KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan YASAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Telefon 2462119202
E-Posta hasanyasan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2396-6794
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 28.07.1994
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Endoskopik sinüs cerrahisi,allerjik rinitte teşhis yöntemleri,Orta kulak rekonstrüksiyon teknikleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tüz M, Doğru H, Döner F, Yasan H, Aynali G, "Sensorineural hearing loss associated with chronic otitis media", SDÜ Tıp Fak Derg, 13, 1-4 (2006)
 • 2 Yasan H, Çiriş M, Özel BF, Doğru H, Çandır Ö. Tekrarlayan akut tonsillitli çocuk hastalarda histopatolojik tonsil aktinomikozunun önemi. KBB-Forum, 5, 1-4 (2006)
 • 3 Yasan H, Aynali G, Akkuş Ö, Yarıktaş M, Doğru H, Baykal B. Alt konka anatomik varyasyonlarının sıklığı. KBB-Forum 5, 12-14 (2006)
 • 4 Yasan H, Aynali G, Doğru H, Baykal B, Yarıktaş M. Grading for interorbital distance: Does it variate in sinonasal pathologies? KBB-Forum 5, 69-72 (2006).
 • 5 Yasan H, Aynali G, Akkuş Ö, Doğru H,Özkan M, Şahin M. Alerjik rinitten sorumlu alerjen profilinin değişimi ve semptomlarla korelasyonu. KBB- Forum 5, 155-157 (2006)
 • 6 Yasan H, Doğru H, Çandır Ö, Tüz M, Döner F, Çiriş M, "The effects of wound healing agents' application following nasal and paranasal sinus surgery", KBB-Forum, 4, 89-94 (2005).
 • 7 Özel BF, Yasan H, Çiriş M, Doğru H, Çandır Ö, "Miringoskleroz gelişimi ve kulak zarı perforasyonu iyileşmesi üzerine farklı ajanların etkileri", KBB-Forum, 4, 123-127 (2005).
 • 8 Yasan H, Özel BF, Doğru H, Tüz M, Yarıktaş M, "Efüzyonlu otitis media tanısı ile miringotomi yapılan pediatrik olgularda boş miringotomi nedenleri ve sıklığı". Türk Otolarengoloji Arşivi, 42, 219-223 (2005).
 • 9 Yarıktaş M, Karaoğlan İ, Doğru H, Tüz M, Yasan H, Döner F, "Septorinoplasti sonrası burun hava akımının değerlendirilmesi" KBB Klinikleri, 6, 14-17 (2004).
 • 10 Yasan H, Özgan A, Doğru H, Tuz M, Uygur K. Ventilasyon tüpü uygulaması sonrası komplikasyonlar. Van Tıp Dergisi, 2003; 10 (2): 36-39.
 • 11 Yasan H, Özer AC, Doğru H, Uygur K, Tuz M. Sigaranın nazal mukosilier klirens üzerine etkisi. KBB Postası, 2003; (13): 15-19.
 • 12 Yasan H, Doğru H, Çiriş M, Özel BF. Yetişkin dönem başlangıçlı efüzyonlu otitis mediada klinik bulgular. KBB Postası 2003;13:101-105.
 • 13 Uygur K, Tuz M, Yarıktaş M, Yasan H, Doğru H. Çocuklarda ve yetişkinlerde timpanoplasti sonuçlarının karşılaştırılması. Otoskop Dergisi, 2000;1(3):124-7.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yasan H.”Pediatric chronic rhinosinusitis: a retrospective review" by Criddle et al. Am J Otolaryngol. 2011 Nov;32(6):631. PMID: 21035913
 • 2 Ceyhan AM, Yildirim M, Akkaya VB, Yasan H. Persistent hoarseness in a patient with pachyonychia congenita: an early sign of laryngeal involvement. Int J Dermatol. 2009;48(12):1346-8.
 • 3 Tüz M, Doğru H, Yasan H, Döner F, Yariktaş M. Incus and stapes necrosis associated with diabetes mellitus. J Laryngol Otol. 2006 Jul;120(7):E22.
 • 4 Yasan H, Dogru H, Tuz M, Yesildag A, Karahan N, "Polypoid degeneration of the middle turbinate mucocele mimicking intranasal neoplasia", J Otolaryngol, 34, 207-209 (2005).
 • 5 Yasan H, "Significance of nasal polyps in chronic rhinosinusitis: symptoms and surgical outcomes", Laryngoscope, 115, 1320 (2005).
 • 6 Dogru H, Yasan H., Tuz M. Congenital vomeral bone defect in two thalassemia trait cases.Eur Arch Otorhinolaryngol. 261; 136-138; 2004
 • 7 Mensiz E, Tuz M, Oyar O, Dogru H, Yasan H. A case of orbital emphysema associated with internal laryngocele. Auris Nasus Larynx. 2003 May; 30(2): 197-200
 • 8 Yasan H., Dogru H. Kothari et al.: "An unusual cause of stridor: retropharyngeal cold abscess" Pediatr Surg Int. 2003 Dec 24
 • 9 Uygur K, Yasan H., Yavuz L, Dogru H. Removal of a laryngeal leech: A safe and effective method. Am J Otolaryngol. 2003Sep-Oct;24(5):338-40.
 • 10 Yasan H, Dogru H. Letter to the editor "Extensive interstitial collagen deposition on the basement membrane zone in allergic nasal mucosa". Acta Otolaryngol. 2002 Jul;122(5):575.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Aynali G, Yasan H, Akkuş Ö, Doğru H,Başak K. Bir Larengeal Amiloidoz Olgusu. KBB-Forum, 5, 178-181 (2006).
 • 2 Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Karahan N, Yasan H, Coşkun HŞ, Çandır Ö. Breast Carcinoma metastatic to nasopharynx. Turkish Journal of Pathology, 22, 196-199 (2006).
 • 3 Aynali G, Yasan H, Tüz M, Çiriş M, Oyar O, "Solunum sıkıntısı sebebi olarak tiroid papiller karsinomu", SDÜ Tıp Fak Derg, 12, 62-64 (2005).
 • 4 Yarıktaş M, Döner F, Yasan H, Kapucuoğlu N, "Mandibulada eozinofilik granülom", KBB Klinikleri, 7, 40-42 (2005).
 • 5 Yasan H, Doğru H, Özel BF, Baykal B, "Parafaringeal apse teşhis ve tedavisindeki güçlük: yabanci cisim?", KBB-Forum, 4, 192-194 (2005).
 • 6 Yasan H, Özel BF, Çiriş M, Doğru H, Tüz M, Baykal, "Parotis bezinin benign lenfoepitelyal kisti", Türkiye Klinikleri J ENT, 4, 109-111 (2004).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karaoğlan İ., Doğru H., Tüz M., Yarıktaş M., Yasan H., Döner F. Septorinoplasti Sonrası Burun Hava Akımının Değerlendirilmesi. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 2 Yarıktaş M., Demirci M., Döner F., Tüz M., Kaya S., Yasan H., Doğru H. Baş-Boyun Bölgesi Lenfoid Hiperplazisi Olan Olgularda Toksoplazmozis. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 3 Tüz M., Döner F., Yarıktaş M., Doğru H., Yasan H., Özer A.C. Burun Tabanı Rotasyon Flebi ile Septal Perforasyon Tamiri. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 4 Bıçakcı A., Doğru H., Yasan H., Tüz M., Yarıktaş M., Döner F. Over-Underlay Timpanoplastide Uzun Dönem Sonuçlarımız. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003;Kemer/Antalya.
 • 5 Özer A.C., Yarıktaş M, Yasan H., Kaya A., Tüz M., Mensiz E., Non-selektif B-Bloker İçeren Oftalmik Solüsyonların Nazal Mukosilier Klirens Üzerine Etkisi. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 6 Özel B.F., Yasan H , Tüz M., Yarıktaş M., Akkuş Ö. Çocuklarda Boş Miringotomi Nedenleri. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 7 Doğru H., Yasan H., Çandır Ö., Tüz M., Özel B.F., Çiriş M. Yetişkin Dönem Başlangıçlı Efüzyonlu Otitis Mediada Nazofarenks Epitelinin Önemi. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 8 Yasan H , Tüz M., Doğru H., Yarıktaş M., Uygur K., Döner F., Maksillofasyal Travmaların Tedavisi. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 9 Döner F, Doğru H, Yasan H, Yarıktaş M, Tüz M, Karaoğlan İ. Mevsimsel ve perennial allerjik rinitli hastalarda rinosinüzit. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001; Antalya.
 • 10 Döner F, Koyuncuoğlu HR, Yarıktaş M, Tüz M, Yasan H. Larenjektomili hastalarda yutmanın elektrofizyolojik incelemesi. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001; Antalya.
 • 11 Uygur K, Tüz M, Yarıktaş M, Döner F, Turgut B, Yasan H. Konka büllosada pnömatizasyon derecesi ile septal deviasyon arasındaki ilişki. 25. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylül 1999; İzmir.
 • 12 Yarıktaş M, Doğru H, Tüz M, Döner F, Yasan H. Endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız. 25. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylül 1999; İzmir.
 • 13 Yılmaz U, Ediboğlu H, Yalnız Ö, Yasan H, Kara S, Yüksel M.. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin başlangıç evrelemesinde bilgisayarlı beyin tomografisi ve nörolojik muayene. Toraks derneği İkinci Kongresi. 06-10 Mayıs 1998; Antalya.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yasan H, Doğru H, Baykal B, Döner F, Tüz M. İzole nazal septum deviasyonu ile kronik sinüs hastalığı arasındaki etkileşim. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 2. Akademi Toplantısı 15-18 Nisan 2004, Adana.
 • 2 Özel BF, Yasan H, Doğru H, Çiriş M, Çandır Ö. Miringoskleroz gelişimi ve kulak zarı iyileşmesi üzerine farklı ajanların etkileri. Otorinolarengoloji 2004, Güncel yenilikler, 07-09 Ekim 2004; Ankara.
 • 3 Aynali G, Yasan H, Tüz M, Çiriş M, Baykal B. Solunum sıkıntısı sebebi olarak tiroid papiller karsinomu. Otorinolarengoloji 2004, Güncel yenilikler, 07-09 Ekim 2004, (P.18); Ankara.
 • 4 Doğru H, Tüz M, Yasan H, Özkaya O, Yeşildağ A. An aggressive cemento-ossifying fibroma of the maxillary sinus following pregnancy. Otorinolarengoloji 2004, Güncel yenilikler, 07-09 Ekim 2004, (P.19); Ankara.
 • 5 Doğru H, Tüz M, Yasan H, Oyar O. Bilateral fibrous dysplasia of temporal bone coexistent with unilateral giant cholesteatoma. Otorinolarengoloji 2004, Güncel yenilikler, 07-09 Ekim 2004, (p.20); Ankara.
 • 6 Yasan H, Doğru H, TüzM, Akkuş Ö, Baykal B. Alt konka anatomik varyasyonlarının sıklığı. Otorinolarengoloji 2004, Güncel yenilikler, 07-09 Ekim 2004; (P.21) Ankara.
 • 7 Yasan H, Doğru H, Baykal B, Çiriş M, Tüz M. Tromboze external juguler ven anevrizması. Otorinolarengoloji 2004, Güncel yenilikler, 07-09 Ekim 2004; (P.23) Ankara.
 • 8 Yasan H, Özel BF, Çiriş M, Aynali G, Yarıktaş M. Tonsil aktinomikozunun reküren akut tonsillit üzerine etkileri. Otorinolarengoloji 2004, Güncel yenilikler, 07-09 Ekim 2004; (P.24) Ankara.
 • 9 Karaoğlan İ., Tüz M., Yarıktaş M., Yasan H., Döner F., Doğru H. Rinoplasti Sonrası Sinüzit. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 10 Döner F., Bıçakcı A., Yasan H., Yarıktaş M., Tüz M.,Karahan N. Mandibula Angulusunda Eozinofilik Granülom. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 11 Yasan H., Doğru H., Tüz M., Yeşildağ A., Uygur K., Yarıktaş M. İntranazal Tümörü Taklit Eden, Polipoid Dejenerasyonlu Orta Konka Mukoseli. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 12 Doğru H., Yasan H., Yarıktaş M.,Baykal B., Karaoğlan İ., Karahan N. Nazofarenks Ewing Sarkomu. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 13 Özel B.F., Yasan H., Çiriş M., Tüz M., Baykal B., Uygur K. Parotis Benign Lenfoepitelyal Kisti. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 14 Özer A.C., Döner F., Yarıktaş M., Yasan H., Bircan S., Tüz M. Erken Dönem Glomus Timpanikum. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 15 Tüz M., Doğru H., Yasan H., Yarıktaş M., Döner F., Bıçakcı A. Diabetes Mellitusa Bağlı İnkus ve Stapes Ultrastrüktür Nekrozu. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003; Kemer/Antalya.
 • 16 Yasan H, Doğru H, Tüz M, Çelik E. Gaz oluşumu gösteren derin boyun enfeksiyonu. Uludağ'2002 KBB Günleri. 21-24 Mart 2002; Bursa. (27 No'lu poster).
 • 17 Tüz M, Doğru H, Yasan H, Yeşildağ A. Bilateral aberrant internal carotid arteries through the middle ear. Uludağ'2002 KBB Günleri. 21-24 Mart 2002; Bursa. (28 No'lu poster).
 • 18 Doğru H, Yasan H, Tüz M, Çandır Ö. Adenoid vegetasyon histopatolojik bulguları ile SOM arasındaki korelasyon. Uludağ'2002 KBB Günleri. 21-24 Mart 2002; Bursa. (29 No'lu poster).
 • 19 Tüz M, Doğru H, Eroğlu F, Yarıktaş M, Yasan H. Transient locked-in syndrome due to stellate ganglion block in sudden hearing loss treatment. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001; Antalya.
 • 20 Çetin M, Kerman M, Yasan H, Doğru H. Ekstrakranyal karotid arter anevrizması. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001 Antalya
 • 21 Yarıktaş M, Döner F, Çandır Ö, Uygur K, Yasan H.Yüzde ekrin ter bezi adenoid kistik karsinoması: bir olgu nedeniyle. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001; Antalya..
 • 22 Yasan H, Doğru H, Tüz M, Uygur K, Yarıktaş M. A clear cell hidradenoma of the nasal dorsum: an unusual location. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001; Antalya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tuz M, Doğru H, Uygur K, Kabaalioğlu N, Yasan H,. Elimination of the disadvantages of classical anterior ribbon gauze nasal packing. XVIII. Congress of European Rhinologic Society, XIX. International Symposium on Infection and Allergy of Nose, Barcelona 25-29, 2000-11-12.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yasan H, Dogru H, Çandir O, Tuz M, Doner F, Çiriş M. The effects of wound healing agent's application following nasal and paranasal sinus surgery. 20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. (PP:031) June 18-25, 2004. İstanbul.
 • 2 Tuz M, Yasan H, Dogru H, Yarıktaş M, Doner F, Baykal B. Velopharyngeal adhesion: a case with unknown etiology. 20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. (PP:061) June 18-25, 2004. İstanbul.
 • 3 Aynali G, Yasan H, Dogru H, Tuz M, Yarıktaş M, Baykal B. Importance of interorbital distance compared to Keros classification. 20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. (PP:062) June 18-25, 2004. İstanbul.
 • 4 Dogru H, Doner F, Tuz M, Yarıktaş M, Yasan H, Yeşildağ A. A new anatomic variation of the inferior turbinate. 20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. (PP:063) June 18-25, 2004. İstanbul.
 • 5 Yarıktaş M, Doner F, Doğru H, Yasan H, Tüz M, Sütçü R. The effect of topical corticosteroid on basic fibrblast growth factor in nasal polyp tissue. 20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. (PP:142) June 18-25, 2004. İstanbul.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Deneysel Alerjik Rinit Modelinde Siklosporin ve Siklofosfamid'in Topikal İntranazal Kullanılmasının Etkileri. Dr. Ömer Akkuş, Uzmanlık Tez danışmanlığı (2007).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Maksiller Antrostomi Sonrası Mesna'nınadezyon ve stenoz oluşumu üzerine olan etkisi (3830-TU1-13)
 • 2 Allantoinin Nazal Mukozada Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi (3921-TU1-14)
 • 3 Allerjik Rinitli Ratların Burun Mukozalarındaki AQP5 düzeyleri üzerine spesifik protein Kinaz a inhibitörü olan H89'un etkileri
 • 4 (Proje No: 1470-TU-07) Deneysel Alerjik Rinit Modelinde Siklosporin ve Siklofosfamid'in Topikal İntranazal Kullanılmasının Etkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 (Proje no: 1247-M-06) Göller Bölgesinde Klinik ve Subklinik Alerjik Rinitin Gerçek İnsidansının Belirlenmesi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Academy of Allergology and Clinical Immunology Society
 • 2 Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • 3 Göller Bölgesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi derneği
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Kulak Burun Boğazınızı Test edin
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Source of bacterial RNA in chronic obits media with effusion. African Journal of Microbiology Research AJMR-02.01.2013-2505?.
 • 2 2010-17107, GENÇ YETİŞKİNDE TİROİD DOKUSUNU TAKLİT EDEN SERVİKAL GANGLİONÖROBLASTOMA, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 3 lscope-10-0442, ADENOID CYSTIC CARCINOMA OF NASAL SEPTUM : REPORT OF TWO CASES [Files deleted on 19-Oct-2010]
 • 4 lscope-10-0640 Intracapsular Tonsillectomy for Sleep-Disordered Breathing in Adults [Files deleted on 20-Oct-2010]
 • 5 lscope-10-1120, Thirty-Day Readmission Rate Following Free Tissue Transfer for Head and Neck Cancer [Files deleted on 28-Oct-2010]
 • 6 lscope-10-1562 A Randomized, double-blinded, Open Label Study of the Efficacy and Safety of Cefcapene Pivoxil and Amoxicillin•Clavulanate in Acute Presumed Bacterial Rhinosinusitis
 • 7 Lscope-09-0572. Acute Supraglottitis in Adults: Assessing the Necessity and Threshold of Airway Intervention. The Laryngoscope.
 • 8 Lscope-09-1686. Swallowing impact of treatments of 252 oropharyngeal cancers (1998-2003). The Laryngoscope.
 • 9 Lscope-09-0572. Autistic Spectrum Disorders: Otological Manifestations. The Laryngoscope.
 • 10 Lscope- 08- 6335. Analysis of Recurrent ACE Inhibitor-Induced Angioedema. The Laryngoscope
 • 11 Lscope-08-6629. Expression levels of surface receptors in nasal polyp eosinophilsThe Laryngoscope
 • 12 Lscope-08-6881. Allergic contact dermatitis to hearing aids: review of the literature and case-reports. The Laryngoscope
 • 13 Lscope-08-0153, Novel therapeutic device for otitis media with effusion, ADM: Lynch, JackieADM: Horowitz, Katharine, Date completed: 18-Oct-2008
 • 14 Lscope-07-LS6066. Relationship Between Rhinitis Duration and Worsening of Nasal Function. The Laryngoscope
 • 15 Lscope-07-5779. Eosinophils and L-selectin ligands are associated with sinus surgery outcomes. The Laryngoscope
 • 16 Lscope-07-5055. Vallecular Varix causing Diagnostic Confusion in HematemesisThe Laryngoscope
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Sayı: 2009-14931: Lyme Hastalığına Bağlı Bilateral Fasial Nöropati. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
 • 2 Sayı: 2009-14072. Does Middle Ear Pathologies Have Relationship with Hearing Level in Chronic Suppurative Otitis Media? Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 3 Sayı: 2009-12563. Bleeding Nasal Polyp In Pregnancy. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 4 Sayı: 2009-11678. Alt Özofageal Sfinkter Bozukluğu Olan Hastalarda Larengeal Semptom ve Bulguların Değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 5 Sayı: 2008-8807. Düzce İli Kalıcı Konutlar 1. ve 14. Bölgede Oturanların Gürültü Farkındalığının Karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 6 Sayı: 2008-8724. Mucoepidermoid Carcınoma in the Larynx: A Case Report. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 7 Sayı: 2008-7444. Epithelioid Hemangioendothelioma of the Lip. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 8 Sayı: 2008-7581. Esbiothrin İçeren Sinek Kovucu Likitlerin Rat Burun Mukozasına Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 9 Sayı: 2008-7814. Body Packing - An Unusual Presentation to An Otolaryngologist. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 10 Sayı: 2008-7468. Maksiller Sinüsle İlişkili İnferior Konka Bülloza. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 11 Sayı: 2008-6843. Parotis Bezi Kitleleri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 12 Sayı: 2008-6148. Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Fasiyal Paralizi:Tedavi ve Sonuçlar. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 13 Sayı: 2007-4857. Is There Any Relationship Between Nasal Septal Deviation and Concha Bullosa? Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 14 Sayı: 2007-4009. Sfenoid Sinüs Patolojisine Bağlı Görme Kaybı: Olgu Sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • 15 Sayı: 2007-3304. Pure Tone and High Frequency Audiometries in Beta Thalassemia Major. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 OLGU SUNUMU: NADİR GÖRÜLEN DEV TONSİL TAŞI CASE REPORT: AN UNUSUAL CASE OF GİANT TONSİLLOLİTH. SDU Tıp Fak Derg 2013.
 • 2 TİROİD CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ: RETROSPEKTİF ANALİZ, 2012-29423 Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Orijinal Araştırma
 • 3 Koklear implantasyon cerrahisi uygulanan 36 hastanın analizi. Dicle Tıp Dergisi, 2012.
 • 4 “Yenidoğan işitme taraması sonuçlarımız” başlık ve Dicle Tıp 11.218. Dicle Tıp Dergisi.
 • 5 "Tek taraflı Kartilaj Yokluğu: olgu Sunumu ", Ağustos 2011. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi.
 • 6 "İnternal Juguler Ven Anomalisi: İnternal Juguler Venin Boyunda Lateral Dalı" DicleTıp-10-133. Dicle Tıp Dergisi.
 • 7 Efüzyonlu Otitis Medianın Ayırıcı Tanısı. Haziran 2009. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 8 The Role Of Biofilms In Adenotonsillar Disease And Recurrent Tonsillitis. Reference No. BSP-IAD-2011-51. Recent Patents on Inflammation & Allergy Drug Discovery
 • 9 ADENOID CYSTIC CARCINOMA OF NASAL SEPTUM : REPORT OF TWO CASES. lscope-10-0442. Laryngoscope.
 • 10 Intracapsular Tonsillectomy for Sleep-Disordered Breathing in Adults. lscope-10-0640. Laryngoscope.
 • 11 Thirty-Day Readmission Rate Following Free Tissue Transfer for Head and Neck Cancer. lscope-10-1120. Laryngoscope.
 • 12 CUP - Syndrome: A Retrospective Analysis of Different Therapy Regimes. lscope-11-0247. Laryngoscope.
 • 13 Risk factors for complications of endoscopic sinus surgery for chronic rhinosinusitis . lscope-11-0958
 • 14 "Stabilizing TORPs for Ossiculoplasty with an Absent Malleus in Canal Wall Down Tympanomastoidectomy – a Randomized Controlled Study". COA-2011-0286.R1. Clinical Otolaryngology.
 • 15 "Inner ear deficits in patients with noise-induced hearing loss: assessed via a novel monitoring system". COA-2011-0470. Clinical Otolaryngology.
 • 16 Akut Başlangıçlı Primer Sjögren sendromu. 2011-25314. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
 • 17 2010-19105, IS IT POSSIBLE TO SAY GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND LARYNGOPHARYNGEAL REFLUX ARE DIFFERENT? COMPARISON OF SYMPTOMS AND LARYNGEAL FINDINGS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX AND LARYNGOPHARYNGEAL REFLUX,Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
 • 18 A Randomized, double-blinded, Open Label Study of the Efficacy and Safety of Cefcapene Pivoxil and Amoxicillin•Clavulanate in Acute Presumed Bacterial Rhinosinusitis. lscope-10-1562. Laryngoscope.
 • 19 2009-16235, AİLESEL PARAGANGLİOMA,Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
 • Rektörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Danışma Kurulu Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Şurup Dergisi Yayın Kuruku Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Alerjik rinit
Alerjik rinit ve imünoterapi
Horlama
Horlama ve OSAS
Horlama ve Uyku apnesi
İşitme kayıpları
İşitme konuşma bozuklukları rehabilitasyonu
İşitme testleri
KBB hastalıkları
Kulak anatomisi ve işitme fizyolojisi
Kulak Hastalıkları
Otitis medialar
Rinitler
Tinnitus
Tükrük bezi Hastalıkları
Tükrük Bezi Tümörleri
Tükürük Bezi Hastalıkları
Tükürük bezi non-neoplastik hastalıkları
Tükürük bezi tümörleri
Uyku Apne Sendromu
 
Bu İçeriği Paylaş!