kızıldere and environs, western Anatolia, Turkey: International Conference on the Environmental Problems of the Mediterranean Region, 12*15 April 2002, Near East University, Nicosia, TRNC, p.49.
 • 36 Özgür, N., Altınkale, S., Karagüzel, R., Yaman, D., Wolf, M. and Stichler, W., 2002, Monitoring of the water quality in the lake district, SW Turkey: International Conference on the Environmental Problems of the Mediterranean Region, 12-15 April 2002, Near East University, Nicosia, TRNC, p. 36.
 • 37 Özgür, N., and Zerener, M., 2001, A new genetical ore formation model as a transition from Kuroko-type massive sulfide deposits to copper porphyries in the East Pontic metallotect, NE Turkey: Proc. 4th Internat. Symp. on Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May, 2001, p.146.
 • 38 Özgür, N., Graf, W., Stichler, W., and Wolf, M., 2001, Origin of the high sulfate contents in thermal waters of Kizildere and environs, Western Anatolia, Turkey: Proc. 4th Internat. Symp. on Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May, 2001, p.93.
 • 39 Özgür, N., Karagüzel, R., Ertunç, A., Altınkale, S., Yaman, D., Zerener, M., Stichler, W. and Wolf, M., 2001, Hydrogeochemical and isotope geochemical features and comparison of the groundwaters of the Eğirdir and Burdur lakes area: an update of preliminary studies: Proc. 4th Internat. Symp. on Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May, 2001, p. 142.
 • 40 Özgür, N., 2001, Mantle-derived basic towards acidic alkaline volcanic rocks of Gölcük within the Isparta angle, SW-Turkey: an update of prevailing data: Proc. 4th Internat. Symp. on Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May, 2001, p.82.
 • 41 Özgür, N. and Yaman, D., 2001, Hydrogeochemistry of the geothermal areas of Seferihisar in the (İzmir-Ankara) ophiolite-zone, Turkey: Proc. 4th Internat. Symp. on Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May, 2001, p.96.
 • 42 Moon, C.J., Gotsiridze, G., Gugushvili, V., Kekelia, M., Kekelia, S., Migneishvili, R. and Otkmezuri, Z., 2001, Compiling a metallogenic database of the Pontides: uses and abuses: Transactions- Instution of Mining and Matelurgy, Section B: Applied Earh Science, 11054.
 • 43 Özgür, N., Karagüzel, R., Altınkale, S., Yaman, D., Wolf, M. and Stichler, W., 2000, Tectonic evolution of the Egirdir and Burdur lakes and their hydrogeochemical and isotope geocemical comparison: preliminary studies: Internat. Earth Sci. Colloq. on the Aegean Region, IESCA 2000 (Abstracts), 25-29 September 2000, İzmir-Turkey, p. 215.
 • 44 Möller, P., Özgür, N., and Conrad, M.A., 1999, REE distribution between aqueous liquid and water-saturated CO2 gas at 140 °C and 4 bar: European Union of Geosciences EUG10 Strasbourg, 28 March-1 April 1999 , 4 (1): 823.
 • 45 Möller, P., Conrad, M., Özgür, N., and Morteani, G., 1999, REE and Y partitioning between water-saturated CO2 and liquid at about 100 °C and 3 bars: Berichte d. DMG, H. 1, p. 159.
 • 46 Özgür, N., 1999, Subaerial and subaquatic volcanogenic massif sulfide deposits (VMSD) in the East Pontic metallotect, NE Turkey: Models of volcanic-sedimentary ore-forming systems, 7-10 June 1999, St. Petersburg, Russia (?).
 • 47 Özgür, N., Vogel, M., Pekdeger, A., Halbach, P., and Skala, W., 1998, Geochemical, hydrogeochemical, and isotope geochemical signatures of the thermal field of Kizildere in the continental rift zone of the Büyük Menderes, Western Anatolia, Turkey: 3rd Internat. Turkish Geology Symp., 31 August - 4 September, 1998, Ankara, p. 144.
 • 48 Özgür, N., Gallo, A., and Pekdeger, A., 1998, Origin of the high boron contents in the thermal waters of the rift zones of the Menderes Massif, Western Anatolia, Turkey: 3rd Internat. Turkish Geology Symp., 31 August - 4 September, 1998, Ankara, p. 145.
 • 49 Özgür, N., Pekdeger, A., Graf, W., Stichler, W., and Wolf, M., 1998, Origin of the high sulfate contents in thermal waters of Kizildere and environs, Western Anatolia, Turkey: 3rd Internat. Turkish Geology Symp., 31 August - 4 September, 1998, Ankara, p. 141.
 • 50 Özgür, N., 1997, Subvolcanic-hydrothermal copper deposit of Murgul in the East Pontic metallotect, NE Turkey: a new genetic ore formation model: SEG Field Conference 1997, May 11-14, 1997, Lisbon, Portugal, p. 43.
 • 51 Özgür, N., Pekdeger, A., Wolf, M., Stichler, W., and Seiler, K.-P., 1997, Hydrogeochemical and isotope geochemical features of the thermal waters of Kizildere, Salavatli, and Germencik in the rift zone of Büyük Menderes, western Anatolia, Turkey: Internat. Symp. on Geology and Environment, September 1-5, 1997, Istanbul, p. 47.
 • 52 Vogel, M., Özgür, N., and Pekdeger, A., 1997, A new type of hydrothermal alteration in the geothermal field of Kizildere in the rift zone of the Büyük Menderes, western Anatolia, Turkey: Internat. Symp. on Geology and Environment, September 1-5, 1997, Istanbul, p. 58.
 • 53 Bortnikova, S.B., Gaskova, O.L., Airijants, A.A. and Özgür, N., 1996, Behaviour of heavy metals in weathering of intermediate sulfide tailings of Dzhida plant (Transbaikal Region)é, V.M. Goldschmidt Conference, March 31 - April 4, 1996, Heidelberg/Germany, vol. 1, p. 71.
 • 54 Özgür, N. and Pekdeger, A., 1996, Active geothermal systems in the rift zones of the Menderes Massif, western Anatolia, Turkey: 30th International Geological Congress, vol. 3, p. 288.
 • 55 Özgür, N., Pekdeger, A., and Schneider, H.-J., 1996, Genesis and magmatic evolution of the Pliocene volcanism in the Gölcük area, SW Turkey: 30th International Geological Congress, vol. 2, p. 357.
 • 56 Özgür, N., Pekdeger, A., Möller, P., Gallo, A. and Giese, L., 1995, High boron concentrations in the geothermal waters of the rift zones of Menderes Massif, Western Anatolia, Turkey: International Earth Sciences Congress on Aegean Regions (IESCA), Izmir/Turkey, p. 43.
 • 57 Pekdeger, A., Özgür, N., Vogel, M., Kowski, P. and Trittin, R., 1995, Hydrogeochemical and isotopic signatures of the geothermal system Kizildere, Western Anatolia, Turkey: International Earth Sciences Congress on Aegean Regions (IESCA), Izmir/Turkey, p. 44.
 • 58 Özgür, N., 1994, Extinct geothermal systems in the rift zones of the Menderes Massif, western Anatolia, Turkey: The 9th Symposium of International Association on the Genesis of Ore Deposits, v. 2, p. 579-580.
 • 59 Özgür, N. and Pekdeger, A., 1994, Active geothermal systems in the rift zones in the Menderes Massif, Western Anatolia, Turkey: The 9th Symposium of International Association on the Genesis of Ore Deposits, v. 2, p. 575.
 • 60 Özgür, N. and Pekdeğer, A., 1994, The evolution of the Pliocene volcanism in the Gölcük area, SW Turkey: International Volcanological Congress,Ankara, 1994.
 • 61 Gedikoglu, A. and Özgür, N., 1992, Massive sulfide deposits in the East Pontic metallotect, NE Turkey: 29th Internat. Geol. Congress, Kyoto/Japan, Vol. 3/3, p. 760.
 • 62 Özgür, N., Pekdeger, A., and Schneider, H-J., 1992, High fluorine contents of the Pliocene volcanic rocks in the Gölcük area, Isparta/western Taurides: 6th Congress Geol. Soc. Greece, Athens, Greece, p. 83.
 • 63 Özgür, N., 1992, Geochemical pathfinder elements of the Murgul copper deposit in the East Pontic metallotect, NE Turkey: 29th Internat. Geol. Congress, Kyoto/Japan, Vol. 3/3, p. 771.
 • 64 Schneider, H.-J., and Özgür, N., 1985, Genetically contradictory ore fabrics of the copper deposit of Murgul, NE Turkey: Fortschr. d. Mineralogie, B. 3, H. 1, p. 211.
 • 65 Özgür, N., Kıymaz, I., Uzun, E. and Kutlu, D. S., 2017, Hydrogeological modelling of the geothermal waters in Pamukkale, western Anatolia, Turkey. European Geologist 43, p. 53-59.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özgür, N., Yaman, D., Wolf, M., and Stichler, W., 2004, High boron contents of the Kizildere geothermal waters, Turkey: in: Wanty, R.B. and Seal, R.R. (eds.)Proc. 11th Internat. Symp. on Water-Rock Interaction, June 27-July 2, 2004, Saratoga Springs, New York, USA, vol. 2, p. 1605-1608.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Emirli antimonit yatağı ve çevresinin jeolojik etüdü (Küçük Menderes graben zonu güney kesimi), Ege Üniversitesi Fen fakültesi Jeoloji Bölümü, 61 S.
 • Doktora Tezi
 • 1 Özgür, N., 1985, Zur Geochemie und Genese der Kupferlagerstätte Murgul, E-Pontiden/Türkei: Ph.D. thesis, 139 p., Freie Universität Berlin.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Özgür, N., Pekdeğer, A., Wolf, M., Stichler, W., Seiler, K.-P., and Satır, M., 1998, Hydrogeochemical and isotope geochemical features of the thermal waters of Kızıldere, Salavatlı, and Germencik in the rift zone of the Büyük Menderes, western Anatolia, Turkey: preliminary studies: in: Arehart, G.B. and Hulston, J.R. (eds.): Proc. Internat. 9th Symp. on Water-Rock Interaction, Taupo, New Zealand, 30 March- 3 April 1998, p. 645-648.
 • 2 Özgür, N., 1998, Aktive und fossile Geothermalsysteme in den kontinentalen Riftzonen des Menderes-Massives, W-Anatolien, Türkei: Freie Universitaet Berlin, Habilitationsschrift, 171 p.
 • 3 Özgür, N., Halbach, P., Pekdeger, A., Sönmez, N., Dora, O.Ö., Ma, D.-S., Wolf, M. ve Stichler, W., 1997, Epithermal antimony, mercury, and gold deposits in the rift zone of the Kücük Menderes, Western Anatolia, Turkey: preliminary studies: in: Papunen, H. (ed.): Mineral Deposits: Research and Exploration - Where do They Meet?: Proc. 4th Biennnial SGA Meeting, Turku, Finland, August 11-13, 1997, p. 269-273.
 • 4 Özgür, N., 1993, Volcanogenic massive sulfide deposits in the East Pontic metallotect, NE Turkey: Resource Geology Special Issue 16, p. 181-185.
 • 5 Özgür, N., Pekdeğer, A., Schneider, H.-J., and Bilgin, A., 1990, Pliocene volcanism in the Gölcük area, Isparta/W-Taurides: in: Savaşcın, M. Y. and Eronat, H. (eds.): Proc. Internat. Earth Sci. Congr. on Aegean Regions, İzmir/Turkey, IESCA Publ. 2, p. 411-419.
 • 6 Özgür, N., ve Palacios, C.M., 1990, Geochemical proximity indicators of the Murgul volcanogenic copper deposit, East Pontic metallogenetic province, NE Turkey: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Bull. 111, p. 53-64.
 • 7 Özgür, N. ve Schneider, H.-J., 1998, New metallogenetic aspects concerning the copper deposit of Murgul, NE Turkey: Soc. Geology Applied to Mineral Deposits, Spec. Pub. 6, p. 229-239.
 • 8 Özgür, N. 1985, Zur Geochemie und Genese der Kupferlagerstätte Murgul, E-Pontiden/Türkei: Dissertation, 139 S., Freie Universität Berlin.
 • 9 Özgür, N., Vogel, M., ve Pekdeger, A., 1998, A new type of hydrothermal alteration of the Kizildere geothermal field in the rift zone of the Büyük Menderes, western Anatolia, Turkey: in: Arehart, G.B. and Hulston, J.R. (eds.): Proc. Internat. 9th Symp. on Water-Rock Interaction, Taupo, New Zealand, 30 March - 3 April 1998, p. 679-682, 1998.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Özgür, N., Thum, I., and Dieterle, M., 1991, The East Pontic metallotect: Isparta Mühendislik Fakültesi Bull. 5, p. 33-58.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Büyükşahin, S., 2016, Urganlı (Turgutlu, Manisa) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik modellemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 70 S.
 • 2 Aras, E., 2016, Seferihisar (izmir) Ve Yakın Çevresi Jeotermal Sularının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal Ve İzotop Jeokimyasal Özellikleri (SDÜ BAP Projesi)
 • 3 Bostancı, Y., 2016, Alaşehir(manisa)ve Yakın Çevresi Jeotermal Sularının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal Ve İzotop Jeokimyasal Özellikleri (SDÜ BAP Projesi)
 • 4 Kasımoğlu, O. M., 2016, Ömerbeyli Köyü (germencik, Aydın) Yöresi Jeotermal Su Arama Ve Üretim Kuyusunda Hidrotermal Alterasyon Modellemesi (SDÜ BAP Projesi)
 • 5 Çol, A. S., 2015, Murgul bakır yatağında bulunan jips oluşumlarının köekeni. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 58 S.
 • 6 Yılmaz, E. E., 2015, TEKKEHAMAM [DENİZLİ] VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,77 S.
 • 7 Kutlu, D. S., PAMUKKALE [DENİZLİ] VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Devam ediyor).
 • 8 Yıldırım, B., KURŞUNLU [SALİHLİ-MANİSA] VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Devam ediyor).
 • 9 Kıymaz, İ., 2012, Karahayıt (Denizli) yöresinin jeotermal potansiyeli. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 46 S.
 • 10 Çalışkan; T. A., 2011, Isparta kuzeyinde Eosen yaşlı birimler içinde yeralan kil yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 47 S.
 • 11 Memiş, Ü., 2010, Afyon-Sandıklı Hüdai jeotermal alanının hidrojeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve iz element kirliliğinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 65 S.
 • 12 Bor, E., İğdecik yöresi (Isparta) Eosen yaşlı kil yataklarının endüstriyel hammadde olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 58 S.
 • 13 Zerener, M., 2005, Doğu Karadeniz Bölgesi metalojenik kuşağında bulunan Murgul masif sülfid yatağının hidrotermal çözeltileri ve gelişimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 43 S.
 • 14 Gallo, A., 1998, Borgehalte in der Riftzone des Büyük Menderes im Menderes-Massiv, W-Anatolien/Türkei. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 59 S.
 • 15 Vogel, M., 1997, Zur Geologie und Hydrogeochemie des Geothermalfeldes von Kızıldere und seiner Umgebung in der Riftzone des Büyük Menderes, W-Anatolien/Türkei. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 92 S.
 • 16 Neumann, V., 1997, Geologie und Hydrogeologie im Raum Dereköy/Bayındır (westlicher Teil), Westanatolien sowie Untersuchungen zum Verhalten von Silizium in Thermalwässern am Beispiel Kızıldere, Westanatolien/Türkei. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 102 S.
 • 17 Kirstein, D., 1997, Mineralogisch-petrographische und geochemische Untersuchungen im Gebiet um die Antimon-Lagerstätte Emirli/Westanatolien (Türkei). Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 422 S.
 • 18 Rüter, H., 1996, Geologische und hydrogeologische Untersuchungen der Thermalwässer-Vorkommen bei Dereköy/Bayındır (östlicher Teil), Westanatolien/Türkei. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 104 S.
 • 19 Jochmann, U., 1996, Zur Geologie und Petrographie des Umfeldes der Hg-Lagerstätte Halıköy in der Südflanke der Küçük-Menderes-Riftzone, W-Anatolien, Türkei. Yüksek Lisans Harita Tezi, Freie Universität Berlin, 46 S.
 • 20 Wolf, H. J., 1991, Zur Fluorid-Anreicherung in den Wässern des Gölcük-Gebietes/SW-Anatolien und ihre geologischen Rahmenbedingungen – geologische Kartierung und hydrogeologische Bearbeitung des nordöstlichen Einzugsgebietes. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 81S.
 • 21 Lenze, C., 1991, Zur Fluorid-Anreicherung in den Wässern des Gölcük-Gebietes/SW-Anatolien und ihre geologischen Rahmenbedingungen – geologische Kartierung und hydrogeologische Bearbeitung des nordwestlichen Einzugsgebietes. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 80 S.
 • 22 Halıcı, T., 1991, Zur Fluorid-Anreicherung in den Wässern des Gölcük-Gebietes/SW-Anatolien und ihre geologischen Rahmenbedingungen – geologische Kartierung und hydrogeologische Bearbeitung des SW-Einzugsgebietes. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 99 S.
 • 23 Bernau, M., 1990, Zur Fluorid-Anreicherung in den Wässern des Gölcük-Gebietes/SW-Anatolien und ihre geologischen Rahmenbedingungen – geologische Kartierung und hydrogeologische Bearbeitung des südlichen Einzugsgebietes. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 48 S.
 • 24 Bello, O. A., 2013, Simav Ve Yakin Çevresi Jeotermal Sularinin Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal Ve İzotop Jeokimyasal Özellikleri (SDÜ BAP Projesi)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Alacalı, M., 2012, Balçova Jeotermal Sisteminin Hidrojeolojik Modellemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 202 S..
 • 2 Demer, S., 2008, Isparta ve yakın çevresi yeraltısularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal incelenmesi ve içme suyu kalitesinin izlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 171 p.
 • 3 Öncü, Z., 2007, Burdur fay zonunda deprem erken uyarı sisteminin geliştirilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 110 S.
 • 4 Yaman, D., 2005, Menderes Masifi kıtasal rift zonlarında yeralan jeotermal sulardaki yüksek bor değerlerinin kökeni: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 166 S.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Abubakar, I. I., 2020, Alaşehir (Manisa) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik modellemesi (Batı Anadolu, Türkiye).
 • 2 Zerener, M., Tavşan yatağı (Dağardı-Kütahya) Au mineralizasyonunun jeokimyası ve jenezi, KB Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (hazırlanmakta).
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Altınkale, S., 2001, Egirdir ve Burdur Göllerinin Hidrojeokimyasal ve İzotop Jeokimyasal Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 59 S.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Assesment of tectonics and volcanic hazards in the area of Isparta around the Gölcük volcano.
 • 2 Assesment of tectonics and volcanic hazards in the area of Isparta around the Gölcük volcano.
 • 3 Assesment of tectonics and volcanic hazards in the area of Isparta around the Gölcük volcano.
 • 4 Assesment of tectonics and volcanic hazards in the area of Isparta around the Gölcük volcano.
 • 5 Doğu Karadeniz Bölgesi Küçük Kafkaslardaki Metalik Cevher Yataklarının Gelişimi ve Değerlendirilmesi.
 • 6 Active and fossile geothermal systems in the rift zones of Menderes Massif, western Anatolia, Turkey.
 • 7 Hydrogeochemical investigations of the thermal waters of Kizildere and its environs under consideration of reinjection possibilities as redevelopment measures.
 • 8 Miocene volcanics in the rift zone of Kücük Menderes, western Anatolia, Turkey.
 • 9 Geochemical modeling of fluid-rock interactions in ground and thermal water systems by using computer program GEOCHEM-PC
 • 10 Hydrothermal paleo fluids and their evolution in the sulfide ore deposit of Murgul of the East Pontic metallotect, NE Turkey.
 • 11 Batı Anadolu Menderes Masifi epitermal kökenli Hg, Sb ve Au cevherleşmelerinin jeokimyası ve jenezi.
 • 12 Menderes Masifi kıtasal rift zonlarındaki fosil jeotermal sistemler.
 • 13 Origin of the Pliocene volcanics in the province capital of Isparta, Turkey.
 • 14 Hydrogeochemistry of Fluorine in Groundwaters and Hard Rock Geochemistry in the Province Capital of Isparta, Turkey.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Investigation of active seismotectonic features and seismic hazards of the southern part of Aegean-Peleponnisos-plate in the area between Burdur and Mugla, SW Turkey
 • 2 Investigation of active seismotectonic features and seismic hazards of the southern part of Aegean-Peleponnisos-plate in the area between Burdur and Mugla, SW Turkey
 • 3 Investigation of active seismotectonic features and seismic hazards of the southern part of Aegean-Peleponnisos-plate in the area between Burdur and Mugla, SW Turkey
 • 4 Özgür, N., 1998, Aktive und fossile Geothermalsysteme in den kontinentalen Riftzonen des Menderes-Massives, W-Anatolien/Türkei: Scientific research report, Freie Universität Berlin, 171 p.
 • 5 Pekdeger, A., Schneider, H.-J. and Özgür, N., 1992, Zur Hydrogeochemie von Fluorid und die Gesteinsgeochemie in der Provinz Isparta/Türkei: DFG-Scientific research report, 53 p., Freie Universität Berlin.
 • 6 Geochemical proximity indicators for strata-bound non-ferrous massive sulphide ore deposits.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Özgür, N., 2017, BURDUR GÖLÜ (GÜNEYBATI TÜRKİYE) TORTULLARINDA GEÇ PLEİSTOSEN-HOLOSEN DÖNEMİNE AİT İKLİM ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI (SDÜ BAP)
 • 2 Özgür, N., 2017, SALAVATLI VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK MODELLEMESİ (BÜYÜK MENDERES KITASAL RİFT ZONU ORTA KISMI) (SDÜ BAP)
 • 3 Özgür, N., TEKKEHAMAM VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARIN HİDROJEOLOJİK MODELLEMESİ (SDÜ BAP).
 • 4 Özgür, N., 2017, GÖLEMEZLİ VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARIN HİDROJEOLOJİK MODELLEMESİ (SDÜ BAP)
 • 5 Özgür, N., 2017, YENİCE (BULDAN, DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARIN HİDROJEOLOJİK MODELLEMESİ (SDÜ BAP).
 • 6 Özgür, N., 2017, DİKİLİ (İZMİR) VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK MODELLEMESİ (SDÜ BAP).
 • 7 Özgür, N., 2017, Urganlı (Turgutlu, Manisa) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik modellemsi (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)
 • 8 Özgür, N., 2017, Alaşehir (Manisa) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik modellemesi (Batı Anadolu, Türkiye) (SDÜ BAP Projesi)
 • 9 Kasımoğlu, O., M., Ömerbeyli Köyü (germencik, Aydın) Yöresi Jeotermal Su Arama Ve Üretim Kuyusunda Hidrotermal Alterasyon Modellemesi (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)
 • 10 Özgür, N., 2013, Proje Yürütücüsü, Murgul bakır yatağında bulunan jips oluşumlarının kökeni (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)
 • 11 Özgür, N., 2015, HAVRAN DERMAN (BALIKESİR) YÖRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (BAP)
 • 12 Özgür, N., 2015, GÖNEN (BALIKESİR) VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (BAP)
 • 13 Özgür, N., 2015, İVRİNDİ-ILICA-GÜMELİ (BALIKESİR) YÖRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (BAP)
 • 14 Özgür, N., 2015, ALAŞEHİR(MANİSA)VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (BAP)
 • 15 Özgür, N., 2015, SEFERİHİSAR (İZMİR) VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (BAP)
 • 16 Özgür, N., 2015, BAKLACI KÖYÜ (ALAŞEHİR,MANİSA) VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (BAP)
 • 17 Özgür, N., 2015, PAMUKKALE (DENİZLİ) TRAVERTENLERİ OLUŞUMU, GEÇMİŞİ VE KORUNMASI (BAP)
 • 18 Özgür, N., 2015, GÜVENDİK-MALGAÇEMİR (AYDIN) ARASINDA BULUNAN JEOTERMAL SULARIN HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (BAP)
 • 19 Özgür, N., 2014, Kuşadası Ve Yakın Çevresi Jeotermal Sularının Hidrojeolojisi,hidrojeokimyası Ve İzotop Jeokimyası (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)
 • 20 Özgür, N., Pamukkale (Denizli) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri(BAP)
 • 21 Özgür, N., 2014, Tekkehamam (Denizli) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri (BAP)
 • 22 Özgür, N., 2014, Urganlı (Turgutlu, Manisa) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri (BAP)
 • 23 Özgür, N., Demer, S. and Çalışkan, T., 2011, Murgul Cu yatağında jips oluşumlarının cevherleşme kökeni ile ilişkisi
 • 24 Özgür, N., 2013, Orta Menderes Masifinde Genişleme İle Eş Yaşlı Volkanik Kayaçların Mineralojisi, Petrografisi Ve Jeokimyasal Özellikleri: Kiraz Volkanitleri, Batı Türkiye
 • 25 Özgür, N., Simav ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)
 • 26 Özgür, N., 2012, Balçova Jeotermal Sisteminin Hidrojeolojik Modellemesi
 • 27 Özgür, N., 2012, Karahayıt (Denizli) Yöresinin Jeotermal Potansiyeli (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi)
 • 28 Özgür, N., 2012, Isparta Kuzeyinde Eosen Yaşlı Birimler İçinde Yeralan Kil Yataklarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması.
 • 29 Özgür, N., Demer, S., Zerener, M., Çalışkan, T.A., 2009, Murgul Cu yatağında jips oluşumlarının cevherleşme kökeni ile ilişkisi
 • 30 Özgür, N., 2008, Isparta ve yakın çevresi yeraltısularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal incelenmesi ve içme suyu kalitesinin izlenmesi.
 • 31 Özgür, N., 2008, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde SDÜ içme ve kullanma suyu kaynakları için su analizlerinin yapılması: SDÜ BAP Projesi
 • 32 Özgür, N., 2007, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde SDÜ Diş hekimliği Fakültesi içme ve kullanma suyu kaynakları için su analizlerinin yapılması: SDÜ BAP Projesi
 • 33 Özgür, N., 2007, Burdur fay zonunda deprem erken uyarı sistemi geliştirilmesi (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi).
 • 34 Özgür, N., 2007, Doğu Karadeniz Bölgesi metalojenik kuşağında bulunan Murgul masif sülfid yatağının hidrotermal çözeltileri ve gelişimi
 • 35 Özgür, N., 2007, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde SDÜ içme ve kullanma suyu kaynakları için su analizlerinin yapılması: SDÜ BAP Projesi
 • 36 Özgür, N., 2007, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde SDÜ Diş hekimliği Fakültesi içme ve kullanma suyu kaynakları için su analizlerinin yapılması: SDÜ BAP Projesi
 • 37 Özgür, N., 2008, Doğu Karadeniz Bölgesi Metalojenik Kuşağında Bulunan Murgul Masif Sülfid Yatağının Hidrotermal Çözeltileri ve Gelişimi (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi).
 • 38 Özgür, N., 2006, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Görüntü Analiz Sistemi Birimi Altyapısının Geliştirilmesi
 • 39 Özgür, N., 2006, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi altyapısının geliştirilmesi.
 • 40 Doğu Karadeniz Bölgesi metalojenik kuşağında bulunan Murgul masif sülfid yatağının hidrotermal çözeltileri ve gelişimi
 • 41 Özgür, N., 2006, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde SDÜ içme ve kullanma suyu kaynakları için su analizlerinin yapılması: SDÜ BAP Projesi
 • 42 Özgür, N., 2006, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde SDÜ Diş hekimliği Fakültesi içme ve kullanma suyu kaynakları için su analizlerinin yapılması: SDÜ BAP Projesi
 • 43 Özgür, N., Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde SDÜ İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması ve Kirliliğinin İzlenmesi
 • 44 Özgür, N., 2005, Menderes masifi kıtasal rift zonlarında yer alan jeotermal sulardaki yüksek bor değerlerinin kökeni (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi).
 • 45 Özgür, N., 2005, Isparta İli Yeraltı Ve Yerüstü Sularının Kalitesinin Belirlenmesi.
 • 46 Burdur Fay Zonunda Deprem Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi
 • 47 Özgür, N., 2005, Doğu Karadeniz Bölgesi metalojenik kuşağında bulunan Murgul masif sülfid yatağının hidrotermal çözeltileri ve gelişimi
 • 48 Menderes Masifi kıtasal rift zonlarında bulunan Miyosen yaşlı volkanik kayaçlar
 • 49 Özgür, N., 2004, Burdur fay zonu jeolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal etütleri (Sülyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi).
 • 50 Özgür, N., 2004, Büyük Menderes Kıtasal Rift Zonunda Bulunan Kızıldere Jeotermal Sisteminin Hidrojeokimyasal İncelenmesi.
 • 51 Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma Uygulama Merkezi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Su ve Atıksu Laboratuarı Bünyesinde SDÜ İçme Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması
 • 52 Belek, Patara ve Kekova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kirliliği İzleme Projesi
 • 53 Doğu Karadeniz Bölgesi metalojenik kuşağında bulunan Murgul masif sülfid yatağının hidrotermal çözeltileri ve gelişimi
 • 54 Özgür, N., Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Su ve Atıksu bünyesinde SDÜ İçme Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması
 • 55 Özgür, N., 2003, Isparta ve Çevresinde jeotermal enerji olanaklarının araştırılması.
 • 56 Özgür, N., 2003, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Labaratuvarı altyapısının geliştirilmesi.
 • 57 Özgür, N., Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Görüntü analiz sistemi birimi altyapısının geliştirilmesi
 • 58 Özgür, N., 2002, Stable isotopes, anions, cations, gasses in fluid inclusions of ore and gangue minerals for interpretations of genesis of gold deposits.
 • 59 Özgür, N., Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı Altyapısının Geliştirilmesi
 • 60 Özgür, N., 2001, Eğirdir ve Burdur göllerinin oluşumu, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal karşılaştırılması (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Demer, S., Özgür, N. and Memiş, Ü., 2011, Afyon-Sandıklı Hüdai jeotermal alanının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal incelenmesi
 • 2 Demer, S., Özgür, N. ve memiş, Ü., 2009, Afyon-Sandıklı Hüdai jeotermel alanının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal incelenmesi
 • 3 Yağmurlu, F., Özgür, N., Elitok, Ö., Şentürk, M., Mumcu, Y. ve Çalışkan, T.A., 2009, Burdur çevresinde yer alan ofiyolitik plaserlerin ağır mineral içeriğinin ve potansiyelinin araştırılması
 • 4 Isparta güneyinde bulunan Kışla dom yapısının jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi
 • 5 Isparta güneyinde bulunan Kışla dom yapısının jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi
 • 6 Isparta güneyinde bulunan Kışla dom yapısının jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi
 • 7 Akçil, A., 2006, Emirli antimon madeni yatağından çıkan asitli drenaj sularının hidrojeokimyası
 • 8 Kitiş, M., 2006, Büyük Menderes kıtasal rift zonunda bulunan jeotermal suların nehir sularında meydana getirdiği bor kirlenmesi
 • 9 Gölcük volkanizmasının (Isparta) jeolojik evrimi, GB Türkiye
 • 10 İnsan sağlığı ve çevre kirliliği açısından Isparta ve çevre illerinde havada, toprakta, kayaçlarda ve suda radon gazı konsantrasyonunun ölçülmesi ve haritalandırılması.
 • 11 Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Görüntü Analiz Sistemi, Sıvı Kapanım Sistemi ve Deprem Erken Uyarı Sistemi Birimlerinin Altyapısının Geliştirilmesi
 • 12 Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi
 • 13 Çeşitli Sularda Toplam Organik ve İnorganik Karbon Analizlerinde TOK Cihazının Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde Kullanımı için Satın Alınması
 • 14 Elitok, Ö., 2004, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi
 • 15 Caran, Ş., 2004, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Görüntü Analiz Sistemi ve Sıvı Kapanım Sistemi ve Deprem Erken Uyarı Sistemi Birimlerinin Altyapısının Geliştirilmesi
 • 16 Beyhan, M., 2004, Çeşitli sularda toplam organik ve inorganik karbon analizlerinde TOK cihazının Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araitırma ve Uygulama Merkezinde kullanımı için satın alınması
 • 17 Elitok, Ö., Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi
 • 18 Özkorucuklu, S., 2003, İnsan sağlığı ve çevre kirliliği açısından Isparta ve öevre illerinde havada, toprakta, kayaçlarda ve suda radon gazı konsantrasyonunun ölçülmesi ve haritalandırılması
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 20 Yıl Jeoloji Sempozyumu
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 fREİ üNİVERİSTAT BERLİN
 • 2 DFG
 • 3 DAAD
 • 4 DFG
 • 5 DFG
 • 6 Frei Üniversitat Berlin
 • 7 DAAD, DFG
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Tubitak, Milli Eğitim Bakanlığı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Özgür, N., Akçil, A. U., Demer, S., Yaman, D., Rad, A. Y. and Ergün, G., 2006, Water pollution monitoring project for specially protected areas in the eastern Mediterranean Sea: Paris Sud 11 Üniversitesi, Fransa
 • 2 Plıocene volcanism in the Gölcük area, SW Turkey: Paris Sud 11 Üniversitesi, Fransa
 • 3 Özgür, N., Akçil, A. U., Demer, S., Yaman, D., Rad, A. Y. and Ergün, G., 2006, Water pollution monitoring project for specially protected areas in the eastern Mediterranean Sea: Technical University of Berlin, Almanya
 • 4 Özgür, N., Akçil, A. U., Demer, S., Yaman, D., Rad, A. Y. and Ergün, G., 2006, Water pollution monitoring project for specially protected areas in the eastern Mediterranean Sea: Çukurova Üniversitesi, Adana
 • 5 Özgür, N., 2006, Jeotermal enerji ve kullanımı: Aydın Nesil Çevre Eğitim ve Kültür Derneği, Aydın.
 • 6 Özgür. N., Altınkale, S. and Türk, G., 2004, Göller bölgesi su kaynaklarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kalitesinin korunması: Antalya.
 • 7 Özgür, N., Altınkale, S. and Türk, G., 2003, Göller bölgesi su kaynaklarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kalitesinin korunması: Dünya Çevre Günü, 5 Haziran 2003, Eğirdir-Isparta.
 • 8 Özgür, N., 1991, Relationship between alteration, mineralization, and rare earth element distribution of the copper deposit Murgul, NE Turkey: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • 9 Özgür, N., 1991, High gold contents of the Akarşen copper deposit, NE Turkey: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • 10 Özgür, N., 1991, Geochemical pathfinder elements of the copper deposit Murgul, NE Turkey: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • 11 Özgür, N., 1991, Massive sulfide deposits in the East Pontic metallotect, NE Turkey: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • 12 Özgür, N., 1991, Pliocene volcanism of the Gölcük area, SW Turkey: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • 13 Özgür, N., 1991, High fluorine contents in shallow aqueous systems of the Gölcük area, SW Turkey: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • 14 Özgür, N., 1991, Masif sülfit yatakları: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • 15 Özgür, N., 1991, Gölcük bölgesi sığ sulu sistemdeki flüor'ün hidrojeokimyası: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • 16 Özgür, N., 1992, Origin of the high fluorine contents in shallow aqueous systems of the Gölcük area, SW Turkey: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü.
 • 17 Özgür, N., 1992, Altın yataklarının sınıflandırılması ve dünyada tipik örnekleri: Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • 18 Özgür, N., 1996, Aktive und fossile Geothermalsysteme in den kontinentalen Riftzonen des Menderes-Massives, W-Anatolien/Türkei: Technische Universität Berlin, Fachbereich Geowissenschaften.
 • 19 Özgür, N., 1997, Aktive und fossile Geothermalsysteme in den kontinentalen Riftzonen des Menderes-Massives, W-Anatolien/Türkei: Technische Universität Clausthal, Fachbereich Geowissenschaften.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://www.nevzatozgur.com
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Geothermal Association (IGA)
 • 2 Deutscher Hochschulverband (DHV)
 • 3 Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
 • 4 Society of Economic Geologists (SEG)
 • 5 Deutsche Geologische Gesellschaft (DGG)
 • 6 Deutsche Mineralogische Gesellschaft (DMG)
 • 7 Bundesverband der Deutschen Geologen (BDG)
 • 8 Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, Isparta
 • 2 Yerbilimleri Dergisi (Geosound), Çukurova, Adana
 • 3 SDÜ, Fen Bilimleri Dergisi, Isparta
 • 4 Yerbilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi
 • 5 MTA Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Mohamed BELHAI, Yasuhiro FUJIMITSU, Fatima Zohra BOUCHAREB-HAOUCHINE, TatsutoIWANAGA and Masami NOTO.Geochemistry and Isotopic Study of the Western Algerian Geothermal System.Arabian Journal of Geosciences (in press).
 • 2 Maciej Miecznik1, Anna Sowizdzal, Barbara Tomaszewska1 and Leszek Pajak1, 2015, MODELING HYDROGEOTHERMAL CONDITIONS IN PART OF THE SZCZECIN TROUGH - THE CHOCIWEL AREA.
 • 3 NUMERICAL MODELLING IN RESEARCH OF GEOTHERMAL SYSTEMS. Bull. Geography.
 • 4 Özçelik, M., 2014, Unsupported deep excavation in volcanic soil: A case study in Isparta, Turkey, Geomechanics and Engineering Techma-Press.
 • 5 Mohamed BELHAI, Yasuhiro FUJIMITSU, Fatima Zohra BOUCHAREB-HAOUCHINE, TatsutoIWANAGA and Masami NOTO.Geochemistry and Isotopic Study of the Western Algerian Geothermal System.Arabian Journal of Geosciences (in press).
 • 6 DRAKE, Henrik, Åström, Mats, Tullborg, Eva-Lena and Whitehouse, Martin,2013, Activity of sulphur reducing bacteria in deep bedrock fractures revealed by variability of ?34S in pyrite and dissolved sulphate. WRI-14.
 • 7 PUXEDDU, Mariano and Battaglia, Stefano, 2013,Clues to a pre-Variscan Ba enrichment in rocks near the Sardic unconformity (SW Sardinia). WRI-14.
 • 8 Post-Collisional Plio-Pleistocene Adakitic Volcanism in Sahand Region in NW Northwest of Iran: Geochemical and Geodynamical Implications. PSRI.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 • 2 Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 • 3 Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 • 4 Dekan Yardımcısı
 • 5 SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mnineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi Anabilim dalı Başkanlığı
 • 3 SDÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Sileyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi Yönetim Birimi Komisyonluğu Üyesi
 • 2 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Komisyonu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 İl Çevre Vakfı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Çeşitli ulusal basında bilimsel demeçler ve yerel televizyon ve radyolarda konuşmalar
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Aktive und Fossile Geothermalsysteme in den kontinentalen Riftzonen des Menderes-Massives, Westanatolien, Türkei
VERDİĞİ DERSLER
Aktif Jeotermal Sistemler
Fosil Jeotermal Sistemler
Geochemistry of rare earth elements
Hidrojeokimya
Hidrotermal Alterasyon
Izotop Jeokimyasi
Jeokimya
Jeokimyasal Reaksiyon Modellemeleri
Jeokimyasal Verilerin Degerlendirilmesi ve Yorumu
Jeoloji Mühendisliğinde Peojelendirme
Jeotermal Sitemler
Kayaçların Jeokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
Maden Mühendisleri için Mineraloji-Petrografi
Mağmatik Kayaç Petrografisi
Mesleki İngilizce I
Metamorfik Kayaç Petrografisi
Mineral ve kayaç analiz yöntemleri
Toprak Nadiri Elementler Jeokimyası
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
 
Bu İçeriği Paylaş!