KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Serpil DEMİRCİ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı
Telefon 2112512
E-Posta serpildemirci@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 01.08.1990
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Davranış Nörolojisi,Demanslar,Nöroimmunoloji,Nöroloji
YAYINLAR
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirci S. Multipl sklerozda semptomatik tedaviler. Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2009;2(2):91-6.
 • 2 Savaş S, Demirci S, Akkuş S. Yüzseksenbir serebral palsili olgunun etiyolojik risk faktörleri açısından değerlendirilmesi. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2000;6(1-2):85-90.
 • 3 Akhan G, Kutluhan S, Eren N, Koyuncuoglu HR, Demirci S. Isparta ili inme insidansı. Türk Nöroloji Dergisi 1999;5(2):108-114.
 • 4 Demirci S, Çulcuoğlu A. Multipl sklerozda laboratuar bulguları. Nöroloji 1997;24(1):113-119.
 • 5 Şener OH, Demirci S, Mutluer N. Multipl sklerozda serum vitamin B12 ve folat düzeyleri. Türk Nöroloji Dergisi 1996; 3-4: 93-95.
 • 6 Demirci S, Çulcuoğlu A. Akut dissemine ensefalomyelit. Nöroloji 1995;22(1):8-12.
 • 7 Selçuki D, Çulcuoğlu A, Yücesan C, Yiğit A, Demirci S, Mutluer N, Aydın N. Karbamazepin, difenilhidantoin ve sodyum valproatın multimodal uyarılmış potansiyeller üzerine etkisi. Nöroloji 1995;22(1):81-85.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirci S. Alzheimer hastalığı. Actual Medicine 2006;14(9):23-28.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Doğan M, Demirci S. Vitamin B12 ve nörolojik hastalıklardaki etkisi. SBED 2010;1(1):23-29.
 • 2 Çetin ES, Aynali A,Demirci S, Aşçı A, Arıdoğan BC.Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009,62(1):13-17.
 • 3 Demirci S. Hashimoto ensefalopatisi. MN Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2007;2(1-2):73-79.
 • 4 Gündoğar D, Sallan Gül S, Uskun S, Demirci S, Keçeci D. Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2007;10:14-27.
 • 5 Öztürk M, Kutluhan S, Demirci S, Akhan G, Kişioğlu N, Akgün S, Hacıahmetoğlu H. Dietary assessment of children with cerebral palsy: case control study in Isparta. East J Med 2004;9(1):22-25.
 • 6 Demirci S, Kuzugüdenlioğlu D. Frontotemporal demanslar. Turkiye Klinikleri J Psychiatry 2004;5:116-121.
 • 7 Mensiz E, Kutluhan S, Aytuluner E, Akhan G, Demirci S, Cengiz BN. Migren ve gerilim tipi başağrısında glokom. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2002;8(3):159-162.
 • 8 Demirci S, Savaş S, Sonel B. Comparison of median nerve conduction velocities proximal and distal to the carpal tunnel. J Phys Ther Sci (Japan) 2000;12(2):87-89.
 • 9 Kutluhan S, Akhan G, Duru S, Koyuncuoglu HR, Demirci S. İnmede risk faktörleri ve bunların mortaliteye etkisi. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1999;5(3):77-83.
 • 10 Demirci S, Akhan G. Epilepsi tedavisinde vagal sinir uyarımı. Epilepsi 1999;5(1):35-40.
 • 11 Dursun G, Demireller A, Koçak I, Selçuki D, Acar A, Demirci S. Laringeal elektromiyografi. Baş ve Boyun Damar Cerrahisi Dergisi 1995;3:253-261.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Effect of Type D Personality on Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis. Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 272-276 • DOI: 10.5152/npa.2016.12764
 • 2 Demirci S, Demirci S, Kutluhan S, Koyuncuoglu HR, Yurekli VA. The clinical significance of the neutrophil-to-lymphocyte ratio in multiple sclerosis. Int J Neurosci. 2016;126(8):700-706. doi:10.3109/00207454.2015.1050492.
 • 3 Yener G, TAC study group. The Neuropsychiatric Inventory Scores Change Across the Mini Mental State Examination Ranges in Patients With Alzheimer's Disease: A Multicenter Study in Turkey. Cog Behav Neurol 2009;22:264-269.
 • 4 Gundogar D, Demirci S, Uluhan F. How should we inform patients about antidepressants? A study comparing verbal and written information. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE 2007;11 (3): 212-217.
 • 5 Demirci S, Dönmez CM, Gündoğar D, Baydar CL. Public awareness of, attitudes toward, and understanding of epilepsy in Isparta, Turkey. Epilepsy Behav 2007;11(3):427-33.
 • 6 Gündoğar D, Demirci S. Konfabulasyon (Masallama): İlgi Çeken Ancak Yeterince Bilinmeyen Bir Belirti. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2):172-178
 • 7 Dönmez MC, Gündoğar D, Demirci S. Deliryum:nedenleri ve klinik yaklaşım. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2007;27(5):718-724.
 • 8 Demirci S, Sonel B. Comparison of sensory conduction techniques in the diagnosis of mild idiopathic carpal tunnel syndrome: which finger, which test? Rheum Inter 2004;24(4):217-220.
 • 9 Hogg M, Grujic ZM, Baker M, Demirci S, Guillozet AL, Sweet AP, Herzog LL, Weintraub S, M.-Marsel Mesulam, Nichole E. LaPointe, T. C. Gamblin, Robert W. Berry, Lester I. Binder, Rohan de Silva, Lees A, Espinoza M, Davies P, Grover A, Sahara N, Ishizawa T, Dickson D, Shu-Hui Yen, Michael Hutton and Eileen H. Bigio. The L266V tau mutation is associated with frontotemporal dementia and Pick-like 3R and 4R tauopathy. Acta Neuropathol 2003;106:323-336.
 • 10 Demirci S, Savaş S. The auditory event related potentials in episodic and chronic pain sufferers. Eur J Pain 2002;6(3):239-244.
 • 11 Demirci S, Kutluhan S, Koyuncuoğlu HR, Kerman M, Heybeli N, Akkuş S, Akhan G. Comparison of open carpal tunnel release and local steroid treatment outcomes in idiopathic carpal tunnel syndrome. Rheum Inter 2002;22:33-37.
 • 12 Heybeli N, Kutluhan S, Demirci S, Kerman M, Mumcu EF. Assessment of outcome of carpal tunnel syndrome: a comparison of electrophysiological findings and a self-administered Boston questionnaire. J Hand Surgery (B) 2002;27(3):259-264.
 • 13 Kutluhan S. Akhan G, Demirci S, Duru S, Koyuncuoğlu HR, Özturk M, Çırak B. Carpal tunnel syndrome in carpet workers. Int Arch Occup Environ Health 2001;74(6):454-457.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Demirci S. Parkinson hastalığında yorgunluk. Çeviri Editörü: Akbostancı C. Parkinson Hastalığının Non-motor Semptomları. İstanbul:Sigma Publishing Danışmanlık & Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti; 2011:135-145. (ISBN-TR:978-605-5370-10-7). [Kluger BM, Friedman JH. Fatigue in Parkinson’s disease. In: Non-motor Symptoms of Parkinson's Disease, Eds:Chaudhuri KR, Tolossa E, Schapira A, Poewe W. Oxford: Oxford University Pres; 2009:135-145.(ISBN:978-0-19-923723-4)]
 • 2 Demirci S. Parkinson hastalığında REM uykusu davranış bozukluğu. Çeviri Editörü: Akbostancı C. Parkinson Hastalığının Non-motor Semptomları. İstanbul:Sigma Publishing Danışmanlık & Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti; 2011:177-193. (ISBN-TR:978-605-5370-10-7). [Iranzo A, Tolosa E. REM sleep behaviour disorder in Parkinson’s disease. In: Non-motor Symptoms of Parkinson's Disease, Eds:Chaudhuri KR, Tolossa E, Schapira A, Poewe W. Oxford: Oxford University Pres; 2009: 177-193.(ISBN:978-0-19-923723-4)]
 • 3 Demirci S. Parkinson hastalığında aşırı gündüz uykululuğu. Çeviri Editörü: Akbostancı C. Parkinson Hastalığının Non-motor Semptomları. İstanbul:Sigma Publishing Danışmanlık & Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti; 2011:205-213. (ISBN-TR:978-605-5370-10-7). [Frauscher B, Poewe W. Excessive daytime sleepiness in Parkinson’s disease. In: Non-motor Symptoms of Parkinson's Disease, Eds: Chaudhuri KR, Tolossa E, Schapira A, Poewe W. Oxford: Oxford University Pres; 2009:205-213.(ISBN:978-0-19-923723-4)]
 • 4 Demirci S, "Giriş ve Alzheimer hastalığı ve demans","Epilepsi ve diğer nöbet bozuklukları", 'Başağrısı', "HIV infeksiyonu ve AIDS", "Multipl skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar", "Nörogeriyatri", "Nörorehabilitasyon", "Uyku bozuklukları". Nöroloji ve Nöroşirürji Yıllığı, Çeviri Editörü:Siva A, 1-16, 41-47, 49-59, 61-65, 87-108, 117-125, 147-152, 183-190. Sigma Publishing Danışmanlık & Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti., İstanbul (2009) (ISBN:978-975-8967-83-4(TR). (Alzheimer Disease and dementia, Epilepsy and other seizure disorders, Headache, HIV infection and AIDS, Multiple sclerosis and other demyelinating diseases, Neurogeriatrics, Neurorehabilitation, Sleep Disorders. In: Year Book of Neurology and Neurosurgery 2008, Eds: Verma A, Kim DH. Elsevier Mosby, Philedelphia (2008).)
 • 5 Demirci S. İskemik optik nöropatiler. The Neurologist 2009;2(1):1-14 (Türkiye baskısı ISSN 1306-5009) (Luneau K, Newman NJ, Biousse V. Ischemic optik neuropathies.The Neurologist 2008;14(6):341-354).
 • 6 Demirci S. Santral vertigo ve baş dönmesi, epidemiyoloji, ayırıcı tanı ve sık nedenler. The Neurologist 2009;2(1):15-24 (Türkiye baskısı ISSN 1306-5009) (Karatas M. Cental vertigo and dizziness, epidemiology, diferential diagnosis and common causes. The Neurologist 2008;14(6):355-364).
 • 7 Demirci S. Serebral amiloid anjiyopatide sessiz iskemik infarktlar hemoraji yükü ile birliktelik gösterir. Neurology 2009;4(4):201-206. (Türkiye baskısı ISSN 1305-7200) (Kimberly WT, Gilson A, Rost NS, et al. Silent ischemic infarcts are associated with hemorrhage burden in cerebral amyloid angiopathy. Neurology 2009;72:1230-1235.)
 • 8 Demirci S. Nörolojik hastalıkların tedavisinde insan doğal otoantikorları. Neurology 2009;4(4):207-214. (Türkiye baskısı ISSN 1305-7200) (Rodriguez M, Warrington AE, Pease L. Human natural autoantibodies in the treatment of neurologic disease. Neurology 2009;72:1269-1276.)
 • 9 Demirci S. Propriyospinal miyoklonus tekrar değerlendirme: klinik, nörofizyolojik ve nöroradyolojik bulgular. Neurology 2009;4(4):215-223. (Türkiye baskısı ISSN 1305-7200) (Roze E, Bounolleau P, Ducreux D, et al. Propriospinal myoclonus revisited: clinical, neurophysiological and neuroradiologic findings. Neurology 2009;72:1301-1309.)
 • 10 Demirci S. İlk inmeden sonra statin tedavisi 10 yıllık inme yinelemesini azaltır ve sağ kalımı artırır. Neurology 2009;4(4):251-257. (Türkiye baskısı ISSN 1305-7200) (Milionis HJ, Giannopoulos S, Kosmidou M, et al. Statin therapy after first stroke reduces 10-year stroke recurrence and improves survival. Neurology 2009;72:1816-1822.)
 • 11 Demirci S. Tek taraflı anteriyor temporal lob rezeksiyonu sonrasında görsel bellek yıkımının öngörücüleri. Neurology 2009;4(4):251-257. (Türkiye baskısı ISSN 1305-7200) (Dulay MF, Levin HS, York MK, et al. Predictors of individual visual memory decline after unilateral anterior temporal lobe resection. Neurology 2009;72:1837-1842.)
 • 12 Demirci S. Kontrastsız BT'de hiperdens baziller arter bulgusu akut posterior dolaşım inmelerinde trombüsü ve sonlanımı öngörür. Stroke 2009;2(2):65-70.(Türkiye baskısı ISSN 1308-9285) (Goldmakher GV, Camargo ECS, Furie KL, et al.Hyperdense basilar artery sign on unenhanced CT predicts thrombus and outcome in acute posterior circulation stroke. Stroke 2009;40:134-139.
 • 13 Demirci S. Akut baziler arter tıkanıklığının tedavisi: tek başına intraarteriyel trombolize karşı kombine (bridging) tedavisi. Stroke 2009;2(2):71-77. (Türkiye baskısı ISSN 1308-9285) (Nagel S, Schellinger PD, Hartmann M, et al. Therapy of acute basillar artery occlusion: intraarterial thrombolisis alone vs bridging therapy. Stroke 2009;40:140-146.
 • 14 Demirci S. Metabolik sendrom, kadınlarda erkeklerdekinden daha fazla akut iskemik inmede uygulanan intravenöz trombolizise dirençle birliktedir. Stroke 2009;2(2):84-89. (Türkiye baskısı ISSN 1308-9285) (Arenillas JF, Sandoval PS, de la Ossa NP, et al. The metabolic syndrome is associated with a higher resistance to intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke in women than in men. Stroke 2009;40:344-349.
 • 15 Demirci S. Patent foramen ovalesi olan ve olmayan genç kriptojenik inme hastalarında aterosklerotik yüklülük bulguları. Stroke 2009;2(2):97-103. (Türkiye baskısı ISSN 1308-9285) (Rode's-Cabau J, Noel M, Marrero A, et al. Atherosclerotic burden findings in young cryptogenic stroke patients with and without a patent foramen ovale. Stroke 2009;40:419-425.
 • 16 Demirci S, "Kore, ballismus ve atetoz", Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları, Çeviri Editörü:Apaydın H., 236-245, Sigma Publishing Danışmanlık & Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti., İstanbul (2008). (Cardoso F. Chorea, ballismus and athetosis. In: Parkinson's Disease and Movement Disorders, Eds:Jankovic J, Tolosa E., 5th Edition. 236-245, Lippincott Williams & Wilkins, Philedelphia (2007).)
 • 17 Demirci S, "Distoninin tedavisi", Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları, Çeviri Editörü:Apaydın H., 348-355, Sigma Publishing Danışmanlık & Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti., İstanbul (2008). (Horn S, Comella CL. Treatment of dystonia. In: Parkinson's Disease and Movement Disorders, Eds:Jankovic J, Tolosa E., 5th Edition. 348-355, Lippincott Williams & Wilkins, Philedelphia (2007).)
 • 18 Demirci S, "Rijidite ve spastisite", Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları, Çeviri Editörü:Apaydın H., 504-513, Sigma Publishing Danışmanlık & Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti., İstanbul (2008). (Fung VSC, Thompson PD. Rigidity and spasticity. In: Parkinson's Disease and Movement Disorders, Eds:Jankovic J, Tolosa E., 5th Edition. 504-513, Lippincott Williams & Wilkins, Philedelphia (2007).)
 • 19 Demirci S, "Hareket bozukluklarında fonksiyonel nörogörüntüleme", Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları, Çeviri Editörü:Apaydın H., 584-604, Sigma Publishing Danışmanlık & Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti., İstanbul (2008). (Brooks DJ. Functional neuroimaging in movement disorders. In: Parkinson's Disease and Movement Disorders, Eds:Jankovic J, Tolosa E., 5th Edition. 584-604, Lippincott Williams & Wilkins, Philedelphia (2007).)
 • 20 Demirci S, "Hareket bozukluklarında derin beyin stimulasyonu", Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları, Çeviri Editörü:Apaydın H., 653-691, Sigma Publishing Danışmanlık & Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti., İstanbul (2008). (Pollak P, Krack P. Deep-brain stimulation for movement disorders. In: Parkinson's Disease and Movement Disorders, Eds:Jankovic J, Tolosa E., 5th Edition. 653-691, Lippincott Williams & Wilkins, Philedelphia (2007).)
 • 21 Demirci S. Progresif supranükleer paralizi, güncel derleme. The Neurologist 2008;1(2):69-79 (Türkiye baskısı ISSN 1306-5009) (Lubarsky M, Juncos JL. Progressive supranuclear palsy: a current review. The Neurologist 2008;14(2):79-88).
 • 22 Demirci S. Parkinson hastalığı olgularında dürtü kontrol bozuklukları ve patolojik kumar oynama. The Neurologist 2008;1(2):79-89 (Türkiye baskısı ISSN 1306-5009) (Stamey W, Jankovic J. Impulse control disorders and pathological gambling in patients with Parkinson's disease. The Neurologist 2008;14(2):89-99).
 • 23 Demirci S. Alzheimer hastalığı ve hafif kognitif bozukluk. Neurol Clin 2008:1-33(Türkiye baskısı ISSN 1306-6803) (Kelley BJ, Petersen C. Alzheimer disease and mild cognitive impairment. Neurol Clin 2007;25:577-609.)
 • 24 Demirci S. Lewy cisimcikli demans. Neurol Clin 2008:107-126 (Türkiye baskısı ISSN 1306-6803) (Ferman TJ, Boeve BF.Lewy body dementia. Neurol Clin 2007;741-760.)
 • 25 Demirci S. Parkinsonla ilişkili demanslar. Neurol Clin 2008:127-147 (Türkiye baskısı ISSN 1306-6803) (Boeve BF. Parkinson-related dementias. Neurol Clin 2007;25:761-781.)
 • 26 Demirci S, "Normal yaşlanma ve Alzheimer Hastalığı", Mayo Klinik Alzheimer Hastalığı, Çeviri Editörü:Bingöl A., 3-10, Güneş Kitabevi, Ankara (2003). (Normal Aging and Alzheimer's Disease, Mayo Clinic on Alzheimer's Disease, Editor:Petersen R, 1-10, Kensington Publishing Corporation, New York (2002).)
 • 27 Demirci S, "Beyin nasıl çalışır ve neler bozulabilir? ", Mayo Klinik Alzheimer Hastalığı, Çeviri Editörü:Bingöl A., 10-25, Güneş Kitabevi, Ankara (2003) (How the brain works and what can go wrong, Mayo Clinic on Alzheimer's Disease, Editor:Petersen R, 11-25, Kensington Publishing Corporation, New York (2002).)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sahin Calapoglu N, Yasar B, Soyoz M, Demirci S, Ozcelik N. Parkinson's disease and IL-8 polymorphism. Neuroanatomy, 2008, 7(1): 2
 • 2 Zantur B, Dönmez MC, Demirci S. Subkortikal bant heterotopisi - olgu sunumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14(2):35-37.
 • 3 Demirci S. A selective ideational apraxic agraphia for consonants. Turk J Med Sci 2006; 36(4): 243-246.
 • 4 Gündoğar D, Arslan Z, Demirci S. Bir olgu dolayısıyla frontotemporal demansın psikiyatrik izdüşümü. Türkiye'de Psikiyatri - Psikiyatri ve İlgili Bilimler Dergisi 2005; 7(2):81-84.
 • 5 Dündar B, Akdeniz SK, Dündar N, ÇetinH, Demirci S, Baykal B. Boş sella sendromu ve psödotümör serebriye sekonder izolealtinci sinir paralizisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2005;12(4):40-42.
 • 6 Demirci S, Eren N. Late onset status epilepticus as a sign of multiple sclerosis. Turk J Med Sci 2003;33:409-411.
 • 7 Demirci S, Yürekli V. HELLP! SOS call of a mother. Turkish Journal of Medical Sciences 2002;32(5):435-437.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Demirci S, Cengizhan E, Tüfekçi A. Doctor, why I faint when I turned to left? Is it epilepsy or syncope? Nöropsikiyatri Arşivi 2010;47(4):354-355.
 • 2 Demirci S, Dönmez MC, Aslan SM. Lone Atrial Septal Aneurysm With Spontaneous Echo Contrast: An Increased Stroke Risk. Turk J Med Sci 2008; 38 (5): 473-476
 • 3 Kutluhan S, Kilbas S, Demirci S, Çekiç O, Bardak Y, Akhan G. Pheochromocytoma Presenting With Bithalamic Infarction, Dementia, and Increased Intraocular Pressure. Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging 2007;38(3): 245-247
 • 4 Dönmez MC, Demirci S. Bir akut dissemine ensefalomiyelit olgusu: erken nüks veya multifazik seyir. Nöropsikiyatri Arşivi 2007;44:74-76.
 • 5 Gundogar D, Demirci S. Multiple sclerosis presenting with fantastic confabulation. General Hospital Psychiatry 2006;28:448-451
 • 6 Demirci S, Başak PY, Güler K. Behçet's disease presenting with internuclear ophthalmoplegia. Neuroophthalmology 2001;26(4):259-263.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gündoğar D, Arslan Z, Demirci S. Bir olgu dolayısıyla fronto-temporal demansın psikiyatrik izdüşümü. Türkiye’de Psikiyatri 2005;7(2):81-4.
 • 2 Yiğit A, Demirci S, Mutluer N. Creutzfeldt-Jakob hastalığı:iki vaka takdimi ve Türkçe literatürün gözden geçirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi, 1, 91-94 (1995).
 • 3 Demirci S, Yücemen N. Opsoklonus-Olgu Sunumu. Nöroloji 1994;21(1):74-77.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirci S, Ünlü MD. MULTİPL SKLEROZDA SEMBOL-SAYI MODALİTELERİ TESTİNİN DİĞER DİKKAT TESTLERİ İLE İLİŞKİSİ. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 2014, s:110
 • 2 Demirci SU, Güneş A, Demirci S, Kutluhan S, Tök L, Tök Ö. Migren hastalarında sigara kullanımının retina sinir lifi tabakası kalınlığına etkisi. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 2014, s:6
 • 3 Söylemez A, Demirci S. Trigeminal nevralji ile prezente olan malignensi. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. Bildiri Metinleri Kitabı, s. 50, 2011.
 • 4 Söylemez A, Demirci S. Posttravmatk reversibl serebral akromatopsi. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. Bildiri Metinleri Kitabı, s. 88, 2011.
 • 5 Demirci S, Söylemez A. Seçici-serotonin geri-alım engelleyicilerine bağlı akatizi. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. Bildiri Metinleri Kitabı, s. 110, 2011.
 • 6 Doğan M, Demirci S. Risperidon ilişkili epistaksis olgusu. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. Bildiri Metinleri Kitabı, s. 226, 2011.
 • 7 Söylemez A, Yürekli VA, Koyuncuoğlu HR, Kutluhan S, Demirci S. Valproik aside bağlı nadir bir komplikasyon: hiperamonyemi. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. Bildiri Metinleri Kitabı, s. 50, 2011.
 • 8 Demirci S, Doğan M. Nöromiyelitis optika ve Sjögren sendromu birlikteliği.46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2010 Antalya. Bildiri Metinleri Kitabı, s.182.
 • 9 Bütün A, Demirci S. Sıcak su epilepsili bir vaka. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2010 Antalya. Bildiri Metinleri Kitabı, s.103.
 • 10 Şengeze A, Demirci S, Yürekli VA. Anemi ile ortaya çıkan bir intrakranial hipertansiyon olgusu.46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2010 Antalya. Bildiri Metinleri Kitabı, s.68.
 • 11 Bütün A, Demirci S, Nazıroğlu M, Uğuz C, Sütçü R, Mermi B. Ratlarda gliseril trinitrat ile oluşturulan başağrısı modelinde riboflavin/E vitamininin beyin total kalsiyum ve kalsiyum ATPaz düseyleri üzerine etkisi.46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2010 Antalya. Bildiri Metinleri Kitabı, s.54.
 • 12 Bütün A, Demirci S, Nazıroğlu M, Uğuz C, Sütçü R, Mermi B. Ratlarda gliseril trinitrat ile oluşturulan başağrısı modelinde riboflavin/E vitamininin hipokampal NMDA reseptörleri üzerine etkileri.46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2010 Antalya. Bildiri Metinleri Kitabı, s.55.
 • 13 Gürler S, Demirci S. Sağ hemikore ve sol hemiparezi ile prezente olan bilateral intraserebral hemoraji. Türk Nöroloji Dergisi 2009;14 (ek 2):128.
 • 14 Doğan M, Demirci S. Geçici global amnezi. Türk Nöroloji Dergisi 2009;14 (ek 2):243.
 • 15 Tüfekçi A, Şengezer N, Demirci S. Göller bölgesinde Guillain-Barre sendromu: retrospektif çalışma. Türk Nöroloji Dergisi 2009;14 (ek 2):283.
 • 16 Erten N, Demirci S. Polinöropati ile prezente olan büyük hücreli non-Hodgkin lenfoma. Türk Nöroloji Dergisi 2009;14 (ek 2):291.
 • 17 Demirci S. Migren ve kalsiyum kanalları. VIII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2009;Bolu. Türk Nöroloji Dergisi 2009;15(1):80-81.
 • 18 Cangöz B, Selekler K, Demirci S, Uluç S. İz sürme testi: Alzheimer hastaları üzerindeki geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul 2008. Kongre Özet Kitabı, s.135.
 • 19 Yürekli VA, Demirci S, Koyuncuoğlu H, Demirci S, Ceyhan AM. Primer progresif seyirli nöro-Behçet olgusu. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(5 ek 1):188.
 • 20 Gündoğar D, Sallan Gül S, Uskun S, Demirci S, Keçeci D. Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi2007, Kongre Özet Kitabı s.317
 • 21 Tüfekçi A, Demirci S. Beta fibrinojen 455 GA, metilentetrahidrofolat redüktaz A1298C mutasyonu: artmış serebrovasküler hastalık riski. Türk Nöroloji Dergisi 2007;13(5 ek1):55.
 • 22 Yılmaz M, Demirci S. İntraserebral hemorajide mortalite üzerine etki eden faktörler. Türk Nöroloji Dergisi 2007;13(5 ek1):57-8.
 • 23 Demirci S, Aşçı S. Hashimoto ensefalopatisine bağlı kore. Türk Nöroloji Dergisi 2007;13(5 ek1):77-78.
 • 24 Demirci S, Demirci S. Optik nörit ile prezente olan Hashimoto ensefalopatisi. Türk Nöroloji Dergisi 2007;13(5 ek1):144-145.
 • 25 Demirci S. Demansın tedavisi-güncel tedaviler. 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri Antalya. 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri Bildiri Kitabı; pp.144-145, 2007.
 • 26 Yılmaz M, Demirci S. Vasküler parkinsonizm. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi,Antalya. Türk Nöroloji Dergisi 2006;12(5 Suppl 4):108.
 • 27 Demirci S, Yoldaş B. Koreakantositoz seyrinde geç dönemde ortaya çıkan akantositler. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi,Antalya. Türk Nöroloji Dergisi 2006;12(5 Suppl 4):116.
 • 28 Demirci S, Cengizhan E. Serebeller mutizm.42. Ulusal Nöroloji Kongresi,Antalya. Türk Nöroloji Dergisi 2006;12(5 Suppl 4):144.
 • 29 Yılmaz M, Demirci S. MTHFR A1298C, HFE C282/, ve faktör V Leiden mutasyonu: artmış serebrovasküler hastalık riski. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi,Antalya. Türk Nöroloji Dergisi 2006;12(5 Suppl 4):160.
 • 30 Demirci S, Başak PY, Akarsu Ö. Retinoidlerin bilişsel işlevler üzerine etkileri. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi,Antalya. Türk Nöroloji Dergisi 2006;12(5 Suppl 4):191.
 • 31 Cengizhan E, Tüfekçi A, Demirci S. Karotid sinüs senkopu-hipofarinks karsinomu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi,Antalya. Türk Nöroloji Dergisi 2006;12(5 Suppl 4):199.
 • 32 Güler K, Akhan G, Demirci S, Kutluhan S, Oyar O. Kompleks parsiyel epilepsideki kognitif bozukluklarda hipokampal atrofinin rolü. 5. Ulusal Epilepsi Kongresi, 7-10 Haziran 2006, Bursa. Konuşma ve bildiri özetleri kitabı, s.124.
 • 33 Gündoğar D, Uluhan F, Demirci S. Antidepresanlarla ilgili bilgilendirme nasıl yapılmalı? : Sözel ve Yazılı Bilgilendirme ile İlgili Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 14. Anadolu Psikiyatri Günleri Program ve Bildiri Özet Kitabı, s. 71-72, 2005.
 • 34 Dönmez C, Demirci S. Sağlıklı bireylerde A dalgaları. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. Türk Nöroloji Dergisi 2005;11(6 Suppl 2):182.
 • 35 Dönmez C, Demirci S. Diyabetik polinöropatide A dalgaları. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi,Antalya. Türk Nöroloji Dergisi 2005;11(6 Suppl 2):185.
 • 36 Kutluhan S, Yürekli VA, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Demirci S. Genç yetişkinlerde inme. III. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, İzmir 2004; Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, s.19,2004
 • 37 Kılbaş S, Demirci S, Yürekli V. Sıcak banyo sonrası baş ağrısı. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, s.222,2004.
 • 38 Kılbaş S, Demirci S. Ülseratif colit ile ilişkili serebral infarkt olgusu. II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, İzmir 2004; Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, s.26,2004.
 • 39 Kutluhan S, Yürekli V, Koyuncuoğlu HR, Demirci S, Akhan G. İnmenin nadir nedenleri. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, s.250,2004.
 • 40 Gündoğar D, Arslan Z, Demirci S. Bir olgu dolayısıyla fronto-temporal demansın psikiyatrik izdüşümü. 7. Gazi Psikiyatri Günleri, Kıbrıs 2003
 • 41 Aydın ZD, Kutlucan A, Demirci S. Deliryumda ilaçlar her zaman çare değil. II. Ulusal Geriatri Kongresi, Kongre Kitabı, s.165, Kemer, 2003.
 • 42 Zantur B, Demirci S, Dönmez MC. Periventriküler heterotopi- olgu sunumu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek, Program ve Bildiri Özet Kitabı, s.258, 2003.
 • 43 Dönmez MC, Demirci S. Nadir bir tromboemboli nedeni: atrial septal anevrizma. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek, Program ve Bildiri Özet Kitabı, s.307, 2003.
 • 44 Güler K, Demirci S. Parsiyel epilepsi ve frajil 10q.25 birlikteliği. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek, Program ve Bildiri Özet Kitabı, s.386, 2003.
 • 45 Demirci S, Gündoğar D, Özcankaya R. Pseudologia fantastica ile başlayan bir multipl skleroz olgusu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek, Program ve Bildiri Özet Kitabı, s.442, 2003.
 • 46 Demirci S, Dönmez MC, Yaman A. Epilepsiye yönelik tutum ve davranışlar. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kemer 2002
 • 47 Heybeli N, Kutluhan S, Demirci S, Kerman M, Mumcu EF. Karpal tünel sendromu cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesinde Boston anket skalası ile elektrodiagnostik bulguların karşılaştırılması. Alpaslan AM, ed. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kongre Kitabı, Cilt I; 24-29 Ekim 2001; Antalya. İstanbul: Turgut Yayıncılık; 2001. p124-7.
 • 48 Kutluhan S, Demirci S, Koyuncuoğlu HR, Kerman M, Heybeli N, Akkuş S, Akhan G. Karpal tünel sendromunun tedavisinde cerrahi girişim ile lokal steroid uygulaması sonuçlarının karşılaştırılması. 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, Belek 2001.
 • 49 Demirci S, Yürekli VA, Kutluhan S, Akhan G. HELLP Syndrome- Please HELLP. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya 2001.
 • 50 Kutluhan S, Demirci S, Koyuncuoğlu HR, Akhan G. İstemsiz hareketlerin tedavisinde olanzapinin yeri. XXXVI. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet kitabı Türk Nöroloji Dergisi cilt 3 (kongre özel sayısı) 2000;s.39.
 • 51 Kutluhan S, Aytuluner E, Mensiz E, Demirci S, Akhan G. Migrenlilerde glokom araştırılması. XXXVI. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet kitabı Türk Nöroloji Dergisi cilt 3 (kongre özel sayısı) 2000;s.63.
 • 52 Altan Filiz R, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Kutluhan S, Demirci S. Aurasız migren ve epizodik gerilim tipi başağrısının klinik ve sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması.. XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi 24-28 Ekim 1999 KUŞADASI. Türk Nöroloji Dergisi,1999, 5 (özel sayı) Program ve bildiri özetleri, s. 102.
 • 53 Kutluhan K, Akhan G, Duru S, Koyuncuoğlu HR, Demirci S. İnmede risk faktörleri ve bunların mortaliteye etkisi. Türk Beyin damar hastalıkları Derneği 3. sempozyumu 21-25 Nisan 1999 Kültür Merkezi GAZİANTEP. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1999; 5 (1), program ve bildiri özetleri, s. 3.
 • 54 Demirci S, Sonel B. Median palmar stimulasyon. 15. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, Adana 1998
 • 55 Eren N, Kutluhan S, Koyuncuoğlu HR, Akhan G, Demirci S. Isparta ili inme insidansı. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 23-27 Eylül 1998, Buttim Kongre Merkezi BURSA. Türk Nöroloji Dergisi 1998; 4 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.20.
 • 56 Altan Filiz R, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Demirci S, Kutluhan S. Migrenli ve gerilimtipi başağrılı hastaların klinik özelliklerinin karşılaştırılması. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 23-27 Eylül 1998, Buttim Kongre Merkezi BURSA. Türk Nöroloji Dergisi 1998; 4 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.30.
 • 57 Koyuncuoğlu HR, Öktem F, Akhan G, Kutluhan S, Demirci S. Çocukluk çagı menenjitlerinin geç dönemdeki EEG bulguları. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 23-27 Eylül 1998, Buttim Kongre Merkezi BURSA. Türk Nöroloji Dergisi 1998; 4 (özel sayı), program ve bildiri özetleri, s.98.
 • 58 Demirci S, Yücesan C, Mutluer N. İnme tiplerinde serum kolesterol düzeylerinin karşılaştırılması. 31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya 1995
 • 59 Selçuki D, Demirci S, Yücesan C, Aydın N, Çulcuoğlu A, Yiğit A, Mutluer N. Serebral venöz trombozlarda heparinin etkinliği. 31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya 1995
 • 60 Yücesan C, Çulcuoğlu A, Demirci S. Leptomeningeal metastazla seyreden bir renal karsinom olgusu. Renal cell carcinoma presenting with leptomeningeal metastasis. 31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya 1995
 • 61 Demirci S, N Aydın, Önol B, et al. Creutzfeldt-Jakob hastalığı - olgu sunumu. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana 1994
 • 62 Demirci S, Yücemen N. Opsoklonus-olgu sunumu. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana 1994
 • 63 Şener Ö, Demirci S, Mutluer N. Multipl sklerozda vitamin B12 ve folat düzeyleri. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana 1994.
 • 64 Haktanır İ, Şener Ö, Demirci S. Migrenli hastalarda görsel uyarılmış potansiyeller. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana 1994.
 • 65 N Aydın, Ulkatan S, Beha A, Demirci S. Nörolojik bulgularla ortaya çıkan 2 juvenil Wilson hastalığı olgusu. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana 1994
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Prevalence of comorbidities in relapsing-remitting and secondary progressive multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences (2019) xxx–xxx, p:201doi:10.1016/j.jns.2019.10.1165
 • 2 Demirci, S.; Unlu, M. D. Visual perceptual organization ability in multiple sclerosis. MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2017; 23(S3): 831
 • 3 Demirci S, Ünlü MD. Spatial attention in multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences 2015;357:e302
 • 4 Butun A,Demirci S, Naziroglu M, Uguz C, Sutcu R,Mermi B. The effect of riboflavin and vitamin-E on hippocampal NMDA receptors in rats with gliceryl trinitrate-inducedheadache. 2nd European Headache and Migraine Trust International Congress, Oct 28-31,2010 Nice,France. EHTMIC J Headache Pain (2010) 11 (Suppl 1):S131.
 • 5 Butun A, Demirci S, Naziroglu M, Uguz C. The effect of riboflavin and vitamin-E on brain total calcium and calcium-atpase levels in rats with glyceryl trinitrate-induced headache. 2nd European Headache and Migraine Trust International Congress, Oct 28-31,2010 Nice,France. EHTMIC J Headache Pain (2010) 11 (Suppl 1):S74.
 • 6 Erten N, Demirci S, Sutcu R. Prevalence of thrombophilic mutations in ischemic stroke patients in Isparta, Turkey. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Sep 12-15, 2009, Florence, Italy. Eur J Neurol 2009;16(Suppl 3):391.
 • 7 Bigio EH, Grujic ZM, Hogg M, Demirci S, Sweet AP, Herzog LL, Weintraub S, Mesulam MM, Berry RW, Binder LI, Hutton ML. L266V tau mutation produces a tauopathy clinically and pathologically analogous to sporadic Pick disease.J Neuropathol Exp Neurol 2002; 61 (5): 168 .
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirci S, Sozen A. The effect of mentrual cycle on event-related potentials in healthy women. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Sep 12-15, 2009, Florence, Italy. Eur J Neurol 2009;16(Suppl 3):449.
 • 2 Demirci S, Sozen A, Gundogar D, Baydar CL. Mentrual cycle effects on cognitive functions. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Sep 12-15, 2009, Florence, Italy. Eur J Neurol 2009;16(Suppl 3):450.
 • 3 Nazıroğlu M, Çelik Ö, Uğuz AC, Özen A, Yalman K, Demirci S. Effects of riboflavin and selenium on brain antioxidant redox system, microsomal Ca2+-ATPase activity and EEG records in nitroglycerine-induced migraine in rats. 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP (Southeastern Anatolian Project) & the 21st National Biophysics Congress. 5-9 October 2009 Diyarbakir - Turkey.
 • 4 Özen A, Çelik Ö, Demirci S, Nazıroğlu M. The effect of nitroglycerine, riboflavine and alpha-tocopherol on rat electroencephalographic potentials. 2nd International Congress on Cell membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channells, Isparta/TURKEY 2008 Cell Membranes and Free Radical Research 1 (2); p24,2008
 • 5 Demirci S, Tüfekçi A, Sezik M, Kapucuoğlu N. Reversible paraneoplastic limbic encephalitis due to mature ovarian teratoma. 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies,Madrid. European Journal of Neurology 2008;15(Suppl 3):175.
 • 6 Çetin ES, Demirci S, Aynali A, Aşçı A, Arıdoğan BC. Contaminated ambu-bag associated hospital-acquired infection with Pseudomonas aeruginosa in an intensive care unit. IUMS 2008, XII. International congress of Bacteriology and Applied microbiology.5-9 August 2008, İstanbul.
 • 7 Demirci S, Kutluhan S. Cognitive processing is not different between migraineaurs and tension type headache sufferers. 7th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Vienna, European Journal of Neurology, Vol 10 (Suppl 1), pp:196, 2003.
 • 8 Demirci S, Dönmez MC. Does familiarity affect attitude and practice toward epilepsy? 6th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Vienna, European Journal of Neurology, Vol 9 (Suppl 2), pp:183, 2002.
 • 9 Bigio EH, Grujic ZM, Hogg M, Demirci S, Sweet AP, Herzog LL, Weintraub S, Mesulam MM, Hutton M. L266V tau mutation produces a tauopathy clinically and pathologically identical to sporadic Pick disease. 8th Annual Alzheimer's Day at Northwestern University Medical School, Chicago, 2002.
 • 10 Demirci S, Weintraub S, Sweet AP, Mesulam MM, Bigio EH. Adult polyglucosan body disease. 8th Annual Alzheimer's Day at Northwestern University Medical School, Chicago, 2002.
 • 11 Weintraub S, Demirci S, Johnson N, Nowinski CV. Visual target cancellation performance in probable Alzheimer's disease, frontotemporal dementia, primary progressive aphasia and vascular dementia. 8th Annual Alzheimer's Day at Northwestern University Medical School, Chicago, 2002.
 • 12 Hogg M, Baker M, Hatton ML, Grujic ZM, Demirci S, Sweet AP, Herzog LL, Weintraub S, Mesulam MM, Berry RW, Binder LL, Bigio EH. A novel tau mutation L266V produces a tauopathy clincally and pathologically consistent with Pick's disease. Neurobiology of Aging 2002; 23 (1): 1677 Suppl. 1
 • 13 Ozturk M., Kutluhan S, Demirci S, Akhan G, Akgun S. Feeding dysfunction and nutritional status of children with cerebral palsy: a cross sectional study from Isparta, Turkey. Developmental medicine & child neurology. Supp. No.83.October 2000 vol.2 p.29.
 • 14 Savaş S, Demirci S. Etiological risk factors in 160 children with cerebral palsy. 11th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Sweden 1999
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Demirci S, Cengizhan E. Coeliac disease mimicking Guillain-Barre syndrome. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Sep 12-15, 2009, Florence, Italy. Eur J Neurol 2009;16(Suppl 3):241.
 • 2 Demirci S, Ascı S, Celik E. Association of vertiginous epilepsy, cerebral hamartoma and Sjögren's syndrome:causal or coincidence. 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies,Madrid. European Journal of Neurology 2008;15(Suppl 3):175.
 • 3 Demirci S, Sonel B. Median palmar sensory stimulation. Eur J Neurol 1998;5(suppl 3):46.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Melike Doğan. Multipl sklerozda kognitif etkilenmenin değerlendirilmesi.2012
 • 2 Sanem Aşcı. Ratlarda karotis arter oklüzyonu ile oluşturulan iskemi ve reperfüzyon modelinde pregabalinin nöroprotektif etkisi
 • 3 Nasuh Ağaoğlu. Parkinson hastalarında serum vitamin b12 düzeylerinin motor ve non-motor belirtiler ile ilişkisinin belirlenmesi. 2011
 • 4 Nilgün Erten. İnmeli hastalarda protrombotik gen mutasyonları
 • 5 Ayşe Bütün. Ratlarda gliseril trinitrat ile oluşturulan migren modelinde riboflavin/E vitamininin beyin kalsiyum, Ca-ATPaz ve NMDA reseptörleri üzerine etkileri.
 • 6 M. Cem Dönmez. Diabetik Polinöropatide A Dalgalarının Tanısal Değeri.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hüseyin Turgut. Veri madenciliği süreci kullanılarak Alzheimer hastalığı teşhisine yönelik bir uygulama. 2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ratlarda karotis arter oklüzyonu ile oluşturulan iskemi ve reperfüzyon modelinde pregabalinin nöroprotektif etkisi. SDÜ BAP Proje No: 2271-TU-10
 • 2 İnmede protrombotik gen mutasyonları. SDÜ-BAP 1783-TU-09
 • 3 Trigliseril nitrat ile oluşturulan deneysel migren modelinde riboflavin ve E vitamininin beyin total Ca ve Ca-ATPaz ve NMDA reseptörleri üzerine etkisi. SDÜ-BAP Proje No: 1595-TU-07
 • 4 Östrojenin Bellek, Dikkat ve Algısal Uslamlama Üzerindeki Davranışsal Etkilerinin Elektrofizyolojik Etkileri İle Karşılaştırılması. Proje No:1347-M-06
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye'de Kadın Sığınma Evleri: Destek, Güvenlik, Paydaş Ve Yaşam Stratejilerinin Araştırılması. TUBİTAK
 • 2 Isparta yöresindeki Alzheimer hastalarında mutasyon analizi. SDÜ Alt Yapı Projesi, SDÜ-BAP Proje No:2004-069
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Neuroanatomy of Goal-directed Behaviour. 1st International Brain Research School, 24 Aug-4 Sept 2015, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Demirci S. Poster Bildiri Oturumu. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Oturum Başkanı
 • 2 Demirci S. 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri Aile Hekimliğinde Demansın Bakımı ve Yönetimi Oturumu Oturum Başkanı. Antalya,2007.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Davranış Nörolojisi-Demans Okulu, Aralık 2013, İstanbulHedefe Yönelik Davranışlaral İlişkili İşlevlerin Nöroanatomisi ve Bozuklukları, Konuşmacı
 • 2 Demirci S. Agnoziler. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi Kognitif Nöroloji Kursu, Konuşmacı
 • 3 Demirci S. İletişim sorunlu hasta- afaziler ve mutizm. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi Kognitif Nöroloji Kursu, Konuşmacı
 • 4 Demirci S. Primer amnestik sendromlar. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi
 • 5 Demirci S. Migren ve kalsiyum kanalları. 8. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2009, Bolu
 • 6 Demirci S. Multipl Sklerozun doğal seyri. MS Akademisi Multipl Skleroz Eğitim Toplantısı, 9-10 Aralık 2006, Sapanca
 • 7 Demirci S. SDÜ Eğitimde reform ve finans sorunu sempozyumu. Düzenleme Kurulu. Isparta,2007.
 • 8 Demirci S. 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri Aile Hekimliğinde Demansın Bakımı ve Yönetimi- Demans-güncel tedaviler. Antalya,2007.
 • 9 Demirci S. Kadına Yönelik Şiddet konulu atölye çalışması, SDÜ, KASAUM, Mart 2007.
 • 10 Demirci S. Siyasette ve toplumda kadın konulu atölye çalışması, SDÜ, KASAUM,Aralık 2006.
 • 11 Demirci S. 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Eylül 2005, Bilim Komitesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Dünya kadınlar Günü Öğretim Elemanları Karma Sergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Clinical Neurology and Neuroscience, (http://www.cnnjournal.org/editorialboard)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
 • 1 Northwestern Alzheimer's Disease Center News, Editorial Committee, 2001-2002
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 BMS-CNSNDDT-2020-60. Notopterygium incisum roots extract (NRE) alleviates epilepsy-like symptoms in PTZ-induced acute seizure mice
 • 2 BMS-EMIDDT-2019-265. ELECTROPHYSIOLOGICAL AND CLINICAL IMPROVEMENT IN NON INVASIVE TREATMENT OF CARPAL TUNNEL SYNDROME
 • 3 BMS-EMIDDT-2020-HT6-1435:Menopausal Remediation and Quality of Life (QoL) Improvement: Insights and Perspectives
 • 4 BMS-CNSNDDT-2020-HT6-1329-5:The role of statins in the management of delirium: Recent advances
 • 5 Biological Trace Element Research: BTER-D-18-00364. Suppressive Role of Boron on Adipogenic Differentiation and Fat Deposition in Human Mesenchymal Stem Cells
 • 6 BMC Neurology - NURL-D-18-00439R2 . Inner retina layers as biomarkers of disease in patients with mild cognitive impairment.
 • 7 The Effect of Poststroke Infection Risk Factors on Mortality and Functional Outcome in Patients with Stroke (SPMJ-2017-0164)
 • 8 TJN-09069 (Bir Üniversite Hastanesi Tarafından Psödotümör Serebri Sendromu Tanısı Konan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri)
 • 9 TJN-62144_(0) (Relapsing Remitting Multipl Skleroz Tedavisinde Fingolimod Kullanımı Fingolimod for the Treatment of Relapsing Remitting Multiple Sclerosis)
 • 10 Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry: Psychological determinants of subjective cognitive complaints 2 months post stroke (Manuscript ID jnnp-2014-307795)
 • 11 Biological Trace Element Research, Effects of forced running exercise on cognitive function and its relation to zinc homeostasis-related gene expression in rat hippocampus. (Makale No:BTER-1169)
 • 12 Turkish J Med Sci, 2010 (Piracetam reverses the haloperidol induced catalepsy in mice. SAG-1006-870)
 • 13 Turkish J Med Sci, 2008(Artificial neural network analysis for prediction of headache prognosis in elderly patients. SAĞ-0709-31)
 • 14 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. A case of Guillain-Barre Syndrome associated with infectious mononucleosis. (Makale No: 2008-8538)
 • 15 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. Alzheimer Hastalığı ve oksidatif stres için periferik bir belirteç: malondialdehit. (Makale No: 2007-3131)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports MOVEMENT DISORDER DUE TO INVOLVEMENT OF BILATERAL BASAL GANGLIA IN DIABETIC UREMIC PATIENT (2019-71948)
 • 2 Annals of Medical Research: Clinical and laboratory efficacy of repetitive triamcinolone injections in carpal tunnel syndrome [Mns.No.: TOTM-2019-01-044]
 • 3 Annals of Medical Research: Impulsivity In Multiple Sclerosis: A Paired Case-Control Study [Mns.No.: TOTM-2020-02-158]
 • 4 Anals of Medical Research: The Effect of Initial Complaints and Third Year MRI Lesion Load On EDSS of Multiple Sclerosis Patients [Mns.No.: TOTM-2020-04-316]
 • 5 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi : PARKİNSON HASTALIĞINDA AĞRI VE D VİTAMİNİ İLİŞKİSİ (ID: 2020-75651)
 • 6 Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. PİTOZ: NE ZAMAN OKULER MİYASTENİA GRAVİS?İ DÜŞÜNDÜRÜR? (2019-70662)
 • 7 Annals of Medical Research: Autoimmune polyglandular syndrome type III which accompanies to multiple sclerosis: A case report [Mns.No.: TOTM-2019-07-420]
 • 8 Annals of Medical Research : Evaluation of hematological parameters in migraine attack in emergency room [Mns.No.: TOTM-2019-04-215]
 • 9 Annals of Medical Research : : Attention deficit and hyperactivity symptoms in adult migraine patients [Mns.No.: TOTM-2019-03-133]
 • 10 Annals of Medical Research : June : Is there any association between microalbuminuria and Parkinson’s disease? [Mns.No.: TOTM-2019-05-277]
 • 11 The Open Orthopaedics Journal.: A Rare Case of Acute Carpal Tunnel Syndrome Secondary to Calcific Tendinitis: A Case Report
 • 12 International Journal of Scientific Research and Innovative Studies (IJSRIS):IS THERE ANY RELATION BETWEEN GLUCOSE IN URINE WITH HEADACHE IN TENSION.
 • 13 Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences. NEUTROPHIL / LYMPHOCYTE, PLATELET / LYMPHOCYTE AND NEUTROPHIL / MONOCYTE RATE IN CARPAL TUNNEL SYNDROME. (2018-62886)
 • 14 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi. THE PREDICTIVE ROLE OF CXCL12 (SDF-1 ALPHA) IN MULTIPLE SCLEROSIS. (2018-61932)
 • 15 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi. THE RELATION BETWEEN THIOL/DISULPHIDE HOMEOSTASIS AND PSEUDOTUMOR CEREBRI. (2017-59392)
 • 16 Annals of Medical Research : Is migraine an inflammatory event? Which inflammatory markers can we use for migraine? [Mns.No.: TOTM-2018-12-300]
 • 17 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi. THE IMPACT OF OCCLUSION SITES AT BASELINE CT ANGIOGRAPHY TO CLINICAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE PATIENTS TREATED WITH INTRAVENOUS THROMBOLYTIC THERAPY. (2017-58843)
 • 18 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi. OPTIC NEURITIS AFTER İNFLUENZA VACCINATION. (2016-53675)
 • 19 MERIT RESEARCH JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL SCIENCES; Evaluation of medical emergency course for dental students, King Khalid University; (MRJMMS-16-096)
 • 20 Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports. OR( .THOSTATIC DELIRIUM: A CASE REPORT. 2015-45586)
 • 21 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi: RELATIONSHIP BETWEEN AGE, GENDER, OBESITY, DIABETES MELLITUS AND SEVERITY OF CARPAL TUNNEL SYNDROME (2015-43651)
 • 22 Konuralp Medical Journal / Konuralp Tıp Dergisi (ISSN 1309–3878):(KTD 2014 01 07:AH yaşlılarda bilişsel değerlendirme)
 • 23 Türk Nöroloji Derneği,(Makale No: TJN30306(0))
 • 24 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, Başağrısı ile prezente Kırım Kongo kanamalı ateşi: olgu sunumu(Makale no:2013-35276)
 • 25 Iranian Red Crescent Medical Journal, Methanol Intoxication with Bilateral Putaminal Hemorrhagic Infarction (MN:16614,2013).
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Nörolojik bozuklukları taklit eden konversiyon bozukluğu: olgu sunumu.(Makale No: 21326-8875-1)
 • 2 Bozok Tıp Dergisi
 • 3 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Multipl scleroz ve gebelik)
 • 4 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi.Multiple symmetrical lipomatosis: co-morbidity or cause? Case report. (Makale No:2011-24710)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Ailesel myastenik sendromlu olgular(Makale No: 2025-7182-1).
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Epileptik afazi:Landau Kleffner Sendromu (Makale No: 2127-7731-2)
 • 7 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, Yaşlılarda yürüme bozuklukları ve kognitif etkilenim arasındaki ilişki(Makale no:2010-20382)
 • 8 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi. Edinsel hepatoserebral dejenerasyon. (Makale No: 2009-12134)
 • 9 Eastern Journal of Medicine. Cases developing motor neuron symptoms after Cadmium intoxication. (Manuscript number: EJM-09-136).
 • 10 Düzce Tıp Dergisi. Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati ile prezente olan Hepatitis B virüs infeksiyonu. (Makale No:09 10 63)
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Danışma Kurulu, 2005-2009
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Ito hipomelanozis ve hemimegalensefali birlikteliği. Makale no: 2008-36)
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Parkinson hastalığı ve genetiği. (Makale no:2006-5)
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Protective role of EGb761 on cerebral ischemic damage, comparing with mannitol and U74389F. (Makale no: 2005-66)
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Nadir bir demans sebebi: Fahr hastalığı. (Makale no:2005-51)
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Net Journal of Social Sciences. NJSS-2018-034. Celiac Disease in Aqaba: Lack of Awareness, Financial Problems and Solutions
 • 2 Ege Tıp Dergis: Neuroacanthocytosis, Report of Two Cases
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2010
 • 2 Burdur Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı,2005-2007
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 2007-2008 Eğitim-öğretim yılında okutulacak dersleri değerlendirme komisyonu
 • 2 2006-2007 Eğitim-öğretim yılında okutulacak dersleri değerlendirme komisyonu
 • 3 Burdur Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 4 Burdur Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 5 Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 6 2004-2005 Eğitim-öğretim yılından sonra okutulacak dersleri değerlendirme komisyonu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Alzheimer Hastalığı; Isparta K32 Televizyonu Tıp Dünyası Canlı Yayın Programı
 • 2 Serebrovasküler Hastalıklar; Isparta K32 Televizyonu Tıp Dünyası Canlı Yayın Programı
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Northwestern Üniversitesi Kognitif Nöroloji ve Alzheimer Hastalığı Merkezi, Chicago, IL, ABD
VERDİĞİ DERSLER
Alzheimer Hastalığı
Alzheimer Hastalığının Nörobiokimyası
Aphasias
Approach to coma
Başağrıları
Demanslar
Dementia Treatment
Dementias
Demiyelinizan Hastalıklar
Demyelinating Disases of Brain
demyelinizan hastalıklar
Demyelinizn Hastalıklar
Dikkatin Nörobiyolojisi
Dismyelinating Diseases
Fasial Sinir ve Hastalıkları
How to read scientific article
Kanalopatiler
Kas Hastalıkları
Kas Sinir kavşağı hastalıkları
Kas-Sinir kavşağı Hastalıkları
Mental Durum Muayenesi
Mental Examination
Multiple sclerosis
Myasthenia Gravisde Tedavi Yaklaşımları
Neurological Examination
Nöropsikolojik değerlendirme
Paraneoplastik Nörolojik Hastalıklar
Primary and Secondary dementias
Primer Başağrıları
Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları
Santral Venöz Sinüs Trombozları
Trigeminal Sinir ve Hastalıkları
Uyku Bozuklukları
Yüksek Kortikal Fonksiyonlar
 
Bu İçeriği Paylaş!