KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114108
E-Posta kadirtemurcin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 29.06.1995
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEŞERİ İKTİSADİ COĞRAFYA (YL) (TEZLİ) 18.11.1998
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 25.02.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tarım Coğrafyası,Sanayi Coğrafyası,Tarihi Coğrafya,Beşeri Coğrafya,Ekonomik Coğrafya,Suç Coğrafyası
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Temurçin, K., (2018) Suç Coğrafyası: Göreli Kavramsallaştırmadan Mekânsal Yorumlamaya, Editör: Nurettin Özgen, Sosyal Coğrafya, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • 2 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, İstanbul İlinde Tekstil, Dokuma ve Giyim Sanayi: Yapısı, Özellikleri ve Dağılışı, Editör: Ferhat Aslan, Türkiye Coğrafyası Araştırmaları Prof. Dr. Mesut Elibüyük'e Armağan, Pegem Akademi Yayınları, Ankara
 • 3 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, İstanbul İlinde Sanayi: Tarihsel Gelişim, Yapısal Değişim, Mekânsal Dönüşüm, Editörler: Kadir TEMURÇİN, Murat Ali DULUPÇU, Türkiye'de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta
 • 4 Temurçin, K., 2016, Burdur Gölü Havzası Beşeri Coğrafyası, Burdur Belediyesi Yay., s.125-134, Burdur.
 • 5 Temurçin, K., 2009, Geçmişten Günümüze Isparta-"Isparta İlinin Coğrafi Özellikleri", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara.
 • 6 Temurçin, K., 2004, Isparta 2003 (Coğrafya Bölümü),Isparta Valiliği, Bizim Büro Basımevi, Ankara.
 • 7 Temurçin, K., 2004, Isparta 2003 (Ekonomi Bölümü), Isparta Valiliği , Bizim Büro Basımevi, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Temurçin, K., 2004, Isparta İlinde Sanayiinin Gelişimi ve Yapısı., Ankara Üniv. Tür.Coğr.Arş. ve Uyg. Mer. Coğrafi Bilimler Dergisi, C.2, S.4, s.87-104, Ankara.
 • 2 Temurçin, K., Aliağaoğlu, A., 2003, Tartışmalar Işığında Nükleer Enerji ve Türkiye'de Nükleer Enerji Gerçeği., Ankara Üniv.Tür.Coğr.Arş.ve Uyg. Mer. Coğrafi Bilimler Dergisi, C.1, S.2,s.25-39, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Temurçin, K. (2020). Beykoz (İstanbul) İlçesi'nde Sanayinin Gelişimi Dağılışı ve Yapısal Özellikleri, Beykoz Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2020, ss.58-59.
 • 2 Alaydın, N.N., Temurçin, K. (2020). Mekânın Mahkûmları: Covid-19 Karantina Süreci Yaşlıları Nasıl Etkiledi?, Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2020.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Temurçin, K., Kılıç, M., and Aldırmaz, Y., (2018). Children Drifting into Crime in Turkey, Bilge Kağan International Science Congress, 26-29 October, Amsterdam.
 • 2 Kervankıran, İ., Temurçin, K., 2013, Afyonkarahisar İlinde Ekoturizme Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımları" Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi 19-21 haziran 2013 Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • 3 Sargın, S., Temurçin, K. 2010, Spatial Dispersion And Analysis Of Urban Crimes Of Security Committed Against Property In Turkey, 4 th International Congress of the Islamic World Geographers(ICIWG2010), 14-16 April 2010, Zahedan, Iran.
 • 4 Sargın, S., Temurçin, K., 2009, "Türkiye'de Suçlar ve Mekansal Dağılışı", International Davraz Congress (On Social and Economical Issues Shaping The World's Future) 24-27 September 2009,2564-2584, Isparta.
 • 5 Temurçin, K., Babacan, H., 2007, "Modern Türkiye'nin doğuş sürecinde bir monografya araştırması:Türkiye'nin Sıhhı-î İçtimâ-î Coğrafyası:Hamidâbad (Isparta) Sancağı", VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-16 Kasım 2007, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yakar, M., Temurçin, K., Kervankıran, İ. (2019). Türkiye’de Yaşliliğin Mekânsal Görünümünü Yaşli Göçleri “Nerede”, “Nasil” Etkiliyor?, The Migration Conference-19, Bari, İtalya, 18 - 20 Haziran 2019.
 • 2 Temurçin, K., Sarp, G., Aldırmaz, Y., Kılıç, M. (2019). Kentsel Isı Adaları, Kentleşme ve Hava Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, İstanbul Örneği , 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.66-68 .
 • 3 Temurçin, K., Atayeter, Y., Tozkoparan, U. (2019). Salda Gölü’nün Turizm Potansiyeli ve Yeşilova İlçesinin Sosyo-ekonomik Yapısına Etkisi. I. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.531-534.
 • 4 Temurçin, K., Atayeter, Y., Tozkoparan, U. (2019). Yerli Turistlerin Salda Gölü’ne Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.410-411 .
 • 5 Temurçin, K., Sarp, G., Aldırmaz, Y., Kılıç, M. (2019). ŞEHİRLEŞME İLE KENTSEL ISI ADASI OLUŞUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN JEOİNFORMASYON TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ, Bilge Kağan ISC-2019, Barselona, 5 - 07 Kasım 2019 .
 • 6 Temurçin, K., Sarp, G., Aldırmaz, Y. (2019). UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE KENTSEL DOKUNUN TESPİTİ: İMKAN VE SINIRLILIKLAR, Bilge Kağan ISC-2019, Barselona, 5 - 07 Kasım 2019.
 • 7 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Baydoğan, E., 2018, Evaluation Spatial Sprawl of Industrialization and Its Effects on Land Surface Temperature by Using Information Technologies, A Case of Antalya, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 8 Temurçin, K., Sarp, G., Aldırmaz, Y., Baydoğan, E., 2018, The Impact of The Construction and Transformation of Urban Spaces on The Urban Heat Island: A Case Study in İstanbul, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 9 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., Canbakış, M., Ç., 2018, Sectorial Analysis of Manufacturing Industry in Turkey: From Traditional Production to Spatial Specialization, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 10 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., Batı, Ü., 2018, Neoliberal Preference in Fluid Space: A Short Discussion on Health Services in Istanbul, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 11 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., 2018, Spatial and Temporal Dynamics of the Accommodation Industry in Turkey: An Evaluation over Fixed Capital Accumulation, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-6 May 2018, Prague.
 • 12 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., 2018, Spatial Transformation of Population in İstanbul, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-6 May 2018, Prague.
 • 13 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., 2018, Construction of Industrial Spaces in Turkey: Regional and Structural Disparities, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-6 May 2018, Prague.
 • 14 Temurçin, K., ve Haydaroğlu, İ., 2017, Kadın Suçluluğu Üzerine Bir Araştırma: Mardin ve Antalya Kadın Kapalı Cezaevi Örneği, Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, 27-29 Nisan 2017 Kaş / Antalya
 • 15 Temurçin, K., Yakar, M., Dziwornu, M., G., 2017, Spatial and Temporal Changes in Rural Crime Patterns in Isparta Province, Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, 27-29 Nisan 2017 Kaş / Antalya
 • 16 Temurçin, K., Haydaroğlu, İ., 2017, Kadın Hükümlülerin "Suç, Kadın ve Coğrafya" Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları: Antalya ve Mardin Ceza-Tevkifevleri Örneği, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Alanya-Antalya.
 • 17 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., and Kılıç, M., (2017) Uneven distribution of manufacturing industries in Istanbul, 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 4-6 December 2017 Krakow / Poland.
 • 18 Köse, A., Şenkul, Ç., Temurçin, K., Tokgözlü, A., (2017) Building Information System by GIS: Practice on Süleyman Demirel University Building of Faculty of Arts & Sciences, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, 18-21 Ekim 2017, Çanakkale.
 • 19 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., and Kılıç, M., (2017) Uneven distribution of manufacturing industries in Istanbul, 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 4-6 December 2017 Krakow / Poland.
 • 20 Temurçin, K., Kılıç, M., Sarp, G., and Aldırmaz, Y., (2017) Industrial relocation in the Bağcılar District (Istanbul), 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 4-6 December 2017 Krakow / Poland.
 • 21 Temurçin, K. ve Aldırmaz, Y., 2017, İstanbul İlinde Tekstil Sanayi, International Congress of Eurasian Social Sciences, 6-8 Nisan 2017 Alanya / Türkiye
 • 22 Temurçin, K. ve Aldırmaz, Y., 2017, Şehir İçerisinde Sanayi Faaliyetlerinin Lokasyonunu Etkileyen Dinamiklerin Sektörel, Yapısal ve Mekânsal Sonuçları: İstanbul İli Örneği, International Congress of Eurasian Social Sciences, 6-8 Nisan 2017 Alanya / Türkiye
 • 23 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, Evaluation of Spatial and Temporal Effects of Industrialization Using Remote Sensing Technologies: Case of Bağcılar District, Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, 27-29 Nisan 2017 Kaş / Antalya
 • 24 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kervankıran, İ., 2017, Spatial Analysis of Industry in İstanbul (Turkey) Province, Twelfth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 18-20 May, Jakarta Endonezya
 • 25 Kervankıran, İ. Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, The Development and Spatial Analysis of Tourism in Turkey, Twelfth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 18-20 May, Jakarta Endonezya
 • 26 Kervankıran İ., Temurçin K., 2016, Cultural Tourısm And Museums: The Development of Museums in Turkey, Their Contribution to Tourism and Regional Differences, Annual Meeting of Association of American Geographers (AAG) March 29- April 2 2016 in San Francisco, USA.
 • 27 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2016, The structure, development and spatial distribution of industrial activities in Turkey, 32.International Scientific Conference, 05.-06.12.2016, Krakow, Poland.
 • 28 Temurçin, K., Kervankıran, İ, Dziwornu, G., 2016, Spatial structure and distribution of manufacturing industries in the Greater Accra Region of Ghana, 32.International Scientific Conference, 05.-06.12.2016, Krakow, Poland.
 • 29 Kervankıran, İ. Temurçin, K. Yakar, M. (2015) "Developments, Spatial Distributions and Contributions of The Museums to Tourism in Turkey", Sixth Asian Conference on the Social Sciences, Art Center of Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015.
 • 30 Yakar, M. Temurçin, K. Kervankıran, İ. 2015, "Suicide in Turkey: Its Growth and Regional Differences", Sixth Asian Conference on the Social Sciences, Art Center of Kobe, Kobe, Japan, 11-14 June 2015
 • 31 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2015, The Development, Structure and Spatial Distribution of Electric-Electronic Industry in Turkey, 31st International Scientific Conference on “International Determinants for the Development of Industry and Services”, 7-8 December 2015,Krakow-Poland.
 • 32 Temurçin, K., 2014, Large-scale industrial enterprises in Turkish industry: their structures, characteristics and spatial distribution, 30th Jubilee International Scientific Conference, 1-2 December, Kraków, Poland.
 • 33 Yakar, M., Temurçin, K. (2014) "Divorce in Turkey: Growth and Regional Disparities", Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting 2014. Tampa-Florida. USA.
 • 34 Temurçin, K. and Aldırmaz, Y., 2013, The development and structure of industry in the district of Ümraniye-İstanbul, 29. International Scientific Conference (Changes in the spatial strucure of industry and services under economic crisis conditions), 2-3 December 2013, Krakow-Poland.
 • 35 Temurçin, K. ve Aldırmaz, Y., 2013, Fonksiyonel Açıdan Kars Şehri'nde Hayvancılık, 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran 2013, Antalya.
 • 36 Temurçin, K ve Uluşar, G., 2012, "Analysis of spatial development in and around the city of Isparta through Remote Sensing and Geographic Information Systems", Main Theme of 28th International Scientific Conference on “Industry and services in the development of knowledge-based economy”, 3-4 December 2012, p.93, Krakow-Varşova, Polonya.
 • 37 Yakar, M. ve Temurçin, K., 2012, "Who immigrated to Turkey, Where they migrate?", Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years, 7-9 December 2012, p.47, Regent’s College London, UK
 • 38 Temurçin,K., 2011, "The Development and Structure of Industry in the District of Bağcılar, Istanbul". Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems", 5-6 December 2011,p.92, Krakow, Polonya.
 • 39 Tokgözlü, A., Temurçin,K.,Uysal, K.,2011, "Economic Benefits and Ecologic Cost in Davraz Mountain due to Tourism". Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems", 5-6 December 2011, p.96, Krakow, Polonya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta Şehri, 1998, İst. Üniv. Sos. Bil. Enst., İstanbul.
 • Doktora Tezi
 • 1 Isparta İli Ekonomik Coğrafyası, 2004, Ankara Üniv. Sos. Bil. Enst., Ankara.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Coğrafi Açıdan Türkiye'de Festivaller
 • 2 Türkiye'de Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Mekansal Dağılışı
 • 3 Almanya'nın Suç Coğrafyası-Almanlar, Yabancılar-Türkler
 • 4 Kadın Suçluluğunun Bölgesel Farklılığına Yönelik Bir Alan Araştırması: Mardin ve Antalya Ceza İnfaz Kurumu Örneği
 • 5 Irakta Petrol Endüstrisi, Ticareti ve Taşımacılığı
 • 6 Zamansal ve Mekansal Boyutuyla Suçun Coğrafi Bir Analizi: Gana Örneği
 • 7 Isparta İlinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekan Algısı
 • 8 Burdur İli Merkez İlçe Kırsalında İşlenen Asayiş Suçları
 • 9 Bir Tarım Coğrafyası Örneği: Türkiye'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Kullanım Alanları, SDÜ BAP 2755-YL-11, 2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ BAP- İstanbul'un Asimetrik Yüzü, (Öncelikli Alanlarda Doktora Tezi Projesi, Proje No: SDK-2019-6876)- (2019-Devam Ediyor)
 • 2 TÜBİTAK SOBAG (1001)-İstanbul İlinde Sanayinin Mekânsal Dönüşümü: Süreçler, Etkiler, Beklentiler (2018 - Devam Ediyor)
 • 3 4366-YL1-15 - Almanya'nın Suç Coğrafyası-Almanlar, Yabancılar-Türkler
 • 4 Kadın Suçluluğunun Bölgesel Farklılığına Yönelik Bir Alan Araştırması: Mardin ve Antalya Ceza İnfaz Kurumu Örneği
 • 5 Isparta İlinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekan Algısı, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 3999-YL1-14, Isparta.
 • 6 Ekonomik Coğrafya Açısından Bir Araştırma: Dinar (Afyon) İlçesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 2580-M-10, Isparta.
 • 7 Bir Tarım Coğrafyası Örneği: Türkiye'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Kullanım Alanları, SDÜ BAP 2755-YL-11, 2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Arkeolojik Yüzey Araştırması
 • 2 Harita Genel Komutanlığı- Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği Projesi, 4972-GÜP-17
 • 3 Burdur İli Merkez İlçenin Coğrafi Etüdü, Mehmet Akif Ersoy Üniv. BAP Yönetim Birimi, Proje No: 0109-NAP-10, Burdur.
 • 4 Burdur Gölü'nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli, TR61-11-DFD-66 nolu BAKA Projesi, Burdur.
 • 5 Temurçin, K., 2008, Isparta İlinin Coğrafi Özellikleri, Geçmişten Günümüze Isparta Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi Başk., Ankara.
 • 6 Isparta 2003 Kitabı, 2004, Isparta Valiliği, Isparta.
 • 7 Isparta İli Ekonomik Coğrafyası, SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:600, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Nisan sayısı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Ağustos sayısı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık Sayısı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Ağustos sayısı
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan Sayısı
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Aralık sayısı
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Aralık sayısı
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Temurçin, K., Dulupçu, M., A., 2017, Türkiye'de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta
 • 2 Fuat Sezgin, 2016, Amerika'nın Keşfinde Müslümanlar, Doğuş Ofset, Isparta.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 2 SDÜ. Coğrafya Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ. Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta 2003 Kitabı Yayın Kurulunda Üyelik
VERDİĞİ DERSLER
Arazi Kullanımı
Endüstri Coğrafyası
Enerji Kaynakları ve Çevre Sorunları
Genel Ekonomik Coğrafya
Metropol Kentlerin Gelişimi
Siyasi Coğrafya
Suç Coğrafyası
Şehir Coğrafyası
Tarım Coğrafyası
Türkiye Endüstri Coğrafyası
Türkiye Tarım Corafyası
Türkiyede Sanayinin Genel Özellikleri
Türkiyede Tarıma Dayalı Endüstri
Türkiyede Tarımın Genel Özellikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!