KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Din Psikolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110301
E-Posta huseyincertel@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5120-7904
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 23.11.1981
Yüksek Lisans
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 02.07.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
ibadet psikolojisi, sosyal psikoloji, dini iletişim ve rehberlik, tasavvuf psikolojisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Certel, Hüseyin, 2009, Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • 2 Certel, Hüseyin, 2003,Din Psikolojisi, Andaç Yayınları, İstanbul.
 • 3 Certel, Hüseyin, 2000, Kur'ân'da İnsan, Tuğra Matbaası, Isparta.
 • 4 Certel, Hüseyin, 1998, Neden Tasavvuf?, Akademik Araştırmalar, Erzurum.
 • 5 Certel, Hüseyin, 1995, İmân ve Ahlâkta Kemâlin Yolu,Hamle Basın Yayın, İstanbul.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Certel, Hüseyin, 2011, Din Psikolojisi Ders Kitabı, Ünite adı: İbadet Psikolojisi, Atatürk Üniv. Açıköğretim Fak. Yay., Erzurum.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Certel, Hüseyin, 2005, "Din Psikolojisi Açısından Engelliler ve Din",Tabula Rasa, Yıl:5, Sayı:13,s.253-260, Isparta.
 • 2 Certel, Hüseyin, 2003, "Hacda Strese Yol Açan Sebepler", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı:XII, s. 199-213, İstanbul.
 • 3 Certel, Hüseyin, 1997, "Psikolojik Bir Yaklaşımla Sözlü ve Fiilî Şart ve Rükunlarıyla Namaz", Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.329-345, Erzurum.
 • 4 Certel, Hüseyin, 1997, "Psiko-Sosyal Açıdan Zekât," Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.347-359, Erzurum.
 • 5 Certel, Hüseyin, 1997, "Türk Atasözlerinde İhtiyaç ve Güdüler", SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı:4, s.45-58, Isparta.
 • 6 Certel, Hüseyin, 1997, "Mekân İçinde Tanrı Tasavvuru ve Antropomorfik Düşünce", Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:3, s.52-57, Erzurum.
 • 7 Certel, Hüseyin, 1997, "Ahiret İnancının Psikolojik Temelleri", Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:2, s.42-46, Erzurum.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Certel, Hüseyin, 1998, "Kutsal Zamanlar ve Dinî Hayat", Yeni Ümit ,Yıl: 10, Sayı: 39, s.8-12, İzmir.
 • 2 Certel, Hüseyin, 1996, "Dinî Suçluluk Duygusu ve Savunma Mekânizmaları", Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:1, s.24-29, Erzurum.
 • 3 Certel, Hüseyin, 1996, "Rasûlullah'ın Tebliğ Metodu", Cemre Dergisi, Sayı: 1,s.14-18, Erzurum.
 • 4 Certel, Hüseyin, 1995, "Dinî Yaşayış Açısından Oruç", Türk Yurdu, Sayı: 90,s.50-53, Ankara.
 • 5 Certel, Hüseyin, 1994, "Psikolojik Yaklaşımla Hac İbadeti", Türk Yurdu, Sayı: 84, s.14-20, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yıldırım, Suzan-Certel, Hüseyin. " Dinî Danışmanlığa Konu Olan Ailevî Bir Sorun Olarak Psikolojik Problemler", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 39, Nisan 2021, ss. 100-129.
 • 2 Certel, Hüseyin-Memiş, Mustafa, "ORTA YAŞ BİREYLERDE YAŞLANMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ",Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi / Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos Cilt: 7 Sayı:2 ,ss. 21-39.
 • 3 Certel, Hüseyin-Yakut, Selattin, Balcı, Ebru,"Öğrecilerde Şiddet Eğilimi", Akademik Bakış Dergisi, sayı: 61, ss. 743-758
 • 4 Yakut, Selahattin-Certel, Hüseyin, "Öğretmenlerde Yalnızlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2016),ss. 69-94.
 • 5 Certel, Hüseyin, "Hz. Peygamberin Aile Danışmanlığı Uygulamaları", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, ss. 36-67.
 • 6 Certel, Hüseyin vd., "Öğrencilerde Yalnızlık Problemi",İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 8, 2016, ss. 3069-3084.
 • 7 Certel, Hüseyin, 2011, "Din İstismarı Üzerine", İslami Araştırmalar Dergisi,Cilt:22 Sayı:1, s.1-11, İstanbul.
 • 8 Certel, Hüseyin, 2010, Dinî Yaşantıda Kalite Sorunu, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi,Sayı: XXIV, s.33-65, Isparta.
 • 9 Certel, Hüseyin, 2008, Din-İletişim İlişkisi ve Dinî İletişim Engelleri, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2008/2. Sayı: XXI, s.127-158, Isparta.
 • 10 Certel, Hüseyin, 2007, "Kadınların Mabedlerden Uzaklaşması", Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XI, s.45-53, Oş-Kırgızistan.
 • 11 Certel, Hüseyin, 2004, "Hz. Peygamber'in Risâlet Görevine Hazırlanması Bağlamında Çocukluk ve Gençlik Dönemi Yaşantıları", EKEV Akademi Dergisi, Sayı:XIX, s. 31-56, Erzurum.
 • 12 Certel, Hüseyin, 2003, "Ebû Tâlib el-Mekkî'de Namazın Psikolojisi", Tasavvuf Dergisi, Sayı: X, s.137-146, Ankara.
 • 13 Certel, Hüseyin, 1999, "Dinî Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi", Dini Araştırmalar, Sayı:IV, s.209-222, Ankara.
 • 14 Certel,Hüseyin, 1998, "İslâmî İbadetlerin Psiko-sosyal İşlevleri", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum 1998, Sayı: III, s. 147-156.
 • 15 Yıldırım, Suzan-Certel, Hüseyin. " Dinî Danışmanlığa Konu Olan Ailevî Bir Sorun Olarak Psikolojik Problemler", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 39, Nisan 2021, ss. 100-129.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Certel, Hüseyin, "Dini İletişim ve Liderlik Açısından Hz. Peygamber'in Sıfatları", SDÜ İlahiyat Fakültesi VII. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, Isparta-2004.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Korkmaz, Süleyman, İçe Dönük-Dışa Dönük Kişilik Yapısı Dindarlık İlişkisi, SDÜ Sos. Bil. Enst., Isparta.
 • 2 Rabia Betül Toprak, Rüya Temaları-Dindarlık İlişkisi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 3 Yasemin DEMİRCİ, Hz. Ali'nin Dini Şahsiyeti, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 4 Özkan, İbrahim Ethem,Elmalılı M. Hamdi Yazır ve Seyyid Kutub Tefsirinde Psikoloji Konuları, SDÜ Sosyal Bilimler Estitüsü
 • 5 Afet, Zümrüt, Muhammed İkbal’de Dindarlığın Psikolojisi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 6 Yıldırım, Süreyya, 13-18 Yaşlar Arası Meslek Liseli Ergenlerde Tanrı Tasvvuru Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 7 Özdaş, Bünyamin, Psikososyal Açıdan Hz.Peygamber'in Tebliğ Metodu, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 8 SALİM, Esma, 2017, Boşanma Sürecindeki Bireylerde Başa Çıkma Stratejileri ve Dini Başa Çıkma:Isparta Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 9 GÜRKAN, Feride, 2017, Âyet ve Hadisler Işığında Şirk ve Müşrikin Psikolojisi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 10 GÖKSEL, Bekir, 2017, Din Görevlilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Burdur Örneği, SDĞ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 11 DEBGİCİ, Alaaddin Attar, Yetişkinlerde Depresyon ve Dindarlık İlişkisi:Denizli Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 12 EKMEKÇİ, Serkan, Benlik Saygısı ve Dindarlık İlişkisi: Denizli Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 13 SEVİNDİK, Durmuş, 2015, Orta Yaş Dönemi Bireylerde Dindarlık-Mutluluk İlişkisi: Denizli Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 14 KAYA, Fuat, Zihinsel Engelli Çocuklara Sahip Ailelerde Problem Çözme ve Dini Başa Çıkma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 15 TOSUN, Muhammed , Din Görevlilerinde Olumsuz Değerlendirilme Korkusu-Özgüven İlişkisi(Afyonkarahisar Örneği), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 16 YAKUT,Selahattin, Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 17 MEMİŞ,Mustafa, Dini İçerikli Obsesif Kompulsif Davranış Bozuklukları, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 18 BÜKÜM, Sezgin, Öğretmenlerle Din Görevlilerinin Empatik Eğilim ve Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması: Fethiye Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 19 BENER, Muhammet, Dindarlık-Eş Seçimi İlişkisi (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 20 TUNÇ, Ergün, Yaşanmış Tecrübeler Açısından Kur'ân'ın İnsanı Etkileme Gücü: Isparta Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 21 ÇETİN, Ümit Fahri, 2010,Ortaöğretim Düzeyi Gençlerde Dindarlık-Empati İlişkisi (Isparta Örneği), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 22 ALTUNTOP,Halit ,2005, Dindarlık-İntihar İlişkisi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,Isparta.
 • 23 ŞAHİN, Nurten Zeliha 2005, Ortaöğretim Gençliğinin Misyonerlik Faaliyetleri Karşısındaki Tutumu (Antalya Örneği), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,Isparta.
 • 24 BÜYÜKBAŞ,Mehmet, 2002, Nurettin Topçu'da Dini Yaşayışın Psiklojisi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,Isparta.
 • 25 KÜÇÜKALİ,Adnan, 1996, Erzurum'da Ortaöğrenim Yurtlarında Barınan 13-17 Yaş Grubu Gençlerde Dinî Yaşayış, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Suzan Yıldırım, Yaşanmış Olaylar Bağlamında Dinî Danışmanlığa Konu Olan Sorunlar: Bursa ve İzmir Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2 Yakut, Selahattin (2016), Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık İlişkisi: Polatlı Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • 3 KAVAS, Erkan,2013, Dini Tutum-Stresle Başa Çıkma İlişkisi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TC Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi "DİN GÖREVLİLERİNDE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU-ÖZGÜVEN İLİŞKİSİ" başlıklı 3147-YL-12 no'lu Yüksek Lisans projesi Yöneticiliği
 • 2 TC Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi "LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK-ŞİDDET EĞİLİMİ İLİŞKİSİ=BIAS-VIOLENCE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS DEVOTION HIGH SCHOOL STUDENTS" başlıklı 3023-YL-11 no'lu Yüksek Lisans projesi Yöneticiliği.
 • 3 TC Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi "Öğretmenlerle Din Görevlilerinin Empatik Eğilim ve Beceri Düzeylerinin karşılaştırılması= Officials with the Religious Teachers Comparison of empathic and Skill Levels" başlıklı 2754-YL-11 no'lu Yüksek Lisans projesi Yöneticiliği.
 • 4 TC Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi "Dini Tutum-Stresle Başa Çıkma İlişkisi= The Relationship Betwen Religious Bahavior-Coping With The Stress " başlıklı 2446-D-10 no'lu Doktora projesi Yöneticiliği.
 • 5 TC Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi "Dindarlık-Eş Seçimi İlişkisi (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği)" başlıklı 2138-YL-10 no'lu Yüksek Lisans projesi Yöneticiliği.
 • 6 TC Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu "Kur'ân-ı Kerîm'in İnsanı Etkileme Gücü= The Effecting Power Of Ti Qur'an Of Listeners" başlıklı 1764-YL-08 no'lu Yüksek Lisans projesi Yöneticiliği.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 imuco'16 Uluslararası Multidisipliner Konferansta Bilim Kurulu Üyeliği, 21-22 Nisan 2016 Antalya.
 • 2 Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu,Bilim Kurulu Üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Konuşmacı: Hüseyin Certel, "Dini İletişim Engelleri", Burdur-Bucak İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen konferans, 17.05. 2013, saat:13.00, Burdur-Bucak Kültür Merkezi Konferans Salonu.
 • 2 Konuşmacı: Hüseyin Certel, "Muharrem Ayı ve Aşure", Antalya-Konyaaltı İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen konferans, 25.12. 2010, saat:13.00, Antalya-konyaaltı Beldibi Osmanlı Kültür Merkezi Salonu.
 • 3 Konuşmacı: Hüseyin Certel, "Hz. Peygamberin Örnek Şahsiyeti ve Ahlakı", Panel: Kur'ân ve Hz. Peygamber, yer: Haşim İşcan Kültür Merkezi Antalya, 14. 04-2010, saat: 20.00.
 • 4 Konuşmacı: Hüseyin Certel, "İslâm'da Aile ve Önemi", Alanya İlçe Müftülüğünce Kutlu Doğum Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konferans, 15.04. 2009, saat:20.00, Antalya-Alanya Beşkonak Yatılı Bölge Okulu Salonu.
 • 5 Konuşmacı: Hüseyin Certel, "İslâm'da Aile ve Önemi", Serik İlçe Müftülüğünce Kutlu Doğum Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konferans, 16.04. 2009, saat:17.00, Antalya-Serik ilçesi Belek beldesi Dışpark Konferans salonu.
 • 6 Konuşmacı. Hüseyin Certel, "Hz. Peygamber'de Çocuk Sevgisi", Ağlasun İlçe Müftülüğünce Kutlu Doğum Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konferans, 17.04. 2007, saat:14.30, Burdur-Ağlasun Halk Eğitim Merkezi Kültür Salonu.
 • 7 Konuşmacı: Hüseyin Certel, Konu:" Bir Din Psikoloğu Gözüyle Toplumumuzda Yaşanan Dini Yaşantıyla İlgili Tespitler", Kanal 32 Televizyonu, Müftülük Saati Programı, 20.09-2007, saat:22-23.
 • 8 Isparta Müftülüğü 2007 Yaz Kuran Kursunda Öğreticilik Yapacak Personel İçin Düzenlenen Seminerlerde 18,19,20,21 Haziran Tarihlerinde Öğreticilik
 • 9 Konuşmacı:Hüseyin Certel,"Hz. Peygamber'de çocuk Sevgisi", Çeltikçi İlçe Müftülüğünce Kutlu Doğum Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Konferans, 20.04-2007, saat: 1430, Burdur-Çeltikçi Belediye Düğün Salonu
 • 10 Konuşmacı: Hüseyin Certel,"Engelli Psikolojisi Açısından Dinî İnancın Önemi", Panel: Toplum Bilincinin Artırılması Bağlamında Engellilik, yer: SDÜ Kültür Merkezi, 16.05-2006, saat: 1700.
 • 11 Konuşmacı: Hüseyin Certel, Konu: "Risalet Öncesi Yaşanan Bazı Önemli Olaylar ve Bunların Hz. Peygamber'in Kişiliği Üzerindeki Etkileri", söyleşi, Bucak TV 15, 21.04,2005, saat:20.00.
 • 12 Konuşmacı:Hüseyin Certel, Konu:"Farklı Peygamber Tasavvurları ve Sünnete Uymanın Anlamı", Bucak İlçe Müftülüğünce Kutlu Doğum Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Konferans,21/04/2005,saat: 2000, Burdur-Bucak Erk Düğün salonu.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Günay, Nasuh, Yeni Dünya Dinleri
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sağır, Zeynep, " Özgecilik ve Dini Tutum: Farklı Meslek Grupları Üzerine Nicel Bir Araştırma" Osman Gazi Üni. İlahiyat Fak. Der. ,Sayı 13, Cilt 7, ss. 285-319..
 • 2 Tahsin Kula, " Irvın D. Yalom, Varoluşsal Psikoterapi ve Din", Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2019, sayı. 20, ss. 216-231.
 • 3 Nesibe Esen, "Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Ölüm ve Din İlişkisinin Din Psikolojisi Açısından İncelemesi", Dokuz Eylül Üniv. İlahiyat Fak. Derg., Yıl. 2019, sayı: , ss.
 • 4 Ünal, Vehbi, "Engellilerin Engelliliğe Bakışı ve Dine Yaklaşımları", Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl 2018, cilt 22, sayı 3, ss.1457 - 1482 .
 • 5 -Saffet Kartopu," Merhamet ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma",International Journal of Social Science, Yıl 2018, sayı: 57, ss, 203-227,
 • 6 Nihal İşbilen Esendir-Hasan Kaplan, "Sağlık Çalışanlarının Maneviyat ve Manevi Destek Algısı: İstanbul Örneği", Ekev Akademi Dergisi, sayı, 73, ss.317-332.
 • 7 Hızır Hacıkeleşoğlu-Saffet Kartopu, " Merhamet ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma, JASS, sayı:59, 2017, ss. 203-227.
 • 8 Tokur, Behlül, "İçsel Dinî Motivasyon ve Özsaygı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 20 Sayı: 66 (Bahar 2016), ss.159-175.
 • 9 Gürsu, Orhan, "NARSİZM İLE ÖZGÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE İSLÂMÎ EĞİLİMİN ARACILIK ROLÜ", Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 20 Sayı: 66 (Bahar 2016), ss. 551-562.
 • 10 Meydan, Hasan "Kişilik Gelişiminde İçsel Çatışmanın Rolü: Nefsin Mertebelerinden Olumlu Çözülmeye Karşılaştırmalı Bir Analiz", Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi, sayı. 11, ss. 248-268.
 • 11 Kımter, Nurten, "NAMAZ VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", EKEV Akademi Dergisi. 2016, sayı. 68, ss. 299-332.
 • 12 Aktürk, Hamit, "Alevilik Araştırmalarında Self Oryantalist Tutum", Ekev Akademi Dergisi, Yıl:2015/bahar, sayı:62, Erzurum, ss.51-68.
 • 13 İbrahim, Yenen, "Zaman ve Dindarlık İlişkisi: Ramazan Dindarlığı", Ekev Akademi Dergisi, Yıl:2015/bahar, sayı:62, Erzurum, ss.601-616.
 • 14 Seyhan, Beyazıt Yaşar," Dini Şuur Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", EKEV Akademi Derg., Erzurum 2015,Yıl: 19, cilt:11, Sayı:61, ss. 399-414.
 • 15 Çelik, Oktay, "Dini İstismar Eden Terör Örgütlerinin Radikalleşme Süreçleri", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015/2 SAYI:22
 • 16 Macit, Yusuf, "Kaçak Elektrik Olgusu: Dini, Ekonomik ve Psiko-Sosyal Açıdan Yaklaşım", Süleyman Demirel Üniv. İlahiyat Fak. Der., Yıl:2014/1, sayı:32, Isparta.
 • 17 Çetin, Özer, "Dinî Tecrübenin Anlaşılmasında Rüyanın Rolü:Yusuf Suresindeki Rüyalar Üzerine Psikolojik Bir Yorum", Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Der., cilt:21, sayı:2, Bursa 2012,ss.93-119.
 • 18 Yapıcı, Asım,"Kuramdan Yönteme Ruh Sağlığı-Din Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler",Çukuraova Üniv. İlahiyat Fak. Derg., Adana 2011 Temmuz-Aralık, cilt:11, Sayı:2.
 • 19 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi ISSN:1300-9672,yıl:2009/2, sayı: 23, Isparta-2009.
 • 20 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi ISSN:1300-9672,yıl:2008/1, sayı: 20, Isparta-2008.
 • 21 Aysel ERCİŞ, Güzin KOTAN, Bahar TÜRK,"Ölüm Kaygısının Tüketici Tutumları Üzerindeki Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016/1, Sayı:23 , ss.
 • 22 Yapicı, Asım, "Müslüman Türk Kültüründe İnanç Gelişimi: Bir Model denemesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2016, pp.83-113, 2016
 • 23 Tahsin Kula, "Irvın D. Yalom , Varoluşsal Psikoterapi ve Din", Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2019, sayı. 20, ss. 216-231.
 • 24 Tahsin Kula, " Irvın D. Yalom, Varoluşsal Psikoterapi ve Din", Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2019, sayı. 20, ss. 216-231.
 • 25 -Saffet Kartopu," Merhamet ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma",
 • 26 EsraTürk, "Dinî Danışma ve Rehberliğin Kapsamı, Sınırları, Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme", Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı :17, ,ss. 200-215 .
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Marife Dergisi, yıl:10, Sayı:2,ISSN: 1303-0671,Güz 2010,Konya 2010.
 • 2 İslamî Araştırmalar Dergisi ISSN:1330-0373
 • 3 Arayışlar Dergisi, yıl:10, Sayı:19,ISSN: 1302-1354, Isparta, 2008.
 • 4 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN:1303-5134
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı
 • 2 Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Din Psikolojisi Anabilim Daı Başkanlığı
 • 2 Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 4 Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Ankuzem (Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi) İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)Isparta Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu
Din Psikolojisinin Problemleri
Dini Gelişim Psikoljisi
Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu
Bireysel Ayrılıklar
Değerler ve Din
Din Hizmetlerinde İletişim Rehberlik ve Halkla İlişkiler
Din Psikoljisi
Din Psikolojisi
Din Psikolojisinde Alan ve Metot Meselesi
Din Psikolojisinin Problemelri
Din Psikolojisinin Problemleri
Din Psikolojisinin Problemleri II
Din Psikolojisinin Problemleri l
Dini- Ahlaki Gelişim ve Öğrenme
Dini Gelişim Psikoljisi
Dini Gelişim Psikolojisi
Dini İletişim ve Rehberlik
Dinî İletişim ve Rehberlik
Dini ve Ahlaki Gelişim Psikolojisi
Eğitim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
İbadet Psikolojisi
İslami Psikoljiye Giriş
İslami Psikolojiye Giriş
İslamî Psikolojiye Giriş
Kur'an ve Psikoloji
Mistik Tecrübenin Psikolojisi
Psikoloji
Psikolojiye Giriş
Sosyal Psikoloji
Sufi Psikolojisi
Sûfî Psikolojisi I
Sufi Psikolojisi II
Sufizm ve Psikiyatri
Tasavvuf Psiklojisi II
Tasavvuf Psikolojisi
Tasavvuf Psikolojisi II
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi (Yük. Lis.)
Uzmanlık Alan Dersi Doktora
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
 
Bu İçeriği Paylaş!