KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Ebelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Ebelik Anabilim Dalı
Telefon 2462113355
E-Posta sukranozkahraman@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 10.06.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI 30.05.2002
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 29.06.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkahraman Ş, Özsoy S.A,Halk Sağlığı Çalışanlarının Toplum Temelli Uygulamalardaki Öz Yeterlikleri,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 2 Duran T.E, Özkahraman Ş, Korkmaz M,Toplumun Kanserden Korunma Ve Erken Tanıya İlişkin Tutumlarının Sağlık İnanç Modeli İle İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 3 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Isparta İli Yoğun Bakım Hemşirelerinde Yaşlı Ayrımcılığının İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 4 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Duran E.T, Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Bakış Açılarının Belirlenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 5 Ersoy S,Korkmaz M,Özkahraman Ş,Uslusoy E.Ç,Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanımı ve Alkole Yaklaşımlarının İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 6 Korkmaz M,Ersoy S,Özkahraman Ş,Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 7 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Duran E.T,Ersoy İ.H, Isparta Ve Burdur İlleri Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon Ve Malnütrisyon Değerlendirilmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 8 Ersoy S, Özkahraman Ş, Altuntaş A, Korkmaz M, Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Yaşama Uyum, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 9 Korkmaz M, Ersoy S, Özkahraman Ş, Duran E.T, Uslusoy E.Ç, Orak S, Hikmet O. Üniversite Öğrencilerinin Tütün Mamulleri Ve Alkol Kullanma Durumları İle Sigaraya Yaklaşımları, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 10 Özkahraman Ş, Kişioğlu AN, Öztürk M. Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Obezite Prevalansı ve Yapılan Eğitimin Obezite ile İlgili Bilgi, Tutum, Davranış ve Prevalansa Etkisi, VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Diyarbakır 23-27 Eylül 2002.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öğüt K, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Taşçı Duran E. Üniversite Öğrencilerinin Mesleğe Atanma Durumuna Bağlı Umutsuzluk Düzeyleri. 10. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan, Gaziantep.
 • 2 Gün Y, Yıldırım B, Korkmaz M, Taşçı Duran E, Özkahraman Ş. Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi. 10. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan, Gaziantep.
 • 3 Eroğlu S, Korkmaz M, Taşçı Duran E, Özkahraman Ş. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Uygulama Deneyimlerinin Meslek Algılarına Etkisi. 10. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan, Gaziantep.
 • 4 Özkahraman Ş., Uçar N. Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygılarının ve Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi, I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir.
 • 5 Altun Ş.Ö., Özkahraman Ş., Köken T. Öğrenci Ebelerin Yaşadıkları Çatışma Türlerinin Belirlenmesi, I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir.
 • 6 Özkahraman Ş., Savcı B. Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi, I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir.
 • 7 Yıldırım B., Özkahraman Ş., Köken T. Öğrenci Ebelerin Eleştirel Düşünme Eğilim Ve Becerilerinin Belirlenmesi, I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir.
 • 8 Yıldırım B., Özkahraman Ş., Savcı B. Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka İle Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişki, I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir.
 • 9 Yıldırım B., Özkahraman Ş., S. “Çocuk Hemşirelerinde Eleştirel Düşünme”.54.Milli Pediatri Kongresi 2010, Antalya.
 • 10 Özkahraman Ş, Demir Y, Aygin D. Meme Kanseri Tanısı Almış Kadınların Hastalık Süresince Yaşadıkları Deneyimler: Literatür İncelemesi, Sakarya Üniversitesi Uluslar arası. Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi 2009, Sakarya.
 • 11 Demir Y, Özmen D, Çetinkaya A, Özkahraman Ş. Kadınların Servikal Kanserin Erken Tanısına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, Sakarya Üniversitesi Uluslar arası. Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 2009, Sakarya.
 • 12 Erkin Ö. Özkahraman Ş. Demir Y. Evıdence Based Nursıng Applıcatıons In Turkey: A Lıterature Revıew, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Grand Hotel Palace, Thessaloniki.
 • 13 Özkahraman Ş. Erkin Ö.Demir Y. Spırıtual Needs Of Patıent Wıth Cancer: A Lıterature Revıew, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Grand Hotel Palace, Thessaloniki.
 • 14 Özkahraman Ş. Erkin Ö. Self.Esteem And Assertiveness Levels Of Hıgh School Students, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Grand Hotel Palace, Thessaloniki.
 • 15 İka H,Yorgun S, Çakmak A, Demir Y, Yönder M, Özkahraman Ş. “Evaluation Of The Applications That Were Received At The Patient Rights Unit", 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Grand Hotel Palace, Thessaloniki.
 • 16 Yıldırım J.G. Özkahraman Ş. Gümüşiğne T.”University Students’ Level Of Knowledge On Breast Cancer And On Breast Self.Examination, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, October 15th-17th 2009, Grand Hotel Palace, Thessaloniki.
 • 17 Özmen D, Özkahraman Ş, Çetinkaya A, Demir Y. “Sağlık İnanç Modeli Yaklaşımı İle Kadınların Servikal Kanserin Erken Tanısına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi”, 12. Ulusal Uluslar arası katılımlı Hemşirelik Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas.
 • 18 Altun Ş.Ö, Sivrikaya S. Özkahraman Ş, Öğrenci Hemşirelerin Yaşadıkları Çatışma Türlerinin Belirlenmesi, 12. Ulusal Uluslar arası katılımlı Hemşirelik Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas.
 • 19 Bayık A, Özsoy S.A, Uysal A, Ardahan M, Özkahraman Ş, Araştırma Kullanımında Engeller Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliliği, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir.
 • 20 Özkütük N, Şahin Ö, Özkahraman Ş, Erdem N, “Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir.
 • 21 Şahin Ö, Sivrikaya S.K, Özkahraman Ş,“Hemşirelerin Yaşadıkları Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi, 3. Uluslar arası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir.
 • 22 Özkahraman Ş., K.B.Vural, A.Bayık. Improving the Breast Self Examination Skills of Women Attending Public Education Center, The First Regional Meeting of The APOCP, (14-16 October 2003). Ege University Motbe Hall, İzmir.
 • 23 Bozkurt F.Y. Fentoğlu Ö. Özkahraman Ş. “Diş Hekimliği ÖğrencilerindeSigara Kullanımının Periodontal Sağlığa Etkisi, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 4-6 Haziran 2001, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • Doktora Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Hemşireler Derneği
 • 2 Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği (Hemar-G)
 • 3 Hemşirelik Eğitimi Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
 • 2 ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / JOURNAL OFANATOLIA NURSING AND HEALTH SCIENCES
 • 3 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi
 • 4 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi
 • 5 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilimse Araştırmalar Danışma Kurulu (BİLADAK)Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Zihinsel Engelli Çocuk Sahibi Ailelerin Yaşadıkları Güçlükler, Manevi Sosyal Hizmet Spiritual Social Servicehttp://www.manevisosyalhizmet.com/?p=501
 • 2 Başbakanlık Aile Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayın Organında, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığını Ele Aldı, http://www.haberler.com/basbakanlik-aile-arastirmalar-genel-mudurlugu-haberi/
 • 3 5 Yılda 736 KKKA Vakası, Sağlık Haber Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!