KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Botanik Anabilim Dalı
Telefon 2462114054
E-Posta kursatcavusoglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000000164570457
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 30.06.1998
Yüksek Lisans KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - 14.02.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 18.05.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bitki Fizyolojisi;,Stres Fizyolojisi;,Hormonlar ve Bitki Büyüme Düzenleyicileri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karakuşlu S., Demirtaş G., Çavuşoğlu K., Yapar K., Yalçın E., Çavuşoğlu K. 2015. Tarımda Zararlılara Karşı Kullanılan Fenpiroksimat Akarisitinin Fizyolojik ve Anatomik Etkilerinin Araştırılması. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 4(1): 65-71.
 • 2 Çavuşoğlu K., Kabar K., 2008. Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Tuzlu Koşullar Altındaki Arpa Tohumlarının Çimlenmesi Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. FÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1): 43-55.
 • 3 Çavuşoğlu K., Kabar K., Kılıç S., 2007. Effects of Some Plant Growth Regulators on Jasmonic Acid Induced Inhibition of Seed Germination and Seedling Growth of Barley. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2(1): 53-59.
 • 4 Çavuşoğlu K., Kabar K., 2007. Turp Tohumlarının Tuzlu Koşullar Altındaki Çimlenme ve Fide Büyümesine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicisi Ön Uygulamalarının Etkileri. DÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14: 27-36.
 • 5 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2007. Arpa Tohumlarının Çimlenmesi Sırasında Gibberellik Asit, Kinetin ve Etilen ile Tuz Stresinin Hafifletilmesinde Bazı Morfolojik ve Anatomik Gözlemler. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2(1): 27-40.
 • 6 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2007. Tuzlu (NaCI) Koşullar Altındaki Tohum Çimlenmesi, Fide Büyümesi ve Yaprak Anatomisi Üzerine Triakontanol ön Uygulamasının Etkileri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2(2): 136-145.
 • 7 Kılıç S., Çavuşoğlu K., Kabar K., 2007. Effects of 24-Epibrassinolide on Salinity Stress Induced Inhibition of Seed Germination, Seedling Growth and Leaf Anatomy of Barley. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2(1): 41-52.
 • 8 Çavuşoğlu K., 2006. Arpa ve Turp Tohumlarının Normal Şartlar Altındaki Çimlenme ve Fide Büyümesine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 1(1-2): 1-13.
 • 9 Çavuşoğlu K., Kabar K., 2006. Does Jasmonic Acid Prevent The Germination of Barley Seeds ? SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 1(1-2): 35-41.
 • 10 Çavuşoğlu K., Çavuşoğlu K., 2005. Cupressus sempervirens L. ve Cedrus libani A. Rich. Yapraklarında Taşıtların Sebep Olduğu Kurşun (Pb) Kirliliğinin Araştırılması. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2): 37-56.
 • 11 Çavuşoğlu K., Kalyoncu H., Çavuşoğlu K., Çavuşoğlu D., 2005. Çam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe ) Yapraklarında Egsoz Gazlarından Kaynaklanan Kurşun (Pb) Birikiminin Tespiti. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2): 6-10.
 • 12 Kalyoncu H., Barlas M., Ertan ÖO., Çavuşoğlu K. 2005. Aksu Çayı’nın Su Kalitesi Değişimi Üzerine Bir Araştırma. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 5-13.
 • 13 Çavuşoğlu K., 2002. İğde ( Elaeagnus angustifolia L. ) Yapraklarında Kurşun (Pb) Yoğunluğunun Araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3): 191-196.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çavuşoğlu K., Toğay D., Çavuşoğlu D. 2020. Physiological and Cytogenetical Effects of Glutamine Treatment in Onion (Allium cepa L.) Seeds Exposed to Salt Stress. Bulgarian Journal of Crop Science, 57(1): 60-65.
 • 2 Çavuşoğlu K., Dinçtürk İ., Çavuşoğlu D. 2020. The Effects of Aspartic Acid on Some Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Seeds Germinated under Salt Stress. Bulgarian Journal of Crop Science, 57(1): 66-72.
 • 3 Çavuşoğlu D., Çavuşoğlu K. 2020. Functions of Exogenously Proline against Negative Effects of Salt Stress in Onion (Allium cepa L.). International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 5(1): 197-202.
 • 4 Girasun N., Yalçın E., Acar A., Çavuşoğlu K., Çavuşoğlu K. 2019. In Vivo Pb(NO3)2 Toksisitenin Fizyolojik, Sitogenetik ve Anatomik Parametreler ile Araştırılması. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 22(5): 702-707.
 • 5 Çavuşoğlu D., Çavuşoğlu K., Tabur S. 2018. The Effects of Black Cumin (Nigella sativa L.) Seed Extract on the Seed Germination, Seedling Growth, Mitotic Activity and Chromosomal Abberations of Allium cepa L. Under Saline Condition. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 13(5): 50-57.
 • 6 Çavuşoğlu K., Bilir G. 2015. Effects of Ascorbic Acid on the Seed Germination, Seedling Growth and Leaf Anatomy of Barley Under Salt Stress. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 10(4): 124-129.
 • 7 Seven B., Çavuşoğlu K., Yalçın E., Çavuşoğlu K. 2015. Allium cepa L. (Amarylidaceae) Kök Ucu Hücreleri Üzerine Ultraviyole Radyasyonun Fizyolojik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 36(5): 24-31.
 • 8 Çavuşoğlu K., Kabar K. 2010. Effects of Hydrogen Peroxide on the Germination and Early Seedling Growth of Barley Under NaCl and High Temperature Stresses. EurAsian Journal of BioSciences, 4(9): 70-79.
 • 9 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2009. Effects of Plant Growth Regulators on the Root, Stem and Leaf Anatomies of Radish Seedlings Grown in Abscisic Acid Medium. Advances in Food Sciences, 31(1): 34-40.
 • 10 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kılıç M. 2009. Effects of Lead (Pb) Pollution Caused by Vehicles on the Anatomy of Pine (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) and Cedar (Cedrus libani A. Rich.) Leaves. Biological Diversity and Conservation, 2(3): 92-98.
 • 11 Kılıç S., Çavuşoğlu K., Kılıç M., 2009. The Effects of Lead (Pb) Pollution Caused by Vehicles on the Pollen Germination and Pollen Tube Growth of Apricot (Prunus armeniaca L. cv. Şekerpare). Biological Diversity and Conservation, 2(3): 23-28.
 • 12 Kılıç S., Çavuşoğlu K. 2009. Effects of Electromagnetic Field Stress on Some Anatomical Parameters of Fig (Ficus carica L.) Leaves. Biological Diversity and Conservation, 2(3): 107-111.
 • 13 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2008. Effects of Some Plant Growth Regulators on Leaf Anatomy of Radish Seedlings Grown Under Saline Conditions. Journal of Applied Biological Sciences, 2(2): 47-50.
 • 14 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2008. Effects of Growth Regulators on Anatomy of Radish Roots Under Saline Conditions. Journal of Applied Biological Sciences, 2(3): 61-64.
 • 15 Kılıç S., Çavuşoğlu K., Kabar K., 2008. Effects of Jasmonic Acid on the Root, Stem and Leaf Anatomy of Radish Seedlings. Journal of Applied Biological Sciences, 2(3): 75-78.
 • 16 Kılıç S., Çavuşoğlu K., Kabar K., 2008. Effects of Abscisic Acid on the Root, Stem and Leaf Anatomy of Radish Seedlings. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2(3): 7-11.
 • 17 Çavuşoğlu K., Kabar K., 2007. Comparative Effects of Some Plant Growth Regulators on the Germination of Barley and Radish Seeds Under High Temperature Stress. EurAsian Journal of BioSciences, 1(1): 1-10.
 • 18 Çavuşoğlu K., Kabar K., 2007. Comparison of Antagonisms Between Abscisic Acid and Various Growth Stimulators During Germination of Barley and Radish Seeds. EurAsian Journal of BioSciences, 1(2): 11-21.
 • 19 Çavuşoğlu K., Bayram A., Maraş M., Kırındı T., Çavuşoğlu K. 2005. A Morphological Study on the Venom Apparatus of Spider Larinioides cornutus (Araneae, Araneidae). Turkish Journal of Zoology, 29(4): 351-356.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çavuşoğlu K., Doğu F., Çavuşoğlu D. 2019. Effects of Sodium Hypochlorite on some Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Exposed to Salt Stress. Bangladesh Journal of Botany, 48(2): 223-229.
 • 2 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2017. Physiological and Cytogenetical Effects of Royal Jelly (Honey Bee) in Allium cepa L. Seeds Exposed to Salinity. Cytologia, 82 (2): 115-121.
 • 3 Çavuşoğlu K., Cadıl S., Çavuşoğlu D. 2017. Role of Potassium Nitrate (KNO3) in Alleviation of Detrimental Effects of Salt Stress on Some Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Cytologia, 82(3): 279-286.
 • 4 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. The Effects of Aloe vera L. Leaf Extract on some Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Seeds Germinated under Salt Stress. Cytologia, 81(1): 103-110.
 • 5 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. Role of Ginkgo biloba L. Leaf Extract on some Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Seeds Exposed to Salt Stress. Cytologia, 81(2): 207-213.
 • 6 Çavuşoğlu K., Karaferyeli Ş. 2015. Effects of Ginkgo biloba L. Extract on the Seed Germination, Seedling Growth and Leaf Anatomy of Barley Under Saline Conditions. Bangladesh Journal of Botany, 44(1): 117-123.
 • 7 Acar A., Çavuşoğlu K., Türkmen Z., Çavuşoğlu K., Yalçın E. 2015. The Investigation of Genotoxic, Physiological and Anatomical Effects of Paraquat Herbicide on Allium cepa L. Cytologia, 80(3): 343-351.
 • 8 Çavuşoğlu K., Ergin H.G. 2015. Effects of Humic Acid Pretreatment on some Physiological and Anatomical Parameters of Barley (Hordeum vulgare L.) Exposed to Salt Stress. Bangladesh Journal of Botany, 44(4): 591-598.
 • 9 Çavuşoğlu K., Tepe B., Kılıç S. 2014. Effects of Salicylic Acid Pretreatment on the Seed Germination, Seedling Growth and Leaf Anatomy of Barley Under Saline Conditions. Cereal Research Communications, 42(2): 229-238.
 • 10 Çavuşoğlu K., Kaya F., Kılıç S. 2013. Effects of Boric Acid Pretreatment on the Seed Germination, Seedling Growth and Leaf Anatomy of Barley Under Saline Conditions. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(2): 376-380.
 • 11 Çavuşoğlu K.,Yalçın E., Türkmen Z., Yapar K., Çavuşoğlu K., Çiçek F. 2011. Investigation of Toxic Effects of the Glyphosate on Allium cepa. Journal of Agricultural Sciences, 17(2): 131-142.
 • 12 Kılıç S., Karataş A., Çavuşoğlu K., Ünlü H., Ünlü H.Ö., Padem H. 2010. Effects of Different Light Treatments on the Stomata Movements of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Joker) Seedlings. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(1): 131-135.
 • 13 Çavuşoğlu K., Yapar K., Kınalıoğlu K., Türkmen Z., Çavuşoğlu K., Yalçın E. 2010. Protective Role of Ginkgo biloba on Petroleum Wastewater-Induced Toxicity in Vicia faba L. (Fabaceae) Root Tip Cells. Journal of Environmental Biology, 31(3): 319-324.
 • 14 Çavuşoğlu K., Ergene A., Yalçın E., Tan S., Çavuşoğlu K., Yapar K. 2009. Cytotoxic Effects of Lead and Mercury Ions on Root Tip Cells of Cicer arientinum L. Fresenius Environmental Bulletin, 18(9): 1654-1661.
 • 15 Çavuşoğlu K., Yalçın E., Çavuşoğlu K., Şengül B., Şengül Ü. 2009. Protective Role of Lycopene on Refinery Wastewater-Induced Cytotoxicity in Maize Root Tip Cells. Fresenius Environmental Bulletin, 18(10): 1779-1787.
 • 16 Kılıç S., Kazaz S., Çavuşoğlu K. 2009. Effects of Daminozide (Alar 85) Treatment on the Stomata Movements of Chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitamura) Seedlings Grown in Different Day Length Conditions. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(10): 2013-2017.
 • 17 Türkmen Z., Çavuşoğlu K., Çavuşoğlu K., Yapar K., Yalçın E. 2009. Protective Role of Royal Jelly (Honey Bee) on Genotoxicity and Lipid Peroxidation, Induced by Petroleum Wastewater, in Allium cepa L. Root Tips. Environmental Technology, 30(11): 1205-1214.
 • 18 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2008. Effects of Some Plant Growth Regulators on Stem Anatomy of Radish Seedlings Grown Under Saline (NaCI) Conditions. Plant, Soil and Environment, 54(10): 428-433.
 • 19 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2007. Some Morphological and Anatomical Observations During Alleviation of Salinity (NaCI) Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Barley by Polyamines. Acta Physiologiae Plantarum, 29(6): 551-557.
 • 20 Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2007. Effects of Pretreatments of Some Growth Regulators on the Stomata Movements of Barley Seedlings Grown Under Saline (NaCI) Conditions. Plant, Soil and Environment, 53(12): 524-528.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çavuşoğlu K., Çavuşoğlu D. 2021. The Effects of Some Growth Regulators on Germination and Seedling Growth of Radish (Raphanus sativus L.) Seeds. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, ISSRIS'21, 22-25 February, Bandırma/Turkey.
 • 2 Çavuşoğlu K., Çavuşoğlu D. 2021. The Effects of Plant Growth Regulators on Seed Germination and Seedling Growth in Non-Stress Condition. International Congress on Natural Sciences, USBIK 2021, 26-28 February, Kayseri/Turkey.
 • 3 Çavuşoğlu D., Çavuşoğlu K. 2020. Role of Exogenously Proline in Alleviation of Detrimental Effects of Salt Stress on Some Cytogenetic and Physiologic Parameters. 3rd International Health Science and Life Congress IHSLC, 4-6 June, Burdur/Turkey.
 • 4 Çavuşoğlu K., Dinçtürk İ., Çavuşoğlu D. 2020. Cytogenetic and Physiologic Effects of Aspartic Acid Treatment in Onion (Allium cepa L.) Seeds Exposed To Salt Stress. 3rd International Health Science and Life Congress IHSLC, 4-6 June, Burdur/Turkey.
 • 5 Çavuşoğlu K., Toğay D., Çavuşoğlu D. 2020. Effects of Glutamine on Some Cytogenetical and Physiological Parameters in Allium cepa L. Seeds Germinated under Salt Stress. 3rd International Health Science and Life Congress IHSLC, 4-6 June, Burdur/Turkey.
 • 6 Çavuşoğlu K., Çavuşoğlu D. 2020. Tuz Stresinin Zamana Bağlı Tohum Çimlenmesini Geciktirici Etkisinin Büyüme Düzenleyicileri ile Hafifletilmesi. Anatolian Congreses, 5th International Applied Science Congress, December 26-27, Diyarbakır/Turkey.
 • 7 Çavuşoğlu D., Çavuşoğlu K. 2019. Role of Exogenous L-Ornithine on Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Exposed to Salinity. IX. International Symposium on Ecology and Environmental Problems ISEEP, 01-03 November, Antalya/Turkey.
 • 8 Çavuşoğlu K., Doğu F., Çavuşoğlu D. 2017. Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L. by Exogenous Sodium Hypochlorite (NaClO) Treatment. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15-17 May , Cappadocia/Turkey.
 • 9 Çavuşoğlu K., Ergin H.G., Çavuşoğlu D. 2017. Effects of Humic Acid Pretreatment on Some Physiological and Anatomical Parameters in Barley (Hordeum vulgare L.) Exposed to Salinity. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15-17 May , Cappadocia/Turkey.
 • 10 Çavuşoğlu K., Bilir G., Çavuşoğlu D. 2017. Physiological and Anatomical Effects of Ascorbic acid in Barley (Hordeum vulgare L.) Exposed to NaCl Stress. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15-17 May , Cappadocia/Turkey.
 • 11 Çavuşoğlu K., Karaferyeli Ş., Çavuşoğlu D. 2017. Role of Ginkgo biloba L. Leaf Extract in Alleviation of Detrimental Effects of Salt Stress on Physiological and Anatomical Parameters of Barley (Hordeum vulgare L.). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15-17 May, Cappadocia/Turkey.
 • 12 Çavuşoğlu D., Çavuşoğlu K., Tabur S. 2016. Determination with Allium cepa L. Test of the Influences of Nigella sativa L. Seed Extract on Some Physiological and Cytogenetical Parameters under Salt Stress. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, August 31-September 3, Giresun, Turkey.
 • 13 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. Physiological and Cytogenetical Effects of Royal Jelly in Allium cepa L. Seeds Exposed to NaCl Stress. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, August 31-September 3, Giresun, Turkey.
 • 14 Çavuşoğlu K., Cadıl S., Çavuşoğlu D. 2016. Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L. by Exogenous Potassium Nitrate (KNO3) Treatment. International Conference on Biological Sciences (ICBS), October 21-23 , Konya, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yalçın E., Yapar K., Çavuşoğlu K., Demirtaş G., Çavuşoğlu K. 2018. Nickel-Induced Oxidative Stress in Allium cepa (Amaryllidaceae). 1 st International Congress on Plant Biology, May 10-12 , Konya, Turkey.
 • 2 Çavuşoğlu K., Yalçın E., Türkmen Z., Yapar K., Çavuşoğlu K., Çiçek F. 2018. Investigation of Toxic Effects of the Glyphosate on Allium cepa. 1 st International Congress on Plant Biology, May 10-12, Konya,Turkey.
 • 3 Çavuşoğlu K., Doğan M., Yalçın E., Çavuşoğlu D., Çavuşoğlu K. 2017. The Investigation of Physiological, Cytogenetic and Anatomical Changes Induced by Heavy Metal Ions Found in Water of Civil Stream in Allium cepa. Ecology 2017 International Symposium, May 11-13, Kayseri,Turkey.
 • 4 Çavuşoğlu K., Girasun N., Çavuşoğlu K., Acar A., Çavuşoğlu D., Yalçın E. 2017. Investigation of the Toxicity Induced by Lead (Pb) in Root Tip Cells of Allium cepa. Ecology 2017 International Symposium, May 11-13, Kayseri,Turkey.
 • 5 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. Role of Aloe vera L. Leaf Extract on Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Exposed to Salinity. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, August 31-September 3, Giresun, Turkey.
 • 6 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. Role of Ginkgo biloba L. Leaf Extract in Alleviation of Detrimental Effects of Salt Stress on some Physiological and Cytogenetical Parameters. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, August 31-September 3, Giresun, Turkey.
 • 7 Coşkun-Arı F.F., Gülelçin D., Çavuşoğlu K., Ürün Ş., Kılıç S., Kabar K. 2010. Gibberellik Asit ve 24-Epibrassinolid’in Tuz Stresi Koşullarında Çimlendirilen Arpa Tohumlarında Total DNA ve Protein İçeriğine Etkileri. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Burdur.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çavuşoğlu K. 2002. İğde (Elaeagnus angustifolia L.) Yapraklarında Kurşun (Pb) Varlığının Araştırılması. KÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 40 s, Kırıkkale.
 • Doktora Tezi
 • 1 Çavuşoğlu K. 2006. Geleneksel Hormonlarla Son Yıllarda Bulunan Bazı Hormonların ve Büyüme Düzenleyicilerinin Yüksek Sıcaklık ve Tuz (NaCl) Stresleri Altındaki Arpa ve Turp Tohumlarının Çimlenmesi Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 161 s, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dinçtürk İ. 2021. Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Allium cepa L. Tohumlarında Bazı Fizyolojik ve Sitogenetik Parametreler Üzerine Aspartik Asitin Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 34 s, Isparta.
 • 2 Toğay D. 2021. Tuz Stresine Maruz Bırakılan Soğan (Allium cepa L.) Tohumlarında Glutamin Uygulamasının Fizyolojik ve Sitogenetik Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 38 s, Isparta.
 • 3 Cadıl S. 2017. Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Allium cepa L. Tohumlarında Bazı Fizyolojik ve Sitogenetik Parametreler Üzerine Potasyum Nitratın (KNO3) Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 45 s, Isparta.
 • 4 Doğu F. 2017. Allium cepa L.’nın Bazı Fizyolojik ve Sitogenetik Parametreleri Üzerindeki Tuz Stresinin Zararlı Etkilerinin Hafifletilmesinde Sodyum Hipokloritin (NaClO) Rolü. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 38 s, Isparta.
 • 5 Ergin H.G. 2014. Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Arpa Fidelerinin Bazı Morfolojik ve Anatomik Parametrelerine Humik Asitin Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 42 s, Isparta.
 • 6 Karaferyeli Ş. 2014. Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Arpa (Hordeum vulgare L. cv. “Bülbül 89”) Fidelerinin Bazı Morfolojik ve Anatomik Parametrelerine Ginkgo biloba Ekstraktının Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 39 s, Isparta.
 • 7 Kaya F. 2012. Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Arpa Fidelerinin Bazı Morfolojik ve Anatomik Parametrelerine Borik Asitin Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 37 s, Isparta.
 • 8 Tepe B. 2011. Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Arpa Fidelerinin Bazı Morfolojik ve Anatomik Parametrelerine Salisilik Asitin Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 39 s, Isparta.
 • 9 Bilir G. 2011. Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Arpa Fidelerinin Bazı Morfolojik ve Anatomik Parametrelerine Askorbik Asitin Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 36 s, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ 3468-YL2-13 Nolu Proje. Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Arpa Fidelerinin Bazı Morfolojik ve Anatomik Parametrelerine Humik Asitin Etkileri (Bitiş Tarihi: 11.03.2014).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 FEN-BAP-A-140316-56 Nolu Proje. Allium Cepa L. Kök Ucu Hücrelerinde Kurşun (Pb) Tarafından Teşvik Edilen Toksisitenin Araştırılması (Bitiş Tarihi: 22.03.2019).
 • 2 FEN-BAP-A-220413-58 Nolu Proje. Tarım Zararlıları ile Mücadelede Kullanılan Fenpiroksimat Akarisitinin Fizyolojik ve Anatomik Etkilerinin Araştırılması (Bitiş Tarihi: 16.03.2015).
 • 3 FEN-BAP-A-160512-30 Nolu Proje. Tarımsal Üretimdeki Mücadelede Kullanılan Paraquat Herbisitinin Allium cepa L. (Soğan) da Genotoksik, Fizyolojik ve Anatomik Etkilerinin Araştırılması (Bitiş Tarihi: 29.09.2014).
 • 4 FEN-BAP-C-160512-05 Nolu Proje. Allium cepa L. (Amaryllidaceae) Kök Ucu Hücreleri Üzerine Ultraviole Radyasyonunun Fizyolojik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması (Bitiş Tarihi: 11.12.2014).
 • 5 SDÜ 0835-D-04 Nolu Proje. Geleneksel Hormonlarla Son Yıllarda Bulunan Bazı Hormonların ve Büyüme Düzenleyicilerin Yüksek Sıcaklık ve Tuz (NaCl) Stresleri Altındaki Arpa ve Turp Tohumlarının Çimlenmesi Üzerindeki Etkilerin Karşılaştırılması (Bitiş Tarihi: 14.07.2006).
 • 6 TBAG-HD/41(105T054) Nolu Proje. Geleneksel Hormonlarla Son Yıllarda Bulunan Bazı Hormonların ve Büyüme Düzenleyicilerinin Yüksek Sıcaklık ve Tuz (NaCI) Stresleri Altındaki Arpa ve Turp Tohumlarının Çimlenmesi Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması (Bitiş Tarihi: 01.10.2006).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 12. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 1. ve 8. Oturum Başkanlığı, SDÜ Kültür Merkezi, 5-8 Ekim, 2005.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TUBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu ( BAYG ) Yurt İçi Doktora Burs Programı.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2015. (Çavuşoğlu K., Karaferyeli Ş. 2015. Effects of Ginkgo biloba L. Extract on the Seed Germination, Seedling Growth and Leaf Anatomy of Barley Under Saline Conditions. Bangladesh Journal of Botany, 44(1): 117-123).
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2015. (Çavuşoğlu K., Ergin H.G. 2015. Effects of Humic Acid Pretreatment on some Physiological and Anatomical Parameters of Barley (Hordeum vulgare L.) Exposed to Salt Stress. Bangladesh Journal of Botany, 44(4): 591-598).
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Çavuşoğlu K., Kılıç S., Kabar K., 2007. Some Morphological and Anatomical Observations During Alleviation of Salinity (NaCI) Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Barley by Polyamines. Acta Physiologiae Plantarum, 29 (6): 551-557).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Environmental Science and Pollution Research (2021)
 • 2 Scientific Reports (2020)
 • 3 The Journal of Animal and Plant Sciences (2018)
 • 4 Archives of Agronomy and Soil Science (2018)
 • 5 Cytologia (2018)
 • 6 Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi (2017)
 • 7 Crop Science (2017)
 • 8 Journal of Biotechnology (2017)
 • 9 Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence (2016)
 • 10 Biological Agriculture & Horticulture (2016)
 • 11 Journal of Agricultural Science and Technology (2015)
 • 12 Toxicological & Environmental Chemistry (2015)
 • 13 Journal of Forestry Research (2014)
 • 14 African Journal of Biotechnology (2012a)
 • 15 African Journal of Biotechnology (2012b)
 • 16 Acta Physiologiae Plantarum (2012)
 • 17 Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (2012)
 • 18 Turkish Journal of Biology (2011)
 • 19 Turkish Journal of Agriculture and Forestry (2010)
 • 20 African Journal of Agricultural Research (2010a)
 • 21 African Journal of Agricultural Research (2010b)
 • 22 Turkish Journal of Botany (2010a)
 • 23 Turkish Journal of Botany (2010b)
 • 24 Journal of Agricultural Science and Technology (2009)
 • 25 International Journal of Tropical Biology and Conservation (2008)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Open Science Journal (2021)
 • 2 Biochemistry and Biotechnology Research (2020)
 • 3 Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture (2018)
 • 4 Advancement in Medicinal Plant Research (2018)
 • 5 Net Journal of Agricultural Science (2017)
 • 6 Indian Journal of Natural Products and Resources (2017)
 • 7 Asian Journal of Biology (2017)
 • 8 Asian Journal of Advances in Agricultural Research (2017a)
 • 9 Asian Journal of Advances in Agricultural Research (2017b)
 • 10 Asian Journal of Biotechnology and Bioresource Technology (2017a)
 • 11 Biotechnology Journal International (2017a)
 • 12 Biotechnology Journal International (2017b)
 • 13 Asian Journal of Plant and Soil Sciences (2017a)
 • 14 International Journal of Plant & Soil Science (2017a)
 • 15 Asian Journal of Soil Science and Plant Nutrition (2017)
 • 16 International Journal of Plant & Soil Science (2017b)
 • 17 Journal of Experimental Agriculture International (2017a)
 • 18 Asian Journal of Plant and Soil Sciences (2017b)
 • 19 Bulletin of University of Agricultural Sciences and Vetarinary Medine Cluj-Napoca. Agriculture (2017)
 • 20 Asian Research Journal of Agriculture (2017a)
 • 21 Asian Research Journal of Agriculture (2017b)
 • 22 Annual Research & Review in Biology (2017)
 • 23 Journal of Experimental Agriculture International (2017b)
 • 24 Asian Journal of Biotechnology and Bioresource Technology (2017b)
 • 25 Journal of Experimental Agriculture International (2017c)
 • 26 Advances in Research (2017)
 • 27 Asian Journal of Advances in Agricultural Research (2017c)
 • 28 Archives of Current Research International (2017)
 • 29 Asian Journal of Advances in Agricultural Research (2017d)
 • 30 Journal of Experimental Agriculture International (2017d)
 • 31 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2016)
 • 32 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Dergisi (2016)
 • 33 EurAsian Journal of BioSciences (2015)
 • 34 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2014a)
 • 35 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2014b)
 • 36 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2014c)
 • 37 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2014d)
 • 38 Research Journal of Physical and Applied Sciences (2014)
 • 39 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2013a)
 • 40 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2013b)
 • 41 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2013c)
 • 42 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2013d)
 • 43 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2013e)
 • 44 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2013f)
 • 45 International Journal for Biotechnology and Molecular Biology Research (2012)
 • 46 Agricultural Research and Reviews (2012a)
 • 47 Agricultural Research and Reviews (2012b)
 • 48 Agricultural Research and Reviews (2012c)
 • 49 African Journal of Plant Science (2012a)
 • 50 African Journal of Plant Science (2012b)
 • 51 Agricultural Research and Reviews (2012d)
 • 52 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012a)
 • 53 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012b)
 • 54 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012c)
 • 55 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012d)
 • 56 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012e)
 • 57 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012f)
 • 58 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012g)
 • 59 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012h)
 • 60 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012ı)
 • 61 African Journal of Food Science (2012)
 • 62 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012i)
 • 63 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012j)
 • 64 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012k)
 • 65 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012l)
 • 66 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012m)
 • 67 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012n)
 • 68 Wudpecker Journal of Agricultural Research (2012o)
 • 69 African Journal of Plant Science (2010a)
 • 70 African Journal of Plant Science (2010b)
 • 71 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-Dergi) (2010)
 • 72 EurAsian Journal of BioSciences (2009)
 • 73 African Journal of Plant Science (2009)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2011)
 • 2 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2010)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2019-devam ediyor)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı (2017-2019)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma veUygulama Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-devam ediyor)
 • 2 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-2020)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Farabi Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı Biyoloji Bölüm Koordinatörlüğü (2009-2012)
 • 2 SDÜ Biyoloji ve Çevre Kulübü Akademik Danışmanlığı (2008-2010)
VERDİĞİ DERSLER
Bitki Biyokimyası
Bitki Büyüme-Gelişme Olayları
Bitki Fizyolojisi
Bitki Sekonder Metabolitleri
Bitki-Büyüme-Gelişme Fizyolojisi
Bitkilerde Ağır Metal Stresi
Bitkilerde Savunma
Fotobiyoloji
Genel Biyoloji (Botanik)
Hormonlar ve Büyüme Regülatörleri
Hücre Fizyolojisi
Sekonder Oksidatif Mekanizmalar
Stres Fizyolojisi
Stres Koşulları ve Anatomi
Tıbbi Bitkiler
Tohum Çimlenme Ekolojisi ve Fizyolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!