KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yöneylem Anabilim Dalı
Telefon 2462110463
E-Posta kenanoruc@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2276-8956
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ 25.01.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 30.03.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 18.08.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 K.O. ORUÇ, "Çok Amaçlı Karar Vermede Hedef Programlama ve Sağlık Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi SBE İşletme ABD, Danışman: Doç. Dr. İbrahim GÜNGÖR, 2001.
 • Doktora Tezi
 • 1 K.O. ORUÇ, "Veri Zarflama Analizi İle Bulanık Ortamda Etkinlik Ölçümleri ve Üniversitelerde Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi SBE İşletme ABD, Danışman: Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR, 2008.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mustafa ARICAN, "Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Polis Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi: Isparta Örneği", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2019.
 • 2 Kerime DEMİRBAŞ, "İşletmelerin Finansal Başarısızlığının AHP Temelli ELECTRE TRI ve FLOWSORT Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2019.
 • 3 Kemal AYAZ, "Tasarruf Sezgiseli Yöntemi ile Okul Servis Araçlarının Rotalanması Problemi ve Bir Uygulama", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2019.
 • 4 Merve ÇOLAK, "Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Kesif Yem Seçimi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2018
 • 5 Merve KILINÇ, "Suriyeli Sığınmacılar İçin Uygun Ev Sahibi Ülkelerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Belirlenmesi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2017.
 • 6 Şeyma ÇELİK, "Isparta İli İçin Doğal Gaz Talep Tahmini" SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2016.
 • 7 Gökhan YILMAZ, "Bulanık 0-1 Tamsayılı Programlama ve Bir Hazır Beton Tesisinde Uygulama", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kenan Oğuzhan ORUÇ, Şeyma ÇELİK, "Isparta İli İçin Doğalgaz Talep Tahmini", SDÜ BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 4403-YL1-15, 2016
 • 2 Melike Nazlı GÜLIŞIK, “Üretim Planlaması Problemleri İçin Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı”, TÜBİTAK 2209 Projesi, 2013. (Proje Danışmanı)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (ISSN 1307-3832)
 • 2 SDÜ İİBF Dergisi
 • 3 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Ekonometri Bölüm Başkan Yardımcısı, 2011-2018
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknokent Danışma Kurulu Üyeliği, 2005
 • 2 SDÜ Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2004.
 • 3 SDÜ Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2003.
 • 4 SDÜ Kültür Merkezi İdare Amirliği, (2003-2004)
 • 5 SDÜ Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2002.
 • 6 SDÜ Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2001.
 • 7 SDÜ Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği, 2000.
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik I
İstatistiksel Kalite Kontrolü
Karar Kuramı ve Oyun Teorisi
Karar Verme ve Oyun Teorisi
Lineer Cebir
Matematik I
Matematik II
Matematiksel İstatistik
Uygulamalı Yöneylem Araştırması I
Uygulamalı Yöneylem Araştırması II
Yöneylem Araştırması II
Yöneylem Araştırmasında Bilgisayar Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!