KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet TOKATLI
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
Telefon 2462114074
E-Posta ahmettokatli@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-5730-5604
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ FİZİK 03.07.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 09.11.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 09.03.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Çekirdek Magnetik Rezonans,Bilgisayar Fiziği,Çarpım İşlemci Kuramı,aromatikliğin tanımlanması,Topolojik teorik yaklaşımların Pi-electron sistemlerine uygulanması,Moleküllerdeki atomların kuantum teorisi (QTAIM)
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şahin, M., Tokatlı, A., 2007. 2B-SEMUT ÇMR Spektroskopisi. S.D.U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (11-3), 194.
 • 2 Tokatlı, A., Bahçeli, S., 2004. ISn (I=1/2, S=7/2; n=1, 2, 3) Spin Sistemleri İçin Çarpım Operatör Kuramı ve 2B-J Çözünürlü ÇMR Deneyine Uygulanması.S.D.U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (8-2),42.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Binnaz Arslan, Ahmet Tokatlı, Fatih Ucun, 2016. DETERMINATION OF AROMATIC CHARACTERS OF THE FLUORINATED DIAZINES, TFD 32
 • 2 Başkaya, M., Tokatlı, A., Bahçeli, S., 2008. The product operator theory of 2D-POMMIE J-Resolved NMR spectroscopy for ISn (I=1/2,S=3/2;n=1,2,3) spinsystems, 25. Uluslararası Fizik kongresi, 25-29 Ağustos, Bodrum.
 • 3 Başkaya, M., Tokatli, A., Şahin, M. and Bahçeli, S., 2007. Spectral Editing of 13C NMR Spectra via Radiofrequency Hamiltonian Hrf : 2D-DEPT NMR Spectroscopy, 24. Uluslararasi Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos, Malatya.
 • 4 Tokatli, A. and Bahçeli, S., 2007. A Simulation program for weakly coupled IS (I=1/2, S=5/2) spin systems by using product operator formalism, 24. Uluslararasi Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos, Malatya.
 • 5 TOKATLI, A., Arş. Gör., BAHÇELİ, S., Prof. Dr., Computer Simulation of Multiple Pulse NMR Spectroscopy, XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy, September 3-8, İstanbul University, İstanbul,2006 Sayfa:250
 • 6 Sahin, M., Tokatli, A. ve Bahçeli, S., 2005. Zayif Çiftlenimli ISn (I=1/2, S=1/2; n=1,2,3) Spin Sistemleri için 2B SEMUT ÇMR Spektroskopisi, 23. Uluslararasi Fizik Kongresi, 13-16 Eylül, Mugla.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Euler-Cromer Algoritması kullanılarak tek boyutta zamandan bağımsız Schrödinger dalga denkleminin çözümü, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
 • Doktora Tezi
 • 1 Çoklu-Kuantum ÇMR Spektroskopisinde 1- ve 2- Boyutlu Bazı Deneylerin Çarpım İşlemci Kuramı ile Tanımlanmaları ve Bilgisayar Benzetişimleri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Moleküllerdeki Atomların Kuantum Teorisinin Fulvenlere ve Bazı Türevlerine Uygulanması (S.ÇETİN, 2014)
 • 2 Triafulven Türevlerinin Aromatik Karakteri: C3H2=XH2 (X=C, Si, Ge, Sn) ve Halojen Atomları ile Kompleksleri (Fatmagül TUNÇ)
 • 3 Zayıf Çiftlenimli IS(I=1/2, S=5/2)Spin Sistemlerinde Bazı Çok-Pulslu ÇMR Deneylerinin Benzetişimi(Şefik NARDALI)
 • 4 Florlu Piridinlerin Aromatik Özelliklerinin Belirlenmesi (Salih AKYÜREKLİ)
 • 5 Maple Paket Programında Çarpım Operatör Hesaplamaları (Ayşe ÖZDEN)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Halojen Bağlı Sistemlere Dış Elektrik Alan Etkileri: Kuantum Kimyasal Çalışma (Fatmagül TUNÇ)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Halojen Bağlı Sistemlere Dış Elektrik Alan Etkileri: Kuantum Kimyasal Çalışma
 • 2 Triafulven Türevlerinin Aromatik Karakteri: C3H2=XH2 (X=C, Si, Ge, Sn) ve Halojen Atomları ile Kompleksleri (3156-YL-12)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Fizik Derneği (TFD21) 21. Ulusal Fizik Kongresi, 11-14 Eylül-2002, ISPARTA. Yerel Organizasyon Kurulu Üyesi.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Journal of Organic Chemistry(2016)
 • 2 Spectrochimica Acta Part A:(2016)
 • 3 The Journal of Organic Chemistry(2014)
 • 4 Spectrochimica Acta Part A:(2014)
 • 5 Spectrochimica Acta Part A (2013)
 • 6 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2013)
 • 7 Spectrochimica Acta Part A (2011)
 • 8 Spectrochimica Acta Part A (2011)
VERDİĞİ DERSLER
NÜKLEER MAGNETİK REZONANS-I
Fizik I
Fizik I(Mekanik)
Fizik II
Fizik II(Mekanik)
Kuantum Alanlar Teorisi-I
Kuantum Alanlar Teorisi-II
NÜKLEER MAGNETİK REZONANS-II
 
Bu İçeriği Paylaş!