Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ramazan UÇAR
Adı Soyadı Prof. Dr. Ramazan UÇAR
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110288
E-Posta ramazanucar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ . 15.7.1994
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ . 8.9.1997
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ . 19.3.2004
İLGİ ALANLARI
Din Sosyolojisi, Dini Gruplar, Alevilik-Bektaşilik, Dinler Arası Diyalog, İlk Dönem İslam Toplumu.
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Uçar, R., Güç ve Değer, İlk Dönem İslam Toplumu Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme, II. Baskı, Ankara, 2014.
 • 2 Uçar, R., Alevîlik-Bektaşîlik (Abdal Musa Tekkesi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma), II. Baskı, Ankara, 2012.
 • 3 Uçar, R., Dinler Arası Diyalog -Din Görevlileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma-, II. Baskı, Ankara, 2012.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Uçar, R., Pir-i Sani: Abdal Musa, Anadolu'da Aleviliğin Dünü Bugünü, Ed. İbrahim Bulut, Adapazarı, 2010.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Uçar, R., Gürsoy Ş., Karaşahin H., Albayrak A., Çapçıoğlu İ., "I. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu" Tanıtım, İslami Araştırmalar C. 17, S. 2, ss. 145-148, Ankara, 2004.
 • 2 Uçar, R., Türk Toplumunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bakışı, (Doktora Tezi) Tanıtım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XLIV, S.1, ss.517-523, Ankara, 2003.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uçar, R., Abdullah Cevdet'te Din ve Batılılaşma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997. (Danışman: Prof. Dr. Münir KOŞTAŞ)
 • Doktora Tezi
 • 1 Uçar, R., Alevi-Bektaşi Geleneği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Abdal Musa Tekkesi Örneği), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004. (Danışman: Prof. Dr. Münir KOŞTAŞ)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 CESUR, Füsun, Feminist Teoriler ve Türkiye'deki İzdüşümleri, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2017.
 • 2 KAYA, F. Özlem, Mehmet Eröz'ün Toplum ve Din Anlayışı, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2016.
 • 3 CAN, Betül, Niklas Luhmann'ın Genel Sistem Teorisinde Din ve Toplum, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2015.
 • 4 ERCİ, Ali, Kurtuluş Savaşı'nda İslam'ın Motivasyonel Gücü, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014.
 • 5 SELMAN, Adnan, Rasyonel Seçim Teorisi Bağlamında Din Olgusu, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2011.
 • 6 AKKUŞ, H. İbrahim, Yusuf Akçura'nın Din ve Toplum Anlayışı, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Isparta, 2009.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 AKKUŞ, H. İbrahim, Türk Toplumunun Dindarlık Algısı (Batı Akdeniz Örneği), SDU. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018.
 • 2 TÜRKKAN, Zeynep, Durkheim ve Weber: Paradigmatik Bağlamda Karşılaştırmalı Bir İnceleme, SDU. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2017.
 • 3 SELMAN, Adnan, Dindarlığın Aile Yaşam Döngüsü Süreçlerine Etkisi (Batı Akdeniz Örneği), SDU. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2017.
 • 4 BAKIR, Fehmi, Türkiye'nin Modernleşmesinde Türk Ordusu'nun Rolü (1923-1950), SDU. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2016.
 • 5 OĞUZ, Z. Nuran, Türk Dindarlığında Hac Algısı (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği), SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Yasemin TARCAN, Türkiye'de Din Görevlilerinin Kadın Algısı: Batı Akdeniz Örneği
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ., BAP, ÖYP05313-DR-14, "Durkheim ve Weber: Paradigmatik Bağlamda Karşılaştırmalı Bir İnceleme"
 • 2 SDÜ., BAP, 2647-D-11 "Türk Dindarlığında Hac Algısı (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)"
 • 3 SDÜ., BAP, 1298-M-06 “Türkiye’de Din Görevlilerinin Dinler Arası Diyaloga Bakışı (Göller Bölgesi Örneği)”
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ., BAP, 2541-M-10 “Isparta ve Çevresinde Türbe ve Ziyaret Yerlerinin Sosyolojik Analizi”
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uçar, R., V. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Velî Sempozyumu (Eş’arîlik,) Kastamonu, 2018.
 • 2 Uçar, R., VI. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Velî Sempozyumu (Yesevilik) Kastamonu, 2018.
 • 3 Uçar, R., Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I., Isparta, 2005.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Uçar, R., Konferans, "İlk Dönem İslam Toplumu Üzerine Sosyolojik Çözümlemeler", Düzenleyen: Sosyolojik Düşünce ve Felsefe Topluluğu, İlahiyat Fakültesi Amfisi, 07.04.2015, Isparta.
 • 2 Uçar, R., Panel: "Günümüzde Din Olgusuna Yeni Sosyolojik Yaklaşımlar", (Değerlendirme) Düzenleyen: Bilgi Otağı Topluluğu, İlahiyat Fakültesi Hafız İbrahim Demiralay Amfisi, 02.04.2012, Isparta.
 • 3 Uçar, R., "Alevilik" konulu İç Beyin Fırtınası Toplantısı, 13 Nisan 2004, Ankara, DİYAM (Diyanet Araştırma Merkezi)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Buyrukçu, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye'de Mesleki Din Eğitim-Öğretimi, Isparta, 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 2 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 3 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 4 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 5 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 6 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 7 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 8 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 9 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 10 Dini Araştırmalar Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 2 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 3 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 4 Hikmet Yurdu
 • 5 Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 6 Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Alevi Bektaşi Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (23.07.2015- )
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (21.10.2015- )
 • 2 Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008-2011)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (27.01.2012- 14.09.2012)
 • 2 S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Atama ve Yükseltme İle İlgili Değerlendirme Komisyon Üyeliği (07.09.2011- 14.09.2012)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
VERDİĞİ DERSLER
Uzmanlık Alan Dersi (Dok)
Cumhuriyet Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesi
Cumhuriyet Öncesi Türk Modernleşmesi
Çagdas Sosyoloji Teorileri I
Çagdas Sosyoloji Teorileri II (Dok)
Çağdaş Din Sosyologları
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri II
Din Sosyolojisi
Din Sosyolojisinin Öncüleri I
Din Sosyolojisinin Öncüleri II
Din Sosyolojisinin Öncüleri II (Y.L)
Dini Grup Sosyolojisi
Dini Grup Sosyolojisi I
Dini Grup Sosyolojisi I(Y.L)
Dini Grup Sosyolojisi II
Dini Grup Sosyolojisi II (Y.L)
Din-Kültür Iliskisi
Din-Siyaset İlişkisi II
Evrensel Dinlerde Dini Gruplar
Klasik Dönem Din Sosyologları
Osm. Günümüze Türkiye''de Çagdaslasma II (Y.L)
Osmanlı Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
Osmanlı''dan Günümüze Türkiye''de Çağdaşlaşma II
Sosyoloji
Sosyolojik Düşünce Tarihi
Sosyolojiye Giriş
Türk Modernlesmesi I
Türk Modernleşmesi II
Türk Modernleşmesi ve Din
Türk Toplumunda Dini Gruplar
Türk Toplumunda Dini Gruplar I
Türk Toplumunda Dini Gruplar II
Türk Toplumunda Dini Gruplar II (Dok)
Türkiye'de Dini Grup Çalışmaları
Uzamanlık Alan Dersi (Y.L.)
Uzmanlık Alan Dersi (Dok)
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Uzmanlık Alan Dersi (Y.L)
Uzmanlık Alan Dersi( Y.L.)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Yukarı çık