KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Telefon 2113636
E-Posta ahmetkisioglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2301-140X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.1989
Yüksek Lisans
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - 25.06.1996
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sağlık Yönetimi,Deontoloji,AÇS
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güler M, Demirci K, Karakuş K, Kişioğlu K, Zengin E, Yozgat Z, Ören Ö, Saydam G, Yılmaz H Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı Ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Int J Basic Clin Med 2014; 2(1)
 • 2 Uskun E, Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Öztürk M. Dezavantajlı Sosyal Bir Grup ve Sağlık Riskleri:Çöp Arayan İşçiler. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi.28:16-22. (2006)
 • 3 Öztürk M, Kişioğlu AN, Uskun E, Krbıyık S. "Isparta'da sağlık çalışanlarında sigara kullanımı sıklığının ve bırakma süreci aşamalarının değerlendirilmesi" Tütünsüz Yaşam Dergisi sayı 1 ss 22-28, ekim 2005
 • 4 Kişioğlu AN, Öztürk M, Doğan M. "Süleyman Demirel Üniversitesi ilk ve son sınıf öğrencilerinin sigaraya yönelik bilgi tutum davranışları ve sigaraya başlama ve alışma durumları" Tütünsüz Yaşam Dergisi sayı 1 ss 22-28, ekim 2005
 • 5 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Ormeci AR. Socio-demographic properties of consanquineous marriages in Isparta Province- Turkey. Turkish Journal of Public Health 3(2):80-83 (2005).
 • 6 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Doğan M. "Isparta'da Kuaför ve Güzellik Salonlarında Çalışanların HIV/AIDS Konusunda Bilgi ve Tutumları", HIV/AIDS Dergisi 7(1) 10-14 (2004)
 • 7 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Doğan M, Demirel R, kafelere giden öğrencilerin sigara ve alkol alışkanlıkları ile beslenme ve uyku düzenleri üzerine bir çalışma. Aile ve Toplum Dergisi 2(7)(2004) s 65-72
 • 8 Kişioğlu AN, Çakmak ZA, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. "Isparta'da Sağlık Ocaklarında Çalışan Ebelerin Bebek Beslenmesine İlişkin Bilgi Düzeyleri", Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6(3):12-15 (2004)
 • 9 Kişioğlu AN, Uskun E, Doğan M, Uzun E." Isparta Sanayi sitesinde çalışan işçilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik dergisi (4):34-38,2004
 • 10 Bakır B, Güleç M, Kır T, Tümerdem N, Kişioğlu AN, Hasde M. "A different look at the opinion of a group of soldiers in İstanbul and Ankara on family planning and contraceptives methods", Turkısh Journal of Public Health 1(1):31–38 may (2003).
 • 11 Öztürk M, Kişioğlu AN, Demirel R, Uskun E, Kırbıyık S. "Isparta'da İlköğretim Öğrencilerinin Büyüme Durumlarının Değerlendirilmesi", Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4(1):10–14 (2002).
 • 12 Öztürk M, Çakmak ZA, Kişioğlu AN, Kırbıyık S "Isparta Gülistan da ilköğretim Okulundaki 5-12 Yaş Grubu Çocuklarda Enürezis Sıklığı", Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4(3) (2002).
 • 13 Çakmak A, Öztürk M, Kişioğlu AN, Doğan M. "Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının Hepatit-B Enfeksiyonuna Karşı Bağışıklanma Durumları", Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 12: 43-46 (2002).
 • 14 Kişioğlu AN, Aykut M, Öztürk Y. "Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Grubu Kadınlara Verilen Sağlık Eğitiminin Anemi Prevalans ve İnsidansına Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 7(2):65–72 (2000).
 • 15 Kişioğlu AN, Çetinkaya F. "Kayseri SSK Hastanesi Dahiliye Polikliniği Yoğunluğunun Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7(4):33–34(2000).
 • 16 Demirel R, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S. "Isparta'da Sağlık Ocaklarında yapılan Ev Halkı Tespit Fişi çalışmalarının Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 7(2):5-9 (2000).
 • 17 Kişioğlu AN, Öztürk M, Demirel R, Uskun E, Kırbıyık S. "Isparta İl Merkezi'ndeki Erkek Berberlerin Hepatit-B Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 7(2):53-57 (2000).
 • 18 Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R, Günay O. "Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılları Karşılaştırmalı Tanı ve Tedavi Olanaklarının Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 7(2):59-64 (2000).
 • 19 Öztürk M, Kişioğlu AN, Demirel R. "Isparta'da 2000 Yılı Polio Aşı Kampanyasında Halkın Kampanya ve Poliomyelit Hakkındaki bilgileri", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7(3):19-24 (2000).
 • 20 Kırbıyık S, Doğan M, Kişioğlu AN, Öztürk M. "SDU Hastanesi Polikliniklerine Başvuranların Hastane Hizmetlerinden Memnuniyet Durumları", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 7(4):32-36 (2000).
 • 21 Günay O, Kişioğlu AN. "Isparta İlindeki Sağlık Ocaklarının Tanı ve Tedavi Olanakları", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6(4):35–40 (1999).
 • 22 Tüfekçi F., Karadağ N., Başkurt S., Kişioğlu AN. "Balıkesir Merkez 7 nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-6 yaş çocuk Sahibi Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgi ve Davranışları", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6(4):51-54 (1999).
 • 23 Kişioğlu AN, Koşar A. "Bir Kriptorşidi Taraması ve Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3(2):51-52 (1996).
 • 24 Gödekmerdan A, Kişioğlu AN, Sungun H. "Parazitoz Ön Tanılı Hastalarda Dışkı ve Sellofanbant Örneklerinde Enterobius Vermicülaris ve Taenia Saginata Enfeksiyonlarının Araştırılması", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 4(1-2) 14-16 (1995).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirel R, Cantürk M, Öztürk M, Kişioğlu AN, Yılmazer L. Isparta'daki 2003 Yılı ev Halkı Tespit Fişi(ETF) Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Isparta Sağlık Dergisi :10-13. Ocak-şubat-Mart, (2004)
 • 2 Kişioğlu AN, Uskun E, Aylak G, Bolat N, Aydemir A, Demirtaş E. Isparta İli Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Görevleri Hakkında Bilgi, Düşünce ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma Hemşire Dergisi Cilt:51 sayı:1-2 (2001).
 • 3 Karadağ N. Başkurt S. İnan F. Kişioğlu AN, Balıkesir ili doğum ve çocuk bakım evi hastanesi gebe muayenesi polikliniğine başvuran gebe kadınların beslenme özellikleri Hemşire Dergisi cilt 49 sayı 4 (1999).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eroğlu HN, Dündar M, Kişioğlu AN: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2020;40(2):175-82
 • 2 Kolcu G , Vatansever K , Üçgün AB , Tamam İ, Başer A , Kişioğlu AN: "SDÜTF Öğretim üyelerinin probleme dayalı öğrenme konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi " SDU Tıp Fak Der 2019:26(1).8-15
 • 3 Uskun E , Çelik A , Ersoy P , Sönmez Y , Kişioğlu A . Isparta’da Kadının Statüsü: Eğitim, Çalışma, Üreme Sağlığı ve Genel Sağlık Parametreleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 26(4): 370-381
 • 4 Yıldırım S , Kişioğlu AN TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (4), 473-480
 • 5 Uskun E, Çelik A, Ersoy P, Yürekli MV, Karakaş O, Beyazıt A, Kişioğlu AN, Büyükyavuz İ. Akdeniz Bölgesi’nde Bir İl Kırsalında 5 Yaş Altı Çocuklarda Doğumsal Anomali Sıklığı. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016;7(2): 28-34. (ULAKBİM, Tıp Veri Tabanı, EBSCO)
 • 6 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Sönmez Y. Bir Sanayi Sitesinde Küçük Ölçekli İşyerlerinde Potansiyel Riskler ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi. Turkish Journal of Public Health 2015; 13(2):97-114.(TUBITAK ULAKBiM National Databases)
 • 7 Sönmez Y, Nayir T, Köse S, gökçe B, Kisioglu AN. Bir sağlık ocağı bölgesinde 20 yaş ve üzeri kadınların meme ve serviks kanseri erken tanısına ilişkin davranışlarıS.D.Ü. Typ Fak. Derg. 2012:19(4)/124-130
 • 8 Arı S,Öngel K,Kişioğlu AN; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi.Smyrna Tıp Dergisi – 7 - 2012
 • 9 Nayir T, Uskun E, Turkoglu H, Uzun E,Oztürk M, Kisioglu AN.Isparta il merkezinde görevli öğretmenlerin ilkyardım bilgi düzeyleri ve tutumları SDÜ Tıp Fak. Derg. 2011:18(4)/123-127
 • 10 Zengin E, Kişioğlu AN, Sönmez Y Isparta Merkez İlçe Verem Savaşı Dispanserinde kayıtlı tüberküloz vakalarının özellikleri ve dispanser kayıtlarının yeterlilik durumu: 2000-2007 yılları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2009:16(3)/ 14-18
 • 11 Örmeci AR, Eren E, Kaya S, Kişioğlu AN. İkinci ve Üçüncü Kez Kızamık Aşısı Yapılan Çocuklarda Hematolojik Parametrelerin Değişimleri Güncel Pediatri Haziran 2009 (Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, Gale/Cengage Learning, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Türk Medline-Ulusal Atıf İndeksi ve TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini)
 • 12 Uzun E, Akçam FZ , Zengin E, Kişioğlu AN, Yaylı G. S.D.Ü Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B enfeksiyonu ile ilgili durumlarının, bilgi düzeylerinin vetutumlarının de?erlendirilmesi S.D.Ü. Typ Fak. Derg. 2008:15(1)/ 22-27
 • 13 Örmeci AR,Eren E,Kaya S,Kişioğlu AN. İkinci ve üçüncü kez kızamık aşısı yapılan çocuklarda bağışıklık düzey değişimleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2008, Cilt 51, Sayı 4, Sayfa(lar) 199-205 (BIOSIS Previews, CAB, Abstracts (Helminthology Abstracts, Nutrition Abstracts and Reviews Series A, Protozoological Abstracts, Review of Medical and Veterinary Entomology), Global Health , EMBASE/Excrepta Medica, IBIDS.
 • 14 Özdemir R, Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E , Özgüner F. Isparta Gebe-Lohusa İzlem Fişlerinin Kayıt Yeterlilik Durumu Ve Verilen Hizmet Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi 65(3):30-37 aralık 2008
 • 15 Öngel K, Katırcı E, Uludag YH, Mergen H, Uzun E, Kişioğlu AN. "Yapılmış yayınlara göre yüksekten düşme olgularının incelenmesi", Tıp Araştırmaları Derg. 6(3):175-180, 2008. (Türk Tıp Dizini)
 • 16 Çınar M, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Malnutrition prevalence and nutritional status of children aged 0-5 in the province of Isparta Erciyes Medical Journal 2007; 29(4):294-302.
 • 17 Uskun E, Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Öztürk M. Isparta İl Merkezindeki Konutların Sağlık Standartlarına Uygunluk Durumu. TSK Kor Hek. 2007; 6(3): 151-160.( TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, CAB Abstracts, Global Health Database, DOAJ, IndexCopernicus, Turk Medline (Pleksus))
 • 18 Uskun E, Çınar M, Öztürk M, Kişioğlu AN, Uzun E. Isparta İlinde Annelerin Bebeklerini Besleme Özellikleri ve Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri. Çocuk Dergisi 2007;7(2):124-129. (Türk Medline: Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini)
 • 19 Uzun E, Kişioğlu M, Nayir T, Öztürk M, Kişioğlu AN, Isparta Keçiborlu Eğitim ve araştırma bölgesi'nde 2006 yılı 15-49 yaş kadın izlem fişlerine göre Aile planlaması hizmetlerinin değerlendirilmesi Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 16(12) 181-184 (2007) (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 20 Kocakaya AK, Uzun E, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Kırsal Bir Alanda Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Alışkanlıklarına Eğitimin Etkisi: Isparta İli Senirkent İlçesi Çok Programlı Lisesi. Sağlık ve Toplum 2007;17(2): 53-57. (Türk Medline: Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı)
 • 21 Uskun E, Nayir T, Turkoglu H, Kilinc S, Kisioglu A N, Ozturk M. Outdoor noise levels of primary schools in Isparta. Turkish Journal of Public Health 5(1):23-30 (2007)
 • 22 Uzun E, Aydın ZD, Demir K, Kutlucan A, Kişioğlu AN, Sezer MT. Hasta memnuniyeti, verilen bilgilerin anlama düzeyleri ve etkileyen faktörler sendrom.18(11):73-79, 2006 .(Excerpta Medica Database)
 • 23 Koroglu M, Turedi A, Kisioglu AN, Ergurhan İ. MRI Findings in Patients with Hemiparetic Cerebral Palsy. The neuroradıology journal volume 19-5 October 2006
 • 24 Özdemir R, Kişioğlu AN, Uskun E, Öztürk M, Kırbıyık S, Doğan M, Baylan S, Uzun E. "Türkiye'de Barsak Parazitleri Epidemiyolojisi", Sendrom Dergisi 17(1):97-105, 2005.(Excerpta Medica Database)
 • 25 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Uzun E. Isparta Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Bakım ve Sosyoekonomik Durumlarına Bir Bakış. Sağlık ve Toplum 2005;15(3): 34-40. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini)
 • 26 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Yeşildağ M. Isparta İli Verem Savaş Dispanseri'ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12(4): 1-5. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 27 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Demirel R. İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12(2): 19-25. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 28 Kisioglu AN, Ozturk M, Cakmak A, Ozguner F "Anaemıa Prevalence and Its Affectıng Factors in Pregnant Women of Isparta Provınce" Biomedical Research 16(1);114 (2005)(Biomedical Research is indeexed by Biological abstract/Biosis, Chemical Abstracts,Excerpta Medica, Subis.)
 • 29 Uskun E, Doğan M, Kişioğlu AN, Baylan S, Uzun E, Akaya VB. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp Eğitimi İle İlgili Düşünce ve Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;3: 19-24. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 30 Kişioğlu AN, Uskun E, Kırbıyık S, Uzun E, Polat M, Öztürk M, Canatan D. Bir Dağlık Bölge Sakinlerinde Anemi Çalışması: Kekik İşçileri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2004;13(7): 252-255. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 31 Uskun E, Uskun SB, Öztürk M, Kişioğlu AN. Sağlık Ocağına Başvuru Öncesi İlaç Kullanımı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2004;13(12): 451-454. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 32 Ozturk M, Suleyman Kutluhan S, Demırcı S, Akhan G, Kisioglu AN, Akgun S, Hacıhımmetoglu H "Dıetary Assessment of Chıldren wıth Cerebral Palsy: Case-Control Study in Isparta, " Eastern Journal Medicine ,9(1) ,22-25 (2004)(EJM is indexed by CINAHL information systems and EMBASE ad Chemical Abstract Service. )
 • 33 Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. Isparta'da Halkın Sağlık Ocaklarından Yararlanma ve memnuniyet durumu Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, 11(3) :184-188 (2003).(Türk tıp dizini)
 • 34 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S. Isparta İli Sadık Yağcı Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi'nin Aile Planlaması Polikliniğine 2000 Yılında Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2003;13(1): 68-74. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini)
 • 35 Kişioğlu AN, Uskun E. "Kan İle Bulaşta Risk Altındaki Grup: Sağlık Çalışanları", Sendrom Dergisi, 14(10), 77-82 (2002). (Excerpta Medica Database)
 • 36 Ozturk M, Akkus S, Malas MA, Kisioglu AN. "Growth Status of Children with Cerebral Palsy Isparta, Turkey," Indian Pediatrics, 39(9), 834-837 (2002). uluslararası indeksler:leading international services including Index Medicus
 • 37 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S. Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Personelinde Kesici Delici Yaralanma Epidemiolojisi ve Korunmaya Yönelik Tutum ve Davranışlar. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002;22(4): 390-96. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini, CINAHL, Index Copernicus, Chemical Abstracts (CA), Excerpta Medica / EMBASE)
 • 38 Öztürk M, Kişioğlu AN, Demirel R, Çetin H. "İlkokul Öğrencilerinin Çanta Ağırlıklarının Değerlendirilmesi", Sendrom Dergisi, 13(10):95-99 (2001).(Excerpta Medica Database)
 • 39 Öztürk M, Şahin U, Ünlü M, Kişioğlu AN, Çakmak ZA, Aslankoç R, Uskun E. Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;8(2): 44-52. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 40 Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. "Isparta'da Huzurevinde Kalanların Sosyo-Ekonomik ve Sağlık Durumları İle Huzurevlerinin İmkanları Hakkındaki Düşünceleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8(2) (2001). (Türk Medline)
 • 41 Öztürk M, Şen S, Kişioğlu AN. "Isparta'daki Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi ve Tutumları", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8(1) (2001).(Türk Medline)
 • 42 Kişioğlu AN, Yorgancı M, Uskun E, Öztürk M, Kesener S. Isparta Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nin Bir Yıllık Profili. Sağlık ve Toplum 2001;11(1): 58-62. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 43 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Çakmak ZA. Isparta'da Çalışan Kadınların Kontraseptif Kullanımı ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler. Sağlık ve Toplum 2001;11(4): 56-61. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 44 Kişioğlu AN, Tüfekçi F, Uskun E, Bakır B. Bir Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastaların Bilgilendirme ve Aydınlatılmış Onam Durumunun Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 2001;9(2): 98-101. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı)
 • 45 Ozturk M, Engin VS, Kisioglu AN, Yılmazer G. "Effects of Education on Knowledge and Attitude of Breast Self Examination among 25+ Years Old Women," Eastern Journal Medicine 5(1):13-17 (2000). Uluslararası indeks: CINAHL information systems and EMBASE ad Chemical Abstract Servic
 • 46 Ozturk M, Engin VS, Kisioglu AN. "Opinions of Assistant Doctors in Suleyman Demirel University Medical Faculty about Statistical Knowledge, "Turkish Journal Medical Sciences, 29(3), 325-329 (1999). Uluslararası indeksler: Excerpta Medica, Biol. Abstr. , Chem. Abstr. , EMBASE
 • 47 Ozturk M, Engin VS, Kisioglu AN, Yılmazer G. "The Practice of Breast-Self Examination among Women at Gulistan District of Isparta," Eastern Journal Medicine, 4(2), 54-57(1999). Uluslararası indeks: CINAHL information systems and EMBASE ad Chemical Abstract Servic
 • 48 Öztürk M, Kişioğlu AN, Çakmak A. "Isparta Gönen'de Kadınların Aile Planlaması Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler" Sağlık ve Toplum Dergisi 9(2):17-21 (1999). (Türk tıp dizini)
 • 49 Kişioğlu AN, Gödekmerdan A. "Kayseri Ayşe Baldöktü Çıraklık Eğitim Merkezinde Pediculus Humanus Capitis'in Yaygınlığının Araştırılması", Türkiye Parazitoloji Dergisi. 19(4) (1995). (INDEX MEDICUS, BIOSIS-Türk Tıp Dizini)
 • 50 Kolcu G , Vatansever K , Üçgün AB , Tamam İ, Başer A , Kişioğlu AN: SDÜTF ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PROBLEME DAYALI ÖĞRENME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 10 17
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türedi Y.A, Sütçü R, Köroğlu M, Delibaş N, Kişioğlu AN, Akar N, İlhan I.E; The role of prothrombotic factors in children with Hemiplegic Cerebral Palsy Minerva Pediatrica 2014 Jul 18
 • 2 Akdoğan M, Kişioğlu AN, Çiriş M, Koyu A. Investigating the effectiveness of different tea types from various thyme kinds Origanum Onites, Thymbra Spicata and Satureja Cuniefolia) on anemia and anticholesterolemic activity" ,Toxicology and Industrial Health ,Vol. 30 ,pp. 938-949 ,2014 http://tih.sagepub.com/content/30/10/938
 • 3 Ozturk, M.; Akdogan, M.; Keskin, I.; et al. Effect of Silybum marianum on acute hepatic damage caused by carbon tetrachloride in rats BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA 23(2);268-274:2012
 • 4 Uskun E, Nayir T, Kisioglu AN: Frequency and related factors of exposure to violence of women in the southwest of Turkey. Rom J Leg Med [20] 65-72 [2012]
 • 5 Ogut S, Gultekin F, Kisioglu AN, Kucukoner E; Oxidative stress in the blood of farm workers following intensive pesticide exposure Toxicol Ind Health published online 30 March 2011
 • 6 Sönmez Y, Zengin E, Öngel K, Kişioğlu N, Öztürk M. Attitude and Behavior Related to Organ Donation and Affecting Factors: A Study of Last-Term Students at a University. Transplant Proc 2010;42:1449-52.
 • 7 Kisioglu AN, Ormeci AR, Uskun E, Ozturk M, Ongel K. Effects of a formal training programme on consanguineous marriages on high school students' knowledge and attitudes: an interventional study from Turkey. J Biosoc Sci. 42(2):161-76. 2010
 • 8 Öngel K,Mergen H,Tan S,Kişioğlu AN,Katırcı E,Çadırcı D,Arslan BK,Gürbüz T,Gümral N. Psychometric properties of depression in university students of Turkey Biomedical Research 2010; 21(3): 265-271
 • 9 Kisioglu AN, Uskun E, Kılınc AS, Uzun E, Coskun HS, Nayir T, Ongel K. An epidemiological evaluation on cancer in the province of Burdur,Turkey Biomedical Research 19(3):168-175. 2008
 • 10 Uskun E., Alptekin F, Öztürk M, Kişioğlu AN. The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels. Turkısh Journal of Trauma & Emergency. Jan 2008 14 (1) : 46-52.
 • 11 Uskun E. Kisioglu AN, Ozturk M. Stres and its effects on depression and anxietyamong undergraduates. Primary Care and Community Psychiatry. 13(2) June 2008 : 73 - 82
 • 12 Uskun E. Kisioglu AN, Altay T, Cikinlar R, Kocakaya A, "Assessment of The Current Status of Playground Safety in The Midwestern Region of Turkey: An Effort to Provide a Safe Environment for Children," Turkish Journal of Pediatrics. 50(6):559-565 -NOV-DEC 2008
 • 13 Alptekin, F., E. Uskun, A.N. Kisioglu ve M. Ozturk, "Unintentional non-fatal home-related injuries in Central Anatolia, Turkey: frequencies, characteristics, and outcomes," Injury, 2008; 39(5), 535-546.
 • 14 Cetin H, Kisioglu AN, Gursoy A, Bilaloglu E, Ayata A. Iodine deficiency and goiter prevalence in Turkey after mandatory iodization. J Endocrinol Invest. 2006 Sep;29(8):714-8
 • 15 Ozturk M, Oktem F, Kisioglu N, Demirci M, Altuntas I, Kutluhan S, Dogan M. Bladder and bowel control in children with cerebral palsy: case-control study. Croat Med J 2006; 47(2):264-70.
 • 16 Sagdic O, Yasar S, Kisioglu AN. Antibacterial Effects Of Single Or Combined Plant Extracts . Annals Of Mıcrobıology. 55 (1) 67-71: 2005
 • 17 Uskun E, Ozturk M, Kisioglu AN, Kirbiyik S. "Burnout and Job Satisfaction amongst Staff in Turkish Community Health Services," Primary Care and Community Psychiatry. 10(2):2005
 • 18 Adiloğlu AK, Can R, Nazlı C, Ocal A, Ergene O, Tınaz G, Kisioglu AN "Ectasia and Severe Atherosclerosis Relationships with Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, and Inflammatory Markers," Texas Heart Institute Journal. 32(1):21-7(2005)
 • 19 Kisioglu AN, Demirel R, Ozturk M "Assessing the Indoor Environment of Primary Schools in the Southwest of Turkey," Indoor and Built Environment. 14(2): 141-145(2005).
 • 20 Kisioglu AN, Adiloglu A, Uskun E, Yuksel F, Uyanık A, Uzun E, Arıkan S "Inspection of Turkish Baths with Regard to Public Health," Journal of Indoor and Built Environment 14(6):495-499 (2005)
 • 21 Ozguner MF, Altinbas A, Ozaydin M, Dogan A, Vural H, Kisioglu AN, Cesur G. "Mobile Phone-induced Myocardial Oxidative Stress: Protection by a Novel Antioxidant Agent Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE)," Toxicology and Industrial Health. 21(9):223-230(2005)
 • 22 Kisioglu AN, Aslan B, Ozturk M, Aykut M, İlhan İ. "Improving Control of High Blood Pressure among Middle-aged Women of Low Socio-Economic Status through Public Health Training, " Croatian Medical Journal 45(4):477-482(2004).
 • 23 Kisioglu AN, Uskun E, Ozturk M. "Socio-Demographical Examinations on Disability Prevalence and Rehabilitation Status in Southwest of Turkey," Disability and Rehabilitation, 25(24):1381-1385 (2003).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk M, Kişioğlu AN, Doğan M, Kırbıyık S. "Isparta İl Merkezi'ndeki Eczacılar Ve Eczacı Kalfalarının İlkyardımla İlgili Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi", VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi ,785-788, Diyarbakır, 2002.
 • 2 Kişioğlu AN, Öztürk M, Doğan M. "Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Sigaraya Yönelik Bilgi Tutum Davranışları ve Sigaraya Başlama Ve Alışma Durumları", VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Diyarbakır 23-27 Eylül 2002.
 • 3 Kişioğlu AN, Öztürk M, Demirel R, Doğan M. "Isparta İl Merkezi'ndeki Cafelere Giden Öğrencilerin Okul, Beslenme, Uyku Durumları ve Sigara İle Alkol Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma" VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Diyarbakır 23-27 Eylül 2002.
 • 4 Öztürk M, Kişioğlu AN, Akdoğan M, Demirel R, Kırbıyık S, Malgır İ. "Isparta'daki İçme Su Kaynakları, Depoları ve Çeşme Sularının Fluor Düzeylerinin Dağılımlarının İncelenmesi", VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Diyarbakır 23-27 Eylül 2002.
 • 5 Şen S, Öztürk M, Kişioğlu AN "Isparta'da 25-65 Yaş Grubu Kadınların Meme Kanserinin Risk Faktörleri ve Belirtilerine İlişkin Bilgi Düzeyleri", VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Diyarbakır 23-27 Eylül 2002.
 • 6 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Doğan M. "Isparta'da Kuaför ve Güzellik Salonlarında Çalışanların HIV/AIDS Konusunda Bilgi ve Tutumları", VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Diyarbakır 23-27 Eylül 2002
 • 7 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S. "Isparta İli Sadık Yağcı Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi'nin Aile Planlaması Polikliniğine 2000 Yılında Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi", VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Diyarbakır 23-27 Eylül 2002.
 • 8 Özkahraman Ş, Kişioğlu AN, Öztürk M. "Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Obezite Prevalansı ve Yapılan Eğitimin Obezite ile İlgili Bilgi, Tutum, Davranış ve Prevalansa Etkisi", VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Diyarbakır 23-27 Eylül 2002.
 • 9 Öztük M, Çakmak A, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Uskun E. "Isparta Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeyleri", Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Bursa 27-29 Nisan 2001.
 • 10 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S. "SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde Çalışan Sağlık Personelinde Kesici Delici Yaralanma Epidemiolojisi Ve Korunma ile İlgili Tutum ve Davranışlar", III. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi s. 137-141. Bursa 28-30 Nisan 2001
 • 11 Özkahraman Ş, Kişioğlu AN. "Bir Halı Fabrikasında Çalışan İşçilerin İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi", II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu. Zonguldak 28-30 Haziran 2001
 • 12 Özkahraman Ş, Kişioğlu AN. "Isparta İl Merkezinde Bulunan Alışveriş Merkezlerinin Et Reyonunda Çalışan İşçilerin İş Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Koruyucu Önlemleri", II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu. Zonguldak 28-30 Haziran 2001
 • 13 Tüfekçi F, Karadağ N, Başkurt S, Korkmaz M, Kişioğlu AN. "Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Yüksek Öğrenim ile İlgili Sorunları", Hemşirelik-ebelik eğitimi ve uygulamalarında kalite sempozyumu Kayseri 3-5 Haziran 1998
 • 14 Başkurt S, Tüfekçi F, Karadağ N, Çalışkan T, Kişioğlu AN. "Balıkesir İl merkezindeki Hastane Yöneticilerinin Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Bakış Açılarının İncelenmesi", Hemşirelik-Ebelik Eğitimi ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu Kayseri 3-5 Haziran 1998
 • 15 Karadağ N, Çalışkan T, Kişioğlu AN, Başkurt S, Tüfekçi F. "Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Çalışan Ebelerin Hasta ve Hasta Yararına İletişim Kurabilme Becerilerinin İncelenmesi", Hemşirelik-Ebelik Eğitimi ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu Kayseri 3-5 Haziran 1998
 • 16 Eğri M, Öztürk Y, Çetinkaya F, Kişioğlu AN. "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerin Değerlendirilmesi", IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Didim, 1994
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ersoy P, Ersoy İ, Çelik A, Uskun E, Kişioğlu AN. Bir Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine Başvuranlarda Depresyon ve Kalp İlaçları İlişkisi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 430, s.1088-1089.
 • 2 Çelik A, Ersoy P, Uskun E, Kişioğlu AN. Üniversite Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı ve Etkileyen Faktörler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 415, s.1058-1059.
 • 3 Devran H, Çelik A, Yürekli MV, Yıldırım S, Uskun E, Sönmez Y, Kişioğlu AN. Bir Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 279, s.789-790.
 • 4 Uskun E, Devran H, Yıldırım S, Başaran Ö, Kişioğlu AN. Akdeniz Kırsalında Bir Köyde Son On Yılda Görülen Kanser Olgularına Yönelik Bir İnceleme. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 67, s.370-371.
 • 5 Sönmez Y, Olgun İzmirli G, Uskun E, Çelik A, Yürekli MV, Kişioğlu AN.Bir Tıp Fakültesinin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 20-24 Ekim 2014, Edirne. Kongre Kitabı:s.1074-1075.
 • 6 Uskun E, Çelik A, Ersoy P, Yürekli MV, Karataş O, Beyazıt A, Kişioğlu AN, Büyükyavuz İ. Akdeniz Bölgesinde Bir İl Kırsalında 5 Yaş Altı Çocuklarda Doğumsal Anomali Sıklığı. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 20-24 Ekim 2014, Edirne. Kongre Kitabı:s.708-709.
 • 7 Çelik A, Ersoy P, Sönmez Y, Uskun E, Kişioğlu AN. Bir Üniversite Hastanesinde Araştirma Görevlisi Olarak Çalişan Kadin Doktorlarda Tükenmişlik Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 27-31 Ekim 2013 Antalya
 • 8 Uskun E, Çelik A, Ersoy P, Sönmez Y, Kişioğlu An. Isparta’da İl Genelinde Kadinin Statüsü Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 27-31 Ekim 2013 Antalya
 • 9 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Sönmez Y. Bir Sanayi Sitesinde Küçük Ölçekli İşyerlerinde Potansiyel Riskler ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon, P198.
 • 10 KİRİŞ S, ÖZTÜRK M, KİŞİOĞLU AN; SÜT ÇOCUKLUĞUNDA GÖRÜLEN DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE ETKİLEYEN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011P061
 • 11 Öztürk M, Zengin E, Kişioğlu A.N, Uskun E, Sönmez Y. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 2. Sınıf Öğrencilerinde Uyku Bozukluğu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendiirlmesi. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir, Kongre Kitabı s:181
 • 12 Yozgat Z, Güler M, Ören Ö, Saydam G, Demirci K, karakuş K, Kisioglu AN, Yılmaz HR. Isparta SDU Tıp Fakültesi Öğrencilerinde umutsuzluk-depresyo sıklığı ve sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • 13 Aslan B, Kişioğlu AN, Mungan MT, Çırağ G, Koçhisarnazik Y, Akgün M, Oral HB. İnfertil ve Fertil Kadınlarda Depresyon, Çift Uyumu ve Cinsel Fonksiyonun Karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi cilt 6 özel sayı
 • 14 Sönmez Y, Zengin E, Kişioğlu N, Öztürk M, Uskun E. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma görevlilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin bilgi, tutum ve meslek davranışları. I. Kadın Sağlığı Kongresi, 20-22 mart 2008, Ankara, Kongre Kitabı , 231
 • 15 Çelik R, Sönmez Y, Kişioğlu AN. Eğirdir İlçesinde Yaşayan 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Obezite Prevalansı Ve Risk Etmenleri. 12.Ulusal Halk sağlığı Kongresi 21-25 ekim 2008 Ankara
 • 16 Zengin E, Kişioğlu An, Sönmez Y. Isparta İli Merkez Ve Çevre İlçe-Köylerinde 2000-2008 Yılları Arasındaki Verem-Savaş Dispanseri Kayıtlarının İncelenmesi. 12.Ulusal Halk sağlığı Kongresi 21-25 ekim 2008 Ankara
 • 17 Zengin E, Kişioğlu An, Öztürk M, Uskun E, Sönmez Y.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi' Nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Ve Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • 18 Coşkun HS, Göksu SS, Akbaş M, Coşkun D, Kişioğlu AN, Ayata A. SDU Tıp Fakültesi Kanser Hastalarının Değerlendirilmesi, Temel Epidemiyolojik veriler. XVII. Ulusal Kanser Kongresi .19-23 nisan 2007 Antalya
 • 19 Kişioğlu AN, Uskun E, Kılınç AS, Uzun E, Coşkun HŞ, Nayır T. Burdur ili Kanser Pervalansı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim 2007, Denizli
 • 20 Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Isparta ili keçiborlu ilçesinde sağlık ocağına kayıtlı gebelerin gebelikle ilgili bilgi düzeylerinin ve doğum öncesi takiplerinin değerlendirilmesi. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim 2007, Denizli
 • 21 Sönmez Y, Nayır T, Köse S, Gökçe B, Kişioğlu AN. Yalvaç 2 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesi merkezinde yaşayan 20 yaş ve üzeri kadınların meme ve serviks kanseri erken tanısına ilişkin davranışlarının incelenmesi XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 2007 Ekim, Denizli
 • 22 Kılınç AS, Uzun E, Uskun E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Demirel R. Burdur il merkezindeki ilköğretim okullarındaki çocuklarda bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim 2007, Denizli
 • 23 Uskun E, Nayir T, Kişioğlu AN. Bir il merkezinde bir yaşın altında çocuğu olan kadınların gebelik öncesi dönemde ve gebelikte aile içi şiddete maruz kalma sıklığı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim 2007, Denizli
 • 24 Aslan B, Zengin E, Kişioğlu AN, Uskun E, Pamuk A, Ongun G.Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresyon sıklığını etkileyen faktörler XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim 2007, Denizli
 • 25 Uyanık A, Nayir T, Demirel R, Uskun R, Öztürk M, Kişioğlu AN. Afyonkarahisar hüdai kaplıcaları personeli kişisel hijyenlerinin değerlendirilmesi. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim 2007, Denizli
 • 26 Uskun E, Türkoğlu H, Nayır T, Kişioğlu AN, Öztürk M: Isparta il merkezi konut sağlığı araştırması Kent ve sağlık sempozyumu7-9 haziran 2006
 • 27 Uskun E, Türkoğlu H, Nayır T, Kişioğlu AN, Öztürk M: Deponi alanında A(r)tık ayırarak geçimini sağlayanlar ve sağlık sorunları. Kent ve sağlık sempozyumu7-9 haziran 2006
 • 28 Uskun E, Kişioğlu AN, Öztürk M,Engellilere yönelik sosyal hizmetler ve Isparta örneği 6-8 eylül 2006 Van 10. Ulusal Halk Sağlığı kongresi
 • 29 Kişioğlu AN, Uzun E, Öztürk M, Uskun E. Isparta İl Merkezindeki Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Durumları II. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, 468, Ankara , 2006.
 • 30 Kişioğlu AN, Nayir T, Özgüner F, Öztürk M, Uskun E, Polat M. Isparta İl Merkezinde Cep Telefonu Kullanma Sıklığı ve Demografik Özelliklerine Göre Olası Zararlarından Korunmaya Yönelik Bilgi ve Tutumları II. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, 393, Ankara , 2006.
 • 31 Coşkun HS, Demir K, Özkan N, Kişioğlu AN. Solid tümörlü hastalarda beslenme durumu XVI. Ulusal kanser kongresi s.143 Antalya 20-24 nisan 2005
 • 32 Kişioğlu AN, Yılmazer L, Coşkun HS, Nayir T, Uskun S, Akbaş M, Uzun E, Ayata A. Isparta'da kanser kayıt sisteminde pasif bildiriklerin değerlendirilmesi XVI. Ulusal kanser kongresi s.174 Antalya 20-24 nisan 2005
 • 33 Coşkun HS, Akbas M, Kişioğlu AN, Aydın A. Malign Melanom: Süleyman Demirel Üniversitesi deneyimi. XVI. Ulusal kanser kongresi s.117 Antalya 20-24 nisan 2005
 • 34 Uskun E, Alptekin F, Öztürk M, Kişioğlu AN. "Aksaray İl Merkezinde Ev Hanımlarının Ev Kazalarına Yönelik İlkyardım Bilgi Düzeyi", 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri ,280, Ankara , 2005.
 • 35 Alptekin F, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. "Aksaray İl Merkezinde Ev Kazaları Epidemiolojisi ve Kaza Risk Faktörleri Bakımından Evlerin Değerlendirilmesi", 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri ,282, Ankara , 2005.
 • 36 Uskun E, Çınar M, Öztürk M, Kişioğlu AN. "Isparta İlinde Annelerin Bebeklerini Besleme Özellikleri Ve Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri", 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri ,300, Ankara , 2005.
 • 37 Çınar M, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. "Isparta İlinde 0-5 Yaş Çocuklarda Malnutrisyon Sıklığı ve İlişkili Faktörler", 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri ,309, Ankara , 2005.
 • 38 Köroğlu A, Uzun E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E. "Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen, Tutum Ve Davranışlar Açısından Durum Tespiti: Isparta İli Kırsalı", 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri ,343, Ankara , 2005.
 • 39 Köroğlu A, Kişioğlu AN, Uzun E, Öztürk M, Uskun E. "Isparta Kırsalındaki Liseli Gençlerin Kişisel Hijyen Alışkanlıkları Üzerine, Bir Eğitim Çalışması", 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri ,440, Ankara , 2005.
 • 40 Eren İ, Atay İ, Kozak Ö, Sargın Z, Kişioğlu AN, Özcankaya R. Isparta İl Merkezinde Ölüm Düşünceleri Yaygınlığı ve İlişkili Sosyo-demografik ve Klinik Risk Faktörleri. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 232 ,Erzurum, 2005
 • 41 Eren İ, Atay İ, Kozak Ö, Sargın Z, Kişioğlu AN, Özcankaya R. Isparta İl Merkezinde İntihar Girişimi Yaygınlığı ve İlişkili Sosyo-demografik ve Klinik Risk faktörleri. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi,196 ,Erzurum, 2005
 • 42 Kişioğlu AN, Kılınç AS. Burdur ili ana ve çocuk sağlığı göstergeleri Türkiye ve bölge illeri karşılaştırılması I. Burdur sempozyumu 16-19 kasım 2005 Burdur.
 • 43 Kişioğlu AN, Uskun E, Dogan M, Uzun E. "Isparta Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi", Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları 1. Sempozyumu İstanbul 28 Nisan- 1 Mayıs 2004.
 • 44 Dogan M, Kişioğlu AN, Uskun E, Uzun E. "Isparta Sanayi Sitesindeki İşyerlerinde Çalışma Ortamı ve Koşullarının Değerlendirilmesi", Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları I. Sempozyumu İstanbul 28 Nisan- 1 Mayıs 2004
 • 45 Uskun E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Baylan S. "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özellikleri ve Fakülteler Arası Farklılıkları", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. Şanlıurfa 12-16 Nisan 2004
 • 46 Uskun E, Dogan M, Kişioğlu AN, Baylan S, Uzun E, Baysal V. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp Eğitimine İlişkin Düşünceleri", III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. Şanlıurfa 12-16 Nisan 2004
 • 47 Kisioğlu AN, Uskun E, Kırbıyık S, Uzun E, Polat M, Öztürk M, Canatan D. Bir dağlık bölge sakinlerinde anemi çalışması: kekik işçileri. IX. Halk Sağlığı Günleri P-4 Ankara(Hacettepe Üniversitesi) 3-6 Kasım 2004.
 • 48 Kişioğlu M, Kişioğlu AN, Togay Y, Camuzcu S, Sevük E. "Isparta Devlet Hastanesi Amelyathane ve Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarının Burun Boğaz Kültür Sonuçlarının Değerlendirilimesi" 2. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu Trabzon 17-20 Haziran 2004
 • 49 Kişioğlu M, Kişioğlu AN, Camuzcu S, Togay Y, Sevük E. "Dezenfeksiyonda Verimliliğin Artırılmasında Kayıtların Kullanımı: Bir Devlet Hastanesi Deneyimi" 2. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu Trabzon 17-20 Haziran 2004.
 • 50 Kişioğlu AN, Adiloğlu A, Öztürk M, Uskun E, Kişioğlu M, Sevük E. "Isparta Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Kültür Sonuçlarına Göre Direnç Ve Tedavi Durumları" 2. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu Trabzon 17-20 Haziran 2004.
 • 51 Kisioğlu AN, Öztürk M, Uskun E. Akraba evliliklerinin ısparta toplumundaki sıklığı. IX. Halk Sağlığı Günleri P-4 Ankara(Hacettepe Üniversitesi) 3-6 Kasım 2004.
 • 52 Kırbıyık S, Kisioğlu AN, Yavuz MS. Isparta ili kent merkezinde beklenen yaşam süresi, mortalite ölçütleri ve ölüm nedenleri. IX. Halk Sağlığı Günleri P-4 Ankara(Hacettepe Üniversitesi) 3-6 Kasım 2004.
 • 53 Uskun E, Kisioğlu AN, Köroğlu A, Altay T, Çıkınlar R. Çocuk parklarında sağlık: ısparta il merkezi çocuk oyun alanları. IX. Halk Sağlığı Günleri P-4 Ankara(Hacettepe Üniversitesi) 3-6 Kasım 2004.
 • 54 Kırbıyık S, Kisioğlu AN, Yavuz MS. Isparta ili kent merkezi ölüm kayıtlarının geçerliliğinin değerlendirilmesi. IX. Halk Sağlığı Günleri P-4 Ankara(Hacettepe Üniversitesi) 3-6 Kasım 2004.
 • 55 Kisioğlu AN , Adiloğlu A, Uskun E, Yüksel F, Uyanık A, Uzun E. Göller bölgesinde üç ilde bulunan hamamların sağlık yönünden değerlendirilmesi ve mikrobiyolojik analizi. IX. Halk Sağlığı Günleri P-4 Ankara(Hacettepe Üniversitesi) 3-6 Kasım 2004.
 • 56 Coşkun HŞ, Arslan C, Şahin M, Kisioğlu AN, Arslan M, Alanoğlu G. "Solid Tümörlü Hastalarda Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonu", Turkish Journal of Haematology Antalya 23-28 Eylül 2004.
 • 57 Coşkun HŞ, Akbaş M, Coşkun D, Arslan C, Şahin M, Kisioğlu AN "akciğer kanserleri:Göller yöresinden bir değerlendirme" 1. Ulusal Torasik Onkolji Kongresi Antalya 07-10 ekim 2004
 • 58 Polat M, Alanoglu G, Kisioğlu AN, Öztürk M, Tunç B, Ilhan İ, Adiloglu A, Dogan M, Tola T, Türe E, Can M, Duman E, Kuran C, Yardımcı S, Canatan D "Üniversiteliler, bir yaşama umut verin" kampanyası: üniversite gençliğinin kan bağışı hakkında bilgi durumları. IX. Halk Sağlığı Günleri P-4 Ankara(Hacettepe Üniversitesi) 3-6 Kasım 2004.
 • 59 Türker S, Karadağ N, Kisioğlu AN: Balıkesir doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde 2001 yılının ilk altı ayında yapılan sezaryenların kişi özelliklerine ve endikasyonlarına göre dağılımı. II. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Manisa 7-8 Mayıs 2004
 • 60 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Yeşildağ M. "Isparta İli Verem Savaş Dispanseri'ne 2002 Yılında Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi", VIII. Halk Sağlığı Günleri P-4 Sivas 23-25 Haziran 2003.
 • 61 Kişioğlu AN, Öztürk M, Demirel R. Dogan M. "Isparta İl Merkezi Pazar Yerlerinde Süt ve Süt Ürünleri Satanların Bu Ürünlerle Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Araştırılması", Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı Isparta 20-22 Ekim 2003.
 • 62 Dogan M. Kişioğlu AN, Öztürk M. "Isparta'daki Sosyo Ekonomik Düzeyi Farklı 2 Sağlık Ocağına Başvuranların Gıda Katkı Maddelerine İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışları", Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı Isparta 20-22 Ekim 2003.
 • 63 Coşkun Hş, Kisioğlu AN, Akbaş M, Ayata A, İlhan İE. "Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personelinde Tam Kan Parametrelerinin Dağılımı: Toplumsal Bir Değerlendirme", Turkish Journal of Haematology İstanbul 10-14 Ekim 2003.
 • 64 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Demirel R. "İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlık Durumlarının Tespiti ve Obezite Gelişimini Etkileyen Faktörler" 46. Milli, Pediatri Kongresi Mersin 11-19 Ekim 2002
 • 65 Kırbıyık S, Öztürk M, Kişioğlu AN, Uskun E, Demirel R. "İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlık Durumlarının Tespiti ve Malnütrisyon Gelişimini Etkileyen Faktörler", 46. Milli, Pediatri Kongresi Mersin 11-19 Ekim 2002.
 • 66 Özkahraman Ş, Kişioğlu AN. "Isparta İl Merkezinde Çalışan Diş Hekimlerinin AİDS'e İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin İncelenmesi", 6. Türkiye AIDS Sempozyumu, AIDS'le Mücadele Derneği Yayını, AIDS Dergisi, Sy:58, 17-18 İzmir Ekim 2002.
 • 67 Özkahraman Ş, Kişioğlu AN. "Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Aıds'e İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin İncelenmesi", 6. Türkiye AIDS Sempozyumu, AIDS'le Mücadele Derneği Yayını, AIDS Dergisi, Sy:58, 17-18 İzmir Ekim 2002.
 • 68 Kişioğlu AN, Öztürk M, Çakmak A, Demirel R, Kırbıyık S. "Isparta'da Sağlık Ocaklarında Çalışan Ebelerin Bebek Beslenmesine İlişkin Bilgi Düzeyleri", I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Ankara 29-31 Mart 2001.
 • 69 Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. "Isparta'da Huzurevi'nde Kalanların Sosyo-Ekonomik ve Sağlık Durumları İle Huzurevlerinin İmkanları Hakkındaki Düşünceleri", VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik Degeneratif Hastalıklar) S-3. Eskişehir 11-13 Eylül 2001
 • 70 Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Uskun E. "Isparta İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personelde Tükenmişlik, İşe Bağlı Gerginlik ve İş Doyumu Düzeyleri", Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi, P2. Ankara 16-18 Kasım 2001.
 • 71 Öztürk M, Kişioğlu AN, Uskun E, Kırbıyık S. "Isparta'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sigara İçme Durumu ve Bırakmaya Yönelik Düşünceleri", Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongresi, Ankara 16-18 Kasım 2001.
 • 72 Kişioğlu AN, Özkahraman Ş, Öztürk M. "Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Obezite Prevalansı", VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik Degeneratif Hastalıklar) P-37. Eskişehir 11-13 Eylül 2001.
 • 73 Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. "Isparta'da Sağlık Ocağı Hizmetlerinin Halk Tarafından Değerlendirmesi", VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik Degeneratif Hastalıklar) P-48. Eskişehir 11-13 Eylül 2001.
 • 74 Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R, Günay O. "Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılı Karşılaştırmalı Tanı ve Tedavi Olanaklarının Değerlendirilmesi", VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik Degeneratif Hastalıklar) P-36. Eskişehir 11-13 Eylül 2001.
 • 75 Öztürk M, Kişioğlu AN, Demirel R. "Isparta'da İlköğretim Öğrencilerinde Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi", 1. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi ,345, Ankara , 2001.
 • 76 Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Çakmak A. "Isparta'da Çalışan Bayanların Kontraseptif Kullanımı ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler", I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi ,256-257, Ankara , 2001.
 • 77 Öztürk M, Aslan B, Güleç Y, Kişioğlu AN. "1999 Yılında Isparta Doğumevi'nde Gerçekleşen Normal ve Müdahaleli Doğumların Karşılaştırılması", I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi ,294, Ankara , 2001.
 • 78 Öztürk M, Şen S, Kişioğlu AN. "Isparta'daki Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi ve Tutumları", 7. Halk Sağlığı Günleri ,p.43, Eskişehir , 2001.
 • 79 Öztürk M, Kişioğlu AN, Demirel R, Çetin H. "İlkokul Öğrencilerinin Çanta Ağırlıklarının Değerlendirilmesi", 44. Milli Pediatri Kongresi ,102, Bursa , 2000.
 • 80 Kişioğlu AN, Öztürk M, Çakmak A. "Isparta'da Gebelerde Anemi Kampanyası: I. Anemi Sıklığı ve Demografik Özelliklerle İlişkisi", I. Göller Bölgesi Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Sosyo-Bilimsel Etkinlikleri. S. 3. Isparta 8-11 Nisan 1999.
 • 81 Öztürk M, Kişioğlu AN, Çakmak A. "Isparta'da Gebelerde Anemi Kampanyası: II. Gebelerin Fertilite Durumu ve Demografik Özelliklerle İlişkisi", I. Göller Bölgesi Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Sosyo-Bilimsel Etkinlikleri. S. 4. Isparta 8-11 Nisan 1999.
 • 82 Öztürk M, Kişioğlu AN, Tamer MN, Çakmak A. "Isparta'da Diabet Prevalansı", VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri ,162, Malatya , 1999.
 • 83 Kişioğlu AN, Çetinkaya F. "Kayseri SSK Hastanesi Dahiliye Polikliniği Yoğunluğunun Değerlendirilmesi", Vl. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Adana, 1998.
 • 84 Öztürk M, Kişioğlu AN, İşler M. "Isparta Gönen'de 15 Yaş Üzeri Nüfusta Hipertansiyon Prevalansı", XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri P144. Kayseri 18-21 Mayıs 1998.
 • 85 Öztürk M, Kişioğlu AN. "Isparta Gönen'de Kadınların Aile Planlaması Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler", VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi S. 366. Adana 14-18 Nisan 1998
 • 86 Günay O, Kişioğlu AN. "Isparta İlindeki Sağlık Ocaklarının Hizmet Olanakları" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi V. Halk Sağlığı Günleri Isparta, 1997.
 • 87 Kişioğlu AN, Aykut M, Öztürk Y. "15-49 Yaş Evli Kadınlara Verilen Sağlık Eğitiminin Anemi Prevelans ve İnsidansına Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi V. Halk Sağlığı Günleri Isparta, 1997.
 • 88 Öztürk M, Engin VS, Kişioğlu AN, Yılmazer G. "Isparta Gülistan Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 25-75 Yaş Grubu Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi ve Davranışları", XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri ,209, Kayseri , 1997.
 • 89 Öztürk M, Engin VS, Kişioğlu AN. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Araştırma Görevlilerinin İstatistik Bilgi Düzeyleri Hakkındaki Düşünceleri", XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri ,211, Kayseri , 1997.
 • 90 Çetinkaya F, Utaş C, Öztürk Y, Kişioğlu AN, Aydın T. "Talas Sağlık Gurup Başkanlığı Bölgesinde15 Yaş Üzeri Popülasyonda Hipertansiyon Prevelansı", Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kayseri, 1996.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirel TA, Demirel S, Koç M, Orhan H, Kişioğlu AN; Kronik böbrek yetmezliği sonucu hemodiyaliz uygulanan hastalarda manevi yardım ve dini desteğin önemiUluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevi) Kongresi. 7-10 Ekim 2015, Adana.
 • 2 Erbay, B., Öğüt, S., Ateş, M., Kişioğlu, A.N., Küçüköner, E., 2010. Color Properties of Freeze Dried Mushrooms, Lentinus Edodes (Shiitake) and Pleurotus Ostreatus. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ. S:591-593.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bir Tıp Fakültesi 5. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Kaygı Düzeyi Ve İlişkili Faktörler. 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY
 • 2 Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Stajyer Ve İntern Hekimlerde Sağlık Anksiyetesi Ve İlişkili Faktörler. 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY
 • 3 Burdur Ve Isparta İllerinin Beş Yıllık Hava Kalitesi Verilerinin Değerlendirilmesi. 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY
 • 4 Bir Üniversite Hastanesi Diyet Polikliniğine İki Yıl İçerisinde Başvuran Hastaların Dm Yönünden Değerlendirilmesi-Kesitsel Çalışma. 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY
 • 5 Sağlık Yönetimi Lisans Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY
 • 6 Kanser Erken Teşhis Tarama Ve Eğitimmerkezleri’nin (Ketem) Sağlıkbilimleri Eğitimleri Yönünden değerlendirilmesi. 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY
 • 7 Bir Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Görev Alan Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri Ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY
 • 8 SDU Tıp Fakültesi İntern Öğrencilerinde Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu İle İlgili Bilgi Durumları. 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY
 • 9 Ogut S, Gültekin F, Kisioglu AN, Kucukoner E. Oxidative stress in the blood of farm workers following intensive pesticide exposure. 3rd International congress on cell membranes and oxidative stress: Focus on calcium signaling and TRP channels, Isparta, TURKEY, 22-27 June 2010. Cell Membranes and Free Radical Research, 2010, 2 (1), 30.
 • 10 Serdal Ögüt, Gökben N. Çetin, Nesimi Kisioglu and Erdogan Küçüköner; Isparta Ve çevre Ilçelerde Tarimsal üretiminde Kullanilan önemli Pestisitler Ve Bu Pestisitlerin Insan Sagligi üzerindeki Akut Etkileri 12. world congress on public health. Tuesday, April 28, 2009
 • 11 Sonmez Y, Zengin E, Öngel K, Kisioglu N and Mustafa Ozturk; Evaluation of Suleyman Demirel University last term students' behaviors and attitudes about organ donation 12. world congress on public health. Wednesday, April 29, 2009
 • 12 Uzun E, Mergen H, Uludağ H, Öngel K, Kişioğlu AN. Fall from High Level and Diagnostic Approach in These Patients: Preliminary Study. 21st Symposium of GP Doctors of Republic of Macedonia with International Participation Bildiri Kitabı, s.113, 21-23 December 2007, Skopje, Macedonia.
 • 13 Uzun E, Zengin E, Öngel K, Uskun E, Kisioglu AN, Öztürk M. knowledge of the health staff about cold chain applications in Isparta city and districts. XXI. Symposium of gp Doctors of republic of Macedonıa wıth international participation. Skopje Macedonia 21-23 december,2007
 • 14 Uskun E, Nayir T, Türkoğlu H, Kılınç S, Kisioglu AN, Öztürk M. Noise and Children: outdoor sound levels in primary schools. İnternational conference on environment: survival and sustainability. 19-24 februay 2007 Nicasia
 • 15 Uskun E, Kisioglu AN, Altay T, Çıkınlar R, Kocakaya A. Playgraund safety : a descriptive study from southwestern region of Turkey. İnternational conference on environment: survival and sustainability. 19-24 februay 2007 Nicasia
 • 16 F. Coskun Ari, G. Bosgelmez-Tınaz, H. S. Coskun, M. Polat, N. Kisioglu, I. Ergurhan Ilhan. Deletion polymorphism of the GSTM1 gene in lung cancer patients from the Lake District in Turkey. Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006: 20089, Atlanta, Georgia, USA.
 • 17 Turedi A, Sutcu R, Koroglu M, Delibas N, Kisioglu AN, Akar N, Ilhan IE. "The Role of Thrombophilic disorders in the Etiology of Hemiparatic Cerebral Palsy in Children and Cranial Magnetic Resonance Findings," XXXth World Congress of International Society of Hematology Istanbul, Turkey, September 28 - October 2, 2005
 • 18 Alanoglu G, Polat M, Ogut S, Tugba T, Ture E, Kaya S, Adiloğlu A, Kisioglu AN, Canatan D. "Hepatitis B Screening and Transmission Knowledge among Blood Donors," XXXth World Congress of International Society of Hematology Istanbul, Turkey, September 28 - October 2, 2005
 • 19 Alanoglu G, Polat M, Ogut S, Tugba T,Ture E, Kisioglu AN, Canatan D. "Apheresis Experıence of Suleyman Demirel University Blood Bank Apheresis Unit," 15th Congress of the Interdisciplinary European Society For Hemapheresis and Hemotherapy & 2nd National Congress Of Turkish Society For Hemapheresis Antalya, Turkey, October 5 - 9(In: Transfusion and Apheresis Science 33(2) October , 2005.)
 • 20 Özdemir R, Kisioglu AN, Öztürk M, Uskun E, Özgüner F. "Investigations On The Records Taken For Pregnant: Appropriateness Of Filing The Files For Monitoring The Pregnancy". 4rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2005.
 • 21 Kisioglu AN, Özdemir R, Adiloğlu AK, H. Şenol Coşkun HŞ."Investigations On The Records Taken For Pregnant: Care And Health Services Before And After The Birth" 4rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2005.
 • 22 Kisioglu AN, Nayir T, Türkoğlu H, Uzun E, Doğan M, Uskun E, Öztürk M."Attitudes And Knowledge Of Women Who Consult Village Clinics In City Center Of Isparta About Reproduction Health" 4rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2005.
 • 23 Karadağ N, Aslantekin F, Kisioglu AN. "Balıkesir Merkez 2 no'lu Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Kadınlarda Aile Planlaması Hizmetlerinin ve Yöntemlerinin Kullanılırlığı, " 3rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2003.
 • 24 Demirel R, Kisioglu AN, Uz E, Yılmaz HR, Kirbiyik S, Dogan M, Gökalp O, Ozturk M, Ozcelik N. "The Investigation of Prevalence of Cancer at Buyukkabaca of Isparta Province in Turkey", 5. İnternational Congress of Turkish Society of Toxicologyoctober, November 30, 2003.
 • 25 Arslan MK, Gültepe M, Arslan C, Alsancak G, Kisioglu AN, Tunc B, Ilhan İE. "The effect of Blood Lead Levels on Heamatological Parameters in Adolescent Auto Repairworkers, " Blood. American Society of Heamatology, San Diego, California, December 6-9, 2003.
 • 26 Aslan B, Kisioglu AN, Ozturk M, Kırbıyık S. "The Effect of Health Education on Prevalence of Hypertension in Middle Aged Women in a Poor Neighborhood on the Outskirts of a City in Turkey, " 3rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2003
 • 27 Kisioglu AN, Ozturk M, Çakmak ZA. "The Prevalence of Anemıa in Pregnant Women in Isparta, Turkey, " 3rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2003
 • 28 Ozturk M, Malas MA, Akkus S, Kisioglu AN, Hacıhimmetoğlu H. "Lineer Growth in Children with Cerebral Palsy in Isparta Convince, Turkey, " XII. Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, In: Developmental Medicine and Child Neurology 2000; 42 (Suppl 83):29-30, Tubingen-Germany, October 7-9, 2000.
 • 29 Kisioglu AN, Ozturk M, Demirel R. "The Evaluation of Knowledge, Attitude and Behavior about Hepatit-B Disease of Barbers in Isparta, " International Public Health Congress "Health 21 in Action", Abstract Book, p. 133, Istanbul, October 8-12, 2000.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Dingiloğlu Ü, Küçüksoku B, Demirel S, Uskun E, Kişioğlu AN. Organ Bağışının Dini Yönden Değerlendirilmesi. Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi. 7-10 Ekim 2015, Adana.
 • 2 Yürekli MV, Devran H, Yıldırım S, Uskun E, Kişioğlu AN. Anne Sütü, İslam, Tıp ve Günümüz. Uluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevi) Kongresi. 7-10 Ekim 2015, Adana.
 • 3 Gül E, Demirel TA, Kişioğlu AN; Alkol Bağımlılığı Hususunda Dini Yönden Yaklaşım. Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi. 7-10 Ekim 2015, Adana.
 • 4 Kişioğlu AN, Demirel T; İyilik Yapmaya Realistik Bakış: İyilik Yap Kötülük bul mu? / İyilik Yap Denize Aat mı? Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi. 7-10 Ekim 2015, Adana.
 • 5 Yıldırım S, Yürekli MV, Devran H, Erdoğan GÜL, Kişioğlu AN; Cinsel Sapmalar ve aile yapısına etkileri. Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi. 7-10 Ekim 2015, Adana.
 • 6 Küçüksoku B, Dingiloğlu Ü, Acet S, Kişioğlu AN; İslamiyetin Koruyucu Hekimlik Yönü. Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi. 7-10 Ekim 2015, Adana.
 • 7 Devran H, Demirel T, Yürekli MV, Yıldırım S, Kişioğlu AN; Kadına Yönelik Şiddet Sorunsalına Nebevi Bakış
 • 8 Yıldız K, Demirel S, Metin E, Kişioğlu AN;Sosyal Pediatri ve din faktörü. Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi. 7-10 Ekim 2015, Adana.
 • 9 Metin E, Yıldız K, Orhan H, Kişioğlu AN; Yaşlılık Dönemi Sorunlarına Çözüm Arayışında Çaresiz Kalan Küresel Dünyada Yaşlılık Sorunlarına Manevi Yardım ve Çözümler. Metin E, Yıldız K, Orhan H, Kişioğlu AN;
 • 10 Demirel T, Demirel Ç, Yorgancıgil H, Kisioglu AN. 21. yy penceresinden hekim ve hasta kimliğine bakış 21. yy penceresinden kültür ve kimlik uluslararası sempozyumu 26-28 may 2014 Bakü/Azerbaycan
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Can B. "Bir il sağlık müdürlüğünün örgüt ikliminin değerlendirilmesi" 2019
 • 2 Bilgi B " obezite hastalarında besin bağımlılığı sıklığının belirlenmesi ve sosyodemografik faktörlerin besin bağımlılığına etkisinin araştırılması" 2019
 • 3 Saraç A. Çocuk yuvası bakımında bulunan çocukların davranış sorunları ve çocuk yuvası personeline yapılan eğitimin bu sorunlar üzerindeki etkisi
 • 4 Kuşçu H. Sdü Zehra Ulusoy Onkoloji Merkezi Kanser Kayıt Sistemlerinin İncelenmesi Ve Kayıtlı Hastaların Epidemiyolojik Özellikleri
 • 5 Çelik R.: Isparta eğirdir ilçesi 15-49 yaş evli kadınlarda obesite prevalansı ve ilgili risk faktörlerinin belirlenmesi
 • 6 Kılınç AS.; Burdur il merkezi ilköğretim okullarındaki çocuklarda barsak parazitlerinin görülme sıklığı., S. Demirel Üniversitesi, 2007.
 • 7 Köroğlu, A., Lise yaş grubu gençlerde kişisel hijyen alışkanlıklarıyla ilgili tutum ve davranışlarına eğitimin etkisi, S. Demirel Üniversitesi, 2006
 • 8 Özdemir R, ISparta İl Merkezinde gebe lohusa izlem fişlerinin değerlendirilmesi . S. Demirel Üniversitesi, 2005
 • 9 Aslan B., Yenice Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 20-50 Yaş Arası Kadınların Hipertansiyonla İlgili Bilgi, Tutum, Davranışları ve Hipertansiyon Prevalansları, Eğitimin Hipertansiyon Prevalansına Etkisi. S. Demirel Üniversitesi, 2002.
 • 10 Özkahraman, Ş., "Bir sağlık ocağı bölgesindeki 15-49 yaş evli kadınlarda obezite prevalansı ve yapılan eğitimin obezite ile ilgili bilgi, tutum, davranış ve prevalansa etkisi " , S. Demirel Üniversitesi, 2002.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Kurnaz M "Bir tıp fakültesinde çalışmakta olan asistan hekimlerin yaşam anlamı ve psikolojik dayanıklılık özellikleri ve ilişkili faktörler" 2019
 • 2 Devran H "süleyman demirel üniversitesi fakültelerinde eğitim gören öğrencilerde psikolojik iyi oluş düzeyi ve etkileyen etmenler" .
 • 3 Yıldırım S. bir üniversitenin birinci öğretim lisans öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler 2018
 • 4 Arı S;SDU Tıp fakültesi Asistanları ve 6. sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgi ve tutumları
 • 5 Uzun E.; Isparta İl ve İlçe Merkezlerindeki ''Aile Sağlığı Merkezlerinde'' Soğuk Zincir, Mevcut Durum ve Uygulamalar. S. Demirel Üniversitesi, 2007
 • 6 Kırbıyık, S., "Isparta ili 2002 yılı Mortalite Kayıtlarının Değerlendirilmesi" S. Demirel Üniversitesi, 2004
 • 7 Demirel R.; "Isparta il merkezinde ilköğretim okullarında okul sağlığı araştırması" S. Demirel Üniversitesi ,2003
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta İlinde 2002 Yılı Mortalite Kayıtlarının Değerlendirilmesi SDÜ-BAP 0651-TV-03 .2003-2004
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 H. Şenol Coşkun, Gülgün Tınaz, Nesimi Kişioğlu, F. Filiz Arı, Ali Ayata, Özden Çandır, Ahmet Akkaya, İnci Ergürhan İlhan. "Akciğer kanserli hastalarda ve sağlıklı bireylerde GSTP1 and GSTM1 genlerinin moleküler analizi". SDÜ-BAP. 0763-M-03. (2003-2005)
 • 2 Isparta İlinde 7-12 yaş arası çocuklarda iyot eksikliği ve guatr prevelansı 0428
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Uluslararası Karaciğer Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2009, Isparta, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Aile danışmanlığı
 • 2 Bilimsel Kurul: 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
 • 3 Bilimsel Kurul:13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
 • 4 Bilimsel kurul: VI. Temel Sağlık Hizmetleri 15.ekim.2009
 • 5 Bilimsel Kurul:12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
 • 6 Bilimsel Kurul:11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
 • 7 III. Halk Sağlığı Günleri
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Orta Okullarda Sigaraya Karşı Yapılan Eğitimlerde Eğitimcilik(Sağlık Müdürlüğü İşbirliğiyle)
 • 2 Domuz Gribi Ve Bağışıklanma Konularında Halk Eğitimleri Yalvaç, Bahtiyar vs.
 • 3 Isparta Burdur Bölgesi "Aile Hekimleri Sertifikasyon Programı" 5 grup
 • 4 Kanserden korunma paneli burdur
 • 5 Isparta Dönerci-Tostcu Sertifikasyon Programı
 • 6 Sigarasız temiz bir toplum kampanyası (Panel). 20 Kasım 2000 Kültür Sinaması. ISPARTA Düzenleyen: Isparta Sağlık Müdürlüğü
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Dokuzuncu Ulusal Halk Sağlığı Günleri, GATA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında "Tatlı Yuvam" isimli fotoğrafım üçüncülük almıştır.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDU Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 2 Genel Tıp Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Bor’ un İnsan Sağlığı Ve Beslenme Üzerine Etkisi
 • 2 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılardaki İlaç Profilinin Değerlendirilmesi: İlaç-İlaç Etkileşimi Analizi
 • 3 ÖĞRENCİLERİN ÖTENAZİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • 4 Genel anestezi altında dental cerrahisi (cerrahi) yapılan hastalarda HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV preoperatif seroprevalansı
 • 5 Brucellar Spondylodiscitis İn Chronic Low Back Pain Patients
 • 6 Emzirme Döneminde Olan Annelerin Bebek Besleme Alışkanlıkları ve Bunları Etkileyen Faktörler
 • 7 Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri
 • 8 Lisansüstü Eğitimde Bilimsel Araştırmalar Kursunun Faydaları
 • 9 Sağlık eğitimi alan bir grup öğrencinin empatik eğilim ve becerisi
 • 10 ISPARTA VE CİVARINDA TÜKETİLEN SULARIN İÇERİK VE SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 11 Prevalence of the metabolic syndrome among adults in a family health center in Turkey
 • 12 Antakya’da İnmeye Bağlı Mortalite 2011
 • 13 AĞRI İLİ KÖYLERİ GEBE VE ÇOCUK İZLEMLERİ DURUMU VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ULAŞILABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ
 • 14 KADINLARIN SEZARYEN/VAJİNAL DOĞUMA İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ KALİTATİF ANALİZİ
 • 15 Klinik ve Bilimsel Araştırmalarda Etik Kurallar
 • 16 AYDIN İLİNDE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA OBEZİTE VE AŞIRI KİLOLULUK PREVELANSI
 • 17 Konya ili Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi(KETEM) deri kanseri tarama sonuçları
 • 18 İstanbul İlindeki Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
 • 19 Hemşirelikte Yetki Devri
 • 20 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları
 • 21 Pediatrik Infeksiyon Hastaliklarinda Mikrosedimantasyonun Tanisal Değeri
 • 22 Hekim Haci Pasa’s (Physician Hadji Pasha) Brief Biography And His Opinions On Medical Deontology
 • 23 Konya’da engelli çocukların sağlık hizmetlerinden yararlanmave beklenti durumu
 • 24 Sağlık Sorunları Nedeniyle Profesyonel Diskalifiyenin Risk Faktörleri
 • 25 Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşlıların Kullandığı Sağlık Kurumları ve Etkileyen Etmenler
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 PSORİAZİS’E İLİŞKİN BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA İKİ DERMOTOLOJİST:CEVAT KERIM INCEDAYI ve BERTHA OTTENSTEIN
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 SDU Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dalı Başkanlığı 2005-2006
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Bilim Ve Bahar Şenliği "Bilim Komisyonu"
 • 2 Bologno eşgüdüm komisyonu
 • 3 Eğitim öğretim yönetmelik ve yönergelerinde değişiklik komisyonu
 • 4 SDU Tıp Fakültesi Eğitim öğretim Başkoordinatör yardımcılığı
 • 5 Kantin, Kafeterya, Fotokopi odası Vb.Denetleme kurulu üyesi
 • 6 Mezuniyet sonrası tıp eğitimi koordinasyon kurulu üyeliği
 • 7 Zehra Ulusoy Onkoloji Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 WHO: GARDS ( Global alliance against chronic respiratory diseases) uygulaması için KH Yolları Hast. Önleme ve Kontrolü Isparta il kurulu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Valiliği Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Üyeliği
 • 2 Isparta valiliği madde bağımlılığı ile mücadele komisyon üyeliği
 • 3 Isparta Valiliği İl Kanser Danışma Kurulu üyeliği
 • 4 İsparta Valiliği "intihar vakalarının nedenlerini araştırma ve değerlendirme komisyonu" üyeliği
 • 5 TTB (Halk Sağlığı Kolu)
 • 6 HASUDER üyesi
 • 7 Isparta Diabet Cemiyeti (Kurucu) Üyeliği 2. Başkanlığı
 • 8 Verem Savaş Derneği Üyeliği
 • 9 Sağlık Sosyal Yardım Vakfı Doğal Üyeliği ve 2. Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Kanser Kayıt Merkezi Sorumlusu
VERDİĞİ DERSLER
Ana Sağlığı
Çocuk Sağlığı
Genel Halk Sağlığı D3
Halk Sağlığı SHMYO
Halk Sağlığına Giriş D1
PDÖ Dönem 1
PDÖ Dönem 2
Sağlık Yönetimi
Temel Halk Sağlığı YL
Tıbbi Etik, Deontoloji, Tıp Tarihi
Toplum Beslenmesi
 
Bu İçeriği Paylaş!