Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ
Adı Soyadı Doç. Dr. Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Ebelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Ebelik Anabilim Dalı
Telefon 2462113355
E-Posta sukranozkahraman@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 10.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI 30.5.2002
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 29.6.2009
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkahraman Ş, Ersoy S, Yıldırım B. Isparta İlindeki Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Yetki Devri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 2 Özkahraman Ş, Yıldırım B, Ersoy S. Isparta İlinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılamaları, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 3 Yıldırım B, Özkahraman Ş, Ersoy S. Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 4 Yıldırım B, Özkahraman Ş, Ersoy S. Hemşirelerin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 5 Ersoy S, Özkahraman Ş, Yıldırım B. Isparta İli Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 6 Ersoy S, Özkahraman Ş, Yıldırım B. Hasta Güvenliği Kültürü: Isparta İli Örneği, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 7 Ersoy S, Özkahraman Ş, Altuntaş A, Korkmaz M, Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Yaşama Uyum, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 8 Ersoy S, Özkahraman Ş, Korkmaz M, Yıldırım B. Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı Ve Öz-Bakım Gücü Düzeyinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 9 Ersoy S, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Ersoy İ.H. Dahili Servislerde Çalışan Hemşirelerde Yaşlı Ayrımcılığı, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 10 Korkmaz M, Ersoy S, Özkahraman Ş, Duran E.T, Uslusoy E.Ç, Orak S, Hikmet O. Üniversite Öğrencilerinin Tütün Mamulleri Ve Alkol Kullanma Durumları İle Sigaraya Yaklaşımları, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 11 Korkmaz M, Ersoy S, Duran E.T, Özkahraman Ş, Uslusoy E.Ç, Kanser Tanısı İle Yüzleşme: Fenomenolojik Bir Çalışma, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 12 Yıldırım B, Özkahraman Ş, Ayçiçek H, Tekeli E. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 27-29 Nisan 2011,s:142,Aydın.
 • 13 Yıldırım B, Özkahraman Ş, Karabudak S.S, Tekeli E, Ayçiçek H. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 27-29 Nisan 2011,s:143,Aydın.
 • 14 Özkahraman Ş, Yıldırım B,Soysal S,Hacıhimmetoğlu H, Duran T.E, Altun Ö.Ş, Hasta Güvenliği Kültürü: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 15 Duran T.E, Özkahraman Ş, Korkmaz M, Bıyık A, Çet Ö,Güllü A, Hemşirelik Öğrencilerinin, Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının Belirlenmesi, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 16 Korkmaz M,Özkahraman Ş,Aslan Ü, Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Yorgunluğun Yaşam Kalitesine Etkisi, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 17 Korkmaz M,Özkahraman Ş,Yangöz T,Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Alanını Tercih Etme Durumu İle İş Doyumu İlişkisi, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 18 Duran T.E, Özkahraman Ş, Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Atfettikleri Nitelikler, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 19 Soysal S,Özkahraman Ş,Duran T.E,Yıldırım B,Altun Ö.Ş, Hacıhimmetoğlu H, Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılamaları, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 20 Özkahraman Ş, Altun Ö.Ş,Yıldırım B,Duran T.E,Soysal S,Hacıhimmetoğlu H, Hemşirelerin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 21 Yıldırım B,Özkahraman Ş,Duran T.E,Altun Ö.Ş,Soysal S,Hacıhimmetoğlu H, Hemşirelerin Yetki Devri İle İlgili Bilgilerinin İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 22 Yıldırım B,Özkahraman Ş,Duran T.E,Soysal S,Altun Ö.Ş,Hacıhimmetoğlu H, Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 23 Soysal S,Özkahraman Ş,Duran T.E,Yıldırım B,Hacıhimmetoğlu H,Altun Ö.Ş,Hemşirelerin Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörler,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 24 Özkahraman Ş, Özsoy S.A,Halk Sağlığı Çalışanlarının Toplum Temelli Uygulamalardaki Öz Yeterlikleri,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 25 Duran T.E, Özkahraman Ş, Korkmaz M,Toplumun Kanserden Korunma Ve Erken Tanıya İlişkin Tutumlarının Sağlık İnanç Modeli İle İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 26 Yıldırım B,Özkahraman Ş,Karar Verme Süreci,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 27 Ersoy S,Korkmaz M,Özkahraman Ş,Uslusoy E.Ç,Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 28 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Isparta İli Yoğun Bakım Hemşirelerinde Yaşlı Ayrımcılığının İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 29 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Duran E.T, Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Bakış Açılarının Belirlenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 30 Ersoy S,Korkmaz M,Özkahraman Ş,Uslusoy E.Ç,Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanımı ve Alkole Yaklaşımlarının İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 31 Korkmaz M,Ersoy S,Özkahraman Ş,Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 32 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Duran E.T,Ersoy İ.H, Isparta Ve Burdur İlleri Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon Ve Malnütrisyon Değerlendirilmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 33 Yıldırım B,Özkahraman Ş,Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 34 Bayık A, Özsoy S.A, Ardahan M, Özkahraman Ş, İz F.B, Kadınlarda yaşam stresleri, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 2004, Bildiri Özet Kitabı, Ankara. 234.
 • 35 Özkahraman Ş, Kişioğlu AN, Öztürk M. Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Obezite Prevalansı ve Yapılan Eğitimin Obezite ile İlgili Bilgi, Tutum, Davranış ve Prevalansa Etkisi, VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Diyarbakır 23-27 Eylül 2002.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özsoy S.A, Vural B.K. Özkahraman Ş. “İşçilere Yönelik Temel Yaşam Desteği Uygulamalı Eğitim Programının Etkinliğinin İncelenmesi, III. Uluslar arası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyerleri Hemşireliği Sempozyumu, Poster Bildiri, 22-27 Eylül 2003, Zonguldak.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çakın B, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Taşçı Duran E. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, 10. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan, Gaziantep.
 • 2 Öğüt K, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Taşçı Duran E. Üniversite Öğrencilerinin Mesleğe Atanma Durumuna Bağlı Umutsuzluk Düzeyleri. 10. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan, Gaziantep.
 • 3 Gün Y, Yıldırım B, Korkmaz M, Taşçı Duran E, Özkahraman Ş. Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi. 10. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan, Gaziantep.
 • 4 Eroğlu S, Korkmaz M, Taşçı Duran E, Özkahraman Ş. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Uygulama Deneyimlerinin Meslek Algılarına Etkisi. 10. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan, Gaziantep.
 • 5 Özkahraman Ş., Uçar N. Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygılarının ve Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi, I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir.
 • 6 Altun Ş.Ö., Özkahraman Ş., Köken T. Öğrenci Ebelerin Yaşadıkları Çatışma Türlerinin Belirlenmesi, I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir.
 • 7 Özkahraman Ş., Savcı B. Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi, I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir.
 • 8 Yıldırım B., Özkahraman Ş., Köken T. Öğrenci Ebelerin Eleştirel Düşünme Eğilim Ve Becerilerinin Belirlenmesi, I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir.
 • 9 Yıldırım B., Özkahraman Ş., Savcı B. Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka İle Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişki, I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir.
 • 10 Yıldırım B., Özkahraman Ş., S. “Çocuk Hemşirelerinde Eleştirel Düşünme”.54.Milli Pediatri Kongresi 2010, Antalya.
 • 11 Özkahraman Ş, Demir Y, Aygin D. Meme Kanseri Tanısı Almış Kadınların Hastalık Süresince Yaşadıkları Deneyimler: Literatür İncelemesi, Sakarya Üniversitesi Uluslar arası. Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi 2009, Sakarya.
 • 12 Demir Y, Özmen D, Çetinkaya A, Özkahraman Ş. Kadınların Servikal Kanserin Erken Tanısına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, Sakarya Üniversitesi Uluslar arası. Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 2009, Sakarya.
 • 13 Erkin Ö. Özkahraman Ş. Demir Y. Evıdence Based Nursıng Applıcatıons In Turkey: A Lıterature Revıew, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Grand Hotel Palace, Thessaloniki.
 • 14 Özkahraman Ş. Erkin Ö.Demir Y. Spırıtual Needs Of Patıent Wıth Cancer: A Lıterature Revıew, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Grand Hotel Palace, Thessaloniki.
 • 15 Özkahraman Ş. Erkin Ö. Self.Esteem And Assertiveness Levels Of Hıgh School Students, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Grand Hotel Palace, Thessaloniki.
 • 16 İka H,Yorgun S, Çakmak A, Demir Y, Yönder M, Özkahraman Ş. “Evaluation Of The Applications That Were Received At The Patient Rights Unit", 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Grand Hotel Palace, Thessaloniki.
 • 17 Yıldırım J.G. Özkahraman Ş. Gümüşiğne T.”University Students’ Level Of Knowledge On Breast Cancer And On Breast Self.Examination, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Grand Hotel Palace, Thessaloniki.
 • 18 Özmen D, Özkahraman Ş, Çetinkaya A, Demir Y. “Sağlık İnanç Modeli Yaklaşımı İle Kadınların Servikal Kanserin Erken Tanısına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi”, 12. Ulusal Uluslar arası katılımlı Hemşirelik Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas.
 • 19 Altun Ş.Ö, Sivrikaya S. Özkahraman Ş, Öğrenci Hemşirelerin Yaşadıkları Çatışma Türlerinin Belirlenmesi, 12. Ulusal Uluslar arası katılımlı Hemşirelik Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas.
 • 20 Bayık A, Özsoy S.A, Uysal A, Ardahan M, Özkahraman Ş, Araştırma Kullanımında Engeller Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliliği, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir.
 • 21 Özkütük N, Şahin Ö, Özkahraman Ş, Erdem N, “Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir.
 • 22 Şahin Ö, Sivrikaya S.K, Özkahraman Ş,“Hemşirelerin Yaşadıkları Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir.
 • 23 Özkahraman Ş., K.B.Vural, A.Bayık. Improving the Breast Self Examination Skills of Women Attending Public Education Center, The First Regional Meeting of The APOCP, (14-16 October 2003). Ege University Motbe Hall, İzmir.
 • 24 Bozkurt F.Y. Fentoğlu Ö. Özkahraman Ş. “Diş Hekimliği ÖğrencilerindeSigara Kullanımının Periodontal Sağlığa Etkisi, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 4-6 Haziran 2001, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özkahraman Ş.“Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Obezite Prevelansı ve Yapılan Eğitimin Obezite İle İlgili Bilgi, Tutum, Davranış ve Prevelansa Etkisi”.
 • Doktora Tezi
 • 1 Özkahraman Ş.“Halk Sağlığı Çalışanlarının Toplum Temelli Uygulamalardaki Öz Yeterlikleri”
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Dumansız Hava Sahası ve Sigaraya Başlamayı Engellemek Projesi" SDÜ, Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği ile. "Projede Eğitimci"
 • 2 Türkiye'de hemşirelik araştırmalarında önceliklerin belirlenmesi ve araştırmalardan yararlanmadaki engellerin tanı analizi' (2007). Halk Sağlığı Hemşireliği ABD. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Proje No:04.HYO.01
 • 3 Özkahraman Ş. “Aile Sağlığı ve Evde Hasta-Yaşlı Bakımı Projesi” “Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Konak Halk Eğitim Merkezi, Limon tepe İlköğretim Okulu, 118R Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İşbirliği İle düzenlenmiş proje. (19.04.2003- 06.07.2003)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Özkahraman Ş. Kurumda Yaşlı Bakımı, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi, Toplum Merkezi, Hemşirelik Yüksekokulu ve ÇOKOV tarafından düzenlenen “Yaşlı Bakım Kursu”
 • 2 Özkahraman Ş. Adli Hemşirelik, E.Ü Hemşirelik Yüksekokulu Seminer Salonu
 • 3 Özkahraman Ş. Orta Okul Öğrencilerine Yönelik CPR Temel Yaşam Desteği Uygulamalı Eğitim Programı, Batıçim İlköğretim Okulu Bornova/İzmir
 • 4 Özkahraman Ş. Gebelikte Beslenme, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak Halk Eğitim Merkezi, 118-R Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, E.Ü. H.Y.O İşbirliği ile Düzenlenen Aile Sağlığı Ve Evde Hasta Bakımı Projesi, Limontepe İlköğretim Okulu, İzmir
 • 5 Özkahraman Ş.Yaratıcılık, E.Ü HYO Seminer Salonu
 • 6 Özkahraman Ş.Temel Yaşam Desteği Eğitimi, DYO Boya Fabrikası A.Ş, İzmir.
 • 7 Özkahraman Ş."Bulaşıcı Hastalıklar".Limontepe İlköğretim Okulu.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Hemşireler Derneği
 • 2 Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği (Hemar-G)
 • 3 Hemşirelik Eğitimi Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / JOURNAL OF ANATOLIA NURSING AND HEALTH SCIENCES
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
 • 2 ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / JOURNAL OFANATOLIA NURSING AND HEALTH SCIENCES
 • 3 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi
 • 4 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
 • 5 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilimse Araştırmalar Danışma Kurulu (BİLADAK)Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Zihinsel Engelli Çocuk Sahibi Ailelerin Yaşadıkları Güçlükler, Manevi Sosyal Hizmet Spiritual Social Servicehttp://www.manevisosyalhizmet.com/?p=501
 • 2 Başbakanlık Aile Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayın Organında, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığını Ele Aldı, http://www.haberler.com/basbakanlik-aile-arastirmalar-genel-mudurlugu-haberi/
 • 3 5 Yılda 736 KKKA Vakası, Sağlık Haber Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Ana Çocuk Sağlığı Eğitimi
Araştırma
Araştırma ve İstatistik
Biyoistatistik
Doğum Bilgisi IV
Doğum Bilgisi IV Uygulaması
Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi
Hemşirelikte Kavram Analizi
intörnlük uygulaması
Klinik Sahada Entegre Uygulamalar
Psikoloji
Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı Uygulaması
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Süreci
Yukarı çık