Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şengül BÜYÜKBOYACI
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Şengül BÜYÜKBOYACI
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2114612
E-Posta sengulbuyukboyaci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 18.6.1993
Yüksek Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 23.11.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (DR) 8.2.2018
İLGİ ALANLARI
eğitim yönetimi ve denetimi, türk eğitim tarihi, tarih öğretimi
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 1.Döndüren H.V. Büyükboyacı Ş., "Türkiyede orta öğretimde meslek eğitimi verenkurumlarda karşılaşılan sorunlar ve yeni model önerileri üzerine bir değerlendirme",2000 li yıllardalise eğitimine çağdaş yaklaşımlar sempozyumu,T.C. İstanbul Kültür Ünv. yayınları, no:25 sayfa:139, 08-09Haziran 2002.
 • 2 2.Döndüren, H.V., Büyükboyacı, Ş.,Çalık, A., "Endüstri Meslek Liseleri ile Teknik Eğitim Fakültelerindeki Matematik Öğrenimi ve Program İçeriklerinin Karşılaştırılması", 11. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşe, KKTC, 396.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 3. Büyükboyacı, Ş.,Döndüren, H.V., "Eğitimde kalite standartlarının uygulanabilirliği" 11. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşe, KKTC, 396.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 1.Albayrak, M., Büyükboyacı, Ş., Albayrak, Ü., Topal, K., "Sample Applications Prepared To Be Used in e-Learning During the Learning-Teaching Process", International e-Transformation in Learning Symposium, 21 April 2005, Sabanci University, İstanbul, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Taşımalı İlköğretim ve Sorunları (Çanakkale İli Örneği)
 • Doktora Tezi
 • 1 Süleyman Demirel Dönemi (1965-1971) Eğitim Politikaları ve Uygulamalarının Türk Basınındaki Yansımaları
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Psikolojisi
Gelişim ve Öğrenme
Materyal Geliştirme
okul deneyimi
Okul Deneyimi I
Okul Deneyimi II
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknikleri ve materyal Geliştirme
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
öğretmenlik uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri
Özel Öğretim Yöntemleri I
Özel Öğretim Yöntemleri II
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
Yukarı çık