KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Banu ASLAN YILMAZ
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Ebelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Ebelik Anabilim Dalı
Telefon 2462113371
E-Posta banuaslan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EBELİK 15.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 18.07.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI AD. 30.06.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
halk sağlığı,muzik,tıp,Yabancı Dil Öğrenme,spor
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KİŞİOĞLU AN., ASLAN B., OZTURK M., AYKUT M., ILHAN I. Improving Control of High Blood Pressure among Middle-aged Turkish Women of Low Socio- economic Status through Public Health Training. Croatıan Medıcal Journal (CMJ).45(4):477-482,2004.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aslan Yılmaz B, Sönmez Y. Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu ve ruhsal sorun görülme sıklığı ile etkili risk faktörleri. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 15-19.03.2017, Antalya.
 • 2 Özbaş S., Orhan H., Kavak G., Aslan B., Kaleli N. Isparta İlindeki 15-49 Yaş Arası Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri. 1. Ulusal Ebelik Kongresi. 20-22.06.2007, İstanbul. 64.
 • 3 Aslan B, Zengin E, Kişioğlu AN, Uskun E, Pamuk A, Ongun G. Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresyon sıklığını etkileyen faktörler XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26.10.2007, Denizli.
 • 4 ÖZTÜRK M, ASLAN B, GÜLEÇ Y, KİŞİOĞLU A.N. 1999 yılında Isparta Doğumevi'nde gerçekleşen normal ve müdahaleli doğumların karşılaştırılması.1. Ulusal Ana - Çocuk Sağlığı Kongresi.29-31 Mart 2001 Hilton, ANKARA.294.
 • 5 ÇAKMAK A, ÖZKAHRAMAN Ş, ŞEN S, ASLAN B, ÖZTÜRK M. Sağlık çalışanlarının Hepatit-B ile ilgili bilgi tutum ve davranışları. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi. 26-28 Kasım 1999; ANKARA.165.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ASLAN B, KİŞİOĞLU AN, ÖZTÜRK M, KIRBIYIK S. Isparta' nın bir kenar semtinde (meskun) 20-50 yaş kadınlarda hipertansiyon prevalansı ve sağlık eğitiminin bu prevalansa etkisi. 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 20-23 Nisan 2003. Sheraton Hotel, ANKARA.193. (Mansiyon ödülü aldı.)
 • 2 Kişioğlu A.N., Aslan B, Öztürk M. Yenice Sağlık Ocağı bölgesi 20-50 yaş kadınlara yapılan eğitimin obezite ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlara etkisi.3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 20-23.04.2003. Sheraton Hotel, Ankara. 193.
 • 3 ÖZTÜRK M, GÜLEÇ Y, ASLAN B, ÇETİN H. Isparta'da prematüre ve gestasyon yaşına göre düşük doğum ağırlıklı doğum sıklığı. 44. Milli Pediatri Kongresi İkibinli Yıllarda Çocuk Sağlığı 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 1. Pediatri Asistanları Toplantısı Özet Kitabı (Uluslararası katılımlı) 4-8 Eylül 2000, BURSA.206.
 • 4 ÖZTÜRK M, ASLAN B, GÜLEÇ Y, ÖRMECİ AR. 1999 yılında Isparta Doğum ve Çocuk Hastanesi, yenidoğan servisine yatan bebeklerin özelliklerinin tanımlanması. 44. Milli Pediatri Kongresi İkibinli Yıllarda Çocuk Sağlığı 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 1. Pediatri Asistanları Toplantısı Özet Kitabı (Uluslararası katılımlı). 4-8 Eylül 2000, BURSA.207.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ASLAN B. Yenice Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 20-50 Yaş Arası Kadınların Hipertansiyonla İlgili Bilgi, Tutum, Davranışları ve Hipertansiyon Prevalansları, Eğitimin Hipertansiyon Prevalansına Etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Doktora Tezi
 • 1 Isparta İl Merkezinde Yaşayan 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Ruhsal Sorun Görülme Sıklığı ile Bu Durumların Evlilik Uyumu ve Diğer Etmenlerle İlişkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Valiliği Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün bünyesinde açılan “Yaşlılara Bakım ve Hastalara Refakatçi Sağlama Projesi” kursunda öğretici olarak görev alma
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 08-09 Mayıs 2006 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu’nun Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ve Isparta Sağlık İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Dünya Ebeler Günü” etkinliklerinde düzenleme kurulunda görev alma.
 • 2 07-08 Ekim 2004 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin düzenlemiş olduğu III. Yapıcı Okul Hastane İşbirliği Workshop’unda düzenleme kurulunda görev alma
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Mansiyon Ödülü : Aslan B, Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S. The Effect of Health Education on Prevalence of Hypertension in Women Aged 20-50 Years in a Poor Neighborhood on the Outskirts of Isparta City in Turkey. 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 20-23.04.2003. Sheraton Hotel, Ankara.
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 SDÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu için “Halk Sağlığı” e-ders içeriğinin hazırlanması ve sunulması
 • 2 SDÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu için “İlkyardım” e-ders içeriğinin hazırlanması ve sunulması
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Makale 1
 • 2 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Makale 2
 • 3 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Makale 3
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Dünya ebeler günü etkinliklerinde düzenleme kurulu
 • 2 III. Yapıcı Okul-Hastane İşbirliği WORKSHOP
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Kariyer Temsilcisi olarak görev yapmaktayım
 • 2 SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Kariyer Temsilcisi olarak görev yapmaktayım
 • 3 SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Eğitim-Öğretim Koordinatörü olarak görev yaptım.
 • 4 Ankara’da düzenlenen “Ebelik Eğitiminde Çekirdek Müfredatın Oluşturulması” konulu workshop’a okulu temsilen katıldım.
 • 5 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi 3. ve 4. Kat Başhemşiresi(KBB-Göz, Ortopedi, Beyin Cerrahi, Göğüs, Psikiyatri ve Üroloji Servisleri)
 • 6 Isparta Valiliği-Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün açmış olduğu 'Yaşlılara Bakım ve Refakatçi Sağlama' kursunda öğretici olarak.
 • 7 Ankara’da düzenlenen “Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları: Ebelerin Avrupa’da Serbest Dolaşımı” konulu ulusal toplantıya okulu temsilen katıldım.
 • 8 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ebe kadrosunda kadın doğum, pediatri, cildiye, genel cerrahi, beyin cerrahi servislerinde hemşire olarak görev yaptım.
 • 9 Isparta Sağlık Meslek Lisesi’nde ebe kadrosunda eğitim hemşiresi olarak görev yaptım.
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 1 yıl Kadın Doğum ve Çocuk Servisi Hemşiresi
 • 11 Sağlık hizmetini halkın ayağına ulaştırmak amacı ile Isparta Valiliğinin öncülüğü ve Sağlık Müdürlüğü, SDÜ Tıp Fakültesi, Tabipler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odasının katılımları doğrultusunda gerçekleştirilen Gezici Sağlık Hastanesi ile Isparta İline bağlı Sütçüler İlçesinin Kesme Kasabasına gidildi. Bölgenin Nüfusu ve Nüfusun demografik özellikleri saptanarak, 15-49 yaş arası evli kadınlara Aile Planlaması hakkında eğitim yapıldı.
VERDİĞİ DERSLER
Ana çocuk Sağlığı Eğitimi
Ana Çocuk Sağlığı Eğitimi (Teorik )
Ana Çocuk Sağlığı Eğitimi (Teorik)
Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri
Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri (Teorik+Uygulama)
Ana Çocuk Sağlığı ve Eğitimi
Ana Çocuk Sağlığı ve Hizmetleri
Ana-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi
Ana-Çocuk Sağlığı ve Hizmetleri
Doğum Bilgisi 1
Doğum Bilgisi 2
Doğum Bilgisi I
Doğum Bilgisi I (Teorik ve Uygulama)
Doğum Bilgisi I (Teorik+Uygulama)
Ebelikte ilkyardım
Ebelikte Öğretim
Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Uygulaması
Ebelikte Yönetim
Ebelikte Yönetim (Teorik )
Ebelikte Yönetim ve Girişimcilik (Teorik )
Ebelikte Yönetim ve Girişimcilik (Teorik)
Gebelikte sistemik hastalıklar dersi uygulaması
Gebelikte Sistemik Hastalıklar Uygulaması
Halk Sağlığı (uzaktan eğitim)
İç Hastalıkları Dersi Uygulaması
İlkyardım (uzaktan eğitim)
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Dersi Uygulaması
Kadın sağlığı ve Hastalıkları Uygulaması
Klinik Sahada Entegre Uygulamalar
Klinik Sahada Entegre Uygulamalar I
Klinik Sahada Entegre Uygulamalar II
Klinik SahadaEntegre Uygulamalar
Sağlık İstatistikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!