KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hikmet ORHAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Telefon 2462113304
E-Posta hikmetorhan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon3/Default.aspx?uid=9a9026d911faa3e7c0829070b24e4d8966c8cb2e4fa570338fb7f72142f575b62d273914
ORCID ID 0000-0002-8389-1069
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL MEKANİZASYON 19.09.1990
Yüksek Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 15.01.1993
Doktora YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 11.08.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uygulamalı istatistik,Varyans Unsurları,Regresyon ve korelasyon,Varyans Analizi -F testi,Parametrik ve parametrik olmayan testler,Bioistatistik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Vanlı, Y., Kaygısız, A. ve Orhan, H., 2008. Hayvan Islahı ve Genetiği Populasyon, İstatistik ve Biyometrik Genetik sorular ve Çözümler. Genişletilmiş V. Baskı. Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No:238, Tekirdağ.
 • 2 ORHAN, H., EFE, E. ve ŞAHİN, M. 2004. SAS Yazılımı ile İSTATİSTİKSEL ANALİZLER. (Statistical Analyses with SAS Software). ISBN : 975-270-435-2. Tuğra Ofset, ISPARTA
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 HAŞTAR E., YILMAZ HH., ORHAN H. "Dişsiz yaşlı hastalarda panoramik radyografi bulguları". S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sayı 2/ Cilt.1/ 2010, 82-87.
 • 2 KAYGISIZ A., TÜMER R., ORHAN H. ve VANLI, Y., 2008. Kahramanmaraş Bölgesi Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: I. Yetiştirme Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 23-31, ISSN 1304-9984.
 • 3 Orak, S., Akgün, S. ve Orhan, H. 2006. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması. SDÜ Tıp Fak. Dergisi. Haziran 13(2).
 • 4 POLAT, M., Öğüt, S., ORHAN, H. ve SUCAKLI, B. 2006. Isparta ve Burdur'da Çalışan Hemşirelerin Hepatit B Virüs İnfeksiyonu Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Viral Hepatitle Savaşım Derneği Dergisi, C:11, S:2.
 • 5 Ünal G.Ç, Aydın Ü, Orhan H. 2005 Visualix dijital radyografi sisteminde farklı görüntü işleme özelliklerinin kanal eğelerinin uçlarının izlenme netliği üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ; 1: 13-19.
 • 6 AKARSLAN, F., İ. ÜÇGÜL, M. KUNDUZ, A. K. BAYHAN, H. ORHAN. (2003). Dokuma Kumaşların Kuruma Periyotlarının İncelenmesi. Tekstil Maraton. Tekstil ve Konfeksiyon İletişim Dergisi İstanbul - (13) - 64., Ocak-Şubat 1/2003, p:37-42.
 • 7 KÜÇÜKYILMAZ, K. ERENSAYIN, E. ve ORHAN, H.; 2003. Zorlamalı Tüy Döktürülen Yumurta Tavuklarında Değişik Açlık Sürelerinin Yumurta Verim Performansı İle Yumurta İç ve Kabuk Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2003, 16(2),199-210
 • 8 Gül, M., Sağdıç, O. ve Orhan, H., 2002. Isparta İlinde Ailelerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi Üzerine Değerlendirmeler. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (29): 53-58
 • 9 Orhan, H. ve Kaygisiz, A., 2002. Siyah Alaca Sığırlarında Farklı Laktasyon Eğrisi Modellerinin Karşılaştırılması, Hayvansal Üretim (Journal of Animal Production) dergisi, cilt: 43(1). (Comparison of Different Lactation Curve Models for Holstein Cattle)http://www.zooteknidernegi.org/dergi/dergi.html
 • 10 Orhan, H. ve Kaşıkçı, D., 2002. Path, Korelasyon ve Kısmi Regresyon Katsayılarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, Hayvansal Üretim (Journal of Animal Production) dergisi, cilt: 43(2):68-78(A Study on Comparison of the Correlation, Path, and Partial Regression Coefficients)http://www.zooteknidernegi.org/dergi/dergi.html
 • 11 Orhan, H., Erensayın, E. ve Aktan, S. 2001. Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonıca) Farklı Yaş Gruplarında Yumurta Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Determining Egg Quality Characteristics of Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) at different ages. Hayvansal Üretim (Journal of Animal Production) dergisi, cilt: 42 (1): 44-49.http://www.zooteknidernegi.org/dergi/dergi.html
 • 12 Küçükyılmaz, K., Başer, E., Erensayın, E., Orhan, H. ve Arat, E., 2001. Japon bıldırcınlarında damızlık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları, besi performansı ve yumurta verim özellikleri üzerine etkisi. Hayvancılık araştırma dergisi, 11 (1):6-12.
 • 13 Öztürk, Y., Orhan, H., 2000. Kahramanmaraş İlinde Konutsal Su Tüketimine Etki Eden Faktörler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2000, Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa: 138-148, Kahramanmaraş; http://fmd.ksu.edu.tr/sayi/31/31.138-148.pdf
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akbaş, Y., Takma, Ç., Orhan, H., Özsoy, A.N. 2011. Şansa Bağlı Regresyon ve Çok Özellikli Modeller İle Denetim Günü Süt Verimlerine Ait Kalıtım Derecelerinin Tahminlenmesi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Çukurova Üniversitesi 14-16 eylül 2011. Adana.
 • 2 Orhan, H. 2007. Saha Arastırmaları (Anket) Sonuçlarının DegerlendirilmesindeÇok Seçenekli Soruların Analizinde Karsılasılan Sorunlara ÇözümÖnerisi. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 05-08 Eylül 2007, VAN
 • 3 Özçelik, H., Tanrıverdi, F., Orhan, H., Özkan, G., 2006. Türkiye'de ve Isparta'da Gül ve Gülcülüğün Tarihsel Gelişimi, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım 2006, İzmir(Edt.: E. Özzambak, E. Zeybekoğlu), 489-497.
 • 4 Orhan, H., Akçadağ, H.İ., Özsoy, A.N., 2000. Regresyon Analizinde Eksik Gözlem Çözümlemeleri Üzerine Bir Araştırma. İstatistik Araştırma Sempozyumu. 27-29 Kasım 2000. Ankara. S:38-46.
 • 5 Akkaya, Ş. ve Orhan, H., 1997. Türkiye Enflasyon Oranı - Faiz Oranı İlişkisi:1988-1996. III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, 29-30 Mayıs 1997, Bursa.
 • 6 Okut, H. ve Orha n H., 1993. Path Analizi ve Korelasyon Katsayısı, I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 11-12 Kasım 1993, İzmir. S:209-215.
 • 7 Okut, H. ve Orhan H., 1993. Hata varyanslarının Heterojen Olduğu Durumlarda Varyans Analizi İçin K ve F istatistiklerinin Karşılaştırılması, I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 11-12 Kasım 1993, İzmir. S:405-413.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gölcükcü A., Orhan H., Bal H. and Bilginturan H. 2014. TESTING THE BEST DESIGN FOR FEMALE CALF GROWTH WITH DEA. RECENT DEVELOPMENTS IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS Proceedings of the 12th International Conference of DEA. DEA2014, APRIL 2014, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 • 2 Akbaş, Y., Takma, Ç., Orhan, H., Özsoy, A.N. 2011. Neural Network and Nonlinear Modeling of Daily Milk Yields. 2 nd International Symposium on Computing in Science and Engineering. İscse 2011. Gediz University. İzmir.
 • 3 BAYHAN A. K. and H. ORHAN. (2004). Effective Use of Electric Energy In Mechanical Ventilation of Dairy Barns. Internatıonal Conference of CIGR Section 4th, May 2004, Budapest / HUNGARY.
 • 4 Orhan, H., 2001. İki Muamele Grubunun Karşılaştırılmasında Yöntem (Parametrik - Nonparametrik) Seçimi. Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu. 20-22 Eylül 2001, Kahramanmaraş
 • 5 Gürbüz, Y. ve Orhan, H., 1999. Kanatlı hayvanların beslenmesinde Karma yemlerin partikül büyüklüğünün Önemi. YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı Bildirileri, 3-6 Haziran 1999. S:408-417, İstanbul.
 • 6 Orhan, H., Gürbüz, Y. Ve Kaygısız, A., 1997. Kanatlılarda Kuluçka Özellikleri İçin Varyans Unsuru Tahminleme Metotlarının Karşılaştırılması. YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı Bildirileri, 14-17 Mayıs 1997. S:303-309, İstanbul.
 • 7 Orhan, H., Yıldız, N., 1997. Varyans Unsurlarının Kullanım Alanları ve SAS'da tahminlenmesi. Araştırma Sempozyumu'97. 24-26 Kasım1997, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Orhan, H.,Teke, Ç.E. Veri Madenciliği İle Siyah Alaca Sığırlarda 305 Günlük Süt Verimi Tahmini. 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics,Page: 156, 22-24 May 2014, Suleyman Demirel University, Isparta- Turkey.
 • 2 Erzengin, Ö., Gölcükcü, A., Orhan, H. Modeling Nunber of Monthly Tourist Arrivals Using SeasonalBox-Jenkins and Spectral Methods and Forecasting. 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics,Page: 156, 22-24 May 2014, Suleyman Demirel University, Isparta- Turkey.
 • 3 5- Orhan, H.,Tatlıyer, A. Modelling Lactation of Cows Milk Production Curve Using Box-Jenkings and Spectral Mothods. 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics,Page: 156, 22-24 May 2014, Suleyman Demirel University, Isparta- Turkey.
 • 4 Orhan H., Eyduran E., Tatlıyer A., Saygıcı H., 2013. Prediction of Egg Weight from Egg Quality Characteristics Using Ridge Regression and Regression Tree Methods.VI. International Balkan Animal Conference, 3-5 October, Tekirdağ, Turkey. Page :163
 • 5 YIlDIRIM D, YILMAZ HH, UGAN Y, TUNC SE, YESILDAG A, ORHAN H."Clinical and Magnetic Resonance Imaging Findings of The Temporomandibular Joint and Masticatory Muscles in Patients with Rheumatoid Arthritis”. 12th European Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, June 2 - 5, 2010, Istanbul, Turkiye
 • 6 HAŞTAR E, YILMAZ HH, ORHAN H."Evaluation of Mental Index, Mandibular Cortical Index, Panoramic Mandibular Index on Dental Panoramic Radiographs in Elderly”. 12th European Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, June 2 - 5, 2010, Istanbul, Turkiye.
 • 7 Erbay, B., Küçüköner, E., Orhan, H., 2010. Effect of Different Antioxidant Solutions on Color and Physical Properties of Frozen Mushroom, Agaricus bisporus. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ.
 • 8 A.D. Keçeci, Bulem Üreyen Kaya, E.O. Orhan, Özlem Fentoğlu. Multiple fiber-post applications in severe loss of tooth crown in patients with systemic diseases: two case reports. 12. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 6-8 Kasım 2009, İzmir.
 • 9 Ermiş RB, Katırcı G, Orhan H. Dişhekimliği Öğrencileri Tarafından Dentin Çürüğünün Bir Çürük Saptayıcı Boya İle İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Fethiye, 224.
 • 10 Orhan, H. ve Kaygisiz, A. 2003. Comparison of Different Lactation Curve Models for Holstein Cattle, Eastern Mediterranean Region (EMR) of the International Biometric Society (IBS) Conference, Antalya, Jan 12-15, 2003.
 • 11 Öncü, M., Kavaklı, D., Gökçimen, A., Gülle, K., Orhan, H. ve Karaöz, E. 2002. Tiroidektominin sıçan testis dokusunda meydana getirdiği yapısal değişiklikler. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002 İstanbul.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ORÇUN ORUÇOĞLU, "Holstein Irkı İneklerin 305 Günlük Süt Verimini Etkileyen Çevre Faktörlerinin Regresyon Ağacı ile Belirlenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı- 2011.
 • 2 OKAN YÜKSEL, "Burdur İli Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yetiştiricilik ve Yapısal Durumlarının Survey alışması ile Araştırılması". Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı- 2010.
 • 3 HACI ÖZCAN BATTAL, "Lineer Olamayan Modellerde Gauss, Marguardt ve Newton Parametre Tahminleyicilerinin Karşılaştırılması". Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı- 2002.
 • 4 DUYGU KAŞIKÇI, “Path Katsayısı Kısmi Regresyon Katsayısı ve Korelasyon Katsayılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı- 2001.
 • 5 HALİL İBRAHİM AKÇADAĞ, "Eksik Gözlem Olduğu Durumda Çoklu Regresyon Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılmalı olarak İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı- 2001.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bilimsel ve Teknolojik Metotlar ile İşsiz Teknik Personelin Eğitimi ve İstihdamı Sonucu Burdur İli Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğine (KÖY-KOOP) Bağlı Süt Üreticileri için Avrupa Birliği Normlarına Uygun Güvenli ve Sürdürülebilir Süt Üretim Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bulanık Mantık ile Regresyon Eğrilerinin Tahmini.
 • 2 Holstein Irkı İneklerin 305 Günlük Süt Verimini Etkileyen Çevre Faktörlerinin Regresyon Ağacı ile Belirlenmesi.
 • 3 Burdur İli Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiricilik ve Yapısal Durumlarının Survey Çalışması İle İlgili Araştırılması.
 • 4 Path Katsayısı ; Kısmi Regrasyon Katsayısı ve Korelasyon Katsayısının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
 • 5 Eksik Gözlem Olduğu Durumda Çoklu Regrasyon Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması. TÜBİTAK-1007-112G021 Nolu KAMAG Projesi.Başlangıç tarihi:15.12.2013; Bitiş Tarihi:15.06.2016
 • 2 Akbaş, Y., Orhan, H., Takma, Ç., Özsoy, A.N. 2009-2011. Siyah Alaca'larda Farklı Denetim Günü Modelleri Kullanarak Süt Verimne Ait Varyans Bileşenleri ve Kalıtım Derecesinin Tahminlenmesi, TUBITAK 109O336 Nolu Proje(Estimatin of Variance Components and Heritability for Milk Yields Using Different Test Day Models in Holstein)
 • 3 Özçelik, H., Gül, A., Orhan, H., Özgökçe, F., Fakir, H., Sakçalı, S., Özkan, G., Ayter, F., Ünal, M., Tanrıverdi, F., Bilgiç, Ş., 2006-2009. Türkiye Rosa L. (Gül) Taksonlarının Genetik Çeşitliliği Tespiti, Ekonomiye Kazandırılması Olanaklarının Araştırılması ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bünyesinde Rosarium(Gülistan) Tesisi, TUBİTAK TOVAG 1050627 no.lu proje.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi - International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities - TATZK; 11-13 Eylül 2012, Isparta http://tatzk.sdu.edu.tr/index.html
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Eğitmen olarak ders verme etkinliği'Regulatory Aspects and Scientific Risk Assessment of Food and Feed Safety'RASAFF-Safety.Intensive Programme/University of Suleyman Demirel, Isparta/Turkey. 17-30 September 2012 ( EU Erasmus IP Projesi)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 SPSS Uygulamalı Biyoistatistik Temel Testler Çalıştayı
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon3/Default.aspx?uid=9a9026d911faa3e7c0829070b24e4d8966c8cb2e4fa570338fb7f72142f575b62d273914
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Ege Üniversitesi Zootekni Derneği (ZOODER)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Türel Saim, 2002. Meslek Yüksek Okulları için İSTATİSTİK Ders notları; SDÜ Yalvaç MYO Yayınları
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Study on Carapace Width–Growth Band Counts Relationship of Orange Mud Crab, Scylla olivacea (Herbst, 1796) from Terengganu Coastal Waters, Malaysia. 81782-PJBS-ANSI, Pakistan Journal of Biological Sciences
 • 2 Predictive Value of Preoperative Neutrophil Lymphocyte Ratio in Determining the Stage of Gastric Tumor, Medical Science Monitor, article number: 900681
 • 3 EFFECTIVE FACTORS ON SEX RATIO IN AWASSI SHEEP RAISED IN THE CEYLANPINAR STATE FARM IN THE TURKEY, Pakistan Journal of Zoology, 2016
 • 4 Comparative Study of the acaricide activity of four on Varroa destructor mite of the honeybee Apis mellifera in the center of Algeria. International Journal of Zoological Research, 81100-IJZR-AJ, December 26, 2016
 • 5 PERFORMANCE OF MULTIPLE IMPUTATION METHOD IN TWO MISSING OBSERVATION MECHANISMS. AS-15-0027. The Journal of Animal and Plant Sciences (The JAPS)
 • 6 Microbial Assessments of Bulk Milk Before and After Pasteurization in Two Different Dairy Farms in Zaria, Nigeria
 • 7 Heritability parameters for some biometric traits in Turkish Arabian Foals
 • 8 Investigation on intera-specific biodiversity of 51 peanut cocoon strains of Iran silkworm (Bombyx mori) germplasm based on reproductive traits
 • 9 Antihyperglycemic and Pancreas-protective Effects of Crocus Sativus L. (Saffron) Stigma Ethanolic Extract on Rats with Alloxan-induced Diabetes
 • 10 Analysis of Genetic Diversity in Mazandaranian Native Cattle in Comparison with Holstein Cattle, using ISSR Marker
 • 11 Variability in the response of Yankasa sheep to graded experimental infections of Haemonchus contortus
 • 12 Quality Evaluation of Meat, Skin and Wool from Garole Sheep - a Promising Breed from India
 • 13 Variance Component Estimation In Meat Quality of Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
 • 14 TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tobit Model Ve Bir Uygulama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 285929
 • 2 VIKOR YÖNTEMİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ (AB) VE ADAY ÜLKELERİN SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN ANALİZİ, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5000176754-5000307270
 • 3 Sağlık sektörünün temel aktörleri olan hastanelerde rekabet stratejilerinin kaliteye etkisi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 1089005634-1089023128
 • 4 Menstrual Döngünün Vücut Bileşimine Etkisi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5668-23260
 • 5 Tarım İşletmelerinde Verim ve Kalitenin Artırılmasında Yalın Üretim ve Altı Sigma Metodolojisinin Kıyaslanması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Makale No: 5000205309-5000418973
 • 6 Hastanelerde Teknik Verimlilik Analizi: Kamu Hastane Birliklerinde Bir Uygulama, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5745-23634
 • 7 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ İLE ÖFKE KONTROLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5789-23917-1
 • 8 Bölgesel Zayıflama Yöntemlerinin Bölgesel İncelme Ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5808-24057
 • 9 Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Uyumu Ve İyimserlik Düzeylerinin Belirlenmesi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5808-24068
 • 10 Kronik hastalığa sahip yaşlılara bakım verenlerde bakım yükü ve etkileyen etmenler, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5808-24490
 • 11 Acil servis yoğunluğuna farklı bir bakış: anket çalışması, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5868-24434
 • 12 Deneysel periodontitiste fazla kilolu olma durumunun dolaşımdaki sitokinler ve adipokin, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5857-24443-1
 • 13 Deneysel periodontitiste fazla kilolu olma durumunun dolaşımdaki sitokinler ve adipokin, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5857-24443-1
 • 14 Investigation of Stillbirth Rate Using Logistic Regression Analysis in Holstein Friesian Calves, T.C.EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Makalenin Kodu: 2015-52
 • 15 Hemşire ve ebelerin kadına yönelik şiddet belirtilerini tanımaya ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 5689-23335-1-SP
 • 16 Genel cerrahi polikliniğine başvuran hastaların kolorektal kanser taramasına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 5699-23378-1-RV
 • 17 Hemşirelerde mesleki benlik saygısı ve meslektaş dayanışması, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 5739-23598-1-RV
 • 18 Sağlık sektörünün temel aktörleri olan hastanelerde rekabet stratejilerinin kaliteye etkisi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Makale No: 5738-23594
 • 19 8-12 yaş erkek tenisçilerde hazırlık dönemi antrenmanlarının biyomotorik özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 5522-22649
 • 20 Preparation of cheese yoghurt using extracted high virgin olive oil, International Journal of Dairy Science, Mans. No: 73718-IJDS-AJ_1
 • 21 Sağlık Kurumlarında Beyaz Kod Uygulaması: Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 5297-21524-2-RV
 • 22 On-farm Dairy Milk improvement through Demonstration of Improved Forage Species, Potentials, Challenges and way forward: in the Case of highlands of Southern Tigray, Northern Ethiopia.73924-IJDS-AJ_1Solomon Wayu, Temesgen Tesfay, Tesfay Atsbaha, Adehanom Baraki, Zebrhe Teklay,Yikalo Teklay
 • 23 Predictors and barriers to participation in the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) by HIV infected adults. International Journal of Health and Nutrition
 • 24 DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞINA YOL AÇAN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOJİSTİK REGRESYONLA ANALİZİ
 • 25 Değişim Katsayılarının Eşitliğinin Testi İçin Kullanılan Bazı Yöntemlerin I.Tip Hata Oranları ve Güçleri Bakımından Kıyaslanmaları
 • 26 Meta Analizi ve Tarımsal Uygulamalar. KSU Doğa bilimleri Dergisi
 • 27 DETERMINATION OF THE MOST APPROPRIATE COVARIANCE STRUCTURE FOR DATA WITH MISSING OBSERVATIONS IN REPEATED MEASURES DESIGN.KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ
 • 28 Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması
 • 29 Pareto Dağılımı Altında Bühlmann-Straub Kredibilite ve Karma Etki Modelinde Hasar Tutarı Modellemesi
 • 30 Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri
 • 31 Some morphological traits of Malakan horses in Turkey
 • 32 Klasik Pareto Dağılımının Şekil Parametresi İçin Shrinkage Tahmin Ediciler
 • 33 Computing genetic parameters and breeding values in Nili-Ravi buffaloes – experiencing Wombat and ASREML software
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 MOODLE İLE İNTERNET DESTEKLİ BİYOİSTATİSTİK DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Ege Tıp Dergisi, EGE-3494
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel ÜniversitesiİSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Zootekni Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Eczacılık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma ve Deneme Metodları
Araştırma ve deneme metotları
Araştırma ve ve Deneme Metotları
bioistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları
Denemelerin Planlamasi ve Analizinde Bilgisayar Kullanimi
istatistik
İstatistik I
İstatistik II
İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları
istatistik ve deneme metotları
İstatistik1
Kategorik Veri Analizi
Klinik Epidemiyoloji
Linear Modeller
Matematiksel İstatistik
Modelleme Teknikleri
Parametrik Olmayan Istatistik Metodlar
Parametrik Olmayan İstatistik Metodlar
Regresyon Analizi
Sağlık istatistiği
Seminer I (Doktora)
Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik I
Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik II
Tıpta Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları
Uygulamalı Sayısal Yöntemler
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek lisans)
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Veri analizi
 
Bu İçeriği Paylaş!