Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mine ÖZTÜRK TONGUÇ
Adı Soyadı Prof. Dr. Mine ÖZTÜRK TONGUÇ
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Periodontoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462118799
E-Posta minetonguc@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 8.7.1994
Yüksek Lisans
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 14.10.2002
İLGİ ALANLARI
Sistemik hastalıklar ile periodontal hastalıklar arasındaki ilişkiler Periodontal rejenerasyon
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk Tonguç M, Cengiz G, Kırzıoğlu FY. 'Madde bağımlılığı ve nekrotizan ülseratif gingivitis: vaka serisi' Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. sempozyumu, 17-18 Kasım 2017, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul
 • 2 Öztürk Tonguç M, Karakoç Güvenç K. 'Diyabette tanıya götüren bir faktör olarak dişeti enflamasyonu: Bir olgu sunumu' Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. sempozyumu, 17-18 Kasım 2017, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul
 • 3 Özdem M., Öztürk Tonguç M., Kırzıoğlu FY. Simetrik lokalize gingival fibromatozis: Bir olgu sunumu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi IV. Uluslarası Bilimsel Kongresi 19-22 Kasım 2014 İstanbul
 • 4 Öztürk, M, Türkaslan S. (2007) Enhanced esthetic of the fşxed partial denture with connective tissue ridge augmentation in anterior maxilla: A case report . 12 th Congress of the Bass İstanbul/ Türkiye, 12-14 Nisan 2007
 • 5 Yetkin Ay, Z, Gündoğar, D, Öztürk, M, Özat, Y, Bozkurt FY. (2007) 'The effect of verbal and written information on the anxiety levels of periodontal surgery patients.' 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel kongre ve Sergisi 27-29 Nisan 2007 Lykia World, Fethiye Ölüdeniz
 • 6 ÖZTÜRK, M., GÖSTER, T., ÖZAT, Y., YETKIN AY, Z., BOZKURT, F.Y.Servikal dentin hipersensitivitesinin tedavisinde iki farklı ajanın klinik etkinliğinin karşılaştırılması. 01-03 Aralık 2006. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya.
 • 7 ÖZTÜRK, M., ÖZAT, Y., GÖSTER, T., KILINÇ, G., ERDEK, Y., BOZKURT, F.Y. Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Dentin Hipersensitivitesi Prevalansı, 01-03 Aralık 2006. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya.
 • 8 Türkkahraman H., Öztürk M., Atilla F. Kronik periodontitisli bir hastanın periodontal ve ortodontik tedavisi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti derneği Kongresi 24-28 Eylül 2006 The Marmara Taksim/ İstanbul
 • 9 Öztürk M., Bozkurt FY, Kapucuoğlu N.(2005) Periferal dev hücreli granulom ile birlikte görülen kök rezorbsiyonu: Bir olgu bildirimi. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 29 Eylül-1 Ekim 2005, E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi İzmir/Türkiye.
 • 10 Öztürk M.,Küçükeşmen Ç. (2005) Papillon-Lefevre Sendromu: Bir olgu bildirimi. E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 29 Eylül-1 Ekim 2005 E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi İzmir/Türkiye
 • 11 Güldağ M.Ü., Büyükkaplan Ş., Öztürk M., Uluhan B. (2005) Amelogenezis imperfektanın protetik rehabilitasyonu: Olgu raporu. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 29 Eylül-1 Ekim 2005 E.Ü.Atatürk Kültür Merkezi İzmir/Türkiye
 • 12 Kıran, M., Çelik Ünal, G., (2004), Vertikal kök kırığının replantasyonla tedavisi: bir olgu raporu, Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1.Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2004, Isparta/ Türkiye
 • 13 Kıran, M., Bozkurt, F.Y.,(2004), Trombositten zengin plazma: Periodontal rejenerasyonu arttırmak için yeni bir yaklaşım, Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1.Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2004, Isparta/ Türkiye
 • 14 Kıran, M., Yetkin, Z., Bozkurt, F.Y.,(2004), The clinical effectiveness of three different oral sprays, BaSS 9th Congress of Balkan Stomatological Society, 13-16 May 2004, Ohrid/Makedonya
 • 15 Bozkurt, F.Y., Kıran, M., Yetkin, Z., (2003) Periodontal hastalığı olan bireylerde sistemik hastalıkların görülme sıklığı.TDB 10. Uluslararası Kongresi 17-21 Haziran 2003, Antalya
 • 16 Kıran, M., Zaim, E.Z., Ünsal, E. (2002) Prevalence of cervical dentin hypersensitivity in referred periodontal patients.7th Congress of BASS, 28-30 Mart 2002, Kuşadası, Türkiye, PP271, 282
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kıran, M., Arpak, M.N., Ünsal, E., Erdoğan, M.,(2003) Periodontal therapy in control of diabetes, Europerio 4, 19-21 June 2003, ICC, Berlin/ Germany
 • 2 Bakırsoy, I., Ünsal, E., Kıran, M., Soykan, E., Zaim, E.,(2003) SEM evaluation of irrigation effects in gingiva, Europerio 4, 19-21 June 2003, ICC, Berlin/ Germany
 • 3 Soykan, E., Ünsal, E., Eskitaşcıoğlu, G., Bakırsoy, I., Kıran, M. (2003) Analysis of stress around dental implants. Europerio 4, Uluslararası Periodontoloji Kongresi, 17-19 Haziran 2003, Berlin, Almanya
 • Doktora Tezi
 • 1 Tip 2 Diabetes Mellitus'lu bireylerde periodontal tedavinin hastalığın metabolik kontrolüne etkisi.Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Güliz Öngüç Doktora Tezi; Metabolik Sendromlu Bireylerde Periodontal Durumun Değerlendirilmesi. Danışman; Yrd. Doç. Dr. Mine Öztürk Tonguç SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji AD. 2011
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Kronik periodontitisi olan metabolik sendromlu bireylerde cerrahisiz periodontal tedavinin etkileri Tez Öğrencisi:Gizem Torumtay, Birinci Danışman Prof Dr. F. Yeşim Kırzıoğlu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK 113S271"Orak Hücre Hastalığı Olan ÇocuklardaPeriodontal Durum ve Sistemik Enflamasyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması"
 • 2 SDÜ- BAP Proje No: 1300-M06 Sigara Kullanımının Dişeti Bağ Dokusu Oksidatif Kapasitesi ve Periodontal Parametreler Üzerine Etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SBAG-3583 (107S056) ‘Periodontal hastalık ve hiperlipidemi ilişkisinin çift yönlü değerlendirilmesi’ başlıklı Tübitak ProjesiYardımcı araştırmacı
 • 2 Tübitak Proje No:SBAG-3356(106S079) MENAPOZ VE SAĞLIK ÇALIŞMASI: 45-60 YAŞ GRUBU TÜRK KADINLARINDA YAŞAM BİÇİMİ ÖZELLİKLERİNİN MENAPOZ DURUMU, KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ, DİŞ SAĞLIĞI, SAFRA KESESİ TAŞI, KARACİĞER YAĞLANMASI, TİROİD HACMİ, KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU, MİNİ-MENTAL DURUM TEST SKORU, CİLT YAŞLANMASI VE BAZI LABORATUVAR PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ
 • 3 SBAG-3435 (106S187) nolu "Periodontitisli hastalarda kan ve dişeti dokusunda leptin ve leptin reseptörlerinin değerlendirilmesi" isimli TUBITAK projesinde Yardımcı araştırmacı
 • 4 SDÜ- BAP Proje no: SINIF II FURKASYON DEFEKTLERİNİN TEDAVİSİNDE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA VE PORÖZ HİDROKSİ APATİT KOMBİNASYONU ETKİNLİĞİNİN KLİNİK OLARAK İNCELENMESİ
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Periodontoloji Derneği 18. Bilimsel Sempozyumu, 17- 19 Ekim 2008, Isparta Bilimsel Komite
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 'Periodontal hastalığın sistemik yankıları: Konak modulasyonuna kanıtlar' Konferans Türk Periodontoloji Derneği 45. Ulusal Kongre ve Sempozyumu 12-14 Kasım 2015, Sheraton Hotel Ankara
 • 2 Dişhekimliği Haftası Etkinlikleri“Diabetik Bireylerde Görülen Oral Problemler” Yrd.Doç.Dr.Mine ÖZTÜRK TONGUÇ, SDÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu Isparta, 18/11/2008 sa: 15.30,
 • 3 Isparta –Burdur Dişhekimleri Odaları Dişhekimliği Haftası Etkinlikleri“Diabetik Bireylerde Görülen Oral Problemler” Yrd.Doç.Dr.Mine ÖZTÜRK TONGUÇ, Büyük Isparta Oteli Isparta, 21/11/2008 sa: 12.30
 • 4 Özürlü Bireylerde Önleyici Ağız Sağlığı, Isparta Engelliler Derneği, 18.03.2005
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı 21/06/2006- 1948 olur no ile Teşvik Bozkurt FY, Kıran M., Yetkin Z. The effects of three oral sprays on plaque and gingival inflammation. (2005) Journal of Periodontology 2005; 76: 1654-1660.
 • 2 Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı 12/05/2006-1523 olur no ile Teşvik Kıran M, Arpak N., Ünsal E., Erdoğan MF. The effect of improved periodontal heath on metabolic control in type 2 diabetes mellitus. Journal of Clinical Periodontology 2005; 32: 266-272.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Periodontoloji Derneği
 • 2 European Federation of Periodontology
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi "PERİODONTİTİS HİKAYESİ PERİ-İMPLANTİTİS GELİŞİMİ AÇISINDAN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR? OLGU SUNUMU"
 • 2 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 'Ağız ve diş sağlığı öğrencilerinde sosyo-demografik-ekonomik etkenler ile bruksizm ilişkisinin ve farkındalığının değerlendirilmesi
 • 3 Oxidants and Antioxidants in Medical Science "The role of oxidative stress in periodontal disease and systemic disease interactions" (OAMS-2016-01-08)
 • 4 International Journal of Preventive Medicine IJPVM_499_14 'Comparative Study of Periodontal Disease Activity in Smokers and Non Smokers '
 • 5 Oxidants and Antioxidants in Medical Science 'The role of oxidative stress in the interaction of periodontal disease and systemic diseases or conditions'
 • 6 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi "PERİODONTOLOJİDE OZON UYGULAMASI"
 • 7 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi'The effect of Er,Cr:YSGG Laser treatment to healing of orthodontically stimulated gingival enlargements'
 • 8 2014-39645 Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi YAŞAM TARZI İLE İLİŞKİLİ AKUT NEKROTİZAN ÜLSERATİF GİNGİVİTİS: OLGU SUNUMU
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Periodontology JOP-17-0121 'Effect of Non-surgical Periodontal therapy along with Myo-inositol on high sensitivity C-reactive protein and Insulin Resistance in Polycystic Ovary Syndrome Women having Chronic Periodontitis: A Randomized Controlled Trial'
 • 2 Journal of Periodontology 'Effect of Non-surgical Periodontal therapy along with Myo-inositol on high sensitivity C-reactive protein and Insulin Resistance in Polycystic Ovary Syndrome Women having Chronic Periodontitis: A Randomized Controlled Trial' (JOP-17-0121.R1
 • 3 Journal of Periodontology JOP-17-0445.R1 Comparative estimation of sulfiredoxin levels between chronic periodontitis and healthy patients- A case-control study
 • 4 JOP-17-0445 Comparative estimation of sulfiredoxin levels between chronic periodontitis and healthy patients- A case-control study . Journal of Periodontology
 • 5 JOP-15-0639.R1 The Effects of Diabetes on Salivary Gland Protein Expression of Tetrahydrobiopterin and Nitric Oxide Synthesis and Function. Journal of Periodontology
 • 6 JOP-016-0687 EVALUATION OF IMPACT OF PERIODONTAL THERAPY ON CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS BY QUANTIFYING SERUM INFLAMMATORY AND RENAL FUNCTION BIOMARKERS. Journal of Periodontology 2016
 • 7 JOP-15-0010 Total antioxidant capacity, C-reactive protein, cotinine and elastase levels in smokers and non-smokers with periodontal disease Journal of Periodontology
 • 8 Journal of Periodontology. CLINICAL EFFICACY OF SUBGINGIVALLY DELIVERED ATORVASTATIN IN THE TREATMENT OF MANDIBULAR DEGREE II FURCATION DEFECTS: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL. (JOP-15-0168).
 • 9 JOP-15-0168.R1CLINICAL EFFICACY OF SUBGINGIVALLY DELIVERED ATORVASTATIN IN THE TREATMENT OF MANDIBULAR DEGREE II FURCATION DEFECTS: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL. Journal of Periodontology
 • 10 JOP-15-0639 'The Effects of Diabetes on Salivary Gland Protein Expression of Tetrahydrobiopterin and Nitric Oxide Synthesis and Function' Journal of Periodontology
 • 11 JOP-15-0318 Total antioxidant capacity, C-reactive protein, cotinine and elastase levels in smokers and non-smokers with periodontal disease. Journal of Periodontology
 • 12 JOP-14-0338 Effect of Initial Periodontal Therapy on the Oxidative Stress Markers in Gingival Crevicular Fluid, Saliva and Serum in Smokers and Non-smokers with Chronic Periodontitis. A Case-Control Study with Intervention Arm. Journal of Periodontology
 • 13 The effect of obesity on total antioxidant/oxidant status and oxidative stress index in patients with chronic periodontitis" (OAMS-2014-04-019) Oxidants and Antioxidants in Medical Science
 • 14 JOP-014-0074Estimation of Salivary Malondialdehyde Levels in Patients with Gingivitis, Chronic periodontitis and in Smokeless Tobacco Chewers with Chronic Periodontitis: A Cross Sectional Biochemical Study Journal of Periodontology
 • 15 EFFICACY OF SUBGINGIVALLY DELIVERED ATORVASTATIN IN THE TREATMENT OF SMOKERS WITH CHRONIC PERIODONTITIS: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL (JOP-12-0723).Journal of Periodontology
 • 16 S-nitroso Albumin Enhances Bone Formation in a Rabbit Guided Bone Regeneration Model JOP-12-0738 Journal of Periodontology
 • 17 JOP-13-0656 Effect of glucose concentration on human periodontal ligament cells attachment in vitro Journal of Periodontology
 • 18 Journal of Medicinal Food JMF-2011-1626 "Protective effects of Haematococcus astaxanthin on oxidative stress in healthy smokers"
 • 19 JOP-11-0178Calcium sodium phosphosilicate provides no significant immediate benefits over potassium nitrate in management of dentinal hypersensitivity
 • 20 JOP-10-0768 iNOS-derived nitric oxide stimulates osteoclast activity and alveolar bone loss in ligature-induced periodontitis in rats
 • 21 JOP-10-0768.R1 iNOS-derived nitric oxide stimulates osteoclast activity and alveolar bone loss in ligature-induced periodontitis in rats
 • 22 JOP-10-0173 Total Antioxidant Capacity in Patients with Chronic Periodontitis and the use of Vitamin C in the Treatment
 • 23 JOP-10-0555 Influence of antiplatelet drugs in the pathogenesis of experimental periodontitis and periodontal repair in rats
 • 24 JOP-10-0555.R1 Influence of antiplatelet drugs in the pathogenesis of experimental periodontitis and periodontal repair in rats
 • 25 Journal of PeriodontologyJOP-09-0622ASSOCIATION OF CIGARETTE SMOKING WITH PROTEIN THIOLS AND TOTAL ANTIOXIDANT ACTIVITY LEVELS IN SUBJECTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS
 • 26 Journal of Diabetes and It's ComplicationsJDC-D-07-00268"Osteomyelitis from Chronic Periodontal Infection in a Patient with Uncontrolled Diabetes Mellitus"
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kıran, M. Ağız Bakımı Nasıl Olmalıdır? (2004) Isparta Polis Radyosu, Neşeli Sabahlar Programı 18,12,2004
VERDİĞİ DERSLER
İmplantoloji
Periodontal Hastalıkların Patogenezi ve Doku Yanıtı
periodontal immünoloji
Periodontal Patoloji
Periodontoloji 1
Periodontoloji 2
periodontoloji 3. sınıf
periodontoloji 4. sınıf
Periodontoloji Teorik 3. sınıf
Periodontoloji Teorik 3.sınıf
Periodontoloji Teorik 4. sınıf
Periodontolojide Diş Hekimliği Yardımcılığı
Periodontolojide implant ve doku rejenerasyon teknikleri
Toplum Ağız Diş Sağlığı
Yukarı çık