KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Muhammet Yunus PAMUKOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111853
E-Posta yunuspamukoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/muhammetyunuspamukoglu
ORCID ID 0000-0003-3337-0860
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 29.07.1998
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 24.01.2003
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 01.08.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Biyoproses Mühendisliği, Çevre Biyoteknolojisi,Atıksu Arıtımı, Biyoteknoloji-Biyomühendislik,Adsorpsiyon, Biyo-adsorpsiyon
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sevin Levent, Ayşe Budak, M. Yunus Pamukoğlu, Mehmet Gönen, (2015) "Extraction of Boric Acid from Tincal Mineral by Supercritical Ethanol", The Journal of Supercritical Fluids, In Press
 • 2 Fikret Kargi, M. Yunus Pamukoglu , (2009) "Dark fermentation of ground wheat starch for bio-hydrogen production by fed-batch operation ", International Journal of Hydrogen Energy, Volume 34, Issue 7, Pages 2940-2946
 • 3 M. Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2009) "Removal of Cu(II) ions by biosorption onto powdered waste sludge (PWS) prior to biological treatment in an activated sludge unit: A statistical design approach", BIORESOURCE TECHNOLOGY, Volume:100, Issue: 8, Pages: 2348-2354
 • 4 M. Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2008) "Biological Treatment of Cu(II) Containing Synthetic Wastewater in an Activated Sludge Unit: Copper(II) Ion Toxicity", ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, Volume: 25, Issue: 8, Pages: 1159-1165
 • 5 M. Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2008) “Biodegradation kinetics of 2,4,6-trichlorophenol by Rhodococcus rhodochrous in batch culture”, Enzyme and Microbial Technology, Volume 43, Issue 1, Pages 43-47
 • 6 M. Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2007) “Effects of operating parameters on kinetics of copper(II) ion biosorption onto pre-treated powdered waste sludge (PWS)”, Enzyme and Microbial Technology, Volume 42, Issue 1, 3, Pages 76-82
 • 7 M. Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2007) “Elimination of Cu(II) toxicity by powdered waste sludge (PWS) addition to an activated sludge unit treating Cu(II) containing synthetic wastewater”, Journal of Hazardous Materials, Volume 148, Issues 1-2, Pages 274-280
 • 8 M. Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2007) "Mathematical modeling of copper(II) ion inhibition on COD removal in an activated sludge unit", Journal of Hazardous Materials, 146/1-2/372-377
 • 9 M. Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2007) "Copper(II) ion toxicity in activated sludge processes as function ofoperating parameters", Enzyme and Microbial Technology, 40/5/1228-1233
 • 10 Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2007) "Biosorption of copper(II) ions onto powdered waste sludge in acompletely mixed fed-batch reactor: Estimation of design parameters", Bioresource Technology, 98/6/1155-1162
 • 11 Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2007) "Cu(II) ion recovery by biosorption onto powdered waste sludge (PWS) in a fed-batch reactor: Particle size effects", Separation and Science and Technology, 42, 285–298
 • 12 M. Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2006) "Batch kinetics and isotherms for biosorption of copper(II) ions onto pre-treated powdered waste sludge (PWS)", Journal of Hazardous Materials, 138/3/479-484
 • 13 M. Yunus Pamukoglu, Fikret Kargi, (2006) "Removal of copper(II) ions from aqueous medium by biosorption onto powdered waste sludge", Process Biochemistry, 41/5/1047-1054
 • 14 Fikret Kargi, M. Yunus Pamukoglu, (2004) "Adsorbent supplemented biological treatment of pre-treated landfill leachate by fed-batch operation", Bioresource Technology, 94/3/285-291
 • 15 Fikret Kargi, M. Yunus Pamukoglu, (2004) "Repeated fed-batch biological treatment of pre-treated landfill leachate by powdered activated carbon addition", Enzyme and Microbial Technology, 34/5/422-428
 • 16 Fikret Kargi, M. Yunus Pamukoglu, (2003) "Aerobic biological treatment of pre-treated landfill leachate by fed-batch operation", Enzyme and Microbial Technology, 33/5/585-595
 • 17 Fikret Kargi, M. Yunus Pamukoglu, (2003) "Powdered activated carbon added biological treatment of pre-treated landfill leachate in a fed-batch reactor", Biotechnology Letters, 25/695-699
 • 18 Fikret Kargi, M.Yunus Pamukoglu, (2003) "Simultaneous adsorption and biological treatment of pre-treated landfill leachate by fed-batch operation", Process Biochemistry, 38/10/1413-1420
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DİLER,İ., PAMUKOĞLU,M.Y., BABALIK,A.A., VAROL,S., 2012.GÖLLER BÖLGESİNDE BULUNAN SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ, “1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı” 06 - 09 Aralık 2012-Bursa
 • 2 M. Yunus PAMUKOĞLU, Metilen mavisi (MM) boyar maddesinin modifiye çim atığı (MÇA) kullanılarak sulu ortamlardan adsorpsiyon ile giderilmesi, Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi, USAS, Konya, 26-28 Ekim 2010, Sayfa 919-926
 • 3 Kuşçu, O.S, Pamukoğlu, Y.,Çömlekçi, S., Decoloration of Organic Dye from Aqueous Solution by High Voltage Discharge, Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi, USAS, 2010, Konya
 • 4 M.Y.Pamukoglu, F.Kargi, (2007) "Heavy metal ion removal from wastewater by pre-treated powdered waste sludge (PWS) addition in an activated sludge unit", IWA Facing Sludge Diversities: Challenges, Risks, and Opportunities, Antalya
 • 5 Şirvan YURDADÖN, Ertuğrul ERDİN, Erdem MERSİN, M Yunus PAMUKOĞLU, Mesut AK, Separate collection and landfill operation of solid wastes in Köyceğiz – Dalyan - Ortaca special protection area, V. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, Izmir, Turkey, 22-24 Kasım 2007
 • 6 Fikret ENGİN, Ertuğrul ERDİN, Mesut AK, M. Yunus PAMUKOĞLU, Landfilling of solid wastes and landfill operation in Marmaris region, , V. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, Izmir, Turkey, 22-24 Kasım 2007.
 • 7 Ertuğrul ERDİN, Fikret ENGİN, Mesut AK, M. Yunus PAMUKOĞLU, Seperate collection and landfill operation of solid wastes in Marmaris region, V. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, Izmir, Turkey, 22-24 Kasım 2007
 • 8 Fikret ENGİN, Ertuğrul ERDİN, M Yunus PAMUKOĞLU, Mesut AK, Separate collection of packing wastes and evaluation in Marmaris region, V. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, Izmir, Turkey, 22-24 Kasım 2007
 • 9 Oğuzhan Gök, Hakan Çelebi, M. Yunus Pamukoğlu, "Aksaray ilindeki çevre sorunları", uluslararası küresel iklim değişikliği ve çevresel etkileri konferansı, Uluslar Arası İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri Konferansı, KONYA, Ekim 2007
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ADSORPTIVE BIOLOGICAL TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE BY FED – BATCH OPERATION
 • Doktora Tezi
 • 1 REMOVAL OF HEAVY METALS FROM WASTEWATER BY BIOSORPTION USING EXCESS SLUDGE
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK Projesi, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları , Bilimin eğlenceli serüvenine yelken açalım, Proje No: 111B069, Proje Yöneticisi, Devam ediyor, 2011-2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK TOVAG 110O600; Elma ve Portakal Posalarından Yeni Yöntemlerle Modifiye Pektin Eldesi: Gıda ve Çevre Uygulamaları
 • 2 ISPARTA 'NIN EN ÖNEMLİ ÇEVRESEL PROBLEMİ OLAN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİNE EĞİTİMLER VERİLEREK FARKINDALIK OLUŞTURULMASI VE BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (2209 öğrenci projesi)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Facing Sludge Diversities: Challenges, Risks and Opportunities International Conferance, Poster Presentation Award First Prize, Mart 28-30, 2007, Antalya
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 2008 yılı Bilim ve Teşvik Ödülü Yönetmeliğinde Arş. Gör. Kategorisinde Birincilik Ödülü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi , Nisan 2010
 • 2 2009 yılı Bilim ve Teşvik Ödülü Yönetmeliğinde Arş. Gör. Kategorisinde Üçüncülük Ödülü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi , Kasım 2010
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/muhammetyunuspamukoglu
 • 2 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/muhammetyunuspamukoglu
 • 3 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/muhammetyunuspamukoglu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Çevre Mühendisleri Odası
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 asdf
 • 2 Applied Clay Scince-Şubat 2011
 • 3 Applied Clay Scince-Ağustos 2011
 • 4 Desalination-Ocak 2011
 • 5 Desalination-Mayıs 2011
 • 6 Desalination-Temmuz 2011
 • 7 Desalination-Ağustos 2011
 • 8 Desalination-Aralık 2011
 • 9 Desalination-Eylül 2010
 • 10 Desalination-Kasım 2010
 • 11 Applied Clay Scince-Kasım 2010
 • 12 Desalination-Kasım 2010
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Facing Sludge Diversities: Challenges, Risks and Opportunities International Conferance, Mart 28-30, 2007, Antalya
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Atıksu Arıtımında İleri Teknolojiler, Uluslararası Türk-Alman Çevre Sempozyumu, 10-12 Ekim 2001, İzmir.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Ulusal Çevre ve Jeoloji, Yer altı Suları ve Çevre Sempozyumu, ÇEVJEO 2001, 21-23 Mart 2001, İzmir
VERDİĞİ DERSLER
ATIK ARITIMINDA YENİ İŞLEMLER
ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ
Doğal Arıtma Yöntemleri
Su Temini ve Projesi
 
Bu İçeriği Paylaş!