KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yöneylem Anabilim Dalı
Telefon 2462110463
E-Posta kenanoruc@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ 25.01.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 30.03.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 18.08.2008
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 K.O. ORUÇ, "Çok Amaçlı Karar Vermede Hedef Programlama ve Sağlık Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi SBE İşletme ABD, Danışman: Doç. Dr. İbrahim GÜNGÖR, 2001.
 • Doktora Tezi
 • 1 K.O. ORUÇ, "Veri Zarflama Analizi İle Bulanık Ortamda Etkinlik Ölçümleri ve Üniversitelerde Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi SBE İşletme ABD, Danışman: Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR, 2008.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mustafa ARICAN, "Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Polis Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi: Isparta Örneği", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2019.
 • 2 Kerime DEMİRBAŞ, "İşletmelerin Finansal Başarısızlığının AHP Temelli ELECTRE TRI ve FLOWSORT Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2019.
 • 3 Kemal AYAZ, "Tasarruf Sezgiseli Yöntemi ile Okul Servis Araçlarının Rotalanması Problemi ve Bir Uygulama", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2019.
 • 4 Merve ÇOLAK, "Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Kesif Yem Seçimi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2018
 • 5 Merve KILINÇ, "Suriyeli Sığınmacılar İçin Uygun Ev Sahibi Ülkelerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Belirlenmesi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2017.
 • 6 Şeyma ÇELİK, "Isparta İli İçin Doğal Gaz Talep Tahmini" SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2016.
 • 7 Gökhan YILMAZ, "Bulanık 0-1 Tamsayılı Programlama ve Bir Hazır Beton Tesisinde Uygulama", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kenan Oğuzhan ORUÇ, Şeyma ÇELİK, "Isparta İli İçin Doğalgaz Talep Tahmini", SDÜ BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 4403-YL1-15, 2016
 • 2 Melike Nazlı GÜLIŞIK, “Üretim Planlaması Problemleri İçin Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı”, TÜBİTAK 2209 Projesi, 2013. (Proje Danışmanı)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (ISSN 1307-3832)
 • 2 SDÜ İİBF Dergisi
 • 3 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Ekonometri Bölüm Başkan Yardımcısı, 2011-2018
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknokent Danışma Kurulu Üyeliği, 2005
 • 2 SDÜ Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2004.
 • 3 SDÜ Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2003.
 • 4 SDÜ Kültür Merkezi İdare Amirliği, (2003-2004)
 • 5 SDÜ Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2002.
 • 6 SDÜ Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2001.
 • 7 SDÜ Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2000.
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik I
İstatistiksel Kalite Kontrolü
Karar Kuramı ve Oyun Teorisi
Karar Verme ve Oyun Teorisi
Lineer Cebir
Matematik I
Matematik II
Matematiksel İstatistik
Uygulamalı Yöneylem Araştırması I
Uygulamalı Yöneylem Araştırması II
Yöneylem Araştırması II
Yöneylem Araştırmasında Bilgisayar Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!