KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Berit GÖKÇE CEYLAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Telefon 2112113
E-Posta beritceylan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 10.08.1993
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Nöroanestezi,Pediatrik anestezi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Ceylan BG "Endokrin Sistem Terimleri", In: Tıbbi Terminoloji, Editör: Mümin, P., ve Eroğlu, F. Fakülte Kitabevi, Isparta, Sayfa: 247-51 (2009).
 • 2 Ceylan BG."Hareket Sistemi263-76Terimleri", In: Tıbbi Terminoloji, Editör: Mümin, P., ve Eroğlu, F. Fakülte Kitabevi, Isparta, Sayfa: 263-76 (2009).
 • 3 Ceylan BG. "Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Sistem Terimleri", In: Tıbbi Terminoloji, Editör: Mümin, P., ve Eroğlu, F. Fakülte Kitabevi, Isparta, Sayfa:251-59 (2009).
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Polat, M., Gökçe Ceylan, B., Alanoğlu, G., Eroğlu, F., ve Sipahi, T. "Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Plazmaferez Uygulamaları", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 16(4): 1-4 (2009).
 • 2 Şimşek, M., Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., ve Eroğlu, F. "Epidural Anestezide Profilaktik Oral Efedrinin ve Lokal Anestezik Solüsyona İlave Edilen Fentanilin Hemodinamik Sistem Üzerine Etkisi", S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 41(3): 1-7 (2008).
 • 3 Özdemir, R., Baran, N., ve Ceylan B.G., "Yanık Skarı Zemininde Gelişen Scc İle Birlikte Dev Deri Boynuzu: Literatürün Gözden Geçirilmesi'', Yeditepe Tıp Dergisi, 1(4), 43-49 (2007
 • 4 Yavuz, L., Eroğlu, F., Ceylan, B.G., Uçar, A., ve Mumcu, E.F., "Geriatrik yaş grubunda çimentolu kalça protezi uygulamasının santral sıcaklık ve hemodinamik değişikliklere etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 10-14, (2004).
 • 5 Özmen, S., Uçar, A., Ceylan, B.G., Eroğlu, F., Yavuz, L., "Hipotermi ve bradikardi: Amitraz zehirlenmesi", Yoğun Bakım Dergisi, 3(4), 264-267, (2003).
 • 6 Ceylan, B.G., Eroğlu, F., Yavuz, L., "Epidural anestezi stresinde kortizolün rolü", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 7-8, (2002).
 • 7 Eroğlu, F., Yavuz, L., Eroğlu, E., Ceylan, B.G. "Refractory alkalosis developed after cardiac arrest: Apathetic thyrotoxicosis", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 6-8, (2002).
 • 8 Eroğlu, F., Özmen, S., Yavuz, L., Uçar, A., Ceylan, B.G., Altınbaş, A.'' Genel anestezi altında supin pozisyondan prone pozisyona geçişte atrial fibrilasyon'': İnsizyon, 5(4), 220-223, (2002).
 • 9 Yavuz, L., Eroğlu, F., Uçar, A., Ceylan, B.G., Özsoy, M., "Günübirlik cerrahi ve spinal anestezi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(4), 6-9, (2001).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Berit Gokce Ceylan, Fusun Eroglu, Lutfi Yavuz, Senol Gulmen, Selcen Kutuk, Duygu Kumbul Doguc, Mustafa Naziroglu, Huseyin Vural, Farklı Anestezi Tekniklerinin Eser Elementler Üzerine Etkisi: TIVA ve Inhalasyon Anestezisi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(1):1-9)
 • 2 Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Eroğlu, F. “Ratlarda etkili ve güvenli anestezi metodları”, Turkiye Klinikleri J Anest Reanim; 8(1):49-54 (2010).
 • 3 Gökçe Ceylan, B., Eroğlu, F. “Genel anestezi altında farkında olma”, Türkiye Klinikleri, Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, 8(2):136-41 (2010).
 • 4 Kara, I., Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., ve Eroğlu, F. "Preoperatif üç farklı yolla uygulanan lornoksikamın postoperatif analjezi üzerine etkisi-The effect of three different lornoxicam administration on postoperative analgesia", Ağrı Dergisi, 20(4): 23-9 (2008).
 • 5 Yavuz L, Eroglu F, Ceylan BG, Ozsoy HM, Ozbasar D.High estradiol levels and depth of anaesthesia.Clin Exp Obstet Gynecol. 2007;34(1):31-4.
 • 6 Karahan. E, Eroğlu. F, Gökçe. Ceylan. B, Uçar. A, Ergin. Ç. “Epidural anestezide Bupivakain’e Artikain ilavesi duyusal blok başlangıcını hızlandırmaktadır" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 32(3): 193-9 (2004).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gulmen, S., Kiris, İ., Ceylan, B.G., Yarıktas, M., Okutan, H. “Trakeostomi ile koroner arter bypass operasyonu yapılan hastada “ters J” şeklinde modifiye edilmiş sternal cilt insizyonu’ Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Kabul edildi. Haziran 2009.
 • 2 Atay, T., Ceylan, B.G., Özmeriç, A., Eroglu, F., Yavuz, L., Heybeli, N., Baydar, M.L. “The effects of related factors on one and two-year mortality for hip-fractured elderly turkish patients, Trakya Univ Tıp Fak Derg 2010;27(2):127-31.
 • 3 Ceylan, B.G., Naziroglu, M., Uguz, C., Barak, C., Erdem, B., Yavuz, L. "Effects of vitamin C and E combination on element and oxidative stress levels in the blood of operative patients under desflurane anesthesia". Biol Trace Elem Res. 2010 May 13. [Epub ahead of print]
 • 4 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Eroglu, F., Gulmen, S., Tarhan, O.R., Alaca, A. "The effects of adjuvant therapies for sepsis on hepatic and renal functions: Retrospective analysis of 108 ICU patients’’. Turk J Med Sci 2010; 40(6):949-957.
 • 5 Gulmen S, Kiris I, Kocyigit A, Dogus DK, Ceylan BG, Meteoglu I ß-Glucan protects against lung injury induced by abdominal aortic ischemia-reperfusion in rats. J Surg Res. 2010 Dec;164(2):e325-32. Epub 2010 Sep 8
 • 6 Eroglu, F., Yavuz, L., Ceylan G, B., Eroglu, E., Delibas, N., ve Nazıroglu, M. "New Volatile Anesthetic, Desflurane, Reduces Vitamin E Level in Blood of Operative Patients via Oxidative Stress", Cell Biochemistry & Function, Aralık 27:1-6 (2010).
 • 7 Eroglu, F., Aslan, U., Yavuz, L., Ceylan, B.G., Eroğlu, E., Heybeli, N. “Yoğun bakım ünitesinde mortalite üzerine SAPS II ve MPM II skorlama sistemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması”, Trakya Univ Tıp Fak Derg 2010;27(2):161-6.
 • 8 Gokce Ceylan, B., Yilmaz, F., Eroglu, F., Yavuz, L., Gulmen, S., ve Vural, H. "Oxidant and Antioxidant Activities of Different Anesthetic Techniques. Propofol versus Desflurane.", Saudi Medical Jornal, 30(3): 371-6 (2009).
 • 9 Tarhan, O.R., Ceylan, B.G., Kapucuoglu, N., Sutcu, R., Kumbul, K. “Activated protein C and normal saline infusion might prevent deleterious effects of remote acute lung injury caused by intestinal ischemia-reperfusion: An experimental study in the rat model“. J Surg Res. 2009 Dec 29. [Epub ahead of print]
 • 10 [Atay T, Aslan A, Baydar ML, Ceylan B, Baykal B, Kirdemir V.The efficacy of low- and high-molecular-weight hyaluronic acid applications after arthroscopic debridement in patients with osteoarthritis of the knee]Acta Orthop Traumatol Turc. 2008 Aug-Oct;42(4):228-33.
 • 11 Gulmen S, Kiris I, Narin C, Ceylan BG, Mermi B, Sutcu R, Meteoglu I.Tezosentan reduces the renal injury induced by abdominal aortic ischemia-reperfusion in rats.J Surg Res. 2009 Nov;157(1):e7-e13. Epub 2008 Oct 24.
 • 12 Eroglu F, Yavuz L, Ceylan BG, Sevin G, Soyupek S.Prophylactic effects of systemic oral ephedrine in spinal anesthesia-induced hypotension during transurethral prostatectomy.Scand J Urol Nephrol. 2003;37(2):145-50.
 • 13 Ozmen S, Yavuz L, Ceylan BG, Tarhan O, Aydin C.Comparison of granisetron with granisetron plus droperidol combination prophylaxis in post-operative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy.J Int Med Res. 2002 Sep-Oct;30(5):520-4.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gökçe Ceylan, B., Sarı Ak, S., Özorak, Ö., Yavuz, L., ve Eroğlu, F. "Gastrointestinal ve Kardiyak Tutulumu Mevcut Progresif Sistemik Sklerozisli Kaşektik Olguda Kombine Femoral Siyatik Sinir Bloğu Uygulaması", Ağrı Dergisi, baskıda.
 • 2 Ceylan BG, Sarı Ak S, Ozorak O, Yavuz L, Eroğlu F.Combined femoral and sciatic nerve block in a cachectic progressive systemic sclerosis case with gastrointestinal and cardiac involvement].Agri. 2010 Oct;22(4):165-9. Turkish.
 • 3 Yavuz, L., Eroğlu, F., Uçar, A., ve Ceylan, B.G., "İyatrojenik kandida sepsisi ve ARDS", Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon, 2, 79-82 (2004).
 • 4 Yavuz, L., Eroğlu, F., Ceylan, B.G., Uçar, A., "Künt batın, toraks ve kranial travmada bilateral pnömotoraks ile geç fark edilmiş spinal yaralanma", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Dergisi, 31(10), 529-532, (2003).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gulmen, S., Kiris, İ., Ceylan, B.G., Okutan, H., Kuralay, E. “Koroner arter bypass operasyonu sonrası heparinin indüklediği trombositopeni: Olgu sunumu“. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Kabul edildi. Haziran 2009.
 • 2 Ergün O, Ceylan BG, Armagan A, Kapucuoglu N, Ceyhan AM, Perk H.A giant scrotal cavernous hemangioma extending to the penis and perineum: a case report.Kaohsiung J Med Sci. 2009 Oct;25(10):559-61.
 • 3 Gokçe Ceylan, B., Yavuz, L., Baydar, CL., Tuz, M., Eroglu, F., Kiris, I., Akcam, FZ., Erdem, B. "Lemierre Syndrome: A Case of a Rarely Isolated Microorganism, Staphylococcus Auerus.", Medical Science Monitor, 15(3): CS58-61 (2009).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Eroğlu, F., Yavuz, L., Yavuz, H., Nayir, E., Gökçe Ceylan, B., ve Gül, F. "Ekspiratuar Valf Sisteminden Kaynaklanan Bir Hiperkarbi Olgusu", Kocatepe Tıp Dergisi, baskıda.
 • 2 Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Tural, Ö., ve Eroğlu, F. "Pron Pozisyonda Laringeal Maske: İki Olgu Nedeniyle", Kocatepe Tıp Dergisi, baskıda.
 • 3 Eroğlu, F., Yavuz, L., Topal, M., Sarı Ak, S., ve Gökçe Ceylan, B. "Aktif Kömür Tedavisine Bağlı Akciğer Aspirasyonu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 16(2): 29-31 (2009).
 • 4 Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Tural, Ö., Eroğlu, F. “Pron pozisyonda laringeal maske: İki olgu nedeniyle”, Kocatepe Tıp Dergisi,9(2):51-53 (2008).
 • 5 Eroğlu, F., Yavuz, L., Yavuz, H., Nayir, E., Gökçe Ceylan, B., Gül, F. “Ekspiratuar valf sisteminden kaynaklanan bir hiperkarbi olgusu”, Kocatepe Tıp Dergisi, 9(2):31-4(2008).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eroğlu, F., Aslan, Ü., Yavuz, L., ve Ceylan, B.G., "Yoğun Bakım Hastalarının Prognoz Değerlendirmesinde SAPS II (Simplified Acute Physiology Score II) ve MPM II (Mortality Probability Models)'in Etkinliğinin Araştırılması'', Yoğun Bakım Kongresi 2006, s:11, Antalya.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Osmanlıoğlu, Ö., Atılmış, P., ve Eroğlu F. "7 Günlük Total Parenteral Nütrisyonun Lökosit Formülasyonu ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi", 43. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2009, Antalya, TARD Dergisi, 34; Ek Sayı: 1: 192 (2009).
 • 2 Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Yarıktaş, M., ve Eroğlu, F. "Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Yaşayan Karotis Kommunis Parçalanma Olgusu", 43. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2009, Antalya, TARD Dergisi, 34; Ek Sayı: 1: 192 (2009).
 • 3 Ceylan, B.G., Topal, M., Eroğlu, F., Kutluhan, S., ve Yavuz L., "İlk Atağında Kafa Çifti Tutulumu İle Seyreden Guillain-Barre Olgusu: Tedavide İmmunglobulin A ve M Kompleksinin Yeri'', Yoğun Bakım Kongresi 2008, s:47, Ankara
 • 4 Ceylan, B.G., Kaya, O., Kütük, S., Yavuz L., ve Eroğlu, F., "Kurumumuz Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi 2007 Yılı Hastane Enfeksiyonları'', Yoğun Bakım Kongresi 2008, s:53, Ankara
 • 5 Ceylan, B.G., Polat, M., Altınışık, U., Yavuz, L., ve Eroğlu, F., ''Yoğun Bakım Ünitesinde Geriatrik Kronik Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Eritrosit Süspansiyonu Kullanımı'', 41. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2007, Antalya TARD Dergisi, 34;Ek Sayı: 1: 192 (2007
 • 6 Ceylan, B.G., Topal, M., Atay, T., Yavuz, L., ve Eroğlu, F., "Majör Alt Ekstremite Ameliyatlarında Epidural Levobupivakain'in Nöroendokrin Yanıt Üzerine Etkisi'', TARK 2007, s:109, Antalya.
 • 7 Polat, M., Ceylan, B.G., Alanoğlu, G., Eroğlu, F., ve Sipahi, T., "Tedavi Amaçlı Plazmaferez Uygulamaları'', TARK 2007 s:136, Antalya.
 • 8 Ceylan, B.G., Yılmaz, F., Yavuz, L., Eroğlu, F., ve Şirin, B., "Desfluran'ın Antioksidan Etkinliğinin Propofol ile Karşılaştırılması'', TARK 2006, s:113 Antalya.
 • 9 Yavuz, L., Ceylan, B.G., ve Eroğlu F., "Ağır Sepsis Olgularında Konvansiyonel Yaklaşıma Aktive Protein C Eklenmesinin APACHE II Skoru Üzerine Etkisi'', TARK 2006, s:192, Antalya.
 • 10 Ceylan, B.G., Yavuz, L., ve Eroğlu, F., "Ağır Sepsis Olgularında Standart Antibiyoterapiye IgG, IgM, IgA Eklenmesinin Morbidite ve Mortaliteye Etkisi", 40. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2006, İstanbul, TARD Dergisi, 34;Ek Sayı:1:189 (2006).
 • 11 Yavuz, L., Ceylan, B.G., Özorak, Ö., ve Eroğlu, F., "Ağır Sepsis Tedavisinde Aktive Protein C'nin Mortaliteye Etkisi'', 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2006, s:68, Antalya.
 • 12 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Baydar, Ç.L., Tüz, M., Kiriş, İ., Akçam, Z., ve Erdem B., "Lemierre Sendromu'', 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2006, s:66, Antalya.
 • 13 Yavuz, L., Ceylan, B.G., Eroğlu, F., ve Tarhan, Ö.R., "Ağır Sepsis Olgularında IgG, IgM, IgA Kullanımının Morbidite ve Mortaliteye Etkisi'', 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2006, s:76, Antalya
 • 14 Yavuz, L., Ceylan, B.G., Eroğlu, F., ve Tarhan, Ö.R., "Ağır Sepsis Olgularında IgG, IgM, IgA Kullanımının Morbidite ve Mortaliteye Etkisi'', 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2006, s:76, Antalya
 • 15 Kara, İ., Yavuz, L., Eroğlu, F., ve Ceylan, B.G., "Preemptif lornoksikam kullanımının postoperatif analjezi üzerine etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2005, s:63, Antalya, 23-27 Kasım, 2005.
 • 16 Eroğlu, F., Yavuz, L., Ceylan, B.G., ve Tüz, M., "Künt servikal ve kranial travmaya bağlı multiple kranial sinir yaralanması ve vokal kord paralizisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2005, s:194, Antalya, 23-27 Kasım, 2005.
 • 17 Yavuz, L., Ceylan, B.G., Tural, Ö., ve Eroğlu, F., "Pron pozisyonda laringeal maske: İki olgu nedeniyle", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2005, s:84-85, Antalya, 23-27 Kasım, 2005.
 • 18 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Eroğlu, F., Albayrak, B., "Serebral anevrizma cerrahisinde esmololün hemodinami ve stres üzerine etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2005, s:104-105, Antalya, 23-27 Kasım, 2005.
 • 19 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Eroğlu, F., ve Altınışık, U. "Fatal Bakir Sülfat Zehirlenmesi", TARK 2005, s: 2005, Antalya
 • 20 Er, N., Eroğlu, F., Yavuz, L., ve Ceylan, B.G., "Monitörize Hasta Bakımında Deksmedetomidin Kullanılmasının Hemodinami, Solunum Sistemi Ve Anksiyete Üzerine Etkileri", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2004, s: 242-243, Antalya, 1-5 Aralık 2004.
 • 21 Yavuz, L., Eroğlu, F., Ceylan, B.G., Özbaşar, D., Özsoy, M., "Estradiol Seviyesinin Anestezi Derinliği Üzerine Etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2004, s:262, Antalya, 1-5 Aralık 2004
 • 22 Yavuz, L., Eroğlu, F., Ceylan, B.G., Uçar, A., ve Mumcu, E.F., "Geriatrik yaş grubunda sementli kalça protezi uygulamasının santral sıcaklık ve hemodinamik değişikliklere etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2003, Poster No: GA P-71, s:58-59, Antalya, Kasım 2003
 • 23 Eroğlu F., ve Ceylan B.G., ''Yoğun Bakım Ünitesine Toplam Kalite Yönetimi: Hemşire-Doktor İşbirliği'', Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Trabzon, 2002
 • 24 Özmen, S., Yavuz, L., Aydın, C., Ceylan, B.G., ve Eroğlu, F., "Laparoskopik kolesistektomide granisetron ve granisetron-droperidol kombinasyonunun POBK üzerine etkileri", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2001, Poster No: GA-P128, Antalya, 27-31 Ekim 2001.
 • 25 Eroğlu, F., Yavuz, L., Ceylan B.G., ve Altınbaş, A., "Supine pozisyondan prone pozisyona geçişte oluşan atrial fibrilasyon", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 1999, s:203, Mersin, 27-31 Ekim 1999
 • 26 Yavuz, L., Eroğlu, F., Türker, A., ve Ceylan, B.G., "İyatrojenik kandida sepsisi ve ARDS", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 1999, Sayfa: 233, Mersin, 27-31 Ekim 1999
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gulmen, S., Kiris, I., Ceylan, B.G., Yarıktas, M., Okutan, H. “A Modified ‘Reversed-J-Shaped’ Sternal Skin Incision in a Patient Who Underwent Coronary Artery Bypass Operation Concomitant with Tracheostomy”. 58th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, p:126, Warsaw, Poland, April 2009
 • 2 Gulmen, S., Kiris, I., Ceylan, B.G., Okutan, H., Kuralay, E. “Heparin-Induced Thrombocytopenia’ After Coronary Artery Bypass Operation: A Case Report”. 58th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, p: 31, Warsaw, Poland, April 2009
 • 3 Eroglu, F., Yavuz, L., Gokce Ceylan B., Yilmaz, F., Eroglu, E., Delibas, N. "The Investigation the Effect of Desfurane on Alpha-tocopherol Activity", 2nd International Liver Symposium, 20-22 May, 2009, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Eroglu, F., Yavuz, L., Ceylan, B.G., Yilmaz, F., Eroglu, E., Delibas, N. “The Investigation the Effect of Desfurane on Alpha-tocopherol Activity”, 2nd International Liver Symposium, 20-22 May, p:46, 2009, Isparta-Turkey.
 • 2 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Erdem, B., Bircan, A., Eroğlu, F. “Mechanical Ventilation in Wegener's Granulamatosis”. 17th International Intensive Care Symposium. 8-9 May p: 91, 2009, İstanbul, Turkey.
 • 3 Ceylan B.G, Sari S., Ozorak O., Yavuz L., Eroglu F., 'Combined Sciatic-Femoral Nerve Block In A Patient With Progressive Systemic Sclerosis'', XXVII ESRA Annual Congress 2008 Italy.
 • 4 Ceylan B.G., Nayır E., Ozorak O., Yavuz L., Eroglu F., 'Changes In Serum Electrolytes And Coagulation Tests In TUR-P Under Spinal Anaesthesia: Is Procedure Duration An Important Factor?'', XXVII ESRA Annual Congress 2008 Italy.
 • 5 Gulmen S, Kiris I, Narin C, Gokçe B.C, Mermi B, Sutcuoglu R, Meteoglu I. “Tezosentan Reduces the Renal Injury Induced by Abdominal Aortic Ischemia-Reperfusion in Rats“. 57th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, p:126, 24-27 April 2008 Barcelona Spain.
 • 6 Eroğlu F., Ceylan B.G, Ergin Ç., Özmen S., ''Bacterial Contamination and Inhalational Agents'' Euroanaesthesia 2002, European Journal of Anaesthesiology, Vol:19, Sup:24, p: 25; 2002 France.,
 • 7 Özmen S., Eroğlu F., Uçar A., Ceylan BG., ''A Case of Amitraz Poisoning'', 13TH International Intensive Care Symposium, 2001 Turkey.
 • 8 Yavuz, L., Eroğlu, F., Şentürk, Z., Ceylan B.G., Eroğlu, E., "Bilateral pneumothorax with missed spinal injuries following blunt chest, abdominal, and cranial trauma", 11th International Intensive Care Symposium, Program and Abstract Book, Sayfa:21, Istanbul, May 14-15 1999.
 • 9 Şentürk, Z., Ceylan B.G., Yavuz, L., Eroğlu, F., Yaylı, G., "Hospital acquired infections in the intensive care unit: Incidence of methicilline resistant staphylococcus aureus infections", 11th International Intensive Care Symposium, Program and Abstract Book, Sayfa:41, Istanbul, May 14-15 1999.
 • 10 Eroglu, F., Yavuz, L., Ceylan B.G., "Systemic oral ephedrine on postoperative analgesia in spinal anaesthesia", 18th Annual ESRA Congress, Volum: 11, No:3 Page:165, Istanbul, August 25 1999
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Büyükvanlı B. KAFEİK ASİT FENETİL ESTER (CAPE)’İN DİAZİNONUN YAPTIĞI AKCİĞER HASARI ÜZERİNDE KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 • 2 Nayır, E., ‘Kontrollü Hemorajik Şok Modelinde Oluşan Akut Akciğer Hasarı Üzerine G-CSF ve Beta-Glukan’ın Etkilerinin İncelenmesi’ Süleyman Demirel Üniversitesi, 2009.
 • 3 Topal, M., ‘Majör Alt Ekstremite Cerrahisinde Epidural Yolla Uygulanan Levobupivakain ile Bupivakain’in Peroperatif ve Postoperatif Nöroendokrin Yanıt Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması’ Süleyman Demirel Üniversitesi, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 KAFEİK ASİT FENETİL ESTER (CAPE)’İN DİAZİNONUN YAPTIĞI AKCİĞER HASARI ÜZERİNDE KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 2298-TU-10
 • 2 Kontrollü Hemorajik Şok Modelinde Oluşan Akut Akciğer Hasarı Üzerine GM-CSF ve Betaglukan’ın Etkilerinin İncelenmesi’, Süleyman Demirel Üniversitesi TU-08 1739 No’lu Tıpta Uzmanlık Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2009.
 • 3 Majör Alt Ekstremite Cerrahisinde Epidural Yolla Uygulanan Levobupivakain ile Bupivakain'in Peroperatif ve Postoperatif Nöroendokrin Yanıt Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması’ Süleyman Demirel Üniversitesi 1596-TU-07 No’lu Tıpta Uzmanlık Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ‘Majör Alt Ekstremite Operasyonlarında Değişik Anestezi Tekniklerinin Stres Faktörleri, Sitokinler ve Katekolaminlerin Üzerine Etkisi’’, Süleyman Demirel Üniversitesi 417 No’lu Tıpta Uzmanlık Tez Projesi, Proje Yardımcısı, 2001.
 • 2 Çocuklarda Analjezi Amaçlı Kaudal Blok Uygulanmasının Stres Hormonları, Sitokinler ve Katekolaminler Üzerine Etkisi’, Süleyman Demirel Üniversitesi 372 No’lu Münferit Proje, Proje Yardımcısı, 2001.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 BERRİN GÜNAYDIN, SEMA ÖNCÜL, MEHMET ERDEM, MEMDUH KAYMAZ, HAKAN EMMEZ, ZERRİN ÖZKÖSE General anesthesia for cesarean delivery followed by anterior and posterior spinal cord decompression of a parturient with symptomatic spinemetastasis due to breast cancerTurk J Med Sci 2009; 39(6): 979-982.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 "SEVERE INTRAOPERATIVE HYPERCAPNIA COMPLICATING AN UNSUAL MALFUNCTION OF THE INNER TUBE OF A CO-AXIAL (BAIN'S) CIRCUIT. A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW Oman Medical Journal
VERDİĞİ DERSLER
Anestezi Komplikasyonları
Anestezi Komplikasyonları
Asit-Baz Dengesi
Diş hekimliği pratiğinde aciller
Diş Hekimliğinde Genel Anestezi
Diş Hekimliğinde Sedasyon
Diş hekimliğinde sedasyon Postoperatif hasta takibi
Epidural ve Spinal Anestezi
Genel Anesteziye Giriş
Geriatrik hastaya yaklaşım
Hava yolu açıklığının sağlanması
Havayolu Sağlanması ve Endotrakeal Entübasyon
İnhalasyon ve İntravenöz anestezikler
İntraoperatif ve Postoperatif Hasta Takibi
Kan ve Ürünlerinin Transf ve Kompl
Mekanik Ventilasyon
Monitörizasyon
Oksijen ve Karbondioksit
Postoperatif hasta takibi
Resüsitasyonda kullanılan ilaçlar
Sıvı-Elektrolit Dengesi
Travmalı hastada resüsitasyon
Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
 
Bu İçeriği Paylaş!