KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Altuğ ŞENOL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta altugsenol@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP 26.07.1996
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi (ERCP), Endoskopik Ultrasonografi (EUS), İnflamatuar barsak hastalıkları, Kronik Hepatitler
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Altuğ Şenol,"Sistemik Hastalıklar ve Özofagus",Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2012;5(3):121-4
 • 2 Altuğ Şenol, M.Cem Koçkar. Disfaji. Yeni Tıp Dergisi. 2008;25:2:76-79.
 • 3 C.Çerçi, A.Şenol, C.Koçkar, M.Akçaoğlu, N.Kaymakçıoğlu. Laparoskopik kolesistektomiye bağlı safra yolları yaralanmalarının endoskopik tedavisi. Yeni Tıp Dergisi. 2008;25:2:102-106.
 • 4 Ü.Sarıtaş, İ.Gören, A.Şenol. Terapotik ERCP komplikasyonları için risk faktörleri: Tek merkezli prospektif çalışma. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2006;5(3):163-168.
 • 5 M.İşler, A.Şenol, Probiyotiklerle tedavi, Progres iç Hastalıkları tıp dergisi, 2005(3);115-125.
 • 6 A.Şenol, M.İşler, Antibiyotiğe bağlı diyare, Progres iç Hastalıkları tıp dergisi, 2005( 2); 67-73.
 • 7 A.Şenol, M.İşler, Hipertiroidizmin karaciğere etkileri, Progres iç Hastalıkları tıp dergisi, 2005(1); 28-33.
 • 8 M.Özgüner, A.Şenol, M.Ural, M.İşler, Deneysel hipertiroidinin erişkin sıçan testis dokusunda oluşturduğu histolojik değişiklikler, S.D.Ü.tıp Fakültesi dergisi, 2004; 11,(3):1-6
 • 9 M.İşler, A. Şenol, Probiyotikler ve sindirim sistemi hastalıkları. Galenos, 2004;92;20-28
 • 10 A. Şenol, M. İşler. Zollinger Ellison Sendromu. Galenos 2003; 82: 36-40.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 E. Cure, A. Senol, C. Kockar, A. Basturk, M. Isler. Behcet´s disease with gastric involvement: a case report. Case Rep Clin Pract Rev, 2008; 9: 4-6.
 • 2 E.Cure., A.Şenol, O. Kaya, C.Koçkar, Y.Songür, M.İşler. A spontaneous fungal peritonitis in a case with cryptogenic cirrhosis. Case Rep Clin Pract Rev 2007:8:197-199.
 • 3 E.Cure., A.Şenol, C.Koçkar, A.Baştürk, B.Aydın, Y.Songür. Rare case of Cefotaxime induced leukocytoclastic vasculitis in alcoholic patient. Case Rep Clin Pract Rev 2007:8: 309-312.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 M. Akın, M.İşler,A.Şenol,G.Aksakal,C.Koçkar,Y.Songür.Paroxetine Induced Toxic Hepatitis: Case Report. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 32(1);264-6, 2012.
 • 2 Mete Akın, Mehmet İşler, Altuğ Şenol, Süleyman Kutluhan, Ahmet Tüfekçi,"Choreiform movements associated with pegylated interferon-alpha in a patient with chronichepatitis C", Turk J Gastroenterol. 2012;23(5):618-9.
 • 3 Işler M, Akin M, Senol A, Yariktaş M. Acute bilateral parotid gland swelling after endoscopy. Turk J Gastroenterol. 22(3):351-2,2011.
 • 4 Senol A, Isler M, Minkar T, Oyar O. A sewing needle in the liver: 6 years later. Am J Med Sci. 339(4):390-1,2010.
 • 5 A.Şenol, M. İşler, MC. Koçkar, E. Cüre, Y. Songür. Colchicine-induced Hepatotoxicity. Nobel Medicus. 2009;5 (2), 72-74.
 • 6 A.Yesildag, A. Senol, M. Koroglu, C. Kockar, O. Oyar, M. Isler. Hepatobiliary fascioliasis: a case with unusual radiological features. Diagn Interv Radio. 2009; doi: 10.4261/1305-3825.DIR.2350-08.1.
 • 7 A.Şenol, M. İşler, Y. Songür, M.C. Koçkar, Ö.R. Tarhan, İ.Uslan. Jejunogastric intussusception: a rare cause of hematemesis. The Turkish Journal of Gastroenterology. 2009;20:1:74-75.
 • 8 E.Cüre, K.Demir, C.Koçkar, A.Baştürk, A.Şenol. A rare case of Tibolone induced toxic hepatitis. Nobel Medicus. 2008;4:2:33-35.
 • 9 G.Alanoglu, S.Kılbas, C.Arslan, A.Senol, S.Kutluhan. Autoimmune hemolytic anemia during interferon-beta-1b treatment for multipl sclerosis. Multiple Sclerosis. 2007;00:00.
 • 10 Sahin M, İsler M, Senol A, Demirci M, Aydın ZD, Does Fasciola hepatica infection modify the response of acute hepatitis C virus infection to IFN- α treatment. World J Gastroenterol, 2005;11(48):7688-7689.
 • 11 Demirci M, İsler M, Cicioğlu AB, Senol A, Korkmaz M. Coinfection of Chronic Hepatitis B and Faciolosis. Infection 2004; 32: 54-56.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 C.Koçkar, A. Şenol, A. Baştürk, B. Aydın, E. Cüre, 1Demonstrated Anomalous Pancreaticobiliary Ductal Junction", The New Journal of Medicine 2008; 25: 46-47.
 • 2 E.Cüre, A. Denler, M. C. Koçkar, A. Şenol, A. Baştürk, B. Aydın. Anorektal malformasyon tespit edilen 51 yaşında kadın hasta: olgu sunumu. Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: 59-60.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 A.Şenol, Ü.Sarıtaş, B.Aydın, A.Ayan.Özofagus varis tanısında noninvazif bir test: Trombosit sayısı/Dalak çapı oranı. 24. Ulusal Gastroenteroloji haftası, 2007, Nevşehir.
 • 2 A.K.Adiloğlu, M.İşler, A.Şenol, İ.Gören, N.Karahan, S.Önal, Ö.Çandır. H.pylori dışkı antijen testi: Hasta popülasyonumuz için en iyi test eşik değerinin belirlenmesi. 4. Hepatogastroenteroloji kongresi, 2007, Antalya.
 • 3 A.K.Adiloğlu, M.İşler, İ.Gören, Ö.Çandır, A.Şenol, S.Önal, N.Karahan. Helicobakter pylori dışkı antijen testi titresi, histolojik gastrit şiddeti ve H.pylori yoğunluğunu yansıtmaktadır. 4. Hepatogastroenteroloji kongresi, 2007, Antalya.
 • 4 Y.Songür, M.İşler, AG.Karahan, A.Şenol, İ.Gören, M.Keskin, H.Kuleaşan, İ.Onaran, G.Başyiğit, F.Gültekin, A.Kart. Deneysel akut pankreatitte probiyotiklerin koruyucu etkisi. 3. Hepatogastroenteroloji kongresi, 2006, Antalya
 • 5 A.Şenol, M.İşler, Y.Songür, Ö.R.Tarhan, M.N.Karakaya, M.C.Koçkar. Jejunogastrik İntusussepsiyon: Nadir bir hematemez vakası. 24.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2007, Nevşehir.
 • 6 Ü.Sarıtaş, H.Demirkan, A.Şenol, İ.Barut, N.Kaymakçıoğlu, N.Kapucuoğlu. Gastrointestinal sistem kanamasına neden olan biri Nörofibromatozisle birlikte iki dev stromal tümör olgusu. 24.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2007, Nevşehir.
 • 7 C.Koçkar, A.Şenol, E.Cüre, A.Baştürk. Pankreatikobiliyer açılım anomalisi tespit edilen bir olgu. 24.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2007, Nevşehir.
 • 8 C.Koçkar, M.İşler, E.Cüre, A.Şenol, A.Baştürk, A.Küçük. Gastroözofageal reflüye bağlı gelişen hıçkırık:İki olgu sunumu. 24.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2007, Nevşehir.
 • 9 Ü.sarıtaş, A.Şenol, H.Demirkan, G.Alanoğlu. Masif gastrointestinal sistem kanamasına neden olan duodenal dieulafoy lezyonunun endoskopik band ligasyonu ile tedavisi. 24.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2007, Nevşehir.
 • 10 Ü.Sarıtaş, A.Şenol, İ.Gören, H.Demirkan. Sfinkter oddi disfonksiyonu olan hastalarda ampirik endoskopik sfinkteretomi sonuçları. 24.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2007, Nevşehir.
 • 11 Ü.Sarıtaş, S.Göksu, A.Şenol, H.Demirkan. Gluten enteropatisi tanısında gecikme, neden?. 24.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2007, Nevşehir.
 • 12 E.Cüre, A.Şenol, C.Koçkar, A.Baştürk, M.İşler, A.Küçük. Melena şikayeti ile gelen mide tutulumu tespit edilen bir Behçet hastası. 24.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2007, Nevşehir.
 • 13 E.Cüre, A.Şenol, C.Koçkar, A.Baştürk, B.Aydın. Sefotaksim kullanımına bağlı lökositoklastik vaskülit görülen alkolik karaciğer sirozu tanısı ile takip edilen olgu. 24.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2007, Nevşehir.
 • 14 Ü.Sarıtaş, A.Şenol, İ.Gören. Ektopik Biliyer Açılım. 24.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2007, Nevşehir.
 • 15 A.Şenol, M.İşler, A.Yeşildağ, M.Cem Koçkar, G.Ersöz, Y.Songür. Sekonder sklerozan kolanjitin nadir bir nedeni : Fasciolosis. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2006, Antalya
 • 16 A.Şenol, Y.Songür, Y.Ugan, A.Ayan, M.İşler. Helicobakter pilori eredikasyonunda klasik üçlü tedavi artık yeterli mi?. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2006, Antalya.
 • 17 A.Şenol, M.İşler, İ.Gören, G.Aksakal, E.Cüre, MC. Koçkar, Y.Songür. Kronik hepatit C'li hastalarda Alfa-fetoprotein seviyelerine interferon+ribavirin tedavisinin etkisi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul.
 • 18 A.Şenol, M.İşler, M.Yarıktaş, G.Aksakal, İ.Gören. Kronik hepatit C'li hastalarda interferon ve ribavirin tedavisinin işitme düzeyleri üzerine etkisi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul.
 • 19 A.Şenol, M.İşler, İ.Gören, AG. Karahan, Ü.Sarıtaş, S.Kaya, M.Kiriş, G.Başyiğit, O.Aktürk, H.Kuleaşan, BC.Arıdoğan, H.Demirin, ML.Çakmakçı. Sıçanlarda aspirin ile uyarılan mide mukoza lezyonlarının önlenmesinde probiyotiklerin rolü. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 20 E.Cüre, A.Şenol, K.Demir, C.Koçkar, Y.Songür, M.İşler. Sirozlu bir hastada nadir bir peritonit vakası. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 21 E.Cüre, K.Demir, MC Koçkar, A.Şenol, M.İşler, EG Alanoğlu. Masif asit etyolojisi; Multipl Myelom, olgu sunumu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 22 K.Demir, E.Cüre, MC. Koçkar, A.Şenol, S Kıztanır, M. İşler. Livial kullanımına bağlı 6 aydan uzun süren toksik hepatit olgusu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 23 Ü.Sarıtaş, A. Şenol, M.Keskin , Nadir bir intestinal psödoobstriksiyon nedeni; Poems Sendromu, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 24 A.Şenol, M.İşler, İ.Gören, A.G.Karahan, Ü.sarıtaş, S.Kaya, M.Keskin, H.Dinelek, M.Kiriş, G.Başyiğit, O.Aktürk, B.C.Arıdoğan, N.Delibaş, E.Eroğlu, M.L.Çakmakçı, Probiyotiklerin sıçanlarda etonol ile uyarılan mide mukoza lezyonlarına koruyucu etkisi, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 25 Ü.Sarıtaş, A.Şenol, B.Kaya, İ.Gören, Terapotik ERCP komplikasyonları üzerine etkili faktörler, prospektif çalışma, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 26 A.Şenol, M.İşler, A.G.Karahan, İ.Gören, Ü.sarıtaş, M.Kiriş, Y.Akdeniz, S.Kaya, G.Başyiğit, O.Aktürk, B.C.Arıdoğan, N.Delibaş, E.Eroğlu, M.L.Çakmakçı, Probiyotiklerin Sıçanlarda Amonyak İle Uyarılan Mide Mukoza Lezyonlarına Etkisi, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 27 Ü.Sarıtaş, İ.Gören, A.Şenol, Üst gastrointestinal sistem bening darlıklarında endoskopik dilatasyon, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 28 İ.Gören, A.Şenol, Ü.Sarıtaş, Üst gastrointestinal sistemin benig darlıkları, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 29 Ü.Sarıtaş, D.Özbalcı, A.Şenol, Hepatoportal skleroz ve portopulmoner hipertansiyon, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 30 Ü.Sarıtaş, A.Şenol, B.Kaya, Epistaksis nedeniyle gümüş nitrat ile dağlama yapılan hastada gastrointestinal sistemde koroziv hasarlanma, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 31 Ü.Sarıtaş, A.Şenol, N.Özkan, İ.Gören, Antikoagülan kullanan hastalarda akut gis kanama:Endoskopik bulgular ve klinik gidiş, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 32 Ü.Sarıtaş, A.Şenol, N.Özkan, A.Altuntaş,İ.Gören, Warfarin kullanan hastalarda akut gis kanama; Supraterapotik internasyonel normalized ratio(İNR)'nin klinik gidişe etksi, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 33 Ü.Sarıtaş, A.Şenol, N.Özkan, A.Altuntaş, M.İşler, Akut gis kanamasında mortalite ve tekrar kanama üzerine etkili faktörler, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2005, Malatya
 • 34 Ü.Sarıtaş, İ.Gören, A.Şenol, Çoklu band ligasyon sistemi ile endoskopik varis ligasyonunun erken tekrar kanama üzerine etkisi, V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2005, İstanbul
 • 35 A.Şenol, Ü.Sarıtaş, İ.Gören, M.işler, Akut pankreatit. Klinik ve etyolojik özellikler, 21. Ulusal Gastroentroloji haftası, 2004, Antalya
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 A.Senol, Y.Songur, M.İşler. Decrease in alpha-fetoprotein level after treatment for chronic hepatitis C. Asian Pacific Association for the Study of the Liver, 2007, Kyoto, Japan.
 • 2 M.T. Sezer, G.Güngör, M.Öztürk, A.Şenol, M.Doğan, The effect of consumption of home-made or reday-made tomato souce in systemic blood pressure, 42.ERA-EDTA, Congress, 2005, İstanbul.
 • 3 Z.D.Aydın, A. Senol, A. Yaman. Reversible coma in the course of vitamin B12 deficiency. American Geriatrics Society Annual Scientific Meeting. 2003. Baltimore, USA.
 • 4 S Akkuş, A Senol, N Bayram Ayvacioğlu NB, E Tunc, İ Eren, M İsler. Is Female predominance in irritable bowel syndrome related to fibromyalgia. Annual European Congress of Rheumatology. 2002. Stockholm, Sweden.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 "Deneysel Gastrit Modellerinde Probiyotiklerin Koruyucu Etkisi" 1. Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü-2004, İlsan-Hexal, birincilik.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!