KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şengül BÜYÜKBOYACI
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2114612
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 23
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 18.06.1993
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 18.06.1993
Yüksek Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 23.11.1998
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ) 23.11.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (DR) 08.02.2018
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (DR) 08.02.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
eğitim yönetimi ve denetimi, türk eğitim tarihi, tarih öğretimi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BÜYÜKBOYACI Şengül, BÜYÜKBOYACI Ş., Kasalak Kadir, Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyet Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(44), , 26-39. (2018), (TR DİZİN)
 • 2 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, KUMARTAŞLI MEHMET, KODAMAN LEYLA, YAĞMUR RİFAT, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ. Eğitim Bilimleri Araştırmaları , 431-437. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 3 BÜYÜKBOYACI Şengül, BÜYÜKBOYACI Ş., BÜYÜKBOYACI Şengül, İlköğretim Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Yeterliliği. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), , 216-231. (2016), (Diğer)
 • 4 BÜYÜKBOYACI Şengül, THE EDUCATION POLICIES OF THE PERIOD OF SULEYMAN DEMIREL 1965 1971 AND THE REFLECTIONS OF PRACTICES IN TURKISH PRESS. Ulakbilge Dergisi, 3(6), , 19-59. Doi: 10.7816/ulakbilge-03-06-02, (2015), (Diğer)
 • 5 BÜYÜKBOYACI Şengül, KUMARTAŞLI M., KODAMAN L., Awareness Levels of Students of the Faculty of Technical Education of Suleyman Demirel University about Personality Characteristics and Interpersonal Relationships. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(4), , 113-125. Doi: 10.14486/IntJSCS465, (2015), (Diğer)
 • 6 BÜYÜKBOYACI Şengül, KUMARTAŞLI M., Multiple Intelligence Profiles of Technical EducationFaculty Students. Mediterranean Journal of Educational Research , 842-851. (2013), (Diğer)
 • 7 başyiğit celallettin, BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, alkan çakıroğlu melda, LABORATUAR TEKNĠSYENLERĠNĠN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMĠ. e-Journal of New World Sciences Academy , 258-266. (2010), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, THE CONTRIBUTIONS OF TURKISH OCAKS AND PEOPLE'S HOUSES TO THE DEVELOPMENT OF SPORTS DURING THE REPUBLICAN PERIOD. ASES KAYSERI INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, CUMHURIYET DÔNEMÎ TÜRKÎYE ÎDMAN CEMÎYETLERİ ÎTTÎFAKI (1922-1936)’NIN YAPILANMA SÜRECÎNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA OLAN KATKILARI. UMTEB - XIV International Scientific Research Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 BÜYÜKBOYACI Şengül, MERTOL H., Enderundan Bilim Ve Sanat Merkezlerinde ÜstünZekâlı/ Yetenekli Çocukların Eğitiminin ÜlkemizdekiTarihsel Gelişimi. 7.ULUSLARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (2018). (Tam metin bildiri)
 • 4 BÜYÜKBOYACI Şengül, MERTOL H., Kültürel Bir Değer Olarak Bedesesten Ve TicariHayata Etkileri. 7.ULUSLARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (2018). (Tam metin bildiri)
 • 5 MERTOL HÜSEYİN, BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, ALGÜL EDA, Beşik Ulemalığındna Günümüze Eğitim Elitizasyonu. 7.ULUSLARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (2018). (Özet bildiri)
 • 6 BÜYÜKBOYACI Şengül, KUMARTAŞLI M., KODAMAN L., YAĞMUR R., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMIÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİKMOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 7 KUMARTAŞLI M., BÜYÜKBOYACI Şengül, KODAMAN L., YAĞMUR R., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİFAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERİLİKALGILARININ İNCELENMESİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2017 (2017). (Tam metin bildiri)
 • 8 BÜYÜKBOYACI Şengül, KUMARTAŞLI M., KODAMAN L., Awareness Levels of Students of the Faculty of Technical Education of Suleyman Demirel University about Personality Characteristics and Interpersonal Relationships. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) Doi: 10.14486/intjscs465, (2015). (Tam metin bildiri)
 • 9 ÇİÇEK BEZİR N., ÖZEK N., BÜYÜKBOYACI Şengül, UZUNKAVAK M., Effect of Using Instruments on Conceptualizing Physics Course in the Process of Teaching Learning. Eğitim Kongresi (2005). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, Yöneticilerin İletişim Kurma, Eğitim Ortamı ve Çevresi Oluşturma Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. EURASIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, 1(3), , 225-242. (2020), (Diğer)
 • 2 KUMARTAŞLI M., BÜYÜKBOYACI Şengül, KODAMAN L., YAĞMUR R., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİFAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERİLİKALGILARININ İNCELENMESİ. Eğitim Bilimleri Araştırmaları , 2128-2135. (2017), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 döndüren h. v. , BÜYÜKBOYACI Şengül, TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİMDE MESLEK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE YENİ MODEL ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 2000’xxli yıllarda lise eğitimine çağdaş yaklaşımlar sempozyumu (2002). (Özet bildiri)
 • 2 döndüren h. v. , çalık a., BÜYÜKBOYACI Şengül, Endüstri meslek liseleri ile teknik eğitim fakültelerindeki matematik öğrenimi ve program içeriklerinin karşılaştırılması. Yakındoğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi XI. Eğitim Bilimleri Kongresi (2002). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, Es Ziynet, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler I(2023). Platanus, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, Erbilek Hüseyin, Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-2(2023). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, SOSYAL BİLİMLER ÖĞRETİMİ(2023). Efe Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, EĞİTİMİN KAVRAMSAL TEMELLERİ -9- Karakter ve Değerler Eğitimi(2023). Efe Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR(2020). Uakb, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 1(2020). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 BÜYÜKBOYACI ŞENGÜL, Süleyman Demirel Dönemi (1965-1971) Eğitim Politikalarının Türk Basınındaki Yansımaları(2019). Pegem akademi, Tümü, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Felsefesi
Eğitimde ahlak ve Etik
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Eğitime Giriş
Karakter ve Değer Eğitimi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Öğretmenlik Uygulaması 1
 
Bu İçeriği Paylaş!