KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Gülperi KOÇER
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ağız Diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Anabilim Dalı
Telefon 211885021132512113252
E-Posta gulperikocer@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 18.09.1996
Yüksek Lisans
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 24.01.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Oral Cerrahi,Temporomandibuler Eklem (TME) Hastalıkları ,Oral İmplantoloji,Oral Hastalıklar ,Baş boyun kanserleri, Çenelerin bisphosphonate osteonekrozu
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tüzüner Öncül A, Özgünör BP, Koçer G, Akal Aktaş Ü, Üçok C. Genç erişkinlerde emosyonel stresle oral mukoza hstalıkları arasındaki ilişkinin klinik olarak araştırılması. A Ü Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 35(1),1-4, 2008.
 • 2 Şanlı Koçer G, Özgüngör BP, Tüzüner AM, Akal ÜK, Üçok C. Sigara ve Alkol Kullanımının Oral Mukoza Hastalıklarındaki Rolünün Klinik Olarak Değerlendirilmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi. Cilt :10, Sayı :1-2, 2006.
 • 3 Sağlam AA, Şanlı G. Asetil Salisilik Asid Tedavisi Gören Hastalarda Çekim Sonrası Kanamanın Önlenmesi Amacıyla Lokal Traneksamik Asid Kullanımı, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 11, 22-25, 2001
 • 4 Sağlam AA, Şanlı G, Cicioğlu B. Isparta'da Diş Hekimleri ile Yardımcı Sağlık Personelinde HBV, HCV ve HIV Prevalansı, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, 2, 85-93, 1998.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Treatment of an ankylosed maxillary incisor with severe root resorption by a single tooth dento osseous osteotomy and vertical alveolar distraction osteogenesis with mini anchorage utilisation American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ISI 2013
 • 2 Esra Yüce, Gülperi Koçer. Maxillofacial Rehabilitation and Treatments of Pilots and Flight Crew. Int Dent J, 63(Supplement1), 1-98, 2013
 • 3 Ücok C, Akal Ü, Tuzuner Am, Ozgungor BP, Kocer G. Evaluation of the stress to the temporomandibular disorders in young adults. Int. J. Oral. Maxillofac. Surg. 34 (Supplement1), 118-9, 2005.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Şen Tunç E, Bayrak Ş, Koçer G. Dentigeröz Kist: Bir olgu sunumu. OMU Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 8(3), 186-9, 2007.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koçer G, Koçer M, Günhan Ö, Demiralp S. Baş Boyun Kanserlerinde Total Protein Seviyeleri ile Total Lenfosit Sayısının Prognoz Açısından Değerlendirilmesi. 1. Ağız Kanserleri Ulusal Sempozyumu. 18-19 Nisan 2008, Ankara.
 • 2 Güçhan Alanoğlu, Gülperi Koçer, Timuçin Baykul, Ankaferd blood stopper deneyimimiz, 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008 Çeşme-İzmir.
 • Doktora Tezi
 • 1 Baş Boyun Kanserli Hastalarda Serum Albümin Seviyelerinin Analizi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bifosfonat uygulanan ratlarda fibroblast büyüme faktörünün diş çekimi sonrası mukoza anjiogenezine etkisinin değerlendirilmesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Craniofacial Facial Anomaliler Kongresi'nde Sosyal Komite
 • 2 Uluslararası Dentofasiyal Anomaliler Kongresi 25-27 Nisan 2013
 • 3 2nd BAMFS Congress, 5th ACBID International Conference in conjuction with Pan Arab Society of Oral and maxillofacial Surgery and in Conjuction with 7th International Congress of Iranian Oral and Maxillofacial Surgery.May 25-29, 2011, Antalya, Turkey
 • 4 5. Uluslararası Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, Organizasyon Komitesi
 • 5 3. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, Koordinasyon Komitesi
 • 6 Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 16. Kongresi, Sergi Komitesi
 • 7 2. Uluslararası AÇBİD(Ağız, Çene, Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Organizasyon Komitesi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 BİYEP (Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi) Çerçevesinde Doktora Tez Çalışmalarına Destek Olarak Ohio State Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Bölümünde Misafir Araştırma Görevlisi.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 'Bifosfonata bağlı çene osteonekrozu' isimli sunum ile Konya Diş Hekimleri Odası'nın organizasyonunda davetli konuşmacı
 • 2 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Haftası kapsamında 25-26 Kasım 2010 tarihlerinde düzenlenen bilimsel etkinliğe 'Bifosfonata Bağlı Çene Osteonekrozu' başlıklı sunumla konuşmacı
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Europian Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgeons (EACMFS)
 • 2 International Association of Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS)
 • 3 Ağız, Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD)2006 Yılı'ndan bugüne kadar
 • 4 Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS)1998 Yılı'ndan bugüne kadar
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 International Journal of Experimental Dental Science
 • 2 International Journal of Experimental Dental Science
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 RELEVANT ANALYSIS OF THE DIFERENT TYPES OF FLAPS IN THE SURGICAL RELATIONS OF THE THIRD IMPACTED MOLARS –LITERATURE REVIEW Dentistry-14-14304 Dentistry: Current Research
 • 2 Manuscript # CA-11-0093 entitled "Trabecular bone ratio of the mandibular condyle according to the presence of teeth in Koreans: a micro-CT study" for Clinical Anatomy.
 • 3 manuscript # CA-08-0054 entitled "The position of the mental foramen in dentate end edentulous Brazilian subjects." for the Clinical Anatomy.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 JPJ1799280413 Ridge Preservation: “A stitch in time saves nine
 • 2 The Journal of Contemporary Dental Practice, Daimi hakemlik
 • 3 JPJ776260512 Delayed Removal Of Maxillary Third Molar Displaced into the Maxillary Sinus
 • 4 The Journal of Contemporary Dental Practice, Daimi hakemlik
 • 5 The Journal of Contemporary Dental Practice, Daimi hakemlik.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi
 • 8 2009JCDP000771 AGENESIS OF THIRD MOLAR TEETH IN EAST-ANATOLIAN POPULATION: A RETROSPECTIVE RADIOGRAPHIC STUDY
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 "SENDROMSUZ ÇOK SAYIDA ARTI KÜÇÜK AZILAR: 2 OLGU SUNUMU" SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • 2 Manuscript # JCDP000771entitled ''Agenesis of Third Molar TeethIn East-Anatolian Population: A Retrospective Radiographic Study'' for the Journal of Contemporary Dental Practice (JCDP).
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent Doktor olarak 22 Ekim 2008'den bugüne kadar
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı'nda uzman diş hekimi olarak Araştırma Görevlisi
 • 3 Bilim Adamı Yetiştirme Projesi (YÖK 35. madde) çerçevesinde Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi, doktora öğrencisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi
VERDİĞİ DERSLER
Diş Çekimi, Açık Çekim, Gömük Dişler ve Apikal Rezeksiyon
Diş Hekimliğinde Acil Tedaviler
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları
Dental anestezi
Diş Çekimi, Açık Çekim, Gömük Dişler ve Apikal Rezeksiyon
Diş Hekimliğinde Acil Tedaviler
Premalign Lezyonlar ve Ağız Kanserleri
Preprotetik Cerrahi Uygulamaları.
 
Bu İçeriği Paylaş!