KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nermin KARAHAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119291
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-0883-4037
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP 30.06.1989
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Gastrointestinal Sistem Patolojisi, Dermatopatoloji, Moleküler Patoloji,ORAL PATOLOJİ
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KAYIKÇIOĞLU ERKAN, Yücesoy Ramazan Oğuz, ÇETİN BÜLENT, yüceer kamuran, KARAHAN NERMİN, Prognostic value of claudin 18.2 expression in gastric adenocarcinoma. WORLD JOURNAL OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY Doi: 10.4251/wjgo.v15.i2.343, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 KARAHAN Nermin, Impact of caffeic acid phenethyl ester treatment on vancomycin-induced pancreatic damage in rats. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 32(2), , 306-312. (2021), (SSCI)
 • 3 AKÇAM MUSTAFA, KOCA TUĞBA, SALMAN HAKAN, KARAHAN NERMİN, The effects of probiotics on treatment of Helicobacter pylori eradication in children. SAUDI MEDICAL JOURNAL, 36(3), , 286-290. (2015), (SCI-Expanded)
 • 4 KARAHAN Nermin, Işler M, karahan a g, , Başyığıt Kiliç G, Cırış IM, Sütçü R, Onaran I, Cam H, Keskın M., Effects of probiotics on methionine choline deficient diet induced steatohepatitis in rats. Karahan N, Işler M, Koyu A, Karahan AG, Başyığıt Kiliç G, Cırış IM, Sütçü R, Onaran I, Cam H, Keskın M.Turk J Gastroenterol. 2012 Apr;23(2):110-21., 23(2), , 110-121. (2012), (SCI-Expanded)
 • 5 KARAHAN Nermin, BAŞPINAR Şirin, BOZKURT Kemal Kürşat, ÇİRİŞ İbrahim Metin, KAPUCUOGLU NİLGÜN, Increased expression of COX-2 in recurrent basal cell carcinoma of the skin: A pilot study. INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY, 54(3), , 526-531. (2011), (SSCI)
 • 6 AYNALI GİRAY, YARIKTAŞ MURAT, YASAN Hasan, KARAHAN Nermin, BAŞPINAR Şirin, TÜZ Mustafa, GÜMÜŞ SAMİ , The effects of methylprednisolone, montelukast and indomethacine in experimental otitis media with effusion. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 75(1), , 15-19. (2011), (SCI-Expanded)
 • 7 Kemal Kursat; Ciris, Karahan NERMİN, Nermin; Bozkurt, Ibrahim Metin; et al, KARAHAN Nermin, Duodenojejunal invagination caused by small bowel metastasis of renal cell carcinoma. TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 22(3), , 355-357. (2011), (SCI-Expanded)
 • 8 GÜNEY Mehmet, ORAL Hilmi Baha, KARAHAN Nermin, MUNGAN TAMER, Regression of endometrial explants in a rat model of endometriosis treated with melatonin. FERTILITY AND STERILITY, 89(4), , 934-942. (2008), (SCI-Expanded)
 • 9 Nasır Serdar, Aydın Mustafa Asım, Karahan Nermin, Altuntaş Selman, KARAHAN Nermin, Fat tissue as a new vascular carrier for prefabrication in reconstructive surgery experimental study in rats. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 61(7), , 799-806. Doi: 10.1016/j.bjps.2007.08.021, (2008), (SCI-Expanded)
 • 10 KARAHAN Nermin, Protective effects of vitamins C and E against endometrial damage and oxidative stress in fluoride intoxication. CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, 34(5), , 467-474. (2007), (SSCI)
 • 11 KARAHAN Nermin, 900 MHz radiofrequency-induced histopathologic changes and oxidative stress in rat endometrium: protection by vitamins E and C. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 23(7), , 411-420. (2007), (SCI-Expanded)
 • 12 KARAHAN NERMİN, GÜNEY MEHMET, ORAL HİLMİ BAHA, MUNGAN MUHİTTİN TAMER, Protective effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on fluoride-induced oxidative stress and apoptosis in rat endometrium. enviromen and pharmocologytal toxicology Doi: 10.1016/j.etap.2007.01.005, (2007), (SCI-Expanded)
 • 13 ORAL HİLMİ BAHA, GÜNEY MEHMET, ÖZGÜNER MEHMET FEHMİ, KARAHAN NERMİN, MUNGAN TAMER, ÇÖMLEKÇİ SELÇUK, CESUR GÖKHAN, Endometrial apoptosis induced by a 900 MHz mobile phone preventive effects of vitamins E and C. Adv ances in Therapy, 23(6), , 957-973. (2006), (SCI-Expanded)
 • 14 Albay S, Malas MA, Cetin E, Cankara N, Karahan N., KARAHAN Nermin, The development of fetal pylorus during the fetal period. Surg Radiol Anat , 26(11), (2005), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARAHAN NERMİN, nalıncı afife, İNVAZİV MELANOMLARDA CD271 VE BRAF EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE VE PROGNOZ İLE İLİŞKİSİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMAS. Süleymen Demirel Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, 34(3), , 1-10. Doi: 10.17343/sdutfd.1268022, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ERKILINÇ GAMZE, DOĞRU Atalay, ARSLAN Yaşar, ÖZ RIZA BURAK, KARAHAN Nermin, ŞAHİN Mehmet, ÇİRİŞ İbrahim Metin, Evaluation of histopathological results of minor salivary gland biopsies in patients with the diagnosis of Sjögren’s syndrome. Arch Rheumatol, 37(1), , 1-10. Doi: 10.46497/ArchRheumatol.2022.8607, (2021), (SSCI)
 • 3 KAYMAK Zümrüt Arda, KARAHAN Nermin, ERDOĞAN Mehmet, ERDEMOĞLU Evrim, ZİHNİ İsmail, ŞENGÜL Sevim Süreyya, Correlation of 18F-FDG/PET SUVmax, SUVmean, MTV, and TLG with HIF-1α in Patients with Colorectal Cancer. MOLECULAR IMAGING AND RADIONUCLIDE THERAPY , 93-100. Doi: 10.4274/mirt.galenos.2021.04934, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 4 KOÇER MURAT, MUALLAOĞLU SADIK , COŞKUN HASAN ŞENOL, KARAHAN Nermin, GÜRDAL Osman, Second Primary Tumors in Patients with Gastrointestinal Stromal Tumors: A Single-Center Experience. Medicina , 1-13. Doi: 10.3390/medicina57050494 , (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 ERKILINÇ GAMZE, ERTUNÇ Onur, KARAHAN Nermin, KIRAN Mehmet, AYVAZ ÇELİK Havva Hilal, YAVUZ Dudu Dilek, KAYMAK Zümrüt Arda, Derinin Skuamöz Hücreli Karsinomunda ve Liken Planusta PDL-1, PD-1 Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), , 147-157. Doi: 10.22312/sdusbed.816756, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 ERKILINÇ GAMZE, KARAHAN Nermin, BAŞPINAR Şirin, KAYMAK Zümrüt Arda, EVRİMLER Şehnaz, HATALI EŞLEŞME GENLERİNDEN MLH1, PMS2, MSH6, MSH2’İN MİDE KANSERLERİNDE İMMÜNHİSTOKİMYASAL EKSPRESYONU; BİR DOKU MİKROARRAY ÇALIŞMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(3), , 487-497. Doi: 10.17343/sdutfd.866797, (2021), (SSCI)
 • 7 BAŞPINAR Şirin, BİRCAN Sema, ÇİRİŞ İbrahim Metin, KARAHAN Nermin, BOZKURT Kemal Kürşat, Expression of NGF, GDNF and MMP-9 in prostate carcinoma. PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE, 213(5), , 483-489. (2017), (SSCI)
 
Bu İçeriği Paylaş!