Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Özgür KOŞKAN
Adı Soyadı Doç. Dr. Özgür KOŞKAN
Birimi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Zootekni Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Biyometri Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 8619
E-Posta ozgurkoskan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 12.9.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 26.10.2000
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 26.4.2007
İLGİ ALANLARI
Biyometri, Deneme Planlaması
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Koşkan,Ö.,Önder,E. G.,Şen,N., 2011. Değişken Setleri Arası İlişkinin Tahmini İçin Kanonik Korelasyon Analizinin Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Fen Bil. Ens. Dergisi, 1(2), 117-123. IĞDIR
 • 2 Aktan, S., Erensayın, C., Özsoy, A., Koşkan, Ö., 2002. Bıldırcınlarda Kuluçka Sonrası Açlık Süresinin Besi Performansı Üzerine Etkileri. SDÜ Fen Bil. Ens. Dergisi. 7(1),107-112. ISPARTA
 • 3 Erensayın, C., Aktan, S., Akçadağ, H.İ., Koşkan, Ö., Özsoy, A.N., 2002. Bıldırcınlarda Ebeveyn Yaşının Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı, Civciv Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri. SDÜ Fen Bil. Ens. Dergisi, 6(1), 74-80. ISPARTA
 • 4 Erensayın, C., Akçadağ, H.İ., Özsoy, A.N., Koşkan, Ö., Aktan, S., 2002. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Ebeveyn Yaşının Verim Özelliklerine Etkisi. SDÜ Fen Bil. Ens. Dergisi. ISPARTA
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ural., A. D., Koskan, O., 2014. The estimation of lactation curve parameters from testday milk yield in Holstein-Friesian cows in Bozdogan province in Turkey. Research Journal of Agriculture and Environmental Management. Vol. 3(2), pp. 145-150, February, 2014.
 • 2 Jasuja, O.P., Aka,P.S., Gagan,D.S., Gurbuz, F., Koşkan, O., 2011. Comparison of Indian and Turkish Cephalo-Facial Measurements: Data for Facial Reconstruction Applications. Journal of Indo Pacific Academy of Forensic Odontology. Vol 2. Number 1:1-6, Jan-June 2011.
 • 3 Özen, B., Çakmak, T., Altun, C., Bağış, B., Şenel, Ç., F., Baltacıoğlu, E., Koşkan, Ö., 2010. Prevalence of dental trauma among children age 2-15 years in the eastern black sea region of turkey. Journal of international dental and medical research,vol:3(3),p:126-132.
 • 4 Koşkan, Ö., Gürbüz, F., 2008. Yeniden Örnekleme Yaklaşımı ve t-testinin Testin Gücü ve I. Tip Hata Bakımından Karşılaştırılması. Hayvansal Üretim, 49(1), 29-37
 • 5 Besalti, O., Ergin, I., Unlu, E., Pekcan, Z., Koskan, O., 2007. The Contribution of Thiamine, Pyridoxine and Cyanocobalamine Combination on Nerve Regeneration in Rats with Experimantally Induced Sciatic Injury. Journal of Animal and Veterinary advences 6(2), 210-214.
 • 6 Aktan, S., Koşkan, O., Özsoy, A., N., Akçadağ, H., İ., 2003. Some Egg Production Characteristics and Phenotypic Correlations in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica). Hayvancılık Araştırma Dergisi 13(1-2), 57-59
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koşkan, Ö., ve Gürbüz, F., 2010.Varyansların Homojenliğinin İleri Düzeyde Bozulduğu Durumlarda Yeniden Örnekleme ve F Testinin Testin Gücü Bakımından Simülasyon Yöntemi ile İrdelenmesi. 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2010, Ankara.
 • 2 Koşkan, Ö., ve Başpınar, E., 2004.Regresyonda Venn Şemalarının Kullanımı. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-3 eylül 2004, ISPARTA, 599-614.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cetinkaya, M., Orhan, K., Oz, F., T., koskan, O. 2007. Oral Abnormalities and Findings in Group of Turkish neonates. 12th Congress of the Bass, istanbul,12-14 april 2007, 38
 • 2 Toker, M., T., Yasar, S., Günal, M., Koşkan, Ö., Tüzün, C., 2000. Organik Yemler yada Vitamin+mineral maddeler ile Zn_Bacitracin veya Lactobacillus İlave Edilmiş Rasyonların Broylerde Besi Performansı Ve Kesim Sonuçları Üzerine Etkileri. International Animal Nutrition Congress 2000, ısparta, 4-6 september 2000, 36-42.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Farklı genotip ve yerleşim sıklıklarında toz ve pelet rasyonlarla beslenen broylerlerin büyüme eğrilerinin incelenmesi üzerine bir araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 Grup Karşılaştırmalarında Yeniden Örnekleme (Resampling) Yaklaşımı Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Önder, Elif Gül.2011. Varyans Analizinde Eksik Gözlem Tahmini: Bir Simülasyon Çalışması
 • 2 Şen, Neslihan. 2011.Grup Karşılaştırmalarında Farklı Dağılımlardan Alınmış Örneklerde Toplanmış Varyans Yerine Büyük Grup Varyansının Kullanılması; Bir Simülasyon Çalışması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 GÖLLER BÖLGESİNDE ARAŞTIRARAK DOĞAYI TANIYORUZ 2
 • 2 "GÖLLER BÖLGESİNDE ARAŞTIRARAK DOĞAYI TANIYORUZ"
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 İDAUM merkez müdürlüğü
 • 2 Dekan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma ve Deneme Metotları
Bahçe Bitkilerinde Deneme Metotları ve Uygulama
Biyoistatistik
Çok Değişkenli Analiz metotları
Denemelerin Planlanması ve Analizinde Bilgisayar Kullanımı
İstatistik
Kovaryans Analizi
Örnekleme Metotları
Regresyon Analizi
Teorik Dağılımlar I
Teorik Dağılımlar II
Yukarı çık