KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZÇELİK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110607
E-Posta hakanozcelik@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 29.07.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 14.09.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 10.03.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Muhasebe Bilgi Sistemi,Maliyet Muhasebesi,Maliyet Yönetimi,Finansal Analiz ve Raporlama,Hile Denetimi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 HATA VE HİLE TESPİTİNDE DIŞ DENETÇİNİN ROLÜ: IRAK SAYIŞTAY DENETÇİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Mahmut Sami ÖZTÜRK, Hakan ÖZÇELİK, "Risk Based Audit Application with Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method", Contemporary Services Management Issues - Multidisciplinary Perspectives, Peter Lang GmbH, Berlin, 2018.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mahmut Sami Öztürk, Hakan ÖZÇELİK, Audit of Corporate Ethics Codes, Innovation and Global Issues Congress III, Patara Antique City Parliament Building, ANTALYA APRIL 26-29, 2018.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hakan ÖZÇELİK, Ayşenur ERDOĞAN, Türkiye’de Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı 2’ye Göre Değerlendirilmesi: İşletme Bölümleri Üzerine Bir Araştırma, İZCEAS 2018 New Trends in Economics and Administrative Sciences, 06-08 Aralık 2018, İzmir.
 • 2 Hakan ÖZÇELİK, Süleyman BAYRAKÇIOĞLU, (2016) "Hileli Finansal Raporlama Tespitinde Benford Yasası Perakende Sektöründe Bir Uygulama", Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions Bakü /Azerbaycan
 • 3 Hakan ÖZÇELİK, (2016), "İflas Erteleme ve Borca Batıklık Bilançosu", Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions Bakü /Azerbaycan
 • 4 Hasan Şenol, Hakan Özçelik, The Importance of Environmental Accounting in The Context of Sustainable Development And Within IFRS Evaluation, Third International Conference On Sustainable Development, Burch University, Sarajevo, 31 May-1 June 2012, p.
 • 5 Hakan ÖZÇELİK, O.Kürşat ONAT, (2009), "İMKB Ulusal Sınai Endeks'de İşlem Gören İişletmlerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi", 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Konya.
 • 6 Hakan ÖZÇELİK, İbrahim DEMİRTAŞ, (2009), "Meslek Yüksekokulları Muhasebe Eğitiminde Öğrencilerin Bakış Açısından Başarıyı Etkileyen Faktörler: Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Örneği", 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Konya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZÇELİK Hakan, Kurumsal Yönetim Temelinde Muhasebe Bilgi Kalitesinin Geliştirilmesi, 4.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, 2017.
 • 2 ÖZÇELİK Hakan, ÖZTÜRK Mahmut Sami, The Role of Internal Auditing in Integrated Reporting, 14th International Conference on Accounting, Tirana, Arnavutluk.
 • 3 Hakan ÖZÇELİK, Nurcan YAĞMURLU, "Effects of Value Chain Analysis On Strategic Cost Management Approaches: BIST Manufacturing Industry Example", V. International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2019, Bursa, 2019.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Süt İşletmelerinde Uygulanabilirliği
 • Doktora Tezi
 • 1 Muhasebe Bilgi Sistemlerince Üretilen Bilgilerin Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri: İMKB'de Bir Araştırma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hata Ve Hileleri Karşısında Etik Tutumları Üzerine Bir Araştırma : Batı Akdeniz Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Projesi, Proje No: SDÜ-BAP 3936-YL1-14.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Farabi Değişim Program Koordinatörü
 • 2 Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Socrates-Erasmus Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • 3 Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu AKTS Koordinatörü
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Ş.Karaağaç Meslek Yüksek Okulu, Yüksekokul Kurul Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demrel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Yayın Kurulu
VERDİĞİ DERSLER
DAVRANIŞSAL MUHASEBE
FİNANSAL MUHASEBE
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
FİNANSAL TEKNİKLER
GENEL MUHASEBE I
GENEL MUHASEBE II
HİLE DENETİMİ VE MUHASEBE ETİĞİ
MALİYET MUHASEBESİ
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE ORGANİZASYON
MUHASEBE BİLGİSİ I
MUHASEBE BİLGİSİ II
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI I
Yönetim Muhasebesi
 
Bu İçeriği Paylaş!