KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kamil ÖRÜCÜ
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Telefon 2462113986
E-Posta omerorucu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2162-7553
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 22.07.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 10.10.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 03.01.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Turizm ve Rekreasyon alanı planlaması,Korunan alanlar ve ekoturizm,Kent ormanı planlama ve tasarım,Kentsel açık yeşil alan planlaması ve tasarımı,Çevre ve imar hukuku,Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan algılama,Koruma amaçlı doğal ve kültürel sit alanları planlaması,İklim değişikliği,Biyoçeşitlilik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ERASLAN, N. ve ÖRÜCÜ, Ö.K., 2009. Otel İşletmelerinde Mobilya ve Oda Tasarımı (Bölüm:İç Mekanda Bitkilerin Kullanımı), Detay Yayıncılık, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÜL, A., ÖRÜCÜ, Ö.K., ERASLAN, Ş., 2012., Design of the Urban Street Trees and Problems in Turkey, Formation of Urban Green Areas, 2012,1(9), s. 43-54, Klaipeda, Lithuania
 • 2 GÜL, A., ÖRÜCÜ, Ö.K., ERASLAN, Ş. 2011 Mezun peyzaj mimarlarının eğitim ve öğretimden beklentileri. SDÜ Orman Fakültesi dergisi, Cilt 12, Sayı 2, s. 131-140, Isparta
 • 3 BAYDAR, H., KAZAZ, S., ERBAŞ, S., ÖRÜCÜ, Ö.K., 2008 Soğukta muhafaza ve kurutmanın yağ gülü çiçeklerinin uçucu yağ içeriği ve bileşminine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(1): 42-48.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÜL, A. ÖRÜCÜ, Ö.K. and KARACA, Ö. 2006. An approach for Recreation Suitability Analysis to Recreation Planning in Golcuk Nature Park. Environmental Management. ISSN: 0364-152X (Paper) 1432-1009 (Online) DOI:10.1007/s00267-004-0322-4. Issue: Volume 37, Number 5, P:606 - 625. Publisher: Springer New York.(http://www.springerlink.com/content/100370/)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÜL, A., TOPAY,M., ÖRÜCÜ,Ö.K., TUĞLUER, M., CBS Yardımıyla Ağaç Envanteri Modelinin Oluşturulması, IV Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 16-19 Ekim 2012, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak
 • 2 CARUS, S., ÇATAL,Y., ÖRÜCÜ,Ö.K., DEMİRKOL,M.2010. Karayolu Motorlu Taşıtlarından Çıkan Gazların Bir Toros Sediri Yol Kenarı Ağaçlandırmasında Artım ve Büyümeye Etkisi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, s.849-855.
 • 3 GÜL, A., ÖRÜCÜ,Ö.K., KARACA,Ö., 2005. Korunan Alanlarda Rekreasyon Uygunluk Analizi ile Potansiyel Alanların Belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı Örneği), Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü Bildiri Kitabı, SDÜ. Or. Fak. Isparta s:423-432
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 GÜL, A., TOPAY, M. KAZAZ, S., EROL, U.E., YILMAZ, S, ÖZGÜNER, H. AKTEN, M. KUŞ ŞAHİN, C. ÖRÜCÜ, Ö.K., KÜÇÜK, V., AKTEN, S., ERASLAN, Ş., Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi. Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, SDU Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 22 -24 Mayıs 2009 Isparta. 2009.
 • 2 ÖRÜCÜ, Ö. K., Ön lisans Eğitimi veren Peyzaj Programlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, Peyzaj Mimarlığı Akademisyenleri Toplantısı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2001, Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eğirdir Yöresindeki Mevcut Peyzaj Değerlerinin Turizm Açısından İrdelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Kent Ormanı Yönetim Planı, Isparta Örneği
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ÖRÜCÜ, Ö.K., 2002, Eğirdir Gölü ve Çevresinin Mevcut Peyzaj Değerlerinin Turizm Açısından irdelenmesi, SDÜ Araştırma Fonu 470 Nolu Proje, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli, TUBİTAK 110Y301
 • 2 Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi, SDÜ-BAP Proje No:2615-M-10
 • 3 IDE-3: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi, TUBİTAK 4004, Proje No: 110B089, Eğitmen, Isparta.
 • 4 IDE 2: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi II, TÜBİTAK-4001, Proje No: 108B015, Eğitmen, Isparta
 • 5 Isparta- Gölcük Tabiat Parkının Rekreasyon Planlama İlkeleri S.D.Ü. Araştırma Fonu 368 Nolu Proje ,Yardımcı Araştırmacı, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Destekli Modelleme
Bilgisayar Destekli Tasarım
Çevre ve İmar Hukuku
Dijital Analiz ve Veri Değerlendirme (Lisansüstü)
Doğal ve Kentsel Sit Alanlarının Planlanması (Lisansüstü)
Kentsel Çevre Yönetimi (Lisansüstü)
Proje II
Proje III
Proje IV
Proje V
Turizm ve Rekreasyon Taşıma Kapasitesi (Lisansüstü)
 
Bu İçeriği Paylaş!