KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa TÜZ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Telefon 2462119203
E-Posta mustafatuz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7680-7105
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 31.07.1989
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kulak Burun Boğaz'da Alerjik Hastalıklar 136-149
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tüz M, Arslantaş T, Aynali G, Yarıktaş M, Yasan H, Gökçimen A, Ünal F. Kserostomili sıçanlarda deneysel reflü ve yapay tükürüğün östaki tüpü üzerindeki etkileri. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2013; 33: 39-48.
 • 2 Erdoğan O, Tüz M, Yasan H, Aynali G, Yarıktaş M. Deneysel akustik travmada kafeik asit fenetil ester’inin işitme kaybı üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 19: 81–86.
 • 3 Aynali G, Yasan H, Yarıktaş M, Tüz M, Tök Ö, Ünal F. A new frontal drainage pathway in a patient with bilateral frontal mucocele. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 19: 59–61.
 • 4 Arslantaş A, Aynali G, Tüz M, Yarıktaş M, Yasan H, Gökçimen A, Doğan M. Mide içeriğinin neden olduğu östaki hasarının histopatolojik özellikleri nelerdir? KBB Forum 2012; 11: 62-68.
 • 5 Tüz, M., H.Doğru, K.Uygur ve G Aynali , "Sensorineural Hearing Loss Associated with Chronic Otitis Media", SDÜ Tıp Fakültesi dergisi 2006;13(1):1-4
 • 6 Yasan H, Özel BF, Dogru H, Tüz M, Yarıktas M, Effüzyonlu otitis media tanısı ile miringotomi yapılan pediatrik ogularda boş miringotomi nedenleri ve sıklığı Türk Arch Otolaringol 2005;43(4) :219-223.
 • 7 Yasan H, H Doğru, Ö Çandır, M Tüz, F Döner, M Çiriş. The effects of wound healing agents application following nasal and paranasal sinus surgery. KBB Forum 2005;4(2): 89-93.
 • 8 Yarıktaş M, Karaoglan İ, Dogru H, Tüz M, Yasan H, Döner F. Septorinoplasti sonrası burun hava akımının değerlendirilmesi. KBB Klinikleri 2004:6;1-3.
 • 9 Aynali G, Yariktaş M, Karaoğlan İ, Tüz M, Yasan H, Döner F, Doğru H. Septorinoplasti sonrası sinüzit. KBB Postası 2004;14(2):12-14.
 • 10 Yasan H, Özgan A, Doğru H, Tüz M, Uygur K. Ventilasyon tüpü uygulaması sonrası komplikasyonlar.Van Tıp Dergisi 2003;10(2):36-39
 • 11 Yasan H, AC Özer, H Doğru, K Uygur, M Tüz. Sigaranın nasal mukosilier klirens üzerine etkisi. KBB Postası 2003, 13(1):15-19
 • 12 Uygur, K., O. Sanisoğlu, M. Tüz ve H.Doğru,"Yüksek frekans odyometrinin erken tanıdaki önemi", Haseki Tıp Bülteni, 2001;39(1):7-10.
 • 13 Uygur, K., M.Yarıktaş, M.Tüz ve H.Doğru, "Rinosinüzitlerin Tedavisinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 8;2:141-5, (2001)
 • 14 Tüz, M., H.Doğru, K.Uygur, N.Kabaalioğlu ve H.Yasan, "Elimination of Pain during Removal of Classical Anterior Ribbon Gauze Nasal Packing", Gazi Medical Journal 2001;12:25-7
 • 15 Uygur, K, M.Kılıçkaya, M.Tüz, F.Döner ve H.Doğru, "Kronik Otitis Media Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlarımız", Türkiye Klinikleri KBB Dergisi 1(3);148-53, (2001)
 • 16 Doğru H, B Turgut, M Tüz, F Döner, K Uygur. Alerjik rinitte epikutan multitestin spesifik Ig E düzeyine gore tanısal değeri. KBB Klinikleri 2001, 3(1):24-28.
 • 17 Tüz, M., K. Uygur, ve H.Doğru, "Sigaranın Total Nazal Direnç ve Akım Üzerine Etkileri", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 7(1), 23-26 (2000).
 • 18 Tüz M., M. Dağlı, M.Turanlı ve M.Taşel, "Trombositopeniye Bağlı Burun Kanamasında Gelfoam Tampon ile Klasik Ekstrafor Tampon Uygulamasının Karşılaştırılması", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 7(10),200-204 ( 2000).
 • 19 Uygur, K., M.Tüz, M.Yarıktaş, H.Yasan ve H.Doğru, "Çocuklarda ve Yetişkinlerde Timpanoplasti Sonuçlarının Karşılaştırılması", Otoskop Dergisi , 3, 124-127 (2000).
 • 20 Uygur, K., H. Doğru ve M.Tüz, "KBB Muayenesi Normal Çocuklarda Rinomanometri Değerleri", Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi, 2(1),11-14 (2000).
 • 21 Tüz M., K.Uygur, H.Kaya, T.Mandal ve H.Doğru, "Gebelerde Nazal Konjesyon",Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi, 2(2),80-82 ( 2000).
 • 22 Döner, F., H.Doğru, M.Yarıktaş, M.Tüz ve M.Kılıçkaya,"Rinoplasti Sonuçlarımız",Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 2(2),76-79 ( 2000).
 • 23 Uygur, K., M.Tüz, M.Yarıktaş ve H.Doğru,"Otosklerozda Cerrahi Sonuçlarımız",Haseki Tıp Bülteni, 38(4),247-250 ( 2000).
 • 24 Uygur, K., M.Tüz ve H.Doğru, "Isparta Yöresinde Allerjik Rinitli Hastalarda Alerjen Dağılımı", Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 2(3), 139-142 (2000).
 • 25 Yardımcı, S., D.Tekin, N.Köksal, S.Yavuzer, T.Delibaşı,C.Koçkar ve M.Tüz, "Effects of Cigarette Smoke Exposure on the Level of Plasma Lipid Peroxidation Product and the Activities of Erythrocyte Antioxidant Enzymes", Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 9(4), 141-146 ( 1999).
 • 26 Yardımcı,S., K.Sungurluoğlu, A.Işık, T.Delibaşı, A.Keskineğe, M.Tüz ve A.Acar, "Plasma Thiocyanate Levels of Smoke-inhaled Rats: A Practical Parameter for Assessment of Smoke Exposure Degree", Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi, 3(1), 8-11 (1999).
 • 27 Tüz, M., N.Turhan, O.Çetin, M.Turanlı ve M.Taşel, "Major Tükrük Bezlerinin Non-neoplastik Kitleleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 19-21 (1999).
 • 28 Tüz, M., N. Turhan, M. Turanlı, O.Çetin ve M. Taşel, "Maksiller Sinüs Tümörlerinde Cerrahi ve Kombine Edilmiş Tedavi Yöntemleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 23-26 (1999).
 • 29 Tüz, M., K.Uygur, H.Doğru ve F.Döner, "Kronik Tekrarlayan Başağrılarının Etyolojisinde Rinosinojenik Nedenler", KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(1),25-29 (1999).
 • 30 Tüz, M., M.Turanlı,O.Çetin ve M.Taşel, "Parotis Bezinin Metastatik Tümörleri", KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(2),131-134 (1999).
 • 31 Akkuş, S., M.Tüz, S.Savaş, A. Arslan ve O.Bayazıt, "Subjektif Tinnitus Tedavisinde TENS", Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(2),18-22 ( 1999).
 • 32 Yardımcı, S., S. Yavuzer, T. Delibaşı ve M. Tüz, "Ratlarda Akut Hemorajinin Neden Olduğu Aneminin Tedavisinde Katalaz Uygulamasının Destekleyici Etkileri", Türk Hematoloji- Onkoloji Dergisi, 7(2), 80-84 (1997).
 • 33 Turanlı, M., O.Çetin, M.Tüz, M.Taşel ve G.Ugan, "Parotis Kitleleri", Acta Oncologica Turcica, 30(1-4),1-3 (1997).
 • 34 Tüz, M., M.Turanlı, O.Çetin ve M.Taşel, "Baş Boyun Tümörlerinde Primer Lezyon ve Boyun Disseksiyonu Sonrası Nüks", KBB Postası, 5(2-3),13-16 (1996).
 • 35 Tüz, M., M.Turanlı, O. Çetin ve M.Taşel, "Boyun Disseksiyonlarında Karşı Boyuna Yaklaşım", Acta Oncologica Turcica, 28(1-2),44-48 ( 1995)
 • 36 Tüz, M., M.Turanlı, O.Çetin ve M.Taşel, "Maksiller Sinüs Tümörlerinde Geciken Tanı ve Çeşitli Tedavi Yaklaşımları", Acta Oncologica Turcica, 28(3-4),121-126 (1995).
 • 37 Tüz, M. ve Z.Cenik,"Otolaringolojide Allerji", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(3), 467-472 (1992).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tüz, M., "Otitis Eksterna", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 4(3),81-83 (1995).
 • 2 Tüz, M., "Buşon ve Kulak Lavajı", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 4(11), 378-379 (1995).
 • 3 Tüz, M., "Burun Kanamaları", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 4(12), 414-41 (1995).
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Baş Boyun Cerrahisi Atlası, Yüz,367-94
 • 2 Essential Otolaryngology, Oral kavite, Farinks ve Özefagus,439-61
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Baloglu Hale Hekim; Savas Serpil; Suslu Feride Ekimler, Tuz M Recurrent Idiopathic Facial Paralysis: A Case Report Turkish J rheumatol 2010;25(3):162-4
 • 2 Yariktas M, Dogru H, Doner F, Tüz M, Yasan H.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2006;16(1):37-40. Choanal polyp originating from the inferior turbinate presenting as nasal polyposis.
 • 3 Yasan H, Uygur K, Tuz M, Dogru H. [The adverse effect of gas formation on prognosis in a patient with deep neck infection] Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2003 Aug;11(2):56-9. Turkish.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gokce Ceylan B,Yavuz L, Baydar CL, Tüz M, Eroglu F, KiriI, Akcam FZ,Erdem B. Lemierre syndrome: a case of a rarely isolated microorganism.S.Aureus. Med Sci Monit. 2009:15(3);58-61.
 • 2 Doğru H, Tüz M, Yasan H, Aynali G, Oyar O.Bilateral fibrous dysplasia of the temporal bone in a patient with a unilateral giant cholesteatoma. The Mediterranean Journal of Otology 2007:3;53-57.
 • 3 Kaya O, Akcam FZ, Uyar C, Tüz M, Kapucuoglu N. Neck abcess caused by Brucella sp. Infection 2007:35(6);479-80.
 • 4 Tüz M, Dogru H, Yasan H, Doner F, Yariktas M. Incus and stapes necrosis associated with diabetes mellitus. J Laryngol Otol. 2006 Jul;120(7):E22.
 • 5 Yasan H, Dogru H, Tüz M, Yesildag A, Karahan N. Polypoid degeneration of the middle turbinate mucocele mimicking intranasal neoplasia. J Otolaryngol. 2005;34(3):207-9.
 • 6 Tuz M, Dogru H, Uygur K, Baykal B. Rapidly growing sublingual dermoid cyst throughout pregnancy.Am J Otolaryngol. 2003 Sep-Oct;24(5):334-7.
 • 7 Tuz M, Dogru H, Yesildag A. Subjective pulsatile tinnitus associated with extensive pneumatization of temporal bone.Auris Nasus Larynx. 2003 May;30(2):183-5.
 • 8 Mensiz E, Tuz M, Oyar O, Dogru H, Yasan H. A case of orbital emphysema associated with internal laryngocele.Auris Nasus Larynx. 2003 May;30(2):197-200.
 • 9 Dogru H, Yasan H, Tuz M. Congenital vomeral bone defect in two thalassemia trait cases.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2003 Jul 22 [Epub ahead of print]
 • 10 Tuz M, Erodlu F, Dodru H, Uygur K, Yavuz L. Transient locked-in syndrome resulting from stellate ganglion block in the treatment of patients with sudden hearing loss. Acta Anaesthesiol Scand. 2003 Apr;47(4):485-7.
 • 11 Doğru H, Yasan H, Tüz M, Uygur K, Oyar O. Spontaneous Thrombosis of the Internal Jugular vein:Unknown Origin. Otorhinolaryngologia Nova 2001;11:218-21.
 • 12 Dogru H, Tüz M, Aycicek A. Unusual multiple giant tonsillolith. ORL Nova 2001;11:319-21
 • 13 Uygur, K., Tüz M., A. Sarı ve H. Doğru, "Chondrosarcoma of the Thyroid Cartilage",J. Laryngol. Otol. 115,507-509 ( 2001).
 • 14 Tüz, M., "Saline Irrigation in the Prevention of Otorrhea after Tympanostomy Tube Placement", Laryngoscope 111,927-928 ( 2001).
 • 15 Tüz,M. ve H. Doğru, "Inferior Concha Bullosa-A Radiological and Clinical Rarity",Rhinology 39,118 (2001)
 • 16 Doğru, H., K.Uygur ve M.Tüz, "Stabilization of Autograft Ossicles in Type III Tympanoplasty", Laryngoscope 111,1500 (2001)
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ergun O Koşar A, Tüz M. Parotis bezine renal hücreli karsinom metastazı: bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Yeni Uroloji Dergisi 2008:4(2):113-115.
 • 2 H Doğru, Tüz M, H Yasan, G Aynali, O Oyar. Bilateral fibrous dysplasia of the temporal bone in a patient with a unilateral giant cholesteatoma.The MediterraneanJournal of Otology.2007;3:53-57.
 • 3 Aynalı G, Yasan H, Tüz M, Çiriş M, Oyar O. Solunum sıkıntısı olarak tiroid papiller karsinomu. SDÜ Tıp Fak Dergisi 2005;12(2);62-64.
 • 4 Yasan H, Özel B. Ferdi, Çiriş M, Dogru H, Tüz M, Baykal B. Parotis bezinin benign lenfoepitelyal kisti.Türkiye Klinikleri 2004:4;109-111.
 • 5 Tüz, M., K.Uygur, T.Turgut ve H.Doğru, "Thornwaldt Kisti (bir olgu nedeniyle)", Türkiye Klinikleri KBB Dergisi 1(3);162-5, (2001)
 • 6 Akkaya, A., E.Turgut, Ü.Şahin, A.Sarı ve M.Tüz, "Wegener Granülomatozisi (Olgu sunumu)", Tüberküloz ve Toraks, 48(2):154-161 (2000).
 • 7 Uygur, K., M.Tüz, H.Doğru ve R.Finci, "Mandibulada Odontojenik Keratokist",Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 6(1),112-114 (1999).
 • 8 Tüz, M., K.Uygur, D.Öğün ve H.Doğru, "Larenks Kanserini Taklit Eden Larengeal Tüberküloz", Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 1(3), 149-151 (1999).
 • 9 Turanlı, M., M.Tüz, D.Öğün ve I.Pak, "Yirmi Yaşında Sigara İçmeyen Bayanda Doğum Sonrası Larinks Kanseri", Acta Oncologica Turcica, 30(1-4), 82-84 (1997).
 • 10 Tüz, M. ve Z.Cenik,"Otolaringolojide Allerji", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,1992:8(3);467-472.
 • 11 Özer, B., Z.Cenik, M.Tüz, T.Şahiner ve A.Başöz, "Maksillada Ameloblastik Fibrosarkom", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(3),297-300 (1990).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tüz, M., “Otitis Eksterna”, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 4(3),81-83 (1995).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tüz M, Turanlı M, Çetin O, Taşel M, Ugan G. Maksiller sinüs tümörlerinde cerrahi ve kombine edilmiş tedavi yöntemleri 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997, Antalya. ).
 • 2 Saglam, K. ve M.Tüz, "Ağız Tabanında Yerleşik Epidermal Kist (bir olgu nedeniyle)", 24. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 821-823, Antalya, 23-27 Eylül 1997.
 • 3 Tüz, M., L.Saydam, O.Çetin, M.Turanlı ve M.Taşel, " Olfaktör nöroblastom (olgu sunumu)", 12. Hacettepe ak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Alumni Toplantısı, 73-79, Ankara, 20-22 Haziran 1996.
 • 4 Turanlı, M., M.Taşel, M.Tüz, O.Çetin ve G.Ugan, "Juvenil Nazofaringeal Angiofibrom' da Cerrahi Yaklaşım", 12. Hacettepe Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Alumni Toplantısı, 67-69, Ankara, 20-22 Haziran 1996.
 • 5 Turanlı, M., M.Taşel, M.Tüz, O.Çetin ve G.Ugan, "Parsiyel Larenjektomilerde Rekonstrüksiyon", XXIII. Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 947-950, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim 1995.
 • 6 Turanlı, M., F.Buruk, I.Pak, M.Tüz, O.Çetin ve M.Taşel, "Larenks Kanseri Nedeniyle Radikal Boyun Disseksiyonu Uygulanan Hastalarda Metastatik Lenf Nodlarının Bölgelere Göre Dağılımı", XXIII. Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 495-498, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim 1995.
 • 7 Tüz M, Turanlı M, Çetin O, Taşel M. Boyun disseksiyonlarında karşı boyuna yaklaşımXXIII. Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya ( s: 923-926) .
 • 8 Tüz M, Turanlı M, Çetin O,Taşel M. Baş boyun tümörlerinde primer lezyon ve boyun disseksiyonu sonrası nüks. XXIII. Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ,30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya (s: 491-494).
 • 9 Uyar, Y., U.Erongun, Z.Cenik, B. Özer ve M.Tüz, "Kafa Kaidesi Nörinomları",Baş Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu, 200-204, Cerrahpaşa, Istanbul, 13-15 Mayıs 1992.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tüz M, Döner F, Yarıktaş M, Doğru H, Yasan H, Özer AC. Burun tabanı rotasyon flebi ile septal perforasyon tamiri. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Bildiri). Özet syf. 21.
 • 2 Karaoğlan İ, Doğru H, Tüz M, Yarıktaş M, Yasan H, Döner F. Septorinoplasti sonrası burun hava akımının değerlendirilmesi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Bildiri). Özet syf. 22.
 • 3 Yasan H, Tüz M, Doğru H, Yarıktaş M, Uygur K, Döner F. Maksillofasyal travmaların tedavisi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Bildiri). Özet syf. 48.
 • 4 Özer AC, Yarıktaş M, Yasan H, Kaya A, Tüz M, Mensiz E. Non-selektif b-bloker içeren oftalmik solüsyonların nazal mukosilier klirens üzerine etkisi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Bildiri). Özet syf. 50-51.
 • 5 Özel BF, Yasan H, Tüz M, Yarıktaş M, Akkuş Ö. Çocuklarda boş miringotomide nedenleri. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Bildiri). Özet syf. 72.
 • 6 Bıçakcı A, Doğru H, Yasan H, Tüz M, Yarıktaş M, Döner F. Over-underlay timpanoplastide uzun dönem sonuçlarımız. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Bildiri). Özet syf. 73.
 • 7 Döner F, Akkuş S, Yarıktaş M, Doğru H, Tüz M, Aynalı G. Tinnituslu hastalarda gabapentin tedavisi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Bildiri). Özet syf. 78.
 • 8 Yarıktaş M, Döner F, Demirci M, Doğru H, Tüz M, Aynalı G. Yeni bir yöntemle endoskopik sinüs cerrahisi esnasında paranazal sinüs kültür sonuçlarımız. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Bildiri). Özet syf. 86.
 • 9 Döner F, Bıçakcı A, Yasan H, Yarıktaş M , Tüz M, Karahan N. Mandibula angulusunda eozinofilik granülom. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Poster). Özet syf. 220.
 • 10 Özel Bf, Yasan H, Çiriş M, Tüz M, Baykal B, Uygur K. Parotis Benign Lenfoepitelyal Kisti. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003.
 • 11 Doğru H , Yasan H, Çandir Ö, Tüz M, Özel Bf, Çiriş M. Yetişkin Dönem Başlangiçli Efüzyonlu Otitis Mediada Nazofarenks Epitelinin Önemi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Tebliğ)
 • 12 Özer AC, Döner F, Yarıktaş M, Yasan H, Bircan S, Tüz M. Erken dönem glomus timpanikum. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. (Poster). Özet syf. 222.
 • 13 Karaoğlan İ, Tüz M, Yarıktaş M, Yasan H, Döner F, Doğru H. Rinoplasti sonrası sinüzit. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. Özet syf. 223.
 • 14 Yarıktaş M, Demirci M, Döner F, Tüz M, Kaya S, Yasan H, Doğru H. Baş-boyun bölgesi lenfoid hiperplazisi olan olgularda toksoplazmozis. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. Özet syf. 225.
 • 15 Tüz M, Doğru H, Yasan H, Yarıktaş M, Döner F, Bıçakcı A. Diabetes mellitus'a bağlı inkus ve stapes ultrastrüktür nekrozu. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. Özet syf. 225.
 • 16 Yasan H, Doğru H, Tüz M, Yeşildağ A, Uygur K, Yarıktaş M. İntranasal tümörü taklit eden, polipoid dejenerasyonlu orta konka mukoseli. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2003. Özet syf. 226.
 • 17 Doğru H, Tüz M, YARIKTAŞ M, Kabaalioğlu N, Uygur K. Nazal polipozisde besin alerjisi. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2001. (Bildiri). Özet syf. 20. (Tebliğ)
 • 18 Döner F, Doğru H, Yasan H, YARIKTAŞ M, Tüz M, Karaoğlan İ. Mevsimsel ve perennial allerjik rinitli hastalarda rinosinüzit. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2001. Abstract. 47. (Tebliğ)
 • 19 Tüz M, Doğru H, Döner F, Yeşildağ A, YARIKTAŞ M, Özel BF. Septal deviasyonun paranazal anatomik varyasyonlar üzerine etkisi. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2001. (Bildiri). Özet syf. 41.(Tebliğ)
 • 20 Özgan A, Tüz M, YARIKTAŞ M, Uygur K, Coşkun A. Ventilasyon tüp uygulaması sonrası komplikasyonlar. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2001. (Bildiri). Özet syf. 34-35. (Tebliğ)
 • 21 Coşkun A, Tüz M, Döner F, Uygur K, Özgan A, YARIKTAŞ M. Sigaranın nazal mukosilier klirens üzerine etkisi. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2001. (Bildiri). Özet syf. 47-48. (Tebliğ)
 • 22 Yariktaş M, Döner F, Uygur K, Tüz M, Coşkun A. Septoplastinin horlama üzerine etkisi. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2001. (Bildiri). Özet syf. 76. (Tebliğ)
 • 23 Tüz M, Doğru H, Eroğlu F, Yariktaş M, Yasan H. Stellate ganglion blokajına bağlı geçici Locked in Sendromu. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2001. (Poster).
 • 24 Doğru H, Uygur K, Tüz M, Sarı A, Yariktaş M. A new approach to adhesive otitis: tympanostomy preceeding tympanoplasty. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2001. (Poster). Özet syf. 168-169.
 • 25 Döner F, Koyuncuoğlu HR, Yariktaş M, Tüz M, Yasan H. Larenjektomili hastalarda yutmanın elektrofizyolojik incelemesi. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2001. (Poster). Özet syf. 168.
 • 26 Yasan H, Doğru H, Tüz M, Uygur K, Yariktaş M. A clear cell hidradenoma of the nasal dorsum: an unusual location. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2001. (Poster). Özet syf. 169.
 • 27 Uygur K, YARIKTAŞ M, Tüz M, Döner F, Özgan A. Yenidoğanlarda septum deviasyonu. 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, (Poster). Özet syf. 168, 2001.
 • 28 Akkaya A, Turgut E, Şahin Ü, Sarı A, Tüz M. Wegener granülomatozisi (bir olgu nedeniyle) Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, XXV Ulusal Kongresi. 5-9 Haziran 1999 (abstract)
 • 29 Tüz M, Turanlı M, Turhan N, Taşel M, Ugan G. Parotis bezinin metastatik tümörleriXXII Ulusal Kanser Kongresi 23-26 Nisan 1997 Belek Antalya (Abstract, 395 ).
 • 30 Tüz M, Turanlı M, Turhan N, Çetin O, Taşel M, Ugan G. Major tükrük bezlerinin non-neoplastik tümörleri. XXII Ulusal Kanser Kongresi 23-26 Nisan 1997 Belek Antalya ( Abstract, 396).
 • 31 Turanlı M, Çetin O, Tüz M, Turhan N, Taşel M, Ugan G. Parotis bezi kitleleriXXII Ulusal Kanser Kongresi 23-26 Nisan 1997 Belek Antalya (Abstract, 397).
 • 32 Turanlı M, Tüz M, Öğün D, Pak Y. Yirmi yaşında sigara içmeyen bayanda doğum sonrası larinks kanseri. XXII Ulusal Kanser Kongresi 23-26 Nisan 1997 Belek Antalya (Abstract, 379).
 • 33 Yardımcı S, Delibaşı T, Ateş K, Tüz M. Ratlarda eritropoietin uygulamasının siklofosfamidin neden olduğu trombositopeni üzerine etkileri. XII National Cancer Congress, 23-26 Nisan 1997 Antalya (abstract).
 • 34 Yardımcı S, Yavuzer S, Delibaşı T, Tüz M. Ratlarda akut hemorajinin neden olduğu aneminin tedavisinde katalaz uygulamasının destekleyici etkileri. XII National Cancer Congress, 23-26 Nisan 1997 Antalya (abstract).
 • 35 Tüz M, Avunduk MC, Turanlı M, Çetin O, Taşel M, Pehlivan M. Maksiller sinüs tümörlerinde geciken tanı ve tedavi yaklaşımları . XI Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya (Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, s:42).
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ralli, G., G. Cianfrone, M.Tüz, E.Pafundi ve G.Nola, "Myringoplasty for Total Perforations", XXIII. International Congress of Audiology Bari-ITALY, 246 ,16-20 June 1996.
 • 2 Ralli, G., E Pafundi, A.Lamberti ve M.Tüz, " The Contralateral Ear in Acquired Cholesteatoma Cases", XV. World Congress Of Otolaryngology Head And Neck Surgery, Istanbul-TURKİYE, Vol. I, 368-371, 20-25 June 1993.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tüz M, Akkuş Ö, Dogru H, Yasan H, Yarıktaş M. Inconspicious congenital gingival cell tumours presenting with dehydratation. KBB İhtisas Dergisi 2006 Vol. 16 Supplementum 1. II. Balkan Kongresi, Edirne
 • 2 Yarıktaş M, Gümüş S, Tüz M, Aksu T, Karahan N. Cervical spinal schwannoma. Case report.KBB İhtisas Dergisi 2006 Vol. 16 Supplementum 1.II. Balkan Kongresi, Edirne.
 • 3 Dogru H, Tüz M, Candir O, Yasan H, Gedikli O. A new Graft Material for Reconstruction in Otolojic Field: Nail Eu. Academy of Otology and Neurootology Pediatric Otology June 17-19, 2005, Stara Zagora Mineral Baths, Bulgaria
 • 4 Yasan H, Dogru H, Candir Ö, Tüz M, Doner F, Ciris M. The effects of wound-healing agents application following nasal and paranasal sinus surgery. 20th Congress of the Eurepan Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. June 18-25, 2004. Istanbul- Turkey.
 • 5 Tüz M, Yasan H, Dogru H, Yariktas M, Doner F, Baykal B. Velopharyngeal adhesion : A case with unknown etiology. 20th Congress of the Eurepan Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. June 18-25, 2004. Istanbul- Turkey.
 • 6 Aynali G, Yasan H, Dogru H, Tüz M, Yariktas M, Baykal B. Importance of interorbital distance compared to Keros classification. 20th Congress of the Eurepan Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. June 18-25, 2004. Istanbul- Turkey.
 • 7 Dogru H, Doner F, Tüz M, Yariktas M, Yasan H, Yesildag A. A new anatomic variation of the inferior turbinate. 20th Congress of the Eurepan Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. June 18-25, 2004. Istanbul- Turkey
 • 8 Yariktas M, Doner F, Dogru H, Yasan H, Tüz M, Sutcu R. The effect of topical corticosteroid on basic fibroblast growth factor in nasal polyp tissue. 20th Congress of the Eurepan Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. June 18-25, 2004. Istanbul- Turkey.
 • 9 Doğru, H., M.Tüz, N. Turhan, K.Uygur ve Ç.Kurtuluş,"Can Topical Antifungal Agents be Used in Nasal Cavity :An Experimental Study", XVIII Congress of European Rhinologic Society, XIX International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, Barcelona, SPAIN, 116, (abstract) 25-29 June 2000 .
 • 10 Tüz, M., H.Doğru, K.Uygur, N.Kabaalioğlu ve H.Yasan, "Elimination of Pain during Removal of Classical Anterior Ribbon Gauze Nasal Packing", ", XVIII Congress of European Rhinologic Society, XIX International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, Barcelona, SPAIN, 116 (abstract) 25-29 June 2000 .
 • 11 Turanlı, M., M.Tüz, D.Öğün ve Y. Pak, "Larynx Cancer in a Twenty Years Old Non-smoking Woman Following Delivery", European Laryngological Society 2nd Congress, Roma-ITALY, 42 (abstract), 23-26 September 1998.
 • 12 Işık, A.Ü.,S.Yardımcı, C.Güven, Ş.Civelek, M.C.Avunduk, M.Tüz ve T.Delibaşı, "Histological Alteration Induced by Long Term Cigarette Smoking in Rat Larynx",XVI World Congress Of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Sydney-AUSTRALIA, Vol II, 1255-1261, 2-7 March 1997.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Doğru H, Tüz M, Uygur K. The relationship between blood groups and noise induced hearing loss.Politzer Kongresi Mayıs 1998, Antalya (poster)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Dr.Mehmet Ali Yorulmaz. Tonsillektomi Yapılan Hastaların NLO ve TLO değerlerinin Sağlıklı Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması (TEZ)
 • 2 Bilal Sarataş, Platelet rich plazmanın nazal mukozada yara iyileşmesi üzerine etkileri (ARAŞTIRMA PROJESİ)
 • 3 Mustafa DOĞAN,Etanercept ve deksametazonun akustik travma profilaksisindeki etkinliği (ARAŞTIRMA PROJESİ)
 • 4 Oğuz Erdoğan 2010 Akustik travmada CAPE nin (kafeik asit Fenil Esteri) etkileri (Deneysel çalışma )(ARAŞTIRMA PROJESİ)
 • 5 Tamara Aksu Kserostomi oluşturulan rat modelinde gastrik reflünün östaki tüp fonksiyonları üzerine olan olumsuz etkilerine karşı tükürüğün koruyucu etkileri(ARAŞTIRMA PROJESİ)
 • 6 İsmail Karaoğlan 2004 Dış kulak yolu epitelinde hyaluronın yara iyileşmesi üzerine etkileri
 • 7 Hasan Yasan 2002 Burun ve paranazal sinüs cerrahisinde yara iyileştirici ajanların kullanımı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bilal Sarataş, Platelet rich plazmanın nazal mukozada yara iyleşmesi üzerine etkileri (ARAŞTIRMA PROJESİ)
 • 2 Mustafa DOĞAN,Etanercept ve deksametazonun akustik travma profilaksisindeki etkinliği (ARAŞTIRMA PROJESİ)
 • 3 Oğuz Erdoğan 2010 Akustik travmada CAPE nin (kafeik asit Fenil Esteri) etkileri (Deneysel çalışma )(ARAŞTIRMA PROJESİ)
 • 4 Tamara Aksu 2009 Kserostomi oluşturulan rat modelinde gastrik reflünün östaki tüp fonksiyonları üzerine olan olumsuz etkilerine karşı tükürüğün koruyucu etkileri(ARAŞTIRMA PROJESİ)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. akademi toplantısı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 33.Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
 • 2 32. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
 • 3 29. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
 • 4 28.Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahsisi Kongresi
 • 5 Üst solunum yolu enflamasyonları sempozyumu
 • 6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XVII Akademik Haftası
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Kulak Burun Boğaz Klinikleri
 • 2 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi
 • 3 Kulak Burun Boğaz Klinikleri
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Tıp Araştırmaları Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Burun Kanamaları etyoloji ve tedavi yaklaşımı
Burun Tıkanıkları nedenleri tedavisi
Fasyal sinir anatomisi ve hastalıkları
Larenks kanseri ve tedavi
presbiakuzili hastaya yaklaşım
tinnitus nedenleri ve tedavi yaklaşımı
Tiroidin malign hastalıkları tedavisi
vertigo nedenleri
 
Bu İçeriği Paylaş!