KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Atila GÜL
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı
Telefon 2462113846
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/atilagul
ORCID ID 0000-0001-9517-5388
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 20
Alıntı Sayısı: 1798
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 10.09.2020
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 10.07.1986
Yüksek Lisans YILDIZ ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ PLANLAMA (YL) 05.07.1988
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ (DR) 05.01.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Peyzaj Planlama, Orman Rekreasyonu, Korunan Doğal Alanlar, Kent Ormancılığı, Çim Alan Tekniği, Sorunlu Alanlarda Bitkilendirme Tekniği,Peyzaj Amaçlı Bitki Materyaller
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Aydemir Çağla, GÜL ATİLA, Köylerin Mekânsal Planlama ve Tasarım Süreçlerinin Mevcut Mevzuata Göre İrdelenmesi. PLANLAMA, 33(2), , 205-217. Doi: 10.14744/planlama.2022.15807, (2023), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 AKKUŞ FATMA GÖZDE, GÜL ATİLA, Urban Ecotourism and Strategic Action Plan Approach; Isparta City Example. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences, 5(2), , 282-306. Doi: 10.53353/atrss.1118469, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 DİNÇ GİZEM, GÜL ATİLA, Estimation of Effective Spatial Variables When Visiting Public Squares through Factor Analysis Model. American Society of Civil Engineers (ASCE), 148(3), , 25-36. Doi: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000844, (2022), (SCI)
 • 4 METİN AHMET ERKAN, GÜL ATİLA, Eko-Psikolojiyi Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. SDU Journal of Natural and Applied Sciences, 26(1), , 90-105. Doi: 10.19113/sdufenbed.962645, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 TÜRKER HÜSEYİN BERK, GÜL ATİLA, Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarının Niceliksel Analizi ve İrdelenmesi: Uşak Kent Merkezi Örneği. Kent Akademisi, 15(4), , 2088-2109. Doi: 10.35674/kent.999451, (2022), (TR DİZİN)
 • 6 GÜL ATİLA, TUĞLUER MAHMUT, AKKUŞ FATMA GÖZDE, KENTSEL YOL AĞAÇLARI ENVANTERİ VE KARBON TUTMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ. TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 5(2), , 516-535. Doi: 10.32328/turkjforsci.979778, (2021), (TR DİZİN)
 • 7 DİNÇ GİZEM, GÜL ATİLA, Estimation of the future land cover using Corine Land Cover data Estimation of the future land cover. TEMA-JOURNAL OF LAND USE MOBILITY AND ENVIRONMENT, 14(2), , 177-188. Doi: 10.6092/1970-9870/7671, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 8 CESUR DURMAZ BÜŞRA, GÜL ATİLA, Kentsel Yenilemede Katılımcı Yaklaşım Tarzının İrdelenmesi: Isparta “Karaağaç Mahallesi” Örneği. Kent Akademisi (Online), 14(3), , 748-764. Doi: 10.35674/kent.950428, (2021), (TR DİZİN)
 • 9 UZUN ÖMER FARUK, GÜL ATİLA, Bitkisel Tasarımda Kullanılabilecek Bilgi Sistemi ve Yazılımların Karşılaştırılması. Mimarlik Bilimleri ve Uygulamalari Dergisi, 6(1), , 141-152. Doi: 10.30785/mbud.736138, (2021), (TR DİZİN)
 • 10 AKKUŞ FATMA GÖZDE, GÜL ATİLA, ISPARTA KENTSEL EKOTURİZM ROTALARININ BELİRLENMESİ. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, 3(2), , 131-144. (2020), (Diğer)
 • 11 AKKUŞ Fatma Gözde, GÜL ATİLA, Kentsel Ekoturizm Açısından Isparta Kent İnsanının Talep ve Eğilimleri. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 5(2), , 181-200. Doi: 10.30785/mbud.758514, (2020), (TR DİZİN)
 • 12 METİN AHMET ERKAN, GÜL ATİLA, Türkiye’de çevre etiğinin yasal ve kamusal çerçevesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), , 252-268. (2020), (Diğer)
 • 13 Akın Tuğba, GÜL ATİLA, Isparta-Atabey Yöresinin Ekoturizm Potansiyeli Ve Turizm Rotalarının Belirlenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 5(2), , 221-240. Doi: 10.30785/mbud.793234, (2020), (TR DİZİN)
 • 14 Özen Öztürk Burcu, GÜL ATİLA, Başpınar Tabiat Parkı’nın Rekreasyonel Planlama Açısından İrdelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 5(1), , 11-34. Doi: 10.30785/mbud.635871, (2020), (TR DİZİN)
 • 15 GÜL ATİLA, Aydemir Çağla, Gökal Mehmet, Akın Tuğba, CBS ORTAMINDA KÜLTÜR ROTALARININ BELİRLENMESİ ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ. GSI JOURNALS SERIE C: ADVANCEMENTS IN INFORMATION SCIENCESAND TECHNOLOGIES, 3(2), , 1-20. (2020), (Diğer)
 • 16 BOSTAN Çağla, GÜL ATİLA, Akın Tuğba, Yapılı Çevre Üretiminde Kentsel Tasarımın Yasal, Politik ve Ekonomik Boyutu. İdealkent, 11(3), , 1313-1338. Doi: 10.31198/idealkent.649992, (2020), (TR DİZİN)
 • 17 GÜL ATİLA, DİNÇ GİZEM, Akın Tuğba, Koçak Aslı İlayda, Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Mevcut Yasal Durumu ve Uygulamadaki Sorunlar. İdealkent, 11(3), , 1281-1312. Doi: 10.31198/idealkent.650461, (2020), (TR DİZİN)
 • 18 ARSLAN EMİNE SEDA, BOSTAN ÇAĞLA, GÜL ATİLA, Yerel Halk ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de kırsal turizme ilişkin talep ve eğilimlerinin belirlenmesi. Eurasian Education Literature Journal , 160-171. (2019), (Diğer)
 • 19 GÜL ATİLA, APAYDIN Aydın, Isparta – İslamköy geleneksel konutlarının mimari ve ekolojik özelliklerinin kültür turizmi açısından değerlendirilmesi. Eurasian Education Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi) , 212-229. (2019), (Diğer)
 • 20 GÜL Atila, APAYDIN Aydın, Isparta – İslamköy geleneksel konutlarının mimari ve ekolojik özelliklerinin kültür turizmi açısından değerlendirilmesi. Eurasian Education Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi) , 212-229. (2019), (SSCI)
 • 21 ÖZKAN Fatma, GÜL ATİLA, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yapılan Doktora Tezlerinin İrdelenmesi.. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, 2(1), , 14-28. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 22 GÜL ATİLA, CESUR Büşra, BOSTAN Çağla, KÜLTÜREL TURiZM KAPSAMINDA YEREL KİMLİK OLUŞTURMA YÖNTEM YAKLAŞIMI. Eurasian Education Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi) , 461-476. (2019), (Diğer)
 • 23 GÜL ATİLA, PEKGÖZ MEHMET, AKIN TUĞBA, ISPARTA- İSLAMKÖY ÖZELİNDE KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİ VE GELECEĞİ. Eurasian Education Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi) , 388-404. (2019), (Diğer)
 • 24 TUĞLUER MAHMUT, GÜL ATİLA, Kent ağaçlarının çevresel etkileri ve değerinin belirlenmesinde UFORE modelinin kullanımı ve Isparta örneğinde irdelenmesi. Turkish Journal of Forestry, 19(3), , 293-307. Doi: 10.18182/tjf.341054, (2018), (TR DİZİN)
 • 25 KUŞ ŞAHİN CANDAN, GÜL ATİLA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ERASLAN ŞEHRİBAN, AKTEN SİBEL, Investigation of Design Principles and Users Demand for Hospital Gardens Case Study of Egirdir Turkey. British Journal of Pharmaceutical Research, 11(5), , 1-9. Doi: 10.9734/BJPR/2016/24862, (2016), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 26 POLAT ERKAN, KELEŞ EMİNE, UZUN ÖMER FARUK, GÜL ATİLA, Sustainable Rafting Tourism Planning and Management An Example of Antalya Köprüçay Rafting Area. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17(2), , 789-795. (2016), (SCI)
 • 27 GÜL ATİLA, ÖZÇELİK HASAN, GÖLLER YÖRESİ’NDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN BAZI YER ÖRTÜCÜ BİTKİLERİN BELİRLENMESİ. SDU Journal of Science, 11(2), , 13-44. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 28 AKTEN SİBEL, GÜL ATİLA, Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem vestandartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). Turkish Journal of Forestry, 15(2), , 130-139. (2014), (TR DİZİN)
 • 29 GÜL ATİLA, Yazici Nilüfer, Kus Sahin Candan, Opinions tendencies and preferences about urban forestry of urban residents a case study on the Isparta City Turkey. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 30(2), , 933-944. (2013), (SCI-Expanded)
 • 30 AKTEN SİBEL, GÜL ATİLA, AKTEN MURAT, Korunan doğal alanlarda kullanılabilecek ziyaretçi yönetim modelleri ve karşılaştırılması. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13(1), , 57-65. (2012), (Diğer)
 • 31 GÜL ATİLA, ÖZÇELİK HASAN, UZUN ÖMER FARUK, Isparta Yöresindeki Bazı Doğal Yerörtücü Bitkilerin Adaptasyonu ve Özellikleri. SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(2), , 133-145. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 32 GÜL ATİLA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, SEHRİBAN ERASLAN, Design of the Urban Street Trees and Problems in Turkey. Formation of Urban Green Areas. Scientific Articles., 1(9), , 43-53. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 33 GÜL ATİLA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ERASLAN ŞEHRİBAN, Mezun peyzaj mimarlarının eğitim ve öğretimden beklentileri. Turkish Journal of Forestry, 12(2), , 131-140. (2011), (TR DİZİN)
 • 34 AKTEN MURAT, GÜL ATİLA, YILMAZ OĞUZ, Determination of Recreational Land Use Factors For Land Use Planning Case Of Isparta Plain. Süleyman Demirel University, Faculty of Forestry Journal, 2(0), , 119-133. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 35 GÜL ATİLA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, KARACA ÖZNUR, An approach for Recreation Suitability Analysis to Recreation Planning in Gölcük Nature Park. Environmental Management, 37(5), , 606-625. (2006), (SCI-Expanded)
 • 36 GÜL ATİLA, ABDULLAH GEZER, BRAIN KANE, Multi criteria analysis for locating new urban forests An example from Isparta Turkey. Urban Forestry Urban Greening, 5(2), , 57-71. Doi: ufug.2006.05.003, (2006), (SCI-Expanded)
 • 37 GÜL Atila, Örücü M. Kamil, Karaca Öznur, An approach for recreation suitability analysis to recreation planning in Gölcük nature park. Environmental Management, 37(5), , 606-625. Doi: 10.1007/s00267-004-0322-4, (2006), (SCI)
 • 38 KÜÇÜK VOLKAN, GÜL ATİLA, Isparta kentiçi yol ağaçlandırmaları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3), , 111-118. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • 39 GÜL ATİLA, CEYLAN HAKAN, Çevresel etki değerlendirme (ÇED) uygulamaları ve Isparta yöresi örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), , 94-106. (2002), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÜL ATİLA, GÜL Hatice Eda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‟ün Doğa ve Çevre Koruma Farkındalığı. "IN MEMORY OF THE 142th ANNIVERSARY OF HIS BIRTH" 3rd INTERNATIONAL ATATURK SYMPOSIUM (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 AKTEN SİBEL, GÜL ATİLA, ANALYZING THE EXISTING LEGISLATION IN TERMS OF PLANNING AND DESIGN OF SCHOOL SPACES OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION. III. INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SCIENCES AND APPLICATIONS SYMPOSIUM Doi: 10.5281/zenodo.10032598, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 METİN AHMET ERKAN, GÜL ATİLA, BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON URBAN LANDSCAPE CONCEPT. III. INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SCIENCES AND APPLICATIONS SYMPOSIUM Doi: 10.5281/zenodo.10032598, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÖNCÜ Fadime, GÜL ATİLA, Importance and Sustainability of Cultural Heritage Assets of Döşemealtı Region (Antalya). III. International Architectural Sciences and Applications Symposium Doi: 10.5281/zenodo.10032598, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 5 GÜL ATİLA, Keçer Hüseyin, The Role And Importance of Municipalities in Earthquake Disaster Risk and Crisis Management.. III. International Architectural Sciences and Applications Symposium. (IArcSAS-2023) Doi: 10.5281/zenodo.10032598, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 6 Leventoğlu Hakan, GÜL ATİLA, Natural Disaster Management Guide For Nursery Businesses. III. International Architectural Sciences and Applications Symposium. (IArcSAS-2023), Doi: 10.5281/zenodo.10032598, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 7 GÜL ATİLA, GÜL İskender Emre, GÜL Hatice Eda, Ecology and Economy Conflict in The Context of Sustainability. IV-International Rural Areas and Ecology Congress Within The Framework of Sustainable Development. (RUDESU2023) Doi: 10.5281/zenodo.10041278, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 8 GÜL ATİLA, AKTEN SİBEL, Carbon Pricing Approaches For The Climate Change Adaptation Process.. International Conference on Sustainable Cities and Urban Landscapes (2022). (Tam metin bildiri)
 • 9 AKTEN SİBEL, GÜL ATİLA, Raising Landscape Awareness In Primary and Secondary Education For Ecologically Based Life.. International Conference on Sustainable Cities and Urban Landscapes (2022). (Tam metin bildiri)
 • 10 ÇAKIR MERT, GÜL ATİLA, Possible Effects of Climate Change on The Alpine Ecosystem and Approaches to The Adaptation Process.. 3rd International Mountain and Ecology Congress Within The Framework of Sustainable Development. (2022). (Tam metin bildiri)
 • 11 ÇAKIR MERT, GÜL ATİLA, Possible Effects of Climate Change on The Alpine Ecosystem and Approaches to The Adaptation Process.. 3rd International Mountain and Ecology Congress Within The Framework of Sustainable Development. (2022). (Tam metin bildiri)
 • 12 GÜL Hatice Eda, GÜL ATİLA, Nature-Based Solutions For the Design of The Built environment in The Framework of Climate Change Adaptation. 3rd International Mountain and Ecology Congress Within The Framework of Sustainable Development. (2022). (Tam metin bildiri)
 • 13 LEVENTOĞLU Hakan, GÜL ATİLA, Prevention Ways and Negative Effects of Fertilization in Sustainable Agriculture.. 2nd International Architectural Sciences and Applications Symposium. (2022). (Tam metin bildiri)
 • 14 DİNÇ GİZEM, GÜL ATİLA, Comparison of Sustainability Based Certification Processes in terms of Urban Landscape Quality.. 2nd International Architectural Sciences and Applications Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 15 AKKUŞ FATMA GÖZDE, GÜL ATİLA, Nature Walk (Trekking) Route Action Planning; Isparta Example. 2nd International Architectural Sciences and Applications Symposium. (2022). (Tam metin bildiri)
 • 16 GÜL ATİLA, DİNÇ GİZEM, GÜL HATİCE EDA, Relationship and Integration of Building and Landscape Design Projects in Urban Design. 2nd International Architectural Sciences and Applications Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 17 GÜL ATİLA, ÖNCÜ Fadime, GÜL HATİCE EDA, Current Situation and Evaluation of Tire (İzmir) Region in Terms of Gastronomy Tourism. 2nd. International Architectural Sciences and Applications Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 18 İÇLEK GAMZE, GÜL ATİLA, Ayazini Örenyeri Kültürel Miras Değerlerinin GZFT Analizi ile Değerlendirilmesi.. Advances in Managing Tourism Across Continents (MTCON 2021). Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm. (2021). (Tam metin bildiri)
 • 19 GÜL ATİLA, GÜL Hatice Eda, An Approach to Determining the Evaluation Criteria of Cultural Heritage Sites in Terms of Heritage Values.. Advances in Managing Tourism Across Continents (MTCON 2021) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 20 DİNÇ GİZEM, GÜL ATİLA, Examination of Public Place Visits Through Tourism-Based Open Access Databases in the COVID-19 Pandemic. Advances in Managing Tourism Across Continents (2021). (Tam metin bildiri)
 • 21 TÜRKER HÜSEYİN BERK, GÜL ATİLA, ANAÇ İlayda, GÜL Hatice Eda, THE ROLE OF URBAN AGRICULTURE IN ADAPTING TO CLIMATE CHANGE FOR SUSTAINABLE CITIES. CEDESU 2021 2ND INTERNATIONAL CITY AND ECOLOGY CONGRESS WITHIN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (2021). (Tam metin bildiri)
 • 22 GÜL ATİLA, TÜRKER HÜSEYİN BERK, ANAÇ İlayda, GÜL İskender Emre, NATURE- BASED SOLUTIONS AND STANDARDS AGAINST GLOBAL CLIMATE CHANGE. CEDESU 2021 2ND INTERNATIONAL CITY AND ECOLOGY CONGRESS WITHIN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (2021). (Tam metin bildiri)
 • 23 DİNÇ GİZEM, GÜL ATİLA, Yürünebilirlik kavramı: yaya davranışı ve yapılı çevre (The concept of walkability: pedestrian behavior and the built environment).. Istanbul International Modern Scientific Research Congress -II. (2021). (Özet bildiri)
 • 24 CESUR DURMAZ BÜŞRA, AYDEMİR ÇAĞLA, GÜL ATİLA, Isparta kentinin doğal ve kültürel kimlik değerlerinin belirlenmesi.. 1st International Architectural Sciences and Application Symposium (2021). (Özet bildiri)
 • 25 TUĞLUER MAHMUT, ÇAKIR MERT, GÜL ATİLA, Isparta kent ağaçlarının ekolojik hizmet ve katkılarının belirlenmesi.. 1st International Architectural Sciences and Application Symposium (2021). (Özet bildiri)
 • 26 DİNÇ GİZEM, GÜL ATİLA, Matematiksel fonksiyonların mekansal planlama çalışmalarında kullanımı.. 1st International Architectural Sciences and Application Symposium (2021). (Tam metin bildiri)
 • 27 GÜL ATİLA, DİNÇ GİZEM, GÜL HATİCE EDA, Küresel iklim değişikliğine karşı korunan alanların önemi ve etkisi.. 1st International Architectural Sciences and Application Symposium (2021). (Tam metin bildiri)
 • 28 METİN AHMET ERKAN, GÜL ATİLA, Doğa Korumada Nudge Teorisinin Uygulanabilirliği. II. Uluslararasi 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu (2020). (Tam metin bildiri)
 • 29 GÜL ATİLA, GÜL HATİCE EDA, Kirlenmiş Su Kaynaklarını Temizleyen Sucul Bitki Türleri ile Ekolojik Yaklaşımları. ). International A E G E A N Symposiums on Innovation Technologies Engineering-II. (2020). (Tam metin bildiri)
 • 30 GÜL İskender Emre, GÜL ATİLA, Karayolu Yapımı ve İşletme Sürecinin Ekolojik Etkileri ve Çözümleri (Ecological Effects of Road Construction and Operation Process and Solutions).. International A E G E A N Symposiums on Innovation Technologies Engineering-II. (2020). (Özet bildiri)
 • 31 ÇELMELİ ESRA, UZUN ÖMER FARUK, GÜL ATİLA, Isparta Yalvaç Yöresinin Somut Kültürel Değerleri ve Geleceği.. 6. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı (2020). (Tam metin bildiri)
 • 32 GÜL ATİLA, BOSTAN Çağla, AKIN TUĞBA, Kırsal Yerleşimlerde Yerel Kimlik Ve Mekânsal Tasarımın Önemi. III. Congress of International Applied Social Sciences (Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi ) (2019). (Tam metin bildiri)
 • 33 GÜL ATİLA, BOSTAN Çağla, Kentsel Tasarım Çalışmalarında İnterdisiplinler Arası İşbirliği. ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük. (2018). (Tam metin bildiri)
 • 34 GÜL ATİLA, BOSTAN ÇAĞLA, Kentsel Tasarım Çalışmalarında İnterdisiplinler Arası İşbirliği. ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük (2018). (Tam metin bildiri)
 • 35 TUĞLUER MAHMUT, GÜL ATİLA, KELEŞ EMİNE, UZUN ÖMER FARUK, Ecological importance and role in carbon sequestration of urban trees (In case of Isparta Anadolu Neighborhood). INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW HORIZONS IN FORESTRY (2017). (Özet bildiri)
 • 36 METİN AHMET ERKAN, GÜL ATİLA, Kültürel Mirasın Korunmasında Etiksel Yaklaşımlar. Internatıonal Congress On Cultural Herıtage And Tourısm (2017). (Tam metin bildiri)
 • 37 GÜL ATİLA, KELEŞ EMİNE, UZUN ÖMER FARUK, TÜRKER HÜSEYİN BERK, Davraz kayak merkezinin Isparta kentine çok yönlü etkileri.. International Winter Cities Symposium (2016). (Tam metin bildiri)
 • 38 GÜL ATİLA, KELEŞ EMİNE, UZUN ÖMER FARUK, TÜRKER HÜSEYİN BERK, Davraz kayak merkezi nin Isparta kentine çok yönlü etkileri. International Winter Cities Symposium. (2016). (Tam metin bildiri)
 • 39 TÜRKER HÜSEYİN BERK, UZUN ÖMER FARUK, GÜL ATİLA, Urban Farming and Applicability in Turkey,. The 3rd International Conference With Exhibition S-Arch Next Architecture. (2016). (Özet bildiri)
 • 40 UZUN ÖMER FARUK, GÜL ATİLA, TÜRKER HÜSEYİN BERK, KELEŞ EMİNE, Soğuk iklim koşullarında kent peyzajında kullanılabilecek bitki türleri ve bitkisel tasarım yaklaşımları. International Winter Cities Symposium (2016). (Tam metin bildiri)
 • 41 GÜL ATİLA, UZUN Ömer Faruk, KELEŞ EMİNE, Doğa ve Peyzaj Farkındalığında Söylem ve Eylem Boyutu. Uluslararası Katılımlı 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi (Söylem Eylem) (2016). (Tam metin bildiri)
 • 42 POLAT ERKAN, GÜL ATİLA, The Urban Agriculture a New and Soft Solution for the Rurban Areas Agriculture in an Urbanizing Society. Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015) (2015). (Özet bildiri)
 • 43 GÜL ATİLA, TOPAY MEHMET, ÖZALTIN OĞUZHAN, The important of urban forests toward to global warming threat (Küresel ısınma tehditine karşı kent ormanlarının önemi). International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue (2009). (Tam metin bildiri)
 • 44 GÜL ATİLA, POLAT ERKAN, KENTLERİN GELECEĞİ İÇİN BİR ZORUNLULUK BÜTÜNCÜL EKOLOJİK YAKLAŞIM (BEY). ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİINTERNATIONAL DAVRAZ CONGRESS (2009). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İşci Beste, PINARCI NURCAN, GÜL ATİLA, Kentsel Ekoturizm ve Isparta Kent Merkezinde Uygulanabilirliği (Urban Ecotourism and Applicability in Isparta City ). Kentsel Ekoturizm ve Isparta Kent Merkezinde Uygulanabilirliği. Karabük Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., 8(1), , 101-115. Doi: 10.18182/tjf.341054, (2018), (Diğer)
 • 2 ŞİMŞEK AZİZE, GÜL ATİLA, Süs Bitkisi Fidanı Üretiminde Aeroponik (Aerofog) Sistemi ile Diğer Klasik Köklendirme Ortamlarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), , 760-767. Doi: 10.19113/sdufbed.91314, (2018), (TR DİZİN)
 • 3 UZUN FATİH, GÜL İskender Emre, GÜL ATİLA, UZUN İSMAİL, UZUN ÖMER FARUK, Alışveriş Merkezlerinin (AVM) Mekânsal Kullanım Durumu ile Kullanıcı Eğilim ve Beklentilerin İrdelenmesi Isparta Kenti Örneği.. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 2(1), , 1-16. Doi: mbud.337883, (2017), (Diğer)
 • 4 UZUN Faruk, GÜL ATİLA, Fotoğraf Yardımı ile 3 Boyutlu Ağaç Modellenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(3), , 621-631. Doi: 10.21923/jesd.303214, (2017), (EBSCO)
 • 5 Gamze İÇLEK, GÜL ATİLA, Kübra Metin, Ayazin Örenyeri’nin Eko turizm Açısından Değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 145-159. Doi: 10.14230/joiss450, (2017), (Diğer)
 • 6 YENER GÜLİSTAN, GÜL ATİLA, Kültürel peyzaj değeri açısından yörük kültürünün irdelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), , 197-205. (2016), (TR DİZİN)
 • 7 GÜL ATİLA, KELEŞ EMİNE, UZUN ÖMER FARUK, Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yerleşke içindeki rekreasyonel talep ve eğilimleri. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 1(1), , 26-43. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ÖZÇELİK HASAN, DUTKUNER İSMAİL, BALABANLI CAHİT, AKGÜN İLKNUR, GÜL ATİLA, KARATAŞ ADEM, KILIÇ SEMRA, DELİGÖZ AYŞE, Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, 10(3), , 352-373. (2006), (Alan Endeksleri)
 • 9 YAZICI NİLÜFER, GÜL ATİLA, Kent ormancılığı kavramı ve Isparta kent içi ölçeğinde irdelenmesi. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. , 97-115. Doi: 10.18182/tjf.71438, (2006), (Alan Endeksleri)
 • 10 GÜL ATİLA, KÜÇÜK VOLKAN, Kentsel açık yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 2(1), , 27-48. (2001), (TR DİZİN)
 • 11 GÜL ATİLA, Peyzaj-insan ilişkisi ve peyzaj mimarlığı. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi , 97-114. (2000), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KILIÇ TUĞBA, KAZAZ SONER, Ergür Elçin Gözde, GÜL ATİLA, Meyve Özellikli Odunsu Bitki Türlerinin Peyzaj Amaçlı Bitkisel Tasarımda Kullanılabilme Olanakları. VI. Süs Bitkileri Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 2 GÜL ATİLA, YAVUZ HÜSEYİN, Yılmaztürk Adnan, TOLUNAY AHMET, CARAN ŞEMSETTİN, CEVİZCİ HALİM, UMUCU YAKUP, DUTKUNER İSMAİL, ÜNAL YASİN, Eraslan Şehriban, Isparta Yöresi Mermer Ocakları Faaliyetleri Ve Peyzaj Onarımına Yönelik Mevcut Sorunlar Ve Eylem Planı. ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU. (2014). (Tam metin bildiri)
 • 3 GÜL ATİLA, TOPAY MEHMET, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, CBS YARDIMIYLA AĞAÇ ENVANTERİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI. IV Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (2012). (Tam metin bildiri)
 • 4 GÜL ATİLA, ÖZALTIN OĞUZHAN, Türkiye'deki Korunan Doğal Alanlarda Ekoturizm Amaçlı Ekolojik Planlama Yaklaşımı. Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, Antalya Mimarlar Odası. (2007). (Tam metin bildiri)
 • 5 POLAT ERKAN, GÜL ATİLA, Kentsel Planlamadaki Statik Anlayışa Bir Alternatif Çözüm: Kentsel Stratejik Yönetim Planlama ve Yönetim Yaklaşımı. 31. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası (2007). (Tam metin bildiri)
 • 6 GÜL ATİLA, Korunan doğal alanlarda planlama sorunları ve ekolojik yönetim planı önerisi. I. Çevre ve Ormancılık Şurası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, (22-24, Mart, 2005) (2005). (Tam metin bildiri)
 • 7 GÜL ATİLA, AKTEN MURAT, Korunan doğal alanlarda rekreasyonel taşıma kapasitesi ve kavramsal yaklaşımlar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu (2005). (Tam metin bildiri)
 • 8 GÜL ATİLA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, KARACA ÖZNUR, Korunan alanlarda rekreasyon uygunluk analizi ile potansiyel alanların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği),. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu (2005). (Tam metin bildiri)
 • 9 Aslanboğa İlçin, GÜL ATİLA, Kemalpaşa Ormanları’nın rekreasyonel değeri.. Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu (1999). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÜL ATİLA, GÜL İskender Emre, Architectural Sciences and Ecological Approaches(2023). İKSAD, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TOKGÖZ Aytekin, GÜL ATİLA, Architectural Sciences and Urban Agriculture II(2023). İKSAD, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 YÜCEDAĞ CENGİZ, ÇİÇEK NURAY, GÜL ATİLA, Architectural Sciences and Urban Agriculture-II.(2023). İKSAD, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 GÜL ATİLA, ÖNCÜ Fadime, GÜL HATİCE EDA, Architectural Sciences and Cultural Heritage – Historic Matter(2023). İKSAD, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 Aydemir Çağla, GÜL ATİLA, Architectural Sciences and Cultural Heritage – Historic Matter(2023). İKSAD, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÖNCÜ Fadime, GÜL ATİLA, GÜL HATİCE EDA, Architectural Sciences and Cultural Heritage – Traces of the History(2023). İKSAD, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 GÜL ATİLA, DİLEK YARIMADASI BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI’NIN BUGÜNÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ(2023). Serüven, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL, GÜL ATİLA, DEMİREL ÖNER, COŞGUN UFUK, ERSOY TONYALOĞLU EBRU, DİLEK YARIMADASI BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI’NIN BUGÜNÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ(2023). Serüven, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 GÜL ATİLA, Architectural Sciences and Urban Agriculture(2022). Iksad, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 ÖNCÜ FADİME, GÜL ATİLA, Architectural Sciences and Urban Agriculture(2022). İksad, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 GÜL ATİLA, Architectural Sciences and Spatial Planning(2022). İksad, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 DİNÇ GİZEM, GÜL ATİLA, Architectural Sciences and Spatial Design(2022). İksad, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 DEMİREL ÖNER, SEYHAN SEYHAN, GÜL ATİLA, “Theories, Techniques, Strategies” For Spatial Planners & Designers Planning, Design, Applications(2021). Peter Lang GmbH, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 GÜL ATİLA, METİN AHMET ERKAN, Architectural Sciences and Protection & Conservation & Preservation . (Mimarlık Bilimleri ve Koruma),(2021). İksad, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 GÜL ATİLA, KURDOĞLU OĞUZ, Architectural Sciences and Protection & Conservation & Preservation . (Mimarlık Bilimleri ve Koruma),(2021). İksad, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 GÜL İSKENDER EMRE, GÜL ATİLA, Architectural Sciences and Protection & Conservation & Preservation. . (Mimarlık Bilimleri ve Koruma)(2021). İksad, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 METİN AHMET ERKAN, GÜL ATİLA, Architectural Sciences and Protection & Conservation & Preservation . (Mimarlık Bilimleri ve Koruma),(2021). İksad, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 18 ÖZKAN FATMA, ÖZ ALİ, DEMİR ABDULLAH, GÜL İskender Emre, GÜL ATİLA, Isparta – Eğirdir Özelinde Mekânsal Planlama ve Tasarıma Yönelik Akademik Vizyon (Academic Vision for Spatial Planning and Design Specific to Isparta -Eğirdir).(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 19 TUĞLUER MAHMUT, DİNÇ GİZEM, KÜÇÜKOĞLU TUĞBA, GÜL ATİLA, Isparta–Eğirdir Özelinde Mekânsal Planlama ve Tasarıma Yönelik Akademik Vizyon (Academic Vision for Spatial Planning and Design Specific to Isparta -Eğirdir).(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 20 GÜL ATİLA, Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 21 GÜL ATİLA, AKIN TUĞBA, PEKGÖZ MEHMET, APAYDIN Aydın, AYDEMİR ÇAĞLA, CESUR Büşra, MEYDAN SUAT, GÜL İskender Emre, Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 22 GÜL ATİLA, CESUR Büşra, AKIN TUĞBA, AKTEN SİBEL, PEKGÖZ MEHMET, AYDEMİR ÇAĞLA, APAYDIN Aydın, MEYDAN SUAT, MEYDAN ÇETİN, SİVİLOĞLU OSMAN, GÜL İskender Emre, Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 23 GÜL ATİLA, AYDEMİR ÇAĞLA, AKIN TUĞBA, CESUR Büşra, DEMİREL ÖNER, Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 24 GÜL ATİLA, AKTEN SİBEL, AYDEMİR ÇAĞLA, AKIN TUĞBA, PEKGÖZ MEHMET, CESUR Büşra, DEMİREL ÖNER, GÜL İskender Emre, Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 25 GÜL ATİLA, AKIN TUĞBA, GÖKAL MEHMET, PEKGÖZ MEHMET, AYDEMİR ÇAĞLA, CESUR Büşra, Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 26 DEMİREL ÖNER, GÜL ATİLA, AYDEMİR ÇAĞLA, Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 27 GÜL ATİLA, AKTEN SİBEL, APAYDIN Aydın, MEYDAN SUAT, MEYDAN ÇETİN, SİVİLOĞLU OSMAN, AYDEMİR ÇAĞLA, AKIN TUĞBA, PEKGÖZ MEHMET, Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 28 DİNÇ GİZEM, PEKGÖZ MEHMET, HAMMALOĞLU AYŞE GÜLNUR, ÖNDER GAMZE, ÖZEN ÖZLEM, GÜL ATİLA, Isparta – Eğirdir Özelinde Mekânsal Planlama ve Tasarıma Yönelik Akademik Vizyon (Academic Vision for Spatial Planning and Design Specific to Isparta -Eğirdir).(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 29 GÜL ATİLA, Technical English for Students of Landscape Architecture (Peyzaj Mimarları için Mesleki İngilizce).(2020). İnönü Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 30 GÜL ATİLA, Technical English for Students of Landscape Architecture (Peyzaj Mimarları için Mesleki İngilizce).(2020). İnönü Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 31 AYDEMİR CAĞLA, AKIN TUĞBA, METİN AHMET ERKAN, GÜL ATİLA, Isparta–Eğirdir Özelinde Mekânsal Planlama ve Tasarıma Yönelik Akademik Vizyon (Academic Vision for Spatial Planning and Design Specific to Isparta -Eğirdir).(2020). ASTANA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 32 GÜL ATİLA, ÖZ ALİ, DEMİR ABDULLAH, GÜL İskender Emre, Mühendislik ve Fen Bilimleri KapsamındaGüncel Akademik Çalışmalar(2019). SRA Academic Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 33 TÜRKER HÜSEYİN BERK, GÜL ATİLA, Recent Researches in Science and Landscape Management(2018). Cambridge Scholars Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 34 CESUR Büşra, GÜL ATİLA, Türkiye’de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler(2017). Süleyman Demirel Üniversitesi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 35 GEZER ABDULLAH, GÜL ATİLA, Kent Ormancılığı Kavramsal Teknik ve Kültürel Boyutu(2009). SDU Orman Fakültesi, Kitap Yayın No: 86, Isparta, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 JOURNAL OF PROTECTED AREAS RESEARCH, Dergi, Editör, 30.04.2023 - 29.10.2023 (ULUSLARARASI)
 • 2 JOURNAL OF PROTECTED AREAS RESEARCH, Dergi, Editör, 01.01.2023 - 06.04.2023 (ULUSLARARASI)
 • 3 Architectural Sciences and Urban Agriculture-II, Araştırma Kitabı, Editör, 14.09.2023 - 28.09.2023 (ULUSLARARASI)
 • 4 Journal of Architectural Sciences and Applications (Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi), Dergi, Editör, 01.08.2023 - 26.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 5 Journal of Architectural Sciences and Applications (Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi), Dergi, Editör, 01.01.2023 - 31.07.2023 (ULUSLARARASI)
 • 6 Journal of Architectural Sciences and Applications (Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi), Dergi, Editör, 01.08.2023 - 16.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 7 Architectural Sciences and Urban Agriculture, Araştırma Kitabı, Editör, 15.11.2022 - 15.11.2022 (ULUSLARARASI)
 • 8 2nd International Architectural Sciences and Applications Symposium, Dergi, Editör, 25.10.2022 - 25.10.2022 (ULUSLARARASI)
 • 9 Journal of Protected Areas Research, Dergi, Editör, 31.01.2022 - 31.01.2022 (ULUSLARARASI)
 • 10 Journal of Protected Areas Research, Dergi, Editör, 30.11.2022 - 30.11.2022 (ULUSLARARASI)
 • 11 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Dergi, Editör, 30.04.2022 - 30.04.2022 (ULUSLARARASI)
 • 12 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Dergi, Editör, 30.12.2022 - 30.12.2022 (ULUSLARARASI)
 • 13 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Dergi, Editör, 08.07.2022 - 08.07.2022 (ULUSLARARASI)
 • 14 Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, Dergi, Konuk Editör, 30.07.2022 - 30.07.2022 (ULUSLARARASI)
 • 15 Journal of Interior Design and Academy, Dergi, Konuk Editör, 30.07.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 16 Journal of Interior Architecture and Academy, Dergi, Konuk Editör, 11.12.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 17 GSI Journals Serıe A: Advancements In Tourısm, Recreatıon And Sports Scıences, Dergi, Konuk Editör, 25.02.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 18 GSI Journals Serie A: Advancements In Tourism, Recreation And Sports Sciences, Dergi, Konuk Editör, 29.07.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 19 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), Dergi, Editör, 01.07.2021 - 30.12.2021 (ULUSLARARASI)
 • 20 "1st International Architectural Sciences and Application Symposium". Conference Proceedings Book, Araştırma Kitabı, Editör, 27.10.2021 - 29.10.2021 (ULUSLARARASI)
 • 21 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), Dergi, Editör, 01.01.2021 - 01.07.2021 (ULUSLARARASI)
 • 22 Architectural Sciences and Protection & Conservation & Preservation (Mimarlik Bilimleri ve Koruma), Araştırma Kitabı, Editör, 21.12.2021 - 21.12.2021 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Proje Hazırlama ve Süreçleri
Bilimsel Proje Hazırlama ve Yönetim Süreçleri
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Çim Alan Tekniği
Doğa Koruma ve Etik İlişkisi
Doğa Koruma ve Turizm
Doğal ve Kültürel Alanların Korunması
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Ekoturizm Planlaması
Kaynak Envanter Analizi
Kaynak Envanteri ve Analizi
Kent Ormancılığı
Kentsel Plantasyon Tekniği
Korunan Alanların Peyzaj Planlama Esasları
Korunan Doğal Alanlarda Ziyaretçi Yönetim Modelleri
Mermer Ocakları Faaliyetleri Sonrası Peyzaj Onarımı Tekniği
Peyzaj Mimarlığına Giriş
Planlama Stüdyosu I
Planlama Stüdyosu II
Proje V
Proje VI
Rekreasyonel Planlama
Seminer I (Doktora)
Seminer II (Doktora)
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
 
Bu İçeriği Paylaş!