KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Telefon 2462113986
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2162-7553
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 14
Alıntı Sayısı: 620
Web Of Science Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 77
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 29.07.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 10.10.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 03.01.2014
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2015 - 2018
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2015 - 2018
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2003 - 2005
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 1999 - 2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Turizm ve Rekreasyon alanı planlaması,Korunan alanlar ve ekoturizm,Kent ormanı planlama ve tasarım,Kentsel açık yeşil alan planlaması ve tasarımı,Çevre ve imar hukuku,Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan algılama,Koruma amaçlı doğal ve kültürel sit alanları planlaması,İklim değişikliği,Biyoçeşitlilik
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Göknar Kabuk Böceği, Pityokteines (Fuchs, 1911) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), Türlerinin Türkiye Popülasyonlarının Filocoğrafyası, Tübitak 1001, Şen İsmail, ÖRÜCÜ Ömer Kamil, 01.03.2019 - 30.04.2023 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KAYMAZ IŞIL, ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, HOŞGÖR ECEM, Exploring the relation between urban landscape service values and different infrastructures through crowdsourced data. International Journal of Sustainable Development and World Ecology , 1-15. Doi: 10.1080/13504509.2023.2300005, (2024), (SCI-Expanded)
 • 2 AKYOL AYHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, SARIKAYA AYŞE GÜL, Predicting of the current and future geographical distribution of Laurus nobilis L. under the effects of climate change. Environmental Monitoring and Assessment, 195(4), , 45901-459018. Doi: 10.1007/s10661-023-11086-z, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 ÖRÜCÜ Ömer Kamil, Azadi H., ARSLAN Emine Seda, Kamer Aksoy Özgür, Choobchian S., Nooghabi S. N., Stefanie H. I., Predicting the distribution of European Hop Hornbeam: application of MaxEnt algorithm and climatic suitability models. EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH , 1-13. Doi: 10.1007/s10342-023-01543-2, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, HOŞGÖR ECEM, KAYMAZ IŞIL, GÜLCÜ SÜLEYMAN, Potential distribution pattern of the Quercus brantii Lindl. and Quercus frainetto Ten. under the future climate conditions. EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 143(1), , 1-14. Doi: 10.1007/s10342-023-01636-y, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 SARIKAYA AYŞE GÜL, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ŞEN İSMAİL, SARIKAYA OĞUZHAN, Modelling the potential distribution of the endemic oak Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. ex Kotschy in Turkey from the last interglacial to the future: From near threatened to endangered. Dendrobiology , 70-80. Doi: 10.12657/denbio.088.005, (2022), (SCI-Expanded)
 • 6 ÇARDAK ÇAĞIL, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, İklim Değişim Senaryolarına Göre Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Türünün Günümüz ve Gelecekteki Yayılış Alanlarının GARP Programında Tahmini. Journal of Spatial Planning and Design, 2(1), , 13-24. Doi: 10.53463/splandes.202200145, (2022), (Diğer)
 • 7 ŞEN İSMAİL, SARIKAYA OĞUZHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Predicting the future distributions of Calomicrus apicalis Demaison, 1891 (Coleoptera: Chrysomelidae) under climate change. JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION, 129(2), , 325-337. Doi: 10.1007/s41348-022-00579-7, (2022), (SCI)
 • 8 BABALIK AHMET ALPER, SARIKAYA OĞUZHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, The Current and Future Compliance Areas of Kermes Oak (Quercus Coccifera L.) under Climate Change in Turkey. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 406-413. (2021), (SCI-Expanded)
 • 9 KAYMAZ IŞIL, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, Landsenses ecology approach for comprehensive assessment of cultural ecosystem services: preferences of students at Ankara University of Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, 28(7), , 644-652. Doi: 10.1080/13504509.2021.1920515, (2021), (SCI)
 • 10 GÜLÇİN DERYA, ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Effects of climate change on the ecological niche of common hornbeam (Carpinus betulus L.). Ecological Informatics Doi: 10.1016/j.ecoinf.2021.101478, (2021), (SCI-Expanded)
 • 11 SARIKAYA AYŞE GÜL, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Maxent modeling for predicting the potential distribution of Arbutus andrachne L. in Turkey. Kuwait Journal of Science, 48(2), , 1-15. Doi: 10.48129/kjs.v49i2, (2021), (SCI-Expanded)
 • 12 ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, MaxEnt modelling of the potential distribution areas of cultural ecosystem services using social media data and GIS. ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY , 2655-2667. Doi: DOI: 10.1007/s10668-020-00692-3, (2021), (SCI-Expanded)
 • 13 ÖZER SABIHA ÖZGE, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Kentsel Sit Alanlarında Peyzaj Tasarımı, Vezirköprü Kentsel Sit Alanı Örneği. 8gen-ART, 1(1), , 77-110. Doi: 10.53463/8genart.20210091, (2021), (Diğer)
 • 14 ARSLAN ÜLKÜ CEREN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Antalya Kentinde İşitsel Peyzajın Kullanıcılar Üzerine Etkisi. Ecological Perspective, 1(1), , 58-73. Doi: 10.53463/ecopers.20210093, (2021), (Diğer)
 • 15 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, GÜL ATİLA, Eğirdir Ve Yakın Çevresinin Turizm ve Rekreasyonel Potansiyel Açısından İrdelenmesi. Journal of Spatial Planning and Design, 1(1), , 1-14. Doi: 10.53463/splandes.2021000082, (2021), (Diğer)
 • 16 ÖZKAN GÜLŞEN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Bodrum Yarımadasında Golf Sahası Olabilecek Alanların Çoklu Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Belirlenmesi. Journal of Spatial Planning an Design, 1(1), , 24-42. Doi: 10.53463/splandes.2021000083, (2021), (Diğer)
 • 17 ŞEN İSMAİL, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, SARIKAYA OĞUZHAN, Current and Future Potential Distributions of Carphoborus minimus (Fabricius, 1798) in Turkey. FOLIA BIOLOGICA-KRAKOW, 68(4), , 143-150. Doi: 10.3409/fb_68-4.16, (2020), (SCI-Expanded)
 • 18 ÇOBAN HÜSEYİN OĞUZ, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, MaxEnt Modeling for Predicting the Current and Future Potential Geographical Distribution of Quercus libani Olivier. Sustainability , 1-19. Doi: 10.3390/su12072671, (2020), (SCI-Expanded)
 • 19 ARSLAN EMİNE SEDA, AKYOL AYHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, SARIKAYA AYŞE GÜL, Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions. Regional Environmental Change, 20(3), , 1-13. Doi: 10.1007/s10113-020-01695-6, (2020), (SCI-Expanded)
 • 20 UZUN ALMİRA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Adenocarpus complicatus (L.) Gay türünün iklim değişkenlerine bağlı günümüz ve gelecekteki yayılış alanlarının tahmini. Turkish Journal of Forestry, 21(4), , 498-508. Doi: 10.18182/tjf.779776, (2020), (TR DİZİN)
 • 21 AKYOL AYHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Investigation And Evaluation Of Stone Pine (Pinus Pinea L.) CurrentAnd Future Potential Distribution Under Climate Change InTurkey. Cerne, 25(4), , 415-423. Doi: 10.1590/01047760201925042643, (2020), (SCI-Expanded)
 • 22 AKYOL AYHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, Habitat suitability mapping of stone pine (Pinus pinea L.) under the effects of climate change. BIOLOGIA, 75(11), , 2175-2187. Doi: 10.2478/s11756-020-00594-9, (2020), (SCI-Expanded)
 • 23 ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Kütahya İlinin Turizm Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi. International Social Sciences Studies Journal, 6(54), , 108-118. Doi: 10.26449/sssj.2012, (2020), (Diğer)
 • 24 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ŞEN İSMAİL, SARIKAYA OĞUZHAN, Maximum Entropy (Maxent) Modelling For Predicting The Potential Distribution Of Phloeosinus Aubei (Perris, 1855) (Col.:Curculionidae, Scolytinae) As Rising Threat For Cupressus Sempervirens L. Trees In Turkey. International Journal Of Ecosystems And Ecology Science (IJEES), 9(4), , 603-610. Doi: 10.31407/ijees9402, (2019), (Diğer)
 • 25 ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Present and Future Potential Distribution of the Pinus Nigra Arnold. and Pinus Slyvestris L. Using Maxent Model. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 9(4), , 787-798. Doi: 10.31407/ijees9425, (2019), (Diğer)
 • 26 SARIKAYA AYŞE GÜL, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Prediction Of Potential and Future Distribution Areas of Anatolian Chesnut (Castanea Sativa Mill.) By Using Maximum Entropy (Maxent) Modeling Depending on Climate Change in Turkey. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 9(4), , 699-708. Doi: 10.31407/ijees9415, (2019), (Diğer)
 • 27 SARIKAYA OĞUZHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ŞEN İSMAİL, AÇICI ÖZDEN, Türkiye Kayın Ormanları İçin Yeni Bir Tehdit Calliteara pudibunda (Linneaus, 1758)’nın Günümüz ve Gelecekteki Potansiyel Yayılış Alanlarının Tahmini. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 58-65. Doi: 10.31590/ejosat.621325, (2019), (TR DİZİN)
 • 28 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Phoenix theophrasti Gr.’nin iklim değişimine bağlı günümüz ve gelecekteki yayılış alanlarının MaxEnt Modeli ile tahmini ve bitkisel tasarımda kullanımı. Turkish Journal of Forestry, 20(3), , 274-283. Doi: 10.18182/tjf.613205, (2019), (TR DİZİN)
 • 29 GÜL ATİLA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, KARACA ÖZNUR, An approach for Recreation Suitability Analysis to Recreation Planning in Golcuk Nature Park. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 37(5), , 606-625. Doi: 0.1007/s00267-004-0322-4, (2006), (SCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ARSLAN EMİNE SEDA, GÜLÇİN DERYA, SARIKAYA AYŞE GÜL, ÖLMEZ ZAFER, GÜLCÜ SÜLEYMAN, ŞEN İSMAİL, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Kokulu Ardıç’ın (Juniperus foetidissima Willd.) Türkiye’de Günümüz ve Gelecekteki Potansiyel Yayılışının Makine Öğrenmesi ile Modellenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 1-12. Doi: 10.31590/ejosat.848961, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, GÜLÇİN DERYA, ÖZÇİFÇİ İREM, ARSLAN EMİNE SEDA, Mor Çiçekli Ormangülünün (Rhododendron ponticum L.) günümüz ve gelecekteki iklim koşullarına göre yayılış alanlarının modellenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 22(1), , 1-13. Doi: 10.17474/artvinofd.834174, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Modelling of cultural ecosystem services through social media photos: The case of Eskişehir. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi , 95-105. Doi: 10.18182/tjf.651453, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, Beyşehir Gölü ve Kızıldağ Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Açısından Analizi. lnternational Journal of Geography and Geography Education , 292-318. Doi: 10.32003/igge.653647, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 AKYOL AYHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, İklim Değişimi Senaryoları ve Tür Dağılım Modeline Göre Kızılcık Türünün (Cornus mas L.) Odun Dışı Orman Ürünleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 224-233. Doi: 10.31590/ejosat.615019, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 KAPLAN AYŞEGÜL, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Burdur Gölü ve Çevresinin Peyzaj Değerleri Açısından Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 4(2), , 105-121. Doi: 10.30785/mbud.555622, (2019), (Diğer)
 • 7 BAKKALOĞLU AÇELYA ÇAĞLA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Edirne Kent Ormanında Zararlı Biyotik Etmenlerin Belirlenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 4(1), , 11-33. Doi: 10.30785/mbud.509749, (2019), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, “Theories, Techniques, Strategies” For Spatial Planners & Designers(2021). PETER LANG PUBLISHING, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, AKYOL AYHAN, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar(2019). Gece Kitaplığı Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar(2019). Gece Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma Makaleleri(2019). Gece Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, GÜL ATİLA, CARUS SERDAR, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar(2019). Gece Kitaplığı Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÇATAL YILMAZ, GÜL ATİLA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Current Trends in Science and Landscape Management(2017). ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ERASLAN NEVZAT, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Otel İşletmelerinde Mobilya ve Oda Tasarımı(2009). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Çevre Tercih ve Değerlendirmede Görsel Kalite
Çevre ve İmar Hukuku
Dijital Analiz ve Veri Değerlendirme
Peyzaj Analizinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
Peyzaj Araştırma Yöntemleri
Proje III
Seminer I (Doktora)
Seminer I (Yüksek Lisans)
Seminer II (Doktora)
Tasarım Stüdyosu III
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzaktan Algılama
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
 
Bu İçeriği Paylaş!