KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Güler BEK ARAT
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Resim Bölümü
Ana Bilim Dalı Resim Anasanat Dalı
Telefon 2462113547
E-Posta gulerbek@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 17.07.1995
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ 13.09.2007
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ 13.09.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Çağdaş Türk Sanatında Bir Sergi Oluşumu ve Sanat Ortamına Etkileri: Bienaller", Sanat Yazıları 9, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını, 2002 Güz Dönemi: 41 - 57.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Kan Kırmızı: Bir Ressam ve Şair Buluşması", Arka Kapak: Edebiyat ve Kültür Dergisi, sayı 15, Aralık 2016, s. 72 - 74.
 • 2 Sanatta "Feminist" Sorgulamalar, Kontrast Fotoğraf Dergisi, Mart - Nisan 2014, sayı 40: 56-58.
 • 3 "Kolektif Bilinç ve Sanatın Dayanışma Halleri", Gençsanat: Aylık Güzel Sanatlar Dergisi, Mart 2013, 214: 32 - 37.
 • 4 "Yirmi İki Yıl Sonra Bugün İstanbul Bienali", Genç Sanat : Aylık Güzel Sanatlar Dergisi, sayı 175, Eylül 2009, ss. 46 - 53.
 • 5 "Selim Cebeci", Sanat Yıllığı 2006, İstanbul: Sanat - Bilgi Belge Dizisi, 2007 : 156 - 157.
 • 6 "Yüksel Arslan Sergisi", Plato: Güncel Sanat İçin Dergi, 3, Ocak - Mart 2006: 117 - 118.
 • 7 "Sır - Zaman: Türkiye ve Kore'den Sanat", Sanat Yıllığı 2005, İstanbul: Sanat - Bilgi Belge Dizisi, 2006 : 120 - 123.
 • 8 "Buradan Çok Uzakta: Bir Kamusal Alan Projesi", Plato: Güncel Sanat İçin Dergi, 5, Ağustos 2006 : 106 - 109.
 • 9 "Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge", Plato: Güncel Sanat İçin Dergi,1, Ekim 2005: 140 - 142.
 • 10 "Serdar Arat'tan Kağıt İşler", Plato: Güncel Sanat İçin Dergi, 1, Ekim 2005 : 143.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 "Türkiye'de 1970'li Yıllarda Tartışılan Kimi Kavramlar ve Sanat Ortamındaki Etkileri", Ankara Üniversitesi'nin 60. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin 70. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen 1. Genç Sanat Tarihi Araştırmacıları Sempozyumu, 12 - 13 Nisan 2006.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Kendini Yeniden Tasarlama Sürecinde Kadın Sanatçılar ve Temsiliyet Sorunu", (Ed. Füsun Çoban Döşkaya), I. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13 - 16 Ekim 2009) Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Yayını,İzmir, ss.45 - 54.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Bienal Etkinlikleri ve Türk Sanat Ortamındaki Etkileri"
 • Doktora Tezi
 • 1 "1970 - 1980 Yılları Arasında Türkiye'de Kültürel ve Sanatsal Ortam"
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gülay Baykal, Sanatta Dekonstrüktivizm (Yapıbozum) ve Frank Stella, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, 2019
 • 2 Ezgi Bilgin, "Sanat Terapisinin Kanser Tedavisi Sürecinde Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitelerine Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı,2019.
 • 3 Necla Yalçın, "Romantizm veNostalji Kavramlarına Yönelik Güncel Okumalar ve Sanatsal İfadesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, 5 Eylül 2018.
 • 4 Umman Sezgin, “Eğitimci ve Sanatçı Kişiliğiyle Hayati Misman”, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, 2015
 • 5 Pınar Deveci, “Zamana Göre Değişen “Oyun” ve “Oyuncak” Kavramlarının Resimsel Düzlemde Çözümlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, 2015.
 • 6 Derya Haştemoğlu,"Grafik Tasarımda Çağdaş Yönelimler: Yurdaer Altıntaş, Sadık Karamustafa ve Bülent Erkmen ",Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı, 2014.
 • 7 Nursen Caner,"Göçebe Sanatçı Kavramı Üzerinden Görsel Okumalar",Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, 2014.
 • 8 Fatma Şahin, “Ruhsal Bozukluk Yaşayan Bireylerde Görsel İfade ve Resimsel Düzleme Aktarımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, 2012.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Ankara Türk - İngiliz Kültür Derneği tarafından, Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman'ın küratörlüğünde gerçekleştirilen "Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge" (22.03 - 05.04 2005) konulu üniversite öğrencileri sanat sergisinde asistan.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “NORMAL DIŞI’’LIĞIN PSİKİYATRİK AÇIDAN ELE ALINMASI VE RESİMSEL DİLLE ANLATIMI”” konulu projenin yürütücülüğü, SDÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi 2399-YL- 10 nolu. proje.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman başkanlığında yürütülen "Çağdaş Türk Sanatında Anıt Uygulamaları ve Heykel" projesinde (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklenen güdümlü (altyapı) projesi) yardımcı araştırmacı, 2004 - 2007.
 • 2 Prof. Dr. Yıldız Ötüken başkanlığında yürütülen "Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat Projesi"nde (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklenen altyapı projesi) yardımcı araştırmacı, 2005 - 2006.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Artworld, Reflexes and Alternative New Worlds", AICA Online International Conference 2020, Düzenleme Komitesi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı adına düzenlenen "Sanatta Anadolu Asya İlişkileri" (6 - 7 Mart 2003) Sempozyumu'nda asistan.
 • 2 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları (19 - 20 Nisan 2001) Sempozyumu'nda asistan.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Mimar, Tasarımcı Selçuk Milar ve Ankara Kültür-Sanat Ortamına İlişkin Notlar", ASTAD (Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği), 18.11.2020
 • 2 "Erken Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Sovyet Sanatı'nın Türkiye Sanatı'na Etkileri", 13 Nisan 2019, Tarih Vakfı, İstanbul.
 • 3 "Alman Devrimi (1918 - 1919) ve Namık İsmail", 100. Yılında Alman Devrimi Tartışmaları Etkinliği, 23 Kasım 2018, Via Kültür, İstanbul.
 • 4 Atölyealtı Sanat Söyleşileri, "1970 Sonrası Değişen Siyasi, Sosyo / Kültürel İklim ve Sanat Sorunsalı", 25 Kasım 2017, Kadıköy Mecra- İstanbul
 • 5 "A Short History of Turkish Contemporary Art", Latvia Universty of Agriculture, Erasmus Ders Verme Hareketliliği, 21 - 23 Mayıs 2014.
 • 6 "1970'li Yıllarda Sanat - Siyaset İlişkisi", SALT Beyoğlu, 4 Nisan 2013, İstanbul.
 • 7 "Istanbul Biennial and Contemporary Art in Turkey", Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı Kapsamında Portekiz - Instituto Politécnico de Beja'da ders verme etkinliği, 24 - 27 Mayıs 2012.
 • 8 "Istanbul Biennial and Contemporary Art in Turkey", Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı Kapsamında Polonya - Lodz Üniversitesi,Sanat Tarihi Bölümü'nde (Uniwersytet Lodzki, Katedra Historii Sztuki)ders verme etkinliği, 24 - 27 Mayıs 2010.
 • 9 "Türkiye'de Feminist Sanat", SDÜ GSF Kültür Etkinlikleri kapsamında konferans, Kültür Evi, 2010
 • 10 "Picasso ve Guernica Üzerine", Söyleşi, Nazım Kültürevi, Ankara, 21 Ocak 2001
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 AICA Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği
 • 2 Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Arte Güzel Sanatlar Dergisi
 • 2 SDÜ Arte Güzel Sanatlar Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (e-ISSN 2667-8683)
 • 2 History Studies International Journal of History, ISSN:1309-4688
 • 3 IJIIA International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, ISSN: 2548-0634
 • 4 YEDİ Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, ISSN 1300 - 9840
 • 5 SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi (ISSN: 1308 – 2698), 2015.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, ISSN: 1308-2698
 • 2 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:1305-5143
 • 3 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, ISSN: 1308-2698
 • 4 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:1305-5143
 • 5 Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, ISSN:2146-7692
 • 6 ACEDEMİC JOURNAL OF HİSTORY AND İDEA,(ISSN:2148-2292).
 • 7 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1304-429-X)
 • 8 Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi (ISSN: 2146-7692)
 • 9 SDÜ Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2146-0310).
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 GSF Dekan Yardımcılığı 2010 - 2011
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ GSF Farabi Koordinatörlüğü 2010 - 2011
 • 2 SDÜ GSF AKTS Koordinatörlüğü 2010-
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Zeynep Rona tarafından yayına hazırlanan Sanat Yıllığı (İstanbul: Sanat - Bilgi Belge Dizisi)'nın Ankara Temsilcisi 2006 - 2007.
 • 2 TRT Ankara Radyosu Stüdyo Ankara programının haftalık "Galerilerden Seçkiler" bölümünde sürekli yorumcu, 2003.
VERDİĞİ DERSLER
1970 Sonrası Türkiye'de Sanat
Cumhuriyet Dönemi Sanatı I
Cumhuriyet Dönemi Sanatı II
Çağdaş Sanat Sorunları
Güncel Sanat I
Güncel Sanat II
Modernizm Sonrası Sanat Sorunları
Modernizm ve Modern Sanata Giriş II
Modernizm ve Modern Sanata Giriş I
Sanat Tarihi I
Sanat Tarihi II
Sergi Tasarımı ve Müzecilik
 
Bu İçeriği Paylaş!