KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kadir KASALAK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114159
E-Posta kadirkasalak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/kadirkasalak
ORCID ID 0000-0002-6843-5866
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAKINÇAĞ TARİHİ 28.10.1976
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAKINÇAĞ TARİHİ 26.10.1979
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ . 14.06.1991
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Türk Dış Politikası ,Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve İktisat tarihi,Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat Tarihi,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 KASALAK, Kadir, Milli Mücadele de Manda ve Himaye Meselesi, Gnkur. ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara 1993.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 22.Kasalak, Kadir,"Paris Barış Konferansında Ermeniler Ve Kürtler",Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,Cilt: VIII, Sayı:1, Elazığ 2012.
 • 2 20.KASALAK,Kadir, "Irak'ta Manda Yönetiminin Kurulması ve Atatürk Dönemi Türkiye Irak İlişkileri", Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi,Yıl:5,Şubat 2007,Sayı:9,Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.
 • 3 21-KASALAK,Kadir,"Sistem Yaklaşımı ve Atatürk" Sosyal Bilimler Dergisi,SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını,Sayı:14,Isparta 2007.
 • 4 18-KASALAK, Kadir, "Milli Mücadele Başlarında Türkiye'yi Bölme Gayretleri", SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:11, Isparta 2006.
 • 5 19.KASALAK,Kadir, "Suriye'de Manda Yönetiminin Kurulması ve Türkiye'ye Etkileri", Ortadoğu Araştırmaları Dergisi,C.IV,S.2,Elazığ 2006.
 • 6 16.KASALAK,Kadir,"Süleyman Demirel ve Üniversiteler",Bilim Yolu Özel Sayı,Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kasım 4/2004.
 • 7 17.KASALAK,Kadir,"Milli Mücadele'de Manda veya Himaye İsteyen Cemiyet ve Fırkalar",Cumhuriyetin 80.Yılına Armağan,Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları,Ankara Üniversitesi Basımevi Kasım 2004.
 • 8 15.KASALAK,Kadir,GÜNDÜZ,Tufan, "II.Osman'ın Hotin Seferi (1621)", OTAM Dergisi,Sayı:14, Ankara üniversitesi Basımevi,ANKARA 2003.
 • 9 14.KASALAK, Kadir, "İzmir'in İşgalinden Sonra Osmanlı Devleti'nin Siyasi Durumu ve Mitingler ( 15 MAYIS - 3 TEMMUZ 1919 ) ", Atatürk Haftası Armağanı 10 KASIM 2001, Ankara 2001, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları .
 • 10 12.KASALAK, Kadir;"Birinci Dünya Savaşında Hille İsyanları" Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi C.XVI, Ankara MART 2000, S.46, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • 11 13.KASALAK, Kadir, "Plevne Savunması Hakkında Bir İnceleme" , SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, ISPARTA 2000.
 • 12 10.KASALAK, Kadir;"Kuva-yı Milliye'nin Askerî Açıdan Etüdü", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 42, Ankara Mart 1999, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • 13 11.KASALAK, Kadir;"Büyük Devletlerin Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettikleri Siyaset (1914-1918) II", Askerî Tarih Bülteni, Şubat 1999, S. 46, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
 • 14 7.KASALAK, Kadir;"Mondros Mütarekesi Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu (1918 Yılı) ", Askerî Tarih Bülteni, Şubat 1998, S. 44, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları
 • 15 8.KASALAK, Kadir-TAŞKIRAN Cemalettin;"Tarihi Gerçekler ve Uluslar Arası İlişkiler", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1988, S.45, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
 • 16 9.KASALAK, Kadir;"Büyük Devletlerin Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettikleri Siyaset (1914-1918) I", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1998, S. 45, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları.
 • 17 6.KASALAK, Kadir;"Laiklik", Silahlı Kuvvetler Dergisi, Nisan 1997, S.116, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
 • 18 5.KASALAK, Kadir; "Millî Mücadele Başlarında Türk-Rus İlişkileri", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1994 S. 37, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
 • 19 1.KASALAK, Kadir; "Erzurum Kongresinin Yapıldığı Günlerde Manda ve Himaye Konusunda Komutanlar Arasında Yazışmalar ve Basında Tartışmalar", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. VIII, S. 23, Ankara 1992, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • 20 2.KASALAK, Kadir; "Sömürgecilik ve Osmanlı Devleti'nin Son Yılları", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1992, Sayı:33, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.
 • 21 3.KASALAK, Kadir;"Sivas Kongresi Öncesinde Manda ve Himayenin Türk Basınında Tartışılması ve Komutanlar Arasında Yazışmalar", Atatürk Yolu Dergisi; S. 10, Kasım 1992. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.
 • 22 4.KASALAK, Kadir;"Millî Mücadele Yıllarında İngiltere'nin Kürt Devleti Kurma Faaliyetleri", Türk Kültürü Dergisi, Mart 1992, S. 347, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KASALAK, Kadir, "1914-1915 Yıllarına Ait Adliye ile İlgili Bazı Kanunların Müzakeresi"Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. 26 Ekim 1979.
 • Doktora Tezi
 • 1 KASALAK, Kadir, "Milli Mücadele de Manda ve Himaye Meselesi", Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü. 14 Haziran 1991.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 14-Hüseyin Aydoğmuş, Türkiye'de Mülki Teşkilatlanma (1920-1924), 11.07.2016 tarihinde mezun oldu.
 • 2 12.Ramazan Baş, "II.Dünya Savaşı Yıllarında Ve Sonrasında Türk Yunan İlişkilerinde Dostluk Örnekleri (1939-1954), 27.12. 2015.
 • 3 13. Canan Çetinkaya, "Osmanlının Son Yıllarında Ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Şans Oyunları", 15 Temmuz 2015.
 • 4 10.Süleyman Ülger,"Paris Barış Konferansı'nın(Vakit, Sabah, İstiklal, İstanbul, Tarik Gazeteleri)İstanbul Basınına Yansımaları.Tez'in kabul tarihi:08.01.2012
 • 5 11.Lale Kırca,"II. Dünya Savaşı'nın Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin Türk Basınına Yansıması (1945-1950),09.08.2012.
 • 6 6-Adnan MUHACİR,"Oniki Ada'da Türkler'in Durumu",Sosyal Bilimler Enstitüsü,Bitiş Tarihi: 16.02.2011.
 • 7 7-Ahmet Çelik,"İnönü Döneminde Muhalif Basın (1939-1945),Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bitiş Tarihi:16.02. 2011.
 • 8 8-Serkan Tercan,"Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetleri'nin Kafkas Politikası",Bitiş Tarihi:25 Mayıs 2011.
 • 9 9.Çiğdem AYDOĞMUŞ,"İstanbul Basınına Göre Demokrat Parti Dönemi İktidar -Muhalefet İlişkisi 1950-1960",Bitiş Tarihi:29.06.2011.
 • 10 5-Bilal Güneş,"1945-1980 Yılları Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi", Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans,Bitiş tarihi: 16 Eylül 2009.
 • 11 3-Mehmet Lale, "II.Mahmud Dönemi Kılık Kıyafet Alanında Yapılan Yenilikler" , Bitiş Tarihi:23.06.2006
 • 12 4-Cenk Şen ; "Stalin Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri (1923-1953)." Bitiş Tarihi: 8 Eylül 2006
 • 13 1-Ayşe Demiralp ;"Süleyman Demirel Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları"Bitiş tarihi;15.02.2005
 • 14 2-Fatmagül KESİKTAŞ ;"Kıbrıs Sorununun Türk-ABD İlişkilerine yansıması, Johnson Mektubu (1960-1965)"Bitiş tarihi:16.08.2005
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 7- Adnan Muhacir, 1965 Seçimlerinden 12 Mart Muhtırasına İktidar Muhalefet İlişkileri, 02.03.2021 de mezun oldu.
 • 2 6- Sedat Gencer, Turancı, Marksist, Kemalist İmparatorluktan Cumhuriyet'e Bir Entelektüelin Portresi: Şevket Süreyya AYDEMİR. 22.10.2020 mezun.
 • 3 5- Ayşe Yarar, Tek Parti Yönetiminin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve Meksika Örnekleri, 29.11.2019
 • 4 3-Şengül Büyükboyacı, Süleyman Demirel Dönemi(1965-1971) Eğitim Politikaları ve Uygulamalarının Türk Basınındaki Yansımaları, 7 Şubat 2018 de tamamlandı.
 • 5 4- Yusuf Yıldırım, Türkiye'de Muhafazakar Düşüncenin Bir Meslek Kuruluşu Olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üzerindeki Etkisi(1950-1954) Aralık-2018 de tamamlandı.
 • 6 2-Can Deveci, "Filistin'de İngiltere Mandasının Kuruluşu", 15.09.2017, tarihinde tamamlandı.
 • 7 1-Fuat UÇAR, "Türk Siyasetinde Cepheleşme Olgusuna Bir Örnek: Milliyetçi Cephe Hükümetleri", 4 Temmuz 2014'de tamamlandı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 8- Türkiye'de Muhafazakar Düşüncenin Bir Meslek Kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üzerindeki Etkisi (1950-1954)
 • 2 7.KASALAK, Kadir,"Süleyman Demirel Dönemi (1965-1971)Eğitim Politikaları ve Uygulamalarının Türk Basınındaki Yankıları",konulu ve 3201-D1-12 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Şengül Büyükboyacı)2016'da tamamlanacaktır.
 • 3 4.KASALAK, Kadir,"Türk Siyasetinde Cepheleşme Olgusuna Bir Örnek: Milliyetçi Cephe Hükümetleri",konulu ve 3246-D1-12 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Fuat UÇAR)Temmuz 2014'de tamamlandı. BAP kararı 17 OCAK-2015
 • 4 6.KASALAK, Kadir,"Osmanlının Son Dönemi Ve Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Şans Oyunları (1923-1938)konulu ve 3527-YL1-13 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Canan Çetinkaya)2 Temmuz 2015'de tamamlanmıştır. BAP Kararı-19 Ocak 2016
 • 5 5.KASALAK, Kadir,"İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ve Sonrasında Türk Yunan İlişkilerinde Dostluk Örnekleri (1939–1954)" konulu ve 3777-YL1-13 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Ramazan Baş)6 Haziran 2015'de tamamlanmıştır.
 • 6 3.KASALAK, Kadir,"II. Dünya Savaşı’nın Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Türk Basınına Yansımaları ( 1945–1950 )" konulu ve 2247-YL-10 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Lale KIRCA) 9 Eylül 2012'de tamamlanmıştır.
 • 7 1.Kasalak,Kadir. “İkinci Dünya Savaşı Sürecinde 1939–1945) Muhalif Basın.konulu ve 2247-YL-10 numaralı BAP Projesi (Ahmet Çelik) tamamlanmıştır.
 • 8 2.Kasalak,Kadir,“Onikiada’da Türkler’in Durumu (1923-1947)” konulu ve 2247-YL-10 numaralı BAP Projesi (Adnan Muhacir) tamamlanmıştır.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 KASALAK, Kadir, 1993 yılı Askeri Tarih Kollokyumu düzenlenmesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 KASALAK, Kadir, Altıncı Askeri Tarih Semineri düzenleme komitesi üyeliği
 • 2 KASALAK, Kadir, Beşinci Askeri Tarih Semineri düzenleme komitesi üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 20.KASALAK, Kadir ,"Modernleşme Ekseninde Türkiye",TRT-1 ANKARA RADYOSU'nda "12 Ada ve 12 Ada Türkleri'nin Durumu" konulu söyleşi programında konuşmacı olarak katılım. 11 Eylül 2013, saat:11.05-11.55.
 • 2 18.Kasalak,Kadir,Atatürk'ü anma haftası kapsamında Isparta Valiliği ile Üniversitemizin koordinesiyle: Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinin katıldığı "Atatürkü anlamak" konulu bir panelde konuşmacı olarak görev almak.Kanal 32 Televizyonunda (10.11.2010 çarşamba ) yayınlanmıştır.
 • 3 19.Kasalak,Kadir,Atatürk'ü anma haftası kapsamında Isparta Valiliği'nin düzenlemiş olduğu 09.11.2010 tarihli ve "Atatürk'ün Devlet ve Demokrasi Anlayışı" konulu Konferansta konuşmacı olarak yer almak.Yer:"Öğretmenevi Konferans Salonu."
 • 4 17.KASALAK, Kadir, "Son Gelişmeler Işığında Ermeni Meselesi" Şarkikaraağaç /ISPARTA Kaymakamlığının düzenlediği 17 Nisan 2009 tarihli verilen konferans.Power Point sunumu ile.
 • 5 16.KASALAK,Kadir, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu'nun "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu panelde panelist olarak yer almak.07.11.2008
 • 6 15.KASALAK, Kadir, "Sözde Soykırım İddiaları Gerçek mi? Tehcir ve Soykırım Kavramlar ışığında Ermeni Meselesi" Atabey/ISPARTA Kaymakamlığının düzenlediği 20 Ekim 2006 tarihli "Atatürk İlköğretim Okulu'nda" verilen konferans.Power Point sunumu ile.
 • 7 12.KASALAK, Kadir, " Tehcir ve Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" adlı konferans. 8 Kasım 2005 tarihinde Uluborlu/ISPARTA Kaymakamlığının organizasyonunda Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda saat:14.00'de verilmiştir.
 • 8 13. KASALAK, Kadir, " Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" adlı konferans.22 Kasım 2005 tarihinde Senirkent/ISPARTA Kaymakamlığının organizasyonunda Belediye Sinema Salonu'nda saat:14.00'de verilmiştir.
 • 9 14.KASALAK,Kadir, "Cumhuriyet Döneminde YALVAÇ" konulu konferans.Yalvaç Belediyesi tarafından düzenlenen "Yalvaç(PİSİDİA ANTİOKHEİA)Kültür,Sanat ve Turizm Festival" i kapsamında 06 Ağustos 2005 günü saat:15.00'de Belediye Düğün Salonu'nda verilen konferans.
 • 10 11. KASALAK, Kadir, "Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" adlı konferans.25 Mayıs 2004 tarihindeYalvaç/ISPARTA Kaymakamlığının organizasyonunda Belediye Düğün Salonu'nda saat:15.00'de verilmiştir.
 • 11 9.KASALAK, Kadir, "Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları" konulu Eğirdir Kaymakamlığının düzenlediği Eğirdir Belediyesi Düğün Salonu'nda 25 Mart 2003, saat:11.00.verilen konferans.
 • 12 10.KASALAK, Kadir, "Tehcir ve Soykırım Kavramları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" konulu konferans Isparta Öğretmenevi 18 Aralık 2003.
 • 13 7,KASALAK, Kadir, "Çağdaşlaşma ve Atatürk" 8 Kasım 2001'de SDÜ Burdur Sağlık Yüksek Okulunda verilen konferans
 • 14 8.KASALAK, Kadir, "Cumhuriyet Yönetiminin Kazanımları" konulu Prof.Dr. Bayram KODAMAN, Prof.Dr. Kemal GÖDE, Yrd.Doç.Dr.Kadir KASALAK'ın katıldığı, SDÜ Ziraat Fakültesinde yapılan 28 Ekim 2001 günü panel.
 • 15 5. KASALAK, Kadir, "Atatürkçü Düşünce de Çağdaşlaşma" 10 Kasım 2000 de SDÜ Uluborlu Meslek Yüksek Okulunda verilen konferans.
 • 16 6.KASALAK, Kadir, "Jeopolitik, Türkiye'nin Jeopolitiği ve Bundan Kaynaklanan Tehditler" 27 Ekim 2000 de SDÜ Yalvaç Meslek Yüksek Okulunda verilen konferans.
 • 17 4. KASALAK, Kadir, "Bosna - Hersek'in Dünü, Bugünü " 14 Ocak 1993 de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde verilen konferans.
 • 18 2.KASALAK, Kadir, "Atatürk'ün Dış Politikası" 10 Kasım 1992 de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde verilen konferans
 • 19 3.KASALAK, Kadir, "Türk Tarihinde Demokrasi Motifleri" konulu konferans, Çankırı Meslek Yüksek Okulu 10 Kasım 1992.
 • 20 1.KASALAK, Kadir, "Atatürkçü Görüşün Temel İlkeleri" 26 Mayıs 1991 de Kara Harp Okulu'nda verilen konferans.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 KASALAK, Kadir, Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi haberleşme üyeliği1999-devam ediyor.
 • 2 KASALAK, Kadir, Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Üyeliği Gnkur.Atase Bşk.lığıAnkara 1983-2001
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ-2015
 • 2 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 3 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 4 Kadir Kasalak, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ
 • 5 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 6 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 7 Kadir Kasalak, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ
 • 8 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 9 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 10 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 3- Kadir Kasalak, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Soyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Web: http://sbedergi.karatekin.edu.trISSN: 1309 - 3738
 • 2 2-Kadir KASALAK,"Toplumsal Hafıza Bağlamında I. Balkan Savaşı Bakiyyeleri ve Hindistan Kızılayı Heyetleri"KONULU UŞAK üNİVERSİTESİ BAP Projesi hakemliği.Mayıs 2013.
 • 3 1.Akademik Tarih Dergisinde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 KASALAK, Kadir SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Kasalak,Kadir, Fen Edebiyat Fakültesi, "Tarih Bölüm Başkanı yardımcılığı,2004-2008.
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 KASALAK,Kadir, Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Yürütme Kurulu Üyeliği 5 YIL
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 KASALAK, Kadir, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi "Sosyal Bilimler Dergisi" Yayın Kurulu Üyeliği 2004-2010
 • 2 KASALAK, Kadir, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi "Sosyal Bilimler Dergisi" Yayın Kurulu Üyeliği 2004-2010
 • 3 KASALAK, Kadir, Süleyman Demirel Üniversitesi ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ 2000-2011 Devam ediyor.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 KASALAK, Kadir, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ "Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi" Başkan Vekilliği.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 KASALAK, Kadir, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ( ATASE), 1. Askeri Tarih Kurul Başkanı
 • 2 KASALAK, Kadir, Öğretim Görevlisi 1991-1993 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 3 KASALAK, Kadir, Öğretim Görevlisi 1982-1991 Kara Harp Okulu
VERDİĞİ DERSLER
1923-1930 Atatürk Dönemi Iç Politika
1923-1930 Atatürk Dönemi Iç Politika Tarihi
1930-1938 Atatürk Dönemi İç Politika Tarihi
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II
Demokrasi Tarihi
İnönü Dönemi İç Politika
Jeopolitik
Menderes Dönemi Iç Politika (Dok.)
Milli Mücadele Tarihi
Milli Mücadele Tarihine Giriş
Modern Ortadoğu Tarihi
T.C. Teşkilat Tarihi
Tarih Felsefesi
Tarih Felsefesine Giriş
Tarih Metodolojisi
Tarih Semineri II
TC. Sosyal ve İktisat Tarihi
Türk Demokrasi Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Çok Partili Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi (Doktora)
Türkiye Cumhuriyeti Çok Partili Dönemi Teşkilat Tarihi (Yüksek Lisans)
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Ve İktisat Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1923-2000)
Türkiye Cumhuriyeti Tek Partili Dönem Egitim ve Kültür Tarihi (Doktora)
Türkiye Cumhuriyeti Tek Partili Dönemi Teşkilat Tarihi (Yüksek Lisans)
Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye
 
Bu İçeriği Paylaş!