KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZBAŞ
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Ebelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Ebelik Anabilim Dalı
Telefon 2462113229
E-Posta serpilozbas@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 11.06.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 07.08.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI (DR) 30.06.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Epidemiyoloji,halk sağlığı,üreme sağlığı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sağlık Yüksekokulları için Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kitabına Katkı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öztürk M, Şen S, Kişioğlu AN. "Isparta'daki sağlık ocaklarında görev yapan ebelerin kendi kendine meme muayenesine ilişkin bilgi ve tutumları" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 8(1):56-62.
 • 2 Yıldırım,N.,Çalışkan,S.,Özgüner,F.,Beydilli,E.,Aslankoç,R.,Şen,S.Bronşial Astımlı Hastalarda Melatonin Düzeyleri ile Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması.SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi,1999.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şen S, Öztürk M, Kişioğlu AN, "Isparta'da 25-65 yaş grubu kadınların meme kanserinin risk faktörleri ve belirtilerine ilişkin bilgi düzeyleri" VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-27 Eylül 2002, Diyarbakır" Kongre Kitabı, s. 651-654.
 • 2 Öztürk M, Şen S, Kişioğlu AN. "Isparta'daki sağlık ocaklarında görev yapan ebelerin kendi kendine meme muayenesine ilişkin bilgi ve tutumları" VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik degeneratif Hastalıklar) 11-13 Eylül 2001- Eskişehir, P-43.
 • 3 Çakmak A, Öztürk M, Aslan B, Şen S, Özkahraman Ş. "Isparta'da sağlık çalışanlarının Hepatit B ile ilgili bilgi tutum ve davranışları" Sağlık Çalışanlarının Sağlığı I. Ulusal Kongresi, 26-28 Kasım 1999 Ankara, P-101.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kaleli S, Özbaş S, Esen K, Aslankoç R,Kaleli N.Diyabet tipleri, komplikasyonları, izlem ve tedavisi üzerine hastaların bakış açısının araştırılması.1. Ulusal Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul.
 • 2 Orhan H, Özaslan N, Beydilli E, Yılmaz A, Özbaş S. Gelir durumu ve eğitim düzeyinin aile planlaması üzerine etkilerinin incelenmesi.1 Ulusal Ebelik kongresi, 20-22 Haziran 2007,İstanbul.
 • 3 Özbaş S, Orhan H, Kavak G, Aslan B, Kaleli N. Isparta ilindeki 15-49 yaş arası kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri.1. ulusal Ebelik Kongresi, 20-22 Ebelik Kongresi, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 G.Yıldırım N, Çalışkan S, Şen S. Bronşial astımlı hastalarda lateralite ve antioksidanlar arasındaki ilişkilerin raştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi. (Uluslararası Katılımlı). 4-8 Eylül 2000; Eskişehir.
 • 2 Çalışkan S, G.Yıldırım N, Akkaya A, Şen S, Akgün S, D.Beydilli E, Dündar D. Bronşial astımlı ve sağlıklı bireylerde lateralite ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişkilerin araştırılması. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı). 6-10 Eylül 1999;Elazığ.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta'daki Ebelerin ve Bölglerindeki Kadınların 15-49 Yaş Grubundaki Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Eğitimin Etkisinin İncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde Eğitim Gören Engelli Çocukların Annelerine Verilen Eğitimin Annelerin Üreme Sağlığını Koruyucu Bilgi ve Tutumlarına Etkisi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabili Dalı ve JHPIEGO kuruluşu tarafından yürütülen Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Şen,S."Isparta'daki 15-49 Yaş Grubundaki Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları " ,SDÜ Araştırma Fonu, Proje No:435
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu "Yaşlı ve evde hasta bakım "kursunda eğitimci olarak
 • 2 7-8 Ekim 2004 te SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Organizasyonu ile düzenlenen "III. OKUL HASTANE İŞBİRLİĞİ" Workshop'unda düzenleme kurulu üyeliği(Sekretarya)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Türk Anneler Derneğinin düzenlemiş olduğu Ailede Sağlık Paneli I. Aile Panlaması Yöntemleri Konusunda Konuşmacı.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Hemar-GE Üyeliği
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Araş. Uyg. Hast.'de hemşirelik hizmetleri müdür yardımcılığı
 • 2 SDÜ Araş. Uyg. Hast. Şevket Demirel Kalp Merkezinde Kat Başhemşiresi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Sağlık Yüksekokulunun Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği "Dünya Ebeler Günü Etkinlikleri"nde Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2 Isparta Sağlık Yüksekokulu ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'nün Hemşirelik Haftası nedeniyle birlikte hazırladığı Konferansta Düzenleme Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntemleri ve İstatistik
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uygulama
Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar
Epidemiyoloji ve Bulaşıcı hastalıklar
kadın sağlığı ve hastalıkları
Klinik Sahada Entegre Uygulama
Ruh sağlığı uygulama
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
üreme sağlığı ve aile planlaması
Üreme sağlığı ve Aile Planması
 
Bu İçeriği Paylaş!