KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nermin KARAHAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119291
E-Posta nerminkarahan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0883-4037
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 30.06.1989
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Gastrointestinal Sistem Patolojisi, Dermatopatoloji, Moleküler Patoloji,ORAL PATOLOJİ
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kapan Ş. Kiriş İ, Kılbaş A, karahan N. The effect of erthropoietin on lung injury in rat aortic ischemia- reperfusion Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 17(2), 110-116 (2009)
 • 2 Bozkurt K.K, K Bozkurt, Ş Başpınar, M Çiriş, Bircan S, N Karahan, , F N Kapucuoğlu. " Primer akciğer tümörlerinde prebronkoskopik ve post bronkoskopik balgam sitolojileri" S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi. 15(1), 12-16 (2008).
 • 3 CD24 Expression in Colorectal Carcinoma Nermin Karahan, İbrahim Barut, Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu, Ömer Tarhan, Özden Çandır Erciyes Tıp Dergisi 2008;30(4): 225-231.
 • 4 Karabiga M, Kiriş İ, Yılmaz N, Altuntaş İ, Karahan N, Okutan H. ''Aprotininin Deneysel Aortik İskemi - Reperfüzyon Modelinde Böbrek Hasarına Etkisi'' Turkish J Vasc surg. 16 (5): 9-18, 2007.
 • 5 Karahan N, Ş Baspinar, Ö Çandır, "Pterjium ve Nüks Pterjiumlardaki Mast Hücreleri", Medikal Network Oftalmoloji Dergisi, 13 (3), 225-227 (2006).
 • 6 İnan G, S Sert, Bircan S, N Karahan, M Çiriş, Ş Başpınar, N Kapucuoğlu, "Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması", S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi. 13(4), 27-31 (2006).
 • 7 Karahan N, Başpınar Ş, Yıldırım M, Barut İ ''The Use of Ber-EP4 antigen in the differantial diagnosis of Basosquamous and Basal cell Carcinoma''Turk Jour. Pathol 22 (2): 87-91, 2006.
 • 8 Baspinar S, O Candir, N Kapucuoglu, S Bircan, M Ciris, N Karahan, "The relation of immunohistochemical p53 and p63 expression with histopathological parameters in laringeal carcinomas", 'Turk Jour. Pathol 22 (2): 74-81 2006.
 • 9 Çandır Ö, N Karahan, M Bülbül, F Kılınç, Ş Başpınar, "Ispartada meme kanserli hastalarda BRCA1 ve BRCA2 ekspresyonu", S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, 50-54, (2005).
 • 10 Okutan H, E Eroğlu, N Karahan, A Aydın, B Tunç, Ö Çandır, A Kutsal, "Farklı Düşük Moleküler Ağırlıklı Moleküllerin (dalteparin, nadroparine, enoxaparin) ve Standart Heparinin Sıçan Venöz Tromboz Modelinde Karşılaştırılması", Turkish J Vasc Surg. 13(2), 17-22 (2004).
 • 11 Karahan N, Ö Çandır , "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilimdalında Kanser Tanısı Alan Vakaların Epidemiyolojik Değerlendirilmesi", Anadolu Tıp Dergisi, Ocak, 4, 41-45 (2002)
 • 12 Kapucuoğlu N, N Karahan, A Serel Ö Çandır, "Mesane Değişici Epitel Hücreli Tümörlerinde Agnor Skorunun Who 1973, Who/Isup 1998 ve Who 1999 sistemleri ile ilişkisi", S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 1-6 (2002).
 • 13 Çandır Ö, N Karahan,"Bazal Hücreli Karsinomlarda Lokalize Amiloidozis", S.D.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 5-7 (2001).
 • 14 Karahan N, Ö Çandır, R Çetin, " Kolorektal karsinomlarda p53 immunreaktivitesinin klinik ve histopatolojik parametreler ile iliskisi", S.D.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-4 (2001)
 • 15 Sarı A, N Karahan, M İşler, M Bahçeci, "Isparta Yöresinde Mide Endoskopik Biyopsilerinde İntestinal Metaplazi Sıklığı", S.D.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-3 (2000).
 • 16 Sarı A, N Karahan, Ş Aydın, M Sarı, Recep Çetin, " Kolon Karsinomlarında Grade'i Oluşturan Histopatolojik Parametrelerin Bölgesel Lenf Ganglion Metastazlarına Etkileri", S.D.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 31-34 (2000).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The effects of probiotics on treatment of Helicobacter pylori eradication in children.Akcam M, Koca T, Salman H, Karahan N.Saudi Med J. 2015 Mar;36(3):286-90. doi: 10.15537/smj.2015.3.10124.
 • 2 Karahan N, Işler M, Koyu A, Karahan AG, Başyığıt Kiliç G, Cırış IM, Sütçü R, Onaran I, Cam H, Keskın M. Effects of probiotics on methionine choline deficient diet-induced steatohepatitis in rats. Turk J Gastroenterol. 2012 Apr;23(2):110-21.
 • 3 Saygin M, Caliskan S, Karahan N, Koyu A, Gumral N, Uguz AC.Testicular apoptosis and histopathological changes induced by a 2.45 GHz electromagnetic field.Toxicol Ind Health. 2011 Feb 10.
 • 4 The effects of methylprednisolone, montelukast and indomethacine in experimental otitis media with effusion.Aynali G, Yariktaş M, Yasan H, Karahan N, Başpinar S, Tüz M, Gümüş S.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 Jan;75(1):15-9.
 • 5 Karahan N, Baspinar S, Bozkurt KK, Caloglu E, Ciris IM, Kapucuoglu N.Indian J Pathol Microbiol. 2011 Jul-Sep;54(3):526-31Increased expression of COX-2 in recurrent basal cell carcinoma of the skin: A pilot study.
 • 6 Koyuncu E, Malas MA, Albay S, Cankara N, Karahan N. The development of fetal pylorus during the fetal period. Surg Radiol Anat. 2009 Jun;31(5):335-41.
 • 7 Kiris I, Tekin I, Yılmaz n, Karahan N et al. İlioprost Downregulates Expression of the Adhesion Molecules and Reduces Renal Injury Induced by Abdominal Aortic Ischemia-reperfusion. Annals of Vasculer Surg. 23(2), 212-223, 2009.
 • 8 Matrix Metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) and cyclooxygenase-2 (COX-2) expressions in vocal fold polyps.Karahan N, Baspinar S, Yariktas M, Kapucuoglu N.J Voice. 2009 Jan;23(1):29-33. Epub 2007 Jul 12.
 • 9 Koyu A, Gokalp O, Oktem F, Donmez S, Dogan M, Karahan N, Gumral N, Yilmaz N, Kocak A. ''The protective effect of erdosteine on vancomycin-induced pancreatic damage in rats'' Mol Cell Biochem. 2009
 • 10 İ Tekin, İ Kiriş, Karahan N, O Aktürk, N Delibaş, A Öcal. ‘’The effect of Iloprost on Skeleton Muscle Injury in an Experimental model of Aortic Iscemia- reperfusion’’Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009; 21(2):135-146
 • 11 The development of fetal pylorus during the fetal period.Koyuncu E, Malas MA, Albay S, Cankara N, Karahan N.Surg Radiol Anat. 2008 Dec 24Epub ahead of print]
 • 12 Erdemoglu E, Güney M, Karahan N, Mungan TImmunohistochemical expression of MMP-2, MMP-9 and COX-2 in Stage IA malignant polyps of the endometrium.Eur J Gynaecol Oncol. 2008;29(5):444-9.
 • 13 Kiris I, Tekin I, Yilmaz N, Sutcu R, Karahan N, Ocal A.Iloprost Downregulates Expression of Adhesion Molecules and Reduces Renal Injury Induced by Abdominal Aortic Ischemia-Reperfusion.Ann Vasc Surg. 2008 Sep 5. [Epub ahead of print]
 • 14 Nasir S, Aydin MA, Karahan N, Altuntaş S."Fat tissue as a new vascular carrier for prefabrication in reconstructive surgery: experimental study in rats". J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Jul;61(7):799-806
 • 15 Güney M, Erdemoglu E, Oral B, Karahan N, Mungan T."Leukemia inhibitory factor (LIF) is immunohistochemically localized in tubal ectopic pregnancy". Acta Histochem. 2008;110(4):319-23.
 • 16 Erdemoglu E, Güney M, Karahan N, Mungan T."Expression of cyclooxygenase-2, matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-9 in premenopausal and postmenopausal endometrial polyps". Maturitas. 2008 Mar 20;59(3):268-74.
 • 17 Karahan N, Baspinar S, Ciris M, Baydar CL, Kapucuoglu N.Cyclooxygenase-2 expression in primary and recurrent pterygium.Indian J Ophthalmol. 2008 Jul-Aug;56(4):279-83.
 • 18 Kiris I, Kapan S, Kılbas A, Yılmaz N, Altuntaş I, Karahan N, Okutan H.The Protective Effect of Erythropoietin on Renal Injury Induced by Abdominal Aortic-Ischemia-Reperfusion in Rats.J Surg Res. 2008 Jan 10. [Epub ahead of print]
 • 19 Güney M, Erdemoglu E, Oral B, Karahan N, Mungan T. "Leukemia inhibitory factor (LIF) is immunohistochemically localized in tubal ectopic pregnancy". Acta Histochem.;110(4):319-23 (2008).
 • 20 Güney M, Oral B, Karahan N, Mungan T'' Regression of endometrial explants in a rat model of endometriosis treated with melatonin''. Fertil Steril. Apr;89(4):934-42.(2008).
 • 21 Protective effects of vitamins C and E against endometrial damage and oxidative stress in fluoride intoxication.Guney M, Oral B, Demirin H, Karahan N, Mungan T, Delibas N.Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007 May-Jun;34(5-6):467-74
 • 22 Guney M, Ozguner F, Oral B, Karahan N, Mungan T. "900 MHz radiofrequency-induced histopathologic changes and oxidative stress in rat endometrium: protection by vitamins E and C". Toxicol Ind Health. 2007 Aug;23(7):411-20.
 • 23 Kapucuoglu N, F Aktepe, H Kaya, S Bircan, N Karahan, M Ciris, "Immunohistochemical expression of PTEN in normal, hiperplastic, and malignant endometrium, and its correlation with hormone receptors, bcl-2, bax and apoptotic indx", Patol Res Practice, 2007;203(3):153-62.
 • 24 Güney M, S Nasir, B Oral, N Karahan, T Mungan, " Effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on the regression of endometrial explants in an experimental rat model.Reprod Sci. 2007 Apr;14(3):270-9.
 • 25 Güney M, B Oral, N Karahan, T Mungan "Protective effect of Cafeic Acid Phenil Ester (CAPE) on floride-induced oxidative stres and apoptosis in rat endometrium", Environmental Toxicology and Pharmacology , 2007
 • 26 Güney M, Oral B, Karahan N, Mungan T. ''Expression of leukaemia inhibitory factor (LIF) during the window of implantation in copper T380A intrauterine device users''. Eur J Contracept Reprod Health Care. Sep;12(3):212-9. (2007).
 • 27 Oral B, M Guney, F Ozguner, N Karahan, T Mungan, S Comlekci, G Cesur, "Endometrial Apoptosis Induced by a 900-MHz Mobile Phone: Preventive Effects of Vitamins C and E", Adv Ther, 23(6), 957-73, 2006.
 • 28 Karahan, N., M Guney, B Oral, N Kapucuoglu, T Mungan, "CD24 expression is a poor prognostic marker in endometrial carcinoma" Eur J Gynaecol Oncol. 27(5), 500 -4 (2006).
 • 29 . Karahan, N., M Guney, B Oral, N Kapucuoglu, T Mungan, "CD24 expression is a poor prognostic marker in endometrial carcinoma" Eur J Gynaecol Oncol. 27(5), 500 -4 (2006).
 • 30 Karahan, N., M Guney, S Baspinar, B Oral, N Kapucuoglu, T Mungan, "Expression of gelatinase (MMP-2 and MMP-9) and cyclooxygenase-2 (COX-2) in endometrial carcinoma," Eur J Gynaecol Oncol.2006;27(5):500-4.
 • 31 Nasir, S., MA Aydin, N Karahan, Demiryurek D, Sargon M, "New microvenous anastomosis model for microsurgical training: external jugular vein," J Reconstr Microsurg, 22(8), 625-30 (2006).
 • 32 Bircan S, O Candir, N Kapucuoglu, TA Serel, M Ciris, N Karahan. "CD10 expression in urothelial bladder carcinomas: a pilot study" , Urol Int, 77(2), 107-13 (2006).
 • 33 Ungor,B., MA Malas, S Albay, E Cetin, K Desdicioglu, N Karahan, "The proportions of the white and red pulps of the human fetal spleen," Saudi Med J, 27(9), 1315-9 (2006).
 • 34 Güney M, B Oral, N Karahanli, T Mungan, M Akdogan, "The effect of Mentha spicata Labiatea on uterine tissue in rats," Toxicology and Industrial Health, 22, 343-48 (2006)
 • 35 Sutcu R, I Altuntas, B Yildirim, N Karahan, H Demirin, N Delibas, "The effects of subchronic methidathion toxicity on rat liver: Role of antioxidant vitamins C and E," Cell Biol Toxicol, 22(3), 221-7, (2006)
 • 36 Sulak O, I Altuntas, N Karahan, B Yildirim, O Akturk, R Yilmaz, N Delibas, "Nephrotoxicity in rats induced by organophosphate insecticide methidathion and ameliorating effects of vitamins E and C," Pesticid, 83, 21-28, (2005).
 • 37 Yavuz T, N Delibas, B Yildirim, I Altuntas, O Candir, A Cora, N Karahan, E Ibrisim, A Kutsal, "Vascular wall damage in rats induced by organophosphorus insecticide methidathion" Toxicol Lett, 155(1), 59-64, (2005)
 • 38 Albay S, MA Malas, E Cetin, N Cankara, N Karahan, "Development of the liver during the fetal period", Saudi Med J, 26(11), 1710-15 2005.
 • 39 Yavuz T, N Delibas, B Yildirim, I Altuntas, O Candir, A Cora, N Karaman, E Ibrisim, Kutsal A. "Vascular wall damage in rats induced by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C,". Arch Toxicol, 78(11), 655-659, (2004).
 • 40 Yavuz T, I Altuntas, N Delibas, B Yildirim, O Candir, A Cora, N Karahan, E Ibrisim, A Kutsal, "Cardiotoxicity in rats induced by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C," Hum Exp Toxicol , 23(7), 323-9, (2004).
 • 41 Histopathologic changes in liver and renal tissues induced by different doses of diclofenac sodium in rats Aydin G, Gokcimen A, Oncu M, et alSource: TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES Volume: 27 Issue: 5 Pages: 1131-1140 Published: 2003
 • 42 Aydın G, A Gökçimen, M Öncü E Çiçek, N Karahan, O Gökalp, "Histopathologic Changes in Liver and Renal Tissues Induced by Different Doses Diclofenac Sodium in Rats", Turk J Vet Anim Sci, 27, 1131-40, 2003.
 • 43 Impact of caffeic acid phenethyl ester treatment on vancomycin-induced pancreatic damage in rats.Koyu A, Gokalp O, Gumral N, Oktem F, Karahan N, Yilmaz N, Saygin M. Toxicol Ind Health. 2016 Feb;32(2):306-12
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Cadir B, Karahan N, Nasir S, Aydin MA, Turkaslan SS. '' Unusual synchronous presentation of maxillary sinus fibrosarcoma and gemistocytic astrocytoma with a complication called leukocytoclastic vasculitis: a case report''. SS Eur J Dent. 2009
 • 2 Unusual synchronous presentation of maxillary sinus fibrosarcoma and gemistocytic astrocytoma with a complication called leukocytoclastic vasculitis: a case report.Eur J Dent. 2009 Jul;3(3):233-9Cadir B, Karahan N, Nasir S, Aydin MA, Turkaslan SS.
 • 3 Karahan N, Armagan A, Sert S, Baspinar S, Kapucuoglu N. Inflamattory Pseudotumor of Kidney in a Child: A case Report’’ Case Rep Clin Pract Rev, 8: 108-111, 2007.
 • 4 Bozkurt K, Karahan N, kapucuoglu N ''.Bilateral Pulmonary Agenesisi: A case Report'' Case Rep Clin Pract Rev, 8:239-242, 2007.
 • 5 Karahan N, M Bulbul, B Aydogan, S Baspinar, C Kockar, N Kapucuoglu, "Synchronous gastric stromal tumor and colorectal adenocarcinoma: a case report," Clin Pract Rev, 7, 240 -3 (2006).
 • 6 Sahin M, U Ergene, H Akin, S Bircan, E Cure, N Karahan, "Idiopathic hypereosinophilic syndrome associated with pulmonary involvement and pericarditis", Clin Pract Rev, 7, 103-106, 2006.
 • 7 Aydin G, N karahan, Aydin S. "Diffuse infiltrative gastric adenocarcinoma associated with heteretopic bone formation in omentum tissue. A case report".Case Rep Clin Pract Rev, 5, 58-62, 2004.
 • 8 Aydin G, Ş Aydin, N Karahan, "Osseous Metaplasia in Borderline Papillary Serous Cystadenomafibroma of The ovary :A Case Report", Pak J Med Sci, 19(4), 1-3, 2003.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karahan N., A Sayin, S Bircan, M Ciriş, N Kapucuoğlu, Ö Candır, A Kosar, "Comparison Between The histopatological Effects Of Testiculer Sperm Obtaining method Testiculer Sperm extraction Testiculer Sperm Aspiration tru-cut Biopsy on testis and Epididiymisand The Effect of These Method On Antisperm Antibady Level", XXIII World Congress Of Pathology And Laboratory Medicine, İstanbul Türkiye (26-30 Mayıs) 2005.
 • 2 Çadır, B., S Nasir, N Karahan, A Aydın, Ö Çandır, "A Case of Fibrosarcoma of The maxillary Sinus and gemistocytic Astrositom of The Brain As Detected Synchronous Primer Malignant Tumors",. Turkish Association of Oral and maxillofacial Surgery 13th International Scientific Congress, Antalya Turkiye(29 Mayis-2 Haziran) 2005
 • 3 Okutan H., E. Eroğlu, N. Karahan, A. Aydın, B. Tunç, Ö. Çandır, A. Kutsal, "Comparison of the different low molecular- weight heparins and standart heparin in rat venous trombosis Model", 52nd International Congress of the European Society for cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, November (7-10) 2003
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Doktora (Tıpta Uzmanlık Tezi) Türkiyede kolorektal karsinomlarda CD133 ekspresyonunun klinikopatolojik parametrelerle ve prognozla ilişkis,nin araştırılması 2087-TU 10
 • 2 Doktora (Tıpta Uzmanlık Tezi) ''Normal, nodüler kolloidal guatr ve neoplastik tiroid dokularında TP53 ve C-Kit( CD117) ekspresyonun immünohiskomyasal yöntemle araştırılması'' proje no 1664-TU 08 Malign Melanomlarda Cd271 ve Braf Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametrelerle Ve Prognoz İle İlişkisinin İmmunhistokimyasal Yöntemle Araştırılması”
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Sıçan Modellerinde probiotik ve kafeik asit fenil esterin (CAPE) deneysel karaciğer yağlanması üzerine etkisi" , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp fakültesi Bilimsel Araştırma Araştırma Projeleri Yönetimi Birimi. Proje No:1086. Proje Yürütücüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 a) SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen, 06/05/2005- 06/05//2008 tarihleri arasında yürütülen “Çeşitli gastrointestinal patolojilerin deneysel modellerinde kafeik asit fenil esterin (CAPE) terapotik etkinliğinin araştırılması” konulu araştırma projesi (Proje 1088-M-05), Yardımcı Araştırmacı
 • 2 b) SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen, 15/04/2005-15/04/2008 tarihleri arasında yürütülen “Deneysel akut pankreatit ve kolit modellerinde probiyotiklerin protektif etkinliğinin araştırılması” konulu araştırma projesi (Proje 1054-M-05), Yardımcı Araştırmacı.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Patoloji Derneği Ankara Patoloji Derneği Ege Patoloji Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye klinikleri Dergisi Türk patoloji Dergisi Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Dergisi Kocatepe Tıp Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi Moleküler Patoloji Bölümünde Moleküler Patoloji konusunda 2 ay süreyle"visiting fellow" .
VERDİĞİ DERSLER
Diş hekimliği Genel ve Oral patoloji dersleri
Diş hekimliği Genel patoloji dersler
Ebelik Genel patoloji dersler
Ebelik genel patoloji dersleri
Gastrointestinal sistem patolojisi
Hemşirelik Genel patoloji dersler
hücre zedelenmesiş iltihap, apoptozis,nekroz, yara iyileşmesi, onarım.
Kardiyovasküler sistem patolojisi
tirodin neoplastik ve non neoplastik hastalıkları
 
Bu İçeriği Paylaş!